เว็บไซต์นี้ ได้รับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานความน่าเชื่อถือโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 2 ปีซ้อน - ดูรายละเอียด  
หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน ลงโฆษณางาน ค้นหาใบสมัครงาน คู่มือการใช้งาน

สนใจลงโฆษณา โทร. 0-2275-1900, 0-2612-4900, 0-3839-5000

เว็บไซต์สมัครงานเว็บแรกและเว็บเดียวในประเทศไทย ที่ได้รับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานความน่าเชื่อถือ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

* สมัครเป็นสมาชิกกับ JOBPUB.COM รับสิทธิพิเศษสามารถสืบค้นฐานข้อมูลผู้สมัครงานทั้งหมดฟรี ดูรายละเอียดเพิ่มเติม *

 
 
ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

ธุรการ บุคคล ผู่ช่วยผู้จัดการ

30 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ราชบุรี
(สวนกล้วย, บ้านโป่ง)
 
ธุรการ

30 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ขอนแก่น
(ต.สาวะถี, อ.เมือง)
 
คิวซี

30 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปวส. สาขา การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว
กรุงเทพมหานคร
(บางบอน, บางบอน)
 
เสมียน..ธุรการ.ประชาสัมพันธ์

30 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 38 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปวส. สาขา การตลาด 
พณิชยการดุสิต
กรุงเทพมหานคร
(ดินแดง, )
 
ประชาสัมพันธ์ ธุรการ คีย์ข้อมูล operator

30 มกราคม 2558

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา ศิลปศาสตร์ 
มรว.รัตนโกสินทร์ บพิตรพิมุข
กรุงเทพมหานคร
(ศาลเจ้าพ่อเสือ, พระนคร)
 
ธุรการ

29 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ม.6 สาขา บัญชี 
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามธุรกิจ ในพระอุปถัมภ์
กรุงเทพมหานคร
(ห้วยขวาง, ห้วยขวาง)
 
ธุรการ

29 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปวส. สาขา บัญชี 
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามธุรกิจ ในพระอุปถัมภ์
กรุงเทพมหานคร
(ห้วยขวาง, ห้วยขวาง)
 
ธุรการ

29 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ปริญญาตรี สาขา วิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
กรุงเทพมหานคร
(ดอนเมือง, ดอนเมือง)
 
บริการลูกค้า,พนักงานขาย

29 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา บัญชี 
ม.ฟาร์อีสเทอร์น
เชียงใหม่
(หนองผึ้ง, สารภี)
 
พนักงานธุรการ

29 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา การจัดการทั่วไป 
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ปทุมธานี
(สวนพริกไทย, เมือง)
 
ธุรการ พนักงานขาย ประชาสัมพันธ์ CallCenter

29 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา การบริหารการตลาด 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงภูวนารถ
สระบุรี
(ท่าช้าง, เสาไห้)
 
เจ้าหน้าที่ธุรการ , คีย์ข้อมูล , ฝ่ายผลิต

29 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 35 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปวช. สาขา พาณิชยการ 
วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ
นนทบุรี
(ท่าทราย, เมือง)
 
ประชาสัมพันธ์ โอเปอเรเตอร์

29 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ม.6 สาขา คณิต-ภาษา 
คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์
สมุทรปราการ
(ต.บางพลีใหญ่, อ.บางพลี)
 
หัวหน้างานบุคคล

29 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปวส. สาขา การเลขานุการ 
วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
กำแพงเพชร
(นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล, เมือง)
 
ธุรการ

29 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปวส. สาขา กา 
วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
กำแพงเพชร
(นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล, เมือง)
 
ธุรการ เสมียน

29 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 36 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปวส. สาขา การบัญชี 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย
สมุทรปราการ
( เปร็ง, บางบ่อ)
 
เลขานุการ

29 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
เทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ
กรุงเทพมหานคร
(ถนนนครไชยศรี, ดุสิต)
 
ธุรการ

29 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนพรุพีพิทยาคม
สุราษฎร์ธานี
(พ่วงพรมคร, เคียนซา)
 
ธุรการ/จนท.ประสานงาน/จนท.คีย์ข้อมูล/operator

29 มกราคม 2558

เพศ ชาย อายุ 37 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
กรุงเทพมหานคร
(คลองจั่น, บางกะปิ)
 
ประชาสัมพันธ์

29 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาตรี สาขา การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
ปทุมธานี
(ประชาธิปัตย์, ธัญบุรี)
 


ไปยังหน้า :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>

Privacy Policy | About Us
Copyright © 200
0-2015 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat