LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน อุตรดิตถ์
|ผู้สมัครงาน เชียงใหม่|ผู้สมัครงาน เชียงราย|ผู้สมัครงาน กำแพงเพชร|ผู้สมัครงาน ลำพูน|ผู้สมัครงาน ลำปาง|ผู้สมัครงาน แม่ฮ่องสอน|ผู้สมัครงาน น่าน|ผู้สมัครงาน พะเยา|ผู้สมัครงาน เพชรบูรณ์|ผู้สมัครงาน พิจิตร|ผู้สมัครงาน พิษณุโลก|ผู้สมัครงาน แพร่|ผู้สมัครงาน สุโขทัย|ผู้สมัครงาน ตาก|ผู้สมัครงาน อุตรดิตถ์|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 ผู้จัดการฝึกหัด การตลาด

6 เมษายน 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา การจัดการการท่องเที่ยว 
มหาวิทยาลัยนาชภัฏอุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
(ท่าเสา, เมือง)

ฝ่ายผลิต

6 เมษายน 2559

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
อุตรดิตถ์วิทยา
อุตรดิตถ์
(บ้านด่าน, เมือง)

ขับรถ

6 เมษายน 2559

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น
อุตรดิตถ์
(คุ้งตะเภา, เมือง)

แคชเชียร์

6 เมษายน 2559

เพศ ชาย อายุ 18 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ต่ำกว่า ม.6 สาขา พาณิชยกรรม 
โรงเรียนพิชัย
อุตรดิตถ์
(คอรุม, พิชัย)

พักงานขาย

5 เมษายน 2559

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
อุตรดิตถ์
(ท่าเสา, เมือง)

พนักงานซ้อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้า

5 เมษายน 2559

เพศ ชาย อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปวช. สาขา ไฟฟ้ากำลัง 
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
(หาดงิ้ว, เมือง)

พนักงาน

5 เมษายน 2559

เพศ ชาย อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
(นานกกก, ลับแล)

ผู้ช่วยกุ๊ก

4 เมษายน 2559

เพศ ชาย อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.8
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ฟากท่าวิทยา
อุตรดิตถ์
(สองคอน, ฟากท่า)

ธุรการ

4 เมษายน 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
(ม่วงเจ็ดต้น, บ้านโคก)

ฝ่ายผลิต

4 เมษายน 2559

เพศ ชาย อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ม.6 สาขา  
ร.ร.บุรารักษ์
อุตรดิตถ์
(ผาเลือด, ท่าปลา)

ผู้จัดการ / ผู้ช่วย

4 เมษายน 2559

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนอุทัย
อุตรดิตถ์
(สามเรือน, บางปะอิน)

ธุรการ,บัญชี,Qc

4 เมษายน 2559

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปวส. สาขา การบัญชี 
วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง
อุตรดิตถ์
(ท่าสัก, พิชัย)

พนักงานขาย

4 เมษายน 2559

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา ศิลคำนวน 
โรงเรียนพิชัย
อุตรดิตถ์
(บ้านหม้อ, พิชัย)

ฝ่ายผลิต

3 เมษายน 2559

เพศ ชาย อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ม.6 สาขา วิทย์ 
โรงเรียนพิชัย
อุตรดิตถ์
(นายาง, พิชัย)

พนักงานขาย

3 เมษายน 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร
อุตรดิตถ์
(บ่อทอง, ทองแสนขัน)

พนักงาน

2 เมษายน 2559

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
(คุ้งตะเภา, เมือง)

พนักงานประจำร้าน

1 เมษายน 2559

เพศ หญิง อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ปริญญาตรี สาขา การบริหารธุรกิจ(คอมพิวเตร์ธุรกิจ) 
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
(, พิชัย)

ช่างเทคนิค

31 มีนาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปวส. สาขา ช่างอุตสาหกรรม 
วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
(ต.ฝายหลวง, อ.ลับแล)

ฝ่ายผลิต

30 มีนาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ร.รน้ำปาดชนูปถัมภ์
อุตรดิตถ์
(บ้ายฝาย, น้ำปาด)

บริหารงานบุคคล บริหารทั่วไป

29 มีนาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 37 ปี ประสบการณ์ 10 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
อุตรดิตถ์
(บ้านแก่ง, ตรอน)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2016 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com