LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน นราธวาส
|ผู้สมัครงาน ชุมพร|ผู้สมัครงาน กระบี่|ผู้สมัครงาน นครศรีธรรมราช|ผู้สมัครงาน นราธวาส|ผู้สมัครงาน พังงา|ผู้สมัครงาน ปัตตานี|ผู้สมัครงาน พัทลุง|ผู้สมัครงาน ภูเก็ต|ผู้สมัครงาน ระนอง|ผู้สมัครงาน สตูล|ผู้สมัครงาน สงขลา|ผู้สมัครงาน สุราษฎร์ธานี|ผู้สมัครงาน ตรัง|ผู้สมัครงาน ยะลา|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

3 พฤศจิกายน 2559

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา จุลชีววิทยา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นราธวาส
(สุไหงโกลก, สุไหงโกลก)

ครูฝึก รปภ

3 พฤศจิกายน 2559

เพศ ชาย อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.9
ม.6 สาขา บาลี 
รร พระปริยัติธรรมวัดมหาธาตุ
นราธวาส
(, นรา)

งานบริการ,ประชาสัมพันธ์, การเงิน, แคชเชียร์

3 พฤศจิกายน 2559

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปวส. สาขา บัญชี 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชาพาณิชยการ
นราธวาส
(สุคิริน, สุคิริน)

ความปลอดภัย

3 พฤศจิกายน 2559

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา ภาษามลายู 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ยะลา
นราธวาส
(โคกสะตอ, รือเสาะ)

พนักงานขาย

3 พฤศจิกายน 2559

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปวส. สาขา คอมธุรกิจ 
วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโกลก-ลก
นราธวาส
(ปาเสมัส, สุไหงโก-ลก)

พนักงานขาย

3 พฤศจิกายน 2559

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ศิลป์ คำนวณ 
โรงเรียนแสงธรรมวิทยา
นราธวาส
(ริโก๋, สุไหงปาดี)

บริหารการขาย พนักงานขาย ธุระการ

3 พฤศจิกายน 2559

เพศ ชาย อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
นราธวาส
(บาเจาะ, บาเจาะ)

ช่างซ่อมประกอบคอมพิวเตอร์ และ อุปกรณ์ต่อพ่วง

2 พฤศจิกายน 2559

เพศ ชาย อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
โรงเรียนผดุงประชาพณิชยการยะลา
นราธวาส
(ตันหยงมัส, ระแงะ)

ขาย

2 พฤศจิกายน 2559

เพศ ชาย อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
อัครศาสน์วิทยา
นราธวาส
(มะรือโบตก, ระแงะ)

วิศวกร/IT

2 พฤศจิกายน 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
นราธวาส
(บางปอ, เมือง)

พนักงานขาย แคชเชียร์

2 พฤศจิกายน 2559

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา บริธุรกิจ 
มหาวิหาดใหญ่
นราธวาส
(ต.บางนาค, เมือง)

โฟร์แมน

2 พฤศจิกายน 2559

เพศ ชาย อายุ 37 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปวส. สาขา ช่างโยธา 
วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี
นราธวาส
(ปะลุรู, สุไหงปาดี)

พนักงานขาย

2 พฤศจิกายน 2559

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา การจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
นราธวาส
(บางปอ, เมือง)

การเกษตร/อาหาร/พนักงานขาย/รปภ

1 พฤศจิกายน 2559

เพศ ชาย อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนอัมัสโฮร์
นราธวาส
(ต.บาเระเหนือ, อ.บาเจาะ)

ครูดนตรี

30 ตุลาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 32,500 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 4.0
ปริญญาโท สาขา ดนตรีปฏิบัติ 
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
นราธวาส
(Tanyongmas, rangae)

พนักงานขาย callcenter

30 ตุลาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา ศิลปกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
นราธวาส
(โต๊ะเด็ง, สุไหงปาดี)

พนังงานขาย

30 ตุลาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 1 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา วิทย์ คณิต 
เวียงสุวรรณ
นราธวาส
(แว้ง, แว้ง)

พนักงานขาย

30 ตุลาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส
นราธวาส
(ไพรวัน, ตากใบ)

แม่บ้าน

28 ตุลาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ม.6 สาขา  
ร.ร.เวียงสุวรรณวิทยาคม
นราธวาส
(ต.แว้ง, แว้ง)

สื่อสารมวลชลถ่าย

27 ตุลาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 18 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ม.6 สาขา วิทย์ คณิต 
โรงเรียนนูรุดดิน
นราธวาส
(กาวะ, สุไหงปาดี)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2017 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com