LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน พังงา
|ผู้สมัครงาน ชุมพร|ผู้สมัครงาน กระบี่|ผู้สมัครงาน นครศรีธรรมราช|ผู้สมัครงาน นราธวาส|ผู้สมัครงาน พังงา|ผู้สมัครงาน ปัตตานี|ผู้สมัครงาน พัทลุง|ผู้สมัครงาน ภูเก็ต|ผู้สมัครงาน ระนอง|ผู้สมัครงาน สตูล|ผู้สมัครงาน สงขลา|ผู้สมัครงาน สุราษฎร์ธานี|ผู้สมัครงาน ตรัง|ผู้สมัครงาน ยะลา|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 เคยเป็นพนักงาน3bb

2 ธันวาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
กศน.ทุ่งส่ง
พังงา
(ต.นบปริง, เมือง)

ประชาสัมพันธ์

2 ธันวาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
รร บ้านพรุดินนา
พังงา
(เเบ่อเเสน, ทับปุด)

แคชเชียร์ พนักงานขาย

30 พฤศจิกายน 2560

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
ศาสน์สามัคคี
พังงา
(กะไหล, ตะกั่วทุ่ง)

พนักงานขาย

30 พฤศจิกายน 2560

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ม.6 สาขา ศิลป์คำนวณ 
โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา
พังงา
(ท้ายเหมือง, ท้ายเหมือง)

วิศวกร , โลจิตติกส์ ,จัดซื้อ

27 พฤศจิกายน 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจองเกล้าพระนครเหนือ
พังงา
(บางเตย, เมือง)

พนักงานขาย

27 พฤศจิกายน 2560

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนประกอบธรรมอิสลาม
พังงา
(หล่อยู่ง, ตะกั่วทุ่ง)

ช่างไฟฟ้า

26 พฤศจิกายน 2560

เพศ ชาย อายุ 37 ปี ประสบการณ์ 12 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปวช. สาขา ช่างไฟฟ้า 
วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง
พังงา
(ทัายเหมือง, ท้ายเหมือง)

พนักงานขาย

26 พฤศจิกายน 2560

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียน เกาะหมากน้อย
พังงา
(เกาะปันหยี, เมือง)

พนักงานเอกสาร ต้อนรับ

26 พฤศจิกายน 2560

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
พัฒนาการศึกษามูลนิธิ
พังงา
(ต.เกาะปันหยี, เมือง)

พนักงานประจำ

24 พฤศจิกายน 2560

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ม.6 สาขา  
กศน.ตะกั่วป่า
พังงา
(บางม่วง, ตะกั่วป่า)

พนักงานสินเชื่อรถจักยานยนต์

24 พฤศจิกายน 2560

เพศ หญิง อายุ 35 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา วิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
พังงา
(โคกกลอย, ตะกั่วทุ่ง.)

ครัว

23 พฤศจิกายน 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ม.6 สาขา  
โรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว
พังงา
(บางนายสี, ตะกั่วป่า)

ฝ่ายบุคคล/HR Officer/เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม/เลขานุการ/ธุรการ

22 พฤศจิกายน 2560

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ
พังงา
(พรุใน, เกาะยาว)

บาริสต้าร์

21 พฤศจิกายน 2560

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ม.6 สาขา  
การศึกษานอกระบบ
พังงา
(เกาะยาวน้อย, เกาะยาว)

เจ้าหน้าที่สินเชื่อรถจักยานยนต์, พนักงานขาย

19 พฤศจิกายน 2560

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ต่ำกว่า ม.6 สาขา สามัญ 
สังคมอิสลามวิทยา
พังงา
(โคกเคียน, ตะกั่วป่า)

ห้างสรรพสินค้า

18 พฤศจิกายน 2560

เพศ ชาย อายุ 39 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
โรงเรียนอุดมศึกษาพณิชยการ
พังงา
(ถ้ำ, ตะกั่วทุ่ง)

การโรงแรม คลินิคความงาน ธุรการ

18 พฤศจิกายน 2560

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ
พังงา
(กระโสม, ตะกั่วทุ่ง)

เจ้าหน้าที่สินเชื่อรถจักรยานยนต์

17 พฤศจิกายน 2560

เพศ หญิง อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยเทคนิคพังงา
พังงา
(กะไหล, ตะกั่วทุ่ง)

แม่บ้าน

17 พฤศจิกายน 2560

เพศ ชาย อายุ 38 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ก.ศ.น
พังงา
(บางทอง, ท้ายเหมือง)

Driver

15 พฤศจิกายน 2560

เพศ ชาย อายุ 37 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ม.6 สาขา  
กศน.อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา
พังงา
(หล่อยูง, ตะกั่วทุ่ง)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2018 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com