LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน ศรีสะเกษ
|ผู้สมัครงาน อำนาจเจริญ|ผู้สมัครงาน บึงกาฬ|ผู้สมัครงาน บุรีรัมย์|ผู้สมัครงาน ชัยภูมิ|ผู้สมัครงาน กาฬสินธ์|ผู้สมัครงาน ขอนแก่น|ผู้สมัครงาน เลย|ผู้สมัครงาน มหาสารคาม|ผู้สมัครงาน มุกดาหาร|ผู้สมัครงาน นครพนม|ผู้สมัครงาน นครราชสีมา|ผู้สมัครงาน หนองบัวลำภู|ผู้สมัครงาน หนองคาย|ผู้สมัครงาน ร้อยเอ็ด|ผู้สมัครงาน สกลนคร|ผู้สมัครงาน ศรีสะเกษ|ผู้สมัครงาน สุรินทร์|ผู้สมัครงาน อุบลราชธานี|ผู้สมัครงาน อุดรธานี|ผู้สมัครงาน ยโสธร|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 ฝ่ายผลิต

21 กรกฎาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์
ศรีสะเกษ
(ห้วยตามอญ, ภูสิงห์)

พนักงานขาย

21 กรกฎาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 16 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
อนุบาลศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
(หมากเขียบ, เมือง)

ช่างเทคนิค

21 กรกฎาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 8 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปวส. สาขา เทคนิคการผลิต 
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราบธานี
ศรีสะเกษ
(ต. สะเดาใหญ่, อ.ขุขันธ์)

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข

21 กรกฎาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.7
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ศรีสะเกษ
(โพนค้อ, เมือง)

การท่องเที่ยว,ธนาคาร,mrt

21 กรกฎาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา การท่องเที่ยว 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ศรีสะเกษ
(บักดอง, ขุนหาญ)

supervisor,marketing

21 กรกฎาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปวส. สาขา บริหารธุรกิจ/การตลาด 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี
ศรีสะเกษ
(โนนค้อ, โนนคูณ)

บุคคลธุระการ

21 กรกฎาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
(โนนสำราญ, กันทรลักษ์)

ผู้ช่วยกุ๊ก

21 กรกฎาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ม.6 สาขา ศิลป์-สังคม 
โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม
ศรีสะเกษ
(โนคูณ, ยางชุมน้อย)

ทำนา

20 กรกฎาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.9
ต่ำกว่า ม.6 สาขา สามัญ 
ขุขุขันราฏร์บำรุง
ศรีสะเกษ
(ห้วยตึ๊กชู, ภูสิงห์)

พนักงานขายเงินสด

20 กรกฎาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 35 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 7,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปวช. สาขา เกษตรและเทคโนโลยี 
วิทยาลัยเกษตรอุบลราชธานี
ศรีสะเกษ
(หมากเขียบ, เมือง)

พนักงานขาย

20 กรกฎาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.6
ปริญญาตรี สาขา ทรัพยากรเกษตร 
มก.ฉกส
ศรีสะเกษ
(ผักไหม, ห้วยทับทัน)

นักเคมี, ผู้ช่วยนักวิจัย

20 กรกฎาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา เคมี 
มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​อุบลราชธานี​
ศรีสะเกษ
(บก, โนนคูณ)

จนท.การเงิน

20 กรกฎาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา การบัญชี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ศรีสะเกษ
(บักดอง, ขุนหาญ)

ฝ่ายผลิต

20 กรกฎาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
บ้านสะเดาใหญ่
ศรีสะเกษ
(สะเดาใหญ, ขุขันธ์)

ครูภาษาไทย

20 กรกฎาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา ภาษาไทย 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
ศรีสะเกษ
(ตสำโรงปราสาท, ปรางค์กู่)

พนักงานราชการทั่วไป,นักเคมี,นักวิทยาศาสตร์,พนักงานธุรการ

20 กรกฎาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา เคมี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ศรีสะเกษ
(บุสูง, วังหิน)

พนักงาน

20 กรกฎาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ม.6 สาขา  
กศน เขตวังทองหลาง
ศรีสะเกษ
(จิกสังข์ทอง, ราษีไศล)

พรักงาน

19 กรกฎาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา พลศึกษา 
สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
(ศรีแก้ว, ศรีรัตนนะ)

เจ้าหน้าที่แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

19 กรกฎาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 1 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา การบัญชี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
(หนองครก, เมืองศรีสะเกษ)

เจ้าหน้าที่สินเชื่อรถจักรยานยนตื

19 กรกฎาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขชุมชน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
(ตำบลโนนค้อ, อำเภอโนนคูณ)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2017 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com