LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน ราชบุรี
|ผู้สมัครงาน อ่างทอง|ผู้สมัครงาน อยุธยา|ผู้สมัครงาน ชัยนาท|ผู้สมัครงาน กาญจนบุรี|ผู้สมัครงาน ลพบุรี|ผู้สมัครงาน นครปฐม|ผู้สมัครงาน นครสวรรค์|ผู้สมัครงาน เพชรบุรี|ผู้สมัครงาน ประจวบคีรีขันธ์|ผู้สมัครงาน ราชบุรี|ผู้สมัครงาน สมุทรสาคร|ผู้สมัครงาน สมุทรสงคราม|ผู้สมัครงาน สิงห์บุรี|ผู้สมัครงาน สระบุรี|ผู้สมัครงาน สุพรรณบุรี|ผู้สมัครงาน อทัยธานี|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 พนักงาน

23 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ต่ำกว่า ม.6 สาขา - 
โรงเรียนวัดหุบกระทิง
ราชบุรี
(เบิกไพร, บ้านโป่ง)

Admin

21 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนวัดลาดปลาดุก
ราชบุรี
(บางใหญ่, บางใหญ่)

พนักงานธนาคาร,บุคคล,บัญชี,ธุรการ,ประชาสัมพันธ์,บริหาร

21 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา การจัดการ 
มหาลัยเซ็นจอห์น
ราชบุรี
(บ้านสิงห์, โพธาราม)

การตลาด

21 พฤศจิกายน 2557

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ การตลาด 
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ ศาลายา
ราชบุรี
(เจดีย์หัก, เมือง)

พนักงานขาย

21 พฤศจิกายน 2557

เพศ ชาย อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 15 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปวช. สาขา ช่างยนต์ 
บ้านโป่งนริหารธุระกิจ
ราชบุรี
(หนองโพ, โพธาราม)

พนักงาน

21 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 18 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
กศน. หินกอง
ราชบุรี
(หินกอง, เมือง)

บัญชี

21 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปวส. สาขา การบัญชี 
วิทยาลัยเทคนิค ราชบุรี
ราชบุรี
(หน้าเมือง, เมือง)

พนักงานขาย

21 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปวส. สาขา เคมีสิ่งทอ 
เทคนิคโพธาราม
ราชบุรี
(สร้อยฟ้า, โพธาราม)

พนักงานขาย

20 พฤศจิกายน 2557

เพศ ชาย อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 15 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปวช. สาขา ช่างยนต์ 
บ้านโป่งนริหารธุระกิจ
ราชบุรี
(หนองโพ, โพธาราม)

พนักงานขาย

20 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ม.6 สาขา  
โรงเรียน หนองโพวิทยา
ราชบุรี
(หนองโพ, โพธาราม)

พนักงานออกแบบ พนักงานขายและบริการ

20 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 
มทร พระนคร
ราชบุรี
(หนองอ้อ, บ้านโป่ง)

สินเชื่อ

20 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา การจัดการคุณภาพ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
ราชบุรี
(บางแพ, บางแพ)

การตลาด

18 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.7
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
รัตนราษฎร์บำรุง
ราชบุรี
(ท่าผา, บ้านโป่ง)

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า

18 พฤศจิกายน 2557

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปริญญาตรี สาขา การบัญชี 
ม.ธุรกิจบัณฑิตย์
ราชบุรี
(เบิกไพร, บ้านโป่ง)

พนักงานขาย

18 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 18 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนบางลี่(วุฒิพันธ์วิทยา)
ราชบุรี
(ต.โค้กหม้อ, อ.เมือง)

ลูกจ้างประจำ

17 พฤศจิกายน 2557

เพศ ชาย อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา  
กศน. ราชบุรี
ราชบุรี
(ดอนแร่, เมือง)

พนักงานขับรถแทรนเลอร์

17 พฤศจิกายน 2557

เพศ ชาย อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 7 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียวัดดอนตลุง
ราชบุรี
(เกาะพลับพลา, เมืองราชบุรี)

ขับรถ

17 พฤศจิกายน 2557

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
รร.กรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
ราชบุรี
(กรับใหญ่, บ้านโป่ง)

เจ้าหน้าที่คลังสินค้า,เสมียน

17 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปวส. สาขา บัญชี 
วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโป่งบริหารธุรกิจ
ราชบุรี
(ท่าผา, บ้านโป่ง)

พนักงานขาย การตลาด

16 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.6
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
ราชบุรี
(พงสวาย, เมือง)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2014 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com