LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน ระยอง
|ผู้สมัครงาน ฉะเชิงเทรา|ผู้สมัครงาน ชลบุรี|ผู้สมัครงาน จันทบุรี|ผู้สมัครงาน นครนายก|ผู้สมัครงาน ปราจีนบุรี|ผู้สมัครงาน ระยอง|ผู้สมัครงาน สระแก้ว|ผู้สมัครงาน ตราด|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 พนักงานขาย

17 พฤศจิกายน 2560

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.8
ม.6 สาขา  
โรงเรียนมงคลวิทยา
ระยอง
(ทับมา, เมือง)

พนักงานขาย

17 พฤศจิกายน 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ม.6 สาขา  
กศน.อำเภอเกษตรสมบรูณ์
ระยอง
(น้ำคอก, เมือง)

ช่างเทคนิค

17 พฤศจิกายน 2560

เพศ ชาย อายุ 1 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปวส. สาขา เทคนิคยานยนต์ 
วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด
ระยอง
(มาบข่า, นิคมพัฒนา)

ประชาสัมพัน

17 พฤศจิกายน 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา  
โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา
ระยอง
(ปากน้ำประแสร์, แกลง)

ช่างตรวจสภาพรถ

17 พฤศจิกายน 2560

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปวช. สาขา เครื่องกล (ช่างยนต์) 
วิทยาลัยเทคนิคระยอง
ระยอง
(บ้านเพ, เมือง)

ให้บริการเครื่องดื่ม

17 พฤศจิกายน 2560

เพศ ชาย อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ม.6 สาขา ศิลปทั่วไป 
รร.เพรักษมาตาวิทยา
ระยอง
(ตะพง, เมือง)

ผู้ช่วยหัวหน้าAdmin

17 พฤศจิกายน 2560

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาตรี สาขา การจัดการชุมชน 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ระยอง
(มาบข่า, นิคมพัฒนา)

Marketing

17 พฤศจิกายน 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา เคมี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ระยอง
(เนินพระ, เมืองระยอง)

วิทยากร/เทรนเนอร์/พนักงานผลิตเบเกอรี่/HR/ประชาสัมพันธ์

17 พฤศจิกายน 2560

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา การจัดการธุรกิจอาหาร 
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒิน์
ระยอง
(มาบตาพุด, เมือง)

ไม่เลือก

17 พฤศจิกายน 2560

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา - 
สัตหีบ
ระยอง
(น้ำคอก, เมือง)

HR,QA,QC,เลขานุการ

17 พฤศจิกายน 2560

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปวส. สาขา IT 
วิทยาลัยเทคนิคระยอง
ระยอง
(นาตาขวัญ, เมือง)

ธุรการ,พนักงาน

17 พฤศจิกายน 2560

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปวส. สาขา คอมกราฟิก 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
ระยอง
(พลา, บ้านฉาง)

operator

16 พฤศจิกายน 2560

เพศ ชาย อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปวส. สาขา เทคนิคการผลิต 
วิทยาลัยเทคนิคระยอง
ระยอง
(ต. เชิงเนิน, อ. เมือง)

พนักงาน

16 พฤศจิกายน 2560

เพศ หญิง อายุ 17 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนระยองวิทยาคม
ระยอง
(นาตาขวัญ, เมือง)

พนักงานฝ่ายผลิต

16 พฤศจิกายน 2560

เพศ ชาย อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ทั่วไป 
การศึกษานอกพื้นที่จังหวัดระยอง
ระยอง
(น้ำคอก, เมือง)

ขับรถบรรทุก 10ล้อ เทเลอร์

16 พฤศจิกายน 2560

เพศ ชาย อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
บ้านปราสาทเยอ
ระยอง
(ชุมแสง, วังจันทร์)

ขับรถบรรทุก 10ล้อ เทเลอร์

16 พฤศจิกายน 2560

เพศ ชาย อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
บ้านปราสาทเยอ
ระยอง
(ชุมแสง, วังจันทร์)

ขับรถ

16 พฤศจิกายน 2560

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.9
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
กศน.ลำปลายมาศ
ระยอง
(ละหาร, ปลวกแดง)

Safety จป.เทคนิค

16 พฤศจิกายน 2560

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา เกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ระยอง
(บ้านฉาง, บ้านฉาง)

พนักงานชงกาแฟ

16 พฤศจิกายน 2560

เพศ หญิง อายุ 36 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ม.6 สาขา ศิลป 
โรงเรียนจ่านกร้อง
ระยอง
(ต.มาบตาพุด, เมือง)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2017 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com