LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน ศรีสะเกษ
|ผู้สมัครงาน อำนาจเจริญ|ผู้สมัครงาน บึงกาฬ|ผู้สมัครงาน บุรีรัมย์|ผู้สมัครงาน ชัยภูมิ|ผู้สมัครงาน กาฬสินธ์|ผู้สมัครงาน ขอนแก่น|ผู้สมัครงาน เลย|ผู้สมัครงาน มหาสารคาม|ผู้สมัครงาน มุกดาหาร|ผู้สมัครงาน นครพนม|ผู้สมัครงาน นครราชสีมา|ผู้สมัครงาน หนองบัวลำภู|ผู้สมัครงาน หนองคาย|ผู้สมัครงาน ร้อยเอ็ด|ผู้สมัครงาน สกลนคร|ผู้สมัครงาน ศรีสะเกษ|ผู้สมัครงาน สุรินทร์|ผู้สมัครงาน อุบลราชธานี|ผู้สมัครงาน อุดรธานี|ผู้สมัครงาน ยโสธร|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 พนักงานขาย

31 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
รร.กีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
(กระแชง, กันทรลักษณ์)

ธุรการ, บุคคล, ประชาสัมพันธ์, การท่องเที่ยวและการโรงแรม

31 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา ภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยพะเยา
ศรีสะเกษ
(สิ, ขุนหาญ)

ทุกตำแหน่ง

31 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา การตลาด 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ศรีสะเกษ
(น้ำอ้อม, กันทรลักษ์)

งานเกี่ยวกับภาษาเกาหลี

30 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 35 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ศรีสะเกษ
(บ่อแก้ว, วังหิน)

พนักงานบริการลูกค้า

30 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา การปกครองท้องถิ่น 
ราชภัฎอุบลราชธานี
ศรีสะเกษ
(บก, โนนคูณ)

รับเลี้ยงเด็กต่างประเทศ

30 ตุลาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา โรคพืชวิทยา 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศรีสะเกษ
(หนองไผ่, เมือง)

งานระบบโครงข่าย

30 ตุลาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 42 ปี ประสบการณ์ 16 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปวส. สาขา อิเล็คทรอนิสค์ 
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
(หนองไฮ, อุทุมพรพิสัย)

พนักงานขาย

30 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร
ศรีสะเกษ
(รุ่งระวี, น้ำเกลี้ยง)

IT

29 ตุลาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยราชฎัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ศรีสะเกษ
(อีเซ, โพธิ์ศรีสุวรรณ)

อาจารย์หมวดวิทยาศาสตร์พื้นฐาน

29 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.7
ปริญญาโท สาขา ชีววิทยา 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ศรีสะเกษ
(หนองห้าง, อุทุมพรพิสัย)

Engineer

28 ตุลาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศรีสะเกษ
(หนองครก, เมือง)

ธุรการ งานเอกสาร

28 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา การปกครอง 
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
ศรีสะเกษ
(กระแชง, กันทรลักษ์)

นักวิทยาศาสตร์,นักสิ่งแวดล้อม,นักเคมี

28 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ปริญญาตรี สาขา อนามัยสิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ศรีสะเกษ
(สำโรง, อุทุมพรพิสัย)

ขับรถ

28 ตุลาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 51 ปี ประสบการณ์ 10 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ม.6 สาขา คณิต-อังกฤษ 
โรงเรียนหนองแค“สรกิจพิทยา“
ศรีสะเกษ
(ดวนโหญ่, วังหิน)

การบริการลูกค้า

28 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา การตลาด 
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
ศรีสะเกษ
(หนองหมี, ราษีไศล)

บัญชี,ธุรการ บุคคล,เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานบริกาา

28 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา การบัญชี 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ศรีสะเกษ
(ขะยูง, อุทุมพรพิสัย)

งานธุรการ งานฝ่ายผลิต

28 ตุลาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีสะเกษบริหารธุรกิจ
ศรีสะเกษ
(ยางชุมน้อย, ยางชุมน้อย)

ผู้จัดการ ผู้บริหาร อาจารย์

28 ตุลาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาโท สาขา การจัดการ 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ศรีสะเกษ
(เมืองหลวง, ห้วยทับทัน)

พนักงานทั่วไป

27 ตุลาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
ศรีสะเกษ
(ต.หนองงูเหลือม, อ.เบญจลักษ)

หัวหน้าฝ่ายการตลาด

27 ตุลาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา การตลาด 
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
ศรีสะเกษ
(ยางชุมใหญ่, ยางชุมน้อย)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2014 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com