LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน สุรินทร์
|ผู้สมัครงาน อำนาจเจริญ|ผู้สมัครงาน บึงกาฬ|ผู้สมัครงาน บุรีรัมย์|ผู้สมัครงาน ชัยภูมิ|ผู้สมัครงาน กาฬสินธ์|ผู้สมัครงาน ขอนแก่น|ผู้สมัครงาน เลย|ผู้สมัครงาน มหาสารคาม|ผู้สมัครงาน มุกดาหาร|ผู้สมัครงาน นครพนม|ผู้สมัครงาน นครราชสีมา|ผู้สมัครงาน หนองบัวลำภู|ผู้สมัครงาน หนองคาย|ผู้สมัครงาน ร้อยเอ็ด|ผู้สมัครงาน สกลนคร|ผู้สมัครงาน ศรีสะเกษ|ผู้สมัครงาน สุรินทร์|ผู้สมัครงาน อุบลราชธานี|ผู้สมัครงาน อุดรธานี|ผู้สมัครงาน ยโสธร|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 พนักงานต่อประกัน

27 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา มนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สุรินทร์
(สมุด, ปราสาท)

ล่าม

27 พฤษภาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาตรี สาขา ภาษาญี่ปุ่น 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สุรินทร์
(ในเมือง, เมือง)

Supervisor pc

27 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิข 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์
สุรินทร์
(บ้านไทร, ปราสาท)

ขับรถ

27 พฤษภาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 38 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนสุรินทรศึกษา
สุรินทร์
(แกใหญ่, เมือง)

พนักงานขับรถ

27 พฤษภาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 38 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา วิทย์-คณิตฯ 
รร.เมืองลีงวิยา
สุรินทร์
(เมืองบัว, ชุมพลบุรี)

พนักงานต้อนรับ ,พนักงานขาย ,พนักงานบัญชี

27 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ม.6 สาขา วิทย์-คณิตฯ 
โรงเรียนท่าสว่างวิทยา
สุรินทร์
(ท่าสว่าง, เมือง)

พนักงานขาย,การตลาด

26 พฤษภาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
สุรินทร์
(ตรวจ, ศรีณรงค์)

พนักงานขาย

26 พฤษภาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 6,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปวช. สาขา ยานยนต์ 
วท.เทคนิคสุรินทร์
สุรินทร์
(เทนมีย์, เมือง)

เจ้าหน้าที่รับประกันภัย ประจำสาขาสุรินทร์

26 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 10 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
สุรินทร์
(ทับทัน, สังขะ)

ผู้ช่วยพยาบาล

26 พฤษภาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
ชุมพลวิทยาสรรค์
สุรินทร์
(ศรีณรงค์, ชุมพลบุรี)

ธุรการ

26 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา การจัดการทั่วไป 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
สุรินทร์
( ตำบลเมืองที, อำเภอเมือง)

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า /พนักงานขาย / เจ้าหน้าที่การตลาด

26 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี
สุรินทร์
(กังแอน, ปราสาท)

บัญชี/ธุรการทั่วไป

26 พฤษภาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา การบัญชี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
สุรินทร์
(หนองเรือ, ชุมพลบุรี)

พนักงานขาย

26 พฤษภาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ม.6 สาขา สายสามัญ 
โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม
สุรินทร์
(ศรีสุข, ศรีณรงค์)

พนังงานขาย

26 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สุรินทร์
(ตำบลระแงง, อำเภอศีขรภุมิ)

call center , การตลาด

26 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
โรงเรียนเทโนโลยีสุรินทรศึกษา
สุรินทร์
(โคกกลาง, พนมดงรัก)

วิทยาศาสตร์

26 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ม.6 สาขา - 
โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์
สุรินทร์
(ชุมพลบุรี, ชุมพลบุรี)

Survey

26 พฤษภาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปวส. สาขา ช่างสำรวจ 
วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
สุรินทร์
(หนองแวง, ศรีณรงค์)

การขาย การตลาด อ๊อฟฟิต

26 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ม.6 สาขา คณิต-ภาษา 
พรรณาวุฒาจารย์
สุรินทร์
(เมืองบัว, ชุมพลบุรี)

ช่างไฟฟ้า ช่างเทคนิค ช่างอิเล็กโทรนิค

25 พฤษภาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา ไฟฟ้และอิเล็กโทรนิค 
ม.ราชภัฏสุรินทร์
สุรินทร์
(บุแกรง, จอมพระ)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2015 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com