เว็บไซต์นี้ ได้รับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานความน่าเชื่อถือโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 2 ปีซ้อน - ดูรายละเอียด  
หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน ลงโฆษณางาน ค้นหาใบสมัครงาน คู่มือการใช้งาน

สนใจลงโฆษณา โทร. 0-2275-1900, 0-2612-4900, 0-3839-5000

เว็บไซต์สมัครงานเว็บแรกและเว็บเดียวในประเทศไทย ที่ได้รับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานความน่าเชื่อถือ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

* สมัครเป็นสมาชิกกับ JOBPUB.COM รับสิทธิพิเศษสามารถสืบค้นฐานข้อมูลผู้สมัครงานทั้งหมดฟรี ดูรายละเอียดเพิ่มเติม *

 
 
ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

PC

10 กุมภาพันธ์ 2559

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม
นนทบุรี
(ตลาดขวัญ, เมืองนนทบุรี)
 
พนักงานธุรการ

10 กุมภาพันธ์ 2559

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ 
โรงเรียนเทคโนโลยีอาชีวศึกษา
มหาสารคาม
(หนองคู, นาดูน)
 
พนักงานเดินเอกสาร คียฺข้อมูล

10 กุมภาพันธ์ 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ม.6 สาขา ศิลป์ภาษา 
โรงเรียนผาเมืองวิทคม
กรุงเทพมหานคร
(คลองกุ่ม, บึงกุ่ม)
 
เจ้าหน้าที่ธุรการ

10 กุมภาพันธ์ 2559

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
สมุทรปราการ
(บางพลีใหญ่, บางพลี)
 
ธุระการ พนักงานทั่วไป

10 กุมภาพันธ์ 2559

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
วิทยาลัย พิชญบัญฑิต
สมุทรปราการ
(เทพารักษ์, เมือง)
 
พนักงานฝ่ายผลิต

10 กุมภาพันธ์ 2559

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ต่ำกว่า ม.6 สาขา การจัดการทั่วไป 
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
อทัยธานี
(ป่าอ้อ, ลานสัก)
 
เลขา ประชาสัมพันธ์ ธุรการ

10 กุมภาพันธ์ 2559

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา นิเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
หนองคาย
(ปะโค, เมือง)
 
ธุรการ

10 กุมภาพันธ์ 2559

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม
พิษณุโลก
(ในเมือง, เมือง)
 
ธุรการ

10 กุมภาพันธ์ 2559

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง
นนทบุรี
(บางรักน้อย, เมือง)
 
ธุรการ, บุคคล

10 กุมภาพันธ์ 2559

เพศ หญิง อายุ 35 ปี ประสบการณ์ 12 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
มหาลัยราชภัฏอุดรธานี
นนทบุรี
(บางตลาด, ปากเกร็ด)
 
ธุรการ

10 กุมภาพันธ์ 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปวส. สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
ฉะเชิงเทรา
(วังตะเคียน, เมือง)
 
พนักงานธุรการ

10 กุมภาพันธ์ 2559

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
สมุทรปราการ
(บางหญ้าแพรก, พระประเเดง)
 
การตลาด ธุรการ

10 กุมภาพันธ์ 2559

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปวช. สาขา การบัญชี 
วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ
สมุทรปราการ
(บางจาก, พระประแดง)
 
ธุรการ

10 กุมภาพันธ์ 2559

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา การจัดการ 
ม.นอร์ท กรุงเทพ
ปทุมธานี
(บึงคำพร้อย, ลำลูกกา)
 
ธุรการทำที่บ้านเพระยอง

10 กุมภาพันธ์ 2559

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ม.6 สาขา ศิลป์-ทั่วไป 
พานทอง
ระยอง
(ทางเกวียน, แกลง)
 
ประชาสัมพันธ์/ธุรการ

10 กุมภาพันธ์ 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 6 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียน ห้วยผึ้งพิทยา
กรุงเทพมหานคร
(บางนา, บางนา)
 
ธุรการ เลขา ประชาสัมพันธ์ พนักงานขาย

10 กุมภาพันธ์ 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปราจีนบุรี
(ไม้เค็ด, เมือง)
 
การตลาด

10 กุมภาพันธ์ 2559

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 6 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา การตลาด 
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มหาสารคาม
(ยางท่าแจ้ง, โกสุมพิสัย)
 
เลขานุการ / Admin. / HR

10 กุมภาพันธ์ 2559

เพศ หญิง อายุ 44 ปี ประสบการณ์ 18 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 35,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา การเลขานุการ 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
สมุทรปราการ
(สำโรงเหนือ, เมือง)
 
การตลาด พัฒนาสังคม

10 กุมภาพันธ์ 2559

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา พัฒนาสังคม 
มหาวิทยาลัยนเรศวร
จันทบุรี
(วัดใหม่, เมือง)
 


ไปยังหน้า :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>

Privacy Policy | About Us
Copyright © 200
0-2016 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat