LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน นราธวาส
|ผู้สมัครงาน ชุมพร|ผู้สมัครงาน กระบี่|ผู้สมัครงาน นครศรีธรรมราช|ผู้สมัครงาน นราธวาส|ผู้สมัครงาน พังงา|ผู้สมัครงาน ปัตตานี|ผู้สมัครงาน พัทลุง|ผู้สมัครงาน ภูเก็ต|ผู้สมัครงาน ระนอง|ผู้สมัครงาน สตูล|ผู้สมัครงาน สงขลา|ผู้สมัครงาน สุราษฎร์ธานี|ผู้สมัครงาน ตรัง|ผู้สมัครงาน ยะลา|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 งานบริการ

4 มกราคม 2561

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ม.6 สาขา  
โรงเรียนดารุสสาลาม
นราธวาส
(จวบ, เจาะไอร้อง)

ขับรถ

4 มกราคม 2561

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนประทีปวิทยา
นราธวาส
(กะลุวอ, เมืองนราธิวาส)

ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน,พนักงานประจำร้าน เป็นต้น

4 มกราคม 2561

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา การจัดการ 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
นราธวาส
(บาเจาะ, บาเจาะ)

ร.ป.ภ

4 มกราคม 2561

เพศ ชาย อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
มะรือโบตห
นราธวาส
(, ระแงะ)

ครูศูนย์เด็กเล็ก

4 มกราคม 2561

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
นราธวาส
(เรียง, รือเสาะ)

การขาย ฝ่ายต้อนรับ

4 มกราคม 2561

เพศ หญิง อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.9
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ปฐมวัย 
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
นราธวาส
(กาเยาะมาตี, บาเจาะ)

การโรงแรม

3 มกราคม 2561

เพศ ชาย อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.6
ม.6 สาขา  
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ.สุไหงปาดี
นราธวาส
(ต.ปูโยะ, อำเภอสุไหงโก-ลก)

ผู้ช่วยผู้จัดการ ผู้จัดการฝึกหัด

1 มกราคม 2561

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
นราธวาส
(ก่าหลง, ศรีสาคร)

อาหาร

31 ธันวาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
รรแสงธรรมวิทยา
นราธวาส
(เกียร์, สุคิริน)

พนักงานขาย

30 ธันวาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.7
ม.6 สาขา  
แสงธรรมวิทยา
นราธวาส
(ริโก๋, สุไหงปาดี)

ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า

30 ธันวาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 7,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ม.6 สาขา  
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ นราธิวาส
นราธวาส
(โละจูด, แว้ง)

ธุระการ ประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ

29 ธันวาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 35 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา รัฐศาสตร์ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
นราธวาส
(เชิงครี, ศรีสาคร)

ธุระการ ประชาสัมพันธ์ ต้อนรับ

29 ธันวาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 35 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา รัฐศาสตร์ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
นราธวาส
(เชิงครี, ศรีสาคร)

แคชเชียร์ บริการ

29 ธันวาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
กศน สุไหงโกลก
นราธวาส
(กายูคล่ะ, อ.แว้ง)

พนักงานธุรการ

28 ธันวาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 2 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา การบัณชี 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
นราธวาส
(ลุโบะสาวอ, บาเจาะ)

พนักงานขาย, พนักงานธุรการ, พนักงานบันทึกข้อมูล, พนักงานทั่วไป

28 ธันวาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
นราธวาส
(บาเระเหนือ, บาเจาะ)

จบดุริยางคศาสตร์สากล,ชอบทำอาหาร,อัธยาสัยดี

27 ธันวาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ม.6 สาขา  
สุไหงโกลก
นราธวาส
(สุไหงโกลก, สุไหงโกลก)

เจ้าหน้าที้รักษาความปลอดภัย

27 ธันวาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ต่ำกว่า ม.6 สาขา - 
โรงเรียนบ้านบาโง
นราธวาส
(เฉลิม, ระแงะ)

พนักงานขาย การตลาด

27 ธันวาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.8
ปวส. สาขา ปกครองท้องถิ่น 
วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
นราธวาส
(กายูคละ, แว้ง)

เจ้าหน้าที่บัญชี

26 ธันวาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ปริญญาตรี สาขา การบัญชี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
นราธวาส
(ริโก๋, สุไหงปาดี)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2018 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com