LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน สุพรรณบุรี
|ผู้สมัครงาน อ่างทอง|ผู้สมัครงาน อยุธยา|ผู้สมัครงาน ชัยนาท|ผู้สมัครงาน กาญจนบุรี|ผู้สมัครงาน ลพบุรี|ผู้สมัครงาน นครปฐม|ผู้สมัครงาน นครสวรรค์|ผู้สมัครงาน เพชรบุรี|ผู้สมัครงาน ประจวบคีรีขันธ์|ผู้สมัครงาน ราชบุรี|ผู้สมัครงาน สมุทรสาคร|ผู้สมัครงาน สมุทรสงคราม|ผู้สมัครงาน สิงห์บุรี|ผู้สมัครงาน สระบุรี|ผู้สมัครงาน สุพรรณบุรี|ผู้สมัครงาน อทัยธานี|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 การตลาด

17 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ 
วิทยาลัยราชพฤกษ์
สุพรรณบุรี
(บ้านกร่าง, ศรีประจันต์)

Site engineer

17 เมษายน 2557

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมโยธา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สุพรรณบุรี
(หนองผักนาก, สามชุก)

เจ้าหน้าที่สินเชื่อรถจักรยานยนต์สุพรรณบุรี

17 เมษายน 2557

เพศ ชาย อายุ 0 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปวส. สาขา บริหารธุรกิจ 
สารพัดช่างสุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
(หนองสาหร่าย, ดอนเจดีย์)

พนักงานขาย

17 เมษายน 2557

เพศ ชาย อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.8
ต่ำกว่า ม.6 สาขา อุตสาหกรรม 
สามชุกรัตนโภคาราม
สุพรรณบุรี
(สามชุก, สามชุก)

ผู้จัดการร้านฝึกหัด/ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด/ธุรการ

16 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
สุพรรณบุรี
(วังยาง, ศรีประจันต์)

พนักงานขับรถ พนักงานประจำศูนย์โตโยต้า

15 เมษายน 2557

เพศ ชาย อายุ 41 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา พัฒนาชุมชน 
มหาลัยราชภัฏเทพสตรี
สุพรรณบุรี
(สามชุก, สามชุก)

พนักงานขาย,การตลาด,Marketing

15 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนบางลี่วิทยา
สุพรรณบุรี
(ต้นตาล, สองพี่น้อง)

แอดมิน , เลขานุการ , ธุรการ

15 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ การท่องเที่ยง 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
สุพรรณบุรี
(ศรีสำราญ, สองพี่น้อง)

ธุรการ

14 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปวส. สาขา การบัญชี 
โรงเรียนสหวิทย์บริหารธุรกิจ
สุพรรณบุรี
(บางตาเถร, สองพี่น้อง)

ผู้ช่วยผู้จัดการ,เจ้าหน้าที่ R&D

13 เมษายน 2557

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
สุพรรณบุรี
(แจงงาม, หนองหญ้างไซ)

การจัดการ, ประสานงาน , การตลาด

13 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา การจัดการ 
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
สุพรรณบุรี
(ดอนกำยาน, เมือง)

พนักงานขาย

12 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ธุระกิจ 
วิทยาลัยอาชีพโพธิ์ทอง
สุพรรณบุรี
(วังยาง, ศรีประจันต์)

เจ้าหน้าที่โปรโมชั่น

11 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปวช. สาขา ช่างกลโรงงาน 
วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใสจังหวัดสุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
(ตลิ่งชัน, เมือง)

ผู้ช่วยผู้จัดการฝึกหัด

11 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
สุพรรณบุรี
(จรเข้สามพัน, อู่ทอง)

พนักงานการ

11 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ธุระกิจ 
วิทยาลัยอาชีพโพธิ์ทอง
สุพรรณบุรี
(ตำบลวังยาง, ประจันต์)

ครูผู้ช่วย

11 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา สังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สุพรรณบุรี
(ดอนมะเกลือ, อู่ทอง)

พนักงานขาย

10 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ศิล-ทั่วไป 
ศรีประจันต์เมธีประมุข
สุพรรณบุรี
(วังยาง, ศรีประจันต์)

ครู

10 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา สังคมศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
สุพรรณบุรี
(ย่านยาว, สามชุก)

พนักงานขาย

10 เมษายน 2557

เพศ ชาย อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ม.6 สาขา ศิลป์-ภาษา 
รร.ชุมชนบ้านหนองฝ้าย
สุพรรณบุรี
(อ.เมือง, สุพรรณบุรี)

พนักงานประจำ การขาย

10 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ต่ำกว่า ม.6 สาขา มัทธยมศึกษาตอนต้น 
บจ. 7
สุพรรณบุรี
(รั้วใหญ่, เมือง)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2014 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com