LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน ภาคเหนือ
|ใบสมัครงาน เชียงใหม่|ใบสมัครงาน เชียงราย|ใบสมัครงาน กำแพงเพชร|ใบสมัครงาน ลำพูน|ใบสมัครงาน ลำปาง|ใบสมัครงาน แม่ฮ่องสอน|ใบสมัครงาน น่าน|ใบสมัครงาน พะเยา|ใบสมัครงาน เพชรบูรณ์|ใบสมัครงาน พิจิตร|ใบสมัครงาน พิษณุโลก|ใบสมัครงาน แพร่|ใบสมัครงาน สุโขทัย|ใบสมัครงาน ตาก|ใบสมัครงาน อุตรดิตถ์|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 ช่างเทคนิค,ช่างไฟฟ่า

27 พฤษภาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปวส. สาขา ไฟฟ้า 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
เชียงใหม่
(ช้างเผือก, เมือง)

Production Control Engineer

27 พฤษภาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา Food Engineering 
MaejoUniversity
เชียงราย
(Pongphrae, maelao)

Pc ช่างไฟฟ้า

27 พฤษภาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปวช. สาขา ช่างไฟฟ้ากำลัง 
วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
ลำพูน
(หนองล่อง, เวียงหนองล่อง)

ไม่จำกัด

27 พฤษภาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 7,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปวช. สาขา อาหารและโภชนาการ 
วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
ลำพูน
(เหมืองง่า, เมือง)

พนักงานขาย ,เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

27 พฤษภาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปริญญาตรี สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
กำแพงเพชร
(สระแก้ว, เมือง)

แม่บ้าน

27 พฤษภาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 38 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
งำเมืองวิทยาคม
พะเยา
(สันโค้ง, ดอกคำใต้)

ช่างเทคนิค

27 พฤษภาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปวส. สาขา อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
วิทยาลัยเทคนิค แพร่
แพร่
(ดอนมูล, สูงเม่น)

PC

27 พฤษภาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนชุมชน2บ้านกกไม้แดง พิษณุโลก
พิษณุโลก
(ดินทอง, วังทอง)

ผลิต

27 พฤษภาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ม.6 สาขา  
การศึกษานอกระบบ
สุโขทัย
(ตลิ่งชัน, บ้านด่านลานหอย)

งานพัฒนาชุมชน

27 พฤษภาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา การพัฒนาชุมชน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ลำพูน
(ศรีเตี้ย, บ้านโฮ่ง)

ผลิต

27 พฤษภาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ทุ่งเสี้ยว
เชียงใหม่
(ยุหว่า, สันป่าตอง)

ผู้ช่วยกุ๊ก

27 พฤษภาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาตรี สาขา การโรงแรม(ต่อเนื่อง) 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ1
เชียงใหม่
(แม่ก๊า, สันป่าตอง)

พนักงานขาย

27 พฤษภาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ปวส. สาขา เกษตรศาตร์ 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี
เชียงราย
(คีรีราษฏร์, พบพระ)

บุคลากร,ธุรการ

27 พฤษภาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ปริญญาตรี สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เชียงราย
(ชัยจุมพล, ลับแล)

งานในครัวและเบเกอรี่

26 พฤษภาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา อาหารและโภชนาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เชียงใหม่
(ท่าศาลา, เมือง)

พนักงานขาย

26 พฤษภาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปวช. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน
เชียงใหม่
(, )

พนักงานผลิตขนมเลย์ แพ็คซองขนม

26 พฤษภาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนเถินวิทยา
ลำปาง
(นาโป่ง, เถิน)

ช่างช่อมรถยนต์​

26 พฤษภาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ม.6 สาขา  
ทุ่งโพธิ์​ทะเล​พิทยา​
กำแพงเพชร
(หนองทอง​, ไทรงาม​)

เลขานุการ

26 พฤษภาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 35 ปี ประสบการณ์ 10 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา เลขานุการ 
มหาวิทยาลัยพายัพเชียงใหม่
เชียงใหม่
(บ้านแหวน, หางดง)

พนักงานบริการ

26 พฤษภาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ม.6 สาขา อังกฤษ-จีย 
โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม
เชียงราย
(รอบเวียง, เมือง)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2017 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com