LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน เพชรบูรณ์
|ผู้สมัครงาน เชียงใหม่|ผู้สมัครงาน เชียงราย|ผู้สมัครงาน กำแพงเพชร|ผู้สมัครงาน ลำพูน|ผู้สมัครงาน ลำปาง|ผู้สมัครงาน แม่ฮ่องสอน|ผู้สมัครงาน น่าน|ผู้สมัครงาน พะเยา|ผู้สมัครงาน เพชรบูรณ์|ผู้สมัครงาน พิจิตร|ผู้สมัครงาน พิษณุโลก|ผู้สมัครงาน แพร่|ผู้สมัครงาน สุโขทัย|ผู้สมัครงาน ตาก|ผู้สมัครงาน อุตรดิตถ์|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 พนักงานขาย

3 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ม.6 สาขา คณิต-วิทย์ 
โรงเรียนพัชรพิทยาคม
เพชรบูรณ์
(นาป่า, เมืองเพชรบูรณ์)

พนักงาน

2 พฤษภาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ม.6 สาขา ทั่วไป 
กศน. ค่ายพ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
(วังบาล, หล่มเก่า)

การแต่งหน้าเค้ก การขึ้นรูปขนมปัง และการอบ

2 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปวส. สาขา อาหารและโภชนากาาร 
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
(วังหิน, วังโป่ง)

พนักงานขาย

2 พฤษภาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.7
ม.6 สาขา ศิลป์-คำนาณ 
โรงเรียนเพชรพิทยาคม
เพชรบูรณ์
(นางั่ว, เมือง)

ควบคุมในโรงงานอุตสาหกรรม

2 พฤษภาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปวส. สาขา ไฟฟ้ากำลัง 
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
(นาเฉลียง, หนองไผ่)

ประมง

2 พฤษภาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปวส. สาขา ประมง 
วิืทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ
เพชรบูรณ์
(ต.ตาดกลอย, อ.หล่มเก่า)

พนักงานคุมเครื่องจักร,พนักงานธุรการ,พนักงานบัญชี

2 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา เศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
(นาเฉลียง, หนองไผ่)

chef

2 พฤษภาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา อาหารและโภชนาการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เพชรบูรณ์
(สักหลง, หล่มสัก)

พนักงานทั่วไป

1 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา - 
ศรีเชียงใหม่
เพชรบูรณ์
(โคกสะอาด, ศรีเทพ)

ทำได้หมด

1 พฤษภาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 18 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.6
ปวช. สาขา คอมพิวเตอร์ 
วิทยาลัยเซนต์นีโอศรีชนแดน
เพชรบูรณ์
(พุทธบาท, ชนแดน)

ผู้จัดการ

1 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 38 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาโท สาขา ศาสนศาสตร์ 
พระคริสตธรรมกรุงเทพ
เพชรบูรณ์
(ปากช่อง, หล่มสัก)

พนักงานขับรถบรรทุก

1 พฤษภาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ม.6 สาขา  
ศุนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอหล่มเก่า
เพชรบูรณ์
(ศิลา, หล่มเก่า)

พนักงานขาย it

30 เมษายน 2559

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ม.6 สาขา การอาชีพ 
การศึกษานอกระบบ ศีรีมาศ
เพชรบูรณ์
(ซับเปิบ, วังโป่ง)

พนักงานขาย

30 เมษายน 2559

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปวส. สาขา การบัญชี 
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
(ต.นาป่า, อ.เมือง)

พนักงานขาย

29 เมษายน 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.9
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรื่ยนเมืองราดวิทยาคม
เพชรบูรณ์
(นาซำ, หล่มเก่า)

พนักงานขาย

29 เมษายน 2559

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีเทพพณิชยการ
เพชรบูรณ์
(สระกรวด, ศรีเทพ)

พนักงานขาย

29 เมษายน 2559

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ธุนกิจ 
วิทยาลัยการอาชีพชนแดน
เพชรบูรณ์
(ศาลาลาย, ชนแดน)

พนักงานขาย

29 เมษายน 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.9
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรื่ยนเมืองราดวิทยาคม
เพชรบูรณ์
(นาซำ, หล่มเก่า)

ทุกตำแหน่ง

29 เมษายน 2559

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
เพชรบูรณ์
(ห้วยใหญ่, เมือง)

แคชเชียร์ เติมสินค้า

29 เมษายน 2559

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ม.6 สาขา ศิลปภาษาญี่ปุ่น 
โรงเรียนเสรีศึกษา
เพชรบูรณ์
(วังศาล, วังโป่ง)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2016 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com