LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน เพชรบูรณ์
|ผู้สมัครงาน เชียงใหม่|ผู้สมัครงาน เชียงราย|ผู้สมัครงาน กำแพงเพชร|ผู้สมัครงาน ลำพูน|ผู้สมัครงาน ลำปาง|ผู้สมัครงาน แม่ฮ่องสอน|ผู้สมัครงาน น่าน|ผู้สมัครงาน พะเยา|ผู้สมัครงาน เพชรบูรณ์|ผู้สมัครงาน พิจิตร|ผู้สมัครงาน พิษณุโลก|ผู้สมัครงาน แพร่|ผู้สมัครงาน สุโขทัย|ผู้สมัครงาน ตาก|ผู้สมัครงาน อุตรดิตถ์|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 พนักงานส่งเอกสาร

20 ตุลาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ต่ำกว่า ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
ร.ร.ศรีเทพประชาสรรค์
เพชรบูรณ์
(สระกวด, ศรีเทพ)

ช่างไฟฟ้า

20 ตุลาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปวส. สาขา ช่างไฟฟ้ากำลัง 
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
(ต.ประดู่งาม, ศรีเทพ)

ช่างไฟฟ้า ช่างทั่วไป

20 ตุลาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปวช. สาขา ไฟฟ้ากำลัง และ อิเล็กทรอนิกส์ 
วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี
เพชรบูรณ์
(พุเตย, วิเชียรบุรี)

พนักงานทั่วไป

19 ตุลาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ไม่มี 
โรงเรียนบ้านท่ากกตาล
เพชรบูรณ์
(ดงมูลเหล็ก, เมือง)

pc พนักง่นขาย

18 ตุลาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 40 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
กศน..กาฬสินธุ์
เพชรบูรณ์
(ทาโรง, วิเชียรบุรี)

Design Engineer

17 ตุลาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมเครื่องกล 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เพชรบูรณ์
(ระวิง, เมือง)

QA,QC

17 ตุลาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปริญญาตรี สาขา Manufacturing 
Surabaree University of Technology
เพชรบูรณ์
(Kosaard, Srithap)

ผู้รับเหมา

16 ตุลาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 100,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา การจัดการ 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
เพชรบูรณ์
(ต.นาป่า, อ.เมือง)

ขายหน้าร้าน แต่งหน้าขนม

16 ตุลาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ต่ำกว่า ม.6 สาขา - 
ร.ร.บึงสามพันวิทยาคม
เพชรบูรณ์
(ซับไม้แดง, บึงสามพัน)

พนักงานขาย

16 ตุลาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ต่ำกว่า ม.6 สาขา - 
ร.ร.บึงสามพันวิทยาคม
เพชรบูรณ์
(ซับไม้แดง, บึงสามพัน)

นักวิทยาศาตร์ , ผู้ช่วยนักวิจัยฯ

16 ตุลาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา ชีววิทยา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
(บ่อรัง, วิเชียรบุรี)

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า บัญชี

15 ตุลาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา การจัดการทั่วไป 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
(นาป่า, เมือง)

ช่างซ่อมบำรุง

15 ตุลาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปวส. สาขา ช่าเทคนิคยานยนต์ 
วิทยาลัยการอาชีพชนแดน
เพชรบูรณ์
(วังโป่ง, วังโป่ง)

ครู

15 ตุลาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา  
มหาวิทยาลัยพะเยา
เพชรบูรณ์
(ในเมือง, เมือง)

รปภ

14 ตุลาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา รัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
(ต.เข็กน้อย, อ.เขาค้อ)

ดูแล ติดตั้ง ซ่อม ATM

14 ตุลาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา ครุศาสตร์อุตสาหกรรมไฟฟ้า 
มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาพิษณุโลก
เพชรบูรณ์
(ห้วยใหญ่, เมือง)

ผู้ช่วยพยาบาล

13 ตุลาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 18 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนซับสมบูรณ์วิทยาคม
เพชรบูรณ์
(วังใหญ่, วิเชียรบุรี)

ธุระการประจำสาขาสนามบินสุวรรณภูมิ

13 ตุลาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา บริหารจัดการกีฬา 
มหาวิทยาลัยบูรพา
เพชรบูรณ์
(นายม, เมือง)

IT Support

13 ตุลาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาตรี สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
(ในเมือง, เมือง)

พนักงานเสริฟ แคชเชียร์ พนักงานล้างจาน

13 ตุลาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 18 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ปริญญาตรี สาขา การเงิน 
มหาวิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เพชรบูรณ์
(โคกมน, น้ำหนาว)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2017 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com