LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน สุพรรณบุรี
|ผู้สมัครงาน อ่างทอง|ผู้สมัครงาน อยุธยา|ผู้สมัครงาน ชัยนาท|ผู้สมัครงาน กาญจนบุรี|ผู้สมัครงาน ลพบุรี|ผู้สมัครงาน นครปฐม|ผู้สมัครงาน นครสวรรค์|ผู้สมัครงาน เพชรบุรี|ผู้สมัครงาน ประจวบคีรีขันธ์|ผู้สมัครงาน ราชบุรี|ผู้สมัครงาน สมุทรสาคร|ผู้สมัครงาน สมุทรสงคราม|ผู้สมัครงาน สิงห์บุรี|ผู้สมัครงาน สระบุรี|ผู้สมัครงาน สุพรรณบุรี|ผู้สมัครงาน อทัยธานี|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 ฝ่ายบุคล ประชาสัมพันธ ต้อนรับ อาหาร พนักงานขาย การตลาด

19 พฤศจิกายน 2560

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ต่ำกว่า ม.6 สาขา การโรงแรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
สุพรรณบุรี
(สนามคลี, เมือง)

พนังงานขาย

18 พฤศจิกายน 2560

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ม.6 สาขา  
ธรรมโชติศึกษาลัย
สุพรรณบุรี
(เขาพระ, หันคา)

ทุกตำแหน่ง

18 พฤศจิกายน 2560

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ร.ร.วัดสุคนธาราม
สุพรรณบุรี
( ต.รั้วใหญ่, อ.เมือง)

เสมือน

17 พฤศจิกายน 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
สุพรรณบุรี
(อู่ทอง, อู่ทอง)

ผู้ช่วยพนักงานขับรถส่งสินค้า

17 พฤศจิกายน 2560

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
สุพรรณบุรี
(โพธิ์พระยา, เมือง)

ผู้จัดการร้าน

17 พฤศจิกายน 2560

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา ภาษาไทย 
มหาวิทยาลัยพะเยา
สุพรรณบุรี
(ไผ่ขวาง, เมือง)

พนักงานขาย/แคชเชียร์/การตลาด/ QC

17 พฤศจิกายน 2560

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 8 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
รร.อู่ทอง
สุพรรณบุรี
(อู่ทอง, อู่ทอง)

Marketing

17 พฤศจิกายน 2560

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ม.6 สาขา อังกฤษ-ฝรั่งเศส 
ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง
สุพรรณบุรี
(ท่าพี่เลี้ยง, เมือง)

อาหาร

16 พฤศจิกายน 2560

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
สงวนหญิง
สุพรรณบุรี
(ทับตีเหล็ก, เมือง)

พนักงานขับรถ

16 พฤศจิกายน 2560

เพศ ชาย อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนวีดทองประดิษฐ์
สุพรรณบุรี
(, สองพีน้อง)

พนักงานขาย

16 พฤศจิกายน 2560

เพศ ชาย อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ม.6 สาขา  
โรงเรียนหนองวัล์เปรียงวิทยา
สุพรรณบุรี
(ทุ่งคอก, สองพี่น้อง)

ธุรการ

16 พฤศจิกายน 2560

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา นิติศาสาตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
สุพรรณบุรี
(บ้านกร่าง, ศรีประจันต์)

พนักงาน เสริฟ หรืออื่นๆ

15 พฤศจิกายน 2560

เพศ ชาย อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 6,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ม.6 สาขา นาฏศิลป์ศิลปไทย 
วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
(บางงาม, ศรีประจันต์)

ขายของ

15 พฤศจิกายน 2560

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 7,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ศิลป์คำนวล 
โพธินิมิตสิทยาคม
สุพรรณบุรี
(ย่านยาว, สามชุก)

พนักงานขับรถ,พนักงานต้อนรับ,โรงแรม

15 พฤศจิกายน 2560

เพศ ชาย อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 10 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ม.6 สาขา สามัญ 
กสน.กาญจนบุรี
สุพรรณบุรี
(บ้านโพธิ์, เมือง)

พนักงานขาย พนักงาน Part time

15 พฤศจิกายน 2560

เพศ หญิง อายุ 38 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาโท สาขา รัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สุพรรณบุรี
(ย่านยาว, สามชุก/ Sam Chuk)

งานขายและการจัดการ

15 พฤศจิกายน 2560

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาตรี สาขา บริหารรัฐกิจ 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สุพรรณบุรี
(ทุ่งคอก, อำเภอสองพี่น้อง)

ธุรการ

15 พฤศจิกายน 2560

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ม.6 สาขา  
บางลี่วิทยา
สุพรรณบุรี
(บางตะเคียน, สองพี่น้อง)

พนักงานขาย

15 พฤศจิกายน 2560

เพศ หญิง อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนอู่ทอง
สุพรรณบุรี
(อู่ทอง, อู่ทอง)

หน้าเคาร์เตอร์ เสริฟ

15 พฤศจิกายน 2560

เพศ หญิง อายุ 18 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา - 
สุพรรณภูมิ
สุพรรณบุรี
(ต.ดอนโพธิ์ทอง, อ.เมือง)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2017 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com