LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน สุรินทร์
|ผู้สมัครงาน อำนาจเจริญ|ผู้สมัครงาน บึงกาฬ|ผู้สมัครงาน บุรีรัมย์|ผู้สมัครงาน ชัยภูมิ|ผู้สมัครงาน กาฬสินธ์|ผู้สมัครงาน ขอนแก่น|ผู้สมัครงาน เลย|ผู้สมัครงาน มหาสารคาม|ผู้สมัครงาน มุกดาหาร|ผู้สมัครงาน นครพนม|ผู้สมัครงาน นครราชสีมา|ผู้สมัครงาน หนองบัวลำภู|ผู้สมัครงาน หนองคาย|ผู้สมัครงาน ร้อยเอ็ด|ผู้สมัครงาน สกลนคร|ผู้สมัครงาน ศรีสะเกษ|ผู้สมัครงาน สุรินทร์|ผู้สมัครงาน อุบลราชธานี|ผู้สมัครงาน อุดรธานี|ผู้สมัครงาน ยโสธร|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 สินเชื่อ

3 ธันวาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ม.6 สาขา  
กศน.สุรินทร์
สุรินทร์
(ต.ในเมือง, อ.เมือง)

ได้หมด

3 ธันวาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา พืชศาสตร์ 
ม.แม่โจ้
สุรินทร์
(ขวาวใหญ่, ศีขรภูมิ)

พนักงานประจำ

3 ธันวาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
สุรินทร์
(, ศีขรภูมิ)

ผู้ช่วยพยาบาลNA

3 ธันวาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 18 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.5
ม.6 สาขา ศิลป์ภาษา 
ประสาทวิทยาคาร
สุรินทร์
(ตาเบา, ปราสาท)

พนักงานประชาสัมพันธ์ พนักงานต้อนรับ พนักงานขาย

3 ธันวาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ม.6 สาขา ศิลป์-ภาษา 
ตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษด
สุรินทร์
(ตาวัง, บัวเชด)

Creative Event

3 ธันวาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา ออกแบบผลิตภัณฑ์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
สุรินทร์
(พระแก้ว, สังขะ)

All

3 ธันวาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตุ สุรินทร์
สุรินทร์
(ปราสาททนง, ปราสาท)

ช่างเชื่อมไฟฟ้า+อาร์กอน

2 ธันวาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 13 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนแตลศิริวิทยา
สุรินทร์
(ช่างปี่, ศีขรภูมิ)

พนักงานขาย

2 ธันวาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ต่ำกว่า ม.6 สาขา วิท-คณิต 
ศรีรามประชาสรรค์
สุรินทร์
(ราม, เมือง)

ดูแลผู้สูงอายุ

2 ธันวาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาตรี สาขา เอกปฐมวัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
สุรินทร์
(ต.โพน, อ.บัวเชด)

พนักงานขาย

2 ธันวาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ประติมากรรม 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สุรินทร์
(นอกเมือง, เมือง)

พนักงานขาย นักวิชาการเกษตร หัวหน้าเกษตร

2 ธันวาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
ขนาดมอญพิทยาคม
สุรินทร์
(ตาตุม, สังขะ)

แคชเชียร์ เด็กเสริฟ์

1 ธันวาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา วิทย์,คณิต 
ร.ร บ้านเลิศอรุณ
สุรินทร์
(ทับทัน, สังขะ)

เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

1 ธันวาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
สุรินทร์
(หนองไผ่ล้อม, สำโรงทาบ)

ทุกด้าน

1 ธันวาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปวส. สาขา การบัญชี 
วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
สุรินทร์
(น้ำเขียว, รัตนบุรี)

บัญชี,ธุรการ,การเงิน

1 ธันวาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา การบัญชี 
ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
สุรินทร์
(ท่าสว่าง, เมือง)

การตลาด ,การจัดการ

1 ธันวาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ม.6 สาขา  
โรงเรียนวีรวัฒน์โนธิน
สุรินทร์
(นาบัว, เมือง)

พนักงานขาย

1 ธันวาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ต่ำกว่า ม.6 สาขา การจัดการผลิตสัตว์ 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี
สุรินทร์
(บ้านพลวง, ปราสาท)

ธุรการ

1 ธันวาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาตรี สาขา สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์
สุรินทร์
(ศรีสุข, ศรีณรงค์)

พนักงานขาย

1 ธันวาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ต่ำกว่า ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
บัวเชดวิทยา
สุรินทร์
(บัวเชด, บัวเชด)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2016 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com