LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน นราธวาส
|ผู้สมัครงาน ชุมพร|ผู้สมัครงาน กระบี่|ผู้สมัครงาน นครศรีธรรมราช|ผู้สมัครงาน นราธวาส|ผู้สมัครงาน พังงา|ผู้สมัครงาน ปัตตานี|ผู้สมัครงาน พัทลุง|ผู้สมัครงาน ภูเก็ต|ผู้สมัครงาน ระนอง|ผู้สมัครงาน สตูล|ผู้สมัครงาน สงขลา|ผู้สมัครงาน สุราษฎร์ธานี|ผู้สมัครงาน ตรัง|ผู้สมัครงาน ยะลา|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 ธุรการ บริหาร ประชาสัมพันธ์ พนักงานขาย

2 สิงหาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ม.6 สาขา  
โรงเรียนมัธยนสุไหงปาดี
นราธวาส
(ต.โต๊ะเด็ง, อ.สุไหงปาดี)

พนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ)

2 สิงหาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นราธิวาส
นราธวาส
(แม่ดง, แว้ง)

พนักงานธุรการ,พนักงานบริหารงานทั่วไป และอื่นๆ ที่เหมาะสม

2 สิงหาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 37 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
นราธวาส
(บาเระเหนือ, บาเจาะ)

ผู้ช่วยผู้จัดการร้านมินิบิ๊กซี,พนักงานขาย,พนักงานจัดสิ้นค้า

2 สิงหาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุข 
สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา
นราธวาส
(มะรือโบออก, เจาะไอร้อง)

Programmer, IT Support

1 สิงหาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา การจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตตรัง
นราธวาส
(บางขุนทอง, ตากใบ)

พนักงานต้อนรับ

1 สิงหาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปริญญาตรี สาขา ภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
นราธวาส
(มาโมง, สุคึิริน)

พนักงาน

1 สิงหาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.6
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
การศึกษานอกโรงเรียนสุไหงโกลก
นราธวาส
(สุไหงโกลก, สุไหงโกลก)

พนักงานธุรการ,พนักงานขาย

1 สิงหาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา  
มหาวิทยาลัยทักษิณ
นราธวาส
(รือเสาะ, รือเสาะ)

เสมียน

31 กรกฎาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนดารุสสาลาม
นราธวาส
(เฉลิม, ระแงะ)

ครู ,ผู้ช่วยเภสัช ,ธุรการ

31 กรกฎาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา ภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
นราธวาส
(เกาะท้อน, ตากใบ)

พนักงานขาย

31 กรกฎาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา คณิต-อังกฤษ 
โรงเรียนรอมาเนีย
นราธวาส
(กายูคละ, แว้ง)

พนักงานก่อสร้าง

31 กรกฎาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
นราสิกขาลัย
นราธวาส
(บางปอ, เมือง)

พนักงานขาย

31 กรกฎาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา สุขศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
นราธวาส
(บาเจาะ, บาเจาะ)

พนักงานขาย

31 กรกฎาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนดารุสสาลาม
นราธวาส
(บาโงสะโต, ระแงะ)

พนักงาน

31 กรกฎาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา สังคมศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
นราธวาส
(ปะลุรู, สุไหงปาดี)

พนักงานขาย ประชาสัมพันธ์ call center

30 กรกฎาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
นราธวาส
(บาตง, รือเสาะ)

ขาย

30 กรกฎาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
รัตนบัญฑิต
นราธวาส
(ร่มไทร, สุคิริน)

ธุรการ ประชาสัมพันธ์

29 กรกฎาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา เศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นราธวาส
(ตะมะยูง, ศรีสาคร)

Reception

29 กรกฎาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา อุตสาฟกรรมท่องเที่ยว 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
นราธวาส
(เจ๊ะเห, ตากใบ)

pc

29 กรกฎาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 19,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา สุขศึกษา 
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา
นราธวาส
(ตะมะยูง, ศรีสาคร)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2015 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com