ข้อมูลทั่วไป (General Data)
 ระดับการศึกษาสูงสุด
 
(Highest Education Level)
ปริญญาตรี ปริญญาตรี สาขา การจัดการทั่วไป(วุฒิป.บัณฑิต)
Bachelor's Degree ปริญญาตรี Branch : การจัดการทั่วไป(วุฒิป.บัณฑิต)
บริษัทสมาชิก Login ที่นี่
Login Name

Password

สำหรับท่านที่ไม่ได้เป็นสมาชิก
ลงทะเบียน
 ลักษณะงานที่ต้องการ
 
(Need Job Type)
งานประจำ (Full Time)
งานนอกเวลา
(Part Time)
งานอิสระ
(Freelance)
งานสำหรับนักศึกษาฝึกงาน
(Training)
 ตำแหน่งที่สนใจ
 (Interested Position)
ครูสอนดนตรีสากล
 ระดับเงินเดือนที่ต้องการ
 
(Expect Salary)
15,000 บาทขึ้นไป (฿ or above) 
   
 ชื่อ-ที่อยู่ปัจจุบัน (Name and Address)
 ชื่อ-นามสกุล
 
(Name)
** ต้องเป็นบริษัทสมาชิกเท่านั้น ถึงจะดูข้อมูลได้ สมัครเป็นสมาชิก คลิกที่นี่ครับ
 เลขที่อยู่
 
(Address)
** ต้องเป็นบริษัทสมาชิกเท่านั้น ถึงจะดูข้อมูลได้ สมัครเป็นสมาชิก คลิกที่นี่ครับ
 แขวง/ตำบล
 (District)
ลำปลาทิว
 เขต/อำเภอ
 
(City)
ลาดกระบัง
 จังหวัด
 
(Province)
กรุงเทพมหานคร(Bangkok)
 รหัสไปรษณีย์
 
(Postal Code)
10520
 โทรศัพท์บ้าน
 
(Home tel. no)
** ต้องเป็นบริษัทสมาชิกเท่านั้น ถึงจะดูข้อมูลได้ สมัครเป็นสมาชิก คลิกที่นี่ครับ
 โทรศัพท์มือถือ
 (Mobile tel. no)
** ต้องเป็นบริษัทสมาชิกเท่านั้น ถึงจะดูข้อมูลได้ สมัครเป็นสมาชิก คลิกที่นี่ครับ
 E-mail ** ต้องเป็นบริษัทสมาชิกเท่านั้น ถึงจะดูข้อมูลได้ สมัครเป็นสมาชิก คลิกที่นี่ครับ
   
 ข้อมูลส่วนตัว (Personal Data)
 เกิดวันที่
 
(Birth Date)
16/11/2523
 ปัจจุบัน อายุ
 (Age)
38 ปี
 เพศ
 
(Gender)
ชาย (Male)
 สถานะสมรส
  (Marital Status)
สมรส (Maried)
 ส่วนสูง
 
(Height)
165 ซม. (cm.)
 น้ำหนัก
 
(Weight)
60 กก. (kg.)
 สัญชาติ
 
(Nationality)
ไทย
 ศาสนา
 
(Religion)
พุทธ
 สถานะภาพทางการทหาร
 
(Military Status)
ได้รับการยกเว้น (Except)
   
 ประวัติการศึกษาสูงสุด (Education Background)
 1  
 ระดับการศึกษา
 
(Highest Education Level)
ปริญญาตรี (Bachelor's Degree)
 ชื่อสถานศึกษา
 (Institute)
มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
 วุฒิการศึกษา
 
(Majoring)
ปริญญาตรี
 สาขาวิชา
 
(Branch)
การจัดการทั่วไป(วุฒิป.บัณฑิต)
 ปัจจุบัน
 
(Currently)
สำเร็จการศึกษาแล้วเมื่อปีการศึกษา (Graduated Since) : 2553
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) 2.1
 2  
 ระดับการศึกษา
 
(2nd Education Level)
ปวส. (High Vocational / Diploma)
 ชื่อสถานศึกษา
 
(Institute)
มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
 วุฒิการศึกษา
 
(Majoring)
อนุปริญญา
 สาขาวิชา
 
(Branch)
ดนตรีสากล
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) 2.4
   
 ประวัติการทำงาน (Experiences)
 1  
 เริ่มจาก
 
(From)
มีนาคม 2559 ถึง มีนาคม Cur
 บริษัท
 
(Company)
** ต้องเป็นบริษัทสมาชิกเท่านั้น ถึงจะดูข้อมูลได้ สมัครเป็นสมาชิก คลิกที่นี่ครับ
 ที่อยู่บริษัท
 
(Company Address)
666หมู่2ถนนสุขุมวิท(สายเก่า)ต.บางปูใหม่อ.สมุทรปราการจ.สมุทรปราการ 10280
 ตำแหน่ง
 
(Position)
ครูอัตราจ้าง
 เงินเดือน
 
(Salary)
15000 บาท
 ลักษณะงาน (อธิบาย)
 
(Job Description)
สอนในคาบเรียนวิชาดนตรีระดับชั้นม.3 ม.5
ครูประจำชั้นม.1 ทำวงโยธวาทิต วงลูกทุ่ง วงสตริง และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 2  
 เริ่มจาก
 
(From)
มกราคม 2557 ถึง ตุลาคม 2558
 บริษัท
 
(Company)
** ต้องเป็นบริษัทสมาชิกเท่านั้น ถึงจะดูข้อมูลได้ สมัครเป็นสมาชิก คลิกที่นี่ครับ
 ที่อยู่บริษัท
 
(Company Address)
719อาคารkpnชั้น26ถนนพระราม9แขวงบางกะปิเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานคร 10310
 ตำแหน่ง
 
(Position)
ครูผู้ช่วยสอน
 เงินเดือน
 
(Salary)
16000 บาท
 ลักษณะงาน (อธิบาย)
 
(Job Description)
สอนวิชาดนตรีของโรงเรียนสังกัดกทม.
   
 ประวัติการฝึกอบรม (Training)
   
 ความสามารถ ผลงาน และเกียรติประวัติ (Qualifications and Skills)
 ความสามารถทางภาษา (Language Skills) 

 ภาษา (Language Skills)

พูด (Speaking)
(Excellent , Good , Fair)
อ่าน (Reading)
(Excellent , Good , Fair)
เขียน (Writing)
(Excellent , Good , Fair)
 ไทย (Thai) ดีมาก (Excellent) ดีมาก (Excellent) ดีมาก (Excellent)
 อังกฤษ (English) พอใช้ (Fair) พอใช้ (Fair) พอใช้ (Fair)
   
 พิมพ์ดีด
 (Typing Skills)
ไทย (Thai) : 120 คำ/นาที  อังกฤษ (English) :120 คำ/นาที (Words/minute)
 ความสามารถในการขับขี่
 
(Driving Skills)
รถยนต์ (Car) รถจักรยานยนต์ (Motorcycle) รถบรรทุก (Truck)
 ยานพาหนะส่วนตัว
 
(Own vehicle)
รถยนต์ (Car) รถจักรยานยนต์ (Motorcycle) รถบรรทุก (Truck)
   
 ความสามารถพิเศษอื่น ๆ
 
(Other Skills)
ทำวงโยธวาทิต วงลูกทุ่ง วงสตริง และสอนวิชาดนตรีในคาบเรียนได้
   
 โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ
 
(Others)
  ล่าสุดได้รับโล่ห์รางวัลมูลนิธิครูของแผ่นดินครั้งที่2ประจำปี2560
   
 บุคคลอ้างอิง
 
(Reference person)
** ต้องเป็นบริษัทสมาชิกเท่านั้น ถึงจะดูข้อมูลได้ สมัครเป็นสมาชิก คลิกที่นี่ครับ

Last Update Since : 13/3/2561

Live Chat