ข้อมูลทั่วไป (General Data)
 ระดับการศึกษาสูงสุด
 
(Highest Education Level)
ปวช. ปวช. สาขา ช่างสำรวจ
Junior Vocational ปวช. Branch : ช่างสำรวจ
บริษัทสมาชิก Login ที่นี่
Login Name

Password

สำหรับท่านที่ไม่ได้เป็นสมาชิก
ลงทะเบียน
 ลักษณะงานที่ต้องการ
 
(Need Job Type)
งานประจำ (Full Time)
งานนอกเวลา
(Part Time)
งานอิสระ
(Freelance)
งานสำหรับนักศึกษาฝึกงาน
(Training)
 ตำแหน่งที่สนใจ
 (Interested Position)
ช่างสำรวจ
 ระดับเงินเดือนที่ต้องการ
 
(Expect Salary)
20,000 บาทขึ้นไป (฿ or above) 
   
 ชื่อ-ที่อยู่ปัจจุบัน (Name and Address)
 ชื่อ-นามสกุล
 
(Name)
** ต้องเป็นบริษัทสมาชิกเท่านั้น ถึงจะดูข้อมูลได้ สมัครเป็นสมาชิก คลิกที่นี่ครับ
 เลขที่อยู่
 
(Address)
** ต้องเป็นบริษัทสมาชิกเท่านั้น ถึงจะดูข้อมูลได้ สมัครเป็นสมาชิก คลิกที่นี่ครับ
 แขวง/ตำบล
 (District)
หัวทะเล
 เขต/อำเภอ
 
(City)
เมือง
 จังหวัด
 
(Province)
นครราชสีมา(Nakornratchasrima)
 รหัสไปรษณีย์
 
(Postal Code)
30000
 โทรศัพท์บ้าน
 
(Home tel. no)
** ต้องเป็นบริษัทสมาชิกเท่านั้น ถึงจะดูข้อมูลได้ สมัครเป็นสมาชิก คลิกที่นี่ครับ
 โทรศัพท์มือถือ
 (Mobile tel. no)
** ต้องเป็นบริษัทสมาชิกเท่านั้น ถึงจะดูข้อมูลได้ สมัครเป็นสมาชิก คลิกที่นี่ครับ
 E-mail ** ต้องเป็นบริษัทสมาชิกเท่านั้น ถึงจะดูข้อมูลได้ สมัครเป็นสมาชิก คลิกที่นี่ครับ
   
 ข้อมูลส่วนตัว (Personal Data)
 เกิดวันที่
 
(Birth Date)
5/3/2506
 ปัจจุบัน อายุ
 (Age)
55 ปี
 เพศ
 
(Gender)
ชาย (Male)
 สถานะสมรส
  (Marital Status)
โสด (Single)
 ส่วนสูง
 
(Height)
165 ซม. (cm.)
 น้ำหนัก
 
(Weight)
50 กก. (kg.)
 สัญชาติ
 
(Nationality)
ไทย
 ศาสนา
 
(Religion)
พุทธ
 สถานะภาพทางการทหาร
 
(Military Status)
ได้รับการยกเว้น (Except)
   
 ประวัติการศึกษาสูงสุด (Education Background)
 1  
 ระดับการศึกษา
 
(Highest Education Level)
ปวช. (Junior Vocational)
 ชื่อสถานศึกษา
 (Institute)
เทคโนโลยี่ช่างกลพณิชยการนครราชสีมา
 วุฒิการศึกษา
 
(Majoring)
ปวช.
 สาขาวิชา
 
(Branch)
ช่างสำรวจ
 ปัจจุบัน
 
(Currently)
สำเร็จการศึกษาแล้วเมื่อปีการศึกษา (Graduated Since) : 2527
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) 2.0
 2  
 ระดับการศึกษา
 
(2nd Education Level)
ต่ำกว่า ม.6 (Below M.6)
 ชื่อสถานศึกษา
 
(Institute)
โรงเรียนบุญวัฒนา นครราชสีมา
 วุฒิการศึกษา
 
(Majoring)
มัทธยมศึกษาปีที่5
 สาขาวิชา
 
(Branch)
สามัญ
 เกรดเฉลี่ย (GPA.) 2.3
   
 ประวัติการทำงาน (Experiences)
 1  
 เริ่มจาก
 
(From)
ตุลาคม 2550 ถึง ปัจจุบัน
 บริษัท
 
(Company)
** ต้องเป็นบริษัทสมาชิกเท่านั้น ถึงจะดูข้อมูลได้ สมัครเป็นสมาชิก คลิกที่นี่ครับ
 ที่อยู่บริษัท
 
(Company Address)
221/1 ซอยประชาชื่น37 ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
 ตำแหน่ง
 
(Position)
ช่างสำรวจ
 เงินเดือน
 
(Salary)
26,900 บาท
 ลักษณะงาน (อธิบาย)
 
(Job Description)
เป็นconsultants survey งานก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีน้ำเงิน
 2  
 เริ่มจาก
 
(From)
กุมภาพันธ์ 2548 ถึง กันยายน 2550
 บริษัท
 
(Company)
** ต้องเป็นบริษัทสมาชิกเท่านั้น ถึงจะดูข้อมูลได้ สมัครเป็นสมาชิก คลิกที่นี่ครับ
 ที่อยู่บริษัท
 
(Company Address)
กรุงเทพมหานคร
 ตำแหน่ง
 
(Position)
ช่างสำรวจ
 เงินเดือน
 
(Salary)
18,000.00 บาท
 ลักษณะงาน (อธิบาย)
 
(Job Description)
ควบคุมงานเซอร์เวย์ โครงการณ์บ้านเอื้ออาทรที่อำเมืองและอำเภอแกลง จังหวัดระยอง
 3  
 เริ่มจาก
 
(From)
เมษายน 2542 ถึง กุมภาพันธ์ 2548
 บริษัท
 
(Company)
** ต้องเป็นบริษัทสมาชิกเท่านั้น ถึงจะดูข้อมูลได้ สมัครเป็นสมาชิก คลิกที่นี่ครับ
 ที่อยู่บริษัท
 
(Company Address)
กรุงเทพมหานคร
 ตำแหน่ง
 
(Position)
ช่างสำรวจ
 เงินเดือน
 
(Salary)
16,000.00 บาท
 ลักษณะงาน (อธิบาย)
 
(Job Description)
ควบคุมงานเซอร์เวย์งานสะพานข้ามแยกรัตนาธิเบศร์,สะพานข้ามแยกแจ้งวัฒนะ,สะพานข้ามแม่น้ำน่านจ.อุตรดิตถ์,สะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาจ.ชัยนาท,งานเขื่อนกันตลิ่งแม่น้ำเจ้าพระยา จ.อ่างทอง
   
 ประวัติการฝึกอบรม (Training)
   
 ความสามารถ ผลงาน และเกียรติประวัติ (Qualifications and Skills)
 ความสามารถทางภาษา (Language Skills) 

 ภาษา (Language Skills)

พูด (Speaking)
(Excellent , Good , Fair)
อ่าน (Reading)
(Excellent , Good , Fair)
เขียน (Writing)
(Excellent , Good , Fair)
 ไทย (Thai) ดีมาก (Excellent) ดีมาก (Excellent) ดีมาก (Excellent)
 อังกฤษ (English) พอใช้ (Fair) พอใช้ (Fair) พอใช้ (Fair)
   
 พิมพ์ดีด
 (Typing Skills)
ไทย (Thai) : 10 คำ/นาที  อังกฤษ (English) :15 คำ/นาที (Words/minute)
 ความสามารถในการขับขี่
 
(Driving Skills)
รถยนต์ (Car) รถจักรยานยนต์ (Motorcycle) รถบรรทุก (Truck)
 ยานพาหนะส่วนตัว
 
(Own vehicle)
รถยนต์ (Car) รถจักรยานยนต์ (Motorcycle) รถบรรทุก (Truck)
   
 ความสามารถพิเศษอื่น ๆ
 
(Other Skills)
สามารถใช้กล้องเซอร์เวย์ Totalstationในการทำงานวงรอบต่างๆและมีโปรแกรมงานวงรอบเครื่องคิดเลขCasioรุ่น 3800,4500pและfx-880ใช้Autocade ได้บ้างเล็กน้อย
   
 โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ
 
(Others)
  
   
 บุคคลอ้างอิง
 
(Reference person)
** ต้องเป็นบริษัทสมาชิกเท่านั้น ถึงจะดูข้อมูลได้ สมัครเป็นสมาชิก คลิกที่นี่ครับ

Last Update Since : 22/3/2559

Live Chat