LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน สุรินทร์
|ผู้สมัครงาน อำนาจเจริญ|ผู้สมัครงาน บึงกาฬ|ผู้สมัครงาน บุรีรัมย์|ผู้สมัครงาน ชัยภูมิ|ผู้สมัครงาน กาฬสินธ์|ผู้สมัครงาน ขอนแก่น|ผู้สมัครงาน เลย|ผู้สมัครงาน มหาสารคาม|ผู้สมัครงาน มุกดาหาร|ผู้สมัครงาน นครพนม|ผู้สมัครงาน นครราชสีมา|ผู้สมัครงาน หนองบัวลำภู|ผู้สมัครงาน หนองคาย|ผู้สมัครงาน ร้อยเอ็ด|ผู้สมัครงาน สกลนคร|ผู้สมัครงาน ศรีสะเกษ|ผู้สมัครงาน สุรินทร์|ผู้สมัครงาน อุบลราชธานี|ผู้สมัครงาน อุดรธานี|ผู้สมัครงาน ยโสธร|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 บัญชี

19 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปวส. สาขา การบัญชี 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
สุรินทร์
(ต.ตระแสง, อ.เมือง)

พนักงาน ขาย

18 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 10 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปวส. สาขา การตลาด 
พณิชยการกรุงเทพ
สุรินทร์
(เทนมีย์, เมือง)

พนักงานขาย การตลาด

18 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 0 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา สัตวศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สุรินทร์
(จารพัต, ศีขรภูมิ)

การตลาด

18 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา บิริหารธุรกิจ การตลาด 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์
สุรินทร์
(คอโค, เมือง)

พนักงานขาย แคชเชียร์

18 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ม.6 สาขา  
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน(กศน)
สุรินทร์
(ในเมือง, เมือง)

แคชเชียร์

18 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปวช. สาขา ช่างโยธา 
วิทยาลัยเทคนิคสุริทร์
สุรินทร์
(ตาอ็อง, เมืองสุรินทร์)

ธุรการ งานเอกสาร

18 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา สาขาบริหารธุรกิจ วิชาเอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
สุรินทร์
(บัวเชด, บัวเชด)

พนักงานขาย

17 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.7
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์
สุรินทร์
(ทับใหญ่, รัตนบุรี)

พนักงานขาย

17 เมษายน 2557

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนบ้านกุง
สุรินทร์
(หนองแวง, ศรีณรงค์)

เกี่ยวกับเอกสาร/ ธุรการในสำนักงาน/ติดต่อประสานงาน

17 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 10 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา บัญชี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
สุรินทร์
(ท่าตูม, ท่าตูม)

บัญชีเจ้าหนี้

17 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา บริหารรัฐกิจ 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สุรินทร์
(บ้านแร่, เขวาสินรินทร์)

ช่างซ่อมบำรุง,QC,ฝ่ายผลิต

17 เมษายน 2557

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปวส. สาขา เครื่องมือกล 
วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
สุรินทร์
(สำโรงทาบ, สำโรงทาบ)

พนักงาน และ อื่น ๆ ได้หมด

17 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา ภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
สุรินทร์
(นอกเมือง, เมือง)

พนักงานขาย,บริการลูกค้า,

17 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปวช. สาขา พาณิชยการ 
วิทยาลยสารพัดช่างสุรินทร์
สุรินทร์
(คอโค, เมือง)

งานขาย

17 เมษายน 2557

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.7
ม.6 สาขา  
รร.ศีขรภูมิพิสัย
สุรินทร์
(ต.จารพัต, อ.ศีขรภูมิ)

พนักงานขาย

17 เมษายน 2557

เพศ ชาย อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 50,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ม.6 สาขา ศิลป์ภาษาอังกฤษ 
โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
สุรินทร์
(ตรวจ, ศรีณรงค์)

สายช่าง

17 เมษายน 2557

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีไฟฟ้า 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
สุรินทร์
(ด่าน, กาบเชิง)

พนักงานขาย

16 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ม.6 สาขา พัฒนาอาชีพ 
กศนอำเภอปราสาท
สุรินทร์
(ไพล, .ปราสาท)

งานธุรการ,การบัญชี,การเงิน

16 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา การบัญชี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
สุรินทร์
(ตระแสง, เมือง)

แม่บ้าน

16 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ม.6 สาขา พาณิชย์ 
ประสาทวิทยาคาร
สุรินทร์
(ปราสาททนง, ปราสาท)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2014 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com