LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน ระยอง
|ผู้สมัครงาน ฉะเชิงเทรา|ผู้สมัครงาน ชลบุรี|ผู้สมัครงาน จันทบุรี|ผู้สมัครงาน นครนายก|ผู้สมัครงาน ปราจีนบุรี|ผู้สมัครงาน ระยอง|ผู้สมัครงาน สระแก้ว|ผู้สมัครงาน ตราด|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 พนักงานฝ่ายผลิต

4 สิงหาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร
ระยอง
(มาบข่า, นิคมพัฒนา)

ขับรถ

4 สิงหาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
กศน.อ.โกสุมพิสัย
ระยอง
(แม่นำคู้, ปลวกแดง)

ธุรการ.คอมพิวเตอร์.พนักงานฝ่ายผลิต,พนักงานทั่วไป.พนักงานแคชเชียร์.พนักงานขาย.พนักงาน pc

4 สิงหาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
เทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ระยอง
(ตาขัน, บ้านค่าย)

สโตร์

4 สิงหาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปวช. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยเทคนิคนครพนม
ระยอง
(เนินพระ, เมือง)

พนักงานขาย

4 สิงหาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปวช. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยเทคนิคนครพนม
ระยอง
(เนินพระ, เมือง)

ธุรการ อื่น ทุกงาน

4 สิงหาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี
ระยอง
(ปลวกแดง, ปลวกแดง)

จัดซื้อ,ธุรการ

4 สิงหาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปวส. สาขา เคมีอุตสหกรรม 
วิทยาลัยเทคนิคระยอง
ระยอง
(เชิงเนิน, เมือง)

ช่างเทคนิค,จป.เทคนิค

4 สิงหาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปวส. สาขา เทคนิคยานยนต์ 
วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง
ระยอง
(ห้วยโป่ง, เมือง)

บัญชี/ธุรการ

4 สิงหาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ต่ำกว่า ม.6 สาขา การบัญชี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ระยอง
(บ้านฉาง, บ้านฉาง)

หัวหน้างาน

4 สิงหาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 45 ปี ประสบการณ์ 15 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 19,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปวส. สาขา ไฟฟ้กำลัง 
วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง
ระยอง
(เนินพระ, เมืองระยอง)

คนูสอนภาษาเกาหลี , ผู้ช่วยครูสอนภาษาเกาหลี

4 สิงหาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาตรี สาขา ภาษาเกาหลี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ระยอง
(บ่อวิน, ศรีราชา)

แม่บ้านธนาคารในมาบตาพุด

4 สิงหาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ม.6 สาขา  
กศน.บ้านค่าย
ระยอง
(มาบตาพุด, เมือง)

พนักงานขาย

4 สิงหาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปวช. สาขา พนิชยการ 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัทยาศัยอำเภอเมืองอุดรธานี
ระยอง
(ต. ตาสิทธิ์, อ.ปลวกแดง)

พนักงานขาย การตลาด

4 สิงหาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุรกิจ
ระยอง
(เนินพระ, เมือง)

ฝ่ายผลิต,QC

4 สิงหาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปวส. สาขา ปวสคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ
ระยอง
(หนองบัว, บ้านค่าย)

Document control, Administration.

3 สิงหาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 41 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปวส. สาขา การบัญชี 
รร.อรรถวิทย์พณิชยการ
ระยอง
(เนินพระ, เมือง)

พนักงานประจำโรงงาน

3 สิงหาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 36 ปี ประสบการณ์ 8 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ต่ำกว่า ม.6 สาขา วิชาชีพ 
กศน. ระยอง
ระยอง
(ตะพง, เมืองระยอง)

พนักงานทั่วไป,พนักงานคลังสินค้า

3 สิงหาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ปริญญาตรี สาขา การจัดการ 
มหาวิทยาลัยบรูพา
ระยอง
(ทับมา, เมือง)

ธุรการ การตลาด จัดซื้อ ประชาสัมพันธ์

3 สิงหาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
โรงเรียนระยองพาณิชยการ
ระยอง
(ทับมา, เมือง)

พนักงานขาย pc

3 สิงหาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ศิลปทั่วไป 
ร.ร พิมาวิทยา
ระยอง
(มาบยางพร, ปลวกแดง)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2015 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com