LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน นราธวาส
|ผู้สมัครงาน ชุมพร|ผู้สมัครงาน กระบี่|ผู้สมัครงาน นครศรีธรรมราช|ผู้สมัครงาน นราธวาส|ผู้สมัครงาน พังงา|ผู้สมัครงาน ปัตตานี|ผู้สมัครงาน พัทลุง|ผู้สมัครงาน ภูเก็ต|ผู้สมัครงาน ระนอง|ผู้สมัครงาน สตูล|ผู้สมัครงาน สงขลา|ผู้สมัครงาน สุราษฎร์ธานี|ผู้สมัครงาน ตรัง|ผู้สมัครงาน ยะลา|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 พนักงานทั่วไป ผู้ช่วย งานด้าน it

25 กันยายน 2559

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
นราธวาส
(ปะลุกาสาเมาะ, บาเจาะ)

พนักงานขาย

24 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 9 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา การส่งเสริมสุขภาพ 
สถาบันการพลศึกษา
นราธวาส
(บาโงสะโต, ระแงะ)

พนักงานเสิร์ฟ

24 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 18 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนราษวิทยา
นราธวาส
(บางนาค, เมือง)

ครู , ธุรการ, และอื่นๆ

23 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 1,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาตรี สาขา ภาษาอังกฤษ 
มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าำระยา
นราธวาส
(บองอ, ระแงะ)

ซุปเปอร์ไวเซอร์ พนักงานคลังสินค้า พนักงานธุรการ

23 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.6
ปริญญาตรี สาขา การจัดการอุตสาหกรรม 
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
นราธวาส
(กาหลง, ศรีสาคร)

หัวหน้าแปลงเพาะปล฿ก

21 กันยายน 2559

เพศ ชาย อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีการผลิตพืช 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
นราธวาส
(โต๊ะเด็ง, สุไหงปาดี)

การตลาด

21 กันยายน 2559

เพศ ชาย อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปวส. สาขา เกษตรศาสตร์ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี
นราธวาส
(ละโละ, รือเสาะ)

พนักงานขายประจำ samsung shop

21 กันยายน 2559

เพศ ชาย อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส
นราธวาส
(เจ๊ะเห, ตากใบ)

พนักงานขาย การตลาด

21 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
นราธวาส
(ลำภู, เมือง)

พนักงานทั่วไป,พนักงานขาย,บันทึกข้อมูล,ผู้ช่วย

21 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
นราธวาส
(บูกิต, เจาะไอร้อง)

บริการรักษาความปลอดภัย

21 กันยายน 2559

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ปริญญาตรี สาขา รัฐศาสคร์ 
มหาลัยรามคำแหง
นราธวาส
(ลาโละ, รือเสาะ)

พนักงานขาย

21 กันยายน 2559

เพศ ชาย อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ม.6 สาขา วิทย์คณิต 
วัฒนธรรมอิสลาม
นราธวาส
(ต. เฉลิม, อ. ระแงะ)

พนักงานต้อนรับ,พนักงานขาย,

20 กันยายน 2559

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
กศน.รือเสาะ
นราธวาส
(ruso.ok, ruso)

รปภ

20 กันยายน 2559

เพศ ชาย อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ม.6 สาขา ธุรกิจ-คอมพิวเตอร์ 
โรงเรียนนราสิกขาลัย
นราธวาส
(ไพรวัน, ตากใบ)

งานอิสระและตัวแทนจำหน่าย

20 กันยายน 2559

เพศ ชาย อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.8
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ร.ร.ชุมชนบ้านยูโย
นราธวาส
(ตันหยงมัส, ระแงะ)

พนักงานขาย

20 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา การส่งเสริมสุขภาพ 
สถาบันการพละศึกษาวิทยาเขตยะลา
นราธวาส
(บาโงสะโต, ระแงะ)

Game Master

20 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา จิตวิทยา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นราธวาส
(ดุซงญอ, จะแนะ)

ครู พนักงานขาย ธรุการ

19 กันยายน 2559

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา สังคมศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
นราธวาส
(ไพรวัน, ตากใบ)

พนักงานธุรการ พนักงานทั่วไป

19 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา ภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
นราธวาส
(กะลุวอ, เมืองนราธิวาส)

พนักงานขาย

19 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปริญญาตรี สาขา การจัดการ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
นราธวาส
(จอเบาะ, ยี่งอ)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2016 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com