LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน กาญจนบุรี
|ผู้สมัครงาน อ่างทอง|ผู้สมัครงาน อยุธยา|ผู้สมัครงาน ชัยนาท|ผู้สมัครงาน กาญจนบุรี|ผู้สมัครงาน ลพบุรี|ผู้สมัครงาน นครปฐม|ผู้สมัครงาน นครสวรรค์|ผู้สมัครงาน เพชรบุรี|ผู้สมัครงาน ประจวบคีรีขันธ์|ผู้สมัครงาน ราชบุรี|ผู้สมัครงาน สมุทรสาคร|ผู้สมัครงาน สมุทรสงคราม|ผู้สมัครงาน สิงห์บุรี|ผู้สมัครงาน สระบุรี|ผู้สมัครงาน สุพรรณบุรี|ผู้สมัครงาน อทัยธานี|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 ผู้ช่วยทีมงาน

16 สิงหาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
จงกลกิตติขจรวิทยา
กาญจนบุรี
(ต.ปากแพรก, เมือง)

ทุกตำแหน่ง

16 สิงหาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา การแพทแผนไทย 
มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง
กาญจนบุรี
(หนองปรือ, หนองปรือ)

พนังงานขาย

16 สิงหาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.7
ม.6 สาขา  
โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม
กาญจนบุรี
(หน่องไผ่, ด่านมะขามเตี้ย)

พนักงานเสริฟ พนักงานขาย

16 สิงหาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา
กาญจนบุรี
(หนองลู, สังขละบุรี)

พนักงานขาย

16 สิงหาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา กีฬา 
โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม
กาญจนบุรี
(ต.บ่อพลอย, อ.บ่อพลอย)

ประชาสัมพันธ์

16 สิงหาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ม.6 สาขา คณิต-พาณิชย์ 
พนมทวนชนูปถัมภ์
กาญจนบุรี
(ดอนตาเพชร, พนมทวน)

พนักงานขาย

15 สิงหาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา ศิลป์-คำนวณ 
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
กาญจนบุรี
(เขาน้อย, ท่าม่วง)

ดูแลผู้สูงอายุ

15 สิงหาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 43 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา การจัดการ 
ม.ราชภัฎกาญจนบุรี
กาญจนบุรี
(แก่งเสี้ยน, เมือง)

ดูแลเด็ก และผู้ป่วย

15 สิงหาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 43 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ต่ำกว่า ม.6 สาขา การจัดการ 
ม.ราชภัฏกาญจนบุรี
กาญจนบุรี
(แก่งเสี้ยน, เมือง)

งาบัญชีการเงิน,วานเอกสารบัญชี

15 สิงหาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 6 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปวส. สาขา บัญชี 
วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจกาญจนบุรี
กาญจนบุรี
(ตำบลพังตรุ, อำเภอพนมทวน)

พนักงานขาย

14 สิงหาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา อังกฤษ-จีน 
โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
กาญจนบุรี
(เกาะสำโรง, เมือง)

พนังงานขาย

14 สิงหาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง5
กาญจนบุรี
(ปากแพรก, เมืองกาญจนบุรี)

พนักงานขายโทรศัพท์

13 สิงหาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ม.6 สาขา วิทย์,คณิต 
สวรรอนันต์วิทยา
กาญจนบุรี
(ท่ามะกา, ท่ามะกา)

พนักงานขาย จัดเรียง

13 สิงหาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ปวช. สาขา ไฟฟ้าและอิเล็คอนิกส์ 
สารพัดช่าง
กาญจนบุรี
(ต.ท่ามะขาม, เมือง)

พนักงานขาย

13 สิงหาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปวช. สาขา บัญชี 
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี
กาญจนบุรี
(อุโลกสี่หมื่น, ท่ามะกา)

พนักงานขาย

12 สิงหาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ม.6 สาขา ไทย 
โรงเรียน ทองผาภูมิวิทยา
กาญจนบุรี
(, กาญจนบุรี)

พนักงานขาย

11 สิงหาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.8
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ร.รบ้านยางสูง
กาญจนบุรี
(, กาญจนบุรี)

นักวิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่ห้องแลป

11 สิงหาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา ชีววิทยา 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
กาญจนบุรี
(ลาดหญ้า, เมือง)

เสิร์ฟ

11 สิงหาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 7,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.8
ม.6 สาขา วิทย์ คณิต 
วิสุทธรังษี
กาญจนบุรี
(ทุ่งทอง, ท่าม่วง)

Part Time

11 สิงหาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 6 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 3,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ม.6 สาขา - 
กศน.
กาญจนบุรี
(ท่ามะขาม, เมือง)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2017 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com