ข้อมูลทั่วไป (General Data)
 ระดับการศึกษาสูงสุด
 
(Highest Education Level)
ปริญญาตรี ปริญญาตรี สาขา ดนตรี
Bachelor's Degree ปริญญาตรี Branch : ดนตรี
บริษัทสมาชิก Login ที่นี่
Login Name

Password

สำหรับท่านที่ไม่ได้เป็นสมาชิก
ลงทะเบียน
 ลักษณะงานที่ต้องการ
 
(Need Job Type)
งานประจำ (Full Time)
งานนอกเวลา
(Part Time)
งานอิสระ
(Freelance)
งานสำหรับนักศึกษาฝึกงาน
(Training)
 ตำแหน่งที่สนใจ
 (Interested Position)
ครูสอนดนตรี
 ระดับเงินเดือนที่ต้องการ
 
(Expect Salary)
15,000 บาทขึ้นไป (฿ or above) 
   
 ชื่อ-ที่อยู่ปัจจุบัน (Name and Address)
 ชื่อ-นามสกุล
 
(Name)
** ต้องเป็นบริษัทสมาชิกเท่านั้น ถึงจะดูข้อมูลได้ สมัครเป็นสมาชิก คลิกที่นี่ครับ
 เลขที่อยู่
 
(Address)
** ต้องเป็นบริษัทสมาชิกเท่านั้น ถึงจะดูข้อมูลได้ สมัครเป็นสมาชิก คลิกที่นี่ครับ
 แขวง/ตำบล
 (District)
ตำแย
 เขต/อำเภอ
 
(City)
พยุห์
 จังหวัด
 
(Province)
ศรีสะเกษ(Srisaket)
 รหัสไปรษณีย์
 
(Postal Code)
33230
 โทรศัพท์บ้าน
 
(Home tel. no)
** ต้องเป็นบริษัทสมาชิกเท่านั้น ถึงจะดูข้อมูลได้ สมัครเป็นสมาชิก คลิกที่นี่ครับ
 โทรศัพท์มือถือ
 (Mobile tel. no)
** ต้องเป็นบริษัทสมาชิกเท่านั้น ถึงจะดูข้อมูลได้ สมัครเป็นสมาชิก คลิกที่นี่ครับ
 E-mail ** ต้องเป็นบริษัทสมาชิกเท่านั้น ถึงจะดูข้อมูลได้ สมัครเป็นสมาชิก คลิกที่นี่ครับ
   
 ข้อมูลส่วนตัว (Personal Data)
 เกิดวันที่
 
(Birth Date)
15/5/2537
 ปัจจุบัน อายุ
 (Age)
24 ปี
 เพศ
 
(Gender)
ชาย (Male)
 สถานะสมรส
  (Marital Status)
โสด (Single)
 ส่วนสูง
 
(Height)
173 ซม. (cm.)
 น้ำหนัก
 
(Weight)
65 กก. (kg.)
 สัญชาติ
 
(Nationality)
ไทย
 ศาสนา
 
(Religion)
พุทธ
 สถานะภาพทางการทหาร
 
(Military Status)
รอการเกณฑ์ทหาร (Wait)
   
 ประวัติการศึกษาสูงสุด (Education Background)
 1  
 ระดับการศึกษา
 
(Highest Education Level)
ปริญญาตรี (Bachelor's Degree)
 ชื่อสถานศึกษา
 (Institute)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
 วุฒิการศึกษา
 
(Majoring)
ปริญญาตรี
 สาขาวิชา
 
(Branch)
ดนตรี
 ปัจจุบัน
 
(Currently)
สำเร็จการศึกษาแล้วเมื่อปีการศึกษา (Graduated Since) : 2560
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) 3.3
 2  
 ระดับการศึกษา
 
(2nd Education Level)
ม.6 (M.6)
 ชื่อสถานศึกษา
 
(Institute)
โรงเรียนพยุห์วิทยา
 วุฒิการศึกษา
 
(Majoring)
ม.6
 สาขาวิชา
 
(Branch)
ศิลป์-ภาษา
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) 2.3
   
 ประวัติการทำงาน (Experiences)
 1  
 เริ่มจาก
 
(From)
สิงหาคม 2558 ถึง กุมภาพันธ์ 2560
 บริษัท
 
(Company)
** ต้องเป็นบริษัทสมาชิกเท่านั้น ถึงจะดูข้อมูลได้ สมัครเป็นสมาชิก คลิกที่นี่ครับ
 ที่อยู่บริษัท
 
(Company Address)
จังหวัดสุรินทร์
 ตำแหน่ง
 
(Position)
ครูสอนเปียโน
 เงินเดือน
 
(Salary)
15000 บาท
 ลักษณะงาน (อธิบาย)
 
(Job Description)
สอนเปียโนและเครืองดนตรีอื่นๆ
   
 ประวัติการฝึกอบรม (Training)
 1  
 ระยะเวลา
 
(Period)
พฤษภาคม 2560 ถึง กุมภาพันธ์
 สถาบันอบรม
 
(Institute)
โรงเรียนพยุห์วิทยา
 หลักสูตร
 
(Course)
ฝึกสอน
   
 ความสามารถ ผลงาน และเกียรติประวัติ (Qualifications and Skills)
 ความสามารถทางภาษา (Language Skills) 

 ภาษา (Language Skills)

พูด (Speaking)
(Excellent , Good , Fair)
อ่าน (Reading)
(Excellent , Good , Fair)
เขียน (Writing)
(Excellent , Good , Fair)
 ไทย (Thai) ดี (Good) ดี (Good) ดี (Good)
 อังกฤษ (English) พอใช้ (Fair) พอใช้ (Fair) พอใช้ (Fair)
   
 พิมพ์ดีด
 (Typing Skills)
ไทย (Thai) : 60 คำ/นาที  อังกฤษ (English) :40 คำ/นาที (Words/minute)
 ความสามารถในการขับขี่
 
(Driving Skills)
รถยนต์ (Car) รถจักรยานยนต์ (Motorcycle) รถบรรทุก (Truck)
 ยานพาหนะส่วนตัว
 
(Own vehicle)
รถยนต์ (Car) รถจักรยานยนต์ (Motorcycle) รถบรรทุก (Truck)
   
 ความสามารถพิเศษอื่น ๆ
 
(Other Skills)
นอกจากดนตรีที่ผมสามารถสอนได้ทุกชนิดแล้วผมสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างชำนาญทั้งโปรแกรมพื้นฐานโปรแกรมกราฟฟิคและโปรแกรมเกี่ยวกับดนตรี
   
 โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ
 
(Others)
  
   
 บุคคลอ้างอิง
 
(Reference person)
** ต้องเป็นบริษัทสมาชิกเท่านั้น ถึงจะดูข้อมูลได้ สมัครเป็นสมาชิก คลิกที่นี่ครับ

Last Update Since : 17/4/2561

Live Chat