LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน สุพรรณบุรี
|ผู้สมัครงาน อ่างทอง|ผู้สมัครงาน อยุธยา|ผู้สมัครงาน ชัยนาท|ผู้สมัครงาน กาญจนบุรี|ผู้สมัครงาน ลพบุรี|ผู้สมัครงาน นครปฐม|ผู้สมัครงาน นครสวรรค์|ผู้สมัครงาน เพชรบุรี|ผู้สมัครงาน ประจวบคีรีขันธ์|ผู้สมัครงาน ราชบุรี|ผู้สมัครงาน สมุทรสาคร|ผู้สมัครงาน สมุทรสงคราม|ผู้สมัครงาน สิงห์บุรี|ผู้สมัครงาน สระบุรี|ผู้สมัครงาน สุพรรณบุรี|ผู้สมัครงาน อทัยธานี|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 พนักงาน

26 เมษายน 2560

เพศ หญิง อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ม.6 สาขา คณิต ภาษา 
รร.บางปลาม้า สูงสุมารผดุงวิท
สุพรรณบุรี
(ไผ่ขวาง, เมือง)

ได้ทุกตำแหน่ง

27 เมษายน 2560

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
สุพรรณบุรี
(หัวเขา, เดิมบางนางบวช)

พนักงานขาย,ธุรการ,call center,แคชเชียร์

26 เมษายน 2560

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
มัธยมวัดบึงทองหลาง
สุพรรณบุรี
(หนองสะเดา, สามชุก)

พนักงานขาย

26 เมษายน 2560

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปวช. สาขา อาหารและโภชนาการ 
วิทยาลัยอาชีวะสุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
( ดอนเจดีย์, ดอนเจดีย์)

พนักงานขาย

27 เมษายน 2560

เพศ ชาย อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 12 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนวัดแก้ว
สุพรรณบุรี
(ทับตีเหล็ก, เมืองสุพรรณบุรี)

ผู้ช่วยผู้จัดการ,ผู้จัดการ

26 เมษายน 2560

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.7
ปริญญาตรี สาขา สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สุพรรณบุรี
(บ้านดอน, อู่ทอง)

ครูภาษาไทย

26 เมษายน 2560

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา ภาษาไทย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
สุพรรณบุรี
(บ้านกร่าง, ศรีประจันต์)

แม่บ้าน

26 เมษายน 2560

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนบ้านรางกะทุ่ม
สุพรรณบุรี
(ไผ่ขวาง, เมือง)

พนักงาน

25 เมษายน 2560

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปวส. สาขา เครื่องกล 
วิทยาเทคโนโลยียานยนต์
สุพรรณบุรี
(หนองราชวัตร, หนองหญ้าไซ)

ครูปฐมวัย/ครูอนุบาล

25 เมษายน 2560

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา การศึกษาปฐมวัย 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
สุพรรณบุรี
(สวนแตง, เมือง)

แคสเชียร

25 เมษายน 2560

เพศ ชาย อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา บัญชี 
มหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ
สุพรรณบุรี
(หนองขาม, หนองหญ้าไซ)

เกี่ยวกับบัญชี

25 เมษายน 2560

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปวช. สาขา สาขาบัญชี 
วิทยาลัยอาชีวศกษาสุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
(ดอนกำยาน, เมือง)

ฝ่ายผลิต

25 เมษายน 2560

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา - 
โรงเรียนวัดสังฆจายเถร
สุพรรณบุรี
(สวนแตง, เมือง)

ทั่วไป

25 เมษายน 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรร
สุพรรณบุรี
(ย่านยาว, สามชุก)

ตำเเหน่งเชียร์ขาย

25 เมษายน 2560

เพศ หญิง อายุ 37 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา วิทย์- คณิตย์ 
ร.ร วัดวังกุ่ม
สุพรรณบุรี
(บางรักพัฒนา, บางใหญ่)

แคชเชียร์

25 เมษายน 2560

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ปวช. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
เทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจนนทบุรี
สุพรรณบุรี
(ศาลาขาว, เมือง)

พนักงานขาย

25 เมษายน 2560

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปวช. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา6
สุพรรณบุรี
(หนองสะเดา, สามชุก)

พนักงานออฟฟิต เช็คสินค้า

25 เมษายน 2560

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา ภาษาฝรั่งเศส 
โรงเรียนราชินีบูรณะ
สุพรรณบุรี
(สองพี่น้อง, สองพี่น้อง)

ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน

25 เมษายน 2560

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปวช. สาขา คหกรรมศาสตร์ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
สุพรรณบุรี
(สระแก้ว, เมือง)

พนักงานขาย,งาน บริการ

25 เมษายน 2560

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา คณิตศาสตร์ประยุกต์ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สุพรรณบุรี
(ยางนอน, เดิมบางนางบวช)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2017 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com