LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน นราธวาส
|ผู้สมัครงาน ชุมพร|ผู้สมัครงาน กระบี่|ผู้สมัครงาน นครศรีธรรมราช|ผู้สมัครงาน นราธวาส|ผู้สมัครงาน พังงา|ผู้สมัครงาน ปัตตานี|ผู้สมัครงาน พัทลุง|ผู้สมัครงาน ภูเก็ต|ผู้สมัครงาน ระนอง|ผู้สมัครงาน สตูล|ผู้สมัครงาน สงขลา|ผู้สมัครงาน สุราษฎร์ธานี|ผู้สมัครงาน ตรัง|ผู้สมัครงาน ยะลา|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 ภาษาไทย ชั้น ป.1 ถึง ม.3

31 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา ภาษาไทย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
นราธวาส
(ฆอเลาะ, แว้ง)

Customer Service Officer (ตจว.)

31 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
นราธวาส
(นานาค, ตากใบ)

พนักงานขาย

29 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ปริญญาตรี สาขา กานพัฒนาชุมชน 
มหาวิยาลัยราชภัฎยะลา
นราธวาส
(ซากอ, ศรีสาคร)

พนังงายประชาสัมพันธ์ กับพนังงานขาย

29 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ต่ำกว่า ม.6 สาขา วิทย์ คณิต 
อัตตัรกียะห์อิสลามมียะห์
นราธวาส
(บางปอ, เมือง)

พนักงานเเพกของ พนักงานขาย

29 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนนูรุดดิน มูลนิธิ
นราธวาส
(เจ๊ะเห, ตากใบ)

ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน SAMSUNG BRAND SHOP เกาะสมุย

29 สิงหาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
นราธวาส
(สุไหงโก-ลก, สุไหงโก-ลก)

บัญชี,พนักงานการเงิน,พนักงานขาย,พนักงานธุรการ

28 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปริญญาตรี สาขา การบัญชี 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
นราธวาส
(บางนาค, เมือง)

พีซีและเเคทเชียร์

28 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ปริญญาตรี สาขา ศิลปศาสตร์ 
ราชภัฎนครศรีธรรมราช
นราธวาส
(โคกเคียน, เมือง)

ธุรการ เจ้าหน้าที่ ผู้ช่วย

28 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา การจัดการ 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
นราธวาส
(มะนังตายอ, เมือง)

ขับรถยนตร์

27 สิงหาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.9
ม.6 สาขา  
โรงเรียนดารุสสาลาม
นราธวาส
(ลุโบะบือวา, ยี่งอ)

Marketing

27 สิงหาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 6 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา พัฒนาชุมชน 
มหาวิทยาลัยรสชภัฏยะลา
นราธวาส
(สากอ, สุไหงปาดี)

พนักงานขาย

27 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
นราธวาส
(ดุซงญอ, จะแนะ)

เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาาพ, เจ้าหน้าที่จุลชีววิทยา

27 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา จุลชีววิทยา 
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
นราธวาส
(ฆอเลาะ, แว้ง)

พนักงานขายหน่วยรถเงินสด(เขต ยะลา ปัตตานี นราธิวาส)

26 สิงหาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา พลศึกษา 
มาหาวิทยาลังสงขลานครินณ์
นราธวาส
(ปะลุกาสาเมาะ, บาเจาะ)

ขาย

26 สิงหาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ปริญญาตรี สาขา การจัดการ 
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
นราธวาส
(เฉลิม, ระแงะ)

ช่าง

26 สิงหาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปวช. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส
นราธวาส
(ละหาร, ยี่งอ)

พนักงานขาย

26 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
บ้านแป๊ะบุญ
นราธวาส
(บาเจาะ, บาเจาะ)

ประชาสัมพันธ์

26 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา นิเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลางั
นราธวาส
(ศรีบรรพต, ศรีสาคร)

ครู

26 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
นราธวาส
(จะแนะ, จะแนะ)

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน

25 สิงหาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 15 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา  
กศน.อำเภอกาบัง จ.ยะลา
นราธวาส
(ต.เกียร์, สุคิริน)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2014 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com