LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน พังงา
|ผู้สมัครงาน ชุมพร|ผู้สมัครงาน กระบี่|ผู้สมัครงาน นครศรีธรรมราช|ผู้สมัครงาน นราธวาส|ผู้สมัครงาน พังงา|ผู้สมัครงาน ปัตตานี|ผู้สมัครงาน พัทลุง|ผู้สมัครงาน ภูเก็ต|ผู้สมัครงาน ระนอง|ผู้สมัครงาน สตูล|ผู้สมัครงาน สงขลา|ผู้สมัครงาน สุราษฎร์ธานี|ผู้สมัครงาน ตรัง|ผู้สมัครงาน ยะลา|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 พนักงานขาย

9 กรกฎาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ม.6 สาขา  
การศึกษานอกโรงเรียน
พังงา
(พรุใน, เกาะยาว)

ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายบุคคล

9 กรกฎาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
พังงา
(มะรุ่ย, ทับปุด)

พนักงานหน้าเคาน์เตอร์ พนักงานต้อนรับ

9 กรกฎาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
มหาวิยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษาตรัง
พังงา
(บางม่วง, ตะกั่วป่า)

พนักงายขาย

9 กรกฎาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 5,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ทั่วไป 
ตะกั่วป่า เสนานุกลู
พังงา
(คึกคัก, ตะกั่วป่า)

พนักงานขาย พนักงานต้อนรับ

8 กรกฎาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ร.ร. บ้านบางใหญ่
พังงา
(ต.บางนายสี, อ.ตะกั่วป่า)

ผู้ช่วยผู้จัดการ

7 กรกฎาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ม.6 สาขา  
โรงเรียนเมืองถลาง
พังงา
(โคกกลอย, ตะกั่วทุ่ง)

พนักงานขาย

7 กรกฎาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
กศน.อ.เมือง จ.พิษณุโลก
พังงา
(ท้ายช้าง, เมือง)

กุ๊กครัวไทย

6 กรกฎาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 51 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ปวส. สาขา บริหารธุรกิจ 
ราชภัฎยะลา
พังงา
(ลำแกน, ท้ายเหมือง)

ผู้ช่วยพยาบาล,ดูแลผู้สุงอายุ,ดูแลเด็ก

6 กรกฎาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปวช. สาขา การบัญชี 
วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า โรงเรียนสุราษฎร์การบริบาล
พังงา
(บางวัน, คุระบุรี)

พนักงานขาPc

6 กรกฎาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ม.6 สาขา  
การศึกษานอกระบบ(กำลังศึกษาอยู่
พังงา
(ต.ท้ายช้าง, เมือง)

บัญชี,ธุรการ

5 กรกฎาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 3 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา สารสนเทศ 
สถาบันราชภัฎภุเก้ต
พังงา
(ท้ายช้าง, เมือง)

เจ้าหน้าที่แนะนำหนังสือ

5 กรกฎาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.5
ม.6 สาขา คณิต-อังกฤษ 
โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา
พังงา
(ต.ท้ายเหมือง, อ.ท้าายเหมือง)

พนักงานเสริฟ

5 กรกฎาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ม.6 สาขา คณิต-อังกฤษ 
โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา
พังงา
(ต.ท้ายเหมือง, อ.ท้าายเหมือง)

พนักงานร้าน Burger King

4 กรกฎาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.5
ม.6 สาขา คณิต-อังกฤษ 
โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา
พังงา
(ต.ท้ายเหมือง, อ.ท้าายเหมือง)

พนักงานขาย คลังสินค้า เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

1 กรกฎาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยเทคนิคพังงา
พังงา
(บางเตย, เมือง)

งานเกี่ยวกับการบริหาร บัญชี การขาย

1 กรกฎาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา การประกอบการและการจัดการ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ
พังงา
(โคกกลอย, ตะกั่วทุ่ง)

พนักงานตำแหน่งไหนก็ได้

1 กรกฎาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.6
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
พังงา
(ทับปุด, ทับปุด)

พนักงานขาย

30 มิถุนายน 2558

เพศ หญิง อายุ 37 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา บริหารธุรกิจการตลาด 
มหาวิทยาลัยราชฎัฏสุราษฎร์ธานี
พังงา
(ทุ่งมะพร้ว, ท้ายเหมือง)

หัวหน้าฝ่ายบัญชี , พนักงานบัญชี

30 มิถุนายน 2558

เพศ หญิง อายุ 39 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา บัญชี 
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
พังงา
(ท้ายเหมือง, ท้ายเหมือง)

พนักงานขายย

30 มิถุนายน 2558

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปวช. สาขา การบัญชี 
วิทยาลัยเทคนิคพังงา
พังงา
(นบปริง, เมือง)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2015 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com