LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน ตราด
|ผู้สมัครงาน ฉะเชิงเทรา|ผู้สมัครงาน ชลบุรี|ผู้สมัครงาน จันทบุรี|ผู้สมัครงาน นครนายก|ผู้สมัครงาน ปราจีนบุรี|ผู้สมัครงาน ระยอง|ผู้สมัครงาน สระแก้ว|ผู้สมัครงาน ตราด|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 พนักงานบริการ

26 เมษายน 2560

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปวช. สาขา การโรงแรมและการท่องเที่ยว 
วิทยาลัยเทคนิคตราด
ตราด
(วังกระเเจะ, เมือง)

อะไรก็ได้

26 เมษายน 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปวช. สาขา บัญชี 
วิทยาลัยเทคนิคตราด
ตราด
(เนินทราย, เมือง)

งานขาย

24 เมษายน 2560

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
การศึกษานอกโรงเรียน
ตราด
(หนองเสม็ด, เมือง)

ทรัพยากรบุคคล,ธุรการ,การเงิน,เลขานุการ

24 เมษายน 2560

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา การบริหารทั่วไป 
มหาวิทยาลัยบูรพา
ตราด
(วังกระแจะ, เมือง)

พนักงานพาสทาม ตำแหน่งอะไรก็ได้คับ

21 เมษายน 2560

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมโยธา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ตราด
( เนินทราย, เมือง)

พนักงานขาย

21 เมษายน 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปวส. สาขา การจัดการ 
วิทลัยการอาชีพวังน้ำเย็น
ตราด
(บ่อพลอย, บ่อไร่)

บัญชี

20 เมษายน 2560

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ม.6 สาขา  
คลองสน
ตราด
(เกาะช้าง, เกาะช้าง)

เสริฟร์

19 เมษายน 2560

เพศ ชาย อายุ 35 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ต่ำกว่า ม.6 สาขา บริการ 
การศึกษานอกโรงเรียนคลองนนท์ทรี
ตราด
(เกาะช้าง, เกาะช้าง)

เสริฟ

19 เมษายน 2560

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนวัดวรุณดิตถาราม
ตราด
(ท่ากุ่ม, เมือง)

เซ็คสตอก

19 เมษายน 2560

เพศ ชาย อายุ 35 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ต่ำกว่า ม.6 สาขา บริการ 
การศึกษานอกโรงเรียนคลองนนท์ทรี
ตราด
(เกาะช้าง, เกาะช้าง)

งานโรงแรม งานเอกสาร งานธุรการ สอนพิเศษ

18 เมษายน 2560

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมเหมืองแร่ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ตราด
(แหลมงอบ, แหลมงอบ)

พนักสโตร์,พนักงานขาย,พนักงานฝ่ายผลิต

18 เมษายน 2560

เพศ ชาย อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา สามัญ 
กศน.เกาะช้าง
ตราด
( แหลมงอบ, แหลมงอบ)

พนักงานต้อนรับ เสมียน

17 เมษายน 2560

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปวช. สาขา การก่อสร้าง 
ดรุณาราชบุรีโปลีเทคนิค
ตราด
(เกาะช้าง, เกาะช้าง)

พนักงานบัญชี ตรวจสอบบัญชี

11 เมษายน 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา การบัญชี 
มหาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ตราด
(หนองบอน, บ่อไร่)

พนักงานขาย, พนักงานธุรการ, พนักงานจัดซื้อ, พนักงานฝ่ายบุคคล

8 เมษายน 2560

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมการจัดการความปลอดภัย 
มหาวิทยาลัยเอชียอาคเนย์
ตราด
(วังกระแจะ, เมือง)

ช่างไฟฟ้า

7 เมษายน 2560

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา ไฟฟ้ากำลัง 
วิทยาลัยเทคนิคตราด
ตราด
(หนองโสน, เมือง)

แคชเชียร์

6 เมษายน 2560

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.6
ปวส. สาขา การโรงแรม 
วิทยาลัยเทคนิคตราด
ตราด
(เกาะช้าง, เกาะช้าง)

ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

6 เมษายน 2560

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนเกาะช้างวิทยาคม
ตราด
(เกาะช้าง, เกาะช้าง)

ธุรการ,pc

5 เมษายน 2560

เพศ หญิง อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปวช. สาขา การตลาด 
วิทยาลัยเทคนิคตราด
ตราด
(เนินทราย, เมือง)

ฝ่ายบุคคล

5 เมษายน 2560

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา รัฐศาตร์ 
ม.รามคำเเหง
ตราด
(เขาสมิง, เขาสมิง)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2017 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com