LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน ฉะเชิงเทรา
|ผู้สมัครงาน ฉะเชิงเทรา|ผู้สมัครงาน ชลบุรี|ผู้สมัครงาน จันทบุรี|ผู้สมัครงาน นครนายก|ผู้สมัครงาน ปราจีนบุรี|ผู้สมัครงาน ระยอง|ผู้สมัครงาน สระแก้ว|ผู้สมัครงาน ตราด|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 การตลาด

13 พฤศจิกายน 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา ธุรกิจโรงแรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
ฉะเชิงเทรา
(หน้าเมือง, เมือง)

พนักงาน/แม่บ้าน/คนสวน

13 พฤศจิกายน 2558

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ร.ร. บ้านหนองคอก
ฉะเชิงเทรา
(ต. คลองตะเกรา, อ. ท่าตะเกียบ)

งานบริหาร

13 พฤศจิกายน 2558

เพศ หญิง อายุ 35 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา การบัญชี 
มหาลัยมหานครเทคโนโลยี
ฉะเชิงเทรา
(บางปะกง, บางปะกง)

ช่างซอมบำรุง

12 พฤศจิกายน 2558

เพศ ชาย อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปวส. สาขา อิเล็กทรอนิค 
วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน
ฉะเชิงเทรา
(บางวัว, บางปะกง)

พนักงานขาย

12 พฤศจิกายน 2558

เพศ หญิง อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 15 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ม.6 สาขา  
ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอ.ท่าคันโท
ฉะเชิงเทรา
(บางสมัคร, บางปะกง)

ธุรการบุุคล/ตลาด/ขาย

12 พฤศจิกายน 2558

เพศ หญิง อายุ 42 ปี ประสบการณ์ 16 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปวช. สาขา เลขานุการ 
วิทยาลัยเกริก
ฉะเชิงเทรา
(หน้าเมือง, เมือง)

marketing

12 พฤศจิกายน 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาโท สาขา การตลาด 
หอการค้าไทย
ฉะเชิงเทรา
(แปลงยาว, แปลงยาว)

ทำได้ทุเอย่าง

12 พฤศจิกายน 2558

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ม.6 สาขา วิท 
โรงเรียนวิทาราษฎร์รังสรรค์
ฉะเชิงเทรา
(โสธร, เมือง)

ฝ่ายผลิต

11 พฤศจิกายน 2558

เพศ หญิง อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีราชธานี
ฉะเชิงเทรา
(บางสมัคร, บางประกง)

ฟอร์แมน หัวหน้างาน

11 พฤศจิกายน 2558

เพศ ชาย อายุ 41 ปี ประสบการณ์ 19 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา เครื่องกล 
สถาบันราชภัฏราชนครืนทร์
ฉะเชิงเทรา
(ต.คลองนครเนื่องเขต, อ.เมือง)

นิติกร

11 พฤศจิกายน 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา Law 
kasetsart University
ฉะเชิงเทรา
( Panomsarakam, Panomsarakam)

พนักงานฝ่ายผลิต

11 พฤศจิกายน 2558

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ม.6 สาขา วิท-คณิต 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอมัญจาคีรี
ฉะเชิงเทรา
(บางวัว, บางปะกง)

พนักงานทั่วไป

11 พฤศจิกายน 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา งานคอมพิวเตอร์ 
โรงเรียนพานทอง
ฉะเชิงเทรา
(สิบเอ็ดศอก, บ้านโพธิ์)

พนักงานขาย งานบริการ หรืออื่น ๆ

11 พฤศจิกายน 2558

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ม.6 สาขา วิทย์ - คณิตฯ (English Program ) 
พนมสารคาม "พนมอดุลวิทยา"
ฉะเชิงเทรา
(เขาหินซ้อน, พนมสารคาม)

ผู้จัดการฝ่ายบุคคล,พนักงาานออฟฟิศ

10 พฤศจิกายน 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา นิตศาสตร์บัณฑิต 
มหาวิทยาลัยอีสเทริ์นเอเซีย
ฉะเชิงเทรา
(ต.แปลงยาว, อ.แปลงยาว)

พนักงานขาย

10 พฤศจิกายน 2558

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา การตลาด 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ฉะเชิงเทรา
(คลองอุดมชลจร, เมือง)

ผู้ช่วยผู้จัดการขาย-การตลาด พนักงานขาย การตลาด Marketing

10 พฤศจิกายน 2558

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปวส. สาขา การตลาด 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
(หนองยาว, พนมสารคาม)

พนักงานธุรการ,พนักงานคีย์ข้อมูล,พนักงานแคชเชียร์

10 พฤศจิกายน 2558

เพศ หญิง อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 8 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ปวช. สาขา พณิชยการ 
วิทยาลัยการอาชีพหัวตะพาน
ฉะเชิงเทรา
(บางวัว, บางปะกง)

พนักงานขาย

9 พฤศจิกายน 2558

เพศ หญิง อายุ 37 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ม.6 สาขา สิน 
พนมสารคามพนมอดุวิทยา
ฉะเชิงเทรา
(หนองยาว, พนมสารคาม)

พนักงานฝ่ายผลิต

9 พฤศจิกายน 2558

เพศ หญิง อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ร.ร.หนองไม้แก่นวิทยา
ฉะเชิงเทรา
(หนองไม้แก่น, แปลงยาว)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2015 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com