LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน ฉะเชิงเทรา
|ผู้สมัครงาน ฉะเชิงเทรา|ผู้สมัครงาน ชลบุรี|ผู้สมัครงาน จันทบุรี|ผู้สมัครงาน นครนายก|ผู้สมัครงาน ปราจีนบุรี|ผู้สมัครงาน ระยอง|ผู้สมัครงาน สระแก้ว|ผู้สมัครงาน ตราด|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 บันทึกข้อมูล

21 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปวส. สาขา คอมฯธุรกิจ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีบางปะกงบริหารธุรกิจ
ฉะเชิงเทรา
(บางวัว, บางปะกง)

พนักงานขาย,ประชาสัมพันธ์

21 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 36 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ปริญญาตรี สาขา ออกแบบผลิตภัณ์ 
สถาบันพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ฉะเชิงเทรา
(ต.บางสมัคร, อ.บางปะกง)

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม,ผู้จัดการแผนกฝึกอบรม,ครูประจำูนย์การเรียน-ชลบุรี

21 สิงหาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ฉะเชิงเทรา
(บางขัญ, เมือง)

ฝ่ายผลิต

21 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ม.6 สาขา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
ฉะเชิงเทรา
(ตำบลเกาขนุน, อำเภอพนมสารคาม)

ประสานงานขาย

21 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 39 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา การตลาด 
มหาวิทยาลัย เกษมบัณฑิต
ฉะเชิงเทรา
(บางสมัคร, บางปะกง)

ธุรการ,งานต้อนรับ,งานบันทึกเอกสาร

21 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา การแพทย์แผนไทย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ฉะเชิงเทรา
(บางวัว, บางปะกง)

พนังงานจัดทำเอกสาร

20 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปวช. สาขา การตลาด 
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกอีเทค
ฉะเชิงเทรา
(ท่าสะอ้าน, บางปะกง)

โฟร์แมน

20 สิงหาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีก่อสร้าง 
มหาวิทยาราชภัฏราชนครินทร์
ฉะเชิงเทรา
(บางซ่อน, บ้านโพธิ์)

พนักงานต้อนรับ

20 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปวช. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
(หนองยาว, พนมสารคาม)

การขาย การตลาด

20 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา การจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
ฉะเชิงเทรา
(โสธร, เมือง)

สถิติ,การตลาด,ธุรการ

20 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา สถิติ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ฉะเชิงเทรา
(คลองนครเนื่องเขต, เมือง)

บริการลูกค้า

20 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปวส. สาขา การบัญชี 
โรงเรียนพาณิชยการฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
(ท่าพลับ, บ้านโพธิ์)

หัวหน้างาน

20 สิงหาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 8 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา การจัดการอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
ฉะเชิงเทรา
(คลองประเวศ, บ้านโพธิ์)

it

20 สิงหาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 36 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
เกษรศรีราชา
ฉะเชิงเทรา
(วังตะเคียน, เมือง)

พนักงานขายประจำ

19 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 17 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
วัดโสธรวรารามวรวิหาร
ฉะเชิงเทรา
(บางพระ, เมือง)

QC,พนักงานฝ่ายผลิต

19 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ม.6 สาขา  
โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์
ฉะเชิงเทรา
(บางวัว, บางปะกง)

ประชาสัมพันธ์ทางโทรศัพท์หรือประชาสัมพันธ์

19 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ม.6 สาขา ศิลป์ทั่วไป 
โรงเรียน พนมสารคาม " พนมอดุลวิทยา"
ฉะเชิงเทรา
(เขาหินซ้อน, พนมสารคาม)

พนักงานขับรถ

19 สิงหาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
วัดพลมานีย์
ฉะเชิงเทรา
(แปลงยาว, แปลงยาว)

T6idki

19 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา ภาษอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
ฉะเชิงเทรา
(บางสมัคร, บางปะกง)

ธุรการ

19 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ปวส. สาขา อมุ่าน่ 
โปลีเทคอำนาจ
ฉะเชิงเทรา
(บางวัว, บางปะกง)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2014 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com