หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน ลงโฆษณางาน ค้นหาใบสมัครงาน คู่มือการใช้งาน

ผู้สมัครงาน ภาคเหนือ

ค้นหาพนักงาน
ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
แชร์หน้านี้ให้เพื่อน
ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

พนักงานครัว
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 60 ปี วุฒิ ต่ำกว่า ม.6 สาขา ไม่มี โรงเรียนวินิชปนะสิทธิเวช  เกรดเฉลี่ย 1.5  ประสบการณ์ 0 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป

พิษณุโลก (หมู่7ต.สมอแข, เมือง)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
19 พฤษภาคม 2562


ทำเบเกอรี่
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ ชาย อายุ 18 ปี วุฒิ ต่ำกว่า ม.6 สาขา - โรงเรียนวัดสระโคล่  เกรดเฉลี่ย 3.0  ประสบการณ์ 0 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป

พิษณุโลก (บ้านป่า, เมือง)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
19 พฤษภาคม 2562


จัดเรียงสินค้า
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 24 ปี วุฒิ ม.6 สาขา ก.ศ.น บางมูลนาก  เกรดเฉลี่ย 2.4  ประสบการณ์ 0 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป

พิษณุโลก ( นิคมพัฒนา, บางระกำ)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
19 พฤษภาคม 2562


พนักงานทั่วไป
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ ชาย อายุ 23 ปี วุฒิ ปวส. สาขา อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิกเพชรบูรณ์  เกรดเฉลี่ย 3.1  ประสบการณ์ 1 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป

เพชรบูรณ์ (น้ำชุน, หล่มสัก)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
19 พฤษภาคม 2562


ธุรการ
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 23 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  เกรดเฉลี่ย 3.2  ประสบการณ์ 1 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป

พิษณุโลก (บ้านป่า, เมือง)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
19 พฤษภาคม 2562


พนักงานขายและจัดเรียงสินค้า
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 36 ปี วุฒิ ต่ำกว่า ม.6 สาขา โรงเรียนปงแสนทองวิทยา  เกรดเฉลี่ย 2.7  ประสบการณ์ 4 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป

ลำปาง (ปงแสนทอง, เมือง)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
19 พฤษภาคม 2562


สอนพิเศษ
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 19 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร  เกรดเฉลี่ย 2.6  ประสบการณ์ 0 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป

พิษณุโลก (ท่าโพธิ์, เมือง)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
19 พฤษภาคม 2562


พนักง่านแคชเชียร์
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 38 ปี วุฒิ ต่ำกว่า ม.6 สาขา โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่  เกรดเฉลี่ย 2.5  ประสบการณ์ 4 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป

เชียงใหม่ (ป่าแดด, เมือง)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
19 พฤษภาคม 2562


พนักงาน
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 21 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา ปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ มหาลัยธรรมศาสตร์  เกรดเฉลี่ย 2.5  ประสบการณ์ 0 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป

แพร่ (วังธง, เมืองแพร่)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
19 พฤษภาคม 2562


พนักงานต้อนรับและเสริฟ
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 21 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา ปรัชญา การเมืองและเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เกรดเฉลี่ย 2.3  ประสบการณ์ 0 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป

ลำปาง (ปงยางคก, ห้างฉัตร)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
19 พฤษภาคม 2562


พนักงานขายหน่วยรถเงิยสด
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ ชาย อายุ 32 ปี วุฒิ ม.6 สาขา วิทย์ คณิต การศึกษานอกโรงเรียน  เกรดเฉลี่ย 2.7  ประสบการณ์ 2 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป

เชียงใหม่ (หนองตอง, หางดง)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
19 พฤษภาคม 2562


พนักงานต้อนรับ พนักงานขาย พนักงานทั่วไป,ธุรการ
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ ชาย อายุ 32 ปี วุฒิ ม.6 สาขา เทียบโอนเกรดกับกศน. สถาบันการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอจุน  เกรดเฉลี่ย 2.5  ประสบการณ์ 3 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป

พะเยา (หงส์หิน, จุน)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
19 พฤษภาคม 2562


พรักขาย
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 36 ปี วุฒิ ปวส. สาขา เลขานุการ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน  เกรดเฉลี่ย 2.8  ประสบการณ์ 2 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 1,000 บาทขึ้นไป

ลำพูน (ศรีบัวบาน, เมือง)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
19 พฤษภาคม 2562


ธุรการ
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 23 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา บัญชี มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​ลำปาง​  เกรดเฉลี่ย 2.6  ประสบการณ์ 0 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป

ตาก (แม่วะหลวง, ท่าสองยาง​)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
19 พฤษภาคม 2562


พนักงานขับรถสิบล้อน้ำมันPT
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ ชาย อายุ 46 ปี วุฒิ ม.6 สาขา วิชาชีพ ศูนย์ศึกษานอกโรงเรียนพัทลุง  เกรดเฉลี่ย 1.5  ประสบการณ์ 2 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป

กำแพงเพชร (สักงาม, คลองลาน)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
19 พฤษภาคม 2562


ครัว
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 22 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา ท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เกรดเฉลี่ย 3.2  ประสบการณ์ 0 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป

เชียงใหม่ (ทุ่งต้อม, สันป่าตอง)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
18 พฤษภาคม 2562


พนักงานทั่วไป
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 18 ปี วุฒิ ม.6 สาขา ดาราวิทยาลัย  เกรดเฉลี่ย 2.4  ประสบการณ์ 0 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป

เชียงใหม่ (ออนกลาง, แม่ออน)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
18 พฤษภาคม 2562


ทั่วไป
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 25 ปี วุฒิ ม.6 สาขา วิทย์-คณิต โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย  เกรดเฉลี่ย 2.3  ประสบการณ์ 5 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป

เชียงราย (รอบเวียง, เมือง)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
18 พฤษภาคม 2562


Project manager / Site manager/ สำรวจปริมาณ (QS)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ ชาย อายุ 51 ปี วุฒิ ปริญญาโท สาขา บริหารงานก่อสร้าง และสาธารณุปโภค มหาวิทยาลัยเทคโนโยี่สุรนารี  เกรดเฉลี่ย 3.1  ประสบการณ์ 22 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 47,500 บาทขึ้นไป

กำแพงเพชร (ต.พรานกระต่าย, อ.พรานกระต่าย)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
18 พฤษภาคม 2562


พนักงานประสานงาน
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 21 ปี วุฒิ ปวส. สาขา การบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก  เกรดเฉลี่ย 3.6  ประสบการณ์ 0 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป

พิษณุโลก (บ้านยาง, วัดโบสถ์)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
18 พฤษภาคม 2562
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>