LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน พังงา
|ผู้สมัครงาน ชุมพร|ผู้สมัครงาน กระบี่|ผู้สมัครงาน นครศรีธรรมราช|ผู้สมัครงาน นราธวาส|ผู้สมัครงาน พังงา|ผู้สมัครงาน ปัตตานี|ผู้สมัครงาน พัทลุง|ผู้สมัครงาน ภูเก็ต|ผู้สมัครงาน ระนอง|ผู้สมัครงาน สตูล|ผู้สมัครงาน สงขลา|ผู้สมัครงาน สุราษฎร์ธานี|ผู้สมัครงาน ตรัง|ผู้สมัครงาน ยะลา|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 พนักงานขายและบริการ

10 กันยายน 2558

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา การจัดการท่องเที่ยว 
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
พังงา
(ท้ายเหมือง, ท้ายเหมือง)

สินเชื่อ, ธุรการ

9 กันยายน 2558

เพศ หญิง อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา เศรษฐศาสตร์ 
มหาวิยาลัยราชภัฎนรคศรีธรรมราช
พังงา
(เหล, กะปง)

การขาย,กุ๊ก

9 กันยายน 2558

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา นิเทศศาสตร์ 
มหาวิทยลัยราชภัฏภูเก็ต
พังงา
(, ตะกั่วทุ่ง)

พนักงานจัดซื้อ cook ครัวเย็น พนักงานธุรการ พนักงานธนาคาร

8 กันยายน 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา การพัฒนาชุมชน 
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
พังงา
(นาเตย, ท้ายเหมือง)

ตามความเหมาะสม

6 กันยายน 2558

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนบ้านบางหลาม
พังงา
(ท่าอยู่, ตัะกั่วทุ่ง)

Massenger

6 กันยายน 2558

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนดีบุกพังงา
พังงา
(กนะโสม, ตะกั่วทุ่ง)

นักศึกษา

5 กันยายน 2558

เพศ หญิง อายุ 18 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา คณิต-อังกฤษ 
โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา
พังงา
(นาเตย, ท้ายเหมือง)

อาจารย์สาขาการบัญชี จังหวัดนครศรีธรรมราช

5 กันยายน 2558

เพศ ชาย อายุ 53 ปี ประสบการณ์ 30 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 45,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาโท สาขา การจัดการ 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
พังงา
(ถ้ำ, ตะกั่วทุ่ง)

ธุการ เอกสาร

2 กันยายน 2558

เพศ ชาย อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
พังงา
(ป่ากอ, เมือง)

เจ้าหน้าที่คลังยา

2 กันยายน 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.6
ปริญญาตรี สาขา อิสลามศึกษาโทภาษาอาหรับธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พังงา
(คุระ, คุระบุรี)

เจ้าหน้าที่คลังยา

2 กันยายน 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.6
ปริญญาตรี สาขา อิสลามศึกษาโทภาษาอาหรับธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พังงา
(คุระ, คุระบุรี)

พนักงานขาย

2 กันยายน 2558

เพศ ชาย อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนเมืองพังงา
พังงา
(ทุ่งคาโงก, เมือง)

แม่บ้าน พนักงานขาย เสริฟ จัดเรียงสินค้า

2 กันยายน 2558

เพศ หญิง อายุ 0 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ปวช. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
อนุปริญญา
พังงา
(พรุใน, เกาะยาว)

พนักงานขาย

31 สิงหาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ต่ำกว่า ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
ร.ร.คลองเคียนรัฐราษฎร์รังสรรค์
พังงา
(คลองเคียน, ตะกั่วทุ่ง)

พนักงานขาย.สปา.

31 สิงหาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ม.6 สาขา ศิลป์-ภาษาฝรั่งเศส 
รร.ดีบุกพังงาวิทยายน
พังงา
(ต.ท้ายช้าง, อ.เมือง)

ธุรการ

30 สิงหาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 37 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา รัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
พังงา
(สองแพรก, เมือง)

พนักงานเทคนิค IT

29 สิงหาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยตาปี
พังงา
(ทุ่งคาโงก, เมือง)

ช่างประกอบ

28 สิงหาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 0 ปี ประสบการณ์ 12 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปวช. สาขา ช่างอิเล็กทรอนิคส์ 
วิทยาลัยเทคนิคพังงา
พังงา
(บางม่วง, ตะกั่วป่า)

พนักงานขาย

27 สิงหาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ม.6 สาขา  
การศึกษานอกโรงเรียน
พังงา
( ถ้ำ, ตะกั่วทุ่ง)

พนักงานขาย,ผู้ช่วยผู้จัดการ

27 สิงหาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ภาษาจีน 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฏร์ธานี
พังงา
(บางเหรียง, ทับปุด)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2015 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com