LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน ราชบุรี
|ผู้สมัครงาน อ่างทอง|ผู้สมัครงาน อยุธยา|ผู้สมัครงาน ชัยนาท|ผู้สมัครงาน กาญจนบุรี|ผู้สมัครงาน ลพบุรี|ผู้สมัครงาน นครปฐม|ผู้สมัครงาน นครสวรรค์|ผู้สมัครงาน เพชรบุรี|ผู้สมัครงาน ประจวบคีรีขันธ์|ผู้สมัครงาน ราชบุรี|ผู้สมัครงาน สมุทรสาคร|ผู้สมัครงาน สมุทรสงคราม|ผู้สมัครงาน สิงห์บุรี|ผู้สมัครงาน สระบุรี|ผู้สมัครงาน สุพรรณบุรี|ผู้สมัครงาน อทัยธานี|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 ทำอาหาร

24 กุมภาพันธ์ 2560

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปวส. สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ 
วิทยาลัยเทคนิคระยอง
ราชบุรี
(สวนกล้วย, บ้านโป่ง)

Qa,Qc,ผู้จัดการร้านอาหาร

23 กุมภาพันธ์ 2560

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ราชบุรี
(หนองปลาหมอ, บ้านโป่ง)

การตลาด

23 กุมภาพันธ์ 2560

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปวช. สาขา การขาย 
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี
ราชบุรี
(กรับใหญ่, บ้านโป่ง)

อะไรก็ได้ครับ

22 กุมภาพันธ์ 2560

เพศ ชาย อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 7,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ม.6 สาขา ศิลป์ 
บ้านคาวิทยา
ราชบุรี
(บ้านคา, บ้านคา)

พนักงานขาย

22 กุมภาพันธ์ 2560

เพศ ชาย อายุ 36 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ม.6 สาขา ทั่วไป 
กศน
ราชบุรี
(อ่างทอง, เมือง)

รัฐศาสตร์การปกครอง

22 กุมภาพันธ์ 2560

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 10 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.9
ม.6 สาขา  
ศูยน์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอจอมบึง
ราชบุรี
(ต.ตะนาวศรี, สวนผึ้ง)

ขับรถพ่วงหรือเทรนเลอร์

22 กุมภาพันธ์ 2560

เพศ ชาย อายุ 35 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
วัดคูบัว
ราชบุรี
(คูบัว, เมือง)

ขับรถยนต์

22 กุมภาพันธ์ 2560

เพศ ชาย อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนวัดมหาพุทธาราม
ราชบุรี
(คลองข่อย, โพธาราม)

พนักงานบริการลูกค้า

22 กุมภาพันธ์ 2560

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา การเงินและการธนาคาร 
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
ราชบุรี
(ดอนตะโก, เมือง)

โปรแกรมเมอร์

22 กุมภาพันธ์ 2560

เพศ ชาย อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาตรี สาขา ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโยลีราชมลคลอีสาน
ราชบุรี
(ปากแรต, บ้านโป่ง)

น.ส.สาริศา อ่ำแก้ว

22 กุมภาพันธ์ 2560

เพศ หญิง อายุ 39 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ภาคบังคับ 
ร.ร.บางมดวืทยา สีสุกหวาดจวนอุปถัมป์
ราชบุรี
(สวนกล้วย, บ้านโป่ง)

พนักงานประจำ ดูแลด้านสินเชื่อ และรับฝากเงิน

22 กุมภาพันธ์ 2560

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา การเงินและการธนาคาร 
รัตนบัณฑิต
ราชบุรี
(ดอนตะโก, เมือง)

ช่างหรือพนักงาน

21 กุมภาพันธ์ 2560

เพศ ชาย อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปวช. สาขา ช่างเชือมโลหะ 
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
ราชบุรี
(ต.ดอนกระเบื้อง, อ.โพธาราม)

พนักงานขายpc

21 กุมภาพันธ์ 2560

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ม.6 สาขา สามัญ 
การศึกษานอกระบบโพธาราม
ราชบุรี
(บ้านฆ้อง, โพธาราม)

บรรณาธิการ,ครูผู้ช่วย,ตรวจอักษร,ธุรการ

21 กุมภาพันธ์ 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา ภาษาไทย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ราชบุรี
(โพหัก, บางแพ)

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

20 กุมภาพันธ์ 2560

เพศ หญิง อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 8 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ปริญญาตรี สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง
ราชบุรี
(ดอนกระเบื้อง, บ้านโป่ง)

ทำอะไรก็ได้ครับ

20 กุมภาพันธ์ 2560

เพศ ชาย อายุ 1 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 70,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
วัดเขากลิ้ง
ราชบุรี
( ต.ห้วยยางโทน, อ.ปากท่อ)

ขับรถ

20 กุมภาพันธ์ 2560

เพศ ชาย อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปวช. สาขา เคมีสิ่งทอ 
เทคนิคโพธาราม
ราชบุรี
(หนองโพ, โพธาราม)

ทำอะไรก็ได้ครับ

20 กุมภาพันธ์ 2560

เพศ ชาย อายุ 17 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 47,500 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
วัดเขากลิ้ง (รุ่งเจริญธรรม
ราชบุรี
(ต.ห้วยยางโทน, อ.ปากท่อ)

พนักงานขาย

20 กุมภาพันธ์ 2560

เพศ ชาย อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 8 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ปวส. สาขา การจัดการทรัพยากรณ์มนุษย์ 
เทคโนโลยีนครปฐม
ราชบุรี
(หน้าเมือง, เมือง)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2017 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com