LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน พังงา
|ผู้สมัครงาน ชุมพร|ผู้สมัครงาน กระบี่|ผู้สมัครงาน นครศรีธรรมราช|ผู้สมัครงาน นราธวาส|ผู้สมัครงาน พังงา|ผู้สมัครงาน ปัตตานี|ผู้สมัครงาน พัทลุง|ผู้สมัครงาน ภูเก็ต|ผู้สมัครงาน ระนอง|ผู้สมัครงาน สตูล|ผู้สมัครงาน สงขลา|ผู้สมัครงาน สุราษฎร์ธานี|ผู้สมัครงาน ตรัง|ผู้สมัครงาน ยะลา|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 ช่างไฟ/ช่างประปา

23 พฤษภาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
แม่เมาะวิทยา
พังงา
(คลองเคียน, ตะกั่วทุ่ง)

Commia Chef. ผู้ช่วยกุ๊ก

23 พฤษภาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปวส. สาขา คหกรรม 
Beluga School for Life Phang-nga
พังงา
(ลำแก่น, ท้ายเหมือง)

งานจัดซื้อ,งานธุรการ,

23 พฤษภาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา การจัดการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ 
มหาวิทยาวลัยลักษณ์
พังงา
(กระโสม, ตะกั่วทุ่ง)

พนักงานเสริฟ พนักงานโรงแรม พนักงานต้อนรับ

21 พฤษภาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.9
ม.6 สาขา วิทย์คณิต 
รร.ท้ายเหมืองวิทยา
พังงา
(บางทอง, ท้ายเหมือง)

พนักงานขาย

20 พฤษภาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.6
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนประกอบธรรมอิสลาม
พังงา
(คลองเคียน, ตะกั่วทุ่ง)

bartendy

19 พฤษภาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา  
รร.สตรีพังงา
พังงา
(ถ้ำ, ตะกั่วทุ่ง)

ผู้ช่วยร้านขายยา

19 พฤษภาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขชุมชน 
มหาวิทยาลัยราชภักสุราษฎร์ธานี
พังงา
(คุระ, คุระบุรี)

การตลาด

17 พฤษภาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา การประมง 
มหาวิทยาลัยเเม่โจ้
พังงา
(นาเตย, ท้ายเหมือง)

ธุรการ Officer

16 พฤษภาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
พังงา
(หล่อยูง, ตะกั่วทุ่ง)

แคชเชียร์

15 พฤษภาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ทับปุดวิทยา
พังงา
(โคกเจริญ, ทับปุด)

พนักงานขาย การตลาด

14 พฤษภาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา การตลาด 
วิทยาลัยราชพฤกษ์ ศูนย์ภูเก็ต
พังงา
(พรุใน, เกาะยาว)

บัญชี

13 พฤษภาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
พังงา
(คลองเคียน, ตะกั่วทุ่ง)

ผู้จัดการ,ผู้ช่วยผู้จัดการ,เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล

13 พฤษภาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา รัฐศาสตร์ 
มหาวิทธยาลัยแม่โจ้
พังงา
(ท่านา, กะปง)

พนักงานขาย,งานทะบียน,งานเอกสาร

12 พฤษภาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.6
ปริญญาตรี สาขา นันทนาการเชิงพาณิชย์และการท่องเที่ยว 
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตกระบี่
พังงา
(เกาะยาวใหญ่, เกาะยาว)

พนักงานบัญชี

8 พฤษภาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.9
ปริญญาตรี สาขา การบัญชี 
มหาวิทยาสงขลานครินทร์
พังงา
(นาเตย, ท้ายเหมือง)

ผู้จัดร้าน

8 พฤษภาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 18 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ต่ำกว่า ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนกะปงพิทยาคม
พังงา
(เหมาะ, กะปง)

ธุรการ/ประชาสัมพันธ์/ศึกษาศาสตร์ภาษาไทย

6 พฤษภาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา ภาษาไทย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
พังงา
(กรูด, กาญจนดิษฐ์)

ธุรการ ประชาสัมพันธ์

5 พฤษภาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนสตรีภูเก็ต
พังงา
(หล่อยูง, ตะกั่วทุ่ง)

พนักงานธุรการ

3 พฤษภาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา การจัดการ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทนาเขตหาดใหญ่
พังงา
(คลองเคียน, ตะกั่วทุ่ง)

ตรวจสอบวัตถุดิบให้ได้ตามคุณภาพ ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานของลูกค้า

3 พฤษภาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
RBAC
พังงา
(เกาะยาวน้อย, เกาะยาว)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2014 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com