LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน สุพรรณบุรี
|ผู้สมัครงาน อ่างทอง|ผู้สมัครงาน อยุธยา|ผู้สมัครงาน ชัยนาท|ผู้สมัครงาน กาญจนบุรี|ผู้สมัครงาน ลพบุรี|ผู้สมัครงาน นครปฐม|ผู้สมัครงาน นครสวรรค์|ผู้สมัครงาน เพชรบุรี|ผู้สมัครงาน ประจวบคีรีขันธ์|ผู้สมัครงาน ราชบุรี|ผู้สมัครงาน สมุทรสาคร|ผู้สมัครงาน สมุทรสงคราม|ผู้สมัครงาน สิงห์บุรี|ผู้สมัครงาน สระบุรี|ผู้สมัครงาน สุพรรณบุรี|ผู้สมัครงาน อทัยธานี|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 พนักงานประจำ

2 กันยายน 2557

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ 
มรภ.พระนคร
สุพรรณบุรี
(บางใหญ่, บางปลาม้า)

ประชาสัมพัน ,บริการลูกค้า,พนักงานต้อนรับ,

1 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา การท่องเที่ยวและโรงแรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
สุพรรณบุรี
(ยุ้ทลาย, อู่ทอง)

พนักงานขาย

1 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา การจัดการ 
มหาวิทยลัยรังสิต
สุพรรณบุรี
(หนองสาหร่าย, ดอนเจดีย์)

พนักงานขาย ธุรการ QC

1 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขชุมชน 
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
สุพรรณบุรี
(ศาลาขาว, เมือง)

ขับรถบรรทุก

1 กันยายน 2557

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ม.6 สาขา  
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน อ.ด่านช้าง
สุพรรณบุรี
(ห้วยขมิ้น, ด่านช้าง)

พนักงานขาย

31 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปวช. สาขา การท่องเที่ยวและโรงแรม 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
(บางงาม, ศรีประจันตํ)

พนักงานขาย แคชเชียรื

30 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา
สุพรรณบุรี
(หนองหญ้าไซ, หนองหญ้าไซ)

FO.MANAGER

30 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 38 ปี ประสบการณ์ 10 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปวส. สาขา การตลาด 
ม.ราชภัฎกาญจนบุรี
สุพรรณบุรี
(วังน้ำซับ, ศรีประจันต์)

จป.วิชาชีพ,safety officer

29 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา สุขศาตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย 
มหาวิทยาลัยบูรพา
สุพรรณบุรี
(เดิมบาง, เดิมบางนางบวช)

การตลาด

29 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ต่ำกว่า ม.6 สาขา - 
รร.สงวนหญิงสุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
(ศาลาขาว, เมือง)

เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์

29 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา สัตวศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สุพรรณบุรี
(ทุ่งคลี, เดิมบางนางบวช)

พนักงานธุรการ, Customer Service Officer

29 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
(ท่าพี่เลี้ยง, เมือง)

พนักงานขาย

28 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ม.6 สาขา วิทย์-คณิ 
อู่ทองศึกษาลัย
สุพรรณบุรี
(พลับพลาไชย, อู่ทอง)

เจ้าหน้าที่รับสมัคนักเรียน

28 สิงหาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์การกีฬา 
สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
(ตำบล. ท่าพี่เลี้ยง, เมือง)

ประชาสัมพันธ์,พนักงานตอนรับ,พนักงานบัญชี,พนักงานหน้าเค้าเตอร์,พนักงานขาย

28 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปวส. สาขา การบัญชี 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
(บ้านโข้ง, อู่ทอง)

พนักงานขาย

28 สิงหาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา วิทยาศาสตร์การกีฬา 
การพลศึกษาวิทยาเขตสุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
(ท่าพี่เลี้ยง, เมือง)

พนักงานขาย

28 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา ศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
สุพรรณบุรี
(ทุ่งคอก, สองพี่น้อง)

ติวเตอร์

27 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 1,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา ฟิสิกส์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร
สุพรรณบุรี
(บางตาเถร, สองพี่น้อง)

Graphics/Animator

27 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปวช. สาขา computer graphic 
อาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
(ดอนมะสังข์, เมือง)

พนักงานขาย

27 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 17 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ด่านช้างวิทยา
สุพรรณบุรี
(นิคมกระเสียว, ด่านช้าง)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2014 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com