LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน พังงา
|ผู้สมัครงาน ชุมพร|ผู้สมัครงาน กระบี่|ผู้สมัครงาน นครศรีธรรมราช|ผู้สมัครงาน นราธวาส|ผู้สมัครงาน พังงา|ผู้สมัครงาน ปัตตานี|ผู้สมัครงาน พัทลุง|ผู้สมัครงาน ภูเก็ต|ผู้สมัครงาน ระนอง|ผู้สมัครงาน สตูล|ผู้สมัครงาน สงขลา|ผู้สมัครงาน สุราษฎร์ธานี|ผู้สมัครงาน ตรัง|ผู้สมัครงาน ยะลา|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 พนักงานขับรถ

2 พฤศจิกายน 2559

เพศ ชาย อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปวช. สาขา ไฟฟ้า 
วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง
พังงา
(ท้ายเหมือง, ท้ายเหมือง)

ธุรการ

2 พฤศจิกายน 2559

เพศ ชาย อายุ 1 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา รัฐประศาสนศาตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
พังงา
(คลองเคียน, ตะกั่วทุ่ง)

พนักงานขาย,ธุรการ

1 พฤศจิกายน 2559

เพศ ชาย อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา การเมืองการปกครอง 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
พังงา
(ท้ายเหมือง, ท้ายเหมือง)

พนักงานขาย

1 พฤศจิกายน 2559

เพศ ชาย อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ปวส. สาขา ช่างยนต์ 
เทคนิคพังงา
พังงา
(บางนายสี, ตะกั่วป่า)

พนักงานรักษาความปลอดภัย

31 ตุลาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ม.6 สาขา 2.50 
กศน.พังงา
พังงา
(ต.บางวัน, อ.คุระบุรี)

พนักงานขับรถ

29 ตุลาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ปวช. สาขา ไฟฟ้า 
วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง
พังงา
(ท้ายเหมือง, ท้ายเหมือง)

พนักงานบัญชีลูกหนี้, แคชเชียร์

29 ตุลาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา วิทยาการจัดการ เอกการเงิน 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
พังงา
(ตะกั่วป่า, ตะกั่วป่า)

ธุรการทั่วไป

28 ตุลาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
รร.ตะกั่วป่าคีรีเขต
พังงา
(บางไทร, ตะกั่วป่า)

ตัวเเทนจำหน่าย,พนักงานขาย

28 ตุลาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 16 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 3,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.6
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนสังกัดสพฐุ.
พังงา
(นาเตย, ท้ายเหมือง)

สอน

28 ตุลาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา ครุศาสตร์ ศิลปกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัชฎร์สุราษฎร์ธานี
พังงา
(คุระ, คุระบุรี)

พนักงาน

28 ตุลาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
พังงา
(โคกเคียน, ตะกั่วป่า)

ครูสอนวิทยาศาสตร์

27 ตุลาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
พังงา
(ท้ายเหมือง, ท้ายเหมือง)

พนักงานขาย งานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ หรืองานอื่นๆที่ตรงสาขาวิชาชีพ

27 ตุลาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา นวัตกรรมการออกแบบสื่อและผลิตสื่อ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พังงา
(บางม่วง, ตะกั่วป่า)

รปภชาย สนามบินนานาชาติ ภูเก็ต

27 ตุลาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ม.6 สาขา ศิลป์-คอม 
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
พังงา
(ตากแดด, เมือง)

ตรวจค้นผู้โดยสาร

26 ตุลาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
พังงา
(ทุ่งมะพร้าว, ท้ายเหมือง)

พนักงาน

26 ตุลาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์การกีฬา 
มหาวิทยาลัยบูรพา
พังงา
(คุระ, คุระบุรี)

รปภ.

25 ตุลาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา  
โรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม
พังงา
(กระโสม, ตะกั่วทุ่ง)

รปภชายสนามบินนานาชาติภูเก็ต

25 ตุลาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 19 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ม.6 สาขา วิทย์ คณิต 
ตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม
พังงา
(กระโสม, ตะกั่วทุ่ง)

R and D

24 ตุลาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ 
ม.อ.ปัตตานี
พังงา
(บ่อแสน, ทับปุด)

พนักงานขาย แคชเชียร์

23 ตุลาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.9
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
รณ ทุ่งโพธิ์วิทยา
พังงา
(หล่อยูง, ตะกั่วทุ่ง)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2017 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com