LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน อุตรดิตถ์
|ผู้สมัครงาน เชียงใหม่|ผู้สมัครงาน เชียงราย|ผู้สมัครงาน กำแพงเพชร|ผู้สมัครงาน ลำพูน|ผู้สมัครงาน ลำปาง|ผู้สมัครงาน แม่ฮ่องสอน|ผู้สมัครงาน น่าน|ผู้สมัครงาน พะเยา|ผู้สมัครงาน เพชรบูรณ์|ผู้สมัครงาน พิจิตร|ผู้สมัครงาน พิษณุโลก|ผู้สมัครงาน แพร่|ผู้สมัครงาน สุโขทัย|ผู้สมัครงาน ตาก|ผู้สมัครงาน อุตรดิตถ์|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 ครูผู้สอน

13 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา ภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
(ผักขวง, ทองแสนขัน)

ฝ่ายผลิต

13 พฤษภาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปวส. สาขา บริหารธุรกิจสาขาการตลาด 
โรงเรียนอุตรดิตถ์เทคโนโลยี
อุตรดิตถ์
(ฟากท่า, ฟากท่า)

พนักงานขาย

12 พฤษภาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา ศิลป์ทั่วไป 
โรงเรียนพิชัย
อุตรดิตถ์
(ไร่อ้อย, พิชัย)

พนักงานฝ่ายผลิต

12 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา วิศวกรรมเมคคาทรอยิกสฒ 
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
อุตรดิตถ์
(บ้านเกาะ, เมือง)

ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

11 พฤษภาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ศิลป์ 
รร.พิชัย
อุตรดิตถ์
(ในเมือง, พิชัย)

ธุรการ

11 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 36 ปี ประสบการณ์ 11 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
อุตรดิตถ์
(ท่าสัก, พิชัย)

พนักงานขายด้านภาษาญี่ปุ่น แอดมินภาษาญี่ปุ่น เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานงานภาษาญี่ปุ่น ล่าม

11 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา ภาษาญี่ปุ่น 
มหาวิทยาลัยนเรศวร
อุตรดิตถ์
(ป่าเซ่า, เมือง)

ธุรการ พนักงานขาย การตลาด

11 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา ภูมิศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา
อุตรดิตถ์
(แสนตอ, เมือง)

ขับรถ

11 พฤษภาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 35 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.7
ม.6 สาขา วิท-คณิต 
ร.ร พิชัย
อุตรดิตถ์
(ต.พญาแมน, อ.พิชัย)

ครูพี่เลี้ยง

11 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปวส. สาขา คหกรรม 
อาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
(บ้านดารา, พิชัย)

ช่างซ่อมบำรุง - ฝ่ายผลิต

11 พฤษภาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ม.6 สาขา ศิลป์-คำนวณ 
รร อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
(ท่าอิฐ, เมือง)

ขับรถ

11 พฤษภาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ร.ร.บ้านหนองบัว
อุตรดิตถ์
( ท่ามะเฟือง, พิชัย)

เลขา

11 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
(บ่อเบี้ย, บ้านโคก)

เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

10 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ (ธุรกิจบริการ) 
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
(หาดกรวด, เมือง)

พนักงาน

10 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปวส. สาขา การตลาด 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
(ป่าเซ่า, เมือง)

พนักงานขาย

10 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 35 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.8
ม.6 สาขา คณิต วิทย์ ศิลปะ 
ร.ร พิชัย
อุตรดิตถ์
(นาอิน, พิชัย)

บันทึกข้อมูล ธุรการ ประชาสัมพันธ์

9 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 37 ปี ประสบการณ์ 10 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปวส. สาขา บัญชี 
โรงเรียนอุตรดิตถ์เทคโนโลยี
อุตรดิตถ์
(ทุ่งยั้ง, ลับแล)

การตลาด

9 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา การจัดการทั่วไป 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อุตรดิตถ์
(ท่าเสา, เมือง)

ไกด์ ฝ่ายต้อนรับ คอลเซ็นเตอร์ ครูสอนภาษาจีน

9 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ภาษาจีน 
มหาวิทยาลัยนเรศวร
อุตรดิตถ์
(ท่าอิฐ, เมือง)

ขายค่ะ

9 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 2,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา อื่นๆๆ 
โรงเรียนนานกกก
อุตรดิตถ์
(น้ำริด, เมือง)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2016 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com