LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน ตราด
|ผู้สมัครงาน ฉะเชิงเทรา|ผู้สมัครงาน ชลบุรี|ผู้สมัครงาน จันทบุรี|ผู้สมัครงาน นครนายก|ผู้สมัครงาน ปราจีนบุรี|ผู้สมัครงาน ระยอง|ผู้สมัครงาน สระแก้ว|ผู้สมัครงาน ตราด|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 พนักงานต้อนรับ

4 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
กศน ตราด
ตราด
(คลองใหญ่, คลองใหญ่)

ทุกตำแหน่งงาน

3 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปวช. สาขา อิเล็กทรอนิกส์ 
วิทยาลัยเทคนิคตราด
ตราด
(ทุ่งนนทรี, เขาสมิง)

call center

1 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 18 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปวช. สาขา พาณิชยการ/บัญชี 
วิทยาลัยเทคนิคตราด
ตราด
(เนินทราย, เมือง)

ประชาสัมพันธ์

1 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 7 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปวส. สาขา การตลาด 
วิทยาลัยเทคนิคตราด
ตราด
(บางพระ, เมือง)

พนักงานขาย

28 กุมภาพันธ์ 2558

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ร.ร.วัดสะพานหิน
ตราด
(ด่านชุมพล, บ่อไร้)

เด็กเสริฟค่ะ

26 กุมภาพันธ์ 2558

เพศ หญิง อายุ 0 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ไม่มี 
ไม่มีต
ตราด
(ไม้รูด, คลองใหญ่)

หัวหน้าช่าง ช่างซ่อม

26 กุมภาพันธ์ 2558

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปวส. สาขา เครื่องกล 
วิทยาลัยเทคนิคตราด
ตราด
(เขาสมิง, เขาสมิง)

supervisor

25 กุมภาพันธ์ 2558

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา tourism 
Ubonratchathanee University
ตราด
(klongprao beach, Koh Chang)

Raseption

24 กุมภาพันธ์ 2558

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปวช. สาขา การโรงแรมและการท่องเที่ยว 
วิทยาลัยสารพัดช่างตราด
ตราด
(ด่านชุมพล, บ่อไร่)

พนักงานธุรการ

23 กุมภาพันธ์ 2558

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปวช. สาขา พณิชยการ การบัญชี 
วิทยาลัยเทคนิคตราด
ตราด
(หนองบอน, บ่อไร่)

ผู้จัดการ

23 กุมภาพันธ์ 2558

เพศ ชาย อายุ 39 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.9
ปริญญาโท สาขา บริหารการจัดการ 
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
ตราด
(หนองโสน, เมือง)

ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ (ท่าเรือ)

22 กุมภาพันธ์ 2558

เพศ หญิง อายุ 37 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปริญญาตรี สาขา การจัดการ 
มหาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จ
ตราด
(วังกระแจะ, เมืองตราด)

ผู้จัดการห้องอาหาร , รองผู้จัดการโรงแรม , อาจารย์ , ฝ่ายบุคคล

22 กุมภาพันธ์ 2558

เพศ ชาย อายุ 46 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา ครุศาสตร์ 
มหาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ตราด
(วังกระแจะ, เมือง)

พนักงานการเงิน. พนักงานการบัญชี. พนักงานธุรการ

20 กุมภาพันธ์ 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.9
ปริญญาตรี สาขา การเงินการธนาคาร 
มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี
ตราด
(เขาสมิง, เขาสมิง)

ประสานงาน คีย์ข้อมูล ธุรการ จัดซื้อ,สรรหา,บัญชี การเงิน ผู้จัดการ,ฝ่ายบุคคล,หัวหน้าแผนก

18 กุมภาพันธ์ 2558

เพศ หญิง อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 11 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน เครือข่ายมหาวิทยาลัยชีวิต
ตราด
(น้ำเชี่ยว, แหลมงอบ)

โฟแมน

17 กุมภาพันธ์ 2558

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปวช. สาขา ช่างก่อสร้าง 
วิทยาลัยเทคนิกตราด
ตราด
(เนินทราย, เมืองทรายมูล)

พนักงานขาย ธุรการ

16 กุมภาพันธ์ 2558

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา สหวิทยาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
ตราด
(หนองโสน, เมือง)

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับวิชาชีพ

16 กุมภาพันธ์ 2558

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาตรี สาขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
ตราด
(บางพระ, เมือง)

ครู อาจารย์

15 กุมภาพันธ์ 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปริญญาตรี สาขา คณิตศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา
ตราด
(แหลมงอบ, แหลมงอบ)

ฝ่ายบุคคล , ธุรการ, นันทนาการ

12 กุมภาพันธ์ 2558

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนตราษตระการคุณ
ตราด
(หนองโสน, เมือง)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2015 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com