LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน สุพรรณบุรี
|ผู้สมัครงาน อ่างทอง|ผู้สมัครงาน อยุธยา|ผู้สมัครงาน ชัยนาท|ผู้สมัครงาน กาญจนบุรี|ผู้สมัครงาน ลพบุรี|ผู้สมัครงาน นครปฐม|ผู้สมัครงาน นครสวรรค์|ผู้สมัครงาน เพชรบุรี|ผู้สมัครงาน ประจวบคีรีขันธ์|ผู้สมัครงาน ราชบุรี|ผู้สมัครงาน สมุทรสาคร|ผู้สมัครงาน สมุทรสงคราม|ผู้สมัครงาน สิงห์บุรี|ผู้สมัครงาน สระบุรี|ผู้สมัครงาน สุพรรณบุรี|ผู้สมัครงาน อทัยธานี|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 พนักงานขาย

26 กันยายน 2559

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.9
ต่ำกว่า ม.6 สาขา สามัญ 
วัดวังพระนอน
สุพรรณบุรี
(ต.ดอนกำยาน, อ.เมือง)

พนักงานธนกิจฝึกหัด

25 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา การจัดการทั่วไป 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
สุพรรณบุรี
(บ้านโพธิ์, เมือง)

พนักงาน

25 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ต่ำกว่า ม.6 สาขา คณิต-วิทย์ 
ร.รเทศบาลท่าเรือประชานุกูญ
สุพรรณบุรี
(บางปรอก, เมือง)

ครูวิทยาศาสตร์อละครูฟิสิกส์

25 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
สุพรรณบุรี
(บ้านดอน, อู่ทอง)

พนักงานขาย

25 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ม.6 สาขา  
กศน.บางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
สุพรรณบุรี
(วังนำ้ซับ, ศรีประจันต์)

พนักงานขาย

25 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 18 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
กศน. โพธาราม
สุพรรณบุรี
(โพธิ์พระยา, เมืองสุพรรณบุรี)

พนักงานขาย

24 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ม.6 สาขา  
กสน.
สุพรรณบุรี
(พิหารแดง, เมือง)

วิศวไฟฟ้ากำลัง วิศวออกแบบ2D&3D วิศวไฟฟ้าควบคุม Controler&Plc

24 กันยายน 2559

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง 
มจพ.
สุพรรณบุรี
(วัดดาว, บางปลาม้า)

พนักงานขาย, เอกสาร

24 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนเขตบางกะปิ
สุพรรณบุรี
(ตำบลดอนเจดีย์, อำเภอดอนเจดีย์)

แคชเชียร์ ผู้ช่วยผู้จัดการขาย

24 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 38 ปี ประสบการณ์ 20 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ม.6 สาขา - 
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกรุงเทพมหานคร
สุพรรณบุรี
(เขาพระ, เดิมบางนางบวช)

พนักงานเสริฟ

24 กันยายน 2559

เพศ ชาย อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.9
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนอู่ทอง
สุพรรณบุรี
(อู่ทอง, อู่ทอง)

marketing

23 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปวช. สาขา การขาย 
โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม
สุพรรณบุรี
(สามชุก, สามชุก)

พนักงานทั่วไป

23 กันยายน 2559

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
(ต.ดอลตาล, เมือง)

ทุกประเภท

23 กันยายน 2559

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา พลศึกษา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สุพรรณบุรี
(หนองโอ่ง, อู้ทอง)

ผู้จัดการร้าน

23 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 35,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ปริญญาตรี สาขา ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
ม.เอเชียอาคเนย์
สุพรรณบุรี
(อู่ทอง, อู่ทอง)

ธุรการ

22 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สุพรรณบุรี
(อู่ทอง, อู่ทอง)

พนักงานขาย

22 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
การศึกษานอกระบบตำบลสระกระโจม
สุพรรณบุรี
(สระกระโจม, ดอนเจดีย์)

เลขานุการ

22 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปริญญาตรี สาขา สื่อสารการกีฬา 
สถาบันกานพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
(มะขามล้ม, บางปลาม้า)

นักจุลชีววิทยา

22 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา จุลชีววิทยา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
สุพรรณบุรี
(ดอนโพธิ์ทอง, เมือง)

ธุระการ/ผู้ช่วย

22 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา บัญชี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
สุพรรณบุรี
(วังยาว, ด่านช้าง)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2016 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com