LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน นราธวาส
|ผู้สมัครงาน ชุมพร|ผู้สมัครงาน กระบี่|ผู้สมัครงาน นครศรีธรรมราช|ผู้สมัครงาน นราธวาส|ผู้สมัครงาน พังงา|ผู้สมัครงาน ปัตตานี|ผู้สมัครงาน พัทลุง|ผู้สมัครงาน ภูเก็ต|ผู้สมัครงาน ระนอง|ผู้สมัครงาน สตูล|ผู้สมัครงาน สงขลา|ผู้สมัครงาน สุราษฎร์ธานี|ผู้สมัครงาน ตรัง|ผู้สมัครงาน ยะลา|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 พนักงานทั่วไป

17 กุมภาพันธ์ 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปวส. สาขา การพัฒนาชุมชน 
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
นราธวาส
(ละหาร, ยี่งอ)

พนักงานขาย แม่บ้านจัดวางสินค้า

17 กุมภาพันธ์ 2559

เพศ ชาย อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ม.6 สาขา ไทย-สังคม 
รร.ตากใบ
นราธวาส
(พร่อน, เมือง)

วิศวกรไฟฟ้า,วิศวกรพลังงาน

17 กุมภาพันธ์ 2559

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมพลังงานไฟฟ้า 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
นราธวาส
(ปะลุรู, สุไหงปาดี)

ทำได้ทุกงาน

16 กุมภาพันธ์ 2559

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.6
ปริญญาโท สาขา วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
นราธวาส
(โคกเคียน, เมือง)

พนักงานขาย

16 กุมภาพันธ์ 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษธานี
นราธวาส
(แว้ง, แว้ง)

อิสระ

16 กุมภาพันธ์ 2559

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา จิตวิทยา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นราธวาส
(6, รือเสาะ)

รองหัวหน้าแผนกวิจัยและพัฒนาผลิิตภัณฑ์

16 กุมภาพันธ์ 2559

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
นราธวาส
(เจ๊ะเห, ตากใบ)

พนักงานเร่งรัดหนี้

15 กุมภาพันธ์ 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
นราธวาส
(จะแนะ, จะแนะ)

พนักงานขาย

15 กุมภาพันธ์ 2559

เพศ ชาย อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปริญญาตรี สาขา จิตรกรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา
นราธวาส
(ปะลุกาสาเมาะ, บาเจาะ)

เจ้าหน้าที่สำรวจอุบัติเหตุ

15 กุมภาพันธ์ 2559

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา การตลาด 
มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
นราธวาส
(ศรีสาคร, ศรีสาคร)

ผู้ช่วยผู้จัดการ

15 กุมภาพันธ์ 2559

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
นราธวาส
(ตะปอเยาะ, ยี่งอ)

จัดเรียงสินค้า ดูแลลูกค้า

15 กุมภาพันธ์ 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปวส. สาขา การพัฒนาชุมชน 
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
นราธวาส
(ต.ละหาร, อ.ยี่งอ)

เสมียน,ครูสอนภาษามลายู,วิทยากรอิสลามศึกษา เป็นต้น

14 กุมภาพันธ์ 2559

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา ครุศาสตร์อิสลาม 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
นราธวาส
(สุไหงปาดี, สุไหงปาดี)

พนักงานคอมฯ

13 กุมภาพันธ์ 2559

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ร์ 
มหาวิทยาลัยเทคนิค
นราธวาส
(ตะปอเยาะ, ยี่งอ)

พนักงานขาย จัดเรียงสินค้า เเคชเชียร์ ฯลฯ

13 กุมภาพันธ์ 2559

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปวส. สาขา ช่างโยธา 
วิทยาลัยเทคนิคยะลา
นราธวาส
(ดุซงญ, จะแนะ)

ธุรการ

13 กุมภาพันธ์ 2559

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา การตลาด 
มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
นราธวาส
(ริโก๋, สุไหงปาดี)

ทำความสะอาด

13 กุมภาพันธ์ 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.9
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนสมานมิตรวิทยา
นราธวาส
(ต.ละหาร, อ.ยี่งอ)

ธุรการ

12 กุมภาพันธ์ 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา ตะวันออกกลางศึกษา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
นราธวาส
(บาโงสะโต, ระแงะ)

พนักงานขาย, การพยาบาล, พนักงานเสริร์ฟ

12 กุมภาพันธ์ 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา เวชกิจฉุกเฉิน 
มหาวิทยาลัยพะเยา
นราธวาส
(บาตง, รือเสาะ)

ผู้ช่วยเภสัชกร, พนักงานห้องแลป

12 กุมภาพันธ์ 2559

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา จุลชีววิทยา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
นราธวาส
(กะลุวอเหนือ, เมือง)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2016 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com