LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน อุตรดิตถ์
|ผู้สมัครงาน เชียงใหม่|ผู้สมัครงาน เชียงราย|ผู้สมัครงาน กำแพงเพชร|ผู้สมัครงาน ลำพูน|ผู้สมัครงาน ลำปาง|ผู้สมัครงาน แม่ฮ่องสอน|ผู้สมัครงาน น่าน|ผู้สมัครงาน พะเยา|ผู้สมัครงาน เพชรบูรณ์|ผู้สมัครงาน พิจิตร|ผู้สมัครงาน พิษณุโลก|ผู้สมัครงาน แพร่|ผู้สมัครงาน สุโขทัย|ผู้สมัครงาน ตาก|ผู้สมัครงาน อุตรดิตถ์|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 Sale/พนักงานขาย

19 กรกฎาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 38 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปวส. สาขา ช่างไฟฟ้า 
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีพิษณุโลก
อุตรดิตถ์
(หาดกรวด, เมือง)

พนักงานขาย Pc

19 กรกฎาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ธุระกิจ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
(บ่อทอง, ทองแสนขัน)

งานคลินิค

18 กรกฎาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
(น้ำหมัน, ท่ปลา)

ผู้ช่วยผู้จัดการฝึกหัด

17 กรกฎาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา การตลาด 
มหาวิทยาลัยพะเยา
อุตรดิตถ์
(ข่อยสูง, ตรอน)

ธุรการ บริการลูกค้า

17 กรกฎาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา พัฒนาสังคม 
มหาวิทยาลัยนเรศวร
อุตรดิตถ์
(บ้านด่านนาขาม, เมือง)

ผู้ช่วยทำอาหาร

17 กรกฎาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.9
ม.6 สาขา ศิลป์-สังคม 
โรงเรียนอุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
(, เมือง)

พนักงานขาย /PC

17 กรกฎาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปวช. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
(ผักขวง, ทองแสนขัน)

Marketing

17 กรกฎาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.8
ปริญญาโท สาขา วิศวกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อุตรดิตถ์
(ท่าเสา, เมือง)

การตลาด

16 กรกฎาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปวส. สาขา การตลาด 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
(บ้านเกาะ, เมือง)

ครู,อาจารย์,พนักงานขาย,แคชเชียร์

16 กรกฎาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา สังคมศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
(คุ้งตะเภา, เมือง)

ช่างซ่อมบำรุง ฝ่ายผลิต

15 กรกฎาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปวส. สาขา อิเล็กทรอนิกส์ 
วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
(ป่าเซ่า, เมือง)

supervisor, R&D

15 กรกฎาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีชีวภาพ 
มหาวิทยาลัยมหิดล
อุตรดิตถ์
(ท่าเสา, เมือง)

พนักงานขาย พนักงานประจำออฟฟิศ

14 กรกฎาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
(ผักขวง, ทองแสนขัน)

เกี่ยวกับบัญชี การเงิน ธุรการ

14 กรกฎาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา บัญชี 
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
(น้ำพี้, ทองแสนขัน)

การบัญชี ธุรการ

13 กรกฎาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปวส. สาขา การบัญชี 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
(น้ำไผ่, น้ำปาด)

พนักงาน

13 กรกฎาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปริญญาตรี สาขา สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
(ป่าคาย, ทองแสนขัน)

เด็กเสริฟ์

12 กรกฎาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 18 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ภาษาไทย 
บ้านวังเบน
อุตรดิตถ์
(บ่อทอง, ทองแสนขัน)

ธุรการ ประสานงาน พนังงานจัดเรียงสินค้าและแคชเชียร์

12 กรกฎาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
(บ้านฝาย, น้ำปาด)

งานด้านการบริการ. ธุรการ. ประชาสัมพันธ์. งานขาย

11 กรกฎาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา การจัดการธุรกิจบริการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
(ท่าเสา, เมืองอุตรดิตถ์)

สินเชื่อ

11 กรกฎาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม 
มหาวิทยสลับราชภัฎอุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
(ชัยจุมพล, ลับแล)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2017 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com