LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน ภาคตะวันออก
|ใบสมัครงาน ฉะเชิงเทรา|ใบสมัครงาน ชลบุรี|ใบสมัครงาน จันทบุรี|ใบสมัครงาน นครนายก|ใบสมัครงาน ปราจีนบุรี|ใบสมัครงาน ระยอง|ใบสมัครงาน สระแก้ว|ใบสมัครงาน ตราด|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 งานช่าง

16 ธันวาคม 2561

เพศ ชาย อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 5,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ม.6 สาขา  
มารีวิทยากบินทร์บุรี
ปราจีนบุรี
(ท่าตูม, ศรีมหาโพธิ)

ผู้ช่วยกุ๊ก

16 ธันวาคม 2561

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ม.6 สาขา  
โรงเรียนชลราษฎรอำรุง2(อ่างศิลาพิทยาคม)
ชลบุรี
(อ่างศิลา, เมืองชลบุรี)

Part time

16 ธันวาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 1 ปี ประสบการณ์ 12 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 1,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี)
ชลบุรี
(นาป่า, เมือง)

พนักงานขาย

16 ธันวาคม 2561

เพศ ชาย อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา รัฐศาสตร์การปกครอง 
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
ชลบุรี
(ต.บางปลาสร้อย, เมือง)

แคชเชียร์

16 ธันวาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.8
ม.6 สาขา วิทย์ คณิต 
เพรักษมาตาวิทยา
ระยอง
(แกลง, ระยอง)

ประชาสัมพันธ์

16 ธันวาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 10 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา เอกบริหารทรัพยากรมนุษย์ HR 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ระยอง
(เชิงเนิน, เมือง)

ฝ่ายบุคคล เจ้าหน้าที่สินเชื่อ จัดซื้อ ธุรการ

16 ธันวาคม 2561

เพศ ชาย อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 9 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ 
ม.ราชภัฎรำไพรรณี
จันทบุรี
(หนองชิ่ม, แหลมสิงห์)

Qc

16 ธันวาคม 2561

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปวส. สาขา เทคโนโลยีการวัดและควบคุม 
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
ชลบุรี
(ห้วยใหญ่, บางละมุง)

ธุรการ

16 ธันวาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 37 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.5
ม.6 สาขา  
การศึกษานอกโรงเรียน
ชลบุรี
(แสนสุข, เมืองชลบุรี)

งานประจำ

16 ธันวาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลังก์
ระยอง
(ทับมา, เมืองระยอง)

บาริสต้า

16 ธันวาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปวช. สาขา แผนกการท่องเที่ยว 
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
ชลบุรี
(ต.บางเสร่, สัตหีบ)

แล้วแต่ทางบริษัทคับ

16 ธันวาคม 2561

เพศ ชาย อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา ศิลป์ คำนวณ 
โรงเรียนสิงห์สมุทร
จันทบุรี
(ต.สัตหีบ, อ.สัตหีบ)

พนักงานทั่วไป

16 ธันวาคม 2561

เพศ ชาย อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา - 
อนุบาลปายเวียงใต้
ระยอง
(นิคมพัฒนา, นิคมพัฒนา)

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพ

16 ธันวาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโวฒ
นครนายก
(ป่าขะ, บ้านนา)

เจ้าหน้าที่บัญชี

16 ธันวาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา บัญชี 
มหาวิทยาลัยธนบุรี
ชลบุรี
(เหมือง, เมืองชลบุรี)

คนขับรถผู้บริหาร หรือเดินเอกสารทั่วไปตามคำสั่งเจ้านาย

16 ธันวาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา  
การศึกษานอกโรงเรียน
ปราจีนบุรี
(ดงพระราม, เมือง)

ช่าง

16 ธันวาคม 2561

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปวช. สาขา ไฟฟ้า 
วิทยลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง
ชลบุรี
(ต.ทุ่งสขลา, อ.ศรีราชา)

Interior Designer

15 ธันวาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ต่ำกว่า ม.6 สาขา จิตรกรรม 
มหาวิทยาลัยบูรพา
ชลบุรี
(บ้านสวน, เมือง)

ช่างไฟฟ้า

17 ธันวาคม 2561

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปวส. สาขา ไฟฟ้ากำลัง 
เทคนิคสัตหีบ
ชลบุรี
(หนองปรือ, บางละมุง)

เจ้าหน้าที่callcenter

15 ธันวาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์บริหารธุรกิจ 
รร.ชลพินิชพณิชยการชลบุรี
ชลบุรี
(ต.เสม็ด, อ.เมือง)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2019 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com