LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน อุตรดิตถ์
|ผู้สมัครงาน เชียงใหม่|ผู้สมัครงาน เชียงราย|ผู้สมัครงาน กำแพงเพชร|ผู้สมัครงาน ลำพูน|ผู้สมัครงาน ลำปาง|ผู้สมัครงาน แม่ฮ่องสอน|ผู้สมัครงาน น่าน|ผู้สมัครงาน พะเยา|ผู้สมัครงาน เพชรบูรณ์|ผู้สมัครงาน พิจิตร|ผู้สมัครงาน พิษณุโลก|ผู้สมัครงาน แพร่|ผู้สมัครงาน สุโขทัย|ผู้สมัครงาน ตาก|ผู้สมัครงาน อุตรดิตถ์|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 เลขานุการ,ธุรการ,ประชาสัมพันธ์

24 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา การจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อุตรดิตถ์
(ในเมือง, พิชัย)

ช่าง

23 มกราคม 2560

เพศ ชาย อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปวส. สาขา อิเล็กทรอนิค 
วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
(บ้านเสี้ยว, ฟากท่า)

ธุรการ เลขานุการ พัสดุ การตลาด การขาย

23 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปวส. สาขา การจัดการทั่วไป 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
(ชัยจุมพล, ลับแล)

พนักงานขาย&พนักงานชงกาแฟ

23 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
เตรียมอุดรศึกษาน้อมเกล้อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
(หาดงิ้ว, เมือง)

บัญชี ธุรการ ประชาสัมพันธ์

23 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปวช. สาขา สาขาวิชาการบัญชี 
วิทยาลัยยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
(คุ้งตะเภา, เมือง)

ขับรถโฟร์คลิฟต์

22 มกราคม 2560

เพศ ชาย อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนบ้านวันเบน
อุตรดิตถ์
(บ่อทอง, ทองแสนขัน)

เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า

22 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
(น้ำอ่าง, ตรอน)

งานบริการและงานขาย

21 มกราคม 2560

เพศ ชาย อายุ 35 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา การตลาด 
ชลบุรีบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี
อุตรดิตถ์
(แสนตอ, น้ำปาด)

ดูแลผู้สูงอายุผู้ป่วย

20 มกราคม 2560

เพศ ชาย อายุ 38 ปี ประสบการณ์ 20 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
รร.ต้นขนุน
อุตรดิตถ์
(น่ำไผ่, น้ำปาด)

พนักงานขาย

20 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ปริญญาตรี สาขา บัญชี 
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
(น้ำอ่าง, ตรอน)

การตลาด, ธุรการ และอื่นๆ

20 มกราคม 2560

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปวส. สาขา การตลาด 
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
(บ่อทอง, ทองแสนขัน)

พนักงานขาย

19 มกราคม 2560

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
(ผาเลือด, ท่าปลา)

งานบริการ เสริฟ พนักงานขาย การโรงแรม ทำอาหาร

18 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา ภาษาจีน 
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
อุตรดิตถ์
(ผักขวง, ทองแสนขัน)

พนักงานวิเคราะห์สินเชื่อ

18 มกราคม 2560

เพศ ชาย อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
(ชัยจุมพล, ลับแล)

ธนาคาร

17 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา การบัญชี 
มหาวิทยาราชภัฏอุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
(หาดงิ้ว, เมือง)

พนักงานขายของ

17 มกราคม 2560

เพศ ชาย อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา ครุศาสตร์ เอกสังคมศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
(ต.ป่าคาย, ทองแสนขัน)

พนักงานธุรการ

16 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาตรี สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
อุตรดิตถ์
(น้ำพี้, ทองแสนขัน)

พนักงานประจำบริษัท

16 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนตรอนตรีสินธ์ุ
อุตรดิตถ์
(น้ำอ่าง, ตรอน)

พนักงานขาย

16 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปวส. สาขา การโรงแรม 
วิทยาละยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี
อุตรดิตถ์
(ป่าคาย, ทองแสนขุน)

พนักงานขาย

16 มกราคม 2560

เพศ ชาย อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา ครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
(ป่าคาย, ทองแสนขัน)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2017 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com