LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน ศรีสะเกษ
|ผู้สมัครงาน อำนาจเจริญ|ผู้สมัครงาน บึงกาฬ|ผู้สมัครงาน บุรีรัมย์|ผู้สมัครงาน ชัยภูมิ|ผู้สมัครงาน กาฬสินธ์|ผู้สมัครงาน ขอนแก่น|ผู้สมัครงาน เลย|ผู้สมัครงาน มหาสารคาม|ผู้สมัครงาน มุกดาหาร|ผู้สมัครงาน นครพนม|ผู้สมัครงาน นครราชสีมา|ผู้สมัครงาน หนองบัวลำภู|ผู้สมัครงาน หนองคาย|ผู้สมัครงาน ร้อยเอ็ด|ผู้สมัครงาน สกลนคร|ผู้สมัครงาน ศรีสะเกษ|ผู้สมัครงาน สุรินทร์|ผู้สมัครงาน อุบลราชธานี|ผู้สมัครงาน อุดรธานี|ผู้สมัครงาน ยโสธร|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 ธุรการ

2 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา วิทยาการคอม 
ม.ราชภัฎอุบล
ศรีสะเกษ
(, กันทรารมย์)

ฝ่ายผลิต

2 พฤษภาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ม.6 สาขา  
โรงเรียน พยุห์วิทยา
ศรีสะเกษ
(พรหมสวัสดิ์, พยุห์)

พนักงานร้าน

1 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา คณิตศาสตร์ 
มรภ. นครราชสีมา
ศรีสะเกษ
(ศรีโนนงาม, ศรีรัตนะ)

พนักงานขาย

1 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ม.6 สาขา  
ไพรบึงวิทยาคม
ศรีสะเกษ
(สำโรงพลัน, ไพรบึง)

ผู้ช่วยผู้จัเการ

1 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ม.6 สาขา วิทย์ คณิต 
หวายคำวิทยา
ศรีสะเกษ
(ดู่, ราษีไศล)

ร.ป.ภ

1 พฤษภาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.8
ม.6 สาขา  
ก.ศ.น
ศรีสะเกษ
(เมื่องคง, ราษีไศล)

ออฟฟิศ

1 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ศรีสะเกษ
(โดด, โพธิ์ศรีสุวรรณ)

พนังงานขาย

30 เมษายน 2559

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ม.6 สาขา คณิต -วิทย์ 
รร.ขุขันธ์
ศรีสะเกษ
(ต.ลมศักดิ์, อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ)

พนักงานคีย์ข้อมูล

30 เมษายน 2559

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์
ศรีสะเกษ
(ต.ตาโกน, อ.เมืองจันทร์)

programmer

30 เมษายน 2559

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ศรีสะเกษ
(กำแพง, อุทุมพรพิสัย)

พนักงานขาย

30 เมษายน 2559

เพศ หญิง อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ม.6 สาขา  
ไพรบึงวิทยาคม
ศรีสะเกษ
(สำโรงพลัน, ไพรบึง)

พนักงานขาย

30 เมษายน 2559

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปวส. สาขา การท่องเที่ยวและโรงแรม 
วิทยาลัยโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ศรีสะเกษ
(กระหวัน, ขุนหาญ)

พนักงานเเคชเชียร์

29 เมษายน 2559

เพศ ชาย อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
รร.กันทรลักษ์วิทยา
ศรีสะเกษ
(บึงมะลู, กันทรลักษ์)

ฝ่ายผลิต

29 เมษายน 2559

เพศ หญิง อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา วิทย์คณิตศาสตร์ 
การศึกษานอกโรงเรียนอ.กันทรารมย์
ศรีสะเกษ
(ดูน, กันทรารมย์)

พนักงาน

29 เมษายน 2559

เพศ ชาย อายุ 18 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม
ศรีสะเกษ
(กุดเสลา, กันทรลักษ์)

ครู

29 เมษายน 2559

เพศ หญิง อายุ 0 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา คณิตศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
ศรีสะเกษ
(พยุห์, พยุห์)

PR

29 เมษายน 2559

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ศรีสะเกษ
(เมืองเหนือ, เมือง)

Staff

28 เมษายน 2559

เพศ ชาย อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 7 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปวส. สาขา ช่างยนต์ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีสะเกษเฉลิมหล้า
ศรีสะเกษ
(เมืองจันทร์, เมืองจันทร์)

พนักงานขาย

28 เมษายน 2559

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ร.ร น้ำเกลี้ยงวิทยา
ศรีสะเกษ
(ละเอาะ, น้ำเกลี้ยง)

กายภาพบำบัด

28 เมษายน 2559

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา กายภาพบำบัด 
มหาวิทยาลัยบูรพา
ศรีสะเกษ
(เหล่ากวาง, โนนคูณ)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2016 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com