LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน เพชรบูรณ์
|ผู้สมัครงาน เชียงใหม่|ผู้สมัครงาน เชียงราย|ผู้สมัครงาน กำแพงเพชร|ผู้สมัครงาน ลำพูน|ผู้สมัครงาน ลำปาง|ผู้สมัครงาน แม่ฮ่องสอน|ผู้สมัครงาน น่าน|ผู้สมัครงาน พะเยา|ผู้สมัครงาน เพชรบูรณ์|ผู้สมัครงาน พิจิตร|ผู้สมัครงาน พิษณุโลก|ผู้สมัครงาน แพร่|ผู้สมัครงาน สุโขทัย|ผู้สมัครงาน ตาก|ผู้สมัครงาน อุตรดิตถ์|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 ฝ่ายผลิต

24 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 35 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ซับสมบูรณ์วิทยาคม
เพชรบูรณ์
(ต.ซับน้อย, ิ.วิเชียรบุรี)

พนักงานประจำ,พนักงานขาย,พนักงานแนะนำสินค้า

23 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.5
ม.6 สาขา  
กศน.เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
(นายม, เมือง)

ฝ่ายบุคคล/ธุรการ

23 กรกฎาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา รัฐประศาสนศาตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
(ทุ่งสมอ, เขาค้อ)

พัฒนาบุคลากร

23 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาตรี สาขา รัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
(ต.ลานบ่า, อ.หล่มสัก)

พนักงานขาย

23 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร
เพชรบูรณ์
(ระวิง, เมือง)

พนักงานประสานงานทั่วไป,ธุรการภาคสนาม,สโตร์ประจำไซต์

23 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.6
ปริญญาตรี สาขา รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารองค์การภาครัฐ) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
(บุ่งคล้า, หล่มสัก)

ช่างฝ่ายผลิต

22 กรกฎาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปวส. สาขา ช่างกลการผลิต 
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
(ตะเบาะ, เมืองเพชรบูรณ์)

ฝ่ายบุคคล

22 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ บัญชี 
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
เพชรบูรณ์
(พุขาม, วิเชียรบุรี)

พนักงานขาย

22 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนบ้านห้วยหินลับ
เพชรบูรณ์
(ต.วังกวาง, อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์)

ครูอนุบาลหรือครูเอกต่างๆ

22 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาตรี สาขา การศึกษาปฐมวัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
(หินฮาว, หล่มเก่า)

เลขานุการ ธุรการ

22 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
(ซับสมอทอด, บึงสามพัน)

พนักงานธุรการ

22 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา รัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
(ซับสมอทอด, บึงสามพัน)

พนักงานต้อนรับ

22 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา การจัดการธุรกิจการบิน 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
เพชรบูรณ์
(ในเมือง, เมือง)

นักวิทยาศาสตร์/เจ้าหน้าที่ห้องแลป/ผู้ช่วยนักวิจัย/ผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์

21 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ปริญญาตรี สาขา จุลชีววิทยา 
มหาวิทยาลัยพะเยา
เพชรบูรณ์
(ห้วยไร่, หล่มสัก)

,พนักงานขาย

21 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
น.พ.บ้านดงน้ำเดื่อ
เพชรบูรณ์
(บ้ายโคก, เมือง)

พ่อครัว

21 กรกฎาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 19,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิ 
วิทยาลัยชุมชนพิจิตร วิทยาเขตทับคล้อ
เพชรบูรณ์
(ชนแดน, ชนแดน)

ฝ่ายผิลต

21 กรกฎาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
สวนกุหลบวิทยลัยเพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
(หมู11 ต.ท่าพล, เมือง)

พนักงานขาย

21 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ม.6 สาขา ศิลป์-คำนวณ 
โรงเรียน ติ้ววิทยาคม
เพชรบูรณ์
(บ้านติ้ว, หล่มสัก)

Teller

21 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
เพชรบูรณ์
(ท่าแดง, หนองไผ่)

พนักงานคีย์ข้อมูล,ธุรการ

21 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
(ห้วยสะแก, เมือง)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2014 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com