LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน สุรินทร์
|ผู้สมัครงาน อำนาจเจริญ|ผู้สมัครงาน บึงกาฬ|ผู้สมัครงาน บุรีรัมย์|ผู้สมัครงาน ชัยภูมิ|ผู้สมัครงาน กาฬสินธ์|ผู้สมัครงาน ขอนแก่น|ผู้สมัครงาน เลย|ผู้สมัครงาน มหาสารคาม|ผู้สมัครงาน มุกดาหาร|ผู้สมัครงาน นครพนม|ผู้สมัครงาน นครราชสีมา|ผู้สมัครงาน หนองบัวลำภู|ผู้สมัครงาน หนองคาย|ผู้สมัครงาน ร้อยเอ็ด|ผู้สมัครงาน สกลนคร|ผู้สมัครงาน ศรีสะเกษ|ผู้สมัครงาน สุรินทร์|ผู้สมัครงาน อุบลราชธานี|ผู้สมัครงาน อุดรธานี|ผู้สมัครงาน ยโสธร|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 พนักงานขาย, แคชเชียร์

25 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 0 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปริญญาตรี สาขา การตลาด 
สถบันราชภัฎสุรินทร์
สุรินทร์
(นารุ่ง, ศีขรภูมิ)

พนักงานขาย เรียงสินค้า

25 ตุลาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนตาเบาวิทยา
สุรินทร์
(ตาเบา, ปราสาท)

วิศวกร ช่างเทคนิค

26 ตุลาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
สุรินทร์
(นอเมือง, เมือง)

พนักงานทั่วไป

25 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ม.6 สาขา วิทย์คณิต 
จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์
สุรินทร์
(กระออม, สำโรงทาบ)

ขาย

25 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปวช. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์
สุรินทร์
(ช่างปี่, ศีขรภูมิ)

พนักงานขาย

25 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ 
วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ
สุรินทร์
(, )

พนักงานขาย, แคชเชียร์

24 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปริญญาตรี สาขา การตลาด 
สถาบันราชภัฎสุรินทร์
สุรินทร์
(นารุ่ง, ศีขรภูมิ)

ผู้ช่วยเภสัช

23 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ม.6 สาขา สายวิทย์-คณิต 
โรงเรียนโชคเพชรพิทยา
สุรินทร์
(ตระแสง, เมือง)

ผู้ช่วยผู้จัดการ

23 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา พืชศาสตร์-พืชสวน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
สุรินทร์
(คอโค, เมือง)

คีย์ข้อมูล ประสานงาน บัญชี

23 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา เศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สุรินทร์
(ตากูก, เขวาสินรินทร์)

ผู้จัดการเป็นหัวหน้า รปภ

22 ตุลาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาโท สาขา รัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สุรินทร์
(ทับใหญ่, รัตนบุรี)

พนังงานขาย

22 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สุรินทร์
(ตำบลระแงง, อำเภอศีขรภุมิ)

salr

21 ตุลาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา สัตวศาตร์ 
มทร.สุรินทร์
สุรินทร์
(บุฤาษี, เมือง)

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

21 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาตรี สาขา การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
สุรินทร์
(ท่าตูม, ท่าตูม)

พนักงานประจำ

21 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
แกศึกษาพัฒนา
สุรินทร์
(แก, รัตนบุรี)

ธุรการ

21 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 5,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา ศิลป์-ภาษา 
โรงเรียนตานีวิทยา
สุรินทร์
(ปรือ, ปราสาท)

Qa,Qc,พนักงานขับรถ

21 ตุลาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 6 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรฃเรียนบ้านพะเนา
สุรินทร์
(ปราสาททอง, เขวาสินรินทร์)

พนักงานธุรการ, พนักงานประชาสัมพันธ์, พนักงานบันทึกข้อมูล

21 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
ม.ราชภัฎสุรินทร์
สุรินทร์
(บ้านพลวง, ปราสาท)

งานขาย

21 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
สุรินทร์พิทคม
สุรินทร์
(สลักได, เมือง)

พนังงานบัญชี,ซ่อมบำรุง, เช็คของ

20 ตุลาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา คณิตศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
สุรินทร์
(จารพัต, ศีขรภูมิ)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2014 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com