LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน ฉะเชิงเทรา
|ผู้สมัครงาน ฉะเชิงเทรา|ผู้สมัครงาน ชลบุรี|ผู้สมัครงาน จันทบุรี|ผู้สมัครงาน นครนายก|ผู้สมัครงาน ปราจีนบุรี|ผู้สมัครงาน ระยอง|ผู้สมัครงาน สระแก้ว|ผู้สมัครงาน ตราด|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 เจ้าหน้าที่ธุรการ, เจ้าหน้าที่จัดซื้อ , เจ้าหน้าที่ประสานงาน

20 มิถุนายน 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา ภูมิสารสนเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา
ฉะเชิงเทรา
(หน้าเมือง, เมือง)

เจ้าหน้าที่แนะนำ App

20 มิถุนายน 2559

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา การบริหารทรัพยากรมานุษย์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
(หน้าเมือง, เมือง)

แคชเชียร์ พนักงานขาย

20 มิถุนายน 2559

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.9
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนดัดดรุณี
ฉะเชิงเทรา
(ต.บางพระ, อ.เมือง)

พนักงานขาย

19 มิถุนายน 2559

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ม.6 สาขา  
กศน.บ้านดุง
ฉะเชิงเทรา
(แปลงยาว, แปลงยาว)

เขียนแบบ

19 มิถุนายน 2559

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปวส. สาขา เทคนิคการผลิต 
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
ฉะเชิงเทรา
(ท่าข้าม, บางประกง)

แคชเชียร์

19 มิถุนายน 2559

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา สามัฯ 
อนุบาลเมืองปราจีนบุรี
ฉะเชิงเทรา
(ท่าถ่าน, พนมสารคาม)

ทนายความ

19 มิถุนายน 2559

เพศ หญิง อายุ 36 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ฉะเชิงเทรา
(บางวัว, บางปะกง)

ทนายความ

19 มิถุนายน 2559

เพศ ชาย อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา  
มหาวิทยาลัยศีรปทุม
ฉะเชิงเทรา
(ท่าสะอ้าน, บางปะกง)

พนักงานขายหรือแคชเชีย

19 มิถุนายน 2559

เพศ ชาย อายุ 18 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา - 
โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค
ฉะเชิงเทรา
(บางสมัคร, บางปะกง)

พนักงานขาย พนักงานลูกค้าสัมพันธ์

19 มิถุนายน 2559

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปวส. สาขา การบัญชี 
วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี
ฉะเชิงเทรา
(หน้าเมือง, เมือง)

พนักงานขาย

19 มิถุนายน 2559

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์
ฉะเชิงเทรา
(ตำบลท่าข้าม, อำเภอบางปะกง)

ช่าง ฝ่ายผลิต

18 มิถุนายน 2559

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปวส. สาขา ช่างโลหะ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ฉะเชิงเทรา
(ท่าข้าม, บางปะกง)

บันทึกบัญชี , เช็ค stock สินค้าฯ

18 มิถุนายน 2559

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปวส. สาขา การบัญชี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลนีราชมงคลอีสาน
ฉะเชิงเทรา
( ซ. ต.บางวัว, อ.บางประกง)

รปภ.ประจำหา้งเอ็มควอเทีย

18 มิถุนายน 2559

เพศ ชาย อายุ 42 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
พนมอดล
ฉะเชิงเทรา
(เขาหินซอ้น, พนมสารคาม)

เจ้าหน้าที่บุคคล , ธุรการ ,ประสานงาน , คีย์ข้อมูล

18 มิถุนายน 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา รัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา
ฉะเชิงเทรา
(บางปะกง, บางปะกง)

พนักงานขาย ที่ปรึกษาความงาม ธุรการ

18 มิถุนายน 2559

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา การจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
ฉะเชิงเทรา
(บางสมัคร, บางปะกง)

พนักงานส่งเอกสาร

18 มิถุนายน 2559

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ม.6 สาขา  
กศน.อำเภอ คลองเขื่อน
ฉะเชิงเทรา
(คลองเขื่อน, คลองเขื่อน)

Technician,ซ้อมบำรุง,prat-time

17 มิถุนายน 2559

เพศ ชาย อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา ศิลป์-คำนวน 
โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
(ต.คลองตะเกรา, ท่าจะเกียบ)

พนักงานขาย

17 มิถุนายน 2559

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล
ฉะเชิงเทรา
(แสนภูดาษ, บ้านโพธิ์)

พนังงานทั่วไป

17 มิถุนายน 2559

เพศ หญิง อายุ 17 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ต่ำกว่า ม.6 สาขา - 
-
ฉะเชิงเทรา
(ต.เสม็ดใต้, บางคล้า)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2016 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com