LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน ฉะเชิงเทรา
|ผู้สมัครงาน ฉะเชิงเทรา|ผู้สมัครงาน ชลบุรี|ผู้สมัครงาน จันทบุรี|ผู้สมัครงาน นครนายก|ผู้สมัครงาน ปราจีนบุรี|ผู้สมัครงาน ระยอง|ผู้สมัครงาน สระแก้ว|ผู้สมัครงาน ตราด|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 พนักงานขาย

10 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ม.6 สาขา  
กศน.พนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
(เขาหินซ้อน, พนมสารคาม)

พนักงานขาย

10 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ร.ร .ดอนฉิมพลีพิทยาคม
ฉะเชิงเทรา
(ดอนฉิมพลี, บางน้ำเปรี้ยว)

ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน,ผู้จัดการร้าน,ประชาสัมพันธ์,ประสานงาน ,BA

10 มกราคม 2560

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา นิเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา
ฉะเชิงเทรา
(บางสมัคร, บางปะกง)

พนักงาน. ทำกะกลางวัน

10 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนบ้านชุมทอง
ฉะเชิงเทรา
(อสนภูดาษ, บ้านโพธิ์)

พนักงานฝ่ายผลิต

10 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนธารทอง
ฉะเชิงเทรา
(บางปะกง, บางวัว)

พนักงานทั่วไป

9 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
กศนบ้านโพธิ์
ฉะเชิงเทรา
(ลาดขวาง, บ้านโพธิ์)

ธุรการ,บุคคล

9 มกราคม 2560

เพศ ชาย อายุ 1 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปวส. สาขา การบัญชี 
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ
ฉะเชิงเทรา
(บางสมัคร, บางประกง)

PC

9 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปวช. สาขา การขายและการตลาด 
อาชีวศึกษาสิงห์บุรี
ฉะเชิงเทรา
(ต.ศาลาแดง, อ.บางน้ำเปรี้ยว)

พนักงานQC

9 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ม.6 สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีบางปะกงบริหารธุรกิจ
ฉะเชิงเทรา
(แสนภูดาษ, บ้านโพธิ์)

ครู ,เลขานุการ,งานโรงแรม

9 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา ศิลปศาสตร์เอก ภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยรังสิต
ฉะเชิงเทรา
(พนม, พนมสารคาม)

พนักงานตรวจสอบเอกสาร

9 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา พื้นฐาน 
กศน.ตำบลบางพระ
ฉะเชิงเทรา
(บางพระ, เมือง)

หัวหน้าฝ่ายบุคคล, ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคล

9 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 36 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
ฉะเชิงเทรา
(แปลงยาว, แปลงยาว)

การตลาด

9 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ปริญญาตรี สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาลัยราชภัฎราชนครินทร์ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
(ดงน้อย, ราชสาส์น)

พนักงานขาย

9 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.7
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ร.ร.บ้านเทพประทาน
ฉะเชิงเทรา
(คลองตะเกรา, ท่าตะเกียบ)

พนักงานขับรถ

9 มกราคม 2560

เพศ ชาย อายุ 36 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ศูนย์การศึกษาลาดกระบัง
ฉะเชิงเทรา
(คลองอุดมชลจร, เมืองฉะเชิงเทรา)

งานบริการ

9 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา การจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
ฉะเชิงเทรา
(บางเกลือ, บางปะกง)

เจ้าหน้าที่บุคคล,เจ้าหน้าที่ธุรการ,จัดซื้อ

8 มกราคม 2560

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา บริหารการจัดการทั่วไป 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ฉะเชิงเทรา
(คลองหลวงแพ่ง, เมืองฉะเชิงเทรา)

พนักงานทั่วไป

8 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ม.6 สาขา คณิตอังกฤษ 
ชลบุรีสุขบท
ฉะเชิงเทรา
(หัวสำโรง, แปลงยาว)

พนักงานขาย

8 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 18 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนทัพราชวิทยา
ฉะเชิงเทรา
(บางวัว, บางปะกง)

ช่างซ่อมบำรุง,ช่่างไฟฟ้า,พนักงานทั่วไป,หรือตามพิจรณาของบริษัท

8 มกราคม 2560

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปวช. สาขา ไฟฟ้า-อิเล็คทรอนิกส์ 
วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์
ฉะเชิงเทรา
(บางพระ, เมือง)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2017 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com