LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน กรุงเทพฯและปริมณฑล
|ใบสมัครงาน กรุงเทพมหานคร|ใบสมัครงาน นนทบุรี|ใบสมัครงาน ปทุมธานี|ใบสมัครงาน สมุทรปราการ|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 เซลล์,เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง,ผู้จัดการร้านอาหาร

6 พฤษภาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา อุตสาหกรรมท่องเที่ยว(ธุรกิจร้านอาหารและภัตตาคาร) 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
กรุงเทพมหานคร
(สวนหลวง, สวนหลวง)

ธุรการ

6 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.8
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่
กรุงเทพมหานคร
(คลองเตย, คลองเตย)

พนักงานธุรการ

6 พฤษภาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปวส. สาขา การตลาด 
มหาวิทยาลัยไทยบริหารธุรกิจ
กรุงเทพมหานคร
(คลองถนน, สายไหม)

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า, ธุรการฝ่ายจัดซื้อ

6 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาตรี สาขา โลจิสติกส์ 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
กรุงเทพมหานคร
(คลองหนึ่ง, คลองหลวง)

จนท.การตลาด, จนทใประสานงานฝ่ายขาย, จนท.สนับสนุนการขาย

6 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 8 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 19,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาตรี สาขา การจัดการ 
สถาบันรัชต์ภาคย์
กรุงเทพมหานคร
(ดอกไม้, ประเวศ)

พนักงานต้อนรับ,ผู้ช่วยผู้จัดการฝึกหัด

6 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา ธุรกิจการโรงแรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิด
กรุงเทพมหานคร
(บางแค, บางแค)

รปภ

6 พฤษภาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.6
ม.6 สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
มัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี
ปทุมธานี
(บางเดื่อ, เมือง)

พนักงานขาย

6 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 17 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
วัดปากบ่อ
กรุงเทพมหานคร
(สวนหลวง, สวนหลวง)

พนักงานขาย

6 พฤษภาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
กรุงเทพมหานคร
(คลองจั่น, บางกะปิ)

พนักงานขาย พนักงานอยู่บูท

6 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ม.6 สาขา ศิลป์ภาษาจีน 
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
กรุงเทพมหานคร
(ยานนาวา, สาทร)

พนักงานขับรถ

6 พฤษภาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 40 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ม.6 สาขา ทั่วไป 
กศน.กาฬสินธุิ์
กรุงเทพมหานคร
(สะพานสูง, สะพานสูง)

เสิร์ฟ อื่นๆ

6 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 17 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนวัดราชโอรส
กรุงเทพมหานคร
(จอมทอง, จอมทอง)

พนักงานขาย

6 พฤษภาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 17 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
วัดปากบ่อ
กรุงเทพมหานคร
(สวนหลวง, สวนหลวง)

พนักงานขาย

6 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 17 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
วัดปากบ่อ
กรุงเทพมหานคร
(สวนหลวง, สวนหลวง)

พนักงานขาย

6 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 17 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
วัดปากบ่อ
กรุงเทพมหานคร
(สวนหลวง, สวนหลวง)

พนักงานขาย

6 พฤษภาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ม.6 สาขา แอนิเมชั่น 
มัธยมประชานิเวศน์
กรุงเทพมหานคร
(อนุสาวรีย์, บางเขน)

พนักงานขาย

6 พฤษภาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนพัฒนาอิสลาม
กรุงเทพมหานคร
(แขวงทวีวัฒนา, เขตทวีวัฒนา)

พนักงานขาย

6 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 17 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
วัดปากบ่อ
กรุงเทพมหานคร
(สวนหลวง, สวนหลวง)

Asst.merchandiser

6 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีเสื้อผ้า 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
กรุงเทพมหานคร
(บางระมาด, ตลิ่งชัน)

พนักงานขาย

6 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 17 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
วัดปากบ่อ
กรุงเทพมหานคร
(สวนหลวง, สวนหลวง)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2016 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com