ข้อมูลทั่วไป (General Data)
 ระดับการศึกษาสูงสุด
 
(Highest Education Level)
ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต สาขา การบัญชี
Bachelor's Degree บัญชีบัณฑิต Branch : การบัญชี
บริษัทสมาชิก Login ที่นี่
Login Name

Password

สำหรับท่านที่ไม่ได้เป็นสมาชิก
ลงทะเบียน
 ลักษณะงานที่ต้องการ
 
(Need Job Type)
งานประจำ (Full Time)
งานนอกเวลา
(Part Time)
งานอิสระ
(Freelance)
งานสำหรับนักศึกษาฝึกงาน
(Training)
 ตำแหน่งที่สนใจ
 (Interested Position)
พนักงานธุรการ ,พนักงานบัญชี,ผู้ช่วยพยาบาล
 ระดับเงินเดือนที่ต้องการ
 
(Expect Salary)
10,000 บาทขึ้นไป (฿ or above) 
   
 ชื่อ-ที่อยู่ปัจจุบัน (Name and Address)
 ชื่อ-นามสกุล
 
(Name)
** ต้องเป็นบริษัทสมาชิกเท่านั้น ถึงจะดูข้อมูลได้ สมัครเป็นสมาชิก คลิกที่นี่ครับ
 เลขที่อยู่
 
(Address)
** ต้องเป็นบริษัทสมาชิกเท่านั้น ถึงจะดูข้อมูลได้ สมัครเป็นสมาชิก คลิกที่นี่ครับ
 แขวง/ตำบล
 (District)
ท่าข้าม
 เขต/อำเภอ
 
(City)
พุนพิน
 จังหวัด
 
(Province)
สุราษฎร์ธานี(Surathani)
 รหัสไปรษณีย์
 
(Postal Code)
84130
 โทรศัพท์บ้าน
 
(Home tel. no)
** ต้องเป็นบริษัทสมาชิกเท่านั้น ถึงจะดูข้อมูลได้ สมัครเป็นสมาชิก คลิกที่นี่ครับ
 โทรศัพท์มือถือ
 (Mobile tel. no)
** ต้องเป็นบริษัทสมาชิกเท่านั้น ถึงจะดูข้อมูลได้ สมัครเป็นสมาชิก คลิกที่นี่ครับ
 E-mail ** ต้องเป็นบริษัทสมาชิกเท่านั้น ถึงจะดูข้อมูลได้ สมัครเป็นสมาชิก คลิกที่นี่ครับ
   
 ข้อมูลส่วนตัว (Personal Data)
 เกิดวันที่
 
(Birth Date)
7/12/2528
 ปัจจุบัน อายุ
 (Age)
33 ปี
 เพศ
 
(Gender)
หญิง (Female)
 สถานะสมรส
  (Marital Status)
โสด (Single)
 ส่วนสูง
 
(Height)
160 ซม. (cm.)
 น้ำหนัก
 
(Weight)
54 กก. (kg.)
 สัญชาติ
 
(Nationality)
ไทย
 ศาสนา
 
(Religion)
พุทธ
 สถานะภาพทางการทหาร
 
(Military Status)
รอการเกณฑ์ทหาร (Wait)
   
 ประวัติการศึกษาสูงสุด (Education Background)
 1  
 ระดับการศึกษา
 
(Highest Education Level)
ปริญญาตรี (Bachelor's Degree)
 ชื่อสถานศึกษา
 (Institute)
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
 วุฒิการศึกษา
 
(Majoring)
บัญชีบัณฑิต
 สาขาวิชา
 
(Branch)
การบัญชี
 ปัจจุบัน
 
(Currently)
สำเร็จการศึกษาแล้วเมื่อปีการศึกษา (Graduated Since) : 2550
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) 3.2
 2  
 ระดับการศึกษา
 
(2nd Education Level)
ปวส. (High Vocational / Diploma)
 ชื่อสถานศึกษา
 
(Institute)
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ
 วุฒิการศึกษา
 
(Majoring)
บริหารธุรกิจ
 สาขาวิชา
 
(Branch)
การบัญชี
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) 3.6
   
 ประวัติการทำงาน (Experiences)
 1  
 เริ่มจาก
 
(From)
พฤษภาคม 2558 ถึง กุมภาพันธ์ 2559
 บริษัท
 
(Company)
** ต้องเป็นบริษัทสมาชิกเท่านั้น ถึงจะดูข้อมูลได้ สมัครเป็นสมาชิก คลิกที่นี่ครับ
 ที่อยู่บริษัท
 
(Company Address)
1167 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 ตำแหน่ง
 
(Position)
พนักงานขาย
 เงินเดือน
 
(Salary)
11500 บาท
 ลักษณะงาน (อธิบาย)
 
(Job Description)
ขายอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยทุกชนิด
 2  
 เริ่มจาก
 
(From)
มีนาคม 2554 ถึง มีนาคม 2557
 บริษัท
 
(Company)
** ต้องเป็นบริษัทสมาชิกเท่านั้น ถึงจะดูข้อมูลได้ สมัครเป็นสมาชิก คลิกที่นี่ครับ
 ที่อยู่บริษัท
 
(Company Address)
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 ตำแหน่ง
 
(Position)
ฝ่ายขาย
 เงินเดือน
 
(Salary)
13000 บาท
 ลักษณะงาน (อธิบาย)
 
(Job Description)
ขายประกัน
 3  
 เริ่มจาก
 
(From)
มกราคม 2552 ถึง มกราคม 2553
 บริษัท
 
(Company)
** ต้องเป็นบริษัทสมาชิกเท่านั้น ถึงจะดูข้อมูลได้ สมัครเป็นสมาชิก คลิกที่นี่ครับ
 ที่อยู่บริษัท
 
(Company Address)
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
 ตำแหน่ง
 
(Position)
 เงินเดือน
 
(Salary)
9000 บาท
 ลักษณะงาน (อธิบาย)
 
(Job Description)
บัญชี,ธุรการ
   
 ประวัติการฝึกอบรม (Training)
   
 ความสามารถ ผลงาน และเกียรติประวัติ (Qualifications and Skills)
 ความสามารถทางภาษา (Language Skills) 

 ภาษา (Language Skills)

พูด (Speaking)
(Excellent , Good , Fair)
อ่าน (Reading)
(Excellent , Good , Fair)
เขียน (Writing)
(Excellent , Good , Fair)
 ไทย (Thai) ดีมาก (Excellent) ดีมาก (Excellent) ดีมาก (Excellent)
 อังกฤษ (English) พอใช้ (Fair) พอใช้ (Fair) พอใช้ (Fair)
   
 พิมพ์ดีด
 (Typing Skills)
ไทย (Thai) : 30 คำ/นาที  อังกฤษ (English) :40 คำ/นาที (Words/minute)
 ความสามารถในการขับขี่
 
(Driving Skills)
รถยนต์ (Car) รถจักรยานยนต์ (Motorcycle) รถบรรทุก (Truck)
 ยานพาหนะส่วนตัว
 
(Own vehicle)
รถยนต์ (Car) รถจักรยานยนต์ (Motorcycle) รถบรรทุก (Truck)
   
 ความสามารถพิเศษอื่น ๆ
 
(Other Skills)
   
 โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ
 
(Others)
  
   
 บุคคลอ้างอิง
 
(Reference person)
** ต้องเป็นบริษัทสมาชิกเท่านั้น ถึงจะดูข้อมูลได้ สมัครเป็นสมาชิก คลิกที่นี่ครับ

Last Update Since : 5/4/2561

Live Chat