LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน อุตรดิตถ์
|ผู้สมัครงาน เชียงใหม่|ผู้สมัครงาน เชียงราย|ผู้สมัครงาน กำแพงเพชร|ผู้สมัครงาน ลำพูน|ผู้สมัครงาน ลำปาง|ผู้สมัครงาน แม่ฮ่องสอน|ผู้สมัครงาน น่าน|ผู้สมัครงาน พะเยา|ผู้สมัครงาน เพชรบูรณ์|ผู้สมัครงาน พิจิตร|ผู้สมัครงาน พิษณุโลก|ผู้สมัครงาน แพร่|ผู้สมัครงาน สุโขทัย|ผู้สมัครงาน ตาก|ผู้สมัครงาน อุตรดิตถ์|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 ้เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต

21 ตุลาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 37 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปวส. สาขา ตลาด 
พาณิชย์การราชดำเนิน
อุตรดิตถ์
(บ้านแก่ง, ตรอน)

ช่างไม้

21 ตุลาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 50 ปี ประสบการณ์ 20 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ช่างก่อสร้าง 
วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
(ทุ่งยั้ง, ลับแล)

พนักงานธุรการ

19 ตุลาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา สังคมศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
(ท่าเสา, เมือง)

ช่างเทคนิค

18 ตุลาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปวส. สาขา ยานยนต์ 
วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
(ผักขวง, ทองแสนขัน)

ฝ่ายผลิต

18 ตุลาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
กศน.อำเภอศรีราชา จ.ชลบุรี
อุตรดิตถ์
(บ้านแก่ง, ตรอน)

ฝ่ายผลิต

18 ตุลาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
กศน.อำเภอศรีราชา จ.ชลบุรี
อุตรดิตถ์
(บ้านแก่ง, ตรอน)

บัญชี,ธุรการ

18 ตุลาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปวส. สาขา บัญชี 
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
(วังดิน, เมือง)

ช่างเชื่อมโลหะด้วยไฟฟ้า

16 ตุลาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.9
ม.6 สาขา  
ร.ร.บ้านบ่อเบี้ย
อุตรดิตถ์
(ต.บ่อเบี้ย, อ.บ้านโคก)

ครูผู้สอน

16 ตุลาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
อุตรดิตถ์
(ทุ่งยั้ง, ลับแล)

พนักงานขับรถส่งของ

14 ตุลาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนบ้ายเหล่า
อุตรดิตถ์
(วังแดง, ตรอน)

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุ

14 ตุลาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 42 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา รัฐประศาสนศาตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
(ศรีพนมมาศ, ลับแล)

ขับรถ

13 ตุลาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.9
ต่ำกว่า ม.6 สาขา สามัญ 
น้ำปาดชนูปถัมภ์
อุตรดิตถ์
(น้ำไคร้, น้ำปาด)

พนักงานขาย

12 ตุลาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปวช. สาขา ชางกล 
เทคนิคอุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
(วังแดง, ตรอน)

การตลาด

12 ตุลาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปริญญาตรี สาขา บริหารการตลาด 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
(ฝายหลวง, ลับแล)

Computer

11 ตุลาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปริญญาตรี สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
วิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
(ผาจุก, เมือง)

จัดซื้อก่อร้าง,ธุรการ,ประสานงาน

10 ตุลาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 44 ปี ประสบการณ์ 16 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปริญญาตรี สาขา ก่อสร้าง 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
อุตรดิตถ์
(ท่าอิฐ, เมือง)

QA ,QC

10 ตุลาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปวช. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
(ท่าอิฐ, เมือง)

ครูคอมพิวเตอร์, เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

9 ตุลาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา ระบบสานสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่
อุตรดิตถ์
(ชัยจุมพล, ลับแล)

พนักงานขับรถ

9 ตุลาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.9
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ
อุตรดิตถ์
(ตำบล หาดล้า, อำเภอ ท่าปลา)

พนักงานขาย

8 ตุลาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ม.6 สาขา  
ราชประชานุเคราะห์ 23
อุตรดิตถ์
(ฟากท่า, ฟากท่า)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2015 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com