LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน ฉะเชิงเทรา
|ผู้สมัครงาน ฉะเชิงเทรา|ผู้สมัครงาน ชลบุรี|ผู้สมัครงาน จันทบุรี|ผู้สมัครงาน นครนายก|ผู้สมัครงาน ปราจีนบุรี|ผู้สมัครงาน ระยอง|ผู้สมัครงาน สระแก้ว|ผู้สมัครงาน ตราด|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 พนักงานเชียร์สินค้า

19 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ม.6 สาขา วิทย์ -คณิต 
ร.ร.บางปะกงบวรวิทยายน
ฉะเชิงเทรา
(เขาเดิน, บางปะกง)

เขียนแบบ

18 เมษายน 2557

เพศ ชาย อายุ 37 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ต่ำกว่า ม.6 สาขา เทคนิคอุสาหกรรม 
มหาวิทยาลัย ราชภัฏราชนครินทร์
ฉะเชิงเทรา
(บางตีนเป็ด, เมือง)

ธุรการ , QC , QA

18 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ปวส. สาขา การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ฉะเชิงเทรา
(ต.บางวัว, อ.บางปะกง)

ช่าง

18 เมษายน 2557

เพศ ชาย อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปวส. สาขา อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
(หน้าเมือง, เมือง)

การตลาด,Marketing,ธุรการ

18 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา โฆษณา 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ฉะเชิงเทรา
(ท่าข้าม, บางปะกง)

โฟร์แมน

18 เมษายน 2557

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปวส. สาขา ก่อสร้าง 
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
(หัวไทร, บางคล้า)

ผู้จัดการศูนย์บริการรถยนต์

18 เมษายน 2557

เพศ ชาย อายุ 48 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 40,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีทางการศึกษา 
วิทยาลัยครูพระนคร
ฉะเชิงเทรา
(บางสมัคร, บางปะกง)

เจ้าหน้าที่ธุรการ

18 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีการผลิตพืช 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ฉะเชิงเทรา
(บางเกลือ, บางปะกง)

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

18 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปวส. สาขา พาณิชย์ชยการ การบัญชี 
วิทยาลัยการอาชีพชนแดน
ฉะเชิงเทรา
(บางวัว, บางปะกง)

พนักงานขับรถ6ล้อ

18 เมษายน 2557

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.7
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
กศน.บางน้ำเปรี้ยว
ฉะเชิงเทรา
(บางคา, ราชสาล์น)

พนักงานขาย,พนักงานฝ่ายผลิต

18 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 6,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน อ.ผาขาว
ฉะเชิงเทรา
(บางขวัญ, เมือง)

QC

17 เมษายน 2557

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปวช. สาขา คอมพิวเตอร์ธุระกิจ 
พณิชยการเชียงราย
ฉะเชิงเทรา
(ปากน้ำ, บางคล้า)

อาหาร

17 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 35 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ม.6 สาขา วิทย์ คณิต 
คูนย์ก.ศ.น.อ.สนามชัยเขต
ฉะเชิงเทรา
(คู้ยายหมี, สนามชัยเขต)

จัดเรียงสินค้า

17 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปวช. สาขา การขาย 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก
ฉะเชิงเทรา
(หน้าเมือง, เมือง)

design engineer

17 เมษายน 2557

เพศ ชาย อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ปริญญาตรี สาขา  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ฉะเชิงเทรา
(เกาะไร่, บ้านโพธิ์)

พนักงานนับธนบัตร ,พนักงานบัญชี,พนักงานธุรการ

17 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา การบัญชี 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ฉะเชิงเทรา
(ดอนฉิมพลี, บางน้ำเปรี้ยว)

Customer Service Office (ตจว.)

17 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา จิตวิทยาองค์การ 
ม.ราชภัฎเชียงใหม่
ฉะเชิงเทรา
(บางพระ, เมือง)

การเกษตรและอื่นๆ

17 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปวช. สาขา เกษตรศาสตร์ 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
(คู้ยายหมี, สนามชัยเขต)

ผู้จัดการ QA

17 เมษายน 2557

เพศ ชาย อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 10 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 45,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา การจัดการอุตสาหกรรม 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ
ฉะเชิงเทรา
(หน้าเมือง, เมือง)

พนักงานประจำ

17 เมษายน 2557

เพศ ชาย อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนบ้านอ่างเตย
ฉะเชิงเทรา
(ท่าตะเกีบย, ท่าตะเกีบ)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2014 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com