LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน อุตรดิตถ์
|ผู้สมัครงาน เชียงใหม่|ผู้สมัครงาน เชียงราย|ผู้สมัครงาน กำแพงเพชร|ผู้สมัครงาน ลำพูน|ผู้สมัครงาน ลำปาง|ผู้สมัครงาน แม่ฮ่องสอน|ผู้สมัครงาน น่าน|ผู้สมัครงาน พะเยา|ผู้สมัครงาน เพชรบูรณ์|ผู้สมัครงาน พิจิตร|ผู้สมัครงาน พิษณุโลก|ผู้สมัครงาน แพร่|ผู้สมัครงาน สุโขทัย|ผู้สมัครงาน ตาก|ผู้สมัครงาน อุตรดิตถ์|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 พนักงานขับรถยนต์ รถตู้

12 ตุลาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 1 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ศิลป์ 
โรงเรียนพิชัย
อุตรดิตถ์
(ท่ามะเฟือง, พิชัย)

พนักงานฝ่ายผลิต

12 ตุลาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 39 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนพิชัย
อุตรดิตถ์
(ท่ามะเฟือง, พิชัย)

พนักงานฝ่ายผลิต

12 ตุลาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 6 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปวส. สาขา อาหารและโภชนาการ 
วิทยาลัยเทคนิคพะเยาะ
อุตรดิตถ์
(ท่ามะเฟือง, พิชัย)

พนักงานบัญชี พนักงานธุรการ พนักงานขาย พนักงานจัดเรียง

11 ตุลาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 35 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา การบัญชี 
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
(หาดงิ้ว, เมืองอุตรดิตถ์)

การตลาด

9 ตุลาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 37 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.7
ปวส. สาขา การตลาด 
วิทยาลัยเทคโนโลยีชลพินิจ
อุตรดิตถ์
(ไร่อ้อย, พิชัย)

พนักงานขาย

9 ตุลาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนวัดบ้านเกาะ
อุตรดิตถ์
(บ้านดารา, พิชัย)

ฝ่ายผลิต พนักงานขาย

9 ตุลาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปวช. สาขา อุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
(ชัยจุมพล, ลับแล)

พนักงาน

8 ตุลาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ม.6 สาขา  
ศูนย์การศึกษานอนระบบการศึกษาตามอัธยาศัยอำเมืองอุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
(ท่าเสา, เมือง)

แผนกจัดเรียงเอกสาร

7 ตุลาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ต่ำกว่า ม.6 สาขา บัญชี 
วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
(ป่าเซ่า, เมือง)

ทุกตำแหน่ง

6 ตุลาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
1
อุตรดิตถ์
(, )

พนักงานขายส่วนภูมิภาคจังหวัดอุตรดิตถ์

6 ตุลาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 10 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.8
ม.6 สาขา  
โรงเรียนกันทรารมณ์
อุตรดิตถ์
(งิ้วงาม, เมือง)

พนักงานบัญชี

5 ตุลาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปวช. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
(, ด่านแม่คำมัน)

ธุรการ

4 ตุลาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปวช. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
(ด่านแม่คำมัน, ลับแล)

จนท.สาธารณสุข

4 ตุลาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขชุมชน 
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
(น้ำไคร้, น้ำปาด)

พนักงานขาย

3 ตุลาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.6
ปริญญาตรี สาขา รัฐประศาสนาสตร์ 
ราชรัฎเพชรบูรณ์
อุตรดิตถ์
(ต.วังกะพี้, เมือง)

ธุรกาต,พนักงานประสานงาน,คอลเซ็นเตอร์

3 ตุลาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 6 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
(ท่าปลา, ท่าปลา)

พนักงานออฟฟิส

3 ตุลาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
รร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
(ผาจุก, เมือง)

พนักงานขาย

3 ตุลาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
(บ้านฝาย, น้ำปาด)

พนักงานจัดเรียงสินค้า

2 ตุลาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ม.6 สาขา ไทย-สังคม 
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
อุตรดิตถ์
(ท่าอิฐ, เมือง)

งานธนาคาร , งานเทรนนิ่งฝึกอบรม งานฝ่ายบุคคล , งานบริหารทั่วไป และการตลาด

2 ตุลาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ม.6 สาขา ศิลป์-คำนวณ 
โรงเรียนอุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
(บ้านด่านนาขาม, เมือง)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2017 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com