LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน เพชรบูรณ์
|ผู้สมัครงาน เชียงใหม่|ผู้สมัครงาน เชียงราย|ผู้สมัครงาน กำแพงเพชร|ผู้สมัครงาน ลำพูน|ผู้สมัครงาน ลำปาง|ผู้สมัครงาน แม่ฮ่องสอน|ผู้สมัครงาน น่าน|ผู้สมัครงาน พะเยา|ผู้สมัครงาน เพชรบูรณ์|ผู้สมัครงาน พิจิตร|ผู้สมัครงาน พิษณุโลก|ผู้สมัครงาน แพร่|ผู้สมัครงาน สุโขทัย|ผู้สมัครงาน ตาก|ผู้สมัครงาน อุตรดิตถ์|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 ธุรการ,แคชเชียร์

25 พฤศจิกายน 2558

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี
เพชรบูรณ์
(ต.ซับสมบรูณ์, อ.วิเชียรบุรี)

รองผู้จัดการร้าน

24 พฤศจิกายน 2558

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปวส. สาขา เทคนิคยานยนต์ 
วิทยาลัยการอาชีพชนแดน
เพชรบูรณ์
(ลาดแค, ชนแดน)

Technicain

24 พฤศจิกายน 2558

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ 
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
(ลานบ่า, หล่มสัก)

แคชเชียร์

23 พฤศจิกายน 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม
เพชรบูรณ์
(บ่อรัง, วิเชียรบุรี)

จนท.ประสานงาน ประจำหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ (สาขาสนามบินน้ำ จ.นนทบุรี)

23 พฤศจิกายน 2558

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุข 
มหาวิทยาลับราชภัฏเพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
(ท้ายดง, วังโป่ง)

พนักงาน

22 พฤศจิกายน 2558

เพศ ชาย อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ม.6 สาขา  
ศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
เพชรบูรณ์
(สักหลง, หล่มสัก)

เศรษฐศาสตร์ พนักงานขาย การตลาด

22 พฤศจิกายน 2558

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปริญญาตรี สาขา เศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรังสิต
เพชรบูรณ์
(ชนแดน, ชนแดน)

เจ้าหน้าที่บัญชี

21 พฤศจิกายน 2558

เพศ หญิง อายุ 36 ปี ประสบการณ์ 13 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา บัญชี 
มหาวิทยาลัยนเรศวร
เพชรบูรณ์
(วังพิกุล, บึงสามพัน)

ช่างเชื่อม

20 พฤศจิกายน 2558

เพศ ชาย อายุ 36 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปวช. สาขา ช่างยนต์ 
วิทยาลัยสารพ้ดช่างเพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
(ต.วังบาล, อ.หล่มเก่า)

ขับรถ

20 พฤศจิกายน 2558

เพศ ชาย อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ม.6 สาขา  
ก.ศ.น จังหวัดชัยภูมิ
เพชรบูรณ์
(น้ำหนาว, น้ำหนาว)

พนักงาน

20 พฤศจิกายน 2558

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ร.ร เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวินทวงศ์
เพชรบูรณ์
(โคกสะอาด, ศรีเทพ)

QC

19 พฤศจิกายน 2558

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปวส. สาขา การบัญชี 
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
(โคกปรง, วิเชียรบุรี)

บัญชีและผู้ตรวจสอบ

19 พฤศจิกายน 2558

เพศ หญิง อายุ 39 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา การบัญชี 
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เพชรบูรณ์
(น้ำก้อ, หล่มสัก)

ผู้ช่วยผู้จัดการ

19 พฤศจิกายน 2558

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปวส. สาขา บริหารธุรกิจ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิเชียรบุรี
เพชรบูรณ์
(ต.พุขาม, อ.วิเชียรบุรี)

พนักงาน

18 พฤศจิกายน 2558

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.9
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ร. ร. ซับบอนวิทยาคม
เพชรบูรณ์
(กันจุ, บึงสามพัน)

พนักงานบริษัท

18 พฤศจิกายน 2558

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ก.ศ.น
เพชรบูรณ์
(กันจุ, บึงสามพัน)

บุคคล/ฝึกอบรม/ธุรการประสานงานทั่วไป

18 พฤศจิกายน 2558

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา รัฐศาสตร์/ปกครอง 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เพชรบูรณ์
(ห้วยโป่ง, หนองไผ่)

แคชเชียร์

18 พฤศจิกายน 2558

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนบ้านหนองกลอย
เพชรบูรณ์
(ตะกุดไร, ชนแดน)

เจ้าหน้าที่บริหารระบบสารสนเทศ

18 พฤศจิกายน 2558

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยรังสิต
เพชรบูรณ์
(วังโบสถ์, หนองไผ่)

โภชนาการ

18 พฤศจิกายน 2558

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 7 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา อาหารและโภชนาการ-พัฒนาผลิตภัณฑ์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เพชรบูรณ์
(ดงมูลเหล็ก, เมือง)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2015 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com