LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน ระยอง
|ผู้สมัครงาน ฉะเชิงเทรา|ผู้สมัครงาน ชลบุรี|ผู้สมัครงาน จันทบุรี|ผู้สมัครงาน นครนายก|ผู้สมัครงาน ปราจีนบุรี|ผู้สมัครงาน ระยอง|ผู้สมัครงาน สระแก้ว|ผู้สมัครงาน ตราด|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 ช่างเชื่อม

30 มกราคม 2558

เพศ ชาย อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปวช. สาขา ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
ร.ร. ธุรกิจอาชีวะ
ระยอง
(บ้านฉาง, บ้านฉาง)

ธุรการทั่วไป พนักงานขาย การตลาด ประชาสัมพันธ์

30 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา นิเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ระยอง
(ต.เชิงเนิน, อ.เมือง)

ฝ่ายผลิต

30 มกราคม 2558

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ต่ำกว่า ม.6 สาขา วิทธ คณิต 
รร นาเชือกพิทยาสรรค์
ระยอง
(มาบยางพร, ปลวกแดง)

พนักงานฝ่ายผลิต,พนักงานสโต์

30 มกราคม 2558

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ม.6 สาขา วิทย-คณิต 
ร.ร.บ้านเป้าวิทยา
ระยอง
(มาบยางพร, ปลวกแดง)

พนักงานบัญชี

30 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปวส. สาขา การบัญชี 
วิทยาลัยเทคนิคระยอง
ระยอง
(วังหว้า, แกลง)

บริการลูกค้า,แคฃเฃียร์,พนักงงานขายเครื่องดื่ม

30 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา สื่อสารมวลชน สาขานิเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
ระยอง
(ทับมา, เมือง)

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลและเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต

30 มกราคม 2558

เพศ ชาย อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
มหาวิทยาลัย ศรีปทุม
ระยอง
(สองวลึง, แกลง)

ฝ่ายผลิต

30 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนขอนแแก่นวิทยายน2
ระยอง
(มาบยางพร, ปลวกแดง)

งานบริการ งานในออฟฟิศ

30 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ
ระยอง
(น้ำคอก, เมือง)

พนักงานฝ่ายผลิต

30 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปวส. สาขา การบัญชี 
วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย
ระยอง
(มาบยางพร, ปลวกแดง)

พนักงานขาย

30 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 1,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ม.6 สาขา  
วังจันทร์วิทยา
ระยอง
(ชากบก, บ้านค่าย)

พนักงาน

30 มกราคม 2558

เพศ ชาย อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ม.6 สาขา สามัญ 
หนองชุมแสงวิทยา
ระยอง
(หนองละลอก, บ้านค่าย)

พนักงานขาย พนักงานฝ่ายผลิต พนักงานเสิร์ฟ

30 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ม.6 สาขา วิทย-คณิต 
โรงเรียน นารีนุกุล
ระยอง
(ปลวกแดง, ปลวกแดง)

ธุระการ จัดซื้อ

30 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 39 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
โรงเรียนพณิชยการเชียงใหม่
ระยอง
(มาบข่า, อ.นิคมพัฒา)

พนักงานขาย

30 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
หนองหินวิทยาคม
ระยอง
(ต.มาบตาพุด, อ.เมือง)

พนักงานขาย พนักงานฝ่ายผลิต พนักงานเอกสาร

30 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปวส. สาขา การบริหารการจัดการทั่วไป 
วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี
ระยอง
(ปลวกแดง, ปลวกแดง)

พนักงานขาย พนักงานฝ่ายผลิต พนักงานเอกสาร

30 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปวส. สาขา การบริหารการจัดการทั่วไป 
วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี
ระยอง
(ปลวกแดง, ปลวกแดง)

ช่าง

30 มกราคม 2558

เพศ ชาย อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนวัดเกาะกลอย
ระยอง
(เชิงเนิน, เมือง)

ธุรการ

30 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
ระยอง
(มาบยางพร, ปลวกแดง)

ธุรการ

30 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปวส. สาขา คหกรรม 
วิทยาลัยเทคนิคระยอง
ระยอง
(มาบตาพุด, เมือง)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2015 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com