LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน พังงา
|ผู้สมัครงาน ชุมพร|ผู้สมัครงาน กระบี่|ผู้สมัครงาน นครศรีธรรมราช|ผู้สมัครงาน นราธวาส|ผู้สมัครงาน พังงา|ผู้สมัครงาน ปัตตานี|ผู้สมัครงาน พัทลุง|ผู้สมัครงาน ภูเก็ต|ผู้สมัครงาน ระนอง|ผู้สมัครงาน สตูล|ผู้สมัครงาน สงขลา|ผู้สมัครงาน สุราษฎร์ธานี|ผู้สมัครงาน ตรัง|ผู้สมัครงาน ยะลา|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 แคชเชียร์ พนักงานขาย บริการ ทั่วไป

15 มิถุนายน 2558

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 12 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปวช. สาขา บัญชี 
โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา
พังงา
(หล่อยูง, ตะกั่วทุ่ง)

การตลาด การขาย

15 มิถุนายน 2558

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตชลบุรี
พังงา
(แม่นางขาว, คุระบุรี)

พนักงานขาย

14 มิถุนายน 2558

เพศ หญิง อายุ 18 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา  
โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา
พังงา
(นาเตย, ท้ายเหมือง)

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า

14 มิถุนายน 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พังงา
(ท้ายเหมือง, ท้ายเหมือง)

แคชเชียร์

14 มิถุนายน 2558

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ม.6 สาขา - 
กศน อ.สุขสำราญ
พังงา
(คุระ, คุระบุรี)

พนักงานขาย

14 มิถุนายน 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ทั่วไป 
โรงเรียนวัดดอนยายหนู
พังงา
(ทุ่งมะพร้าว, ท้ายเหมือง)

ครูวิทยาศาสตร์

13 มิถุนายน 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.7
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
พังงา
(บ่อแสน, ทับปุด)

F&b

13 มิถุนายน 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
พังงา
(นบปริง, เมือง)

การตลาด

13 มิถุนายน 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ปริญญาตรี สาขา การจัดการการค้าปลีด 
มหาวิทยาทักษิณสงขลา
พังงา
(มะรุ่ย, ทับปุด)

พนักงานขาย การตลาด

12 มิถุนายน 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ม.6 สาขา ศิลป์/คำนวณ 
โรงเรียนทับปุดวิทยา
พังงา
(บ่อแสน, ทับปุด)

พนักงานบริการ,ประชาสัมพันธ์,ธุรการ,พนักงานขาย,การตลาด

12 มิถุนายน 2558

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.7
ปวส. สาขา การตลาด 
วืทยาลัยเทคนิคพังงา
พังงา
(บางเหรียง, ทับปุด)

ขับรถ

12 มิถุนายน 2558

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ร.ร.วัดบางขุนเทียนนอก
พังงา
(คุระ, คุระบุรี)

นักสัตวบาล

11 มิถุนายน 2558

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา สัตวศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย(ไสใหญ่)
พังงา
(บางวัน, คุระบุรี)

ปรุงอาหารไทย

10 มิถุนายน 2558

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
พังงา
(คลองเคียน, ตะกั่วทุ่ง)

เเคชเชียร์.จัดเรียงสินค้า

9 มิถุนายน 2558

เพศ หญิง อายุ 36 ปี ประสบการณ์ 8 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ปริญญาตรี สาขา การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
พังงา
(นบปริง, เมือง)

วิศวกร

9 มิถุนายน 2558

เพศ ชาย อายุ 0 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมโยธา 
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
พังงา
(หล่อยูง, ตะกั่วทุ่ง)

ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน

9 มิถุนายน 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา อนามัยสิ่งแวดล้อมสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
พังงา
(ท้ายช้าง, เมือง)

พนักงานขาย ทั่วไป

9 มิถุนายน 2558

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 12 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปวช. สาขา บัญชี 
ร.ร.ทุ่งโพธิ์วิทยา
พังงา
(หล่อยูง, ตะกั่วทุ่ง)

พนักงานขาย

8 มิถุนายน 2558

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
ดีบุกพังงาวิทยายน
พังงา
(มะรุ่ย, ทัปปุด)

QC QA R&D

8 มิถุนายน 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา เคมี 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พังงา
(โคกเจริญ, ทับปุด)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2015 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com