LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน ฉะเชิงเทรา
|ผู้สมัครงาน ฉะเชิงเทรา|ผู้สมัครงาน ชลบุรี|ผู้สมัครงาน จันทบุรี|ผู้สมัครงาน นครนายก|ผู้สมัครงาน ปราจีนบุรี|ผู้สมัครงาน ระยอง|ผู้สมัครงาน สระแก้ว|ผู้สมัครงาน ตราด|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 พนักงานทั่วไป

22 สิงหาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา  
กศน.อพนมสารคาม
ฉะเชิงเทรา
(หนองยาว, พนมสารคาม)

พนักงานขาย

22 สิงหาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา การจัดการโลจิสติิกส์ 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ฉะเชิงเทรา
(แสนภูดาษ, บ้านโพธิ์)

ธุรการ call center

22 สิงหาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ปริญญาตรี สาขา  
มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
ฉะเชิงเทรา
(คลองหลวงแพ่ง, เมือง)

ฝ่ายผลิต,งานบริการ,พนักงานขาย

22 สิงหาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ม.6 สาขา ช่างอุตสาหกรรม 
โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร
ฉะเชิงเทรา
(พิมพา, บางปะกง)

พนักงานเสิร์ฟ,สตาฟฟ์ไกด์,,พนักงานทำความสะอาด

22 สิงหาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
สีชมพูศึกษา
ฉะเชิงเทรา
(หน้าเมือง, เมือง)

รับราชการ

22 สิงหาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ฉะเชิงเทรา
(คลองนา, เมือง)

พนักงานธุรการ,การธนาคาร

22 สิงหาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ฉะเชิงเทรา
(สองคลอง, บางปะกง)

พนักงานเสริฟ

21 สิงหาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 16 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 5,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนวัดบางแสม
ฉะเชิงเทรา
(ท่าข้าม, บางปะกง)

งานเสริฟ/งานโรงงาน

21 สิงหาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปวช. สาขา บัญชี 
วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ
ฉะเชิงเทรา
(วัดพิม, บางประกง)

พนักงาน

21 สิงหาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 9 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ม.6 สาขา วิทยา-คณิต 
โรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
ฉะเชิงเทรา
(ต.แสนภูดาษ, อ.บ้านโพธิ์)

พนักงาน

21 สิงหาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ม.6 สาขา วิทยา-คณิต 
โรงเรียนปอพานพิทยาคม รัชทัคงตลาภิเศก
ฉะเชิงเทรา
(ต.แสนภูดาษ, อ.บ้านโพธิ์)

ฝ่ายผลิต.ร้านอาหาร

21 สิงหาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 41 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
กศน.ร.ร สิงห์สมุทร จ.ชลบุรี
ฉะเชิงเทรา
(ท่ากระดาน, สนามชัยเขต)

พนักงานต้อนรับ,ลูกค้าสัมพันธ์,พนักงานขาย,ธุรการ,ประชาสัมพันธ์

21 สิงหาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา ภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ฉะเชิงเทรา
(หน้าเมือง, ไทย)

ธุรการ

20 สิงหาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ 
โรงเรียนบางปะกงบริหารธุรกิจ
ฉะเชิงเทรา
(บางสมัคร, บางปะกง)

งานธุรการ บริหาร

20 สิงหาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ฉะเชิงเทรา
(หน้าเมือง, เมือง)

ธุรการ,ประสานงาน,บุคคล,จัดซื้อ,คลังสินค้า

20 สิงหาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
มหาลัยบูรพา
ฉะเชิงเทรา
(ท่าสะอ้าน, บางปะกง)

ช่างเชื่อม ประกอปชิ้นงาน

20 สิงหาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 37 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปวช. สาขา ช่างเชื่อม 
เทคโนโลยีฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
(ต.สิบเอ็ดศอก, อ.บ้านโพธิ์)

ธุรการ ฝ่ายบุคคล

20 สิงหาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 0 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปวส. สาขา การตลาด 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
(ศาลาแดง, บางน้ำเปรี้ยว)

บุคคล,ธุรการ,ทรัพยากรมนุษย์,อื่นๆ

20 สิงหาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาโท สาขา รัฐประศาสนศาสตร์บัญฑิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ฉะเชิงเทรา
(หน้าเมือง, เมือง)

อุตสาหกรรมยานยนต์

19 สิงหาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปวส. สาขา อุตสาหกรรมยานยนต์ 
วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า
ฉะเชิงเทรา
(บางพระ, เมือง)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2016 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com