หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน ลงโฆษณางาน ค้นหาใบสมัครงาน คู่มือการใช้งาน

Privacy Statement

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


Jobpub.com ซึ่งเป็นแพลทฟอร์ม สื่อกลาง ระหว่าง "คนหางานทำ" และ "ผู้ประกอบการที่ต้องการหาคนทำงาน" เป็นผู้รับผิดชอบในการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดอ่านรายละเอียดของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ ข้อตกลงการใช้บริการ เพื่อทราบรายละเอียดเพิ่มเติมของการใช้ข้อมูลที่ท่านให้ไว้ในเว็บไซต์
Jobpub.com การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและข้อตกลงการใช้บริการนี้ ประกอบด้วยข้อตกลงระหว่างท่านและ Jobpub.com ในแง่ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ การเช้าชมเว็บไซต์ Jobpub.com และโดเมนย่อย และเว็บไซต์ในเครือโดยวิธีการใดก็ตาม หรือการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ แสดงว่าท่านยอมรับข้อตกลงและกฎหมายที่บังคับใช้ทั้งหมดนี้ Jobpub.com แนะนำให้ท่านทำความเข้าใจกับข้อตกลงนี้อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มั่นใจว่าท่านได้รับทราบข้อตกลงล่าสุด

เมื่อได้ตกลงตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ท่านหรือผู้ปกครองของท่าน (ในกรณีที่ท่านมีอายุต่ำกว่า 20 ปี) ยอมรับว่าท่านได้อ่านและเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้และตกลงตามข้อกำหนดทั้งหมดในนโยบายฉบับนี้แล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ท่านได้ตกลงและยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย จัดเก็บ หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการให้บริการของ Jobpub.com และเว็บไซต์ในเครือ แก่ท่านตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้1. ข้อมูลส่วนบุคคล

ในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
Jobpub.com รวมถึงโดเมนย่อย และเว็บไซต์ในเครือของเรา ถือว่าท่านได้ยอมรับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้แล้ว และ Jobpub.com จะเก็บข้อมูลเบื้องต้นบางอย่าง เช่น Cookies ของ Jobpub.com เอง และรวมถึง Cookies ของ Third Party เช่น Google Analytics, Google Adwords เป็นต้น หากท่านไม่ยอมรับ กรุณาอย่าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา อย่างไรก็ตาม เพื่อใช้บริการที่เต็มประสิทธิภาพ ท่านจำเป็นต้องลงทะเบียนเป็นสมาชิกและให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นเกี่ยวกับการสมัครงาน หรือการประกาศรับสมัครงานของท่านกับทางเว็บไซต์ การให้บริการอาจไม่สามารถดำเนินได้อย่างเหมาะสมหากท่านไม่ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เราจึงขอแนะนำให้ท่านให้ข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อให้ได้รับบริการที่เหมาะสมและเพื่อประโยชน์ของท่านเอง

หน้าเว็บไซต์ต่างๆ อาจประกอบไปด้วยลิ้งค์ที่สามารถนำท่านออกจากเว็บไซต์ไปยังหน้าเว็บไซต์อื่นได้ อาทิเช่น เว็บไซต์ของบุคคลที่สาม ท่านต้องรับทราบว่าบุคคลที่สามนี้อาจเก็บข้อมูลจากท่านหรือเกี่ยวกับท่านได้ ซึ่งนอกเหนือการดูแลของ Jobpub.com  เราจะไม่รับผิดชอบการใช้ข้อมูลหรือการใช้ข้อมูลในทางที่ผิดที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของท่านโดยบุคคลที่สาม ทั้งนี้ Jobpub.com แนะนำให้ท่าน ทบทวนข้อตกลงการใช้บริการที่แจ้งไว้ในแต่ละเว็บไซต์เพื่อให้ท่านแน่ใจว่าท่านสามารถยอมรับข้อตกลงการใช้บริการของแต่ละเว็บไซต์ได้

ในระหว่างขั้นตอนการเปิดใช้บริการเว็บไซต์ เราอาจขอให้ท่านให้ข้อมูลทั้งหมดหรือข้อมูลบางส่วนของข้อมูลดังต่อไปนี้ : ชื่อ ข้อมูลการติดต่อ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเขียนใบสมัครงาน หรือการประกาศรับสมัครงาน (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีการป้องกันด้วยระบบรหัสผ่าน และข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ให้ไว้กับเว็บไซต์มีการป้องกันจากการเปิดเผยที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยเทคโนโลยีที่เชื่อถือได้ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลส่วนตัวของท่านอาจถูกเปิดเผยให้ผู้อื่นได้ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการหรือจุดประสงค์อื่นๆของเว็บไซต์ที่ระบุไว้ในข้อตกลงการใช้บริการและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ ข้อมูลที่ท่านให้ไว้กับ Jobpub.com ไม่ได้ถูกป้องกันด้วยเทคโนโลยีการเข้ารหัสลับ (Encryption Technology) ดังนั้น เราจึงแนะนำให้ท่านไม่เปิดเผยรหัสลับของท่านกับผู้ใดก็ตาม เพื่อความปลอดภัยต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเอง หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเรา กรุณาติดต่อ

บริษัท จ๊อบ ออนไลน์ จำกัด
ที่อยู่ : 87/33 หมู่ 5 ต.ห้วยกะปิ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130
อีเมล์ : dpo@jobpub.com

2. Jobpub.com และเว็บไซต์ในเครือ
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ ใช้สำหรับ Jobpub.com และ Sub Domain ย่อย รวมถึงเว็บไซต์ในเครือ ได้แก่ thaisearchjob.com , thaifindjob.com, todayjob.com , jobthainow.com, job-bangkok.com, ayutthayajob.com, jobamnat.com, jobburiram.com, jobchachoengsao.com, jobchiangmi.com, jobchiangri.com, jobchon.com, jobchumphon.com, jobinhatyai.com, jobinnonthaburi.com, jobinrayong.com, jobkhonkan.com, jobkorat.com, jobnakhonpathom.com, jobnongkhai.com, jobpataya.com, jobpathum.com, jobpuket.com, jobsamutprakan.com, jobsamutsakhon.com, jobsaraburi.com, jobsongkla.com, jobsurat.com, jobubon.com, jobudorn.com


3. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ Jobpub.com เก็บรวบรวม แบ่งเป็น 2 ส่วนดังนี้

3.1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงาน ได้แก่

- ข้อมูล Login และ Password เพื่อเข้าใช้งานระบบ Jobpub.com
- สาขาวิชาชีพของผู้สมัครงาน
- ตำแหน่งงานที่สนใจทำงาน
- ข้อมูลประสบการณ์การทำงาน และประวัติการทำงาน เช่น จำนวนประสบการณ์รวมทั้งสิ้น (กี่ปี) , ชื่อบริษัทที่เคยทำงาน , ที่อยู่บริษัทที่เคยทำงาน, ตำแหน่งงานบริษัทที่เคยทำงาน , เงินเดือน , ลักษณะงานที่เคยทำงาน
- ข้อมูลประวัติการศึกษา เช่น ระดับการศึกษา , ชื่อสถานศึกษา , วุฒิการศึกษา, สาขาวิชา , เกรดเฉลี่ย, สถานะการศึกษา (จบแล้วหรือเรียนอยู่)
- ระดับเงินเดือนที่ต้องการ
- ชื่อ และนามสกุล
- วัน เดือน ปี เกิด
- เพศ
- สถานะสมรส
- ส่วนสูง และ น้ำหนัก
- สัญชาติ
- สถานะภาพทางการทหาร
- ข้อมูลการติดต่อ ได้แก่ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ , หมายเลขโทรศัพท์บ้าน, Line ID , E-mail
- ข้อมูลที่อยู่ปัจจุบัน
- ข้อมูลประวัติการฝึกอบรบ เช่น สถาบันที่เคยเข้าอบรม , หลักสูตรที่เคยอบรม , วัน เดือน ปี ที่เคยเข้าอบรม
- ความสามารถ ผลงาน และเกียรติประวัติ เช่น ความสามารถทางด้านภาษา , ความสามารถในการขับขี่, มียานพาหนะส่วนตัวหรือไม่ , บุคคลิก ลักษณะนิสัย และความสามารถพิเศษอื่นๆ, ความภูมิใจ / ผลงาน / เกียรติประวัติ
- ข้อมูลประวัติการยื่นสมัครงานของท่านกับบริษัทต่าง ๆ ที่เป็นสมาชิกของ Jobpub.com ผ่านระบบ Jobpub.com
- ข้อมูลการติดต่อ (Inbox) ของท่านกับบริษัทต่าง ๆ ที่เป็นสมาชิกของ Jobpub.com
- ข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการเขียนใบสมัครงานให้มีความสมบูรณ์ เช่น รูปภาพ เป็นต้น
- ข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการวิจัยและพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ เช่น IP Address ของท่าน

* Jobpub.com จะทำการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ในระยะเวลาหนึ่ง ทั้งนี้ หากท่านไม่มีการ Update หรือไม่มีการเข้าใช้งานเลยเป็นระยะเวลานาน เช่น 2-3 ปี Jobpub.com อาจทำการลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านของจากระบบ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
* ท่านสามารถเข้าแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ โดยการ Login เข้าใช้งาน แล้วคลิกไปที่ แก้ไขใบสมัครงาน
* ท่านสามารถแจ้งลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านออกจากระบบ Jobpub.com ได้ โดยการ Login เข้าใช้งาน แล้วคลิกไปที่ แก้ไขใบสมัครงาน แล้วเลือก ลบ Resume ถาวร

3.2 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ประกอบการ ได้แก่

- ข้อมูล Login และ Password เพื่อเข้าใช้งานระบบ Jobpub.com
- ชื่อผู้ติดต่อ
- ชื่อบริษัท/ห้าง/ร้าน
- ลักษณะธุรกิจโดยย่อ
- เว็บไซต์
- ข้อมูลที่ตั้งสถานประกอบการ เช่น เลขที่อยู่ , ตำบล, อำเภอ, จังหวัด, รหัสไปรษณีย์
- ข้อมูลการติดต่อ เช่น หมายเลขโทรศัพท์, แฟกซ์, E-mail, Line id , Facebook Page
- ข้อมูลตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร เช่น ชื่อตำแหน่ง, กลุ่มสายงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงาน, รูปแบบงาน, ลักษณะงาน, คุณสมบัติของผู้สมัครงานที่ต้องการ, จำนวนที่รับ, ช่วงเงินเดือนโดยประมาณ, สถานที่ปฏิบัติงาน
- ข้อมูลการยื่นใบสมัครงานของผู้สมัครงานกับตำแหน่งที่ท่านประกาศรับไว้
- ประวัติการค้นหาและเปิดดูใบสมัครงาน
- ข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการสร้างการประกาศรับสมัครงานให้มีความสมบูรณ์ เช่น รูปภาพ โลโก้ แผนที่ เป็นต้น
- ข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการวิจัยและพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ เช่น IP Address ของท่าน

* Jobpub.com จะทำงานจัดเก็บข้อมูลของท่านไว้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ หากท่านไม่มีการ Update หรือเข้าใช้งานเลยเป็นระยะเวลานาน Jobpub.com อาจดำเนินการลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บางส่วนหรือทั้งหมด โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
* ท่านสามารถเข้าแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ โดย Login เข้าสู่ระบบ Jobpub.com ในนามผู้ประกอบการ
* ท่านสามารถแจ้งลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านออกจากระบบ Jobpub.com ได้

4. การนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้

4.1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงาน

- การประมวลผลเพื่อยืนยันตัวตนในการเข้าใช้งานระบบ : ใช้ข้อมูล Login และ Password
- การประมวลผลเมื่อผู้สมัครงานลืม Password : ใช้ข้อมูล Email
- การประมวลผลระบบค้นหาผู้สมัครงาน : ใช้ข้อมูลทั้งหมด
- การประมวลผลระบบยื่นใบสมัครงาน : ใช้ข้อมูลทั้งหมด
- การประมวลผลเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้สมัครงานและสมาชิกผู้ประกอบการ : ใช้ข้อมูลทั้งหมด
- การประมวลผลเพื่อการแสดงสถติเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดโดยไม่ระบุตัวตน : ใช้ข้อมูลทั้งหมด


4.2 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ประกอบการ

- การประมวลผลเพื่อยืนยันตัวตนในการเข้าใช้งานระบบ : ใช้ข้อมูล Login และ Password
- การประมวลผลระบบค้นหางาน : ใช้ข้อมูลทั้งหมด
- การประมวลผลเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้สมัครงานและสมาชิกผู้ประกอบการ : ใช้ข้อมูลทั้งหมด
- การประมวลผลเพื่อการแสดงสถติเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดโดยไม่ระบุตัวตน : ใช้ข้อมูลทั้งหมด

5. การใช้ข้อมูลคุกกี้
Jobpub.com รวมถึงโดเมนย่อย และเว็บไซต์ในเครือ อาจใช้ข้อมูลคุกกี้บนคอมพิวเตอร์ของคุณเป็นครั้งคราว “คุกกี้”เป็นข้อมูลตัวอักษรที่เก็บไว้โดยเบราเซอร์บนฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์ของคุณ การใช้ข้อมูลคุกกี้ทำให้เราทราบข้อมูลการใช้ของท่านบนเว็บไซต์ของเรา อาทิเช่น ท่านใช้บริการเว็บไซต์ของ Jobpub.com มากกว่า 1 ครั้งหรือไม่ ท่านพบเว็บไซต์ของเราอย่างไร ข้อมูลส่วนนี้ทำให้เราสามารถปรับปรุงเว็บไซต์ของ Jobpub.com  และใช้ความพยายามที่จะทำให้การเข้าใช้งานเว็บไซต์ง่ายสำหรับคุณ โดยที่เราจะบันทึกรหัสลับและการปรับแต่งการใช้งาน ขณะที่คุณใช้บริการเว็บไซต์ของเรา นอกจากนี้ การปรับปรุงและอัพเดทเว็บไซต์ตั้งอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่เราได้จากการใช้คุกกี้ อาทิเช่น จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ทั้งหมด และจำนวนหน้าที่ถูกเปิด เว็บเบราเซอร์ส่วนใหญ่ยอมรับการใช้คุกกี้โดยอัตโนมัติ แต่ท่านสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าเบราเซอร์เพื่อป้องกันการใช้คุกกี้ได้ อย่างไรก็ตาม หากท่านปฏิเสธการใช้งานของคุกกี้ ท่านจะไม่สามารถใช้คุณสมบัติเด่นบางประการของเว็บไซต์เราได้

ในบางกรณี เราอาจติดตามหรือรวบรวมข้อมูลการใช้เว็บไซต์ของท่าน โดยใช้ “gifs” (Web bugs) หรือเครื่องมือที่มีลักษณะคล้ายกัน ซึ่งเป็นเลขที่ที่กำหนดไว้ในคอมพิวเตอร์ที่ท่านใช้ (IP Address) หรือโดย URL ที่ท่านใช้ก่อนหรือหลังเข้าเว็บไซต์ของเรา วิธีการเหล่านี้ทำให้เราสามารถวิเคราะห์แนวโน้มการใช้งานของเว็บไซต์ได้ อาทิเช่น เพจของเว็บไซต์ที่เป็นที่นิยมมากที่สุด และทำให้สามารถติดตามพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน อาทิเข่น งานตำแหน่งใดที่คุณเปิดดูและสมัคร เรายังใช้ข้อมูลส่วนนี้สำหรับสำหรับแก้ปัญหาของเซิร์ฟเวอร์เพื่อที่จะบริหารงานเว็บไซต์ และเพื่อที่จะเข้าใจ ปกป้อง และให้บริการผู้ใช้ได้ดีมากยิ่งขึ้น6. ข้อมูลส่วนบุคคลใน Resume หรือประวัติส่วนบุคคล
เนื่องด้วยที่ Jobpub.com เป็นเว็บไซต์หางาน เรายินดีเสนอ 2 ทางเลือก ในการเข้าถึง Resume (ข้อมูลส่วนบุคคล) ของท่าน โดยบุคคลอื่น ๆ  ดังนี้ :

  1. ท่านสามารถเก็บ Resume ของท่านในฐานข้อมูลของเรา แต่ไม่อนุญาตให้ปรากฎในผลการค้นหาในเว็บไซต์ Jobpub.com ได้ ทั้งนี้การไม่อนุญาตให้ Resume ของท่านถูกค้นหาได้ หมายถึง ท่านยังคงสามารถใช้ Resume ของท่านเพื่อสมัครงานออนไลน์เฉพาะตำแหน่งที่สนใจยื่นใบสมัคร และข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะปรากฎให้เห็นได้เฉพาะผู้ประกอบการที่ท่านยื่นใบสมัครงานเข้าไปโดยตรงเท่านั้น ผู้ประกอบอื่น ๆ และบุคคลทั่วไป จะไม่สามารถเข้าค้นหา Resume ของท่านในฐานข้อมูลของเราได้
     
  2. ถ้าท่านอนุญาตให้ Resume (ข้อมูลส่วนบุคคล) ของท่าน สามารถถูกค้นหาได้ ผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกของ Jobpub.com จะสามารถเข้าถึงและติดต่อท่านได้ และบุคคลทั่วไป จะสามารถเห็นรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างของท่านได้ แต่บุคคลทั่วไปที่ไม่ได้เป็นสมาชิก Jobpub.com ในฐานะผู้ประกอบการ จะไม่สามารถเห็นข้อมูลการติดต่อของท่านได้
     

7. ข้อมูลส่วนบุคคลในการประกาศรับสมัครงาน
ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ประกอบการ ในส่วนที่ใช้สำหรับการประกาศรับสมัครงาน จะถูกแสดงและเปิดเผยแก่สาธารณะทั่วไป ทั้ง Jobpub.com และ Sub Domain ย่อย และเว็บไซต์ในเครือ


8. ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
เราให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและความมั่นคงของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบนอินเตอร์เน็ต และได้ดำเนินตามขั้นตอนเพื่อส่งเสริมมาตรการรักษาความปลอดภัยและความมั่นคงของข้อมูลที่เรารวบรวมทางออนไลน์ เราใช้ความพยายามตามมาตรฐานอุตสาหกรรมที่จะรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถรับรองได้ว่าการติดต่อแบบส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะไม่ถูกเปิดเผยในวิธีที่ไม่ได้ระบุไว้ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ ดังนั้น ถึงแม้ว่าเราตกลงที่จะคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของท่าน เรายังไม่สามารถยืนยัน และท่านไม่ควรคาดหวัง ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือการติดต่อแบบส่วนตัวจะมีความเป็นส่วนตัวเสมอ ในฐานะผู้ใช้บริการเว็บไซต์ ท่านเข้าใจและยอมรับความรับผิดชอบและความเสี่ยงทั้งหมดที่เกิดจากการใช้เว็บไซต์ อินเตอร์เน็ต เอกสารที่ท่านโพสต์หรือที่ท่านใช้ และการกระทำของท่านทั้งในและนอกเว็บไซต์9. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลล
Jobpub.com มีลักษณะการดำเนินงานเพื่อเป็นตัวกลางระหว่าง "ผู้ประกอบการที่ต้องการหาคนทำงาน" และ "ผู้สมัครงานที่ต้องการหางานทำ" ดังนั้นแล้ว จึงมีความจำเป็นที่ต้องเปิดเผยข้อมูลของท่าน เพื่อให้วัตถุประสงค์ของทุกฝ่ายสามารถเกิดขึ้นได้ ทั้งนี้ ในการสมัครเป็นสมาชิกและให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับ Jobpub.com ท่านได้รับทราบยอมรับแล้วว่า

- ผู้ประกอบการที่ลงทะเบียนเป็นสมาชิก
Jobpub.comนั้น มีทั้ง นิติบุคคล และ บุคคลธรรมดา และเราไม่สามารถรับประกันได้ว่า ตำแหน่งงานที่ผู้ประกอบการนำเสนอแก่ท่านนั้น จะเป็นงานที่ตรงกับความต้องการของท่านเสมอไป
- เราไม่สามารถรับประกันได้ว่า ผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิก
Jobpub.com จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในทางที่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของท่านเสมอ แต่ทาง Jobpub.com ได้ออก "ข้อกำหนดและการอนุญาตการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล" ให้ผู้ประกอบการได้รับทราบและปฏิบัติตามแล้วดังหน้านี้ https://www.jobpub.com/dc_rule.asp
- เราไม่ได้ตรวจสอบผู้ประกอบการหรือผู้สมัครงานทุกคนที่เป็นสมาชิก ซึ่งจะตรวจสอบเมื่อมีสมาชิกแจ้งเข้ามาให้ตรวจสอบเท่านั้น หรืออาจตรวจสอบเมื่อ Jobpub.com พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ประกอบการหรือผู้สมัครงานนั้นมีลักษณะน่าสงสัย ดังนั้นแล้ว ท่านจึงรับทราบว่า มีความเป็นไปได้ แม้จะมีน้อย แต่ก็มีโอกาสที่บางครั้ง ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อาจถูกเข้าถึงโดยมิจฉาชีพ หรือบุคคลไม่พึงประสงค์ที่อาจสร้างความเดือดร้อนรำคาญแก่ท่านได้ และ Jobpub.com จะไม่รับผิดชอบความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเมื่อท่านได้รับการติดต่อจากมิจฉาชีพหรือบุคคลไม่พึงประสงค์เหล่านั้น  แต่หากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว หรือพบสมาชิกที่น่าสงสัย โปรดแจ้งเข้ามาให้เราได้รับทราบ เพื่อที่เราจะได้ตรวจสอบและอาจระงับการบริการ แก่สมาชิกที่น่าสงสัยเหล่านั้นต่อไป

Jobpub.com ขออธิบายวิธีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่จะเกิดขึ้น ดังนี้

9.1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครงาน

- ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทั้งหมด ยกเว้นข้อมูล Password จะถูกค้นเจอโดยผู้ประกอบการ (บุคคลที่สาม) ที่เป็นสมาชิกกับ Jobpub.com เท่านั้น
- ข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วน อาจจะถูกค้นเจอโดยสาธารณะทั่วไป ซึ่ง Jobpub.com ได้วิเคราะห์แล้วว่า เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ เช่น ลักษณะงานที่ต้องการ, ระดับเงินเดือนที่ต้องการ, ที่อยู่ปัจจุบันโดยคร่าว, เพศ, อายุ, วันเดือนปีเกิด, ส่วนสูง, น้ำหนัก, สัญชาติ, สถานะสมรส, สถานะภาพทางการทหาร, ประวัติการศึกษา, ประวัติการทำงาน, ประวัติการฝึกอบรม, ความสามารถทางภาษา, ความสามารถพิมพ์ดีด, ความสามารถในการขับขี่, ยานพาหนะส่วนตัว, บุคคลิก ลักษณะนิสัย และความสามารถพิเศษอื่นๆ, ความภูมิใจ / ผลงาน / เกียรติประวัติ และอาจมีข้อมูลอื่น ๆ แต่จะเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของท่านโดยชัดเจนได้
- ท่านสามารถปิดกั้นข้อมูลท่าน ไม่ให้ถูกค้นเจอจากระบบของ Jobpub.com ได้ โดยการตั้งค่าในระบบ ไม่อนุญาติให้บริษัทต่าง ๆ สามารถสืบค้นใบสมัครของท่านได้ ทั้งนี้ ท่านได้เข้าใจว่า ข้อมูลของท่านยังคงสามารถเห็นได้จาก 1.บริษัทที่ท่านได้ยื่นใบสมัครเข้าไปโดยตรง และ 2.บริษัทที่ได้ทำการบันทึกข้อมูลของท่านไว้ก่อนหน้าที่ท่านได้ทำการอัพเดทการปิดกั้นการค้นหาข้อมูล
- สมาชิกผู้ประกอบการที่หาคนทำงาน อาจมีทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในการที่ท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับ Jobpub.com และเว็บไซต์ในเครือ ท่านได้ยอมรับและอนุญาตแล้วว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสามารถเข้าถึงและส่งถึงกับสมาชิกเหล่านั้น ทั้งที่อยู่ในประเทศและต่างประเทศได้ และท่านรับทราบและยอมรับแล้วว่า ประเทศต่าง ๆ เหล่านั้นอาจมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไม่เพียงพอ
- ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดของท่าน อาจถูกนำมาใช้เพื่อการวิจัยและพัฒนา เป็นครั้งคราว โดยเจ้าหน้าที่ของ Jobpub.com


9.2 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ประกอบการ

- ข้อมูลของบริษัท ข้อมูลการติดต่อ ตำแหน่งงานที่รับ ชื่อบุคคลที่ติดต่อ วิธีการรับสมัคร รวมถึงข้อมูลทุกอย่างที่ท่านได้ระบุไว้ใน Jobpub.com จะถูกนำมาใช้ประกาศรับสมัครงาน และเผยแพร่บนสื่อต่างๆของ Jobpub.com และเว็บไซต์ในเครือ
- สมาชิกคนหางานและบุคคลทั่วไป อาจมีทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในการที่ท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับ Jobpub.com และเว็บไซต์ในเครือ ท่านได้ยอมรับและอนุญาตแล้วว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสามารถเข้าถึงและส่งถึงกับสมาชิกเหล่านั้นและบุคคลทั่วไป ทั้งที่อยู่ในประเทศและต่างประเทศได้ และท่านรับทราบและยอมรับแล้วว่า ประเทศต่าง ๆ เหล่านั้นอาจมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไม่เพียงพอ
- ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดของท่าน อาจถูกนำมาใช้เพื่อการวิจัยและพัฒนา เป็นครั้งคราว โดยเจ้าหน้าที่ของ Jobpub.com10. การเปิดเผยข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมาย
Jobpub.com ขอสงวนสิทธิในการเข้าใช้และเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้บริการบางท่าน ในกรณีที่เราพิจารณาว่าการเปิดเผยข้อมูลนี้จำเป็นต้องนำไปประยุกต์ใช้ทางกฎหมาย เพื่อประสานงานและเพื่อขอการสนับสนุนจากข้อบังคับใช้ทางกฎหมาย หรือเพื่อปกป้องผลประโยชน์หรือความปลอดภัยของ Jobpub.com หรือของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ Jobpub.com อาจพยายามที่จะขอความยินยอมของท่านก่อนที่จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล อย่างไรก็ตาม มิใช่ข้อบังคับว่าเราต้องทำเช่นนั้นเสมอไป

11. การใช้ โมดูลและคุกกี้ของบุคคลที่สาม

Jobpub.com รวมถึงโดเมนย่อย และเว็บไซต์ในเครือ ใช้โมดูลและคุกกี้ของบุคคลที่สาม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการดำเนินการด้านการตลาด การวิจัยและพัฒนา และด้านอื่น ๆ เช่น

- Google Analytics : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ใช้งาน เพื่อทั้งประโยชน์ทางด้านการดำเนินกิจการ และการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการแก่ผู้ใช้งาน
- Google Adwords : เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการตลาด

12. การแจ้งความเปลี่ยนแปลง
Jobpub.com ขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ทุกเมื่อ กรุณาทำความเข้าใจการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มั่นใจว่าท่านได้รับทราบข้อตกลงล่าสุด หากท่านมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ กรุณาติดต่อตามข้อมูลที่ระบุไว้ด่านล่าง

13. สิทธิของเจ้าของข้อมูล

- สิทธิในการเข้าถึง : ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลของท่านได้ ผ่านการ Login เข้าสู่ระบบ และสามารถทำการปรินต์สำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้
- สิทธิในการคัดค้าน : ท่านสามารถแจ้งคัดค้าน ไม่ให้ Jobpub.com นำข้อมูลไปประมวลผลหรือเปิดเผยข้อมูลได้ ทั้งนี้ โปรดเข้าใจว่า เมื่อท่านคัดค้าน ข้อมูลของท่านจะถูกลบออกจากระบบ และท่านอาจไม่สามารถใช้บริการบางส่วนหรือทั้งหมดของบริการของ Jobpub.com ได้
- สิทธิขอให้ลบหรือทำลาย : ท่านสามารถแจ้งลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ ทั้งนี้ โปรดเข้าใจว่า เมื่อท่านแจ้งลบหรือทำลาย ข้อมูลของท่านจะถูกลบออกจากระบบ และท่านอาจไม่สามารถใช้บริการบางส่วนหรือทั้งหมดของบริการของ Jobpub.com ได้
- สิทธิในการแก้ไขให้เป็นปัจจุบัน : ท่านสามารถแก้ไขข้อมูลของท่านให้เป็นปัจจุบันได้ ผ่านการ Login เข้าสู่ระบบ และบันทึกข้อมูลของท่านให้เป็นปัจจุบันได้
- สิทธิถอนความยินยอม : ท่านสามารถแจ้งถอนความยินยอม นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ ทั้งนี้ โปรดเข้าใจว่า เมื่อท่านแจ้งถอนความยินยอม ข้อมูลของท่านจะถูกลบออกจากระบบ และท่านอาจไม่สามารถใช้บริการบางส่วนหรือทั้งหมดของบริการของ Jobpub.com ได้

ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อมายัง Jobpub.com เพื่อดำเนินการขอใช้สิทธิข้างต้นได้ ตามรายละเอียดช่องทางติดต่อด้านล่าง ซึ่ง Jobpub.com อาจใช้เวลาดำเนินการภายในระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับทราบการแจ้ง


14. สรุปภาพรวม เมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราและเว็บไซต์ในเครือ
สำหรับบุคคลผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ทั่วไปแต่ไม่ได้เป็นสมาชิก
- เรามีการเก็บรวบรวมข้อมูล
Cookies ซึ่งมีทั้ง Cookies ของเราเองและ Cookies ของ Third Party

สำหรับสมาชิกคนหางาน
- เรามีการเก็บรวบรวมข้อมูล
Cookies ซึ่งมีทั้ง Cookies ของเราเองและ Cookies ของ Third Party
- ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จะถูกค้นเจอและติดต่อได้ โดยสมาชิกที่เป็นผู้ประกอบการ ยกเว้นท่านตั้งค่า ไม่ให้ข้อมูลของท่านสามารถสืบค้นได้ (สำหรับรายละเอียด โปรดอ่านหัวข้อที่ 9.การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล)
- ข้อมูลส่วนบุคลของท่านบางส่วน จะถูกค้นเจอแต่ไม่สามารถติดต่อได้ โดยบุคคลทั่วไป ยกเว้นท่านตั้งค่า ไม่ให้ข้อมูลของท่านสามารถสืบค้นได้ (สำหรับรายละเอียด โปรดอ่านหัวข้อที่
9.การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล)
- เมื่อท่านยื่นใบสมัครงานผ่านระบบของ
Jobpub.com ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกส่งถึงผู้ประกอบการที่ท่านยื่นใบสมัคร และผู้ประกอบการนั้น ๆ จะสามารถเห็นข้อมูลและติดต่อท่านได้้
-
Jobpub.com ไม่ได้ตรวจสอบสมาชิกผู้ประกอบการทุกคน ยกเว้นว่ามีการแจ้งเข้ามาให้ตรวจสอบ ดังนั้น ท่านจึงยอมรับความเสี่ยงเอง ในการที่ท่านอาจได้รับการติดต่อจากมิจฉาชีพหรือบุคคลไม่พึงประสงค์ และท่านยอมรับว่า จะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือฟ้องร้องใด ๆ กับ Jobpub.com
- Jobpub.com มีสมาชิกทั้งในและต่างประเทศ ท่านได้ยอมรับและอนุญาตแล้วว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สามารถถูกเข้าถึงและส่งต่อให้สมาชิกเหล่านั้นที่อยู่ทั้งในและต่างประเทศได้
- ท่านสามารถ แก้ไข/เปลี่ยนแปลงข้อมูล หรือปิดกั้นการสืบค้น หรือยกเลิกการเป็นสมาชิกได้เอง โดยการ Login เข้าสู่ระบบ และเข้าสู่เมนูและดำเนินการได้เอง
-
Jobpub.com อาจมีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นบ้างครั้ง เพื่อการวิจัยและพัฒนาในด้านต่าง ๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิก และเพื่อประโยชน์ของ Jobpub.com เอง

สำหรับสมาชิกผู้ประกอบการที่หาคนทำงาน
- เรามีการเก็บรวบรวมข้อมูล
Cookies ซึ่งมีทั้ง Cookies ของเราเองและ Cookies ของ Third Party
- ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จะถูกค้นเจอและติดต่อได้ โดยสมาชิกที่เป็นคนหางานและบุคคลทั่วไป
-
Jobpub.com ไม่ได้ตรวจสอบสมาชิกคนหางานทุกคน ยกเว้นว่ามีการแจ้งเข้ามาให้ตรวจสอบ ดังนั้น ท่านจึงยอมรับความเสี่ยงเอง ในการที่ท่านอาจได้รับการติดต่อจากมิจฉาชีพหรือบุคคลไม่พึงประสงค์ และท่านยอมรับว่า จะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือฟ้องร้องใด ๆ กับ Jobpub.com
- ท่านสามารถ แก้ไข/เปลี่ยนแปลงข้อมูลของท่าน โดยการ Login เข้าสู่ระบบ และเข้าสู่เมนูและดำเนินการได้เอง
- Jobpub.com มีสมาชิกทั้งในและต่างประเทศ ท่านได้ยอมรับและอนุญาตแล้วว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สามารถถูกเข้าถึงและส่งต่อให้สมาชิกเหล่านั้นที่อยู่ทั้งในและต่างประเทศได้
-
Jobpub.com อาจมีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นบ้างครั้ง เพื่อการวิจัยและพัฒนาในด้านต่าง ๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิก และเพื่อประโยชน์ของ Jobpub.com เอง

15. ติดต่อเรา

ท่านสามารถสอบถามเกี่ยวกับ นโยบายยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกับทาง Jobpub.com โดยส่งอีเมล์มาที่ dpo@jobpub.com  หรือส่งจดหมายมาที่
87/33 หมู่ 5 ต.ห้วยกะปิ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20130