LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน ศรีสะเกษ
|ผู้สมัครงาน อำนาจเจริญ|ผู้สมัครงาน บึงกาฬ|ผู้สมัครงาน บุรีรัมย์|ผู้สมัครงาน ชัยภูมิ|ผู้สมัครงาน กาฬสินธ์|ผู้สมัครงาน ขอนแก่น|ผู้สมัครงาน เลย|ผู้สมัครงาน มหาสารคาม|ผู้สมัครงาน มุกดาหาร|ผู้สมัครงาน นครพนม|ผู้สมัครงาน นครราชสีมา|ผู้สมัครงาน หนองบัวลำภู|ผู้สมัครงาน หนองคาย|ผู้สมัครงาน ร้อยเอ็ด|ผู้สมัครงาน สกลนคร|ผู้สมัครงาน ศรีสะเกษ|ผู้สมัครงาน สุรินทร์|ผู้สมัครงาน อุบลราชธานี|ผู้สมัครงาน อุดรธานี|ผู้สมัครงาน ยโสธร|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 ช่างยน

23 กุมภาพันธ์ 2560

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ม.6 สาขา  
ก ศ น กันทรลักษ์
ศรีสะเกษ
(กระแชง, กันทรลักษ์)

รปภหญิง

23 กุมภาพันธ์ 2560

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ต่ำกว่า ม.6 สาขา วิทคณิต 
โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์
ศรีสะเกษ
(ห้วยตึ๊กชู, ภูสิงห์)

ฝ่ายผลิต

23 กุมภาพันธ์ 2560

เพศ ชาย อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา  
สายธารวิทยา
ศรีสะเกษ
(ขนุน, กันทรลักษ์)

ฝ่ายผลิต

23 กุมภาพันธ์ 2560

เพศ ชาย อายุ 37 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ต่ำกว่า ม.6 สาขา รัฐประศาสตร็ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
(นิคมพัฒนา, ขุขันธ์)

ผู้ช่วยกุ๊ก

23 กุมภาพันธ์ 2560

เพศ ชาย อายุ 36 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ 
วิยาลัย โปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ศรีสะเกษ
(หนองหญ้าลาด, กันทรลักษ์)

พนักงานขาย

23 กุมภาพันธ์ 2560

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ม.6 สาขา สายวิทย์-คณิต 
โรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคม
ศรีสะเกษ
(ตาโกน, เมืองจันทร์)

ผู้ช่วยเภสัชกร

23 กุมภาพันธ์ 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขชุมชน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ศรีสะเกษ
(โพนยาง, วังหิน)

ธุรการ

23 กุมภาพันธ์ 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปวส. สาขา การตลาด 
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
(หญ้าปล้อง, เมือง)

ได้หมด

22 กุมภาพันธ์ 2560

เพศ ชาย อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ต่ำกว่า ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
ขขันธ์ราษฏร์บำรุง
ศรีสะเกษ
(ใจดี, ขุขันธ์)

พนักงานขาย

22 กุมภาพันธ์ 2560

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ม.6 สาขา คณิต-ภาษา 
โรงเรียนราษีไศล
ศรีสะเกษ
(ด่าน, ราษีไศล)

งานแม่บ้าน

22 กุมภาพันธ์ 2560

เพศ หญิง อายุ 1 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา คหกรรมศาสตร์ 
วิทยาลัยครูบุรีรัมย์
ศรีสะเกษ
(บักดอง, ขุนหาญ)

พนักงานขาย

22 กุมภาพันธ์ 2560

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปวช. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
(หญ้าปล้อง, เมือง)

พนักงานออฟฟิต

21 กุมภาพันธ์ 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
(พราน, ศรีสะเกษ)

ตำแหน่งที่ติดประกาส

20 กุมภาพันธ์ 2560

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขางานการพัมนาเว็บเพจ 
วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ
ศรีสะเกษ
(ละลาย, กันทรลักษ์)

การตลาด

20 กุมภาพันธ์ 2560

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา การศึกษาปฐมวัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ศรีสะเกษ
(หนองไฮ, อุทุมพรพิสัย)

พนักงานขายสินค้าและบริการ

19 กุมภาพันธ์ 2560

เพศ ชาย อายุ 18 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนบ้านโพธิ์(โพธิ์ทองวิทยา)
ศรีสะเกษ
(โพธิ์, โนนคูณ)

รปภ

19 กุมภาพันธ์ 2560

เพศ ชาย อายุ 38 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ต่ำกว่า ม.6 สาขา สามัญ 
โรงเรียนเกษตรวิทยา
ศรีสะเกษ
(ตำแย, พยุห์)

ฝ่ายผลิต

19 กุมภาพันธ์ 2560

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา วิทย์ คณิต 
โรงเรียนนครศรีลำดวนวทยา
ศรีสะเกษ
(โพนยาง, วังหิน)

ขับรถส่งสินค้า

18 กุมภาพันธ์ 2560

เพศ ชาย อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 6 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปวส. สาขา เครื่องกลไฟฟ้า 
วิทยาลัยเทคนิด ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
(บึงบอน, ยางชุมน้อย)

ธุรการ

18 กุมภาพันธ์ 2560

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปริญญาตรี สาขา การจัดการทั่วไป 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ศรีสะเกษ
(หนองแก้ว, เมือง)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2017 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com