LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน กาญจนบุรี
|ผู้สมัครงาน อ่างทอง|ผู้สมัครงาน อยุธยา|ผู้สมัครงาน ชัยนาท|ผู้สมัครงาน กาญจนบุรี|ผู้สมัครงาน ลพบุรี|ผู้สมัครงาน นครปฐม|ผู้สมัครงาน นครสวรรค์|ผู้สมัครงาน เพชรบุรี|ผู้สมัครงาน ประจวบคีรีขันธ์|ผู้สมัครงาน ราชบุรี|ผู้สมัครงาน สมุทรสาคร|ผู้สมัครงาน สมุทรสงคราม|ผู้สมัครงาน สิงห์บุรี|ผู้สมัครงาน สระบุรี|ผู้สมัครงาน สุพรรณบุรี|ผู้สมัครงาน อทัยธานี|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 งานขาย,ช่าง

15 กันยายน 2557

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 6 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปวส. สาขา เครื่องมือกล 
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
กาญจนบุรี
(ช่องสะเดา, เมือง)

พนักงานรับฝาก-ถอนเงิน

14 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา การตลาด 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
กาญจนบุรี
(หวายเหนียว, ท่ามะกา)

พนักงานขาย งานบริการ

14 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา บริรัฐกิจ 
มหาวิทยาลัย รามคำแหง
กาญจนบุรี
(ลาดหญ้า, เมือง)

ผู้ช่วยพยาบาล

14 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ต่ำกว่า ม.6 สาขา สามัญ 
เลาขวัญราษฎร์บำรุง
กาญจนบุรี
(ต.หนองโสน, เลาขวัญ)

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้เช่าซื้อ

14 กันยายน 2557

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา การจัดการโลจิสติกส์ 
ราชภัฎนครปฐม
กาญจนบุรี
(วังขนาย, ท่าม่วง)

พนักงานขาย

12 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.7
ม.6 สาขา สายสามัญ 
ร.ร.หนองปรือพิทยาคม
กาญจนบุรี
(หนองปรือ, หนองปรือ)

การเกษตร

12 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา คณิตศาสตร์ 
บ่อพลอยรัชดาภิเษก
กาญจนบุรี
(บ่อพลอย, บ่อพลอย)

ครูการตลาด

12 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา การตลาด 
รัตนบัณฑิต
กาญจนบุรี
(ท่ามะขาม, เมือง)

เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม,จัดซื้อ,คลังสินค้า,ผู้จัดการร้าน,supervisor

11 กันยายน 2557

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืช 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
กาญจนบุรี
(ท่าล้อ, ท่าม่วง)

พนักงานการตลาด

11 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา การท่องเที่ยวและการโรงแรม แขนงธุกิจการโรงแรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
กาญจนบุรี
(ลาดหญ้า, เมือง)

พนักงานขายทั่วไป

10 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ต่ำกว่า ม.6 สาขา วิท-คณิต 
โรงเรียนบอสโกพิทักษ์
กาญจนบุรี
(ลาดหญ้า, เมือง)

ติดต่อประสานงานด้านนำเข้าและส่งออกสินค้า

10 กันยายน 2557

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา รัฐประศาสนสาศตร์ 
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
กาญจนบุรี
(ท่าขนุน, ทองผาภูมิ)

พนักงานขาย

10 กันยายน 2557

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปวส. สาขา ไฟฟ้ากำลัง 
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี
กาญจนบุรี
(วังศาลา, ท่าม่วง)

พนักงานการเงิน

9 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ปริญญาโท สาขา บริหารการศึกษา 
เทคโนโลยีสยาม
กาญจนบุรี
(พนมทวน, พนมทวน)

พนักงานขาย

9 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปวช. สาขา คอมพิวเตอร์ 
วิทยาลัยธุรกิจอาชีวะขอนแก่น
กาญจนบุรี
(ปากแพรก, เมือง)

ทำอะไรก็ได้ครับ

9 กันยายน 2557

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์กราฟริอาร์ต 
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
กาญจนบุรี
(ท่านขุน, ทองผาภูมิ)

แม่บ้าน

8 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 41 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ภาคบังคับ 
ร.ร ท่าล้อ
กาญจนบุรี
(แสนตอ, ท่ามะกา)

นักงานผลิตเบเกอรี่

8 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ม.6 สาขา คอม-ภาษา 
ร.ร อุดมวิทย์
กาญจนบุรี
(ดิอกไม้, ประเวศ)

พนักงาน

8 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 0 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ม.6 สาขา คณิตศาสตร์ 
โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก
กาญจนบุรี
(บ่อพลอย, บ่อพลอย)

ทั่วไป

8 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ทั่วไป 
ก.ศ.น ทองผาภูมิ
กาญจนบุรี
(ลาดหญ้า, เมือง)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2014 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com