ข้อมูลทั่วไป (General Data)
 ระดับการศึกษาสูงสุด
 
(Highest Education Level)
ปริญญาตรี อุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขา อุตสาหการ
Bachelor's Degree อุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต Branch : อุตสาหการ
บริษัทสมาชิก Login ที่นี่
Login Name

Password

สำหรับท่านที่ไม่ได้เป็นสมาชิก
ลงทะเบียน
 ลักษณะงานที่ต้องการ
 
(Need Job Type)
งานประจำ (Full Time)
งานนอกเวลา
(Part Time)
งานอิสระ
(Freelance)
งานสำหรับนักศึกษาฝึกงาน
(Training)
 ตำแหน่งที่สนใจ
 (Interested Position)
เขียนโปรแกรม cnc okuma
 ระดับเงินเดือนที่ต้องการ
 
(Expect Salary)
9,000 บาทขึ้นไป (฿ or above) 
   
 ชื่อ-ที่อยู่ปัจจุบัน (Name and Address)
 ชื่อ-นามสกุล
 
(Name)
** ต้องเป็นบริษัทสมาชิกเท่านั้น ถึงจะดูข้อมูลได้ สมัครเป็นสมาชิก คลิกที่นี่ครับ
 เลขที่อยู่
 
(Address)
** ต้องเป็นบริษัทสมาชิกเท่านั้น ถึงจะดูข้อมูลได้ สมัครเป็นสมาชิก คลิกที่นี่ครับ
 แขวง/ตำบล
 (District)
หนองม่วงไข่
 เขต/อำเภอ
 
(City)
หนองม่วงไข่
 จังหวัด
 
(Province)
แพร่(Prae)
 รหัสไปรษณีย์
 
(Postal Code)
54170
 โทรศัพท์บ้าน
 
(Home tel. no)
** ต้องเป็นบริษัทสมาชิกเท่านั้น ถึงจะดูข้อมูลได้ สมัครเป็นสมาชิก คลิกที่นี่ครับ
 โทรศัพท์มือถือ
 (Mobile tel. no)
** ต้องเป็นบริษัทสมาชิกเท่านั้น ถึงจะดูข้อมูลได้ สมัครเป็นสมาชิก คลิกที่นี่ครับ
 E-mail ** ต้องเป็นบริษัทสมาชิกเท่านั้น ถึงจะดูข้อมูลได้ สมัครเป็นสมาชิก คลิกที่นี่ครับ
   
 ข้อมูลส่วนตัว (Personal Data)
 เกิดวันที่
 
(Birth Date)
22/5/2528
 ปัจจุบัน อายุ
 (Age)
31 ปี
 เพศ
 
(Gender)
ชาย (Male)
 สถานะสมรส
  (Marital Status)
โสด (Single)
 ส่วนสูง
 
(Height)
167 ซม. (cm.)
 น้ำหนัก
 
(Weight)
54 กก. (kg.)
 สัญชาติ
 
(Nationality)
ไทย
 ศาสนา
 
(Religion)
พุทธ
 สถานะภาพทางการทหาร
 
(Military Status)
ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว (Pass)
   
 ประวัติการศึกษาสูงสุด (Education Background)
 1  
 ระดับการศึกษา
 
(Highest Education Level)
ปริญญาตรี (Bachelor's Degree)
 ชื่อสถานศึกษา
 (Institute)
มทร.ล้านนาลำปาง
 วุฒิการศึกษา
 
(Majoring)
อุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต
 สาขาวิชา
 
(Branch)
อุตสาหการ
 ปัจจุบัน
 
(Currently)
สำเร็จการศึกษาแล้วเมื่อปีการศึกษา (Graduated Since) : 2551
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) 2.6
 2  
 ระดับการศึกษา
 
(2nd Education Level)
ปวส. (High Vocational / Diploma)
 ชื่อสถานศึกษา
 
(Institute)
วิทยาลัยเทคนิคแพร่
 วุฒิการศึกษา
 
(Majoring)
เครื่องกลอุตสาหกรรม
 สาขาวิชา
 
(Branch)
เทคนิคการผลิต
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) 2.7
   
 ประวัติการทำงาน (Experiences)
 1  
 เริ่มจาก
 
(From)
พฤษภาคม 2552 ถึง
 บริษัท
 
(Company)
** ต้องเป็นบริษัทสมาชิกเท่านั้น ถึงจะดูข้อมูลได้ สมัครเป็นสมาชิก คลิกที่นี่ครับ
 ที่อยู่บริษัท
 
(Company Address)
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 ตำแหน่ง
 
(Position)
technica
 เงินเดือน
 
(Salary)
8300 บาท
 ลักษณะงาน (อธิบาย)
 
(Job Description)
เขียนโปรแกรม cnc lathe okuma ทำจิ๊ก
   
 ประวัติการฝึกอบรม (Training)
 1  
 ระยะเวลา
 
(Period)
กรกฎาคม 2547 ถึง กรกฎาคม 2547
 สถาบันอบรม
 
(Institute)
กรมฝีมือแรงงาน
 หลักสูตร
 
(Course)
เขียนแบบ autocad3D
   
 ความสามารถ ผลงาน และเกียรติประวัติ (Qualifications and Skills)
 ความสามารถทางภาษา (Language Skills) 

 ภาษา (Language Skills)

พูด (Speaking)
(Excellent , Good , Fair)
อ่าน (Reading)
(Excellent , Good , Fair)
เขียน (Writing)
(Excellent , Good , Fair)
 ไทย (Thai) ดีมาก (Excellent) ดีมาก (Excellent) ดีมาก (Excellent)
 อังกฤษ (English) ดี (Good) ดี (Good) ดี (Good)
   
 พิมพ์ดีด
 (Typing Skills)
ไทย (Thai) : คำ/นาที  อังกฤษ (English) : คำ/นาที (Words/minute)
 ความสามารถในการขับขี่
 
(Driving Skills)
รถยนต์ (Car) รถจักรยานยนต์ (Motorcycle) รถบรรทุก (Truck)
 ยานพาหนะส่วนตัว
 
(Own vehicle)
รถยนต์ (Car) รถจักรยานยนต์ (Motorcycle) รถบรรทุก (Truck)
   
 ความสามารถพิเศษอื่น ๆ
 
(Other Skills)
เขียนโปรแกรมตามแบบที่ได้รับมา
   
 โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ
 
(Others)
   ทำโปรเจคเกี่ยวกับกิจกรรม5ส และความปลอดภัยในโรงงาน
   
 บุคคลอ้างอิง
 
(Reference person)
** ต้องเป็นบริษัทสมาชิกเท่านั้น ถึงจะดูข้อมูลได้ สมัครเป็นสมาชิก คลิกที่นี่ครับ

Last Update Since : 22/10/2554

Live Chat