LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน อุตรดิตถ์
|ผู้สมัครงาน เชียงใหม่|ผู้สมัครงาน เชียงราย|ผู้สมัครงาน กำแพงเพชร|ผู้สมัครงาน ลำพูน|ผู้สมัครงาน ลำปาง|ผู้สมัครงาน แม่ฮ่องสอน|ผู้สมัครงาน น่าน|ผู้สมัครงาน พะเยา|ผู้สมัครงาน เพชรบูรณ์|ผู้สมัครงาน พิจิตร|ผู้สมัครงาน พิษณุโลก|ผู้สมัครงาน แพร่|ผู้สมัครงาน สุโขทัย|ผู้สมัครงาน ตาก|ผู้สมัครงาน อุตรดิตถ์|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย

1 เมษายน 2561

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา
อุตรดิตถ์
(นาอิน, พิชัย)

Sales Staff AIS Buddy ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์

30 มีนาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา การบัญชี 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
อุตรดิตถ์
(ทุ่งยั้ง, ลับแล)

พนักงานธุรการ

29 มีนาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา การจัดการธุรกิจบริการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
(บ้านเกาะ, เมือง)

พนักงานต้อนรับ , ล้างจาน ,พนักงานเสิร์ฟ ,เมคออเดอร์,แคชเชียร์,จัดสินค้ส

28 มีนาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
อุตรดิตถ์
(ต.ป่าเซ่า, เมือง)

พนักงานขาย,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ

27 มีนาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา เศรษฐศาสตร์เกษตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อุตรดิตถ์
(น้ำอ่าง, ตรอน)

ทุกคำแหน่ง

25 มีนาคม 2561

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ม.6 สาขา  
ตรินตรีสินธ์
อุตรดิตถ์
(วังแดง, ตรอน)

พนักงานขาย

24 มีนาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปวช. สาขา ช่างก่อสร้าง 
วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
(ทุ่งยั้ง, ลับแล)

พนักงานขาย

22 มีนาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.8
ปวช. สาขา ไฟฟ้ากำลัง 
วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
(พญาแมน, พิชัย)

ช่างเทคนิคไฟฟ้า

22 มีนาคม 2561

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีไฟฟ้า 
มหาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อุตรดิตถ์
(ไร่อ้อย, พิชัย)

จัดเรียงสินค้า

22 มีนาคม 2561

เพศ ชาย อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 7,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา พืชสวน 
มหาวิทยาลัยปี 2
อุตรดิตถ์
(เด่นเหล็ก, น้ำปาด)

บัญชี

21 มีนาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปวส. สาขา บัญชี 
วีเมดิคอลคลินิก
อุตรดิตถ์
(น้ำริด, เมือง)

วิศวกรสิ่งแวดล้อม / เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

21 มีนาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อุตรดิตถ์
(บ้านด่าน, เมือง)

พนักงานขาย

20 มีนาคม 2561

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ม.6 สาขา math and sci 
Thaplapracha-u-this school
อุตรดิตถ์
(thapla, thapla)

ฝ่ายผลิต

19 มีนาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา บริหารทรัพยากรมนุษย์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
(นายาง, พิชัย)

พนักงาน เสริมสวย

19 มีนาคม 2561

เพศ ชาย อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ทั่วไป 
อุตรดิตถ์ดรุณี
อุตรดิตถ์
(ท่าเสา, เมือง)

พนักงานประจำ

17 มีนาคม 2561

เพศ ชาย อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปวส. สาขา การตลาด ทวิภาคี 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
(บ่อเบี้ย, บ้านโคก)

การบัญชี

17 มีนาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปวช. สาขา การบัญชี 
วิทยาลัยเทคโนโลยัอุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
(ท่าอิฐ, เมือง)

พนักงานขาย

17 มีนาคม 2561

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา การสื่อสารมวลชน 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อุตรดิตถ์
(วังกะพี้, เมือง)

บริการลูกค้า

17 มีนาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.7
ปวส. สาขา การจัดการสำนักงาน 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
(ข่อยสูง, ตรอน)

การขาย. การต้อนรับ

17 มีนาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.9
ม.6 สาขา  
ก.ศ.น พิชัย
อุตรดิตถ์
(บ้านหม้อ, พิชัย)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2018 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com