LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน สุพรรณบุรี
|ผู้สมัครงาน อ่างทอง|ผู้สมัครงาน อยุธยา|ผู้สมัครงาน ชัยนาท|ผู้สมัครงาน กาญจนบุรี|ผู้สมัครงาน ลพบุรี|ผู้สมัครงาน นครปฐม|ผู้สมัครงาน นครสวรรค์|ผู้สมัครงาน เพชรบุรี|ผู้สมัครงาน ประจวบคีรีขันธ์|ผู้สมัครงาน ราชบุรี|ผู้สมัครงาน สมุทรสาคร|ผู้สมัครงาน สมุทรสงคราม|ผู้สมัครงาน สิงห์บุรี|ผู้สมัครงาน สระบุรี|ผู้สมัครงาน สุพรรณบุรี|ผู้สมัครงาน อทัยธานี|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 ผู้ช่วยผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด Mister Donut สาขา โรบินสันสุพรรณบุรี

6 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา การตลาด 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (ศูนย์สุพรรณบุรี)
สุพรรณบุรี
(ย่านยาว, สามชุก)

พนักงานขาย(เซลล์) ขับรถ ช่างทั่วไป

6 มีนาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ม.6 สาขา ภาษาไทย 
กศน.ลพบุรี
สุพรรณบุรี
(วังหว้า, ศรีประจันต์)

พนักงานขาย

6 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปวช. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
(กฤษณา, บางปลาม้า)

พนักงานขาย จัดเรียงสินค้า พาสทาม

5 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ปวส. สาขา การตลาด 
ม.เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
สุพรรณบุรี
(อู่ทอง, อู่ทอง)

ธุรการ

5 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา การจัดการ 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
สุพรรณบุรี
(สระแก้ว, เมือง)

พนักงานออฟฟิต

5 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปวช. สาขา การบัญชี 
วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส
สุพรรณบุรี
(ดอนเจดีย์, ดอนเจดีย์)

มัคคุเทศก์ / ขับรถผู้บริหาร / ขับรถตู้ทัวร์ท่องเที่ยว

5 มีนาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 38 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ปริญญาตรี สาขา การจัดการทั่วไป 
มร.พระนครศรีอยุธยา
สุพรรณบุรี
(สาลี, บางปลาม้า)

พนักงานดูเเลสินค้า.bigcลาดกระบัง

4 มีนาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนอู่ทอง
สุพรรณบุรี
(ตำบล อู่ทอง, อำเภอ อู่ทอง)

ผู้ช่วยผู้จัดการ,พนักงานขาย,กุ๊ก

4 มีนาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพายัพ
สุพรรณบุรี
(หนองโพธิ์, หนองหญ้าไซ)

ประชาสัมพันธ์,ลูกค้าสัมพันธุ์,ธุรการ

4 มีนาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 8 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา การบริหารโรงพยาบาล 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
สุพรรณบุรี
(สระแก้ว, เมือง)

พนักงานคีย์ข้อมูล

4 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
สุพรรณบุรี
(ดอนโพธิ์ทอง, เมือง)

พนักงานบัญชี, ผู้ช่วยผู้จัดการ

3 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา การบัญชี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
สุพรรณบุรี
(วังน้ำเย็น, บางปลาม้า)

ประชาสัมพันธ์ ธุรการ

2 มีนาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาตรี สาขา การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร 
มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สุพรรณบุรี
(บางตะเคียน, สองพี่น้อง)

แคชเชียร์

2 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 18 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปวช. สาขา การบัญช 
วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหารแจ่มใส จังหวัดสุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
(รั้วใหญ่, เมือง)

พนักงานขาย

2 มีนาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.6
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนวัดวังน้ำเย็น
สุพรรณบุรี
(วังน้ำเย็น, บางปลาม้า)

ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน มิสเตอร์โดนัท สาขาโรบินสันสุพรรณ

2 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 7 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปวส. สาขา การตลาด 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
(ท่าระหัด, เมือง)

พนักงานธุรการ

2 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปวส. สาขา การบัญชี 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
(ท่าพี่เลี้ยง, เมือง)

ผู้ช่วยผู้จัดการ้านฝึกหัด

2 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง
สุพรรณบุรี
(สนามคลี, เมือง)

ครูประถม ฝึกอบรม

1 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาโท สาขา การศึกษาวิทนาศาสตร์ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สุพรรณบุรี
(ต.บางปลาม้า, อ.บางปลาม้า)

ผู้จัดการสาขา,ผู้ช่วยผู้จัดการ,หัวหน้างาน

1 มีนาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 37 ปี ประสบการณ์ 10 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 35,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา นิเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
สุพรรณบุรี
(บางตาเถร, สองพี่น้อง)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2015 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com