LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน ศรีสะเกษ
|ผู้สมัครงาน อำนาจเจริญ|ผู้สมัครงาน บึงกาฬ|ผู้สมัครงาน บุรีรัมย์|ผู้สมัครงาน ชัยภูมิ|ผู้สมัครงาน กาฬสินธ์|ผู้สมัครงาน ขอนแก่น|ผู้สมัครงาน เลย|ผู้สมัครงาน มหาสารคาม|ผู้สมัครงาน มุกดาหาร|ผู้สมัครงาน นครพนม|ผู้สมัครงาน นครราชสีมา|ผู้สมัครงาน หนองบัวลำภู|ผู้สมัครงาน หนองคาย|ผู้สมัครงาน ร้อยเอ็ด|ผู้สมัครงาน สกลนคร|ผู้สมัครงาน ศรีสะเกษ|ผู้สมัครงาน สุรินทร์|ผู้สมัครงาน อุบลราชธานี|ผู้สมัครงาน อุดรธานี|ผู้สมัครงาน ยโสธร|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 ผู้ช่วยกุ๊ก

19 กุมภาพันธ์ 2561

เพศ ชาย อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ก .ศ.น อำเภอวารินชำราบ
ศรีสะเกษ
(นำออ้ม, กันทรลักษ์)

พนักงานขาย

19 กุมภาพันธ์ 2561

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา การเงินและการธนาคาร 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ศรีสะเกษ
(เมืองแคน, ราษีไศล)

ล้างจาน

19 กุมภาพันธ์ 2561

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ม.6 สาขา ศิลภาษา 
มัธยมบักดองวิทยา
ศรีสะเกษ
(บักดอง, ขุนหาญ)

ธุรการ ทำเอกสาร คีย์ข้อมูล

19 กุมภาพันธ์ 2561

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปวช. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
(หนองแวง, กันทรารมย์)

ช่างไฟฟ้า

19 กุมภาพันธ์ 2561

เพศ ชาย อายุ 18 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ทวิศึกษา 
โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม
ศรีสะเกษ
(สร้างปี่, ราษีไศล)

พนักงานเสิร์ฟ

19 กุมภาพันธ์ 2561

เพศ ชาย อายุ 16 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 4,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.8
ต่ำกว่า ม.6 สาขา - 
โรงเรียนราษีไศล
ศรีสะเกษ
(ด่าน, ราษีไศล)

พนักงานขาย

19 กุมภาพันธ์ 2561

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ม.6 สาขา ศิลป์-คำนวณ 
โรงเรียนราษีไศล
ศรีสะเกษ
(หนองแค, ราษีไศล)

แคชเชียร์

18 กุมภาพันธ์ 2561

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนวัดไพรบึงวิยา
ศรีสะเกษ
(ดินแดง, ไพรบึง)

พนักงานหลังการขาย

18 กุมภาพันธ์ 2561

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา ภาษาจีน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ศรีสะเกษ
(คำเขื่อนแก้ว, สิรินธร)

manager Collection Supervisor Collection

18 กุมภาพันธ์ 2561

เพศ ชาย อายุ 35 ปี ประสบการณ์ 15 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา ศิลป์-ภาษา 
โรงเรียนตลุ่กดู่วิทยาคม
ศรีสะเกษ
(บก, โนนคูณ)

พนักงานขาย

17 กุมภาพันธ์ 2561

เพศ หญิง อายุ 17 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนกำเเพง
ศรีสะเกษ
(ผือใหญ่, โพธิ์ศรีสุวรรณ)

พนักงานขาย

17 กุมภาพันธ์ 2561

เพศ ชาย อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ศิลป์-ภาษา 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์29
ศรีสะเกษ
(หนองครก, เมือง)

ครูสอน

17 กุมภาพันธ์ 2561

เพศ ชาย อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา ครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ศรีสะเกษ
(โพนยาง, วังหิน)

พนักงานทั่วไป

17 กุมภาพันธ์ 2561

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
การศึกษานอกระบบอุทุมพรพิสัย
ศรีสะเกษ
(ตำบลขะยูง, อุทุมพรพิสัย)

ครู

17 กุมภาพันธ์ 2561

เพศ ชาย อายุ 42 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ม.6 สาขา  
กศน.วังทอง
ศรีสะเกษ
(กู่, ปรางค์กู่)

ฝ่ายผลิต,ฝ่ายซ่อมบำรุง,บริหาร,การจัดการ

16 กุมภาพันธ์ 2561

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมเครื่องกล 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ศรีสะเกษ
(สังเม็ก, กันทรลักษ์)

ธุรการ

15 กุมภาพันธ์ 2561

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา รัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
(โนนค้อ, โนนคูณ)

พนักงานขาย

15 กุมภาพันธ์ 2561

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.7
ปวช. สาขา การบัญชี 
วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์
ศรีสะเกษ
(ทาม, กันทรารมย์)

พนักงานขาย

14 กุมภาพันธ์ 2561

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ต่ำกว่า ม.6 สาขา สายสามัญ 
โรงเรียนบ้านปราสาทเยอ
ศรีสะเกษ
(-, ไพรบึง)

งานขาย

14 กุมภาพันธ์ 2561

เพศ ชาย อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ม.6 สาขา  
ก.ศ.น ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
(ต.ทุ่ม, อ.เมือง)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2018 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com