LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน ตราด
|ผู้สมัครงาน ฉะเชิงเทรา|ผู้สมัครงาน ชลบุรี|ผู้สมัครงาน จันทบุรี|ผู้สมัครงาน นครนายก|ผู้สมัครงาน ปราจีนบุรี|ผู้สมัครงาน ระยอง|ผู้สมัครงาน สระแก้ว|ผู้สมัครงาน ตราด|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

28 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 46 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปวส. สาขา การบัญชี 
โรงเรียนบริหารธุรกิจวิทยา สงขลา
ตราด
(ตำบล หนองเสม็ด, เมือง)

pc ประจำห้างโฮมโปร

27 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา พืชไร่ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ตราด
(ไม้รูด, คลองใหญ่)

Teller Trainee

27 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ตราด
(วังกระแจะ, เมืองตราด)

การขาย/การตลาด

27 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 6 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.7
ปวส. สาขา การตลาด 
วท.ตราด
ตราด
(บางพระ, เมือง)

พนักงานฝ่ายการผลิต , พนักงานทั่วไป

22 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.9
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม
ตราด
(คลองใหญ่, คลองใหญ่)

พนักงานขาย

18 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 35 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ม.6 สาขา ม.ปลาย 
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเกาะช้าง
ตราด
(koh changtai, kohchang)

ธุรการ งานเอกสาร

18 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา ืคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
มหาวิทยารัยราชภัฏรำไพพรรณื
ตราด
(หนองคันทรง, เมือง)

ช่างเครือง

14 สิงหาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.7
ม.6 สาขา  
โรงเรียนบ้านคลองมะขาม
ตราด
(-, -)

ช่างเครือง

14 สิงหาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.7
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนบ้านคลองมะขาม
ตราด
(-, -)

Technician,Supervisor

13 สิงหาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 40 ปี ประสบการณ์ 16 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ตราด
(หนองบอน, บ่อไร่)

พนังงานขาย (พนังงานทั่วไป)

12 สิงหาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ร.ร.บ่อไร่วิทยาคม ตราด
ตราด
(บางพระ, เมือง)

ธุรการ

12 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนำไพพรรณี
ตราด
(หนองคันทรง, เมือง)

หัวหน้าช่างเครื่องปรับอากาศ

11 สิงหาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 35 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปวช. สาขา ไฟฟ้ากำลัง 
เทคนิคตราด
ตราด
(หนองโสน, เมือง)

pc พนักงานขาย

9 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปวส. สาขา การตลาด 
วิทยาลัยเทคนิคตราด
ตราด
(ต.น้ำเชี่ยว, อ.แหลมงอบ)

ช่างซ่อมบำรุง

8 สิงหาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปวส. สาขา ช่างกล 
วิทยาลัยเทคนิคตราด
ตราด
(อ่าวใหญ่, เมือง)

งานแม่บ้าน ทำความสะอาด

8 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 37 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ม.6 สาขา  
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
ตราด
(บางปิด, แหลมงอบ)

HR ADMIN

7 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 6 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปวส. สาขา บริหารธุรกิจ (การบัญชี) 
วิทยาลัยเทคนิคตราด
ตราด
(แหลมงอบ, แหลมงอบ)

ช่างไฟฟ้า แอร์

6 สิงหาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 35 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปวส. สาขา ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
เทคโนโลยีปทุมธานี
ตราด
(หนองคันทรง, เมือง)

พนักงานขาย

3 สิงหาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนบ่อไร่วิทยา จ.ตราด
ตราด
(บางพระ, เมือง)

พนักงานไฟแนนซ์

30 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 38 ปี ประสบการณ์ 6 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยรังสิต
ตราด
(แหลมกลัด, เมือง)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2014 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com