LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน ฉะเชิงเทรา
|ผู้สมัครงาน ฉะเชิงเทรา|ผู้สมัครงาน ชลบุรี|ผู้สมัครงาน จันทบุรี|ผู้สมัครงาน นครนายก|ผู้สมัครงาน ปราจีนบุรี|ผู้สมัครงาน ระยอง|ผู้สมัครงาน สระแก้ว|ผู้สมัครงาน ตราด|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 วิศวกรไฟฟ้า

27 สิงหาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้า 
มหาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
ฉะเชิงเทรา
(สาวชะโงก, บางคล้า)

ฝ่ายผลิต

27 สิงหาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม
ฉะเชิงเทรา
(บางสมัคร, บางปะกง)

พนักงานขาย

27 สิงหาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ฉะเชิงเทรา
(หัวสำโรง, แปลงยาว)

Logistics,Transport

27 สิงหาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 39 ปี ประสบการณ์ 18 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ปริญญาตรี สาขา การจัดการอุตสาหกรรม 
มหาลัยราชภัฎราชนครินทร์
ฉะเชิงเทรา
(แปลงยาว, แปลงยาว)

พนักงานบัญชี

27 สิงหาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา บัญชีและการเงิน 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ฉะเชิงเทรา
(หอมศีล, บางปะกง)

พนักงานประจำ

26 สิงหาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 17 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
กศน บางปะกง
ฉะเชิงเทรา
(ท่าสะอ้าน, บางปะกง)

บันทึกข้อมูล

26 สิงหาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ฉะเชิงเทรา
(บางขวัญ, เมือง)

พนักงาน

26 สิงหาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 18 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปวช. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
(เมือง, เมือง)

พนักงานฝ่ายจัดซื้อ พนังานงานประสานงานขาย พนักงานธุรการ พนักงานคลังสินค้า

26 สิงหาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา การจัดการทั่วไป 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ฉะเชิงเทรา
(บางวัว, บางปะกง)

อะไรก็ได้

25 สิงหาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปวช. สาขา การบัญชี 
วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ
ฉะเชิงเทรา
(บางสมัคร, บางปะกง)

บริการลูกค้า ประชาสัมพันธ์ ธุรการ เจ้าหน้าที่คลังสิ้นค้า

25 สิงหาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 6,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปวส. สาขา ระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย 
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
(บางสมัคร, บางปะกง)

ผู้ช่วยกุ๊ก ช่างซ่อม สโตร์คลังสินค้า

25 สิงหาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 36 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปวช. สาขา ช่างยนต์ 
วิทยาลัยอาชีพบางปะกง
ฉะเชิงเทรา
(คลองอุดมชลจร, เมืองฉะเชิงเทรา)

พนักงานตรวจสอบคุณภาพ,พนักงานบริการทั่วไป,พนักงานธนาคาร,พนักงานขาย

25 สิงหาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา ชีววิทยา 
หมาวิทยาลัยบูรพา
ฉะเชิงเทรา
(บางน้ำเปรี้ยว, บางน้ำเปรี้ยว)

งานธุรการ งานประชาสัมพันธ์ sale

25 สิงหาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
ฉะเชิงเทรา
(เกาะไร่, บ้านโพธิ์)

พนักงานขาย ,พนักงานทั่วไป

25 สิงหาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 10 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปวส. สาขา การตลาด 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
(หนองบัว, บ้านโพธิ์)

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข/นักวิชาการสาธารณสุข

25 สิงหาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา การจัดการโรงพยาบาล 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
ฉะเชิงเทรา
(คลองหลวงแพ่ง, เมือง)

แคชเชียร์

25 สิงหาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนวารินชำราบ
ฉะเชิงเทรา
(หนองแหน, พนมสารคาม)

Document control , ธุรการ

25 สิงหาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ต่ำกว่า ม.6 สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ 
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์ 2
ฉะเชิงเทรา
(เขาหินซ้อน, พนมสารคาม)

พนักงานตรวจสอบคุณภาพ ,ช่างกลึง, ช่างเชื่อม

25 สิงหาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปวส. สาขา เทคนิคอุตสาหกรรม 
วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
ฉะเชิงเทรา
(บางสมัคร, บางประกง)

เสมียน .เช็ดสต็อก .ผู้ช่วยผู้จัดการ

25 สิงหาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ม.6 สาขา ศิลป์ 
พุทธิรังสีพิบูล
ฉะเชิงเทรา
(บางพระ, เมือง)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2015 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com