หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน ลงโฆษณางาน ค้นหาใบสมัครงาน คู่มือการใช้งาน

ผู้สมัครงาน ระยอง

ค้นหาพนักงาน
ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
แชร์หน้านี้ให้เพื่อน
ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

งานขนส่ง-คลังสินค้า,HR,ผู้จัดการร้าน
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 23 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง  เกรดเฉลี่ย 2.5  ประสบการณ์ 0 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป

ระยอง (มาบตาพุด, เมืองระยอง)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
19 พฤษภาคม 2562


วิศวกรรมโลจิสติกส์
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ ชาย อายุ 26 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  เกรดเฉลี่ย 2.0  ประสบการณ์ 0 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป

ระยอง (เชิงเนิน, เมือง)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
19 พฤษภาคม 2562


ธุรการ
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 23 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา การเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  เกรดเฉลี่ย 3.2  ประสบการณ์ 0 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป

ระยอง (ปลวกแดง, ปลวกแดง)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
18 พฤษภาคม 2562


ธุรการ/โรงแรม
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 36 ปี วุฒิ ปวส. สาขา เทคโนโลยีไออาร์พีซี เทคโนโลยีไออาร์พีซี  เกรดเฉลี่ย 2.5  ประสบการณ์ 1 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป

ระยอง (บ้านฉาง, บ้านฉาง)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
18 พฤษภาคม 2562


พนักงาน
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ ชาย อายุ 21 ปี วุฒิ ม.6 สาขา วิทย์/คณิต โรงเรียนมัธยมชัยมงคลรังงาม  เกรดเฉลี่ย 2.2  ประสบการณ์ 0 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป

ระยอง (มาบตาพุด, เมือง)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
18 พฤษภาคม 2562


พนักงานบัญชี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 26 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช  เกรดเฉลี่ย 2.3  ประสบการณ์ 5 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป

ระยอง (เนินพระ, เมืองระยอง)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
18 พฤษภาคม 2562


ร้านกาแฟ
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 20 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา การโรงแรม มหาวิทยาลัยศิลปากร  เกรดเฉลี่ย 2.5  ประสบการณ์ 0 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 7,000 บาทขึ้นไป

ระยอง (ทับมา, เมือง)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
18 พฤษภาคม 2562


ช่างซ่อมบำรุง,ช่างไฟฟ้า,ช่างเทคนิค
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ ชาย อายุ 36 ปี วุฒิ ปวส. สาขา ไฟฟ้าอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตขอนแก่น  เกรดเฉลี่ย 2.3  ประสบการณ์ 11 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป

ระยอง (ปลวกแดง, ปลวกแดง)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
18 พฤษภาคม 2562


ขับโฟกลิป
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ ชาย อายุ 32 ปี วุฒิ ต่ำกว่า ม.6 สาขา สามัญ โนนฟันเรือ  เกรดเฉลี่ย 1.7  ประสบการณ์ 8 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป

ระยอง (มาตาพุด, เมืองระยอง)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
18 พฤษภาคม 2562


พนักงานบัญชี,พนักงานคีข้อมูล
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 23 ปี วุฒิ ปวส. สาขา การบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง  เกรดเฉลี่ย 2.7  ประสบการณ์ 2 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป

ระยอง (ตาสิทธิ์, ปลวกแดง)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
18 พฤษภาคม 2562


พนักงานขับรถ
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ ชาย อายุ 26 ปี วุฒิ ต่ำกว่า ม.6 สาขา วัดเนินพระ  เกรดเฉลี่ย 2.8  ประสบการณ์ 4 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป

ระยอง (ท่าประดู่, เมือง)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
18 พฤษภาคม 2562


แคชเชียร์
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 19 ปี วุฒิ ต่ำกว่า ม.6 สาขา กศน.  เกรดเฉลี่ย 2.2  ประสบการณ์ 0 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป

ระยอง (ห้วยโป่ง, เมือง)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
18 พฤษภาคม 2562


Lab,QA,QC,ธุระการ
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 40 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา ชีววิทยา,เคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  เกรดเฉลี่ย 2.7  ประสบการณ์ 4 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป

ระยอง (หนองละลอก, บ้านค่าย)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
18 พฤษภาคม 2562


พนักงานขาย,พนักงานทั่วไป
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 21 ปี วุฒิ ปวส. สาขา การตลาด วิทยาลัยเทคนิคยโสธร  เกรดเฉลี่ย 3.6  ประสบการณ์ 0 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป

ระยอง (ตาสิทธิ์, ปลวกแดง)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
18 พฤษภาคม 2562


แม่บ้าน​ทำความสะอาด​
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 43 ปี วุฒิ ม.6 สาขา กศน.  เกรดเฉลี่ย 1.7  ประสบการณ์ 0 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป

ระยอง (มาบตา​พุด​, เมือง)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
18 พฤษภาคม 2562


งานขับรถรับส่งพนักงาน
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ ชาย อายุ 42 ปี วุฒิ ต่ำกว่า ม.6 สาขา วัดบ้านฉาง  เกรดเฉลี่ย 1.49  ประสบการณ์ 2 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป

ระยอง (บ้านฉาง, บ้านฉาง)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
18 พฤษภาคม 2562


ประชาสัมพันธ์ธุรกิจ
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ ชาย อายุ 23 ปี วุฒิ ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีพิมพ์ไทย  เกรดเฉลี่ย 2.7  ประสบการณ์ 0 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป

ระยอง (เชิงเนิน, เมือง)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
18 พฤษภาคม 2562


ฝ่ายบุคคล, ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน, ผู้จัดการร้าน, ธุรการ
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 24 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา รัฐศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  เกรดเฉลี่ย 3.7  ประสบการณ์ 0 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป

ระยอง (เนินพระ, เมือง)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
17 พฤษภาคม 2562


พนักงานร้านอาหาร
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 21 ปี วุฒิ ม.6 สาขา อังกฤษ-จีน โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม  เกรดเฉลี่ย 2.5  ประสบการณ์ 2 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป

ระยอง (มาบยางพร, ปลวกแดง)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
17 พฤษภาคม 2562


ช่างซ่อมบำรุง
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ ชาย อายุ 22 ปี วุฒิ ปวส. สาขา ช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยนต์  เกรดเฉลี่ย 3.5  ประสบการณ์ 1 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป

ระยอง (, )
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
17 พฤษภาคม 2562
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>
Live Chat