LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน เพชรบูรณ์
|ผู้สมัครงาน เชียงใหม่|ผู้สมัครงาน เชียงราย|ผู้สมัครงาน กำแพงเพชร|ผู้สมัครงาน ลำพูน|ผู้สมัครงาน ลำปาง|ผู้สมัครงาน แม่ฮ่องสอน|ผู้สมัครงาน น่าน|ผู้สมัครงาน พะเยา|ผู้สมัครงาน เพชรบูรณ์|ผู้สมัครงาน พิจิตร|ผู้สมัครงาน พิษณุโลก|ผู้สมัครงาน แพร่|ผู้สมัครงาน สุโขทัย|ผู้สมัครงาน ตาก|ผู้สมัครงาน อุตรดิตถ์|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 วาดภาพ

27 สิงหาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 17 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา - 
ร.ร.อนุบาลพร้อมจิต
เพชรบูรณ์
(ต.หนองแจง, อ.บึงสามพัน)

ฝ่ายบุคคล ธุรการทั่วไป เสมียน

27 สิงหาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา การบริหารทรัพยกรมนุษย์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
(, หล่มสัก)

พนักงานขาย ผู้แทนขาย

27 สิงหาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 40 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีการเกษตร (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ) 
สถาบันราชภัฎเพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
(นางั่ว, เมือง)

พนักงานขาย

27 สิงหาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 18 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.9
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน
เพชรบูรณ์
(ตาดกลอย, หล่มเก่า)

ฝ่ายบริการทรัพยากรมนุษย์

27 สิงหาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา การบริหารทรัพยากมนุษยฺ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
(ห้วยสะแก, เมือง)

ผู้ช่วยผู้จัดการ

26 สิงหาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
(ภูน้ำหยด, วิเชียรบุรี)

นักข่าว,ประชาสัมพันธ์, อีเว้น, ออแกไนซ์

26 สิงหาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา หนังสือพิมพ์ และสื่อสิ่งพิมพ์ 
มหาวิทยาลัยสยาม
เพชรบูรณ์
(ในเมือง, เมือง)

พนักงานประจำ

26 สิงหาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
(ปากช่อง, หล่มสัก)

ขับรถ

26 สิงหาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 40 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา - 
ป.6
เพชรบูรณ์
(พุขาม, วิเชียรบุรี)

ธุรการ

25 สิงหาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา รัฐประศาสนศาตร์ 
ราชภัฏเพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
(ในเมือง, เมือง)

พนักงานผลิต

25 สิงหาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนอนุบาลหล่มสัก
เพชรบูรณ์
(ตาลเดี่ยว, หล่มสัก)

ธุรการ/พนักงานทั่วไป

25 สิงหาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
(ยางสาว, วิเชียรบุรี)

บัญชี พนักงานขาย ประชาสัมพันธ์

24 สิงหาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา คณิตศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร
เพชรบูรณ์
(สะเดียง, เมือง)

ขับรถ

24 สิงหาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
เมตตาชนูปถัมภ์
เพชรบูรณ์
(ช้างตะลูด, หล่มสัก)

ขับรถ

24 สิงหาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ต่ำกว่า ม.6 สาขา - 
เมตตาชนูปถัมภ์
เพชรบูรณ์
(ช้างตะลูด, หล่มสัก)

ขับรถ

24 สิงหาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ต่ำกว่า ม.6 สาขา - 
เมตตาชนูปถัมภ์
เพชรบูรณ์
(ช้างตะลูด, หล่มสัก)

ออกแบบภายใน

24 สิงหาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา ออกแบบเครื่องเรือน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
เพชรบูรณ์
(นางั่ว, เมือง)

พนักงานทั่วไป

24 สิงหาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 16 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
เกษมพิทยา
เพชรบูรณ์
(หนองไผ่, หนองไผ่)

พนังงานเสริฟ

24 สิงหาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ซับชมภู
เพชรบูรณ์
(ต.บ้านโภชน์, หนองไผ่)

เจ้าหน้าที่ธุระการ

24 สิงหาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ธุระกิจ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เพชรบูรณ์
(สะเดียง, เมือง)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2016 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com