LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน ศรีสะเกษ
|ผู้สมัครงาน อำนาจเจริญ|ผู้สมัครงาน บึงกาฬ|ผู้สมัครงาน บุรีรัมย์|ผู้สมัครงาน ชัยภูมิ|ผู้สมัครงาน กาฬสินธ์|ผู้สมัครงาน ขอนแก่น|ผู้สมัครงาน เลย|ผู้สมัครงาน มหาสารคาม|ผู้สมัครงาน มุกดาหาร|ผู้สมัครงาน นครพนม|ผู้สมัครงาน นครราชสีมา|ผู้สมัครงาน หนองบัวลำภู|ผู้สมัครงาน หนองคาย|ผู้สมัครงาน ร้อยเอ็ด|ผู้สมัครงาน สกลนคร|ผู้สมัครงาน ศรีสะเกษ|ผู้สมัครงาน สุรินทร์|ผู้สมัครงาน อุบลราชธานี|ผู้สมัครงาน อุดรธานี|ผู้สมัครงาน ยโสธร|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 ฝ่ายเงิน

1 เมษายน 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปวส. สาขา บัญชี 
วิทยาลัยนครราชสีมา
ศรีสะเกษ
(พิมายเหนือ, ปรางค์กู่)

พนักงานไอที,พนักงานธุระการ,พนักงานขาย

1 เมษายน 2558

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทาลัยราชฎัชอุบลราชธานี
ศรีสะเกษ
(ภูฝ้าย, ขุนหาญ)

พนักงานฝ่ายผลิต

1 เมษายน 2558

เพศ ชาย อายุ 0 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนบ้านจานบัว
ศรีสะเกษ
(เขิน, น้ำเกลี้ยง)

ประชาสัมพันธ์ การตลาด บริการลูกค้าสัมพันธ์

1 เมษายน 2558

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา ภาษาเพื่ออาชีพ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศรีสะเกษ
(ห้วยเหนือ, ขุขันธ์)

พนักงานจัดเรียงสินค้า

31 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนปรางค์กู่
ศรีสะเกษ
(พิมาย, ปรางค์กุ๋)

พนักงานจัดเรียงสินค้า

31 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนปรางค์กู่
ศรีสะเกษ
(พิมาย, ปรางค์กู่)

การตลาด,ผู้จัดการฝคกหัด,พนักงานขาย,marketing

31 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปริญญาตรี สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยราชภฏอุบลราชธานี
ศรีสะเกษ
(เป๊าะ, บึงบูรพ์)

พนักงานขาย

31 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปวช. สาขา บัญชี 
วิทยาลัยอาชีวศึกษา ยะลา
ศรีสะเกษ
(โนนค้อ, โนนคูณ)

ธุรการ

31 มีนาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
ศรีสะเกษ
(ละลาย, กันทรลักษ์)

ครู

31 มีนาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา การสอนสุขศึกษาและพลศึกษา 
บูรพา
ศรีสะเกษ
(วังหิน, วังหิน)

พนักงานบริการ

30 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
กำแพง
ศรีสะเกษ
(สระกำแพงใหญ่, อุทุมพรพิสัย)

ธุรการ การเงิน พนักงานทั่วไป

30 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา คณิตศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ศรีสะเกษ
(โนนสัง, กันทราราย์)

ครูวิทยาศาสตร์ ครูเคมี

30 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา เคมี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ศรีสะเกษ
(ห้วยใต้, ขุขันธ์)

งานบริการ การจัดการ

30 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา  
มหาลัยราชภัฎสวนดุสิต
ศรีสะเกษ
(หย้าปล้อง, เมือง)

พนักงานเสิร์ฟ

30 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ม.6 สาขา วิทย์-คณิตย์ 
โรงเรียนราษีไศล
ศรีสะเกษ
(ด่าน, ราษีไศล)

พนักงานเสิร์ฟ

30 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.9
ม.6 สาขา วิทย์-คณิตย์ 
โรงเรียนราษีไศล
ศรีสะเกษ
(เมืองคง, ราษีไศล)

บัญชี พนักงานขาย การตลาด

30 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา บัญชี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
(โพธิ์ชัย, อุทุมพรพิสัย)

พนักงานขาย

30 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาตรี สาขา พลศึกษา 
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
(คอนกาม, ยางชุมน้อย)

QC, QA, นักวิจัย, เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ, วิทยาการ

29 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา ชีววิทยา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ศรีสะเกษ
(ดูน, กันทรารมย์)

พนักงานขาย

29 มีนาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 0 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ม.6 สาขา  
โรงเรียนราษีไศล
ศรีสะเกษ
(ดู่, ราษีไศล)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2015 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com