LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน ศรีสะเกษ
|ผู้สมัครงาน อำนาจเจริญ|ผู้สมัครงาน บึงกาฬ|ผู้สมัครงาน บุรีรัมย์|ผู้สมัครงาน ชัยภูมิ|ผู้สมัครงาน กาฬสินธ์|ผู้สมัครงาน ขอนแก่น|ผู้สมัครงาน เลย|ผู้สมัครงาน มหาสารคาม|ผู้สมัครงาน มุกดาหาร|ผู้สมัครงาน นครพนม|ผู้สมัครงาน นครราชสีมา|ผู้สมัครงาน หนองบัวลำภู|ผู้สมัครงาน หนองคาย|ผู้สมัครงาน ร้อยเอ็ด|ผู้สมัครงาน สกลนคร|ผู้สมัครงาน ศรีสะเกษ|ผู้สมัครงาน สุรินทร์|ผู้สมัครงาน อุบลราชธานี|ผู้สมัครงาน อุดรธานี|ผู้สมัครงาน ยโสธร|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 พนักงานขายประจำ

13 กุมภาพันธ์ 2559

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ม.6 สาขา คณิตภาษา 
การศึกษานอกโรงเรียน
ศรีสะเกษ
(ทุ่ม, เมือง)

การตลาด พนักงานขาย

13 กุมภาพันธ์ 2559

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนผดุงนารี จังหวัดมหาสารคาม
ศรีสะเกษ
(กำแพง, อุทุมพรพิสัย)

Customer Service , Sale Coordinater, Sale etc.

13 กุมภาพันธ์ 2559

เพศ หญิง อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา อังกฤษ-ธุรกิจ 
มหาลัยราชภัฎสวนดุสิต
ศรีสะเกษ
(สระกำแพงใหญ่, อุทุมพรพิสัย)

พนักงานบริการ

13 กุมภาพันธ์ 2559

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ม.6 สาขา สายวิทย์-คณิต 
โรงเรียนศรีแก้วพิทยา
ศรีสะเกษ
(พิงพวย, ศรีรัตนะ)

ครูคณิต

13 กุมภาพันธ์ 2559

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา ครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
(ดวนใหญ่, วังหิน)

ฝ่ายผลิต

12 กุมภาพันธ์ 2559

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ม.6 สาขา  
การศึกษาตามอัธยาสัย
ศรีสะเกษ
(อี่หล่ำ, อุทุมพีพอสัย)

it support

12 กุมภาพันธ์ 2559

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
(ห้วยตึ๊กชู, ภูสิงห์)

บัญชี

11 กุมภาพันธ์ 2559

เพศ หญิง อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 7 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา บัญชี 
ม.ราชภัฏสวนสุนันทา
ศรีสะเกษ
(น้ำคำ, เมือง)

ทุกงาน

11 กุมภาพันธ์ 2559

เพศ ชาย อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา วิศวอุตสาหการ 
มหาวิทยาลัยปทุมธานี
ศรีสะเกษ
(หญ้าปลอง, ศรีสะเกษ)

พนักงานบุคคล, การตลาด

11 กุมภาพันธ์ 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
(รังแร้ง, อุทุมพรพิสัย)

พนักงานขับรถบรรทุกน้ำมันส่งออก

11 กุมภาพันธ์ 2559

เพศ ชาย อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ม.6 สาขา วิทย์-คนิต 
โนนค้อวิทยาคม
ศรีสะเกษ
(บก, โนนคูณ)

การตลาด

11 กุมภาพันธ์ 2559

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา การจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
(ตาโกน, เมืองจันทร์)

พนักงานขาย

11 กุมภาพันธ์ 2559

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.7
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนราษีไศล
ศรีสะเกษ
(ไผ่, ราษีไศล)

ฝ่ายผลิต

10 กุมภาพันธ์ 2559

เพศ ชาย อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปวช. สาขา ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ 
วิทยาลัยการอาชีพขุณหาญ
ศรีสะเกษ
(ต ห้วยตึ๊กชู, อ ภูสิงห์)

ธุรการ,พนักงานคีย์ข้อมูล,พนักงานการเงิน,พนักงานทั่วไป

9 กุมภาพันธ์ 2559

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา การเงินและการธนาคาร 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ศรีสะเกษ
(บุสูง, วังหิน)

พนักงานขาย

9 กุมภาพันธ์ 2559

เพศ หญิง อายุ 18 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนละทายวิทยา
ศรีสะเกษ
(ละทาย, กันทรารมย์)

การเงินการธนาคาร

9 กุมภาพันธ์ 2559

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปริญญาตรี สาขา การจัดการทั่วไป 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ศรีสะเกษ
(เมืองใต้, เมือง)

พนักงานขาย

9 กุมภาพันธ์ 2559

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร
ศรีสะเกษ
(หนองครก, เมือง)

ฝ่ายผลิต

9 กุมภาพันธ์ 2559

เพศ ชาย อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปวช. สาขา ไฟฟ้า อิเล็กทรอนกส์ 
วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ
ศรีสะเกษ
(ห้วยตึ๊กชู, ภูสิงห์)

เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

8 กุมภาพันธ์ 2559

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ศรีสะเกษ
(ตาอุด, ขุขันธ์)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2016 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com