LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน สตูล
|ผู้สมัครงาน ชุมพร|ผู้สมัครงาน กระบี่|ผู้สมัครงาน นครศรีธรรมราช|ผู้สมัครงาน นราธวาส|ผู้สมัครงาน พังงา|ผู้สมัครงาน ปัตตานี|ผู้สมัครงาน พัทลุง|ผู้สมัครงาน ภูเก็ต|ผู้สมัครงาน ระนอง|ผู้สมัครงาน สตูล|ผู้สมัครงาน สงขลา|ผู้สมัครงาน สุราษฎร์ธานี|ผู้สมัครงาน ตรัง|ผู้สมัครงาน ยะลา|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 พนักงานทั่วไป

4 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา  
กศน สตูล
สตูล
(คลองขุด, เมือง)

พนักงานเสิร์ฟ,ธุรการ,แคชเชียร์

4 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
สตูล
(บ้านควน, เมือง)

พีซี

4 พฤษภาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 2016 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา พลศึกษา 
สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตกระบี่
สตูล
(ควนโพธิ์, เมือง)

ครู

3 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา  
มหาวิทยาลัยสงขลา นครินทร์
สตูล
(ปาล์มพัฒนา, มะนัง)

Pc

3 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
สตูล
(ควนกาหลง, ควนหากาหลง)

โรงแรม ท่องเที่ยว

3 พฤษภาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปวส. สาขา การตลาด 
รร พาณิชยการหาดใหญ่
สตูล
(ฉลุง, เมือง)

พนักงานขาย

3 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 17 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.9
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ควนโดนวิทยา
สตูล
(ทุ่งนุ้ย, ควนกาหลง)

พนักงานตอนรับ หรือ พนักงานฝ่ายสิ้นเชื้อ

2 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
สตูล
(ละงู, ละงู)

พนักงานขาย

2 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา การจัดการโลจิสติกส์ 
ม .ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
สตูล
(ควนกาหลง, ควนกาหลง)

พนักงานบัญชี

2 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา การจัดการทั่วไป 
มหาลัยราชภัฎสงขลา
สตูล
(คลองขุด, เมือง)

พนักงานขาย

1 พฤษภาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ม.6 สาขา  
ศูณศึกษานอกโรงเรียนท่าศาลา
สตูล
(ฉลุง, เมือง)

งานบัญชี การเงิน ธุรการ การธนาคาร

1 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา การบัญชี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา
สตูล
(พิมาน, เมืองสตูล)

คนออกแบบงาน

29 เมษายน 2559

เพศ ชาย อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์
สตูล
(ทุ่งนุ้ย, ควนกาหลง)

ผู้ช่วยผู้จัดการ งานธุการ

29 เมษายน 2559

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
สตูล
(เกาะนางคำ, ปากพะยูน)

ล่ามภาษาอินโดนีเซีย, แปลเอกสาร, ประสานงานในออฟฟิศ, นักวิชาการ, ครูผู้สอน

29 เมษายน 2559

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา ภาษาอาหรับ 
มหาวิทยาลัยฟาฎอนี
สตูล
(ต.เจ๊ะบิลัง, เมือง)

การตลาด,ประชาสัมพันธ์

29 เมษายน 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาตรี สาขา การตลาด 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
สตูล
(ควนกาหลง, ควนกาหลง)

พีซีนมดูแม๊ค

28 เมษายน 2559

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา การบัญชี 
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
สตูล
(ควนโพธิ์, เมืองสตูล)

พนักงาน

28 เมษายน 2559

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 5,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.6
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม"นิคมวัฒนา"
สตูล
(นิคมพัฒนา, มะนัง)

พนักงานเสิรฟ,พนักงานต้อนรับ

28 เมษายน 2559

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา การเงินและการธนาคาร 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎ์ธานี
สตูล
(เจ๊ะบิงลัง, เมือง)

เสริฟ,กุ๊ก

27 เมษายน 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ม.6 สาขา  
กศน.
สตูล
(แป-ระ, ท่าแพ)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2016 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com