LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน อุตรดิตถ์
|ผู้สมัครงาน เชียงใหม่|ผู้สมัครงาน เชียงราย|ผู้สมัครงาน กำแพงเพชร|ผู้สมัครงาน ลำพูน|ผู้สมัครงาน ลำปาง|ผู้สมัครงาน แม่ฮ่องสอน|ผู้สมัครงาน น่าน|ผู้สมัครงาน พะเยา|ผู้สมัครงาน เพชรบูรณ์|ผู้สมัครงาน พิจิตร|ผู้สมัครงาน พิษณุโลก|ผู้สมัครงาน แพร่|ผู้สมัครงาน สุโขทัย|ผู้สมัครงาน ตาก|ผู้สมัครงาน อุตรดิตถ์|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 QC LINE เสมียนโรงงาน ตรวจสอบสินค้า ธุรการ

15 มิถุนายน 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
(นายาง, พิชัย)

foreman

13 มิถุนายน 2557

เพศ ชาย อายุ 35 ปี ประสบการณ์ 8 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปวช. สาขา ช่างยนต์ 
วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
อุตรดิตถ์
(บ้านเกาะ, เมือง)

ประชาสัมพันธ์

13 มิถุนายน 2557

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปวส. สาขา การบัญชี 
วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
(คุ้งตะเภา, เมือง)

พนัคงานขับรถ6ล้อ

13 มิถุนายน 2557

เพศ ชาย อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
การสึกษานอกโรงเรียน
อุตรดิตถ์
(ต.จริม, อ.ท่าปลา)

พนักงนขาย

13 มิถุนายน 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา จุลชีววิทยา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อุตรดิตถ์
(ตำบลท่ามะเฟือง, อำเภอพิชัย)

พนักงานขาย

12 มิถุนายน 2557

เพศ หญิง อายุ 39 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปวช. สาขา คหกรรมศาสตร์ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
(ทุ่งยั้ง, ลับแล)

ตัวแทนยา พนักงานขาย

12 มิถุนายน 2557

เพศ ชาย อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
(ท่าเสา, เมือง)

Technician

12 มิถุนายน 2557

เพศ ชาย อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปวส. สาขา เทคนิคยานยนต์ 
วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
(หาดสองแคว, ตรอน)

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์/Call Center

12 มิถุนายน 2557

เพศ ชาย อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปริญญาตรี สาขา วิทยาการจัดการ/คอมฯธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
อุตรดิตถ์
(พญาแมน, พิชัย)

พนักงานขับรถรับส่ง ผู้โดยสาร ของสายการบิน ประจำสนามบินสุวรรณภูมิ

11 มิถุนายน 2557

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ม.6 สาขา  
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กศน
อุตรดิตถ์
(ทุ่งยั้ง, ลับแล)

ช่างเชื่อม

10 มิถุนายน 2557

เพศ ชาย อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.6
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โางเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม
อุตรดิตถ์
(หาดกวด, เมือง)

ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา

10 มิถุนายน 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา สังคมศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
(ต.บ่อเบี้ย, อ.บ้านโคก)

ช่างไฟฟ้า

9 มิถุนายน 2557

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปวส. สาขา ช่างไฟฟ้ากำลัง 
วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
(วังแดง, ตรอน)

พนักงานขับรถพ่วง

8 มิถุนายน 2557

เพศ ชาย อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปวส. สาขา ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลขอนแก่น
อุตรดิตถ์
(บ้านด่านนาขาม, เมือง)

พนักงานขาย

7 มิถุนายน 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
(ท่าเสา, เมือง)

ขับรถ

7 มิถุนายน 2557

เพศ ชาย อายุ 38 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา - 
ร.รภราดานุสรณ์
อุตรดิตถ์
(วังกะพี้, เมือง)

บัญชี สต็อก

5 มิถุนายน 2557

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา การจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
(ท่าสัก, พิชัย)

บุคลากร,ธุรการ,ประชาสัมพันธ์,คอลเซ็นเตอร์

4 มิถุนายน 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา การจัดการทั่วไป 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
อุตรดิตถ์
(บ้านหม้อ, พิชัย)

งานบริการ

3 มิถุนายน 2557

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 7,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ม.6 สาขา คณิตศาสตร์ 
กศน.อ.เมืองพิษณุโลก
อุตรดิตถ์
(แสนตอ, เมือง)

ผู้ช่วยผู้จัดการ

3 มิถุนายน 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา
อุตรดิตถ์
(ท่าเสา, เมือง)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2014 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com