LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน อุตรดิตถ์
|ผู้สมัครงาน เชียงใหม่|ผู้สมัครงาน เชียงราย|ผู้สมัครงาน กำแพงเพชร|ผู้สมัครงาน ลำพูน|ผู้สมัครงาน ลำปาง|ผู้สมัครงาน แม่ฮ่องสอน|ผู้สมัครงาน น่าน|ผู้สมัครงาน พะเยา|ผู้สมัครงาน เพชรบูรณ์|ผู้สมัครงาน พิจิตร|ผู้สมัครงาน พิษณุโลก|ผู้สมัครงาน แพร่|ผู้สมัครงาน สุโขทัย|ผู้สมัครงาน ตาก|ผู้สมัครงาน อุตรดิตถ์|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 ครูภาษาไทย

25 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา ภาษาไทย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
(ไผ่ล้อม, ลับแล)

การบัญชี

25 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปวส. สาขา การบัญชี 
วิทยาลัยการอาชีพพิชัย
อุตรดิตถ์
(นายาง, พิชัย)

1.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเครดิตเช่าซื้อ 2.ฝ่ายตรวจสอบและดูแลรักษาผลประโยชน์ให้กับบริษัทและระบบ Safety เคยทำงานในด้านนี้มาคับ

25 มีนาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปวส. สาขา ช่างยนต์ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
(บ้านด่าน, เมือง)

งานธนาคาร

25 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 0 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาตรี สาขา ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพิษณุโลก
อุตรดิตถ์
(พญาแมน, พิชัย)

พนักงานทั่วไป

25 มีนาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.8
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
ลับแลศรีวิทยา
อุตรดิตถ์
(ต.บ้านเกาะ, อ.เมือง)

ล่าม เเปลภาษาจีน

25 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา ศิลปศาสตร์ภาษาจีน 
มหาวิทยาลัยรังสิต
อุตรดิตถ์
(ป่าเซ่า, เมือง)

ด้านคลังสินค้า,และจัดส่ง

24 มีนาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 35 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปวส. สาขา การบัญชี 
โรงเรียนอุตรดิต์เทคโนโลยี
อุตรดิตถ์
(ผักขวง, ทองแสนขัน)

บาริสต้า

24 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 35 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม 
ราชภัฎอุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
(งิ้วงาม, เมือง)

พนักงานขาย ธุรการ พนักงานบัญชี พนักงานประจำห้าง

24 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปวส. สาขา การบัญชี 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
(บ้านแก่ง, ตรอน)

การตลาด

24 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ต่ำกว่า ม.6 สาขา การตลาด 
พานิชย์การ์พิโลก
อุตรดิตถ์
(นานกกก, ลับเเล)

พนักงานธุรการ,ผู้จัดการฝึกหัด,พนักงานคอมพิวเตอร์สารสนเทศ,พนักงานขาย,

24 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.8
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยการอาชีพพิชัย
อุตรดิตถ์
(บ้านโคน, พิชัย)

พนักงาน

23 มีนาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อุตรดิตถ์
(ท่าอิฐ, เมือง)

บัญชี

23 มีนาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา บริหาร 
มหาวิทยาลัยราฎฎักอุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
(ท่าอิฐ, เมือง)

พนักงานขาย

23 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ต่ำกว่า ม.6 สาขา เทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งก่ย 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
(น้ำอ่าง, ตรอน)

เจ้าหน้าที่ธุรการ

22 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา ธุรกิจบริการ 
มหาวิทยาลัยราชฎัชอุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
(น้ำอ่าง, ตรอน)

ได้ทุกตำแหน่ง

20 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
(ป่าคาย, ทองแสนขัน)

ประชาสัมพันธ์ ฝ่ายขาย pc.

20 มีนาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา การสื่อสารมวลชน 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
อุตรดิตถ์
(น้ำริด, เมือง)

หัวหน้าฝ่ายผลิต,Graphics Design

19 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ(ออกแบบผลิตภัณฑ์) 
มหาวิทยาลัยราภัฏอุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
(ทุ่งยั้ง, ลับแล)

ธุรการ,พนักงานบัญชี

19 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปวส. สาขา บัญชี 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
(วังกะพี้, เมือง)

อะไรก็ได้

19 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 18 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ม.6 สาขา ศิลป์คำนวณ 
โรงเรียนพิชัย
อุตรดิตถ์
(ในเมือง, พิชัย)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2015 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com