LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน กรุงเทพฯและปริมณฑล
|ใบสมัครงาน กรุงเทพมหานคร|ใบสมัครงาน นนทบุรี|ใบสมัครงาน ปทุมธานี|ใบสมัครงาน สมุทรปราการ|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 ธุรการ

7 กุมภาพันธ์ 2559

เพศ ชาย อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา รัฐศาสตร์การปกครอง 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กรุงเทพมหานคร
(หนองแขม, หนองแขม)

งานบริการลูกค้าสัมพันธ์ ,Marketing, ประสานงาน

7 กุมภาพันธ์ 2559

เพศ หญิง อายุ 35 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา วิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
กรุงเทพมหานคร
(ศาลาธรรมสพน์, ทวีวัฒนา)

พนักงานขาย,งานบริการ

7 กุมภาพันธ์ 2559

เพศ หญิง อายุ 18 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ม.6 สาขา  
กศน.
ปทุมธานี
(คลองหนึ่ง, คลองหลวง)

เขียนแบบ,โฟร์แมน,ช่าง

7 กุมภาพันธ์ 2559

เพศ ชาย อายุ 37 ปี ประสบการณ์ 8 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปวช. สาขา ช่างผลิตเคาื่องมือและแม่พิมพ์ 
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
กรุงเทพมหานคร
(คลองกุ่ม, บึงกุ่ม)

ออกแบบสื่อ

7 กุมภาพันธ์ 2559

เพศ ชาย อายุ 0 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาตรี สาขา นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
กรุงเทพมหานคร
(แขวงตลาดบางเขน, เขตหลักสี่)

ธุรการ

7 กุมภาพันธ์ 2559

เพศ ชาย อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์
ปทุมธานี
(คลองหนึ่ง, คลองหลวง)

พนักงานขาย

7 กุมภาพันธ์ 2559

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ม.6 สาขา  
สุวรรณสุธารามวิทยา
กรุงเทพมหานคร
(ตลาดขวัญ, เมือง)

เสมียนธุรการ

7 กุมภาพันธ์ 2559

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา  
กศน วัดไร่ขิง
นนทบุรี
(บางเขน, เมือง)

พนักงานขับรถ ขนส่ง จัดของ เรียงของ

7 กุมภาพันธ์ 2559

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ม.6 สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
กรุงเทพมหานคร
(คลองถนน, สายไหม)

Sale Supervisor

7 กุมภาพันธ์ 2559

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 7 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกร์แพทย์ 
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
กรุงเทพมหานคร
(, แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง)

พนักงานขาย ธุรการ ประสานงาน เลขานุการ

7 กุมภาพันธ์ 2559

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
กรุงเทพมหานคร
(บางนา, บางนา)

Pc

7 กุมภาพันธ์ 2559

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.9
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
กสน วัดบางเสาธง
กรุงเทพมหานคร
(บ้านช่างหล่อ, บางกอกน้อย)

พนักงานขาย เชียร์สินค้า บริหาร การตลาด

7 กุมภาพันธ์ 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กรุงเทพมหานคร
(ปากคลอง, ภาษีเจริญ)

ผู้ช่วยกุ๊กเบเกอรี่

7 กุมภาพันธ์ 2559

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปวส. สาขา การปกครองท้องถิ่น 
วิทยาลัยชุมชนตาก
กรุงเทพมหานคร
(คลองเตย, คลองเตย)

พนักงานขาย

7 กุมภาพันธ์ 2559

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ม.6 สาขา  
รร.ชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร
ปทุมธานี
( ประชาธิปัตย์, ธัญบุรี)

กุ๊ก

7 กุมภาพันธ์ 2559

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
สามแสนนอก
กรุงเทพมหานคร
(สวนหลวง, สวนหลวง)

คนขับรถ

7 กุมภาพันธ์ 2559

เพศ ชาย อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 8 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ม.6 สาขา  
รร.วัดเลา
กรุงเทพมหานคร
(ท่าข้าม, บางขุนเทียน)

ธุรการ

7 กุมภาพันธ์ 2559

เพศ หญิง อายุ 44 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา การจัดการทั่วไป 
สถาบันราชภัฏเพชรบุรี
กรุงเทพมหานคร
(บางชัน, คลองสามวา)

ครูฟิสิกส์ ครูวิทยาศาสตร์ นักวิชาการ

6 กุมภาพันธ์ 2559

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาโท สาขา ฟิสิกส์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กรุงเทพมหานคร
(คลองจั่น, บางกะปิ)

การตลาด,การประชาสัมพันธ์,การเงิน,บริการลูกค้า,ธุระการทั่วไป

6 กุมภาพันธ์ 2559

เพศ หญิง อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา การประชาสัมพันธ์ 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
นนทบุรี
(บางตลาด, ปากเกร็ด)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2016 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com