LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน ศรีสะเกษ
|ผู้สมัครงาน อำนาจเจริญ|ผู้สมัครงาน บึงกาฬ|ผู้สมัครงาน บุรีรัมย์|ผู้สมัครงาน ชัยภูมิ|ผู้สมัครงาน กาฬสินธ์|ผู้สมัครงาน ขอนแก่น|ผู้สมัครงาน เลย|ผู้สมัครงาน มหาสารคาม|ผู้สมัครงาน มุกดาหาร|ผู้สมัครงาน นครพนม|ผู้สมัครงาน นครราชสีมา|ผู้สมัครงาน หนองบัวลำภู|ผู้สมัครงาน หนองคาย|ผู้สมัครงาน ร้อยเอ็ด|ผู้สมัครงาน สกลนคร|ผู้สมัครงาน ศรีสะเกษ|ผู้สมัครงาน สุรินทร์|ผู้สมัครงาน อุบลราชธานี|ผู้สมัครงาน อุดรธานี|ผู้สมัครงาน ยโสธร|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 เสริฟ

21 เมษายน 2561

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
สามัคคีประชาราษฎร
ศรีสะเกษ
(กุดเสลา, กันทรลักษ์)

พนักงานประจำ

21 เมษายน 2561

เพศ ชาย อายุ 17 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ทั่วไป 
กศน
ศรีสะเกษ
(ต.ก้านเหลือง, อุทุมพรพิสัย)

พนักงาน

21 เมษายน 2561

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.9
ม.6 สาขา  
โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม
ศรีสะเกษ
(คอนกาม, ยางชุมน้อย)

พนักงานขาย

21 เมษายน 2561

เพศ หญิง อายุ 18 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา แผนกบัญชี 
วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
(พยุห์, พยุห์)

แปลเอกสาร ภาษาญี่ปุ่น

21 เมษายน 2561

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา ภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ศรีสะเกษ
(ใจดี, ขุขันธ์)

ช่างศ่อมบำรุง

21 เมษายน 2561

เพศ ชาย อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปวส. สาขา เทคนิคการผลิต 
วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
(ต.โสน, อ.ขุขันธ์)

พนักงานขาย จัดสินค้า

21 เมษายน 2561

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ม.6 สาขา ศิลป์ภาษา 
โรงเรียนปรางค์กู่
ศรีสะเกษ
(สำโรงปราสาท, ปรางค์กู่)

พนักงานขับรถ

21 เมษายน 2561

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ม.6 สาขา ทั่วไป 
โรงเรียนรัตนโกสินทร์ สมโภชบางเขน
ศรีสะเกษ
(หัวเสือ, ขุขันธ์)

พนักงาน

20 เมษายน 2561

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 7 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ศรีสะเกษ
(เมืองหลวง, ห้วยทับทัน)

พนักงาน

20 เมษายน 2561

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ม.6 สาขา - 
โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
ศรีสะเกษ
(หนองครก, เมือง)

พนักงาน

20 เมษายน 2561

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนกำแพง
ศรีสะเกษ
(หัวช้าง, อุทุมพพิสัย)

เจ้าหน้าที่ธุรการ

20 เมษายน 2561

เพศ ชาย อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
(ตำบลผักไหม, อำเภอห้วยทับทัน)

พนักงานขาย

20 เมษายน 2561

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนกำแพง
ศรีสะเกษ
(หัวช้าง, อุทุมพรพิสัย)

ผู้ช่วยกุ๊กคนญี่ปุ่น

20 เมษายน 2561

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ภาษาญี่ปุ่น 
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
(ตะดอบ, เมือง)

พนักงานขาย

20 เมษายน 2561

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.8
ม.6 สาขา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
ศรีสะเกษ
(สำโรง, อุทุมพรพิสัย)

จัดวางของ

19 เมษายน 2561

เพศ หญิง อายุ 17 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนบ้านโคกตาล
ศรีสะเกษ
(โคกตาล, ภูสิงห์)

พนักงานขาย

19 เมษายน 2561

เพศ หญิง อายุ 17 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนบ้านโคกตาล
ศรีสะเกษ
(, ศรีสะเกษ)

ช่างเทคนิค

19 เมษายน 2561

เพศ ชาย อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีอุทุมพรพิสัย
ศรีสะเกษ
(สระกำเเพงใหญ่, อุทุมพรพิสัย)

ฟร้อนท์

19 เมษายน 2561

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.6
ปวส. สาขา การโรงแรม 
วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์
ศรีสะเกษ
(น้ำอ้อม, กันทรลักษ์)

สัตวบาล

19 เมษายน 2561

เพศ หญิง อายุ 2 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา สัตวศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ศรีสะเกษ
(หนองเชียงทูน, ปรางค์กู่)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2018 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com