LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน อุตรดิตถ์
|ผู้สมัครงาน เชียงใหม่|ผู้สมัครงาน เชียงราย|ผู้สมัครงาน กำแพงเพชร|ผู้สมัครงาน ลำพูน|ผู้สมัครงาน ลำปาง|ผู้สมัครงาน แม่ฮ่องสอน|ผู้สมัครงาน น่าน|ผู้สมัครงาน พะเยา|ผู้สมัครงาน เพชรบูรณ์|ผู้สมัครงาน พิจิตร|ผู้สมัครงาน พิษณุโลก|ผู้สมัครงาน แพร่|ผู้สมัครงาน สุโขทัย|ผู้สมัครงาน ตาก|ผู้สมัครงาน อุตรดิตถ์|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 ครูสอนคอมพิวเตอร์

26 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
(ป่าเซ่า, เมือง)

เจ้าหน้าที่ธุรการ ,บุคคล

26 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปวช. สาขา การโรงแรมและการท่องเที่ยว 
มหาวิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
อุตรดิตถ์
(น้ำริด, เมือง)

พนักงานขาย

22 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 18 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา พลศึกษา 
ชุมชนวัดมหาธาตุ
อุตรดิตถ์
(บ้านเสี้ยว, ฟากท่า)

Staff QC & QA

22 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา การตลาด 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
อุตรดิตถ์
(ผาจุก, เมือง)

ทั่วไป

22 สิงหาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา อุสาหกรรม 
พิชัย
อุตรดิตถ์
(คอรุม, พิชัย)

ครู , ผู้ช่วยครู

21 สิงหาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา บริหารการตลาด 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
(คุ้งตะเภา, เมือง)

เจ้าหน้าที่ธุรการ

19 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา พัฒนาสังคม 
มหาวิทยาลัยนเรศวร
อุตรดิตถ์
(บ้านด่าน, เมือง)

ฝ่ายผลิต

19 สิงหาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปวส. สาขา ไฟฟ้า 
วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
(หาดงิ้ว, เมือง)

พนักงานขาย

18 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ
อุตรดิตถ์
(หาดล้า, ท่าปลา)

พนักงานขาย

17 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ
อุตรดิตถ์
(หาดล้า, ท่าปลา)

. เจ้าหน้าที่ธุรการประจำสาขา

14 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
(น้ำอ่าง, ตรอน)

พนักงานบัญชี

14 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปวช. สาขา การตลาด 
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
(ผักขวง, ทองแสนขัน)

ผู้จัดการฝึกหัด

14 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 6 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา การจัดการทั่วไป 
มหาวิทยาลัยราชฎัชนครราชสีมา
อุตรดิตถ์
(หาดล้า, ท่าปลา)

พนักงานขาย

13 สิงหาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา  
การศึกษานอกโรงเรียน
อุตรดิตถ์
(ในเมือง, พิชัย)

ช่างกล

13 สิงหาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปวช. สาขา ช่างกล 
วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
(วังแดง, ตรอน)

พนักงานขาย(เชล)

13 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 40 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนสมุทรปราการ
อุตรดิตถ์
(หาดกรวด, เมือง)

เจ้าหน้าที่บุคคล,เจ้าหน้าที่ด้านกฎหมาย,พนักงานธนาคาร

8 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา
อุตรดิตถ์
(คอรุม, พิชัย)

ช่าง

8 สิงหาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปวส. สาขา ไฟฟ้ากำลัง 
อุตรดิตถ์เทคโนโลยี
อุตรดิตถ์
(ข่อยสูง, ตรอน)

แพทย์แผนไทย,นักวิชาการ,

8 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา แพทย์แผนไทย 
ราชภัฏเชียงราย
อุตรดิตถ์
(น้ำพี้, ทองแสขขัน)

พนักงานจัดเรียง

6 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ม.6 สาขา  
โรงเรียนฟากท่าวิทยา
อุตรดิตถ์
(ชัยจุมพล, ลับแล)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2014 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com