LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน สุพรรณบุรี
|ผู้สมัครงาน อ่างทอง|ผู้สมัครงาน อยุธยา|ผู้สมัครงาน ชัยนาท|ผู้สมัครงาน กาญจนบุรี|ผู้สมัครงาน ลพบุรี|ผู้สมัครงาน นครปฐม|ผู้สมัครงาน นครสวรรค์|ผู้สมัครงาน เพชรบุรี|ผู้สมัครงาน ประจวบคีรีขันธ์|ผู้สมัครงาน ราชบุรี|ผู้สมัครงาน สมุทรสาคร|ผู้สมัครงาน สมุทรสงคราม|ผู้สมัครงาน สิงห์บุรี|ผู้สมัครงาน สระบุรี|ผู้สมัครงาน สุพรรณบุรี|ผู้สมัครงาน อทัยธานี|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 พนังงานแคชเชียร์ มิสเตอโดนัด

23 มกราคม 2561

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนเทศบาล 3วัดไชนาวาส
สุพรรณบุรี
(ท่าพี่เลี้ยง, เมือง)

ขับรถ

22 มกราคม 2561

เพศ ชาย อายุ 44 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ปริญญาตรี สาขา การจัดการ 
ราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สุพรรณบุรี
(วังน้ำซับ, ศรีประจันต์)

ขับรถ

22 มกราคม 2561

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ดอนคาวิทยา
สุพรรณบุรี
(ดอนคา, อู่ทอง)

อื่นๆ

22 มกราคม 2561

เพศ ชาย อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ทั่วไป 
สวนแตงวิทยา
สุพรรณบุรี
(สระแก้ว, เมือง)

คนขับรถ

21 มกราคม 2561

เพศ ชาย อายุ 36 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.9
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
กศน.อ.ขุขันธ์
สุพรรณบุรี
(ท่าระหัด, เมือง)

บริการ ธนาคาร

21 มกราคม 2561

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาตรี สาขา ธุรกิจการบิน 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
สุพรรณบุรี
(บางเลน, สองพี่น้อง)

พนักงานบริการ

21 มกราคม 2561

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.8
ปวส. สาขา บัญชี 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
(โพธิ์พระยา, เมือง)

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

21 มกราคม 2561

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา สังคมศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
สุพรรณบุรี
(แสมดำ, บางขุนเทียน)

บริการ พนักงานออฟฟิต

21 มกราคม 2561

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
สุพรรณบุรี
(หัวเขา, เดิมบางนางบวช)

พนักงานขาย

20 มกราคม 2561

เพศ หญิง อายุ 2 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนสวนแตงวิทยา
สุพรรณบุรี
(หนองโอ่ง, อู่ทอง)

พนักงานขาย

19 มกราคม 2561

เพศ หญิง อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปวส. สาขา การโรงแรม 
โรงเรีบนสหวิทย์บริหารธุรกิจ
สุพรรณบุรี
(สระกระโจม, ดอนเจดีย์)

Service

19 มกราคม 2561

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ม.6 สาขา ศิลป์คำนวณ 
รร.ธรรมโชติศึกษาลัย
สุพรรณบุรี
(ต.ยางนอน, อ.เดิมบางนางบวช)

พนักงานขับรถ

19 มกราคม 2561

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา  
เเสวงหา วิทยาคม
สุพรรณบุรี
(ไผ่ขวาง, เมือง)

ขายสินค้า รับออเดอร์ จัดเตรียมวัตถุดิบ

18 มกราคม 2561

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนวัดลาดสิงห์
สุพรรณบุรี
(บ้านสระ, สามชุก)

แคชเชียร์

18 มกราคม 2561

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา
สุพรรณบุรี
(โคกช้าง, เดิมบางนางบวช)

พนักงานขาย,การตลาด

18 มกราคม 2561

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนวัดวังกุ่ม
สุพรรณบุรี
(มดแดง, ศรีประจันต์)

พนักงานขาบ

18 มกราคม 2561

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนบ้านเขากำแพง
สุพรรณบุรี
(หนองโอ่ง, อู่ทอง)

พนง.ขับรถ

17 มกราคม 2561

เพศ ชาย อายุ 42 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
กศน
สุพรรณบุรี
(โคกคราม, บางปลาม้า)

พนักงานขาย

17 มกราคม 2561

เพศ ชาย อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 7 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา สายศินย์ 
โรงเรียนดาราวิทยาลัย
สุพรรณบุรี
(ไผ่ขวาง, เมือง)

พนักงานขาย

17 มกราคม 2561

เพศ หญิง อายุ 18 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ร.ร.บางปลาม้า''สูงสุมารผดุงวิทย์"
สุพรรณบุรี
(วัดดาว, บางปลาม้า)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2018 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com