LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน กรุงเทพฯและปริมณฑล
|ใบสมัครงาน กรุงเทพมหานคร|ใบสมัครงาน นนทบุรี|ใบสมัครงาน ปทุมธานี|ใบสมัครงาน สมุทรปราการ|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล,ผู้จัดการฝ่ายผลิต,ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต

4 กันยายน 2558

เพศ ชาย อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา การจัดการ 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
กรุงเทพมหานคร
(หัวหมาก, บางกะปิ)

เจ้าหน้าวิเคราะห์สินเชื่อ

4 กันยายน 2558

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กรุงเทพมหานคร
(วังทองหลาง, วังทองหลาง)

ธุรการ,ประส่นงานฝ่ายขาย,พนักงานขาย

4 กันยายน 2558

เพศ หญิง อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 13 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
โรงเรียนพณิชยการลานนาเชียงใหม่
นนทบุรี
(บางเขน, เมืองนนทบุรี)

พนักงานPC พนักงานทั่วไป

4 กันยายน 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ต่ำกว่า ม.6 สาขา - 
เพรักษมาตาวิทยา
กรุงเทพมหานคร
(หัวหมาก, บางกะปิ)

พนักงานขาย

4 กันยายน 2558

เพศ ชาย อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 15 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปวส. สาขา การจัดการธุรกิจค้าปลีก 
วิทยาลัยพณิชยการบางนา
กรุงเทพมหานคร
(ถนนเพชรบุรี, ราชเทวี)

พนักงานขาย,งานเอกสาร,ธุรการ,โรงแรมTelesales

4 กันยายน 2558

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนศิลาลาดวิทยา
กรุงเทพมหานคร
(แขวงบางนา, เขตบางนา)

ผู้ช่วยเภสัช

4 กันยายน 2558

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา รัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กรุงเทพมหานคร
(หัวหมาก, บางกะปิ)

ครูเกษตร ครูพละ

4 กันยายน 2558

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา ครุศาสตร์เกษตร 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
กรุงเทพมหานคร
(ลาดกระบัง, ลาดกระบัง)

พนักงานขาย

4 กันยายน 2558

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา รัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กรุงเทพมหานคร
(พลับพลา, วังทองหลาง)

PC

4 กันยายน 2558

เพศ ชาย อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยเทคนิคศรีษะเกษ
กรุงเทพมหานคร
(บางแคเหนือ, บางแค)

การโรงแรม การท่องเที่ยว reservation งานขาย ประชาสัมพันธ์จัดซื้อการตลาดธุรการ

4 กันยายน 2558

เพศ หญิง อายุ 36 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา การบริหารธุกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ปทุมธานี
(รังสิต, ธัญบุรี)

พนักงานขาย พรีเซนต์เตอร์

4 กันยายน 2558

เพศ หญิง อายุ 17 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปวช. สาขา การตลาด 
วิทยาลัยเทคโนโลยีกิตติบริหารธุรกิจ
กรุงเทพมหานคร
(บางโพงพาง, ยานนาวา)

ฝ่ายผลิต

4 กันยายน 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปวส. สาขา  
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโยีกาญจนบุรี
กรุงเทพมหานคร
(คลองหนึ่ง, คลองหลวง)

พนักงานทรีตเม้นท์หน้า

4 กันยายน 2558

เพศ หญิง อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา สังคมศึกษา 
โรงเรียนพุทไธสง
กรุงเทพมหานคร
(ตลาดบางเขน, หลักสี่)

พนักงานขาย

4 กันยายน 2558

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
รัตนบัณฑิต
กรุงเทพมหานคร
(หัวหมาก, บางกะปิ)

พนักงานขาย

4 กันยายน 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ม.6 สาขา ศิลป์สังคม 
โรงเรียน สา
สมุทรปราการ
(บางแก้ว, บางพลี)

pc พนักงานขาย

4 กันยายน 2558

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา รัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กรุงเทพมหานคร
(พลับพลา, วังทองหลาง)

พนักงาน

4 กันยายน 2558

เพศ หญิง อายุ 16 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
รร.บางเลนวิทยา
กรุงเทพมหานคร
(ทุ่งสองห้อง, หลักสี่)

pc พนักงานขาย

4 กันยายน 2558

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา รัฐศาสตร์ 
มหาลัยรามคำแหง
กรุงเทพมหานคร
(พลับพลา, วังทองหลาง)

ธุรการ

4 กันยายน 2558

เพศ ชาย อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.5
ม.6 สาขา  
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
กรุงเทพมหานคร
(แขวงบางขุนเทียน, เขตจอมทอง)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2015 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com