LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน อุตรดิตถ์
|ผู้สมัครงาน เชียงใหม่|ผู้สมัครงาน เชียงราย|ผู้สมัครงาน กำแพงเพชร|ผู้สมัครงาน ลำพูน|ผู้สมัครงาน ลำปาง|ผู้สมัครงาน แม่ฮ่องสอน|ผู้สมัครงาน น่าน|ผู้สมัครงาน พะเยา|ผู้สมัครงาน เพชรบูรณ์|ผู้สมัครงาน พิจิตร|ผู้สมัครงาน พิษณุโลก|ผู้สมัครงาน แพร่|ผู้สมัครงาน สุโขทัย|ผู้สมัครงาน ตาก|ผู้สมัครงาน อุตรดิตถ์|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 งานตรวจกระเป๋า

31 ตุลาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปวช. สาขา ไฟฟ้ากำลัง 
เทคนิคอุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
(ท่าปลา, ท่าปลา)

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข,เลขานุการ,เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม,ผู้ช่วยต่างๆ

31 ตุลาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
(ผาเลือด, ท่าปลา)

นักวิเคาระห์กฎหมายทั่วไป

31 ตุลาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา นิติศาตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
(ขุนฝาง, เมือง)

ช่าง

31 ตุลาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 0 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
(ชัยจุมพล, ลับแล)

วิศวกรการผลิต,วิศวกรควบคุม,QC,QA

30 ตุลาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมวัสดุ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร
อุตรดิตถ์
(แสนตอ, น้ำปาด)

รปภ

29 ตุลาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนสหคริสเตียน
อุตรดิตถ์
(แสนตอ, น้ำปาด)

พนักงานขาย ประชาสัมพันธ์ พนักงานธุรการ

27 ตุลาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
(วังแดง, ตรอน)

ฝ่ายผลิต QC

27 ตุลาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ต่ำกว่า ม.6 สาขา สามัญ 
รร.บ้านชำสอง
อุตรดิตถ์
(ท่าสัก, พิชัย)

กุ๊ก ผุ้ช่วยกุ๊ก

26 ตุลาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.7
ปวส. สาขา เทคนิคการเชื่อมโลหะ 
วท.อุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
(ท่าเสา, เมือง)

ครูผู้ช่วย

25 ตุลาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา วิทคณิต 
ศรีนคร
อุตรดิตถ์
(ไร่อ้อย, พิชัย)

ผลิต ฝ่ายขาย อิฟฟิต

25 ตุลาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปวช. สาขา พาณิชยการสาขาการงานบัญชี 
วิทยาลัยการอาชีพพิชัย
อุตรดิตถ์
(นาอิน, พิชัย)

พนักงานธุรการ

24 ตุลาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา คอมพิวธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
(ป่าคาย, ทองแสนขัน)

ธุรการ

24 ตุลาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
(ผาเลือด, ท่าปลา)

พนักงานทั่วไป

24 ตุลาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
(ป่าคาย, ทองแสนขัน)

พนักงานบัญชี

23 ตุลาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปวส. สาขา การบัญชี 
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
(, ตรอน)

การบริหารทรัพยากรมนุษย์

23 ตุลาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปริญญาตรี สาขา การบริหารทรัพยากรมนษย์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
(ท่าอิฐ, เมือง)

การจักการ งานทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายบุคคล

23 ตุลาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปวส. สาขา การจัดการทั่วไป 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
(น้ำหมัน, ท่าปลา)

ฝ่ายบุคคล,พนักงานฝ่ายฝึกอบรม

22 ตุลาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
มหวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
(คุ้งตะเภา, เมือง)

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบงานก่อสร้าง

21 ตุลาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 36 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปวส. สาขา ช่างก่อสร้าง 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตตาก
อุตรดิตถ์
(บ้านเกาะ, เมือง)

งานบริการ

21 ตุลาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนสวนหลวงสาธิต
อุตรดิตถ์
(ป่าเซ่า, เมือง)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2016 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com