เว็บไซต์นี้ ได้รับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานความน่าเชื่อถือโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 2 ปีซ้อน - ดูรายละเอียด  
หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน ลงโฆษณางาน ค้นหาใบสมัครงาน คู่มือการใช้งาน

สนใจลงโฆษณา โทร. 0-2275-1900, 0-2612-4900, 0-3839-5000

เว็บไซต์สมัครงานเว็บแรกและเว็บเดียวในประเทศไทย ที่ได้รับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานความน่าเชื่อถือ โดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

* สมัครเป็นสมาชิกกับ JOBPUB.COM รับสิทธิพิเศษสามารถสืบค้นฐานข้อมูลผู้สมัครงานทั้งหมดฟรี ดูรายละเอียดเพิ่มเติม *

 
 
ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

งานด้านสื่อสารมวลชน

22 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา วิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
สมุทรปราการ
(บางโฉลง, บางพลี)
 
Call center , พนักงานต้อนรับภาคพื้นดิน ในสนามบิน

22 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 6 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ม.6 สาขา ศิลป์-ภาษา 
โรงเรียนสตรีระนอง
กรุงเทพมหานคร
(คลองจั่น, บางกะปิ)
 
1

22 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ม.6 สาขา  
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
นครราชสีมา
(กุดพิมาน, ด่านขุนทด)
 
Event supervisor

22 สิงหาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา สื่อสารมวลชน 
มหาวิทยาลัยราชภักบุรีรัมย์
บุรีรัมย์
(ต.สนวน, อ.ห้วยราช)
 
Co-Producer,Co-Event,AE

22 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา การโฆษณา 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ราชบุรี
(ตำบลกรับใหญ่, อำเภอบ้านโป่ง)
 
ฝึกอบรม /Logistic / Service / Marketing / Call Center

22 สิงหาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา สื่อสารมวลชน 
ม.รามคำแหง
ชลบุรี
(หนองปลาไหล, บางละมุง)
 
ประชาสัมพันธ์ พนักงานต้อนรับ พนักงานบริษัท พนักงานขาย

22 สิงหาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย ต่ำกว่า 1.5
ปริญญาตรี สาขา สื่อสารมวลชน 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กรุงเทพมหานคร
(วังทองหลาง, วังทองหลาง)
 
พนักงานร้านกาแฟ ผู้จัดการ

22 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 9 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา สื่อสารมวลชล 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เชียงใหม่
(ท่าวังตาล, สารภี)
 
การประชาสัมพันธ์

21 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 8 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา การประชาสัมพันธ์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร
กรุงเทพมหานคร
( ลาดยาว, จตุจักร)
 
การตลาด

21 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา นิเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
กรุงเทพมหานคร
(คลองจั่น, บางกะปิ)
 
พนักงานขาย

21 สิงหาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา มนุยศาตร์ 
รามคําแหง
ร้อยเอ็ด
(มะอึ, ธวัชบุรี)
 
พนักงานขาย การตลาด

21 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 35 ปี ประสบการณ์ 10 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา นิเทศศาสตร์ 
ราชภัฏภูเก็ต
ปทุมธานี
(คลองหนึ่ง, คลองหลวง)
 
ประชาสัมพันธ์,ลูกค้าสัมพันธ์,CSR

21 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปริญญาตรี สาขา การประชาสัมพันธ์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา
พิษณุโลก
(วังยาง, เนินมะปราง)
 
บริการ,ประชาสัมพันธ์,ประสานงาน,ธุรการ

21 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ปทุมธานี
(บึงยี่โถ, ธัญบุรี)
 
ประสานงาน ประชาสัมพันธ์ co-producer

21 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
กาฬสินธ์
(กาฬสินธุ์, เมือง)
 
ธุรการ ทั่วไป

21 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย ต่ำกว่า 1.5
ปริญญาตรี สาขา นิเทศศาตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปทุมธานี
(คลองสาม, คลองหลวง)
 
ทุกประเภท

21 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร 
มหาวิทยาลัยพะเยา
เชียงใหม่
(หนองจ๊อม, สันทราย)
 
พนักงานขาย

21 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา ประชาสัมพันธ์ 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
กรุงเทพมหานคร
(สามเสนนอก, ห้วยขวาง)
 
Co-producer , Producer , Creative

21 สิงหาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.6
ปริญญาตรี สาขา วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
กรุงเทพมหานคร
(คลองจั่น, บางกะปิ)
 
ประชาสัมพันธ์ ,ดีเจ,พิธีกร

21 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 6 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา นิเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
สงขลา
(-, เมือง)
 


ไปยังหน้า :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>

Privacy Policy | About Us
Copyright © 200
0-2014 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat