LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน สุรินทร์
|ผู้สมัครงาน อำนาจเจริญ|ผู้สมัครงาน บึงกาฬ|ผู้สมัครงาน บุรีรัมย์|ผู้สมัครงาน ชัยภูมิ|ผู้สมัครงาน กาฬสินธ์|ผู้สมัครงาน ขอนแก่น|ผู้สมัครงาน เลย|ผู้สมัครงาน มหาสารคาม|ผู้สมัครงาน มุกดาหาร|ผู้สมัครงาน นครพนม|ผู้สมัครงาน นครราชสีมา|ผู้สมัครงาน หนองบัวลำภู|ผู้สมัครงาน หนองคาย|ผู้สมัครงาน ร้อยเอ็ด|ผู้สมัครงาน สกลนคร|ผู้สมัครงาน ศรีสะเกษ|ผู้สมัครงาน สุรินทร์|ผู้สมัครงาน อุบลราชธานี|ผู้สมัครงาน อุดรธานี|ผู้สมัครงาน ยโสธร|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 พนักงาน

25 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปวส. สาขา การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง
สุรินทร์
(สำโรง, เมือง)

ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการร้านยา Pure

25 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา คณิตศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
สุรินทร์
(เทนมีย์, เมือง)

พนังานขับรถ

24 กรกฎาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 6 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ม.6 สาขา ศิลป์ 
โรงเรียนสุรินทร์ภักดี
สุรินทร์
(แกใหญ่, เมือง)

ผู้จัดการร้าน

24 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปวส. สาขา การตลาด 
วิทยาลัยอาชีวสึกาาสุรินทร์
สุรินทร์
(นาดี, เมือง)

วิศวกร

24 กรกฎาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาตรี สาขา ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
มหาลัยราชภัฏสุรินทร์
สุรินทร์
(ศรีสุข, สำโรงทาบ)

พนักงานขาย

23 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ม.6 สาขา วิทย์- คณิต 
โรงเรียนสุรพินท์พิทยา
สุรินทร์
(ต. สำโรง, อ.เมือง)

สัตวบาล

23 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา สัตวศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สุรินทร์
(จารพัต, ศีขรภูมิ)

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

23 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 6 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
สุรินทร์
(นอกเมือง, เมือง)

พนักงานขาย,บัญชี

22 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.8
ม.6 สาขา  
รร. ศรีไผทสมันต์
สุรินทร์
(นาบัว, เมือง)

พนักงานข่าย

22 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ต่ำกว่า ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
ร.ร.อมรินทราวารี
สุรินทร์
(ต.โคกยาง, อ.ปราสาท)

เจ้าหน้าที่แนะนำคอร์สเรียนภาษา

22 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 6 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา การท่องเที่ยวและการโรงแรม 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สุรินทร์
(ในเมือง, เมือง)

พนักงานขาย,การตลาด,Marketing ธุรการ

22 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ม.ราชภัฎสุรินทร์
สุรินทร์
(สลักได, เมือง)

คนสวน

22 กรกฎาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชทงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
สุรินทร์
(ต.ในเมือง, อ.เมือง)

เจ้าหน้าที่ธุรการ /พนังงานขาย/ การตลาด

22 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ปริญญาตรี สาขา การจัดการ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สุรินทร์
(ผักไหม, ศีรภูมิ)

บุคคล

22 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 8 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา รัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามคำแหงกรุงเทพ
สุรินทร์
(สวาย, เมือง)

วิศวกรเครื่องกล

21 กรกฎาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมเครื่องกล 
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สุรินทร์
(จารพัต, ศีขรภูมิ)

นักวิชาการเกษตร

21 กรกฎาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 36 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ปริญญาตรี สาขา พืชไร่ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สุรินทร์
(จอมพระ, จอมพระ)

บันชี

21 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ปวช. สาขา บัญชี 
วิทยาลัยเทคโนโลยีสุรินทรศึกษา
สุรินทร์
(ตากูก, เขวาสินรินทร์)

พนักงานแพ็คสินค้า

21 กรกฎาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปวช. สาขา อาหารแหละโภชนาการ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
สุรินทร์
(เฉนียง, เมือง)

ช่างเททคนิคการผลิต

21 กรกฎาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ปวช. สาขา ช่างโลหะเชื่อม 
สำโรงทาบวิทยาคม
สุรินทร์
(หนองไผ่ล้อม, สำโรงทาบ)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2014 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com