LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน พังงา
|ผู้สมัครงาน ชุมพร|ผู้สมัครงาน กระบี่|ผู้สมัครงาน นครศรีธรรมราช|ผู้สมัครงาน นราธวาส|ผู้สมัครงาน พังงา|ผู้สมัครงาน ปัตตานี|ผู้สมัครงาน พัทลุง|ผู้สมัครงาน ภูเก็ต|ผู้สมัครงาน ระนอง|ผู้สมัครงาน สตูล|ผู้สมัครงาน สงขลา|ผู้สมัครงาน สุราษฎร์ธานี|ผู้สมัครงาน ตรัง|ผู้สมัครงาน ยะลา|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 พนักงานขาย งานบริการ เอกสาร

27 เมษายน 2561

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ 
ราชภัฎสุราษฎร์ธานี
พังงา
(ต.บางวัน, อ.คุระบุรี)

พนักงานชง

26 เมษายน 2561

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ม.6 สาขา วิทย์ คณิต 
โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา
พังงา
(ท่าอยู่, ตะกั่วทุ่ง)

แม่บ้าน.บาริสต้า

24 เมษายน 2561

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.8
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ภาคบังคับ 
โรงเรียนหนองซนพิทยาคม
พังงา
(ต.หล่อยูง, อ.ตะกั่วทุ่ง)

ผู้ช่วยผู้จัดการ

23 เมษายน 2561

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน 
มหาวิทยาลัยทักษิณ
พังงา
(กะไหล, ตะกั่วทุ่ง)

ฝ่ายขาย ฝ่ายผลิต

23 เมษายน 2561

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ม.6 สาขา สังคม ภาษาไทย การงาน 
โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา
พังงา
(นาเตย, ท้ายเหมือง)

แคชเชียร์,PC,เสิร์ฟ

23 เมษายน 2561

เพศ หญิง อายุ 35 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ม.6 สาขา ภาษาอังกฤษทั่วไป 
โรงเรียนบางกะปิ
พังงา
(บางทอง, ท้ายเหมือง​)

เสริฟ

22 เมษายน 2561

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปวช. สาขา การโรงแรม 
วิทยาลัยเทคนิคถลาง
พังงา
(หล่อยูง, ตะกั่วทุ่ง)

ออฟฟิต

21 เมษายน 2561

เพศ หญิง อายุ 36 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา การตลาด 
ราชภัฏภูเก็ต
พังงา
(ท้ายช้าง, เมือง)

เจ้าหน้าที่สินเชื่อรถ

20 เมษายน 2561

เพศ หญิง อายุ 35 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยพลศึกษากระบี่
พังงา
(, เมืองพังงา)

พนักงานเสริฟ

20 เมษายน 2561

เพศ ชาย อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
ร.รอุทยานศึกษากระบี่
พังงา
(โคกเคียน, ตะกั่วป่า)

แคชเชียร์

19 เมษายน 2561

เพศ ชาย อายุ 18 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา - 
โรงเรียนบ้านตำหนัง
พังงา
(บางวัน, คุระบุรี)

พนักงายธุรการสินเชื่อ

17 เมษายน 2561

เพศ หญิง อายุ 36 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยรัตณบัตฑิต
พังงา
(บ่อแสน, ทับปุด)

เจ้าหน้าที่ IT

15 เมษายน 2561

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้2
พังงา
(เหมาะ, กะปง)

พนักงานสินเชื่อเงินสด

15 เมษายน 2561

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ปวส. สาขา การตลาด 
วิทยาลัยเทคนิคพังงา
พังงา
(ป่ากอ, เมือง)

การตลาด

12 เมษายน 2561

เพศ ชาย อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา การตลาด 
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์. ศูนย์ภูเก็ต
พังงา
(กระโสม, ตะกั่วทุ่ง)

พนักงานขาย, บริการลูกค้า

12 เมษายน 2561

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
พังงา
(ทุ่งมะพร้าว, ท้ายเหมือง)

พนักงานขาย

11 เมษายน 2561

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ม.6 สาขา การโรงเเรม 
โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม
พังงา
(คุระ, อ.คุระบุรี)

ซ่อมยายยนต์

10 เมษายน 2561

เพศ ชาย อายุ 38 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
พังงา
(คลองเคียน, ตะกั่วทุ่ง)

พนักงานขาย

9 เมษายน 2561

เพศ หญิง อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
กศน.คุระบุรี
พังงา
(คุระ, คุระบุรี)

พนักงานเสิร์ฟ

8 เมษายน 2561

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.8
ม.6 สาขา  
โรงเรียนตะกั่วป่า"เสนานุกูล"
พังงา
(บางนายสี, ตะกั่วป่า)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2018 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com