LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน กาญจนบุรี
|ผู้สมัครงาน อ่างทอง|ผู้สมัครงาน อยุธยา|ผู้สมัครงาน ชัยนาท|ผู้สมัครงาน กาญจนบุรี|ผู้สมัครงาน ลพบุรี|ผู้สมัครงาน นครปฐม|ผู้สมัครงาน นครสวรรค์|ผู้สมัครงาน เพชรบุรี|ผู้สมัครงาน ประจวบคีรีขันธ์|ผู้สมัครงาน ราชบุรี|ผู้สมัครงาน สมุทรสาคร|ผู้สมัครงาน สมุทรสงคราม|ผู้สมัครงาน สิงห์บุรี|ผู้สมัครงาน สระบุรี|ผู้สมัครงาน สุพรรณบุรี|ผู้สมัครงาน อทัยธานี|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 พนักงานธุรการ

21 ตุลาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปวส. สาขา การบัญชี 
วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโป่งบริหารธุรกิจ
กาญจนบุรี
(ยางม่วง, ท่ามะกา)

สินเชื่อ พนักงานขาย

21 ตุลาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ม.6 สาขา  
ก.ศ.น
กาญจนบุรี
(เกาะสำโรง, เมือง)

หัวหน้า หรือ พนักงาน

20 ตุลาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม
กาญจนบุรี
(ต.ทุ่งทอง, ท่าม่วง)

ดูแลเด็กและผู้สู้อายุ

20 ตุลาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปวช. สาขา คอมพิวเตอร์บริหารธุรกิ 
โรงเรียนเทคโนโลยีกาญจนบุรี
กาญจนบุรี
(บ่อพลอย, บ่อพลอย)

พนักงานสินเชื่ิอ

20 ตุลาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปวส. สาขา การบัญชี 
วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโป่งบริหารธุรกิจ
กาญจนบุรี
(แก่งเสี้ยน, เมือง)

ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์

20 ตุลาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 35 ปี ประสบการณ์ 7 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ต่ำกว่า ม.6 สาขา - 
ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน
กาญจนบุรี
(หนองบัว, เมือง)

ขับรถ

19 ตุลาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 6 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.7
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
รร.วิสุทธรังษี
กาญจนบุรี
(ท่าล้อ, ท่าม่วง)

ครูสอนสุขศึกษาพลศึกษา

19 ตุลาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา พลศึกษาและนันทนาการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
กาญจนบุรี
(ปากแพรก, เมือง)

ธุรการ

19 ตุลาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี
กาญจนบุรี
(ต.กลอนโด, อ.ด่านมะขามเตี้ย)

ทั่วไป ล้างจานก้อได้

18 ตุลาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 18 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา - 
โรงเรียนบ้านบนเขาแก่งเรียง
กาญจนบุรี
(ท่ากระดาน, ศรีสวัสดิ์)

พนักงานขาย

18 ตุลาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา การจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ กาญจนบุรี
กาญจนบุรี
(ปรังเผล, สังขละบุรี)

งานโรงแรม/ท่องเที่ยว

18 ตุลาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา อุตสาหกรรมท่องเที่ยว แขนงธุรกิจโรงแรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
กาญจนบุรี
(หนองปลิง, เลาขวัญ)

งานช่าง งานตรวจสอบคุณภาพ

18 ตุลาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปวช. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
กาญจนบุรี
(ลาดหญ้า, เมือง)

ขับรถนำเที่ยว ขับ อัยการ

17 ตุลาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 39 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปวส. สาขา ติดตั้งไฟฟ้า 
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี
กาญจนบุรี
(ต.หนองขาว, อ.ท่าม่วง)

พนักงานขับรถ

17 ตุลาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 1 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ
กาญจนบุรี
(ดอนขมิ้น, ท่ามะกา)

สินเชื่อรถจักรยานยนต์

17 ตุลาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
ร.ร.บางเเพปฐมพิทยา
กาญจนบุรี
(แก่งเสี้ยน, เมือง)

พนักงานขาย แนะนำสินค้า

17 ตุลาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนบ้านหลุมหิน
กาญจนบุรี
(หนองโรง, พนมทวน)

เคาเตอร์ประชาสัมพันธ์

17 ตุลาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.9
ม.6 สาขา สามัญ 
การศึกษาผู้ใหญ่อำเภอหนองปรือจังหวัดกาญจนบุรี
กาญจนบุรี
( บ้านเหนือ, เมือง)

ตรวจสอบคุณภาพ

17 ตุลาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปวส. สาขา เทคนิคอุตสาหกรรม 
วิทยาลัยเทคโนแหลมทอง
กาญจนบุรี
(รางหวาย, พนมทวน)

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์

17 ตุลาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 42 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา การจัดการอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
กาญจนบุรี
(ต.บ้านเหนือ, อ.เมือง)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2017 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com