LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน อุตรดิตถ์
|ผู้สมัครงาน เชียงใหม่|ผู้สมัครงาน เชียงราย|ผู้สมัครงาน กำแพงเพชร|ผู้สมัครงาน ลำพูน|ผู้สมัครงาน ลำปาง|ผู้สมัครงาน แม่ฮ่องสอน|ผู้สมัครงาน น่าน|ผู้สมัครงาน พะเยา|ผู้สมัครงาน เพชรบูรณ์|ผู้สมัครงาน พิจิตร|ผู้สมัครงาน พิษณุโลก|ผู้สมัครงาน แพร่|ผู้สมัครงาน สุโขทัย|ผู้สมัครงาน ตาก|ผู้สมัครงาน อุตรดิตถ์|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 พนักงานขาย

5 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปวส. สาขา การตลาด 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
(ท่าเสา, เมือง)

พนักงานขาย,พนักงานธุรการ,พนักงานกานเงิน

4 มีนาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนพิชัย
อุตรดิตถ์
(ในเมือง, พิชัย)

ผู้ช่วยกุ๊กครัวเบเกอรี่

4 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา การท่องเที่ยว 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่
อุตรดิตถ์
(บ้านหม้อ, พิชัย)

ฝ่ายผลิต หรือ ตามที่เหมาะสมค่ะ

3 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปวช. สาขา บัญชี 
วิทยาลัยอุตรดิตถ์เทคโนโลยี
อุตรดิตถ์
(หาดสองแคว, ตรอน)

การตลาด

3 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
(หาดกรวด, เมือง)

QA,QC,พนักงานธุการ,ะนั,พนักงานฝ่ายบุคคล

2 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.6
ปริญญาตรี สาขา สบ.การส่งเสรืมสุขภาพ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
(ฝายหลวง, ลับแล)

งานธุรการ

2 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
(น้ำริด, เมือง)

ธุรการ

2 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
(ท่าเสา, เมือง)

พนักงานขาย พนักงานบริการ

2 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.8
ม.6 สาขา คณิต - อังกฤษ 
โรงเรียนอุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
(นายาง, พิชัย)

,พนักงานขาย,แคชเชียร์,งานด้านบริการ

28 กุมภาพันธ์ 2558

เพศ หญิง อายุ 37 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปวช. สาขา คหกรรมอาหาร 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
(ท่าอิฐ, เมือง)

ธุรการ

28 กุมภาพันธ์ 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
(บ้านเกาะ, เมือง)

ช่างไฟฟ้า

27 กุมภาพันธ์ 2558

เพศ ชาย อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.9
ปวช. สาขา ไฟฟ้ากำลัง 
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
(คอรุม, พิชัย)

พนักงานขาย,ฝ่ายบุคคล,ธุรการ

27 กุมภาพันธ์ 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา รัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา
อุตรดิตถ์
(ท่าปลา, ท่าปลา)

พี่เลี้ยงเด็ก

26 กุมภาพันธ์ 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
(ด่านแม่คำมัน, ลับแล)

ธุรการ พนักงานขาย เจ้าหน้าที่

26 กุมภาพันธ์ 2558

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
(หาดกรวด, เมืิอง)

บำรุงรักษาเครื่องจักรกล

25 กุมภาพันธ์ 2558

เพศ ชาย อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าอุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
(ขุนฝาง, เมืองอุตรดิตถ์)

พนักงานบัญชี , เจ้าหน้าที่ธุรการ

25 กุมภาพันธ์ 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปวส. สาขา บัญชี 
วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
(ป่าคาย, ทองแสนขัน)

เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย

24 กุมภาพันธ์ 2558

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปวส. สาขา การตลาด 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
(บ้านดารา, พิชัย)

พนักงานขาย การตลาด

24 กุมภาพันธ์ 2558

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปวส. สาขา บริหารธุรกิจ การตลาด 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
(คุ้งตะเภา, เมือง)

พนักงาน

23 กุมภาพันธ์ 2558

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
(ป่าคาย, ทองแสนขัน)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2015 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com