หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน ลงโฆษณางาน ค้นหาใบสมัครงาน คู่มือการใช้งาน

เขียนใบสมัครงาน ฟรี และง่าย กรอกเพียงครั้งเดียว ใช้ได้ตลอดไป

(ดูตัวอย่างใบสมัครงาน)

กำหนดข้อมูลการเข้าระบบ ( สำหรับ Login ในครั้งต่อไป )

( ระบุได้หลายตำแหน่ง เช่น พนักงานขาย,การตลาด,Marketing )


งานประจำ (Full Time)
งานนอกเวลา (Part Time)
งานอิสระ (Freelance)
งานสำหรับนักศึกษาฝึกงาน (Training)
* ข้อแนะนำ ใบสมัครงาน เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้ท่านมีโอกาสได้งานที่ท่านต้องการมากยิ่งขึ้น ขอให้ท่านระบุข้อมูลของท่านโดยละเอียดเท่าที่จะเป็นไปได้
ระบุข้อมูลส่วนตัว

สืบค้นได้ (Yes) สืบค้นไม่ได้ (No)


ที่อยู่ปัจจุบัน

ประวัติการศึกษาสูงสุด

กำลังศึกษาอยู่ ชั้นปีที่
สำเร็จการศึกษาแล้ว เมื่อปีการศึกษา


ประวัติการศึกษา ลำดับที่ 2
ระบุประวัติการทำงาน เริ่มจากล่าสุดก่อน
เริ่มจาก        
     
ถึง        
     

เริ่มจาก        
     
ถึง        
     

เริ่มจาก        
     
ถึง        
     

ประวัติการฝึกอบรม (ไม่จำเป็นต้องกรอกทุกช่อง)
ไม่เคยผ่านการฝึกอบรม
เคยผ่านการฝึกอบรม (โปรดคลิกเลือกเพื่อระบุข้อมูล)

ความสามารถ ผลงาน และเกียรติประวัติ (ไม่จำเป็นต้องกรอกทุกช่อง)
ภาษา พูด อ่าน เขียน
ไทย ดีมาก
ดี
พอใช้
ดีมาก
ดี
พอใช้
ดีมาก
ดี
พอใช้
อังกฤษ ดีมาก
ดี
พอใช้
ดีมาก
ดี
พอใช้
ดีมาก
ดี
พอใช้
ดีมาก
ดี
พอใช้
ดีมาก
ดี
พอใช้
ดีมาก
ดี
พอใช้
ดีมาก
ดี
พอใช้
ดีมาก
ดี
พอใช้
ดีมาก
ดี
พอใช้
ไทย ประมาณ คำ/นาที
อังกฤษ ประมาณ คำ/นาที

รถยนต์
รถจักรยานยนต์
รถบรรทุก

รถยนต์
รถจักรยานยนต์
รถบรรทุก


Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2018 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com