เว็บไซต์นี้ ได้รับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานความน่าเชื่อถือโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 2 ปีซ้อน - ดูรายละเอียด  
หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน ลงโฆษณางาน ค้นหาใบสมัครงาน คู่มือการใช้งาน

สนใจลงโฆษณา โทร. 0-2275-1900, 0-2612-4900, 0-3839-5000

เว็บไซต์สมัครงานเว็บแรกและเว็บเดียวในประเทศไทย ที่ได้รับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานความน่าเชื่อถือ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

* สมัครเป็นสมาชิกกับ JOBPUB.COM รับสิทธิพิเศษสามารถสืบค้นฐานข้อมูลผู้สมัครงานทั้งหมดฟรี ดูรายละเอียดเพิ่มเติม *

 
 
ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

งานบริการ บริษัท โรงแรม พนักงานต่างๆ

20 ธันวาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา นิเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีลพบุรี
ลพบุรี
(ต.ท่าแค, เมือง)
 
ธุรการ,เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม,เจ้าหน้าที่ออกอากาศ

19 ธันวาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
(ทรายทอง, บางสะพานน้อย)
 
ตรวจสอบสินเชื่อ

19 ธันวาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย ต่ำกว่า 1.5
ปริญญาตรี สาขา นิเทศ 
ม.ธุรกิจบัณฑิตย์
กรุงเทพมหานคร
(ธัญบุรี, ธัญบุรี)
 
ผู้สื่อข่าว,งานด้านสารคดี

19 ธันวาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
นครนายก
(หินตั้ง, เมือง)
 
Supervisor Event

19 ธันวาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
กรุงเทพมหานคร
(บางอ้อ, บางพลัด)
 
ประชาสัมพันธ์

19 ธันวาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา การสื่อสารมวลชน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย?
บุรีรัมย์
(ทะเมนชัย, ลำปลายมาศ)
 
ผู้ช่วยผู้จัดการ

19 ธันวาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ม.6 สาขา  
รร. บุญวัฒนา
นครราชสีมา
(ใหม่, โนนสูง)
 
ธุรการ ,admin,นักข่าว,นักจัดรายการ,สตาฟงานอีเว้นท์

18 ธันวาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา นิเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราขภัฎสวนสุนันทา
กรุงเทพมหานคร
(ลาดกระบัง, ลาดกระบัง)
 
พิมพ์เอกสาร

18 ธันวาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปวช. สาขา  
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฏร์ในพระอุปถัมภ์ฯ
กรุงเทพมหานคร
(จตุจักร, จตุจักร)
 
Co-producer Camera Ceative

18 ธันวาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา ภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล 
ม.ธุรกิบัณฑิตย์
นนทบุรี
(บ้านใหม่, ปากเกร็ด)
 
เลขานุการ,ติดต่อประสานงาน,พนักงานธนาคารดูแลลูกค้า,ลูกค้าสัมพันธ์

18 ธันวาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา คำนวณ 
รร.บุญวาทย์วิทยาลัย
เชียงใหม่
(ช้างเผือก, เมือง)
 
พนักงานขาย

18 ธันวาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา นิเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ระยอง
(ตะพง, เมือง)
 
บริการลูกค้าสัมพันธ์

18 ธันวาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา นิเทศศาสตร์ การประชาสัมพันธ์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาสารคาม
(กู่ทอง, เชียงยืน)
 
ทุกตำแหน่ง

18 ธันวาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 8 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา Broadcasting 
Eastern Asia University
ปทุมธานี
(ประชาธิปัตย์, ธัญบุรี)
 
พนักงานทั่วไป

18 ธันวาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ม.6 สาขา  
วัดราชโอรส
กรุงเทพมหานคร
(แสมดำ, บางขุนเทียน)
 
เลขานุการ,creative ,บัญชี ,ผู้ช่วย , production house

18 ธันวาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ภาพยนตร์ 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
เพชรบุรี
(บางเค็ม, เขาย้อย)
 
ช่างวีดีโอ,พนักงานตัดต่อ,ช่างภาพ,ผู้สื่อข่าว

18 ธันวาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา วราสารศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
อยุธยา
(พระยาบรรลือ, ลาดบัวหลวง)
 
พนักงานธนาคาร,พนักงานเกี่ยวกับสินเชื่อ,พนักงานดูแลลูกค้า,พนักงานขาย

18 ธันวาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา นิเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี
ชลบุรี
(แสนสุข, เมือง)
 
ช่างศิลป์,สื่อโฆษณา,อาหาร

17 ธันวาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ปริญญาตรี สาขา นิเทศสาตร์ 
มสธ.
กรุงเทพมหานคร
(บางลำภูล่าง, คลองสาน)
 
Account Executive,พนักงานขาย,Marketing

17 ธันวาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 37 ปี ประสบการณ์ 15 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา คณะนิเทศศาสตร์ สาขาการประชาสัมพันธ์ 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
กรุงเทพมหานคร
(ออเงิน, สายไหม)
 


ไปยังหน้า :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>

Privacy Policy | About Us
Copyright © 200
0-2014 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat