LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน ภาคกลาง
|ใบสมัครงาน อ่างทอง|ใบสมัครงาน อยุธยา|ใบสมัครงาน ชัยนาท|ใบสมัครงาน กาญจนบุรี|ใบสมัครงาน ลพบุรี|ใบสมัครงาน นครปฐม|ใบสมัครงาน นครสวรรค์|ใบสมัครงาน เพชรบุรี|ใบสมัครงาน ประจวบคีรีขันธ์|ใบสมัครงาน ราชบุรี|ใบสมัครงาน สมุทรสาคร|ใบสมัครงาน สมุทรสงคราม|ใบสมัครงาน สิงห์บุรี|ใบสมัครงาน สระบุรี|ใบสมัครงาน สุพรรณบุรี|ใบสมัครงาน อทัยธานี|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 เลขานุการ/ธุรการ

19 กุมภาพันธ์ 2561

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ลพบุรี
(เขาสามยอด, เมือง)

ธุรการ

19 กุมภาพันธ์ 2561

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
นครปฐม
(ห้วยขวาง, กำแพงแสน)

พรักงานขาย

19 กุมภาพันธ์ 2561

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ปวส. สาขา บัญชี 
วิทลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ
อ่างทอง
(คลองขนาก, วิเศษชัยชาญ)

ผู้จักการทั่วไปเชียงใหม่

19 กุมภาพันธ์ 2561

เพศ หญิง อายุ 35 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.6
ปริญญาตรี สาขา การตลาด 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
นครปฐม
(สัมปทวน, นครชัยศรี)

ขับโฟคลิฟต์

19 กุมภาพันธ์ 2561

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.7
ต่ำกว่า ม.6 สาขา มัดถยมศึกษา 
ร.ร วัดโพธิ์บัลลังก์
อยุธยา
(บ้านสร้าง, อางประอิน)

นวด

19 กุมภาพันธ์ 2561

เพศ ชาย อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.7
ปริญญาโท สาขา ชีวการแพทย์ 
มหิดล
นครปฐม
(ศาลายา, พุทธมณฑล)

PC ขายเครื่องปรับอากาศ&ช่างแอร์ประจำศูนย์

19 กุมภาพันธ์ 2561

เพศ ชาย อายุ 35 ปี ประสบการณ์ 6 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปวช. สาขา ช่างยนต์ 
สารพัดช่างแพร่
สระบุรี
(โคกสว่าง, เมือง)

พนักงานป้องกันการสูญเสีย (สาขานครสวรรค์)

19 กุมภาพันธ์ 2561

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.8
ปริญญาตรี สาขา การออกแบบผลิตภัณฑ์ 
สถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ4
นครสวรรค์
(ม่วงหัก, พยุหะคีรี)

พนักงานขาย

19 กุมภาพันธ์ 2561

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปวช. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
ลพบุรี
(เขาสมอคอน, ท่าวุ้ง)

พนักงาน ขาย,บริหาร ทรัพยากร มนุษย์,

19 กุมภาพันธ์ 2561

เพศ หญิง อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
อยุธยา
(คานหาม, อุทัย)

ผู้บริหารฝึกหัด

19 กุมภาพันธ์ 2561

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา การจัดการอุตสาหกรรม 
ราชภัฎธนบุรี
ลพบุรี
(บางขุนเทียน, บางขุนเทียน)

พนักงานแลกเหรียญ.การ์ตเงินสด

19 กุมภาพันธ์ 2561

เพศ ชาย อายุ 2 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ร.ร.กศน ฉะเชิงเทรา
สมุทรสาคร
(เพรชเกษม 47. บางแค, บางแค)

ฝ่ายบุคคล ธุรการ

19 กุมภาพันธ์ 2561

เพศ หญิง อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาตรี สาขา การจัดการทั่วไป 
ม.ปทุมธานี
ลพบุรี
(โคกสำโรง, โคกสำโรง)

คอลเซ็นเตอร์

19 กุมภาพันธ์ 2561

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ศิลป-ภาษา 
ลำสนธิวิทยา
ลพบุรี
(ลำสนธิ, ลำสนธิ)

ขับรถ ไม่เข้ากะ

19 กุมภาพันธ์ 2561

เพศ ชาย อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ม.6 สาขา ศิลป์ภาษา 
โรงเรียนแม่สายประสิทธ์ศาสตร์
สระบุรี
(ทับกวาง, แก่งคอย)

แคชเชียร์

19 กุมภาพันธ์ 2561

เพศ หญิง อายุ 48 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ต่ำกว่า ม.6 สาขา = 
ศุนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสระบุรี
สระบุรี
(หนองเเค, หนองเเค)

พนักงานขาย

19 กุมภาพันธ์ 2561

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปวส. สาขา การตลาเ 
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
ราชบุรี
(ดอนทราย, ปาดท่อ)

พนักงานบัญชี

19 กุมภาพันธ์ 2561

เพศ หญิง อายุ 41 ปี ประสบการณ์ 10 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปวส. สาขา การบัญชี 
เทคนิคพณิชยการสยามตรัง
สมุทรสาคร
(แคราย, กระทุ่มแบน)

ฝ่ายผลิต

19 กุมภาพันธ์ 2561

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปวช. สาขา การขาย 
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
อยุธยา
(ขนอนหลวง, บางประอิน)

ขายโดนัท

19 กุมภาพันธ์ 2561

เพศ หญิง อายุ 17 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 5,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา กเษตร 
โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม
อยุธยา
(ต.บึงบอน, หนองเสือ. เขต2)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2018 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com