LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน นราธวาส
|ผู้สมัครงาน ชุมพร|ผู้สมัครงาน กระบี่|ผู้สมัครงาน นครศรีธรรมราช|ผู้สมัครงาน นราธวาส|ผู้สมัครงาน พังงา|ผู้สมัครงาน ปัตตานี|ผู้สมัครงาน พัทลุง|ผู้สมัครงาน ภูเก็ต|ผู้สมัครงาน ระนอง|ผู้สมัครงาน สตูล|ผู้สมัครงาน สงขลา|ผู้สมัครงาน สุราษฎร์ธานี|ผู้สมัครงาน ตรัง|ผู้สมัครงาน ยะลา|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 พนักงานทั่วไป

26 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
นราธวาส
(กะลุวอเหนือ, เมือง)

pc,แคทเชีย,ฝ่ายขาย

26 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปวช. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก
นราธวาส
(ปูโยะ, สุไหงโก-ลก)

ช่างคอมม,งานบริการ

25 พฤศจิกายน 2557

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปวส. สาขา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา
นราธวาส
(บางนาค, เมือง)

ประชาสัมพันธ์

24 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา การบัญชี 
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
นราธวาส
(ปะลุรู, สุไหงปาดี)

พนักงานประจำ ศูนย์การค้า เซ็็นทรัล หาดใหญ่

24 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา การศึกษาปฐมวัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
นราธวาส
(ช้างเผือก, จะแนะ)

พนักงานขาย

24 พฤศจิกายน 2557

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา ชีววิทยา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
นราธวาส
(ช้างเผือก, จะแนะ)

พนักงาน

24 พฤศจิกายน 2557

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา ชีววิทยา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
นราธวาส
(ช้างเผือก, จะแนะ)

ซุปเปอร์ไวเชอร์

23 พฤศจิกายน 2557

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ต่ำกว่า ม.6 สาขา เกษตรศาสตร์ 
มหาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
นราธวาส
(ศาลาใหม่, ตากใบ)

พนักงานขาย ประชาสัมพันธ์ ธุรการ

23 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
นราธวาส
(บาเระเหนือ, บาเจาะ)

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ด้านความงาม เซ็นทรัลหาดใหญ่

23 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปริญญาตรี สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
นราธวาส
(ช้างเผือก, จะแนะ)

เสมียน

22 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
นราธวาส
(บางนาค, เมือง)

ผู้ช่วยผู้จัดการ

21 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา  
โรงเรียนรอมาเนีย
นราธวาส
(โละจูด, แว้ง)

พนักขายร้านยา, คลินิก, ผู้ช่วยเภสัช

21 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขชุมชน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
นราธวาส
(โละจูด, แว้ง)

ฝ่ายขาย

21 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ศิลป์ภาษา 
ร.ร นะห์ฎอตุลสูบาน
นราธวาส
(รือเสาะออก, รือเสาะ)

พนักงานขาย

20 พฤศจิกายน 2557

เพศ ชาย อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ธุกิจ 
วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร
นราธวาส
(แม่ดง, แว้ง)

ฝายขาย/ซ่อม

19 พฤศจิกายน 2557

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปวช. สาขา อิเล็กทรอนิกส์ 
วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส
นราธวาส
(ลูโบะสาวอ, บาเจาะ)

อาจารย์ฟิสิกส์

19 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.7
ปริญญาโท สาขา ฟิสิกส์ประยุกต์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นราธวาส
(บาเระใต้, บาเจาะ)

พนักงานประจำออฟฟิส

19 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ม.6 สาขา สายศิลป์ 
โรงเรียนอัตตัรกียะห์อิสลามียะห์
นราธวาส
(บางนาค, เมือง)

พนักงานขาย

18 พฤศจิกายน 2557

เพศ ชาย อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.9
ม.6 สาขา วิทย์คณิต 
วัฒนธรรมอิสลาม
นราธวาส
(ต. เฉลิม, อ. ระแงะ)

พนักงาน

18 พฤศจิกายน 2557

เพศ ชาย อายุ 1 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ม.6 สาขา สายศิลป์ 
โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา
นราธวาส
(ปาเสมัส, สุไหงโกลก)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2015 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com