LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน สุรินทร์
|ผู้สมัครงาน อำนาจเจริญ|ผู้สมัครงาน บึงกาฬ|ผู้สมัครงาน บุรีรัมย์|ผู้สมัครงาน ชัยภูมิ|ผู้สมัครงาน กาฬสินธ์|ผู้สมัครงาน ขอนแก่น|ผู้สมัครงาน เลย|ผู้สมัครงาน มหาสารคาม|ผู้สมัครงาน มุกดาหาร|ผู้สมัครงาน นครพนม|ผู้สมัครงาน นครราชสีมา|ผู้สมัครงาน หนองบัวลำภู|ผู้สมัครงาน หนองคาย|ผู้สมัครงาน ร้อยเอ็ด|ผู้สมัครงาน สกลนคร|ผู้สมัครงาน ศรีสะเกษ|ผู้สมัครงาน สุรินทร์|ผู้สมัครงาน อุบลราชธานี|ผู้สมัครงาน อุดรธานี|ผู้สมัครงาน ยโสธร|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 ครู/เจ้าหน้าที่บุคคล/เจ้าหน้าที่การตลาด/คลังสินค้า/พนักงานขาย

31 พฤษภาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาตรี สาขา สังคมศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
สุรินทร์
(บึง, เขวาสินรินทร์)

พนักงานขาย

31 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 41 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ม.6 สาขา  
โรงเรียนศรีผไทสมันต
สุรินทร์
(ต.นาบัว, อ.เมือง)

พนักงานฝ่ายผลิตและตรวสอบคุณภาพสินค้า

31 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีการผลิตพืชคุณภาพ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีตะวันออก
สุรินทร์
(นาหนองไผ่, ชุมพลบุรี)

พนักงานขาย ธุรการ พนักงานทั่วไป

31 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
สุรินทร์
(เฉนียง, เมือง)

พนักงานขายสินค้า

30 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.7
ปริญญาตรี สาขา คอมพิวธุรกิจ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
สุรินทร์
(หนองบัวบาน, รัตนบุรี)

พนักงานบัญชี ,หัวหน้างานบัญชี

30 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาตรี สาขา การบัญชี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
สุรินทร์
(บ้านแร่, เขวาสินรินทร์)

พนักงานแลกเปลี่ยนเงิน

30 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
ท่าตูมประชาเสริมวิทย์
สุรินทร์
(หนองบัว, ท่าตูม)

พนักงานขาย

30 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ม.6 สาขา  
โรงเรียนสิรินธร
สุรินทร์
(นารุ่ง, ศีขรภูมิ)

ผู้ช่วยเภสัชกร

30 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 0 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สุรินทร์
(บัวโคก, ท่าตูม)

พนักงานขาย

30 พฤษภาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
รร.เทศบาล3เทศบาลอนุสร
สุรินทร์
(ต.เฉนียง, เมือง)

ฝ่ายผลิด

30 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.9
ต่ำกว่า ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนบ้านสะเดา
สุรินทร์
(สะเดา, บัวเชด)

ประสานงานฝ่ายขาย

30 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปวช. สาขา การบัญชี 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิจพณิชยการ
สุรินทร์
(ท่าตูม, ท่าตูม)

ธุรการ บัญชี กราฟิก

30 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สุรินทร์
(บักได, พนมดงรัก)

พนักงานทำความสะอาด

30 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์
สุรินทร์
(บะ, ท่าตูม)

พนักงานขาย

30 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปวช. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม
สุรินทร์
(รัตนบุรี, รัตนบุรี)

จดบิล

30 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.8
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์
สุรินทร์
(บัานผือ, จอมพระ)

ประสานงานทั่วไป

29 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
สุรินทร์
(ไพขลา, ชุมพลบุรี)

ขับรถ ตัก โฟคลิฟท์

29 พฤษภาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 8 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ม.6 สาขา ศิลป์ภาษา 
ร.ร จอมพระประชาสรรค์
สุรินทร์
(นลุ่มระวี, จอมพระ)

นักกายภาพบำบัด เทรนเนอร์ออกกำลังกาย พนักงานฟิตเนส เทรนเนอร์

29 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์การกีฬา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
สุรินทร์
(เสม็จ, สำโรงทาบ)

พนักงานขาย

29 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
สุรินทร์
(ท่าตูม, ท่าตูม)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2016 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com