LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน พังงา
|ผู้สมัครงาน ชุมพร|ผู้สมัครงาน กระบี่|ผู้สมัครงาน นครศรีธรรมราช|ผู้สมัครงาน นราธวาส|ผู้สมัครงาน พังงา|ผู้สมัครงาน ปัตตานี|ผู้สมัครงาน พัทลุง|ผู้สมัครงาน ภูเก็ต|ผู้สมัครงาน ระนอง|ผู้สมัครงาน สตูล|ผู้สมัครงาน สงขลา|ผู้สมัครงาน สุราษฎร์ธานี|ผู้สมัครงาน ตรัง|ผู้สมัครงาน ยะลา|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 พนักงานขาย

5 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ปวช. สาขา บัญชี 
วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต
พังงา
(คุระ, คุระบุรี)

ออกแบบผลิตภัณฑ์,ออกแบบงานให้ชุมชน,ผู้จัดการร้าน,ธุรการ,ประสานงาน,คีย์ข้อมูล

5 พฤษภาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา ออกแบบผลิตภัณฑ์ 
วลัยลักษณ์
พังงา
(ท้ายช้าง, เมือง)

pcพนักงานขายสิ้นค้า

4 พฤษภาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 36 ปี ประสบการณ์ 9 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปวส. สาขา ช่างยน 
เชียงใหม่เทคโนโลยี
พังงา
(ม.5 ต.บางวัน, คุระบุรี)

พนักงานเสิร์ฟ

4 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนเมืองถลาง
พังงา
(โคกกลอย, ตะกั่วทุ่ง)

เจ้าหน้าที่ประจำบูท,พนักงานปฎิบัติการ

3 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
พังงา
(นบปริง, เมือง)

พนักงานขาย

3 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ม.6 สาขา ศิลป์คำนวณ 
ร.ร.สตรีพังงา
พังงา
(กระโสม, ตะกั่วทุ่ง)

เซลล์

3 พฤษภาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 35 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.8
ปวส. สาขา ช่างไฟฟ้า 
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต
พังงา
(แม่นางขาว, คุระบุรี)

พนักงานขับรถยนต์ สโตว์

3 พฤษภาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 40 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ม.6 สาขา สามัญศึกษา 
ศุนย์การศึกษานอกโรงเรียน
พังงา
(เหมาะ, อ.กะปง)

ธุรการ

3 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา การจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม 
มหาสิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
พังงา
(กระโสม, ตะกั่วทุ่ง)

แคชเชียร,พนักงานขาย

2 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 39 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา
พังงา
(กะไหล, ตะกั่วทุ่ง)

การประมง การโรงแรม พนักงานขาย

1 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์ทางทะเล 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
พังงา
(บางเตยกลาง, เมืองพังงา)

พนักงานขับรถส่งของ

1 พฤษภาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 36 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ม.6 สาขา วิทย์คณิต 
ร.ร.ศึกษาผู้ใหญ่สมุทรปราการ
พังงา
(ต.บางม่วง, ตะกั่วป่า)

พนักงานขับรถบันทุก

1 พฤษภาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 39 ปี ประสบการณ์ 14 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนสวนศรีวิทยา
พังงา
(ถ้ำ, ตะกั่วทุ่ง)

ทำจัดบัญชี

1 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ม.6 สาขา ศิลป์-คำนวณ 
โรงเรียนประทีปศาสน์
พังงา
(เกาะยาวใหญ่, เกาะยาว)

นักวิชาการ

30 เมษายน 2559

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีการผลิตพืช 
มหาวิทยาลัยศิลปากร
พังงา
(บางเตย, เมือง)

บัญชี

28 เมษายน 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาตรี สาขา ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พังงา
(โคกกลอย, ตะกั่วทุ่ง)

ผู้จัดการทั่วไป,เซลล์ขายสินค้า,งานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

26 เมษายน 2559

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา ผลิตกรรมชีวภาพ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พังงา
(ท่านา, กะปง)

ธุรการ

24 เมษายน 2559

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา รัฐศาสตร์ 
รามคำเเหง
พังงา
(ต.กะปง, อ.กะปง)

ขับรถ

22 เมษายน 2559

เพศ ชาย อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ม.6 สาขา ศิลป์-ภาษา 
โรงเรียนวังหมีพิทยาคม
พังงา
(คุระ, คุระบุรี)

สถาปนิก

21 เมษายน 2559

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา สถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
พังงา
(ท้ายเหมือง, ท้ายเหมือง)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2016 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com