ข้อมูลทั่วไป (General Data)
 ระดับการศึกษาสูงสุด
 
(Highest Education Level)
ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ) สาขา ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา
Bachelor's Degree ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ) Branch : ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา
บริษัทสมาชิก Login ที่นี่
Login Name

Password

สำหรับท่านที่ไม่ได้เป็นสมาชิก
ลงทะเบียน
 ลักษณะงานที่ต้องการ
 
(Need Job Type)
งานประจำ (Full Time)
งานนอกเวลา
(Part Time)
งานอิสระ
(Freelance)
งานสำหรับนักศึกษาฝึกงาน
(Training)
 ตำแหน่งที่สนใจ
 (Interested Position)
ครูสอนดนตรีไทย
 ระดับเงินเดือนที่ต้องการ
 
(Expect Salary)
15,000 บาทขึ้นไป (฿ or above) 
   
 ชื่อ-ที่อยู่ปัจจุบัน (Name and Address)
 ชื่อ-นามสกุล
 
(Name)
** ต้องเป็นบริษัทสมาชิกเท่านั้น ถึงจะดูข้อมูลได้ สมัครเป็นสมาชิก คลิกที่นี่ครับ
 เลขที่อยู่
 
(Address)
** ต้องเป็นบริษัทสมาชิกเท่านั้น ถึงจะดูข้อมูลได้ สมัครเป็นสมาชิก คลิกที่นี่ครับ
 แขวง/ตำบล
 (District)
บางคูรัด
 เขต/อำเภอ
 
(City)
บางบัวทอง
 จังหวัด
 
(Province)
นนทบุรี(Nonthaburi)
 รหัสไปรษณีย์
 
(Postal Code)
11110
 โทรศัพท์บ้าน
 
(Home tel. no)
** ต้องเป็นบริษัทสมาชิกเท่านั้น ถึงจะดูข้อมูลได้ สมัครเป็นสมาชิก คลิกที่นี่ครับ
 โทรศัพท์มือถือ
 (Mobile tel. no)
** ต้องเป็นบริษัทสมาชิกเท่านั้น ถึงจะดูข้อมูลได้ สมัครเป็นสมาชิก คลิกที่นี่ครับ
 E-mail ** ต้องเป็นบริษัทสมาชิกเท่านั้น ถึงจะดูข้อมูลได้ สมัครเป็นสมาชิก คลิกที่นี่ครับ
   
 ข้อมูลส่วนตัว (Personal Data)
 เกิดวันที่
 
(Birth Date)
4/10/2536
 ปัจจุบัน อายุ
 (Age)
25 ปี
 เพศ
 
(Gender)
หญิง (Female)
 สถานะสมรส
  (Marital Status)
โสด (Single)
 ส่วนสูง
 
(Height)
168 ซม. (cm.)
 น้ำหนัก
 
(Weight)
120 กก. (kg.)
 สัญชาติ
 
(Nationality)
ไทย
 ศาสนา
 
(Religion)
พุทธ
 สถานะภาพทางการทหาร
 
(Military Status)
ได้รับการยกเว้น (Except)
   
 ประวัติการศึกษาสูงสุด (Education Background)
 1  
 ระดับการศึกษา
 
(Highest Education Level)
ปริญญาตรี (Bachelor's Degree)
 ชื่อสถานศึกษา
 (Institute)
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
 วุฒิการศึกษา
 
(Majoring)
ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ)
 สาขาวิชา
 
(Branch)
ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา
 ปัจจุบัน
 
(Currently)
สำเร็จการศึกษาแล้วเมื่อปีการศึกษา (Graduated Since) : 2559
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) 3.7
 2  
 ระดับการศึกษา
 
(2nd Education Level)
ปวช. (Vocational)
 ชื่อสถานศึกษา
 
(Institute)
วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
 วุฒิการศึกษา
 
(Majoring)
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 สาขาวิชา
 
(Branch)
ดุริยางค์ไทย
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) 3.6
   
 ประวัติการทำงาน (Experiences)
 1  
 เริ่มจาก
 
(From)
พฤษภาคม 2560 ถึง เมษายน
 บริษัท
 
(Company)
** ต้องเป็นบริษัทสมาชิกเท่านั้น ถึงจะดูข้อมูลได้ สมัครเป็นสมาชิก คลิกที่นี่ครับ
 ที่อยู่บริษัท
 
(Company Address)
ง38/9 ถนนดาวดึงส์ ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
 ตำแหน่ง
 
(Position)
ครูผู้สอน
 เงินเดือน
 
(Salary)
15800 บาท
 ลักษณะงาน (อธิบาย)
 
(Job Description)
ทำหน้าที่สอนวิชาดนตรีไทยให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
ดูแลกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับดนตรีไทย
   
 ประวัติการฝึกอบรม (Training)
   
 ความสามารถ ผลงาน และเกียรติประวัติ (Qualifications and Skills)
 ความสามารถทางภาษา (Language Skills) 

 ภาษา (Language Skills)

พูด (Speaking)
(Excellent , Good , Fair)
อ่าน (Reading)
(Excellent , Good , Fair)
เขียน (Writing)
(Excellent , Good , Fair)
 ไทย (Thai) ดีมาก (Excellent) ดีมาก (Excellent) ดีมาก (Excellent)
 อังกฤษ (English) พอใช้ (Fair) พอใช้ (Fair) พอใช้ (Fair)
   
 พิมพ์ดีด
 (Typing Skills)
ไทย (Thai) : 20 คำ/นาที  อังกฤษ (English) :15 คำ/นาที (Words/minute)
 ความสามารถในการขับขี่
 
(Driving Skills)
รถยนต์ (Car) รถจักรยานยนต์ (Motorcycle) รถบรรทุก (Truck)
 ยานพาหนะส่วนตัว
 
(Own vehicle)
รถยนต์ (Car) รถจักรยานยนต์ (Motorcycle) รถบรรทุก (Truck)
   
 ความสามารถพิเศษอื่น ๆ
 
(Other Skills)
มีความสามารถในการซ่อมเครื่องดนตรีไทย สามารถขับร้องเพลงไทย มีประสบการณ์ด้านการประกวดดนตรีไทย มีความรับผิดชอบและมีมนุษยสัมพันธ์ดี
   
 โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ
 
(Others)
  ทำโปรเจคจบการศึกษาระดับปริญญาตรีโดยร่วมทำการวิจัยกับทางสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่อง การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (cai) เรื่อง อังกะลุงราว
ส่งนักเรียนประกวดดนตรีไทยในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67
   
 บุคคลอ้างอิง
 
(Reference person)
** ต้องเป็นบริษัทสมาชิกเท่านั้น ถึงจะดูข้อมูลได้ สมัครเป็นสมาชิก คลิกที่นี่ครับ

Last Update Since : 8/5/2561

Live Chat