LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน สุรินทร์
|ผู้สมัครงาน อำนาจเจริญ|ผู้สมัครงาน บึงกาฬ|ผู้สมัครงาน บุรีรัมย์|ผู้สมัครงาน ชัยภูมิ|ผู้สมัครงาน กาฬสินธ์|ผู้สมัครงาน ขอนแก่น|ผู้สมัครงาน เลย|ผู้สมัครงาน มหาสารคาม|ผู้สมัครงาน มุกดาหาร|ผู้สมัครงาน นครพนม|ผู้สมัครงาน นครราชสีมา|ผู้สมัครงาน หนองบัวลำภู|ผู้สมัครงาน หนองคาย|ผู้สมัครงาน ร้อยเอ็ด|ผู้สมัครงาน สกลนคร|ผู้สมัครงาน ศรีสะเกษ|ผู้สมัครงาน สุรินทร์|ผู้สมัครงาน อุบลราชธานี|ผู้สมัครงาน อุดรธานี|ผู้สมัครงาน ยโสธร|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 บริการ

17 มกราคม 2560

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ปริญญาตรี สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์
สุรินทร์
(, เมือง)

ธุรการ

16 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สุรินทร์
(บัวโคก, ท่าตูม)

พนักงานขาย

16 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
รร.บ้านทัพกระบือ
สุรินทร์
(สำโรง, เมือง)

พนักงานขาย

16 มกราคม 2560

เพศ ชาย อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา ดนตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
สุรินทร์
(กังแอน, ปราสาท)

พนักงานจัดเรียงสินค้า

16 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ม.6 สาขา ขั้นพื้นฐาน 
กศน.อ.ศีขรภูมิ
สุรินทร์
(หนองบัว, ศีขรภูมิ)

พนักงานเบเกอรี่

16 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนอังกัญเสกแอ
สุรินทร์
(ตาอ็อง, เมือง)

พนักงาน

16 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.8
ปวส. สาขา การจัดการสำนักงาน 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
สุรินทร์
(สลักได, เมือง)

ทั่วไป

16 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ร.รทุ่งมนวิทยาคาร
สุรินทร์
(, )

ฟิสิกส์

16 มกราคม 2560

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา ฟิสิกส์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
สุรินทร์
(เมืองลีง, จอมพระ)

ฝ่ายบุคคล

16 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.8
ปริญญาตรี สาขา การจัดการ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สุรินทร์
(ลำดวน, ลำดวน)

จป,ผู้ช่วยนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม,ผู้ช่วยวิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อม

16 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.7
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
สุรินทร์
(บักได, พนมดงรัก)

พนักงานตรวจสอบสินเชื่อ/เร่งรัดหนี้สิน

15 มกราคม 2560

เพศ ชาย อายุ 39 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ปวส. สาขา สัตวศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนราชมงคล วิทยาเขตสุรินทร์
สุรินทร์
(เทนมีย์, เมืองสุรินทร์)

พนักงาน

14 มกราคม 2560

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
สุรินทร์
(บะ, ท่าตูม)

แม่บ้าน

14 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 36 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ม.6 สาขา วิทย์คณิต 
โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์
สุรินทร์
(ชุมพลบุรี, ชุมพลบุรี)

พนักงานขาย

14 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ม.6 สาขา วิท-คณิต 
มัธยมวัดควนวอเศษมูลนิธิ
สุรินทร์
(ผักไหม, ศีขรภูมิ)

ธุระการ

14 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา เกษตร 
มหาวิยาลัยราภฏสุรินทร์
สุรินทร์
(ปราสาททนง, ปราสาท)

ฝ่ายผลิต

13 มกราคม 2560

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ม.6 สาขา  
การศึกษานอกโรงเรียนปราสาท
สุรินทร์
(ไพล, ปราสาท)

เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

13 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ปริญญาตรี สาขา การประถมศึกษา 
มหาวิมยาลัยราชภัฏสุรินทร์
สุรินทร์
(กาบเชิง, กาบเชิง)

พนักงานขาย

13 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา
สุรินทร์
(ต.เทนมีย์, อ.เมือง)

ช่างเชื่อม

13 มกราคม 2560

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนชมชนบ้านนาอ้อ
สุรินทร์
(เทนมีย์, เมืองสุรินทร์/ Mueang Surin)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2017 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com