LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน สุพรรณบุรี
|ผู้สมัครงาน อ่างทอง|ผู้สมัครงาน อยุธยา|ผู้สมัครงาน ชัยนาท|ผู้สมัครงาน กาญจนบุรี|ผู้สมัครงาน ลพบุรี|ผู้สมัครงาน นครปฐม|ผู้สมัครงาน นครสวรรค์|ผู้สมัครงาน เพชรบุรี|ผู้สมัครงาน ประจวบคีรีขันธ์|ผู้สมัครงาน ราชบุรี|ผู้สมัครงาน สมุทรสาคร|ผู้สมัครงาน สมุทรสงคราม|ผู้สมัครงาน สิงห์บุรี|ผู้สมัครงาน สระบุรี|ผู้สมัครงาน สุพรรณบุรี|ผู้สมัครงาน อทัยธานี|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 พนักงานขาย

27 มิถุนายน 2560

เพศ หญิง อายุ 35 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ม.6 สาขา  
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
สุพรรณบุรี
(รั้วใหญ่, เมือง)

ทั่วไป

26 มิถุนายน 2560

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ม.6 สาขา ทั่วไป 
โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา
สุพรรณบุรี
(บ้านโพธิ์, )

ทั่วไป

26 มิถุนายน 2560

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนวัดกลางบ้านดอน
สุพรรณบุรี
(บ้านดอน, อู่ทอง)

ช่างไฟฟ้า ช่างกล ช่างซ่อมบำรุง

26 มิถุนายน 2560

เพศ ชาย อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปวส. สาขา ไฟฟ้ากำลัง 
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
(รั้วใหญ่, เมือง)

พนักงานขับรถ

26 มิถุนายน 2560

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนอู่ทอง
สุพรรณบุรี
(ตำบลอู่ทอง, อำเภออู่ทอง)

พนักงานควบคุมเครื่องจักร

26 มิถุนายน 2560

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปวส. สาขา เทคนิคการผลิต 
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
(หัวนา, เดิมบางนางบวช)

แคชเชียร์

26 มิถุนายน 2560

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา นิเทศศาสตร์ 
มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สุพรรณบุรี
(จรเข้สามพัน, อู่ทอง)

พนักงานทำอาหาร

26 มิถุนายน 2560

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ว้ดวังกุ่ม
สุพรรณบุรี
(โพธิ์พระยา, เมือง)

ธุรการ-พนักงานขาย

26 มิถุนายน 2560

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.8
ปริญญาตรี สาขา รัฐศาสตร์ 
มหาลัยรามคำแหง
สุพรรณบุรี
(อู่ทอง, อูทอง)

เชลล์

26 มิถุนายน 2560

เพศ หญิง อายุ 37 ปี ประสบการณ์ 10 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา การจัดการ 
มสธ.
สุพรรณบุรี
(สนามชัย, เมือง)

พนักงานทั่วไป พนักงานคลังสินค้า พนักงานส่งของ ขับรถ

26 มิถุนายน 2560

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.7
ม.6 สาขา สามัญ 
โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถันป
สุพรรณบุรี
(วังน้ำซับ, ศรีประจันต?)

พนักงานขาย

25 มิถุนายน 2560

เพศ ชาย อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ม.6 สาขา ศิลป์ภาษา 
หนองหญ้าไซวิทยา
สุพรรณบุรี
(หนองญ้าไซ, หนองหญ้าไซ)

พนักงาน

25 มิถุนายน 2560

เพศ ชาย อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปวช. สาขา ช่างกลโรงงาน 
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
(ท่าระหัด, เมือง)

เจ้าหน้าที่ส่งเสริม,งานจัดการ,,งานออฟฟิต,งานพัฒนาทรัพยากรมนุษ

25 มิถุนายน 2560

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา เกษตรและสิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สุพรรณบุรี
(หนองขาม, หนองหญ้าไซ)

พนักงานขาย

25 มิถุนายน 2560

เพศ หญิง อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.5
ม.6 สาขา ศิล-ภาษา 
โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 7
สุพรรณบุรี
(นางบวช, เดิมบางนางบวช)

พนักงาน

25 มิถุนายน 2560

เพศ ชาย อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปวช. สาขา ช่างกลโรงงาน 
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
(ท่าระหัด, เมือง)

ผลิต

25 มิถุนายน 2560

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.6
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
บรรหารแจ่มใสวิทยา1
สุพรรณบุรี
(สนามคลี, เมือง)

พนักงานขาย การตลาด

25 มิถุนายน 2560

เพศ หญิง อายุ 1 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปวส. สาขา การขายการตลาด 
สหวิทย์บริหารธุรกิจ
สุพรรณบุรี
(ตำบลดอนมะสังข์, เมืองสุพรรณบุรี)

พนักงานประชาสัมพันธ์

25 มิถุนายน 2560

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปวช. สาขา การขาย 
วิทยาลัยเทคโนโลยีสหวิทย์บริหารธุรกิจ
สุพรรณบุรี
(ท่าระหัด, เมือง)

การจัดการ,พนักงานขาย,บริหาร

25 มิถุนายน 2560

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา การจัดการทั่วไป 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
สุพรรณบุรี
(ท่าระหัด, เมือง)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2017 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com