LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน ฉะเชิงเทรา
|ผู้สมัครงาน ฉะเชิงเทรา|ผู้สมัครงาน ชลบุรี|ผู้สมัครงาน จันทบุรี|ผู้สมัครงาน นครนายก|ผู้สมัครงาน ปราจีนบุรี|ผู้สมัครงาน ระยอง|ผู้สมัครงาน สระแก้ว|ผู้สมัครงาน ตราด|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 ชุปเปอร์ไวท์เชอร์

8 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจการเงินการธนาคาร 
ม.ราชภัฏอุดรธานี
ฉะเชิงเทรา
(โคกเครือ, หนองกุงศรี)

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์

8 ตุลาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา วิชาเอกประวัติศาสตร์ วิชาโทการบริหารทัพยากรมนุษย์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา
ฉะเชิงเทรา
(หน้าเมือง, เมือง)

Technician

8 ตุลาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปวส. สาขา ไฟฟ้ากำลัง 
วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น
ฉะเชิงเทรา
(หัวสำโรง, แปลงยาว)

ผู้ช่วยผู้จัดการ , Hr,ประสานงาน

8 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัย หอการค้าไทย
ฉะเชิงเทรา
(หน้าเมือง, เมือง)

ผู้ช่วยครู

8 ตุลาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.8
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
วัดพลมานีย์
ฉะเชิงเทรา
(แปลงยาว, แปลงยาว)

พนักงานขาย

8 ตุลาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 6 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ปริญญาตรี สาขา บริหาร 
กำลังศึกษา ม.สุโขทัย
ฉะเชิงเทรา
(คลองนครเนื่องเขต, เมือง)

ช่างยนต์

8 ตุลาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปวช. สาขา ยานยนต์ 
วิทยาลัยเทคสัตหีบ
ฉะเชิงเทรา
(พลูตาหลวง, สัตหีบ)

QcQa R&D

8 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีการอาหาี 
มหาวิทยาลัยบูรพา
ฉะเชิงเทรา
(ท่าถ่าน, พนมสารคาม)

นักออกแบบจัดสวน

8 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 7 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา ศิลปอุตสาหกรรม 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ฉะเชิงเทรา
(ต.วังเย็น, อ.แปลงยาว)

พนักงานบัญชี,พนักงานธุรการ

8 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปวส. สาขา บัญชี 
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก อี.เทค
ฉะเชิงเทรา
(บางสมัคร, บางปะกง)

QA/QC

7 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา การจัดการทั่วไป 
มหาลัยราชภัฏลำปาง
ฉะเชิงเทรา
(เมืองเก่า, พนมสารคาม)

พนักงานขาย ธุรการ

7 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนเมืองที
ฉะเชิงเทรา
(ท่าสะอ้าน, ท่าสะอ้าน)

จัดทำแผนที่ด้วยโปรแกรม

7 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา จิตรกรรม 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
ฉะเชิงเทรา
(บางวัว, บางปะกง)

พนักงานฝ่ายผลิต

7 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ม.6 สาขา  
สถานศึกษานอกระบบ
ฉะเชิงเทรา
(บางวัว, บางปะกง)

โฟร์แมน

7 ตุลาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ปวส. สาขา การก่อสร้าง 
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
(วังเย็น, แปลงยาว)

พักนักงานขับรถผู้บริหาร

7 ตุลาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 9 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.8
ต่ำกว่า ม.6 สาขา สายสามัญ 
ศูนย์ศึกษาโรงเรียนอำเภอสวางแดนดิน
ฉะเชิงเทรา
(ท่าสอ้าน, บางปะกง)

งานธุรการ บุคคล สโตร์

7 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 43 ปี ประสบการณ์ 10 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ปริญญาตรี สาขา การจัดการทั่วไป 
สถาบันราชภัฏราชนครินทร์
ฉะเชิงเทรา
(, ไทย)

พนักงานขาย การตลาด คลังสินค้า

7 ตุลาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 8 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
สถาบันราชภัฎรำไพพรรณีจังหวัดจันทรบุรี
ฉะเชิงเทรา
(หนองบัว, บ้านโพธิ์)

เจ้าหน้าที่ธุรการและประสานงานทั่วไป

7 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา การจัดการ 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ฉะเชิงเทรา
(เขาหินซ้อน, พนมสารคาม)

บริหาร/การเงิน/การจัดการ/นำเข้า-ส่งออก/เรขา/ฝ่ายจัดซื้อ/

7 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปริญญาตรี สาขา ธุรกิจระหว่างประเทศ 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ฉะเชิงเทรา
(ท่าพลับ, บ้านโพธิ์)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2014 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com