เว็บไซต์นี้ ได้รับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานความน่าเชื่อถือโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 2 ปีซ้อน - ดูรายละเอียด  
หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน ลงโฆษณางาน ค้นหาใบสมัครงาน คู่มือการใช้งาน

สนใจลงโฆษณา โทร. 0-2275-1900, 0-2612-4900, 0-3839-5000

เว็บไซต์สมัครงานเว็บแรกและเว็บเดียวในประเทศไทย ที่ได้รับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานความน่าเชื่อถือ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

* สมัครเป็นสมาชิกกับ JOBPUB.COM รับสิทธิพิเศษสามารถสืบค้นฐานข้อมูลผู้สมัครงานทั้งหมดฟรี ดูรายละเอียดเพิ่มเติม *

 
 
ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

ธุรการธ

24 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา การจัดการอุตสาหกรรม 
มหาลัยราชภัฏพระนคร
ระยอง
(บ้านฉาง, บ้านฉาง)
 
ธุรการ

24 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปวส. สาขา การตลาด 
วิทยาลัยอาชีว่ะ
ระยอง
(เนินพระ, เมือง)
 
บริการลูกค้า

24 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ 
ม.ศรีปทุม
สุราษฎร์ธานี
(เขาถ่าน, ท่าฉาง)
 
เจ้าหน้าที่ธุรการ

24 พฤศจิกายน 2557

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ 
ม.เกษตรศาสตร์
นนทบุรี
(ไทรม้า, เมือง)
 
ธุรการ

24 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปวส. สาขา การจัดการ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ
นนทบุรี
(บางเขน, เมือง)
 
ธุรการ งานเอกสาร งานคีย์ข้อมูล

24 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 7 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา การจัดการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ม.ราชภัฏนครสวรรค์
พิจิตร
(ทุ่งน้อย, โพทะเล)
 
ธุรการ

24 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา อุตสาหกรรมท่องเทียวและธุรกิจบริการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี
ระยอง
(ห้วยโป่ง, เมือง)
 
ธุรการ

24 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปวส. สาขา กาตลาด 
พงษ์สวัสดิ์พาณิชยการ
กรุงเทพมหานคร
(ลาดยาว, จตุจักร)
 
ธุรการ

24 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา ประชาสัมพันธ์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
นครศรีธรรมราช
(ดุสิต, ถ้ำพรรณรา)
 
บัญชี , ประสานงาน

24 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 6 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา บริหารทั่วไป 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
อยุธยา
(บ้านสร้าง, บางปะอิน)
 
เจ้าหน้าคียข้อมูลเอกสารของธนาคาร

24 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปวส. สาขา การตลาด 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
กรุงเทพมหานคร
(อนุสาวย์, บางเขน)
 
งานธุรการ

24 พฤศจิกายน 2557

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปวช. สาขา ช่างยนต์ 
วิทยาลัยสารพัดช่าง สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
(มะขามเตี้ย, เมือง)
 
พนักงานขาย ธุรการ

24 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ
สงขลา
(ควนโส, ควนเนียง)
 
ประชาสัมพันธ์ / ธุรกา

24 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปวช. สาขา การขาย 
วิทยาลัยอาชัวศึกษาชลบุรี
ชลบุรี
( ต.บางปลาสร้อย, อ.เมือง)
 
ธุรการประสานงาน,จัดซื้อ

24 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปวช. สาขา การตลาด 
วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเมืองชล
ชลบุรี
(สุรศักดิ์, ศรีราชา)
 
พนักงานทั่วไป

24 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ม.6 สาขา ศิลป-จีน 
โรงเรียนท่าม่วงราษฏร์บำรุง
กาญจนบุรี
(ต วังศาลา, อ ท่าม่วง)
 
ต้อนรับและบริการ

24 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 40 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา การโรงแรมและการท่องเที่ยว 
มหาวิทยาลังสยาม
กรุงเทพมหานคร
(คลองสามประเวศ, ลาดกระบัง)
 
พนักงานธุรการ การตลาด

24 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สุราษฎร์ธานี
(มะขามเตี้ย, เมือง)
 
ธุรการ / ประชาสัมพันธ์ / จัดซื้อ

24 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 8 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยชลพินิจชลบุรี
ชลบุรี
(บ้านปึก, เมือง)
 
ธุรการ/เลขานุการ

24 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปวส. สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ 
โรงเรียนไทยบริการธุรกิจและพณิชยการ
กรุงเทพมหานคร
(จรเข้บัว, ลาดพร้าว)
 


ไปยังหน้า :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>

Privacy Policy | About Us
Copyright © 200
0-2014 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat