ข้อมูลทั่วไป (General Data)
 ระดับการศึกษาสูงสุด
 
(Highest Education Level)
ม.6 ม.6 สาขา ทั่วไป
M.6 ม.6 Branch : ทั่วไป
บริษัทสมาชิก Login ที่นี่
Login Name

Password

สำหรับท่านที่ไม่ได้เป็นสมาชิก
ลงทะเบียน
 ลักษณะงานที่ต้องการ
 
(Need Job Type)
งานประจำ (Full Time)
งานนอกเวลา
(Part Time)
งานอิสระ
(Freelance)
งานสำหรับนักศึกษาฝึกงาน
(Training)
 ตำแหน่งที่สนใจ
 (Interested Position)
งานบริการ
 ระดับเงินเดือนที่ต้องการ
 
(Expect Salary)
9,000 บาทขึ้นไป (฿ or above) 
   
 ชื่อ-ที่อยู่ปัจจุบัน (Name and Address)
 ชื่อ-นามสกุล
 
(Name)
** ต้องเป็นบริษัทสมาชิกเท่านั้น ถึงจะดูข้อมูลได้ สมัครเป็นสมาชิก คลิกที่นี่ครับ
 เลขที่อยู่
 
(Address)
** ต้องเป็นบริษัทสมาชิกเท่านั้น ถึงจะดูข้อมูลได้ สมัครเป็นสมาชิก คลิกที่นี่ครับ
 แขวง/ตำบล
 (District)
ท่าพริก
 เขต/อำเภอ
 
(City)
เมือง
 จังหวัด
 
(Province)
ตราด(Trad)
 รหัสไปรษณีย์
 
(Postal Code)
23000
 โทรศัพท์บ้าน
 
(Home tel. no)
** ต้องเป็นบริษัทสมาชิกเท่านั้น ถึงจะดูข้อมูลได้ สมัครเป็นสมาชิก คลิกที่นี่ครับ
 โทรศัพท์มือถือ
 (Mobile tel. no)
** ต้องเป็นบริษัทสมาชิกเท่านั้น ถึงจะดูข้อมูลได้ สมัครเป็นสมาชิก คลิกที่นี่ครับ
 E-mail ** ต้องเป็นบริษัทสมาชิกเท่านั้น ถึงจะดูข้อมูลได้ สมัครเป็นสมาชิก คลิกที่นี่ครับ
   
 ข้อมูลส่วนตัว (Personal Data)
 เกิดวันที่
 
(Birth Date)
21/10/2526
 ปัจจุบัน อายุ
 (Age)
35 ปี
 เพศ
 
(Gender)
หญิง (Female)
 สถานะสมรส
  (Marital Status)
สมรส (Maried)
 ส่วนสูง
 
(Height)
158 ซม. (cm.)
 น้ำหนัก
 
(Weight)
52 กก. (kg.)
 สัญชาติ
 
(Nationality)
ไทย
 ศาสนา
 
(Religion)
พุทธ
 สถานะภาพทางการทหาร
 
(Military Status)
ได้รับการยกเว้น (Except)
   
 ประวัติการศึกษาสูงสุด (Education Background)
 1  
 ระดับการศึกษา
 
(Highest Education Level)
ม.6 (M.6)
 ชื่อสถานศึกษา
 (Institute)
การศึกษานอกโรงเรียนเขตมีนบุรี
 วุฒิการศึกษา
 
(Majoring)
ม.6
 สาขาวิชา
 
(Branch)
ทั่วไป
 ปัจจุบัน
 
(Currently)
สำเร็จการศึกษาแล้วเมื่อปีการศึกษา (Graduated Since) : 2550
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) 2.5
 2  
 ระดับการศึกษา
 
(2nd Education Level)
ต่ำกว่า ม.6 (Below M.6)
 ชื่อสถานศึกษา
 
(Institute)
การศึกษานอกโรงเรียนเขตมีนบุรี
 วุฒิการศึกษา
 
(Majoring)
ม.3
 สาขาวิชา
 
(Branch)
ทั่วไป
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) 2.5
   
 ประวัติการทำงาน (Experiences)
 1  
 เริ่มจาก
 
(From)
ธันวาคม 2558 ถึง ตุลาคม 2560
 บริษัท
 
(Company)
** ต้องเป็นบริษัทสมาชิกเท่านั้น ถึงจะดูข้อมูลได้ สมัครเป็นสมาชิก คลิกที่นี่ครับ
 ที่อยู่บริษัท
 
(Company Address)
ชุมชนคลองบางพระจ.ตราด
 ตำแหน่ง
 
(Position)
พนักงานต้อนรับส่วนหน้าและแคชเชียร์
 เงินเดือน
 
(Salary)
9000 บาท
 ลักษณะงาน (อธิบาย)
 
(Job Description)
ต้อนรับลูกค้าที่ดูแลความเรียบร้อยในร้านชงเครื่องดื่มและแคชเชียร์
 2  
 เริ่มจาก
 
(From)
ธันวาคม 2557 ถึง ตุลาคม 2558
 บริษัท
 
(Company)
** ต้องเป็นบริษัทสมาชิกเท่านั้น ถึงจะดูข้อมูลได้ สมัครเป็นสมาชิก คลิกที่นี่ครับ
 ที่อยู่บริษัท
 
(Company Address)
โรงพยาบาลตราด
 ตำแหน่ง
 
(Position)
แคชเชียร์และบารีสต้า
 เงินเดือน
 
(Salary)
7500 บาท
 ลักษณะงาน (อธิบาย)
 
(Job Description)
ชงเครื่องดื่มและแคชเชียร์
   
 ประวัติการฝึกอบรม (Training)
   
 ความสามารถ ผลงาน และเกียรติประวัติ (Qualifications and Skills)
 ความสามารถทางภาษา (Language Skills) 

 ภาษา (Language Skills)

พูด (Speaking)
(Excellent , Good , Fair)
อ่าน (Reading)
(Excellent , Good , Fair)
เขียน (Writing)
(Excellent , Good , Fair)
 ไทย (Thai) ดีมาก (Excellent) ดีมาก (Excellent) ดีมาก (Excellent)
 อังกฤษ (English) พอใช้ (Fair) พอใช้ (Fair) พอใช้ (Fair)
   
 พิมพ์ดีด
 (Typing Skills)
ไทย (Thai) : 10 คำ/นาที  อังกฤษ (English) :5 คำ/นาที (Words/minute)
 ความสามารถในการขับขี่
 
(Driving Skills)
รถยนต์ (Car) รถจักรยานยนต์ (Motorcycle) รถบรรทุก (Truck)
 ยานพาหนะส่วนตัว
 
(Own vehicle)
รถยนต์ (Car) รถจักรยานยนต์ (Motorcycle) รถบรรทุก (Truck)
   
 ความสามารถพิเศษอื่น ๆ
 
(Other Skills)
สวัสดีค่ะดิฉันมิ่งขวัญเครืองาม ความสามารถพิเศษเล่นดนตรีไทย อาจดูไม่เกี่ยวกับงาน แต่การเล่นดนตรีทำให้จิตใจอ่อนโยน ไม่เป็นคนขี้หงุดหงิดซึ่งสิ่งนี้มีผลต่อการทำงานในทุกๆอาชีพ ดิฉันสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดีและทนต่อแรงกดดันต่างๆได้ค่ะ
   
 โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ
 
(Others)
  -
   
 บุคคลอ้างอิง
 
(Reference person)
** ต้องเป็นบริษัทสมาชิกเท่านั้น ถึงจะดูข้อมูลได้ สมัครเป็นสมาชิก คลิกที่นี่ครับ

Last Update Since : 8/6/2561

Live Chat