LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน ศรีสะเกษ
|ผู้สมัครงาน อำนาจเจริญ|ผู้สมัครงาน บึงกาฬ|ผู้สมัครงาน บุรีรัมย์|ผู้สมัครงาน ชัยภูมิ|ผู้สมัครงาน กาฬสินธ์|ผู้สมัครงาน ขอนแก่น|ผู้สมัครงาน เลย|ผู้สมัครงาน มหาสารคาม|ผู้สมัครงาน มุกดาหาร|ผู้สมัครงาน นครพนม|ผู้สมัครงาน นครราชสีมา|ผู้สมัครงาน หนองบัวลำภู|ผู้สมัครงาน หนองคาย|ผู้สมัครงาน ร้อยเอ็ด|ผู้สมัครงาน สกลนคร|ผู้สมัครงาน ศรีสะเกษ|ผู้สมัครงาน สุรินทร์|ผู้สมัครงาน อุบลราชธานี|ผู้สมัครงาน อุดรธานี|ผู้สมัครงาน ยโสธร|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 ครูผู้สอน

2 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 6 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา คณิตศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
(ตูม, ปรางค์กู่)

ธุรการ

2 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ม.6 สาขา วิทย์-คณิตย์ 
รร.วัดมหาพุทธาราม
ศรีสะเกษ
(ผือใหญ่, โพธิ์ศรีสุวรรณ)

เจ้าหน้าที่สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม

2 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
ศรีสะเกษ
(โนนสัง, กันทรารมย์)

บุคคล

2 กันยายน 2557

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา การปกครองท้องถิ่น 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ศรีสะเกษ
(เหล่ากวาง, โนนคูณ)

ช่างภาพนิ่ง,เจ้าหน้าที่พิสูจน์อักษร,ผู้สื่อข่าวบันเทิง,เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

1 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา วาทวิทยาและสื่อสารการแสดง 
มหาวิทยาลัยบูรพา
ศรีสะเกษ
(โนนค้อ, โนนคูณ)

พนักงานสต๊อก จัดเรียงสินค้า ครู

1 กันยายน 2557

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา นวัตกรรม​และ​คอมพิวเตอร์ศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ศรีสะเกษ
(ดูน, กันทรารมย์)

ธุรการ,พนักงานต้อนรับ,

1 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
(หนองห้าง, อุทุมพรพิสัย)

พนักงานขาย เลขานุการ งานธนาคาร

1 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา นาฏศิลป์และการละคร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ศรีสะเกษ
(คูน, กันทรารมย์)

พนักงานขาย

1 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ศรีสะเกษ
(ยางชุมน้อย, ยางชุมน้อย)

ตัวแทนยา

31 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา การพยาบาล 
มหาวิทยาลัยราชธานี
ศรีสะเกษ
(โคกจาน, อุทุมพรพิสัย)

ช่างซ่อมบำรุง

31 สิงหาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปวส. สาขา ไฟ้ฟ้ากำลัง 
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
(หนองครก, เมือง)

คีย์ข้อมูล

31 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.7
ต่ำกว่า ม.6 สาขา สามัญ 
โรงเรียน ตูมวิทยา
ศรีสะเกษ
(ตูม, ปรางค์กู่)

สโตร์ คลังสินค้า

31 สิงหาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 39 ปี ประสบการณ์ 6 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ 
ม.ราชภัฏสุรินทร์
ศรีสะเกษ
(ตูม, ปรางค์กู่)

ทุกตำแหน่ง

30 สิงหาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 38 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา  
มหาลัยจุลาลงกรณ์
ศรีสะเกษ
(ยางชุมน้อย, ยางชุมน้อย)

พนักงานขาย,เจ้าหน้าที่ประสานงาน

30 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
(ห้วยตึ๊กชู, ภูสิงห์)

ฝ่ายกฎหมาย หรือ งานบริการสาธาราณะ

29 สิงหาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์บัณฑิตย์ 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ศรีสะเกษ
(ภูเงิน, กันทรลักษณ์)

ธุรการ

29 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา ภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ศรีสะเกษ
(ต.ภูฝ้าย, อ.ขุนหาญ)

ประชาสัมพันธ์ ธุรการ ประสานงาน

29 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา ภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ศรีสะเกษ
(ตำบลจานใหญ่, กันทรลักษ์)

พนักงาน

29 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปวช. สาขา คอมพิวเตอร์ 
ภูเก็ตเทคโนโลยี
ศรีสะเกษ
(ตาเกษ, อุทุมพรพิสัย)

ผู้ช่วยผู้จัดการฝึกหัด

29 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา ศิลปกรรม(ออกแบบประยุกต์ศิลป์) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ศรีสะเกษ
(สวนกล้วย, กันทรลักษ์)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2014 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com