LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน ภาคใต้
|ใบสมัครงาน ชุมพร|ใบสมัครงาน กระบี่|ใบสมัครงาน นครศรีธรรมราช|ใบสมัครงาน นราธวาส|ใบสมัครงาน พังงา|ใบสมัครงาน ปัตตานี|ใบสมัครงาน พัทลุง|ใบสมัครงาน ภูเก็ต|ใบสมัครงาน ระนอง|ใบสมัครงาน สตูล|ใบสมัครงาน สงขลา|ใบสมัครงาน สุราษฎร์ธานี|ใบสมัครงาน ตรัง|ใบสมัครงาน ยะลา|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 เสิร์ฟ

27 เมษายน 2560

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปวช. สาขา การโรงแรม 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
ภูเก็ต
(เกาะแก้ว, เมือง)

ขับรถ

27 เมษายน 2560

เพศ ชาย อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา สามััญ 
โรงเรียนประชาบำรุง
ยะลา
(แม่หวาด, ธารโต)

พนักงานขาย

27 เมษายน 2560

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา
ชุมพร
(ต.รับร่อ, อ.ท่าแซะ)

พนักงานขาย

27 เมษายน 2560

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
พาณิษชยการทักษิณเทคโนโลยี
นครศรีธรรมราช
(คลองน้อย, ปากพนัง)

พนักงานขาย,marketing

27 เมษายน 2560

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
ยะลา
(ท่าธง, รามัน)

พนักงานขาย

27 เมษายน 2560

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปวส. สาขา การบริการอาหารและเครื่องดื่ม 
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
(ท่าศาลา, ท่าศาลา)

พนักงานบริการลูกค้า

27 เมษายน 2560

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปวส. สาขา การโรงแรม 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
(บ้านทำเนียบ, คีรีรัฐนิคม)

พนังงานดำเนินการเจรจากับยึดรถ

27 เมษายน 2560

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา พืชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขต นครศรีธรรมราช (ไสใหญ)
นครศรีธรรมราช
(ในเมือง, เมือง)

พนักงานขับรถหน่วยเงิน

27 เมษายน 2560

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม
สงขลา
(ท่าข้าม, หาดใหญ่)

พนักงานขาย

27 เมษายน 2560

เพศ หญิง อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 8 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา บริหาร/การตลาด 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
สงขลา
(คอหงส์, หาดใหญ่)

พนักงานขาย

27 เมษายน 2560

เพศ ชาย อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.7
ม.6 สาขา ศิลป์_คำนวน 
โรงเรียนดารุสสาลาม
นราธวาส
(กาลิซา, ระแงะ)

ครู,งานบริการ,ธุรกาน

27 เมษายน 2560

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา ภาษาและภาษาไทยประยุกต์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สงขลา
(เขารูปช้าง, เมือง)

พนักงานขาย

27 เมษายน 2560

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ม.6 สาขา วิทย์/คณิต 
โรงเรียนคำป่าหลายสรรพวิทย์
สุราษฎร์ธานี
(แม่น้ำ, เกาะสมุย)

เจ้าหน้าที่ยึดรถ

27 เมษายน 2560

เพศ ชาย อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 1,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา วิชาพื้นฐาน 
โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์
สุราษฎร์ธานี
(ตำบล.วัดประดู่, อำเภอ.เมือง)

พนักงานที่ดูแลลูกค้าbco

27 เมษายน 2560

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ต่ำกว่า ม.6 สาขา สามัญ 
ร.ท่าชนะ
ระนอง
(เขานิเวศ, เมือง)

พนักงาน

27 เมษายน 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ภูเก็ต
(เกาะแก้ว, เมือง)

พนง.ขาย,พนง.เสริฟ,

26 เมษายน 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.7
ปริญญาตรี สาขา การตลาด 
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ภูเก็ต
ภูเก็ต
(ศรีสุนทร, ถลาง)

ช่าง

26 เมษายน 2560

เพศ ชาย อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.8
ม.6 สาขา ไทย-สังคม 
โรงเรียนร่มเกล้า
นราธวาส
(ตะปอเยาะ, นราธิวาส)

พนักงานสินเชื่อ

26 เมษายน 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา การเงินและการธนาคาร 
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
ตรัง
(ทุ่งยาว, ปะเหลียน)

พนักงานขาย

26 เมษายน 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา วิทยาศาสตร์การกีฬา 
สถาบันการศึกษาวิทยาเขตพละกระบี่
นครศรีธรรมราช
(ช้างกลาง, ช้างกลาง)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2017 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com