LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน ฉะเชิงเทรา
|ผู้สมัครงาน ฉะเชิงเทรา|ผู้สมัครงาน ชลบุรี|ผู้สมัครงาน จันทบุรี|ผู้สมัครงาน นครนายก|ผู้สมัครงาน ปราจีนบุรี|ผู้สมัครงาน ระยอง|ผู้สมัครงาน สระแก้ว|ผู้สมัครงาน ตราด|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 ประชาสัมพันธ์

25 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 18 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ต่ำกว่า ม.6 สาขา วิทยาศาสตร์ คณิตร์ 
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
(คู้ยายหมี, สนามชัยเขต)

พนักงาน

25 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา ภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ฉะเชิงเทรา
(หน้าเมือง, ไทย)

อะไรก็ได้

25 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์สตร์สิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
ฉะเชิงเทรา
(โพรงอากาศ, บางน้ำเปรี้ยว)

ผู้ช่วยผู้จัดการ

25 พฤษภาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 0 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปวส. สาขา ไฟฟ้า 
วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ ลาดขวาง
ฉะเชิงเทรา
(บางขวัญ, เมือง)

ธุรการทัวไป/คีลย์ข้อมูล/callcenter/บริการลูกค้า และอื่นๆ

25 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 17 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปวช. สาขา คอมพิวเตอร์กราฟิก 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาธเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
(ท่าไข่, เมือง)

พนักงานขาย

25 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปวส. สาขา คลังสินค้า 
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
ฉะเชิงเทรา
(บางสมัคร, บางปะกง)

งานเกี่ยวกับเอกสาร ฝ่ายบุคคล

25 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
มหาวิทยาลัยรสชภัฏกำแพงเพชร
ฉะเชิงเทรา
(ท่าสะอ้าน, บางปะกง)

Production Supervisor,นักวิเคราะห์,เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ QC

25 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา เคมี 
มหาวิทยาลัยบูรพา
ฉะเชิงเทรา
(บางตีนเป็ด, เมือง)

ช่างซ่อมบำรุง/พนักงานคลัง

25 พฤษภาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปวช. สาขา ไฟฟ้ากำลัง 
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
(หัวไทร, บางคล้า)

ขับรถ

25 พฤษภาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปวส. สาขา ไฟฟ้ากำลัง 
การอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย
ฉะเชิงเทรา
(บางสมัคร, บางปะกง)

ผู้ช่วยผู้จัดการ,ธุรการ

25 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา การจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ฉะเชิงเทรา
(หนองแหน, พนมสารคาม)

พนักงานขาย,หัวหน้างานเกี่ยวกับelectronic,computer,

24 พฤษภาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 44 ปี ประสบการณ์ 20 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา อืเล็คทรอนิค 
ราชภัฏฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
(, )

พนักงานขาย พี่เลี้ยง ลูกค้าสัมพันธ์

24 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปวส. สาขา การตลาด 
เทคโนโลยีปทุมธานี
ฉะเชิงเทรา
(โสธร, เมืองฉะเชิงเทรา)

พนักงานขาย

24 พฤษภาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ปริญญาตรี สาขา การจัดการ 
ราชภัฏราชนครินทร์
ฉะเชิงเทรา
(หน้าเมือง, เมือง)

พนักงานขาย(AE)

24 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 10 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ขอนแก่นเทคโนโลยีพณิชยการ
ฉะเชิงเทรา
(ท่าสะอ้าน, บางปะกง)

ผู้ช่วยเภสัช

24 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.7
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุชชุมชน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ?
ฉะเชิงเทรา
(บางวัว, บางปะกง)

ผู้จัดการฝึกหัด

24 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา การพัฒนาชุมชน 
มหาวิทยาลับราชภัฎราชนครินทร์
ฉะเชิงเทรา
(เขาหินซ้อน, พนมสารคาม)

พนักงานขับรถ

24 พฤษภาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนสนามชัยเขต
ฉะเชิงเทรา
(ศาลาแดง, บางน้ำเปรี้ยว)

การตลาด ธุรการ

24 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ฉะเชิงเทรา
(โยธะกา, บางน้ำเปรี้ยว)

พนักงาน

24 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์ 
มวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
ฉะเชิงเทรา
(บางวัว, บางปะกง)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2016 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com