LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน สุพรรณบุรี
|ผู้สมัครงาน อ่างทอง|ผู้สมัครงาน อยุธยา|ผู้สมัครงาน ชัยนาท|ผู้สมัครงาน กาญจนบุรี|ผู้สมัครงาน ลพบุรี|ผู้สมัครงาน นครปฐม|ผู้สมัครงาน นครสวรรค์|ผู้สมัครงาน เพชรบุรี|ผู้สมัครงาน ประจวบคีรีขันธ์|ผู้สมัครงาน ราชบุรี|ผู้สมัครงาน สมุทรสาคร|ผู้สมัครงาน สมุทรสงคราม|ผู้สมัครงาน สิงห์บุรี|ผู้สมัครงาน สระบุรี|ผู้สมัครงาน สุพรรณบุรี|ผู้สมัครงาน อทัยธานี|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 QC, เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D), ผู้นักวิจัย นักปรับปรุงพันธุ์พืช

25 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
สุพรรณบุรี
(ดอนเจดีย์, ดอนเจดีย์)

ครู/อาจารย์

25 กรกฎาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา จุลชีววิทยา 
มหาวิทยาลัยบูรพา
สุพรรณบุรี
(อู่ทอง, อู่ทอง)

ช่างcnc เขียนแบบauto cad

24 กรกฎาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปวส. สาขา เทคนิคการผลิต 
วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
(โคกโคเฒ่า, เมือง)

พนักงานขาย

24 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา ธุรกิจการบิน 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
สุพรรณบุรี
(ท่าระหัด, เมือง)

ทุกตำแหน่ง

24 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา การจัดการทั่วไป 
ม.ราชภัฎวไลย์อลงกรณ์
สุพรรณบุรี
(ต. ดอนตาล, เมือง)

ช่างไฟฟ้า

24 กรกฎาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปวส. สาขา ไฟฟ้าอุตสาหกรรม 
เทคนิคสัจจวัฒน์
สุพรรณบุรี
(หัวเขา, เดิมบางนางบวช)

งานขาย เสมียน

24 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 0 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปวช. สาขา การขาย 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
(วังยาง, ศรีประจันต์)

กนักงานขาย

23 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 18 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
กศน.ด่านช้าง
สุพรรณบุรี
(ด่านช้าง, ด่านช้าง)

ผู้ช่วยผู้จัดการร้านมิสเตอร์โดนัท

23 กรกฎาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
สุพรรณบุรี
(บ้านแหลม, บางปลาม้า)

พนักงานขาย

23 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.8
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
กศน.โคกคราม
สุพรรณบุรี
(สนามชัย, เมือง)

ที่ปรึกษาการขาย

23 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 7,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปวส. สาขา บริหารธูรกิจ 
วิทยาลัยพลศึกษา สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
(ต.ท่าระหัด, อ.เมือง)

สโตร์,ขาย,งานบริการ

23 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปวส. สาขา การตลาด 
ร.ร วิทยาการจัดการเพชรเกษม
สุพรรณบุรี
(โคกโคเฒ่า, เมือง)

interior design, designer

23 กรกฎาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา ออกแบบภายใน 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
สุพรรณบุรี
(หนองหญ้าไซ, หนองหญ้าไซ)

พนักงานขาย

22 กรกฎาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียน กรรณสูตศึกษาลัย
สุพรรณบุรี
(รั้วใหญ่, เมือง)

พนักงานขาย

22 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนสงวนหญิง
สุพรรณบุรี
(รั้วใหญ่, เมือง)

พนักงานขาย

22 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ม.6 สาขา - 
กศน
สุพรรณบุรี
(ไผ่ขวาง, เมือง)

พนักงานจัดเรียงสินค้า

22 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 8 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปวช. สาขา การออกแบบ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
(หนองหญ้าไซ, หนองหญ้าไซ)

เขียนแบบ,QC,งานออฟฟิต

22 กรกฎาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ปริญญาตรี สาขา เครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
สุพรรณบุรี
(จรเข้สามพัน, อู่ทอง)

พนักงานขาย

22 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปวส. สาขา การบัญชี 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
สุพรรณบุรี
(ดอนเจดีย์, ดอนเจดีย์)

PHP Programmer

22 กรกฎาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
สุพรรณบุรี
(หนองผักนาค, สามชุก)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2014 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com