LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน กรุงเทพฯและปริมณฑล
|ใบสมัครงาน กรุงเทพมหานคร|ใบสมัครงาน นนทบุรี|ใบสมัครงาน ปทุมธานี|ใบสมัครงาน สมุทรปราการ|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ พนักงานไอที พนักงานเกี่ยวกับnetwork พนักงานคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่ธุรการคอม พนักงานสกรีนหน้าแผ่น cd/dvd พนักงานแคชเชียร์ ผูู้ช่วยช่างคอมฯลฯ

25 พฤษภาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ปวส. สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์
นนทบุรี
(ท่าทราย, เมือง)

การโรงแรมท่องเที่ยว การตลาด ประชาสัมพันธ์ สอนหนีงสือ ฯลฯ

25 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 56 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา การจัดการภาครัฐและเอกชน 
สถาบันรัชต์ภาคย์
กรุงเทพมหานคร
(รามอินทรา, คันนายาว)

พนักงานบัญชี,พนักงานขาย,การตลาด,ธุรการ,ธุรการบัญชี

25 พฤษภาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.9
ปริญญาตรี สาขา การเงินการลงทุน 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
สมุทรปราการ
(บางเพียง, บางบ่อ)

ธุรการ

25 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปวช. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยกาญจนาภิเษก
สมุทรปราการ
(บางเสาธง, บางเสาธง)

พนักงานขายของ เสริฟ รับ older ลูกค้า operator สามารถพูดภาษา English ใด้ในระดับปานกลาง 80%

25 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 40 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ร.ร สว่างวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
(สวนหลวง, สวนหลวง)

นักจิตวิทยา เจ้าหน้าที่บุคคล งานบริการ

25 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.6
ปริญญาตรี สาขา จิตวิทยา 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
นนทบุรี
(บางใหญ่, บางใหญ่)

โฟร์แมน

25 พฤษภาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปวช. สาขา การก่อสร้าง 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
กรุงเทพมหานคร
(บางคอแหลม, กรุงเทพ)

ครูสอนวิชาสังคมศึกษาประถม-มัธยมศึกษา พนักงานมินิบิกซีบางปู งานเอกสารต่างๆ

25 พฤษภาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา รัฐศาสตร์(การปกครอง) วิชาโทสังคมวิทยา 
ม.สงขลานครินทร์
กรุงเทพมหานคร
(คลองขวาง, ภาษีเจริญ)

นิติกร/ที่ปรึกษากฎหมาย/ทนายความ

25 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.6
ปริญญาโท สาขา กฎหมายธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กรุงเทพมหานคร
(บางนา, บางนา)

ครูสอนศิลปะ

25 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ศึกษาศาตร์ เอกศิลปะ 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กรุงเทพมหานคร
(หัวหมาก, บางกะปิ)

IT Support , ธุรการทั่วไป , คีย์ข้อมูล

25 พฤษภาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
กรุงเทพมหานคร
(วงศ์สว่าง, บางซื่อ)

ช่างกลึงมือ

25 พฤษภาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนบ้านยาง
กรุงเทพมหานคร
(บางจาก, พระโขนง)

พนักงานบริษัท

25 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ม.6 สาขา  
ศูนย์ บริการศึกษานอกโรงเรียน
กรุงเทพมหานคร
(มักกะสัน, ราชเทวี)

พนักงานขาย

25 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 18 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ม.6 สาขา  
กศน.
สมุทรปราการ
(ต.บางเมือง, อ.เมือง)

นิติกร,ผู้จัดการร้านฝึกหัด,พนักงานต้อนรับ,ฝ่ายบุคคล

25 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา นิติศาสร์ 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
สมุทรปราการ
(บางพลีใหญ่, ่บางพลี)

บันทึกและเก็บเอกสาร

25 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ม.6 สาขา ศิลป์คำนวณ 
สวนกุหลาบ วิทยาลัย สมุทรปราการ
สมุทรปราการ
(คลองด่าน, บางบ่อ)

Messenger

25 พฤษภาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ต่ำกว่า ม.6 สาขา - 
โรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ
กรุงเทพมหานคร
(วังทองหลาง, วังทองหลาง)

ดูผู้ป่วยตามโรงพยาบาล

25 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 38 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
เทศบาล2
กรุงเทพมหานคร
(ข.บุคคโล, ข.ธนบุรี)

HR AE

25 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
มหาวิทยาลัย มหาสารคาม
กรุงเทพมหานคร
(สนามบิน, ดอนเมือง)

บรรณารักษ์,ธุรการ,พนักงานประจำ

25 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาตรี สาขา สารสนเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
กรุงเทพมหานคร
(บางมด, จอมทอง)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2016 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com