LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน เพชรบูรณ์
|ผู้สมัครงาน เชียงใหม่|ผู้สมัครงาน เชียงราย|ผู้สมัครงาน กำแพงเพชร|ผู้สมัครงาน ลำพูน|ผู้สมัครงาน ลำปาง|ผู้สมัครงาน แม่ฮ่องสอน|ผู้สมัครงาน น่าน|ผู้สมัครงาน พะเยา|ผู้สมัครงาน เพชรบูรณ์|ผู้สมัครงาน พิจิตร|ผู้สมัครงาน พิษณุโลก|ผู้สมัครงาน แพร่|ผู้สมัครงาน สุโขทัย|ผู้สมัครงาน ตาก|ผู้สมัครงาน อุตรดิตถ์|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 ประชาสัมพันธ์,เสมียน,พนักงานขาย

24 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาตรี สาขา บัญชีบัณฑิต 
วิทยาลัยเฉลิมกาญจนาเพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
(บ้านโภชน์, หนองไผ่)

บริการขาย

24 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์สิ่งวดล้อม 
มหาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
(เขาค้อ, เขาค้อ)

ผู้ช่วยผู้จัดการ เลขา ประสานงาน ต้อนรับ

23 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจการตลาด 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่
เพชรบูรณ์
(ห้วยไร่, หล่มสัก)

พนักงานฝ่ายผลิต

22 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ม.6 สาขา วิทย์ คณิต 
โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
เพชรบูรณ์
(ท่าโรง, วิเชียรบุรี)

พนักงานขาย

22 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ม.6 สาขา  
โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
เพชรบูรณ์
(ท่าโรง, วิเชียรบุรี)

พนักงานธนาคาร พนักงานขาย

22 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา การบริหารธุรกิจ(การตลาด) 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
(ท่าพล, เมือง)

งานขาย/การตลาด

21 ตุลาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 36 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา ัรัฐศาสตร์ 
ม.รามคำแหง
เพชรบูรณ์
(พุทธบาท, ชนแดน)

โฟร์แมนไฟฟ้า

21 ตุลาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปวส. สาขา ไฟฟ้ากำลัง 
เทคนิคเพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
(นาป่า, เมือง)

พนักงานขาย

21 ตุลาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปวส. สาขา เครื่องกล 
วิทยาลัยชุมชนพิจิตร
เพชรบูรณ์
(ตะกุดไร, ชนแดน)

อาจารย์

20 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาโท สาขา  
ม.รามคำแหง
เพชรบูรณ์
(ป่าเลา, เมือง)

ซ่อมบำรุง

20 ตุลาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปวส. สาขา ไฟฟ้ากำลัง 
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
เพชรบูรณ์
(วังพิกุล, บึงสามพัน)

ผู้ช่วยผู้จัดการ,ธุรการ,บริการ,เกษตร

20 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา เกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
เพชรบูรณ์
(บัววัฒนา, หนองไผ่)

พนักงานช่างเทคนิค, ไฟฟ้ากำลัง

19 ตุลาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปวส. สาขา ไฟฟ้ากำลัง 
วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี
เพชรบูรณ์
(บึงสามพัน, บึงสามพัน)

18 ตุลาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนบ้านไร่
เพชรบูรณ์
(ฟนองไขว่, หล่มสัก)

ทุกตำแหน่ง

18 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปวช. สาขา พณิชยการ การขาย 
วิทยาลัยพละศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
(บุ่งน้ำเต้า, หล่มสัก)

พนักงานขาย

18 ตุลาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.7
ม.6 สาขา - 
กศน หล่มเก่า
เพชรบูรณ์
(บ้านเนิน, หล่มเก่า)

รับเหมาก่อสร้าง

17 ตุลาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 36 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปวส. สาขา ก่อสร้าง 
วท.เทคนิคพิษณุโลก
เพชรบูรณ์
(ดงขุย, ชนแดน)

ธุรการ การตลาด การขาย

17 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา การจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี ลพบุรี
เพชรบูรณ์
(ท่าแดง, หนองไผ่)

ประชาสัมพันธ์

17 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ม.6 สาขา ศิลป์ภาษา 
โรงเรียนบึงสามพันวิทยาคม
เพชรบูรณ์
(ซับสมอทอด, บึงสามพัน)

เจ้าหน้าที่ข้อมูลภูมิศาสตร์ GIS

17 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา ภูมิศาสตร์พัฒนาเพื่อการจัดการทรัพยากร 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เพชรบูรณ์
(วังบาล, หล่มเก่า)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2014 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com