LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน ระยอง
|ผู้สมัครงาน ฉะเชิงเทรา|ผู้สมัครงาน ชลบุรี|ผู้สมัครงาน จันทบุรี|ผู้สมัครงาน นครนายก|ผู้สมัครงาน ปราจีนบุรี|ผู้สมัครงาน ระยอง|ผู้สมัครงาน สระแก้ว|ผู้สมัครงาน ตราด|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 พนักงานบัญชี,พนักงานฝ่ายบุคคล,พนักงานออฟฟิต

23 กรกฎาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา การจัดการ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ระยอง
(ปลวกแดง, ปลวกแดง)

ฝ่ายผลิต

23 กรกฎาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ก,ศ,น
ระยอง
(มาบยางพร, ปลวกแดง)

ฝ่ายผลิต

23 กรกฎาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 0 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ก,ศ,น
ระยอง
(มาบยางพร, ปลวกแดง)

พนักงานขายสินค้า

23 กรกฎาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ม6 
วัดมโนรม
ระยอง
(บ้านฉาง, บ้านฉาง)

ธุรการ/ บริการ/ลูกค้าสัมพันธ์

22 กรกฎาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปวส. สาขา การตลาด 
ร.ร ลำปางเทคโนโลยี
ระยอง
(เชิงเนิน, เมือง)

พนักงานขาย

22 กรกฎาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ม.6 สาขา คณิต-อังกฤษ 
โรงเรียนภูเขียว
ระยอง
(มาบยางพร, ปลวกแดง)

ฝ่ายผลิต

22 กรกฎาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.7
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ระยอง
(ทับมา, เมือง)

แม่บ้าน

22 กรกฎาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนบ้านเขาใหญ่
ระยอง
(มาบยางพร, ปลวกแดง)

บริการ

22 กรกฎาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ป่าพะยอมพิทยาคม
ระยอง
( มาบยางพร, ปลวกแดง)

ออกแบบกราฟฟิคดีไซน์ปรับภาพลักษณ์บริษัท

22 กรกฎาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา นิเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ระยอง
(หนองตะพาน, บ้านค่าย)

production,ถ่ายภาพนิ่ง,ภาพเคลื่อนไหว

22 กรกฎาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา เทศโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเเทคโนโลยีสุรนารี
ระยอง
(ต.น้ำคออก, อ.เมือง)

พนักงานขาย,ธุรการ,ออฟฟิต,เคชเชียร์,พนักงานบัญชี,เสมียน,ประชาสัมพันธ์,ด้านบริการ,พนักงาน

22 กรกฎาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.7
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ
ระยอง
(เนินพระ, เมือง)

ไม่เลือกงาน

22 กรกฎาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
ระยอง
(บ้านค่าย, บ้านค่าย)

Lab,QC,QA,R&D

22 กรกฎาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา วิมยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ระยอง
(มาบยางพร, ปลวกแดง)

QA,QC,งานธุรการ,งานวิจัยและพัฒนา

22 กรกฎาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ระยอง
(มาบยางพร, ปลวกแดง)

welder

22 กรกฎาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ร.ร คำแสนวิทยาสรรค์
ระยอง
(ห้วยโป่ง, เมือง)

พนักงานขาย

22 กรกฎาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ภาษาอังกฤษ 
โรงเรียนบ้านค่าย
ระยอง
(หนองละลอก, บ้านค่าย)

ธุรการ

22 กรกฎาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา คอมพิวธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ระยอง
(กร่ำ, แกลง)

พนักงานบัญชี

22 กรกฎาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปวส. สาขา การบัญชี 
วิทยาลัยการอาชีพสองง
ระยอง
(มาบยางพร, ปลวกแดง)

พนักงานขาย / งานจัดซื้อ

22 กรกฎาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ม.6 สาขา คณิต-อังกฤษ 
โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ
ระยอง
(กะเฉด, เมือง)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2016 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com