LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน ระยอง
|ผู้สมัครงาน ฉะเชิงเทรา|ผู้สมัครงาน ชลบุรี|ผู้สมัครงาน จันทบุรี|ผู้สมัครงาน นครนายก|ผู้สมัครงาน ปราจีนบุรี|ผู้สมัครงาน ระยอง|ผู้สมัครงาน สระแก้ว|ผู้สมัครงาน ตราด|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 



พนักงานเก็บของ นับสินค้า เตรียมร้าน

30 เมษายน 2559

เพศ หญิง อายุ 18 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.7
ม.6 สาขา วิทย์ - คณิตย์ 
วัดป่าประดู่
ระยอง
(เชิงเนิน, เมือง)

Reception การตลาด ธุรการ ประชาสัมพันธ์ (มีประสบการณ์ทำงานโรงแรม)

30 เมษายน 2559

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา การตลาด 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ระยอง
(แกลง, เมือง)

ช่างเทคนิค

30 เมษายน 2559

เพศ ชาย อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปวส. สาขา ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย
ระยอง
(บ้านค่าย, บ้านค่าย)

เลขา/ธุรการ

30 เมษายน 2559

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปวส. สาขา การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง
ระยอง
(พลา, บ้านฉาง)

ผู้จัดการฝ่ายขาย

30 เมษายน 2559

เพศ ชาย อายุ 41 ปี ประสบการณ์ 13 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา  
ม.รามคำแหง
ระยอง
(เพ, เมือง)

พนักงานขาย

30 เมษายน 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนวังจัทร์วิทยา
ระยอง
(ชำฆ้อ, เขาชะเมา)

it

30 เมษายน 2559

เพศ ชาย อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปวส. สาขา อีเล็กทรอนิกส์ 
เทคนิดสัตหีบ
ระยอง
(ต.ทุ่งควายกิน, แกลง)

ช่างซ่อมบำรุง

30 เมษายน 2559

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.6
ปวส. สาขา เทคนิคการผลิต 
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
ระยอง
(มาบตาพุด, เมือง)

ฝ่ายผลิต

30 เมษายน 2559

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ม.6 สาขา  
โรงเรียนประทาย
ระยอง
(ห้วยโป่ง, เมือง)

ฝ่ายผลิต,สโตร์

30 เมษายน 2559

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปวช. สาขา คอมพิวเตอร์ 
วิทยาลัยการอาชีพนางรอง
ระยอง
(ปลวกแดง, ปลวกแดง)

ฝ่ายผลิต

30 เมษายน 2559

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ม.6 สาขา  
โรงเรียนประทาย
ระยอง
(ห้วยโป่ง, เมือง)

งานบัญชี ธุรการ งานบุคคล ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก

30 เมษายน 2559

เพศ หญิง อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปวช. สาขา บัญชี 
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี
ระยอง
(ทับมา, เมือง)

พนักงานขาย

30 เมษายน 2559

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ต่ำกว่า ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียน ขามแก่นนคร
ระยอง
(มาบยางพร, ปลวกแดง)

พนักงานฝ่ายผลิต

30 เมษายน 2559

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา - 
ขนาดมอญพิทยาคม
ระยอง
(ตาสิทธิ์, ปลวกแดง)

ตรวจสอบทั่วไป สโตร์ คลังสินค้า สต็อกสินค้า เช็คเกอร์

29 เมษายน 2559

เพศ หญิง อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปวส. สาขา การตลาด 
สหะะาณิชย์บริหานธุระกิจ
ระยอง
(หนองบัว, บ้านค่าย)

พนักงานฝ่ายผลิต,พนักงานขาย

29 เมษายน 2559

เพศ ชาย อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปวช. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสระบุรี
ระยอง
(มาบข่า, นิคมพัฒนา)

แคชเชียร์

29 เมษายน 2559

เพศ หญิง อายุ 37 ปี ประสบการณ์ 10 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.8
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ศิลป์-ภาษา 
เพรักษมาตาวิทยา
ระยอง
(เพ, เมือง)

พนักงานขาย

29 เมษายน 2559

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 4.0
ม.6 สาขา  
ก.ศ.น
ระยอง
(เชิงเนิน, เมืองระยอง)

พนักงานขาย,พนักงานเสิร์ฟ

29 เมษายน 2559

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาตรี สาขา Business English 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ระยอง
(คลองปูน, แกลง)

พนักงานบัญชีการเงิน ,ธุรการบัญชี,พนักงานบัญชี

29 เมษายน 2559

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา บัญชีการเงิน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ระยอง
(ห้วยโป่ง, เมือง)




Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2016 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com