เว็บไซต์นี้ ได้รับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานความน่าเชื่อถือโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 2 ปีซ้อน - ดูรายละเอียด  
หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน ลงโฆษณางาน ค้นหาใบสมัครงาน คู่มือการใช้งาน

สนใจลงโฆษณา โทร. 0-2275-1900, 0-2612-4900, 0-3839-5000

เว็บไซต์สมัครงานเว็บแรกและเว็บเดียวในประเทศไทย ที่ได้รับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานความน่าเชื่อถือ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

* สมัครเป็นสมาชิกกับ JOBPUB.COM รับสิทธิพิเศษสามารถสืบค้นฐานข้อมูลผู้สมัครงานทั้งหมดฟรี ดูรายละเอียดเพิ่มเติม *

 
 
ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

พนักงานทั่วไป , ประชาสัมพันธ์ , ธุรการ

23 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา นิเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(ไร่น้อย, เมือง)
 
พนักงานCall ธุรการ,ประสานงาน,การตลาด,อื่น

23 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา นิเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
นครสวรรค์
(ดินแดง, ดินแดง)
 
พนักงานขาย

23 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ต่ำกว่า ม.6 สาขา - 
ร.ร.บ้านสระทอง
กรุงเทพมหานคร
(หัวหมาก, บางกะปิ)
 
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

23 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา นิเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ระยอง
(ทับมา, เมือง)
 
teller

23 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา นิเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
ยโสธร
(เดิด, เมือง)
 
พนักงานขาย. การตลาด

23 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา นิเทศศาสตร์( การประชาสัมพันธ์ ) 
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสัมา
นครราชสีมา
(บ้านเกาะ, เมือง)
 
ตัวแทนยา เขตภาคใต้

23 เมษายน 2557

เพศ ชาย อายุ 0 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปริญญาตรี สาขา วารสารศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
กรุงเทพมหานคร
(ตลาดบางเขน, หลักสี่)
 
ลูกค้าสัมพันธ์,พนักงานประจำอ๊อฟฟิค,ธุรการ

23 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา ประชาสัมพันธ์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
นครราชสีมา
(สูงเนิน, สูงเนิน)
 
การตลาด,พนักงานขาย

23 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา นิเทศศาสตร์ สาขาการโฆษณา 
มหาวิทยาลัยรังสิต
สุพรรณบุรี
(หนองสะเดา, สามชุก)
 
พนักงานครัว พนักงานเสริฟ

23 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
ร.ร เนินยางประชาสามัคคี
กรุงเทพมหานคร
(จตุจักร, จตุจักร)
 
ประชาสัมพันธ์

23 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ 
ม.ราชภัฎนครปฐม
นครปฐม
(บางระกำ, นครชัยศรี)
 
Event Staff & soundengineer

23 เมษายน 2557

เพศ ชาย อายุ 36 ปี ประสบการณ์ 10 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.6
ปวส. สาขา คอมธุรกิจ 
วิทยาลัยสารพัทช่างสีพระยา
กรุงเทพมหานคร
(แขวงคลองจั่น, บางกะปิ)
 
เจ้าหน้าที่ธุระการ

23 เมษายน 2557

เพศ ชาย อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา นิเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
นนทบุรี
(บางพูด, ปากเกร็ต)
 
ธุรการ/งานขาย

23 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 7 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย ต่ำกว่า 1.5
ปริญญาตรี สาขา สื่อสารมวลชน 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กรุงเทพมหานคร
(หัวหมาก, บางกะปิ)
 
ผู้สื่อข่าวบันเทิง

23 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 
ราชภัฏจันเกษม
ปทุมธานี
(บางเดื่อ, เมือง)
 
ประชาสัมพันธ์,การท่องเที่ยว,ช่างภาพ

23 เมษายน 2557

เพศ ชาย อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา การโฆษณา 
มหาวิทยาลัยสยาม
สมุทรสาคร
(โคกขาม, เมือง)
 
การตลาด ประชาสัมพันธ์

23 เมษายน 2557

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา เอกการสื่อสารแบรนด์ โทประชาสัมพันธ์ 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
กรุงเทพมหานคร
(จอมพล, จตุจักร)
 
ทำกาแฟ

22 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ม.6 สาขา คอมธุรกิจ 
อชีวะแพร่
เชียงใหม่
(สุเทพ, เมือง)
 
ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบการ์ด

22 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์กราฟิค 
พณิชยการธนบุรี
กรุงเทพมหานคร
(หลักสอง, บางแค)
 
พนักงานขาย

22 เมษายน 2557

เพศ ชาย อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปวช. สาขา ภาษาต่างประเทศ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียน
หนองคาย
(โพธิ์ชัย, เมือง)
 


ไปยังหน้า :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>

Privacy Policy | About Us
Copyright © 200
0-2014 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat