LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน พังงา
|ผู้สมัครงาน ชุมพร|ผู้สมัครงาน กระบี่|ผู้สมัครงาน นครศรีธรรมราช|ผู้สมัครงาน นราธวาส|ผู้สมัครงาน พังงา|ผู้สมัครงาน ปัตตานี|ผู้สมัครงาน พัทลุง|ผู้สมัครงาน ภูเก็ต|ผู้สมัครงาน ระนอง|ผู้สมัครงาน สตูล|ผู้สมัครงาน สงขลา|ผู้สมัครงาน สุราษฎร์ธานี|ผู้สมัครงาน ตรัง|ผู้สมัครงาน ยะลา|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 ผู้ช่วยผู้จัดการ

14 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาตรี สาขา คณิตศาสตร์ 
มหาลัยราชภัฏภูเก็ต
พังงา
(ท้ายเหมือง, ท้ายเหมือง)

พนังงานประจำร้าน

13 สิงหาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา การจัดการพืชสวนประดับ 
ราชฎัชภูเก็ต
พังงา
(ลำแก่น, ท้ายเหมือง)

พนักงานขาย

12 สิงหาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ.เมืองพังงา
พังงา
(บางเตย, เมือง)

พนักงานขาย คอมพิวเตอร์ การตลาด

12 สิงหาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปวส. สาขา ช่างโลหะ 
การต่อเรือนครศีรธรรมราช
พังงา
(อ.ท้ายเหมือง, จ.พังงา)

จบ ป. ตรี วทบ.เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม. จบ. ปวส. อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

12 สิงหาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฏร์ธานี
พังงา
(ท่านา, กะปง)

การตลาด ธุรการ ผู้จัดการ it

8 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 0 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยัยสงขลานครินทร์
พังงา
(ตำบลคุระ, คุระบุรี)

เจ้าหน้าที่ธุรการ,พนักงานบันทึกข้อมูล,

8 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา ธุรกิจศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
พังงา
(ลำภี, ท้ายเหมือง)

งานด้านอาหาร

7 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา การจัดการ 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
พังงา
(สองแพรก, เมือง)

พนักงานขาย

7 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนเมืองพังงา
พังงา
(ทุ่งคาโงก, เมือง)

ล่าม

7 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา ภาษาจีน 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฏร์ธานี/ YUNNAN NORMAL UNIVERSITY
พังงา
(ถำ้ทองหลาง, ทับปุด)

วิศวกรโยธา

4 สิงหาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมโยธา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย
พังงา
(กะไหล, ตะกั่วทุ่ง)

พนักงานขาย

2 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา มนุษยศาตร์และสังคมศาตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
พังงา
(โคกเจริญ, ทับปุด)

ธุรการ พนักงานขาย ฝ่ายบุคคล คีย์ข้อมูล

29 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา การตลาด 
วิทยาลัยราชพฤกษ์ภูเก็ต
พังงา
(บ่อแสน, ทัปปุด)

-

24 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม
พังงา
(คุระ, คุระบุรี)

ผู้ช่วยผู้จัดการฝึกหัด , งานขาย, Qc, ห้องlap

22 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์การอาหาร 
มหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
พังงา
(ท่านา, กะปง)

ต้อนรับ

20 กรกฎาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 37 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ปริญญาตรี สาขา French Major 
Prince of Songkla University
พังงา
(Koh Yao Yai, Koh Yao)

พนักงานขาย การตลาด พนักงานเสิฟ

19 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 18 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ต่ำกว่า ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
กะปงพิทยาคม
พังงา
(ท่านา, กะปง)

telesale

18 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ม.6 สาขา ภาษาจีน 
คุระบุรีชัยพีัฒนาพิทยาคม
พังงา
(คุระ, คุระบุรี)

ผู้ช่วยผู้จัดการ

18 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
พังงา
(บ่อแสน, ทับปุด)

ธุรการ,ลูกค้าสัมพันธ์,พนักงานธนาคาร

18 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
พังงา
(ท่าอยู่, ตะกั่วทุ่ง)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2014 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com