ข้อมูลทั่วไป (General Data)
 ระดับการศึกษาสูงสุด
 
(Highest Education Level)
ปวส. อิเล็คทรอนิกส์ สาขา ระบบโทรคมนาคม
Junior Vocational / Diploma อิเล็คทรอนิกส์ Branch : ระบบโทรคมนาคม
บริษัทสมาชิก Login ที่นี่
Login Name

Password

สำหรับท่านที่ไม่ได้เป็นสมาชิก
ลงทะเบียน
 ลักษณะงานที่ต้องการ
 
(Need Job Type)
งานประจำ (Full Time)
งานนอกเวลา
(Part Time)
งานอิสระ
(Freelance)
งานสำหรับนักศึกษาฝึกงาน
(Training)
 ตำแหน่งที่สนใจ
 (Interested Position)
พนักงานขาย
 ระดับเงินเดือนที่ต้องการ
 
(Expect Salary)
11,000 บาทขึ้นไป (฿ or above) 
   
 ชื่อ-ที่อยู่ปัจจุบัน (Name and Address)
 ชื่อ-นามสกุล
 
(Name)
** ต้องเป็นบริษัทสมาชิกเท่านั้น ถึงจะดูข้อมูลได้ สมัครเป็นสมาชิก คลิกที่นี่ครับ
 เลขที่อยู่
 
(Address)
** ต้องเป็นบริษัทสมาชิกเท่านั้น ถึงจะดูข้อมูลได้ สมัครเป็นสมาชิก คลิกที่นี่ครับ
 แขวง/ตำบล
 (District)
ไม้รูด
 เขต/อำเภอ
 
(City)
คลองใหญ่
 จังหวัด
 
(Province)
ตราด(Trad)
 รหัสไปรษณีย์
 
(Postal Code)
23110
 โทรศัพท์บ้าน
 
(Home tel. no)
** ต้องเป็นบริษัทสมาชิกเท่านั้น ถึงจะดูข้อมูลได้ สมัครเป็นสมาชิก คลิกที่นี่ครับ
 โทรศัพท์มือถือ
 (Mobile tel. no)
** ต้องเป็นบริษัทสมาชิกเท่านั้น ถึงจะดูข้อมูลได้ สมัครเป็นสมาชิก คลิกที่นี่ครับ
 E-mail ** ต้องเป็นบริษัทสมาชิกเท่านั้น ถึงจะดูข้อมูลได้ สมัครเป็นสมาชิก คลิกที่นี่ครับ
   
 ข้อมูลส่วนตัว (Personal Data)
 เกิดวันที่
 
(Birth Date)
19/2/2531
 ปัจจุบัน อายุ
 (Age)
30 ปี
 เพศ
 
(Gender)
ชาย (Male)
 สถานะสมรส
  (Marital Status)
โสด (Single)
 ส่วนสูง
 
(Height)
175 ซม. (cm.)
 น้ำหนัก
 
(Weight)
62 กก. (kg.)
 สัญชาติ
 
(Nationality)
ไทย
 ศาสนา
 
(Religion)
พุทธ
 สถานะภาพทางการทหาร
 
(Military Status)
ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว (Pass)
   
 ประวัติการศึกษาสูงสุด (Education Background)
 1  
 ระดับการศึกษา
 
(Highest Education Level)
ปวส. (High Vocational / Diploma)
 ชื่อสถานศึกษา
 (Institute)
วิทยาลัยเทคนิคตราด
 วุฒิการศึกษา
 
(Majoring)
อิเล็คทรอนิกส์
 สาขาวิชา
 
(Branch)
ระบบโทรคมนาคม
 ปัจจุบัน
 
(Currently)
สำเร็จการศึกษาแล้วเมื่อปีการศึกษา (Graduated Since) : 2552
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) 3.1
 2  
 ระดับการศึกษา
 
(2nd Education Level)
ปวช. (Vocational)
 ชื่อสถานศึกษา
 
(Institute)
วิทยาลัยเทคนิคตราด
 วุฒิการศึกษา
 
(Majoring)
อิเล็กทรอนิกส์
 สาขาวิชา
 
(Branch)
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) 3.1
   
 ประวัติการทำงาน (Experiences)
 1  
 เริ่มจาก
 
(From)
กุมภาพันธ์ 2553 ถึง กรกฎาคม 2555
 บริษัท
 
(Company)
** ต้องเป็นบริษัทสมาชิกเท่านั้น ถึงจะดูข้อมูลได้ สมัครเป็นสมาชิก คลิกที่นี่ครับ
 ที่อยู่บริษัท
 
(Company Address)
 ตำแหน่ง
 
(Position)
พนักงานฝ่ายผลิต
 เงินเดือน
 
(Salary)
8550 บาท
 ลักษณะงาน (อธิบาย)
 
(Job Description)
   
 ประวัติการฝึกอบรม (Training)
   
 ความสามารถ ผลงาน และเกียรติประวัติ (Qualifications and Skills)
 ความสามารถทางภาษา (Language Skills) 

 ภาษา (Language Skills)

พูด (Speaking)
(Excellent , Good , Fair)
อ่าน (Reading)
(Excellent , Good , Fair)
เขียน (Writing)
(Excellent , Good , Fair)
 ไทย (Thai) ดี (Good) ดี (Good) ดี (Good)
 อังกฤษ (English) พอใช้ (Fair) พอใช้ (Fair) พอใช้ (Fair)
   
 พิมพ์ดีด
 (Typing Skills)
ไทย (Thai) : คำ/นาที  อังกฤษ (English) : คำ/นาที (Words/minute)
 ความสามารถในการขับขี่
 
(Driving Skills)
รถยนต์ (Car) รถจักรยานยนต์ (Motorcycle) รถบรรทุก (Truck)
 ยานพาหนะส่วนตัว
 
(Own vehicle)
รถยนต์ (Car) รถจักรยานยนต์ (Motorcycle) รถบรรทุก (Truck)
   
 ความสามารถพิเศษอื่น ๆ
 
(Other Skills)
   
 โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ
 
(Others)
  
   
 บุคคลอ้างอิง
 
(Reference person)
** ต้องเป็นบริษัทสมาชิกเท่านั้น ถึงจะดูข้อมูลได้ สมัครเป็นสมาชิก คลิกที่นี่ครับ

Last Update Since : 2/6/2561

Live Chat