LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน สุพรรณบุรี
|ผู้สมัครงาน อ่างทอง|ผู้สมัครงาน อยุธยา|ผู้สมัครงาน ชัยนาท|ผู้สมัครงาน กาญจนบุรี|ผู้สมัครงาน ลพบุรี|ผู้สมัครงาน นครปฐม|ผู้สมัครงาน นครสวรรค์|ผู้สมัครงาน เพชรบุรี|ผู้สมัครงาน ประจวบคีรีขันธ์|ผู้สมัครงาน ราชบุรี|ผู้สมัครงาน สมุทรสาคร|ผู้สมัครงาน สมุทรสงคราม|ผู้สมัครงาน สิงห์บุรี|ผู้สมัครงาน สระบุรี|ผู้สมัครงาน สุพรรณบุรี|ผู้สมัครงาน อทัยธานี|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 พนักงานขาย

27 มิถุนายน 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
การศึกษานอกระบบเเละการศึกษาตามอัธยาศัยสุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
(ไผ่ขวาง, เมืองสุพรรณบุรี)

พนักงานธุรการ ประชาสัมพันธ์ ขาย

27 มิถุนายน 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง
สุพรรณบุรี
(รั้วใหญ่, เมือง)

แคชเชียร์หรือพนักงานตำแหน่งอื่นๆ ประจำมินิบิ๊กซีสาขาอู่ทอง

27 มิถุนายน 2559

เพศ หญิง อายุ 35 ปี ประสบการณ์ 6 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา การจัดการทั่วไป 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สุพรรณบุรี
(อู่ทอง, อู่ทอง)

พนักงานขาย

27 มิถุนายน 2559

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนการศึกษานอกโรงเรียน
สุพรรณบุรี
(ต.หนองห ญ้าไซ, อ.หนองหญ้าไซ)

พนักงานขาย

27 มิถุนายน 2559

เพศ ชาย อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ปวช. สาขา ช่างยนต์ 
วิทยาลัยเทคนิกสุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
(ต.ท่าระหัด, อ.เมือง)

บริษัท

27 มิถุนายน 2559

เพศ หญิง อายุ 35 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ม.6 สาขา ทั่วไป 
การศึกษานอกโรงเรียน
สุพรรณบุรี
(ทุ่งคลี, เดิมบางนางบวช)

ได้ทุกตำแหน่ง

26 มิถุนายน 2559

เพศ หญิง อายุ 36 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม 
ราชภัฏนครปฐม
สุพรรณบุรี
(พลับพลาไชย, อู่ทอง)

บริการทั่วไป

26 มิถุนายน 2559

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สุพรรณบุรี
(บ้านดอน, อู่ทอง)

พนักงานขาย

26 มิถุนายน 2559

เพศ หญิง อายุ 2016 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
กศน
สุพรรณบุรี
(พิหารแดง, เมือง)

morniter

26 มิถุนายน 2559

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.6
ม.6 สาขา สายสามัญ 
ก.ศ.นหนองแขม
สุพรรณบุรี
(บ่อสุพรรณ, สองพี่น้อง)

พนักงานขับรถส่งผู้โดยสาร

26 มิถุนายน 2559

เพศ ชาย อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 7 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ม.6 สาขา ศิลป์ 
กศน.อำเภอเมืองกาญจนบุรี
สุพรรณบุรี
(หนองราชวัตร, หนองหญ้าไซ)

พนักงานขาย

26 มิถุนายน 2559

เพศ ชาย อายุ 0 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา ศิลป์-ภาษา 
รร.สรวงสุทธาวิทยา
สุพรรณบุรี
(ปลายนา, ศรีประจันต์)

พนักงานเสิร์ฟ..พนักงานขับรถส่งสินค้า

26 มิถุนายน 2559

เพศ ชาย อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปวส. สาขา สัตวศาตร์ 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี
สุพรรณบุรี
(จรเข้สามพัน, อู่ทอง)

แคชเชียร์

26 มิถุนายน 2559

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.6
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนดอนคาวิทยา
สุพรรณบุรี
(สระแก้ว, สุพรรบุรี)

แคชเชียร์

26 มิถุนายน 2559

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
ดอนคาวิทยา
สุพรรณบุรี
(พลับพลาไชย, อู่ทอง)

ช่างเทคนิค

26 มิถุนายน 2559

เพศ ชาย อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปวส. สาขา เทคนิคยานยนต์ 
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
(ท่าระหัด, เมือง)

พนักงานขับรถ6ล้อส่งของ

25 มิถุนายน 2559

เพศ ชาย อายุ 38 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปวช. สาขา ช่างยนต์ 
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
สุพรรณบุรี
(วังลึก, สามชุก)

บริการ

25 มิถุนายน 2559

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ม.6 สาขา ศิลป์ภาษา-สังคม 
โรงเรียนสงวนหญิง
สุพรรณบุรี
(ดอนตาล, เมือง)

supervisor , หัวหน้างานดูแล pc

25 มิถุนายน 2559

เพศ ชาย อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 8 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.9
ม.6 สาขา ศิลป์ - คำนวณ 
โรงเรียนวิสุทธรังษีกาญจนบุรี
สุพรรณบุรี
(ท่าพี่เลี้ยง, เมือง)

พนักงานขับรถ

25 มิถุนายน 2559

เพศ ชาย อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา - 
วัดท่าข้าม
สุพรรณบุรี
(ทัพหลวง, หนองหญ้าไซ)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2016 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com