LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน สุรินทร์
|ผู้สมัครงาน อำนาจเจริญ|ผู้สมัครงาน บึงกาฬ|ผู้สมัครงาน บุรีรัมย์|ผู้สมัครงาน ชัยภูมิ|ผู้สมัครงาน กาฬสินธ์|ผู้สมัครงาน ขอนแก่น|ผู้สมัครงาน เลย|ผู้สมัครงาน มหาสารคาม|ผู้สมัครงาน มุกดาหาร|ผู้สมัครงาน นครพนม|ผู้สมัครงาน นครราชสีมา|ผู้สมัครงาน หนองบัวลำภู|ผู้สมัครงาน หนองคาย|ผู้สมัครงาน ร้อยเอ็ด|ผู้สมัครงาน สกลนคร|ผู้สมัครงาน ศรีสะเกษ|ผู้สมัครงาน สุรินทร์|ผู้สมัครงาน อุบลราชธานี|ผู้สมัครงาน อุดรธานี|ผู้สมัครงาน ยโสธร|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 ครูผู้สอน/ธุรการ

2 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา ภาษาไทยและการสื่อสาร 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สุรินทร์
(โคกกลาง, พนมดงรัก)

ผู้ช่วยผู้จัดการ

2 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาตรี สาขา การจัดการทั่วไป 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สุรินทร์
(ตระเปียงเตีย, ลำดวน)

ฝ่ายบุคคล

2 กันยายน 2557

เพศ ชาย อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ปวช. สาขา สัตวศาตร์ 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี่บุรีรัมย์
สุรินทร์
(หนองฮะ, สำโรงทาบ)

ขับรถ

2 กันยายน 2557

เพศ ชาย อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
รัตนบุรี
สุรินทร์
(รัตนบุรี, รัตนบุรี)

,ขับรถ

2 กันยายน 2557

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
รัตนบุรี
สุรินทร์
(รัตนบุรี, รัตนบุรี)

หัวหน้าฝ่ายบัญชี,ตรวจสอบบัญชี

1 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 47 ปี ประสบการณ์ 20 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา บัญชีบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สุรินทร์
(ท่าสว่าง, เมือง)

สัตวบาล

1 กันยายน 2557

เพศ ชาย อายุ 37 ปี ประสบการณ์ 10 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา สัตวศาสตร์ 
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตสุรินทร์
สุรินทร์
(บะ, ท่าตูม)

หัวหน้าฝ่ายบัญชี

1 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 47 ปี ประสบการณ์ 15 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา บัญชีบัณฑิต 
มสธ.
สุรินทร์
(ท่าสว่าง, เมือง)

นักวิชาการสาธารณสุข,พนักงานขาย,ผู้ช่วยทันตกรรม,พนักงานแคชเชียร์,พนักงานช่วยเหลือคนไข้,เจ้าหน้าที่เวชระเบียน,พนักงานคีย์ข้อมูล

1 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขชุมชน 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
สุรินทร์
(บุฤาษี, เมือง)

ฝ่ายผลิต

1 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ม.6 สาขา วิทคณิต 
โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา
สุรินทร์
(โนน, โนนนารายณ์)

พนักงานขาย

1 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
พนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา"
สุรินทร์
(ตระแสง, เมือง)

ขับรถ

31 สิงหาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.7
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
รัตนบุรี
สุรินทร์
(รัตนบรี, รัตนบุรี)

วิศวกรสิ่งแวดล้อม,เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม,เจ้าหน้าที่วามปลอดภัย

31 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สุรินทร์
(กาบเชิง, กาบเชิง)

ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการร้านยา Pure

30 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา คณิตศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
สุรินทร์
(เทนมีย์, เมือง)

พนักงานขับรถ

30 สิงหาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.9
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ร.ร บ้านสน
สุรินทร์
(สะเดา, บัวเชด)

ครูสอนภาษาอังกฤษ

30 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา ภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
สุรินทร์
(นานวน, สนม)

ฝ่ายผลิต

30 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ม.6 สาขา วิทย์ คณิต 
ร.ร ประสาทวิทยาคาร
สุรินทร์
(ปรือ, ปราสาท)

ธุรการ,บันทึกข้อมูล,ประสานงาน,บริการ

30 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา สารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 
มทร.อีสาน วข.สุรินทร์
สุรินทร์
(ไพล, ปราสาท)

ช่างซ่อมบำรุง

30 สิงหาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์
สุรินทร์
(อู่โลก, .ลำดวน)

ช่างซ่อมเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป

30 สิงหาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปวส. สาขา อิเล็กทรอนิกส์ 
วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
สุรินทร์
(ตรำดม, ลำดวน)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2014 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com