LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน ภาคเหนือ
|ใบสมัครงาน เชียงใหม่|ใบสมัครงาน เชียงราย|ใบสมัครงาน กำแพงเพชร|ใบสมัครงาน ลำพูน|ใบสมัครงาน ลำปาง|ใบสมัครงาน แม่ฮ่องสอน|ใบสมัครงาน น่าน|ใบสมัครงาน พะเยา|ใบสมัครงาน เพชรบูรณ์|ใบสมัครงาน พิจิตร|ใบสมัครงาน พิษณุโลก|ใบสมัครงาน แพร่|ใบสมัครงาน สุโขทัย|ใบสมัครงาน ตาก|ใบสมัครงาน อุตรดิตถ์|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 พนักงานขาย ธุรการ บัญชี

18 ตุลาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 54 ปี ประสบการณ์ 25 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา การบัญชี 
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นเชียงใหม่
เชียงใหม่
(ช้างเผือก, เมืองเชียงใหม่)

แคชเชียร์

18 ตุลาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 40 ปี ประสบการณ์ 14 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาตรี สาขา การจัดการทั่วไป(บัญชี) 
สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์
เชียงใหม่
(หนองหอย, เมือง)

pc

18 ตุลาคม 2561

เพศ ชาย อายุ 0 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปวส. สาขา ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ 
วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน
ลำพูน
(บ้านกลาง, เมือง)

พนักงานต้อนรับโรงแรม พนักงานขาย ธุระการ

18 ตุลาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปวช. สาขา การบัญชี 
ลำปางพาณิชยการและเทคโนโลยี
แม่ฮ่องสอน
(บ้านกาศ, แม่สะเรียง)

พนักงานขาย

18 ตุลาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ม.6 สาขา สังคม 
ร.ร.ห้างฉัตรวิทยา
ลำปาง
(วอแก้ว, ห้างฉัตร)

พนักงานขาย

18 ตุลาคม 2561

เพศ ชาย อายุ 35 ปี ประสบการณ์ 7 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ต่ำกว่า ม.6 สาขา อิเล็กทรอนิกส์ 
วิทยาลัยเทคนิคแพร่
แพร่
(ท่าข้าม, เมือง)

พนักงานขาย

18 ตุลาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา สามัญ 
ทองสวัสดิ์วิทยาคาร
เชียงใหม่
(ทุ่งต้อม, สันป่าตอง)

Pc

18 ตุลาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปวช. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
โรงเรียนเชียงใหม่เทคโนโลยีและพาณิชยการ
เชียงใหม่
(ต.สันปูเลย, ดอยสะเก็ด)

พนักงานฝ่ายผลิต

18 ตุลาคม 2561

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา รัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เชียงราย
(บ้านกลาง, เมือง)

ช่างไฟฟ้า ช่างทั่วไป

18 ตุลาคม 2561

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ปริญญาตรี สาขา ไฟฟ้า 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
กำแพงเพชร
(ปางตาไว, ปางศิลาทอง)

บริการ, แคชเชียร์​

18 ตุลาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ม.6 สาขา ผู้ช่วยพยาบาล1ปี 
วิทยาลัย​นานาชาติ​เซน​เทเรซ่า​
ลำพูน
(ศรีบัวบาน, เมือง)

พนักงานขาย/PC

18 ตุลาคม 2561

เพศ ชาย อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.6
ม.6 สาขา ศิลป์-คำนวณ 
รร.เวียงป่าเป้าวิทยาคม
เชียงใหม่
(ต.หนองหอย, อ.เมืองเชียงใหม่)

พนักงานขาย

18 ตุลาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ม.6 สาขา  
โรงเรียนสตรีศรีน่าน
น่าน
(บ่อ, เมือง)

การเกษตร

18 ตุลาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ม.6 สาขา สายศิลป์ 
โรงเรียนติ้ววิทยาคม
เพชรบูรณ์
(บ้านติ้ว, อ. หล่มสัก)

ฝ่ายผลิต

18 ตุลาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ม.6 สาขา สายศิลป์ 
โรงเรียนติ้ววิทยาคม
เพชรบูรณ์
(บ้านติ้ว, อ. หล่มสัก)

ขับรถ

18 ตุลาคม 2561

เพศ ชาย อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปวช. สาขา เครื่องกล 
วิทยาลัยเทคโนโลยีลำปาง
ลำปาง
(ชมพู, เมือง)

ธุรการ,ประชาสัมพันธ์,การตลาด

18 ตุลาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา การจัดการทั่วไป 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
พิษณุโลก
(ท่าโพธิ์, เมือง)

INTERNAL AUDIT

18 ตุลาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา กาารบัญชี 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ลำปาง
(ป่าตัน, แม่ทะ)

พนักงานขาย

18 ตุลาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา  
โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
ลำปาง
(เวียงมอก, เถิน)

พนักงานขาย

18 ตุลาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 10 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่
ลำพูน
(ศรีบัวบาน, เมือง)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2018 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com