LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน พังงา
|ผู้สมัครงาน ชุมพร|ผู้สมัครงาน กระบี่|ผู้สมัครงาน นครศรีธรรมราช|ผู้สมัครงาน นราธวาส|ผู้สมัครงาน พังงา|ผู้สมัครงาน ปัตตานี|ผู้สมัครงาน พัทลุง|ผู้สมัครงาน ภูเก็ต|ผู้สมัครงาน ระนอง|ผู้สมัครงาน สตูล|ผู้สมัครงาน สงขลา|ผู้สมัครงาน สุราษฎร์ธานี|ผู้สมัครงาน ตรัง|ผู้สมัครงาน ยะลา|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 พนักงาน

21 มิถุนายน 2559

เพศ ชาย อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ม.6 สาขา ศิลป์-คำนวน 
โรงเรียนอัรรอยยานพิทยานุสรณ์
พังงา
(พรุใน, เกาะยาว)

พนักงานการเงิน

20 มิถุนายน 2559

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาโท สาขา บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
พังงา
(โคกกลอย, ตะกั่วทุ่ง)

ผู้ช่วยผูจัดการขาย,พนักงานขายปลีก-ส่ง

19 มิถุนายน 2559

เพศ ชาย อายุ 48 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.7
ปวส. สาขา การตลาด 
โรงเรียนเทคนิควิมล
พังงา
(บางม่วง, ตะกั่วป่า)

พนักงานขาย

19 มิถุนายน 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราฎร์ธานี
พังงา
(มะรุ่ย, ทับปุด)

พนักงานขาย

18 มิถุนายน 2559

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปวช. สาขา การโรงแรม 
ภูเก็ตเทคโนโลยี
พังงา
(ป่ากอ, เมือง)

นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย ครูห้องแลป ครูดาราศาสตร์ บัญชี เอกสาร

17 มิถุนายน 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา ฟิสิกส์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พังงา
(ท่าอยู่, ตะกั่วทุ่ง)

พนักงานขาย

17 มิถุนายน 2559

เพศ หญิง อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปวช. สาขา บัญชี 
โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา
พังงา
(หล่อยูง, ตะกั่วทุ่ง)

ผู้ช่วยผู้จัดการประจำสาขา

16 มิถุนายน 2559

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนเมืองภูเก็ต
พังงา
(ลำภี, ท้ายเหมือง)

พนักงานขาย

16 มิถุนายน 2559

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ม.6 สาขา การโรงแรม 
โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน
พังงา
(ทุ่งพร้าว, ท้ายเหมือง)

คนขับรถ

15 มิถุนายน 2559

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ม.6 สาขา  
การศึกษานอกโรงเรียน
พังงา
(นบปริง, เมือง)

ออกแบบตกแต่ง

15 มิถุนายน 2559

เพศ ชาย อายุ 36 ปี ประสบการณ์ 10 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา ออกแบบตกแต่งภายใน 
มหาวิทยาลัยรังสิต
พังงา
(ท้ายช้าง, เมือง)

นักวิทยาศาสตร์, TA, ผู้ดูแลเครื่องมือวิทยาศาสตร์

15 มิถุนายน 2559

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา ชีววิทยา 
มหาวิทยาลัยยทักษิณ
พังงา
(ท้ายช้าง, เมือง)

ครูสังคมศึกษา,ธุรการ

14 มิถุนายน 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา สังคมศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
พังงา
(เกาะยาวน้อย, เกาะยาว)

พี่เลี้ยงเด็ก แม่บ้าน

14 มิถุนายน 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา ศิลป์ทั่วไป 
โรงเรียนทุงโพธิ์วิทยา
พังงา
(โคกกลอย, ตะกั่วทุ่ง)

พนง.ขับรถ

14 มิถุนายน 2559

เพศ ชาย อายุ 43 ปี ประสบการณ์ 20 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปวส. สาขา การโรงแรม 
ภูเก็ตเทคโนโลยี
พังงา
(คลองเคียน, ตะกั่วทุ่ง)

การออกแบบ กราฟฟิคดีไซต์

14 มิถุนายน 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต
พังงา
(ลำภี, ท้ายเหมือง)

เจ้าหน้าที่(Booth)แลกเปลี่ยนเงินตรา

13 มิถุนายน 2559

เพศ ชาย อายุ 0 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา การโรงแรมและการท่องเที่ยว 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตตรัง
พังงา
(บางม่วง, ตะกั่วป่า)

งานเกี่ยวกับหนังสือ /เกี่ยวกับเกษตร/ ด้านเสมียน

13 มิถุนายน 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา พืชสวน 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
พังงา
(บางเตย, เมือ)

Safety Officer

12 มิถุนายน 2559

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาตรี สาขา สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 
มหาวิทยาลัยทักษิณ
พังงา
(บางม่วง, ตะกั่วป่า)

พนักงานขาย

12 มิถุนายน 2559

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ม.6 สาขา คณิต-อังกฤษ 
โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา
พังงา
(นาเตย, ท้ายเหมือง)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2016 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com