LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน สุพรรณบุรี
|ผู้สมัครงาน อ่างทอง|ผู้สมัครงาน อยุธยา|ผู้สมัครงาน ชัยนาท|ผู้สมัครงาน กาญจนบุรี|ผู้สมัครงาน ลพบุรี|ผู้สมัครงาน นครปฐม|ผู้สมัครงาน นครสวรรค์|ผู้สมัครงาน เพชรบุรี|ผู้สมัครงาน ประจวบคีรีขันธ์|ผู้สมัครงาน ราชบุรี|ผู้สมัครงาน สมุทรสาคร|ผู้สมัครงาน สมุทรสงคราม|ผู้สมัครงาน สิงห์บุรี|ผู้สมัครงาน สระบุรี|ผู้สมัครงาน สุพรรณบุรี|ผู้สมัครงาน อทัยธานี|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 พนักงานทั่วไป

21 เมษายน 2561

เพศ หญิง อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 7 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.8
ม.6 สาขา  
การศึกษานอกโรงเรียน
สุพรรณบุรี
(ดอนมะนาว, สองพี่น้อง)

พนักงานขาย มาเก็ตติ้ง

21 เมษายน 2561

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ต่ำกว่า ม.6 สาขา - 
โรงเรียนเทศบาล 2วัดปราสาททอง
สุพรรณบุรี
(ท่าระหัด, เมือง)

คนสวน

21 เมษายน 2561

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.6
ต่ำกว่า ม.6 สาขา มัธยมต้น 
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
สุพรรณบุรี
(รั้วใหญ่, เมือง)

พนักงาน

21 เมษายน 2561

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนอู่ทอง
สุพรรณบุรี
(ท่าระหัด, เมือง)

พนักงานขาย หรือ ตำแหน่งอื่นๆ ที่รับสมัคร ณ ตอนนี้

21 เมษายน 2561

เพศ หญิง อายุ 35 ปี ประสบการณ์ 10 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
พาณิชยการกาฬสินธุ์
สุพรรณบุรี
(คลองสามประเวศ, ลาดกระบัง)

พนักงานบัญชี

20 เมษายน 2561

เพศ ชาย อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ต่ำกว่า ม.6 สาขา สามัญศึกษา 
โรงเรียนโสภณจริยธรรมวิทยา
สุพรรณบุรี
(ยุ้งทะลาย, อู่ทอง)

บาริชต้า พนักเเคชเชียร์

20 เมษายน 2561

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา - 
การศึกษานอกระบบ
สุพรรณบุรี
(อู่ทอง, อู่ทอง)

คณิต อังกฤษ

20 เมษายน 2561

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ม.6 สาขา คณิต อังกฤษ 
พนมทวนพิทยาคม
สุพรรณบุรี
(สระยายโสม, อู่ทอง)

หัวหน้างาน ผู้ช่วยงานบริการ พนักงานขาย พนักงานสินเชื่อรถยนต์ รถจักรยานยนต์

20 เมษายน 2561

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 6 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปวส. สาขา อุตสาหกรรมเครื่องกล เทคนิคยานยนยต์ 
วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์
สุพรรณบุรี
(ไผ่ขวาง, เมืองสุพรรณบุรี)

คอมพิวเตอร์

19 เมษายน 2561

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
สุพรรณบุรี
(บางตะเคียน, สองพี่น้อง)

เอกสาร ธุรการ ประชาสัมพันธ์

19 เมษายน 2561

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.6
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
สุพรรณบุรี
(ต.บ่อสุพรรณ, อ.สองพี่น้อง)

พนักงานขาย

18 เมษายน 2561

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปวช. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง
สุพรรณบุรี
(จรเข้สามพัน, อู่ทอง)

ทั่วไป

18 เมษายน 2561

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ก.ส.น
สุพรรณบุรี
(พลับพลาไชย, อู่ทอง)

พนักงานขาย

18 เมษายน 2561

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.9
ต่ำกว่า ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนอู่ทองศึกษาลัย
สุพรรณบุรี
(หนองโอ่ง, อู่ทอง)

ฝ่ายขาย การตลาด

18 เมษายน 2561

เพศ หญิง อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปริญญาตรี สาขา ทรัพยากรมนุษย์ 
มหาลัยราชภัฎพระนคร
สุพรรณบุรี
(หนองมะค่าโมง, ด่านช้าง)

พนักงานบริการ

18 เมษายน 2561

เพศ หญิง อายุ 37 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
กศน.สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
(รั้วใหญ่, เมืองสุพรรณบุรี)

แคชเชียร์

18 เมษายน 2561

เพศ ชาย อายุ 18 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ม.6 สาขา การงานทั่วไป 
โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์
สุพรรณบุรี
(พิมลราช, บางบัวทอง)

พนักงานขาย

18 เมษายน 2561

เพศ ชาย อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ด่านช้างวิทยา
สุพรรณบุรี
(นิคมกระเสียว, ด่านช้าง)

พนักงานขาย

17 เมษายน 2561

เพศ ชาย อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.9
ต่ำกว่า ม.6 สาขา พื้นฐาน 
ทุงทรายวิทยา
สุพรรณบุรี
(ต.ไผ่ขวาง, อ.เมือง)

พนักงานขาย

17 เมษายน 2561

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปวช. สาขา ไฟฟ้ากำลัง 
วิทยาลัยสุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
(เขาพระ, เดินบางนางบวช)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2018 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com