LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน ฉะเชิงเทรา
|ผู้สมัครงาน ฉะเชิงเทรา|ผู้สมัครงาน ชลบุรี|ผู้สมัครงาน จันทบุรี|ผู้สมัครงาน นครนายก|ผู้สมัครงาน ปราจีนบุรี|ผู้สมัครงาน ระยอง|ผู้สมัครงาน สระแก้ว|ผู้สมัครงาน ตราด|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 พนักงานเสริ์ฟ

1 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ม.6 สาขา ศิลป์ภาษาจีน 
ดัดดรุณี
ฉะเชิงเทรา
(ท่าไข่, เมือง)

บัญชี

30 เมษายน 2559

เพศ หญิง อายุ 0 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา บัญชี 
มหาวิทยาลัยราชฎราชนครินทร์
ฉะเชิงเทรา
(ต.หมอนทอง, อ.บางน้ำเปรี้ยว)

พนักงานขาย

30 เมษายน 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา สังคมศึกษา 
มหาลัยราชภัฏราชครินทร์
ฉะเชิงเทรา
(ท่าถ่าน, พนมสารคาม)

พนักงานขาย

30 เมษายน 2559

เพศ ชาย อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา วิศวอุตสาหการ 
มหาวิทยายาเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ฉะเชิงเทรา
(, )

ผู้ช้วยผู้จัดการ KFC โรบินสัน ฉะเชิงเทรา

30 เมษายน 2559

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ปริญญาตรี สาขา การพัฒนาชุมชน 
มหาวิทยารัยราชภัฏราชนครินท์
ฉะเชิงเทรา
(บางไผ่, เมือง)

บริการ ผู้ช่วยผู้จัดการ

30 เมษายน 2559

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ปริญญาโท สาขา บริหารธุรกิจ 
มหาลัยรามคำแหง
ฉะเชิงเทรา
(เทพราช, บ้านโพธิ์)

ตำแหน่งงานที่ว่าง

30 เมษายน 2559

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
(คลองประเวศ, บ้านโพธิ์)

พนักงานขาย

29 เมษายน 2559

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ม.6 สาขา  
กศน บางสมัคร
ฉะเชิงเทรา
(ต.หอมศีล, อ.บสงปะกง)

บริการ แคชเชียร์ ประชาสัมพันธ์

29 เมษายน 2559

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ม.6 สาขา  
โรงเรียนร่องคำ
ฉะเชิงเทรา
(ท่าถ่าน, พนมสารคาม)

ฝ่ายผลิต ส่งเอกสาร พนักงานขาย บริการ ฯ

29 เมษายน 2559

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ม.6 สาขา ศิลป์-ภาษา 
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
(ท่าถ่าน ม.4, พนมสารคาม)

ฝ่ายบุคคล ,ผู้จัดการ,ผู้ช่วยผู้จัดการ,พนักงานออฟฟิต

29 เมษายน 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา การจัดการ 
มหาวิทยาลัยเกษตร์ศาสตร์
ฉะเชิงเทรา
(บางซ่อน, บ้านโพธิ์)

จทน.ประสานงานทั่วไป/ จนท.จัดซื้อ

29 เมษายน 2559

เพศ หญิง อายุ 46 ปี ประสบการณ์ 26 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา การจัดการทั่วไป 
ราชภัฏฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
(เสม็ดใต้, บางคล้า)

ผลิต

29 เมษายน 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.7
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ดาวคะนอง
ฉะเชิงเทรา
(บางสมัค, บาวปะกง)

อะไรก้ได้คับ

29 เมษายน 2559

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ปริญญาตรี สาขา พลศึกษา 
สถาบันการพลศึกษา กรุงเทพ
ฉะเชิงเทรา
(หน้าเมือง, เมือง)

มีตำแหน่งไหนว่างบ้างคับ

29 เมษายน 2559

เพศ ชาย อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ธุระกิจ 
เทคโนโลยี่บางปะกิงบริหารธุระกิจ
ฉะเชิงเทรา
(ท่าสะอ้าน, บางปะกง)

ตำแหน่งที่ว่างอยู่

29 เมษายน 2559

เพศ ชาย อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ธุระกิจ 
เทตโนโลยี่บางปะกงบริหารธุระกิจ
ฉะเชิงเทรา
(ท่าสะอ้าน, บางปะกง)

ฝึกอบรม , hr , ธุรการ , ทั่วไป

29 เมษายน 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
มหาวิทยาลัยบรูพา
ฉะเชิงเทรา
(หนองแหน, พนมสารคาม)

พนักงานขาย

29 เมษายน 2559

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ม.6 สาขา คณิต-อังกฤษ 
โรงเรียนประทาย
ฉะเชิงเทรา
(ท่าข้าม, บางปะกง)

ธุรการ

29 เมษายน 2559

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปวช. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
อาชีวะศึกษา
ฉะเชิงเทรา
(เทพราช, บ้านโพธิ์)

เจ้าหน้าที่ธุรการ การตลาด

29 เมษายน 2559

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา บริหารทรัพยากรมนุษย์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
(ต.ดอนเกาะกา, อ.บางน้ำเปรี้ยว)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2016 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com