LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน ราชบุรี
|ผู้สมัครงาน อ่างทอง|ผู้สมัครงาน อยุธยา|ผู้สมัครงาน ชัยนาท|ผู้สมัครงาน กาญจนบุรี|ผู้สมัครงาน ลพบุรี|ผู้สมัครงาน นครปฐม|ผู้สมัครงาน นครสวรรค์|ผู้สมัครงาน เพชรบุรี|ผู้สมัครงาน ประจวบคีรีขันธ์|ผู้สมัครงาน ราชบุรี|ผู้สมัครงาน สมุทรสาคร|ผู้สมัครงาน สมุทรสงคราม|ผู้สมัครงาน สิงห์บุรี|ผู้สมัครงาน สระบุรี|ผู้สมัครงาน สุพรรณบุรี|ผู้สมัครงาน อทัยธานี|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 พนักงานขาย

10 กุมภาพันธ์ 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ร.ร วัดปากช่อง
ราชบุรี
(ปากช่อง, จอมบึง)

ที่ปรึกษาลูกค้า เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ผู้จัดการ พนักงานขาย การตลาด

9 กุมภาพันธ์ 2559

เพศ หญิง อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาตรี สาขา การตลาด 
มหาวิทยาลับราชภัฏราชครินทร์
ราชบุรี
(ดอนคลัง, ดำเนินสะดวก)

หัวหน้างาน

8 กุมภาพันธ์ 2559

เพศ ชาย อายุ 44 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 19,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ปวส. สาขา ช่างเชื่อม 
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
ราชบุรี
(พงสงาย, เมือง)

พนักงานขับรถผู่บริหาร รถตู้ รถกระบะ

8 กุมภาพันธ์ 2559

เพศ ชาย อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
อุดม
ราชบุรี
(หนองกระทุ่ม, ปากท่อ)

พนักงานขาย

8 กุมภาพันธ์ 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปวส. สาขา การตลาด 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี
ราชบุรี
(นครชุมน์, บ้านโป่ง)

พนักงานขาย

7 กุมภาพันธ์ 2559

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ดรุณาราชบุรี
ราชบุรี
(บ้านเลือก, โพธาราม)

ทุกตำแหน่ง

6 กุมภาพันธ์ 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา พัฒนาชุมชน 
มหาวิทยลัยราชภัฏนครปฐม
ราชบุรี
(ดอนไผ่, ดดำเนินสะดวก)

การตลาด การขาย

6 กุมภาพันธ์ 2559

เพศ ชาย อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปริญญาตรี สาขา การบริหารการจัดการ 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ราชบุรี
(ต.สวนกล้วย, อ.บ้านโป่ง)

ช่างไฟฟ้า

6 กุมภาพันธ์ 2559

เพศ ชาย อายุ 41 ปี ประสบการณ์ 13 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม 
สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์
ราชบุรี
(ต.ห้วยไผ่, อ.เมืองราชบุรี)

พนักงายขายเครดิต

6 กุมภาพันธ์ 2559

เพศ ชาย อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา เกษตรกลวิธาน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ราชบุรี
(ดอนกรวย, ดำเนินสะดวก)

การตลาด

5 กุมภาพันธ์ 2559

เพศ หญิง อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปวส. สาขา การตลาด 
เทคโนโลยีนครปฐม
ราชบุรี
(วังเย็ม, บางเเพ)

ธุรการ บัญชี

5 กุมภาพันธ์ 2559

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา การจัดการ 
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
ราชบุรี
(วัดเพลง, วัดเพลง)

การขาย การตลาด ประชาสัมพัธ์ คลินิคความงาม

5 กุมภาพันธ์ 2559

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.8
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ศิลป์-คำนวณ 
รัตนราษฎร์บำรุง
ราชบุรี
(ดอนกระเบื้อง, บ้านโป่ง)

พนักงานขาย

4 กุมภาพันธ์ 2559

เพศ ชาย อายุ 18 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ธุรกิจค้าปลีก(ทวิภาคี) 
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
ราชบุรี
(โคกหม้อ, เมือง)

ทั่วไปหรือแล้วแต่พิจารณา

4 กุมภาพันธ์ 2559

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ปวช. สาขา ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
วิทยาลัยเทคโนโลยี. ดอนบอสโก บ้านโป่ง
ราชบุรี
(, หนองกบ)

พนักงานขาย,ธุระการทั่วไป,

4 กุมภาพันธ์ 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ม.6 สาขา - 
กศน.นครปฐม
ราชบุรี
(ดอนกระเบื้อง, บ้านโป่ง)

การบัญชี

4 กุมภาพันธ์ 2559

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา การบัญชี 
มทร.รัตนโกสินทร์
ราชบุรี
(นางแก้ว, โพธาราม)

ธุรการ การเงิน

4 กุมภาพันธ์ 2559

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปวช. สาขา การบัญชี 
โรงเรียนดรุณาราชบุรีพณิชยการ
ราชบุรี
(บ้านโป่ง, บ้านโป่ง)

เจ้าหน้าที่สินเชื่อ รถจักรยานยนต์

3 กุมภาพันธ์ 2559

เพศ ชาย อายุ 36 ปี ประสบการณ์ 12 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา การบริหารธุรกิจ(การตลาด) 
สถาบันราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง
ราชบุรี
(พงสวาย, เมือง)

ขับรถส่งของ

3 กุมภาพันธ์ 2559

เพศ ชาย อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.8
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ชุมชนวัดประสาทธิ์
ราชบุรี
(ประสาทสิทธิ์, ดำเนินสะดวก)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2016 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com