LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน สุรินทร์
|ผู้สมัครงาน อำนาจเจริญ|ผู้สมัครงาน บึงกาฬ|ผู้สมัครงาน บุรีรัมย์|ผู้สมัครงาน ชัยภูมิ|ผู้สมัครงาน กาฬสินธ์|ผู้สมัครงาน ขอนแก่น|ผู้สมัครงาน เลย|ผู้สมัครงาน มหาสารคาม|ผู้สมัครงาน มุกดาหาร|ผู้สมัครงาน นครพนม|ผู้สมัครงาน นครราชสีมา|ผู้สมัครงาน หนองบัวลำภู|ผู้สมัครงาน หนองคาย|ผู้สมัครงาน ร้อยเอ็ด|ผู้สมัครงาน สกลนคร|ผู้สมัครงาน ศรีสะเกษ|ผู้สมัครงาน สุรินทร์|ผู้สมัครงาน อุบลราชธานี|ผู้สมัครงาน อุดรธานี|ผู้สมัครงาน ยโสธร|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 บัญชี พนักงานขาย เสิร์ฟ

1 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปวช. สาขา บัญชี 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
สุรินทร์
(ตาอ็อง, เมือง)

ทั่วไป

1 ตุลาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปวส. สาขา ไฟฟ้ากำลัง 
วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
สุรินทร์
(ไพรขลา, ชุมพลบุรี)

ช่างไฟฟ้า

1 ตุลาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า 
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สุรินทร์
(ท่าสว่าง, เมือง)

ประชาสัมพันธ์

30 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 17 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ต่ำกว่า ม.6 สาขา พยาบาล 
โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร
สุรินทร์
(ต.ตาเมียง, พมดงรัก)

qc

30 กันยายน 2557

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ม.6 สาขา  
โรงเรียนสังขะ
สุรินทร์
(สังขะ, สังขะ)

โฟร์แมน

30 กันยายน 2557

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ม.6 สาขา วิทย์ 
โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน
สุรินทร์
(ท่าสว่าง, เมือง)

ธุรการ , เลขานุการ , พนักงานตอนรับ,ประชาสัมพัน

30 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา ภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
สุรินทร์
(นานวน, สนม)

พนักงานประจำร้าน(งานประจำ)

30 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ปริญญาตรี สาขา ภาษาจีน 
มรภ.สวนสุนันทา
สุรินทร์
(นอกเมือง, เมืองสุรินทร์)

จำหน่ายอุปกรณ์

30 กันยายน 2557

เพศ ชาย อายุ 17 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ปวช. สาขา อิเล็กทรอนิกส์ 
เทคนิคสุรินทร์
สุรินทร์
(เทนมีย์, เมือง)

นิติกร หรือทนายความ

30 กันยายน 2557

เพศ ชาย อายุ 37 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สุรินทร์
(ทับทัน, สังขะ)

พนักงานขาย

29 กันยายน 2557

เพศ ชาย อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ต่ำกว่า ม.6 สาขา วิทบ์-คณิต 
กศน
สุรินทร์
(จอมพระ, จอมพระ)

พนักงานประจำร้าน

29 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา วิทย์ คณิต 
สินรินทร์วิทยา
สุรินทร์
(บ้านแร่, เขวาสินรินทร์)

ธุการ , บริหารง่านทั่วไป,

29 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต สุรินทร์
สุรินทร์
(ท่าสว่าง, เมือง)

พนักงานบริการรายชั่ว

29 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา การจัดการทั่วไป 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
สุรินทร์
(แกใหญ่, เมือง)

พนักงาน

29 กันยายน 2557

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปวช. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก
สุรินทร์
(นอกเมือง, เมือง)

พนักงานธุรการ บัญชี

28 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
สุรินทร์
(ยาง, ศีขรภูมิ)

ช่างซ่อมบำรุง

28 กันยายน 2557

เพศ ชาย อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปวส. สาขา เครื่องกล 
วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
สุรินทร์
(ตาอ็แง, เมือง)

ground staff, receptionist, sale excutive,

28 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
สุรินทร์
(ทุ่งมน, ปราสาท)

โฟร์แมนคุมงานก่อสร้าง

27 กันยายน 2557

เพศ ชาย อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา ช่างก่อสร้าง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
สุรินทร์
(ตั้งใจ, เมือง)

พนักงานขาย , การตลาด

27 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 18 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนเทศบาล3 "เทศบาลอนุสรณ์"
สุรินทร์
(นอกเมือง, เมือง)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2014 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com