เว็บไซต์นี้ ได้รับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานความน่าเชื่อถือโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 2 ปีซ้อน - ดูรายละเอียด  
หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน ลงโฆษณางาน ค้นหาใบสมัครงาน คู่มือการใช้งาน

สนใจลงโฆษณา โทร. 0-2275-1900, 0-2612-4900, 0-3839-5000

เว็บไซต์สมัครงานเว็บแรกและเว็บเดียวในประเทศไทย ที่ได้รับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานความน่าเชื่อถือ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

* สมัครเป็นสมาชิกกับ JOBPUB.COM รับสิทธิพิเศษสามารถสืบค้นฐานข้อมูลผู้สมัครงานทั้งหมดฟรี ดูรายละเอียดเพิ่มเติม *

 
 
ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

พนักงานขาย พนักงานบุคคล เจ้าหน้าที่ติดต่อประสานงาน

21 กันยายน 2557

เพศ ชาย อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปริญญาตรี สาขา นิเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(วารินชำราบ, วารินชำราบ)
 
พนักงานเสิร์ฟ

20 กันยายน 2557

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.6
ม.6 สาขา  
มหาวิทลัยคำรามคำแหง
กรุงเทพมหานคร
(วังทองหลาง, วังทองหลาง)
 
พนักงานขาย

20 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา นิเทศศาสตร์ การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ 
ม.นอร์ทกรุงเทพ
กรุงเทพมหานคร
(, บางกะปิ)
 
พนักงานทั่วไป

20 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 7 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา สื่อสารมวลชน 
มทร.พระนคร
กรุงเทพมหานคร
(บางจาก, พระโขนง)
 
งานบริการ, พนักงานขาย

19 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ปริญญาตรี สาขา นิเทศสาตร์ 
มหาลัยสุโขทัย
นนทบุรี
(บางพูด, ปากเกร็ด)
 
ประสานงานสือโฆษณา

19 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา ประชาสัมพันธ์ 
มหาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
นครปฐม
(ขุนแก้ว, นครชัยศรี)
 
พนักงานขาย

19 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา นิเทศศาสตร์ 
มหาสิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
สงขลา
(โคกม่วง, คลอยหอยโข่ง)
 
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ , Store & Receiving , ธุรการ

19 กันยายน 2557

เพศ ชาย อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา มนุษยศาสตร์/สื่อสารมวลชน 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กรุงเทพมหานคร
(กระทุ่มราย, หนองจอก)
 
โรงแรมและการขาย

19 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา _ 
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
ภูเก็ต
(_, _)
 
งานเกี่ยวกับหนังสือทุกประเภท

19 กันยายน 2557

เพศ ชาย อายุ 36 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา สื่อสารมวลชน 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กรุงเทพมหานคร
(ทับยาว, ลาดกระบัง)
 
พนักงานประชาสัมพันธ์,พนักงานการตลาด

18 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 36 ปี ประสบการณ์ 10 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา นิเทศศาสตร์ 
สถาบันราชภัฏนครราชสีมา
นครราชสีมา
(ในเมือง, เมืองนครราชสีมา)
 
ติดต่อประสานงาน

18 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา นิเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
อุดรธานี
(ต.บ้านจั่น, อ.เมือง)
 
ประสานงาน

18 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา โฆษณา 
มหาวิทยาลัยสยาม
สมุทรปราการ
(ในคลองบางปลากด, พระสมุทรเจดีย์)
 
พนักงานขายเครื่องสำอางประจำบูทในห้าง

18 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา นิเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
สงขลา
(โตกม่วง, คลองหอยโข่ง)
 
พนักงานขาย บริการลูกค้า

18 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ม.6 สาขา ศิลป์-คำนวณ 
โรงเรียน น.ว.ม ราชานุสรณ์
อยุธยา
(อุทัย, อุทัย)
 
AE

18 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 6 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 19,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา นิเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
กรุงเทพมหานคร
(หนองค้างพลู, หนองแขม)
 
งานด้านการตลาด , งานด้านการจัดการ , งานด้านการบริหาร , งานธุรการ , งานนิเทศศาสตร์

18 กันยายน 2557

เพศ ชาย อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาโท สาขา บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยบูรพา
ชลบุรี
(บางปลาสร้อย, เมือง)
 
ซุปเปอร์ไวเซอร์5

18 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา นิ้เทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
สงขลา
(โคกม่วง, คลองหอยโข่ง)
 
Editor

18 กันยายน 2557

เพศ ชาย อายุ 0 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
กรุงเทพมหานคร
(คันนายาว, คันนายาว)
 
Mechanical Design

18 กันยายน 2557

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา นิเทศศาสตร์ สาขาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
กรุงเทพมหานคร
(บางนา, บางนา)
 


ไปยังหน้า :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>

Privacy Policy | About Us
Copyright © 200
0-2014 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat