LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน ราชบุรี
|ผู้สมัครงาน อ่างทอง|ผู้สมัครงาน อยุธยา|ผู้สมัครงาน ชัยนาท|ผู้สมัครงาน กาญจนบุรี|ผู้สมัครงาน ลพบุรี|ผู้สมัครงาน นครปฐม|ผู้สมัครงาน นครสวรรค์|ผู้สมัครงาน เพชรบุรี|ผู้สมัครงาน ประจวบคีรีขันธ์|ผู้สมัครงาน ราชบุรี|ผู้สมัครงาน สมุทรสาคร|ผู้สมัครงาน สมุทรสงคราม|ผู้สมัครงาน สิงห์บุรี|ผู้สมัครงาน สระบุรี|ผู้สมัครงาน สุพรรณบุรี|ผู้สมัครงาน อทัยธานี|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 พรักงานขาย

17 พฤศจิกายน 2560

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 6 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปวช. สาขา คหกรรม 
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
ราชบุรี
(ด่านทับตะโก, จอมบึง)

พนักงานประจำร้าน

17 พฤศจิกายน 2560

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.9
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียน วันทามารีอา ราชบุรี
ราชบุรี
(ประสาทสิทธิ์, ดำเนินสะดวก)

พนักงานขาย , พนักงานตรวจสอบคุณภาพ , การตลาด , จัดการอุตสาหกรรม เป็นต้น

17 พฤศจิกายน 2560

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.7
ปริญญาตรี สาขา การจัดการอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ราชบุรี
(หนองกบ, บ้านโป่ง)

เอกสาร

17 พฤศจิกายน 2560

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา รัฐประศาสนศตร์ 
มหาลัยราชภัฏนครปฐม
ราชบุรี
(หน้าเมือง, เมือง)

บาริสต้าร้านกาแฟ

17 พฤศจิกายน 2560

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปริญญาตรี สาขา การจัดการการท่องเที่ยว 
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ราชบุรี
(บ้านสิงห์, โพธาราม)

ผู้ช่วยผู้จัดการ หรือ พนักงานฝ่ายขาย

17 พฤศจิกายน 2560

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปวช. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยการอาชีพปากท่อ
ราชบุรี
(บ้านเลือก, โพธาราม)

พนักงานขาย

17 พฤศจิกายน 2560

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ก.ศ.น ราชบุรี
ราชบุรี
(พิกุลทอง, เมือง)

พนักงานธุรการ,เลขานุการ,ธนาคาร,เสมียน,HR

16 พฤศจิกายน 2560

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ราชบุรี
(ทุ่งหลวง, ปากท่อ)

พนักงานขาย

16 พฤศจิกายน 2560

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.6
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
กศน.อำเภอกระทุ่มแบน
ราชบุรี
(คูบัว, เมือง)

เจ้าหน้าที่รับประกันภัย

15 พฤศจิกายน 2560

เพศ หญิง อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 7 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา รัฐศาสตร์ปกครอง 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ราชบุรี
(หน้าเมือง, เมือง)

ตามความเหมาะสม

15 พฤศจิกายน 2560

เพศ ชาย อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ม.6 สาขา  
หนองชมแสงวิทยา
ราชบุรี
(หน้าเมือง, เมือง)

พนักงานขาย

15 พฤศจิกายน 2560

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปวช. สาขา อาหารและโภชนาการ 
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
ราชบุรี
(เจดีหักย์, เมือง)

ผู้ช่วยทีมงาน

14 พฤศจิกายน 2560

เพศ ชาย อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.6
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนเมืองคง
ราชบุรี
(โคกหม้อ, เมืองราชบุรี)

ฝ่ายขาย ธุรการ

14 พฤศจิกายน 2560

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ม.6 สาขา  
กศน.บ้านโป่ง
ราชบุรี
(เขาขลุง, บ้านโป่ง)

พนักงานขาย

14 พฤศจิกายน 2560

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนวัดดอนตูม
ราชบุรี
(ปากแรต, บ้านโป่ง)

ธุรการ ,พนักงานขาย,

13 พฤศจิกายน 2560

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา นิเทศศาตร์ ประชาสัมพันธ์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ราชบุรี
(หน้าเมือง, เมือง)

พนักงานขาย เเคชเชีย

13 พฤศจิกายน 2560

เพศ หญิง อายุ 14 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โพธาวัฒนาเสนี
ราชบุรี
(ชำเเระ, โพธาราม)

พนักงานขาย

13 พฤศจิกายน 2560

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปวช. สาขา บัญชี 
โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม
ราชบุรี
(กรับใหญ่, บ้านโป่ง)

พนักงานพาร์ทไทม์

13 พฤศจิกายน 2560

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 6,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา การจัดการธุรกิจด้านการบิน 
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
ราชบุรี
(หน้าเมือง, เมือง)

บัญชี ฯลฯ(เคยทำงานร้านทอง5ปีเลยย้ายกลับมาบ้าน

13 พฤศจิกายน 2560

เพศ หญิง อายุ 35 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ 
เทคนิคร้อยเอ็ด
ราชบุรี
(ต.ท่าชุมพล, อ.โพธาราม)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2017 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com