เว็บไซต์นี้ ได้รับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานความน่าเชื่อถือโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 2 ปีซ้อน - ดูรายละเอียด
หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน ลงโฆษณางาน ค้นหาใบสมัครงาน

สนใจลงโฆษณา โทร. 0-2275-1900, 0-2612-4900, 0-3839-5000

   สมัครงาน กรุงเทพฯและปริณฑล | สมัครงาน ภาคตะวันออก | สมัครงาน ภาคกลาง |สมัครงาน ภาคใต้ |สมัครงาน ภาคเหนือ |สมัครงาน ภาคอิสาน

 

คำค้น :


* กด ถูกใจ (Like) รู้ตำแหน่งงานว่างก่อนใครผ่าน Facebook ของคุณ * พบงานทั้งสิ้น 42 ตำแหน่ง จาก 1 บริษัท รวมทั้งสิ้น 69 อัตรารับ

1. ครูประจำศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์-นครสวรรค์ (ด่วน)

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน ดูแลนักเรียนของศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ -นครสวรรค์ ระดับชั้น ปวช.

 
 

23 เมษายน 2557

จังหวัด : นครสวรรค์

 
2. เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีฯ (โปรแกรมเมอร์)

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน ดูแลงานระบบการสอนทางไกล

 
 

22 เมษายน 2557

จังหวัด : นนทบุรี

 
3. เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ (สื่อการเรียนการสอน)

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน พัฒนาสื่อการเรียนการสอน เขียนเว็บไซต์

 
 

22 เมษายน 2557

จังหวัด : นนทบุรี

 
4. เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน ประชาสัมพันธ์งานในหน่วยงาน , เขียนโครงการ , วางแผนการจัดทำโครงการ และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 
 

21 เมษายน 2557

จังหวัด : นนทบุรี

 
5. ครูประจำศนย์การเรียน-สุขุมวิท

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน ปฏิบัติหน้าที่ควบคุม ดูแล ให้คำปรึกษา กับนักเรียนระดับ ปวช. ที่ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์

 
 

21 เมษายน 2557

จังหวัด : นนทบุรี

 
6. ครูประจำศูนย์การเรียน-พระราม 2

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 2 อัตรา
ลักษณะงาน ปฏิบัติหน้าที่ควบคุม ดูแล ให้คำปรึกษา กับนักเรียนระดับ ปวช. ที่ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์

 
 

21 เมษายน 2557

จังหวัด : นนทบุรี

 
7. ครูประจำศูนย์การเรียน-ลาดพร้าว

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 2 อัตรา
ลักษณะงาน ปฏิบัติหน้าที่ควบคุม ดูแล ให้คำปรึกษา กับนักเรียนระดับ ปวช. ที่ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์

 
 

21 เมษายน 2557

จังหวัด : นนทบุรี

 
8. ครูช่างยนต์ (ด่วนมาก)

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน ไม่ระบุ

 
 

21 เมษายน 2557

จังหวัด : นนทบุรี

 
9. เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน ปฏิบัติหน้าที่บรรณารักษ์ภายในห้องสมุดโรงเรียน

 
 

21 เมษายน 2557

จังหวัด : นนทบุรี

 
10. ครูประจำศูนย์การเีรียน - สำโรง (ด่วนมาก)

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 2 อัตรา
ลักษณะงาน ดูแลให้คำปรึกษา นักเรียนระดับ ปวช.1-3 ของวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ที่ศูนย์การเรียน

 
 

21 เมษายน 2557

จังหวัด : นนทบุรี

 
11. ผู้จัดการแผนกฝึกอบรม

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน เขียนโครงการฝึกอบรม จัดทำข้อมูลการฝึกอบรม ประสานงาน ดำเนินการจัดอบรม และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 
 

21 เมษายน 2557

จังหวัด : นนทบุรี

 
12. ครูประจำวิชาภาษาอังกฤษ (ด่วนมาก)

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน สอนวิชาภาษาอังกฤษ และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 
 

21 เมษายน 2557

จังหวัด : นนทบุรี

 
13. ผู้จัดการศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์-สุขุมวิท

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน บริหารงานและวางแผนงาน ภายในศูนย์การเรียนฯ สุขุมวิท

 
 

21 เมษายน 2557

จังหวัด : นนทบุรี

 
14. เจ้าหน้าที่วิศวกรรมอาคาร

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 2 อัตรา
ลักษณะงาน ดูแล ระบบงานอาคารสถานที่ จับแจ้งซ่อมภายในระบบอาคาร

 
 

21 เมษายน 2557

จังหวัด : นนทบุรี

 
15. เจ้าหน้าที่อาวุโสแผนงานและกลยุทธ์

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 2 อัตรา
ลักษณะงาน รับผิดชอบในการสนับสนุนผู้บริหารระดับสูงในการวางแผนกลยุทธ์ ถ่ายทอดและสื่อสาร ด้านนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ผลักดันระบบงานคุณภาพทั่วทั้งองค์กร ด้วยแนวทาง TQM เพื่อมุ่งความเป็เลิศตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ TQA

 
 

21 เมษายน 2557

จังหวัด : นนทบุรี

 
16. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม(ด่วน)

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน เขียนโครงการฝึกอบรม จัดทำข้อมูลการฝึกอบรม ประสานงาน ดำเนินการจัดอบรม และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 
 

21 เมษายน 2557

จังหวัด : นนทบุรี

 
17. ครูประจำศูนย์การเรียนกรุงเทพฯ-คลองสาน

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 2 อัตรา
ลักษณะงาน ดูแลและให้คำปรึกษานักเรียน ระดับ ปวช. ในศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์-คลองสาน

 
 

21 เมษายน 2557

จังหวัด : นนทบุรี

 
18. ครูสังคม (ด่วนมาก)

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน ไม่ระบุ

 
 

12 เมษายน 2557

จังหวัด : นนทบุรี

 
19. เจ้าหน้าที่ทะเบียน

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน จัดทำทะเบียนประวัตินักเรียน การจัดทำเอกสารงานทะเบียน

 
 

11 เมษายน 2557

จังหวัด : นนทบุรี

 
20. พนักงานคีย์ข้อมูล (ด่วนมาก)

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 2 อัตรา
ลักษณะงาน คีย์ข้อมูลรายวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 น.-17.30 น.

 
 

10 เมษายน 2557

จังหวัด : นนทบุรี

 
21. ครูสอนวิชาเครื่องกล

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน สอนวิชาเครื่องกล ให้กับนักเรียนระดับ ปวช. 1-3 ของวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

 
 

8 เมษายน 2557

จังหวัด : นนทบุรี

 
22. เจ้าหน้าที่ประสานงานการศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน ดูแลงานโครงการ 15 ปี การสั่งซื้อหนังสือ อุปกรณ์การเรียน งานธุรการ

 
 

27 มีนาคม 2557

จังหวัด : นนทบุรี

 
23. เจ้าหน้าที่ประสานงานศูนย์การเรียน-เพชรเกษม

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 2 อัตรา
ลักษณะงาน ดูแลนักเรียนของศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ เพชรเกษม ระดับชั้น ปวช. ,งานธุรการต่างๆ ,งานปกครองและงานแนะแนวการศึกษา

 
 

27 มีนาคม 2557

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

 
24. ผู้จัดการฝ่ายบริหารเครือข่าย

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน บริหาร ดูแล โรงเรียนเครือข่าย

 
 

27 มีนาคม 2557

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

 
25. ครูประจำศูนย์การเรียน-บางกะปิ

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 2 อัตรา
ลักษณะงาน ดูแลให้คำปรึกษา นักเรียนระดับ ปวช.1-3 ของวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ที่ศูนย์การเรียน

 
 

27 มีนาคม 2557

จังหวัด : นนทบุรี

 
26. ครูประจำศูนย์การเรียน-ชลบุรี

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 2 อัตรา
ลักษณะงาน ดูแลให้คำปรึกษา นักเรียนระดับ ปวช.1-3 ของวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ที่ศูนย์การเรียน

 
 

27 มีนาคม 2557

จังหวัด : ชลบุรี

 
27. เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง (ด่วนมาก)

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 2 อัตรา
ลักษณะงาน -สรรหาว่าจ้างพนักงาน
-ดูแลเรื่องสวัสดิการประกันสังคมของพนักงาน
-และอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 
 

27 มีนาคม 2557

จังหวัด : นนทบุรี

 
28. เจ้าหน้าที่บัญชี (ประจำบริษัท ในเครือ CP ALL)

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ ไม่ระบุ
ลักษณะงาน สามารถทำบัญชี ประเภทต่างๆ และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 
 

27 มีนาคม 2557

จังหวัด : นนทบุรี

 
29. ครูประจำศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์-สุราษฎร์ธานี

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 2 อัตรา
ลักษณะงาน ไม่ระบุ

 
 

27 มีนาคม 2557

จังหวัด : สุราษฎร์ธานี

 
30. ครูผู้สอนรายวิชาคอมพิวเตอร์

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน สอนวิชาคอมพิวเตอร์ ให้กับนักเรียนระดับ ปวช. ของวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

 
 

27 มีนาคม 2557

จังหวัด : นนทบุรี

 
31. เจ้าหน้าที่ประสานงานศูนย์การเรียนและโรงเรียนเครือข่าย

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 2 อัตรา
ลักษณะงาน ประสานงานระหว่างวิทยาลัย,ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์,โรงเรียนเครือข่าย เพื่อให้มีการปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนสามารถออกแบบและจัดทำฐานข้อมูลต่างๆได้เป็นอย่างดี

 
 

27 มีนาคม 2557

จังหวัด : นนทบุรี

 
32. เจ้าหน้าที่นิเทศสัมพันธ์และแก้ไขปัญหาการฝึกอาชีพ

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 2 อัตรา
ลักษณะงาน นิเทศติดตามงานและแก้ไขปัญหาของนักเรียน

 
 

27 มีนาคม 2557

จังหวัด : นนทบุรี

 
33. ครูสอนวิชาบัญชี

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน สอนวิชาบัญชี ให้แก่นักเรียนระดับ ปวช.1-3 ของวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

 
 

27 มีนาคม 2557

จังหวัด : นนทบุรี

 
34. ครูประจำศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ - ขอนแก่น

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน ดูแลให้คำปรึกษา นักเรียนระดับ ปวช.1-3 ของวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ที่ศูนย์การเรียน-ขอนแก่น

 
 

27 มีนาคม 2557

จังหวัด : ขอนแก่น

 
35. พนักงาน Parttime

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 10 อัตรา
ลักษณะงาน คีย์ข้อมูล เอกสารต่างๆ รับโทรศัพท์ งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 
 

27 มีนาคม 2557

จังหวัด : นนทบุรี

 
36. หัวหน้าฝ่ายพัฒนาองค์กร และประกันคุณภาพการศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 2 อัตรา
ลักษณะงาน ดูแลงานพัฒนาองค์กร และประกันคุณภาพการศึกษา บริหารงานให้ได้ตามเป้าหมายของสำนัก

 
 

27 มีนาคม 2557

จังหวัด : นนทบุรี

 
37. ครูภาษาจีน(ด่วนมาก)

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน ดูแลรับผิดชอบการสอนภาษาจีนให้กับนักเรียน ระดับปวช. งานพัฒนาการสอนต่างๆ

 
 

27 มีนาคม 2557

จังหวัด : นนทบุรี

 
38. เจ้าหน้าที่ระบบสื่อสารทางไกล

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน ดูแลระบบงานการสื่อสารทางไกลและระบบงาน IT ต่างๆ

 
 

27 มีนาคม 2557

จังหวัด : นนทบุรี

 
39. ครูการตลาด/ครูค้าปลีก

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน สอนวิชาค้าปลีก เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ การตลาด ระดับปวช. ,พัฒนาการสอนและสื่อการสอนต่างๆ

 
 

27 มีนาคม 2557

จังหวัด : นนทบุรี

 
40. ครูประจำศูนย์การเรียนกรุงเทพฯ-จรัญสนิทวงศ์

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 2 อัตรา
ลักษณะงาน ดูแลและให้คำปรึกษานักเรียนในศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์-จรัญสนิทวงศ์

 
 

27 มีนาคม 2557

จังหวัด : นนทบุรี

 
41. เจ้าหน้าที่หลักสูตรและการสอน

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 1 อัตรา
ลักษณะงาน รับผิดชอบในการพัฒนาหลักสูตรและการสอนในระดับ ปวช.,จัดตารางสอน ,นิเทศการสอน , งานวิจัยการสอน ฯ

 
 

27 มีนาคม 2557

จังหวัด : นนทบุรี

 
42. ครูภาษาไทย

วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

เงินเดือน ตามตกลง
จำนวนรับ 3 อัตรา
ลักษณะงาน สอนวิชาวภาษาไทยทั่วไประดับ ปวช. ,พัฒนาสื่อการเรียนการสอ ,อาจารย์ที่ปรึกษา ฯ

 
 

27 มีนาคม 2557

จังหวัด : นนทบุรี

 

 
Go to page :   1 |

 

 
 

 บริการส่งตำแหน่งงานทาง E-mail  (ส่งสัปดาห์ละครั้ง)

หมายเหตุ : ไม่คิดค่าบริการ

 E-mail ของคุณ
 สายงาน
 ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป 
 ภาค
 จังหวัด
 
 

Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2008 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
Contact Webmaster :
Webmaster@Jobpub.com