LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน ภาคใต้
|ใบสมัครงาน ชุมพร|ใบสมัครงาน กระบี่|ใบสมัครงาน นครศรีธรรมราช|ใบสมัครงาน นราธวาส|ใบสมัครงาน พังงา|ใบสมัครงาน ปัตตานี|ใบสมัครงาน พัทลุง|ใบสมัครงาน ภูเก็ต|ใบสมัครงาน ระนอง|ใบสมัครงาน สตูล|ใบสมัครงาน สงขลา|ใบสมัครงาน สุราษฎร์ธานี|ใบสมัครงาน ตรัง|ใบสมัครงาน ยะลา|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 บัญชี,สโตร์

15 สิงหาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 37 ปี ประสบการณ์ 6 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ปริญญาตรี สาขา การบัญชี 
มหาวิทยาลัยรามคำแห
นครศรีธรรมราช
(นาเขลียง, ฉวาง)

พนักงานพาททาม

15 สิงหาคม 2561

เพศ ชาย อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 11 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 5,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา การจัดการ 
ราชภัฏภูเก็ต
ชุมพร
(วิชิต, เมือง)

พนักงานทั่วไป

15 สิงหาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบนครศรีธรรมราช ตำบลกุแหระ
นครศรีธรรมราช
(กรุงหยัน, ทุ่งใหญ่)

เสิร์ฟ

15 สิงหาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ร.ร วังกะพ้อ
ปัตตานี
(ตะโละดือรามัน, กะพ้อ)

พนักงานขาย

15 สิงหาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ม.6 สาขา สามัญ 
การศึกษานอกโรงเรียน
สงขลา
(บ้านพรุ, หาดใหญ่)

พนักงานสโตร์

15 สิงหาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมสำรวจ 
มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย สงขลา
สงขลา
(ควนลัง, หาดใหญ่)

กฎหมาย สิ้นเชื่อ

15 สิงหาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ
ชุมพร
(นาทุ่ง, เมือง)

เจ้าหน้าทที่สินเชื่อ

15 สิงหาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา มนุษย์ศาสตร์ 
มหาวิยาลัยรามคำแหง
ภูเก็ต
(รัษฎา, เมือง)

พนักงาน

15 สิงหาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาตรี สาขา มลายูศึกษา 
มหาวิทยาลัยสงขลนครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ยะลา
(สะเตงนอก, เมือง)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปอพาร์ทเม้นท์

15 สิงหาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปริญญาตรี สาขา การจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
พัทลุง
(ป่กพะยูน, ปากพะยูน)

พนักงานขาย

15 สิงหาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.7
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ธุระกิจ 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ
สุราษฎร์ธานี
(บ้านส้อง, เวียงสระ)

ผู้ช่วยผู้จ้ดการ

15 สิงหาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 43 ปี ประสบการณ์ 20 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาโท สาขา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
สุราษฎร์ธานี
(มะขามเตี้ย, เมือง)

พรักงานขาย

15 สิงหาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา การโรงเเรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขาตรัง
ภูเก็ต
(รัษฎา, เมืองภูเก็ต)

พนักงานบัญชี

15 สิงหาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปวส. สาขา บัญชี 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
ภูเก็ต
(เทพกระษัตรี, ถลาง)

พนักงานขับรถ พนักงานขายเจ้าหน้าที่สงเสริมการขาย

15 สิงหาคม 2561

เพศ ชาย อายุ 35 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา สัตวศาสตร์ 
มทร.ศรีวิชัย
นครศรีธรรมราช
(ปากพูน, เมือง)

พนักงานขาย

15 สิงหาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ม.6 สาขา  
ก.ศ.น
นครศรีธรรมราช
(ท่าขึ้น, ท่าศาลา)

พนักงานรักษาความปลอดภัย

15 สิงหาคม 2561

เพศ ชาย อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ทั่วไป 
พระแสงวิทยา
ภูเก็ต
(ตลาดเหนือ, เมือง)

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม หรือ วิศวกรโรงงาน

15 สิงหาคม 2561

เพศ ชาย อายุ 36 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 35,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีเครื่องกล 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขต ภาคใต้
กระบี่
(ลำทับ, ลำทับ)

งานธุรการ

15 สิงหาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา การตลาด 
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ศูนย์ภูเก็ต
ภูเก็ต
(ตลาดใหญ่, เมือง)

waitress

15 สิงหาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา ภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
กระบี่
(หนองทะเล, เมือง)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2018 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com