ข้อมูลทั่วไป (General Data)
 ระดับการศึกษาสูงสุด
 
(Highest Education Level)
ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต สาขา ศิลปศึกษา(ดนตรี)
Bachelor's Degree ครุศาสตร์บัณฑิต Branch : ศิลปศึกษา(ดนตรี)
บริษัทสมาชิก Login ที่นี่
Login Name

Password

สำหรับท่านที่ไม่ได้เป็นสมาชิก
ลงทะเบียน
 ลักษณะงานที่ต้องการ
 
(Need Job Type)
งานประจำ (Full Time)
งานนอกเวลา
(Part Time)
งานอิสระ
(Freelance)
งานสำหรับนักศึกษาฝึกงาน
(Training)
 ตำแหน่งที่สนใจ
 (Interested Position)
ครูสอนดนตรี
 ระดับเงินเดือนที่ต้องการ
 
(Expect Salary)
15,000 บาทขึ้นไป (฿ or above) 
   
 ชื่อ-ที่อยู่ปัจจุบัน (Name and Address)
 ชื่อ-นามสกุล
 
(Name)
** ต้องเป็นบริษัทสมาชิกเท่านั้น ถึงจะดูข้อมูลได้ สมัครเป็นสมาชิก คลิกที่นี่ครับ
 เลขที่อยู่
 
(Address)
** ต้องเป็นบริษัทสมาชิกเท่านั้น ถึงจะดูข้อมูลได้ สมัครเป็นสมาชิก คลิกที่นี่ครับ
 แขวง/ตำบล
 (District)
ศรีสงคราม
 เขต/อำเภอ
 
(City)
วังสะพุง
 จังหวัด
 
(Province)
เลย(Luey)
 รหัสไปรษณีย์
 
(Postal Code)
42130
 โทรศัพท์บ้าน
 
(Home tel. no)
** ต้องเป็นบริษัทสมาชิกเท่านั้น ถึงจะดูข้อมูลได้ สมัครเป็นสมาชิก คลิกที่นี่ครับ
 โทรศัพท์มือถือ
 (Mobile tel. no)
** ต้องเป็นบริษัทสมาชิกเท่านั้น ถึงจะดูข้อมูลได้ สมัครเป็นสมาชิก คลิกที่นี่ครับ
 E-mail ** ต้องเป็นบริษัทสมาชิกเท่านั้น ถึงจะดูข้อมูลได้ สมัครเป็นสมาชิก คลิกที่นี่ครับ
   
 ข้อมูลส่วนตัว (Personal Data)
 เกิดวันที่
 
(Birth Date)
20/11/2535
 ปัจจุบัน อายุ
 (Age)
26 ปี
 เพศ
 
(Gender)
ชาย (Male)
 สถานะสมรส
  (Marital Status)
โสด (Single)
 ส่วนสูง
 
(Height)
179 ซม. (cm.)
 น้ำหนัก
 
(Weight)
86 กก. (kg.)
 สัญชาติ
 
(Nationality)
ไทย
 ศาสนา
 
(Religion)
พุทธ
 สถานะภาพทางการทหาร
 
(Military Status)
รอการเกณฑ์ทหาร (Wait)
   
 ประวัติการศึกษาสูงสุด (Education Background)
 1  
 ระดับการศึกษา
 
(Highest Education Level)
ปริญญาตรี (Bachelor's Degree)
 ชื่อสถานศึกษา
 (Institute)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
 วุฒิการศึกษา
 
(Majoring)
ครุศาสตร์บัณฑิต
 สาขาวิชา
 
(Branch)
ศิลปศึกษา(ดนตรี)
 ปัจจุบัน
 
(Currently)
สำเร็จการศึกษาแล้วเมื่อปีการศึกษา (Graduated Since) : 2560
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) 2.5
 2  
 ระดับการศึกษา
 
(2nd Education Level)
ม.6 (M.6)
 ชื่อสถานศึกษา
 
(Institute)
ศรีสงครามวิทยา
 วุฒิการศึกษา
 
(Majoring)
มัธยมศึกษาปีที่6
 สาขาวิชา
 
(Branch)
คณิตศาสตร์-ภาษาต่างประเทศ
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) 2.7
   
 ประวัติการทำงาน (Experiences)
   
 ประวัติการฝึกอบรม (Training)
   
 ความสามารถ ผลงาน และเกียรติประวัติ (Qualifications and Skills)
 ความสามารถทางภาษา (Language Skills) 

 ภาษา (Language Skills)

พูด (Speaking)
(Excellent , Good , Fair)
อ่าน (Reading)
(Excellent , Good , Fair)
เขียน (Writing)
(Excellent , Good , Fair)
 ไทย (Thai) ดีมาก (Excellent) ดีมาก (Excellent) ดีมาก (Excellent)
 อังกฤษ (English) ดี (Good) ดี (Good) ดี (Good)
   
 พิมพ์ดีด
 (Typing Skills)
ไทย (Thai) : 15 คำ/นาที  อังกฤษ (English) :10 คำ/นาที (Words/minute)
 ความสามารถในการขับขี่
 
(Driving Skills)
รถยนต์ (Car) รถจักรยานยนต์ (Motorcycle) รถบรรทุก (Truck)
 ยานพาหนะส่วนตัว
 
(Own vehicle)
รถยนต์ (Car) รถจักรยานยนต์ (Motorcycle) รถบรรทุก (Truck)
   
 ความสามารถพิเศษอื่น ๆ
 
(Other Skills)
ผมเป็นวิทยากรพิเศษในด้านวงโยธาทิต สามารถฝึกเด็กในด้านวงดุริยางค์และวงโยธวาทิตได้ ผมมีความสามารถในด้านเครื่องดนตรีสากลในวงโยธวาทิตเป็นอย่างดี และ ผมยังมีทักษะในด้านกีฬาสองชนิด ได้แก่วอลเลย์บอลและแบดมินตัน ในด้านกีฬาผมเคยเป็นวิทยากรในการฝึกซ้อมกีฬาวอลเลย์บอลและเป็นครูพิเศษสอนทักษะกีฬาแบดมินตันครับ
   
 โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ
 
(Others)
  ความภาคภูมิใจในตัวของผมคือ การได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนของนักเรียนในจังหวัดเลย ในโครงการ Jeneyses Program รุ่นที่1 เพื่อเดินทางไปไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่ประเทศญี่ปุ่น ในปี พศ. 2552 และได้รับตรานักเรียนพระราชทานจากกระทรวงวัฒนธรรม ครับ
   
 บุคคลอ้างอิง
 
(Reference person)
** ต้องเป็นบริษัทสมาชิกเท่านั้น ถึงจะดูข้อมูลได้ สมัครเป็นสมาชิก คลิกที่นี่ครับ

Last Update Since : 28/4/2561

Live Chat