LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน ศรีสะเกษ
|ผู้สมัครงาน อำนาจเจริญ|ผู้สมัครงาน บึงกาฬ|ผู้สมัครงาน บุรีรัมย์|ผู้สมัครงาน ชัยภูมิ|ผู้สมัครงาน กาฬสินธ์|ผู้สมัครงาน ขอนแก่น|ผู้สมัครงาน เลย|ผู้สมัครงาน มหาสารคาม|ผู้สมัครงาน มุกดาหาร|ผู้สมัครงาน นครพนม|ผู้สมัครงาน นครราชสีมา|ผู้สมัครงาน หนองบัวลำภู|ผู้สมัครงาน หนองคาย|ผู้สมัครงาน ร้อยเอ็ด|ผู้สมัครงาน สกลนคร|ผู้สมัครงาน ศรีสะเกษ|ผู้สมัครงาน สุรินทร์|ผู้สมัครงาน อุบลราชธานี|ผู้สมัครงาน อุดรธานี|ผู้สมัครงาน ยโสธร|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 งานขาย ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า

23 สิงหาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 35 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา สื่อสารมวลชน 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ศรีสะเกษ
(โนนค้อ, โนนคูณ)

ช่างซ้อม พนักงานทั่วไป

23 สิงหาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปวส. สาขา เครื่องมือกล 
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
(พรหมสวัสดิ์, พยุห์)

เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า BCO เป็นพนักงานในสังกัดธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โซนพื้นที่ ศรีสะเกษ

23 สิงหาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง 
มทร.ตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
ศรีสะเกษ
(กระเเชง, กันทรลักษ์)

พนักงานขาย

23 สิงหาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขชุมชน 
ม.ราชภัฏอุบลราชธานี
ศรีสะเกษ
(บก, โนนคูณ)

ทั่วไป

23 สิงหาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 35 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา เกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช
ศรีสะเกษ
(โคกตาล, ภูสิงห์)

ผู้ช่วยเหลือคนใข้

22 สิงหาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ม.6 สาขา คณิต-วิทย์ 
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม
ศรีสะเกษ
(ขนุน, กันทรลักษ์)

ล้างรถ

22 สิงหาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 51 ปี ประสบการณ์ 9 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนบ้านระกา
ศรีสะเกษ
(ตำบลโคกเพรช, อำเภอขุขันธ์)

พนักงานขาย ผู้ช่วยผู้จัดการ

21 สิงหาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา เกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
ศรีสะเกษ
(แข้, อุทุมพรพิสัย)

นักวิชาการ สัตวบาล รองผู้จัดการ/ฝ่ายขาย

21 สิงหาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา สัตวศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ศรีสะเกษ
(เสียว, โพธิ์ศรีสุวรรณ)

ทั่วไป

20 สิงหาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปริญญาตรี สาขา สัตวศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ศรีสะเกษ
(ยางชุมใหญ่, ยางชุมน้อย)

พนักงานขาย

20 สิงหาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 18 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ต่ำกว่า ม.6 สาขา - 
ร.รผักไหมวิทยานุกล
ศรีสะเกษ
(ผักไหม, หวัยทับทัน)

ฝ่ายผลิต

20 สิงหาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ม.6 สาขา  
ร.รบึงมะลูวิทยา
ศรีสะเกษ
(น้ำออ้ม, กันทรลักษ์)

ธุรกิจค้าปลีก

20 สิงหาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ศรีสะเกษ
(โนนสัง, กันทรารมย์)

Service

19 สิงหาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขชุมชน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ศรีสะเกษ
(, กันทรลักษ์)

ผู้จัดการร้านฝึกหัด,คีย์ข้อมูล,นิติกร,เจ้าหน้าที่กฎหมาย

19 สิงหาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ศรีสะเกษ
(ชำ, กันทรลักษ์)

ช่างซ่อมช่วงล่างเปลี่ยนถ่ายยาางแลเน้ำมันเครื่อง

19 สิงหาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปวช. สาขา ช่างกลโรงงาน 
วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
(หนองครก, เมือง)

การเงิน การธนาคาร การออกแบบ

19 สิงหาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา ออกแบบผลิตภัณฑ์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ศรีสะเกษ
(ต.หนองแก้ว, อ.กันทรารมย์)

จัดเรียงสินค้า

19 สิงหาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนโพธิ์กระสังข์
ศรีสะเกษ
(โพธิ์กระสังข์, ขุนหาญ)

ช่างซ้อมบำรุง

19 สิงหาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปวส. สาขา ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
(ดู่, กันทรารทย์)

การตลาด / ทั่วไป

19 สิงหาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปวส. สาขา การบัญชี 
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ศรีสะเกษ
(ยางชุมใหญ่, ยางชุมน้อย)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2016 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com