LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
|ใบสมัครงาน อำนาจเจริญ|ใบสมัครงาน บึงกาฬ|ใบสมัครงาน บุรีรัมย์|ใบสมัครงาน ชัยภูมิ|ใบสมัครงาน กาฬสินธ์|ใบสมัครงาน ขอนแก่น|ใบสมัครงาน เลย|ใบสมัครงาน มหาสารคาม|ใบสมัครงาน มุกดาหาร|ใบสมัครงาน นครพนม|ใบสมัครงาน นครราชสีมา|ใบสมัครงาน หนองบัวลำภู|ใบสมัครงาน หนองคาย|ใบสมัครงาน ร้อยเอ็ด|ใบสมัครงาน สกลนคร|ใบสมัครงาน ศรีสะเกษ|ใบสมัครงาน สุรินทร์|ใบสมัครงาน อุบลราชธานี|ใบสมัครงาน อุดรธานี|ใบสมัครงาน ยโสธร|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 พนักงานขาย

19 กุมภาพันธ์ 2561

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปวช. สาขา เลขานุการ 
อาชีวศึกษาสุรินทร์
สุรินทร์
(ต.นอกเมือง, อ.เมือง)

พนักงานขับรถบรรทุกหกล้อ

19 กุมภาพันธ์ 2561

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 4.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
รร.บ้านโทนงาม
ร้อยเอ็ด
(หนองขุ่นใหญ่, หนองพอก)

ทุกตำแหน่ง

19 กุมภาพันธ์ 2561

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ม.6 สาขา สายวิทย์-คณิต 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สกลนคร
(พังโคน, พังโคน)

พนักงานประเมิน

19 กุมภาพันธ์ 2561

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปวส. สาขา บริหาร คอมฯ 
สถาบันชัยภูมิบริหารธุรกิจ C BAC
ขอนแก่น
(ในเมือง, เมืองขอนแก่น)

พนักงานเรียงสินค้า

19 กุมภาพันธ์ 2561

เพศ หญิง อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปวช. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
โรงเรียนกุสุมเทคโนโลยี
นครราชสีมา
(หนองสาหร่าย, ปากช่อง)

ผู้ช่วยผู้จัดการ

19 กุมภาพันธ์ 2561

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา การศึกษาปฐมวัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
หนองคาย
(, เมือง)

พนักงานขับรถ

19 กุมภาพันธ์ 2561

เพศ ชาย อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
บ้านวังทอง
หนองคาย
(วังทอง, บ้านดุง)

แม่บ้าน

19 กุมภาพันธ์ 2561

เพศ หญิง อายุ 42 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา - 
โรงเรียนบ้านผือ
หนองคาย
(บ้านผือ, โพนพิสัย)

พนักงานฝ่ายผลิต

19 กุมภาพันธ์ 2561

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.7
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
รร.กุฉินารายณ์
กาฬสินธ์
(กุดค้าว, กุฉินารายณ์)

ช่างเทคนิค

19 กุมภาพันธ์ 2561

เพศ ชาย อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 7 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
บุรีรัมย์
(สี่เหลี่ยม, ประโคนชัย)

พนักงาน

19 กุมภาพันธ์ 2561

เพศ ชาย อายุ 18 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ช่างไฟฟ้า 
จันทรุเบกษาอนุสรณ์
ร้อยเอ็ด
(โนนสว่าง, เกษตรวิสัย)

supervisor, senior supervisor, assistant manager, manager

19 กุมภาพันธ์ 2561

เพศ ชาย อายุ 46 ปี ประสบการณ์ 10 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม 
วิทยาลัยครูพระนคร
นครราชสีมา
(งิ้ว, ปักธงชัย)

พนักงานpc

19 กุมภาพันธ์ 2561

เพศ หญิง อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ก.ส.น.ลำปลายมาศ
หนองคาย
(ทะเมนชัย, ลำปลายมาศ)

พนักงานขาย

19 กุมภาพันธ์ 2561

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา พลศึกษา 
สถาบันการพลศึกอุดรธานี
อุดรธานี
(หนองวัวซอ, หนองวัวซอ)

ทั่วไป

19 กุมภาพันธ์ 2561

เพศ ชาย อายุ 35 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
กศน.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
ชัยภูมิ
(ต.หนองนาแซง, อ.เมืองชัยภูม)

งานธุระการ และงานเกี่ยวกับการ ส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟู

19 กุมภาพันธ์ 2561

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
นครราชสีมา
(บัวใหญ่, บัวใหญ่)

ได้ทั้งหมด

19 กุมภาพันธ์ 2561

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ม.6 สาขา ทั่วไป 
กศน.อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(ในเมือง, เมือง)

ครูสอนอนุบาล

19 กุมภาพันธ์ 2561

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา ปฐมวัย 
มมร.ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
(เมืองไพร, เสลภูมิ)

พนักงานขาย

19 กุมภาพันธ์ 2561

เพศ ชาย อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปวช. สาขา เครื่องกล 
วิทยาลัยเทคนิคเชัยงใหม่
อุบลราชธานี
(เมืองเดช, เดชอุดม)

ผู้จัดการฝึกหัด

19 กุมภาพันธ์ 2561

เพศ หญิง อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กาฬสินธ์
(อุ่มเม่า, ยางตลาด)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2018 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com