LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน กาญจนบุรี
|ผู้สมัครงาน อ่างทอง|ผู้สมัครงาน อยุธยา|ผู้สมัครงาน ชัยนาท|ผู้สมัครงาน กาญจนบุรี|ผู้สมัครงาน ลพบุรี|ผู้สมัครงาน นครปฐม|ผู้สมัครงาน นครสวรรค์|ผู้สมัครงาน เพชรบุรี|ผู้สมัครงาน ประจวบคีรีขันธ์|ผู้สมัครงาน ราชบุรี|ผู้สมัครงาน สมุทรสาคร|ผู้สมัครงาน สมุทรสงคราม|ผู้สมัครงาน สิงห์บุรี|ผู้สมัครงาน สระบุรี|ผู้สมัครงาน สุพรรณบุรี|ผู้สมัครงาน อทัยธานี|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 พนักงานรถพ่วงดั๊มพ์หิน ทราย

7 พฤษภาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.7
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
รร.วัดดอนชะเอม
กาญจนบุรี
(ต.ดอนชะเอม, อ.ท่ามะกา)

พนักงานขาย

7 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ร.ร.ท่าม่วงราษฎร์บำรุง
กาญจนบุรี
(ท่าม่วง, ท่าม่วง)

เจ้าหน้าที่บริการลุกค้า

7 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา ภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กาญจนบุรี
(หนองโรง, พนมทวน)

พนักงานต้อนรับ พนักงานบริการ พนักงานขาย

7 พฤษภาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาตรี สาขา การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
กาญจนบุรี
(สวนหลวง, สวนหลวง)

ครูคณิตศาสตร์

7 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา คณิตศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
กาญจนบุรี
(ชะแล, ทองผาภูมิ)

พนักงานธนาคาร

7 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
กาญจนบุรี
(วังกระแจะ, ไทรโยค)

กุ๊ก

6 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
กาญจนบุรี
(ท่ามะขาม, เมือง)

การตลาด

6 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
ท่ามะกาวิทยาคม
กาญจนบุรี
(ดอนขมิ้น, ท่ามะกา)

พนักงานธุรการ,งานบริการ,งานประชาสัมพันธ์,ติดต่อประสานงาน,ทำเอกสาร,คีย์ข้อมูล

6 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา นิเทศศาสตร์ การประชาสัมพันธ์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
กาญจนบุรี
(ลาดหญ้า, เมือง)

ฝ่ายผลิต

5 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 18 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ม.6 สาขา วิทย์-ศิลป์ 
โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม
กาญจนบุรี
(หนองปลาไหล, หนองปรือ)

พนักงานนอกเวลา

5 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม
กาญจนบุรี
(ท่ามะกา, ท่ามะกา)

พนักงานขาย

5 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
วัดหนองพลับ
กาญจนบุรี
(ท่าตะคร้อ, ท่าม่วง)

พนักงานขับรถ

5 พฤษภาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา
กาญจนบุรี
(หนองปลิง, เลาขวัญ)

ช่างซ้อมบำรุง

5 พฤษภาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปวส. สาขา เครืองมือกล 
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
กาญจนบุรี
(พังตรุ, พนมทวน)

ช่างกลึง

5 พฤษภาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปวส. สาขา ช่างกลโรงงาน 
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
กาญจนบุรี
(พังตรุ, พนมทวน)

พนักงานห้าง

4 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
กาญจนบุรี
(สระลงเรือ, ห้วยกระเจา)

สายศิลป์

4 พฤษภาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.9
ม.6 สาขา ศิลป์ 
ภปร ราชวิทยาลัย
กาญจนบุรี
(ดอนตาเพชร, พนมทวน)

ครูสังคม,พนักงาน

4 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา สังคมศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
กาญจนบุรี
(ปากแพรก, เมือง)

ครู

3 พฤษภาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์ 
ม.ราชภัฏนครปฐม
กาญจนบุรี
(ดอนแสลบ, ห้วยกระเจา)

qc

3 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา บรรณารักษศาสตร์และสารเนศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
กาญจนบุรี
(วังขนาย, ท่าม่วง)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2015 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com