LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน ศรีสะเกษ
|ผู้สมัครงาน อำนาจเจริญ|ผู้สมัครงาน บึงกาฬ|ผู้สมัครงาน บุรีรัมย์|ผู้สมัครงาน ชัยภูมิ|ผู้สมัครงาน กาฬสินธ์|ผู้สมัครงาน ขอนแก่น|ผู้สมัครงาน เลย|ผู้สมัครงาน มหาสารคาม|ผู้สมัครงาน มุกดาหาร|ผู้สมัครงาน นครพนม|ผู้สมัครงาน นครราชสีมา|ผู้สมัครงาน หนองบัวลำภู|ผู้สมัครงาน หนองคาย|ผู้สมัครงาน ร้อยเอ็ด|ผู้สมัครงาน สกลนคร|ผู้สมัครงาน ศรีสะเกษ|ผู้สมัครงาน สุรินทร์|ผู้สมัครงาน อุบลราชธานี|ผู้สมัครงาน อุดรธานี|ผู้สมัครงาน ยโสธร|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 พนักงานขาย

1 ธันวาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ปริญญาตรี สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
ศรีสะเกษ
(เวียงเหนือ, กันทรลักษ์)

Trainer

1 ธันวาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีอาหาร 
มหาวิทยาลัยบูรพา
ศรีสะเกษ
(Phraibueng, Phraibueng)

แม่บ้านทำความสะอาด

1 ธันวาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 46 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.7
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ส้มป่อยพิทยาคม
ศรีสะเกษ
(ส้มป่อย, ราษีไศล)

พนักงานขาย

1 ธันวาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ศรีสะเกษ
(รังแร้ง, อุทุมพรพิสัย)

พนักงานขาย

30 พฤศจิกายน 2558

เพศ หญิง อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.9
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา
ศรีสะเกษ
(รุ่งระวี, น้ำเกลี้ยง)

บริการ พนักงานครัว จัดเรียงสินค้า งานทั่วไป

30 พฤศจิกายน 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ต่ำกว่า ม.6 สาขา สังคม 
ร.ร บ้านหนองบัวไชยวาน
ศรีสะเกษ
(โนนสัง, กันทรารมย์)

การตลาด

30 พฤศจิกายน 2558

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา การตลาด 
ม.ราชภัฎศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
(พิงพวย, ศรีรัตนะ)

พนักงานธุรการ บัญชี นักวิชาการเกษตร

30 พฤศจิกายน 2558

เพศ ชาย อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีการผลิตพืช 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ศรีสะเกษ
(โพนข่า, เมือง)

การตลาด

29 พฤศจิกายน 2558

เพศ หญิง อายุ 36 ปี ประสบการณ์ 7 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา บริหาร(การตลาด) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ศรีสะเกษ
(หนองหัวช้าง, กันทรารมย์)

ช่างเชื่อม

29 พฤศจิกายน 2558

เพศ ชาย อายุ 18 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนกระแชงวิทยา
ศรีสะเกษ
(กระแชง, กันทรลักษ์)

เกษตรกลวิธาน

28 พฤศจิกายน 2558

เพศ ชาย อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา เกษตรกลวิธาน 
ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วข.สุรินทร์
ศรีสะเกษ
(โนนคูณ, ยางชุมน้อย)

ประชาสัมพ์นธ์,พนักงานขาย,พนักงานบัญชี,ธุรการ

28 พฤศจิกายน 2558

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา การจัดการทั่วไป 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
ศรีสะเกษ
( ตะเคียนราม, ภูสิงห์)

ขับรถ

28 พฤศจิกายน 2558

เพศ ชาย อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ม.6 สาขา  
กศน.บ้านดุง
ศรีสะเกษ
(ตระกาศ, กันทรลักษ์)

บุคคล/ธุรการ

28 พฤศจิกายน 2558

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา บริหารองค์การฝ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ศรีสะเกษ
(อีปาด, กันทรารมย์)

พนักงานขาย

28 พฤศจิกายน 2558

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ม.6 สาขา คณิต วิทย์ 
โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา
ศรีสะเกษ
(ภูเงิน, กันทรลักษ์)

พนักงานขาย

27 พฤศจิกายน 2558

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
การศึกษานอกระบบ(อำเภอโนนคูณ)
ศรีสะเกษ
(หนองกุง, โนนคูณ)

การขาย

27 พฤศจิกายน 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา การพัฒนาชุมชน 
มรภ.ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
(ต.ตองปิด, อ.น้ำเกลี้ยง)

pc

27 พฤศจิกายน 2558

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา วิทย์ คณิตร์ 
โรงเรียนโนนคัอวิทยาคม
ศรีสะเกษ
(หนองกุง, โนนคูณ)

พนักงานบัญชี พนักงานเก็บเงิน พนักงานเจ้าที่ทั่วไป งานเกี่ยวกับเอกสาร งานฝ่ายบุคคล

26 พฤศจิกายน 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปริญญาตรี สาขา การบัญชี 
มหาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
(ดวนใหญ่, วังหิน)

บริการลูกค้า

26 พฤศจิกายน 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา ภาษาไทย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ศรีสะเกษ
(กู่, ปรางค์กู่)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2015 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com