LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน เพชรบูรณ์
|ผู้สมัครงาน เชียงใหม่|ผู้สมัครงาน เชียงราย|ผู้สมัครงาน กำแพงเพชร|ผู้สมัครงาน ลำพูน|ผู้สมัครงาน ลำปาง|ผู้สมัครงาน แม่ฮ่องสอน|ผู้สมัครงาน น่าน|ผู้สมัครงาน พะเยา|ผู้สมัครงาน เพชรบูรณ์|ผู้สมัครงาน พิจิตร|ผู้สมัครงาน พิษณุโลก|ผู้สมัครงาน แพร่|ผู้สมัครงาน สุโขทัย|ผู้สมัครงาน ตาก|ผู้สมัครงาน อุตรดิตถ์|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 บัญชี

18 ธันวาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจการบัญชี 
ม.วิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
(ต.น้ำชุน, อ.หล่มสัก)

ธุรการ

17 ธันวาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปวส. สาขา การตลาด 
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
(นางั่ว, เมือง)

พี่เลี้ยงเด็ก

16 ธันวาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 39 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา การศึกษาปฐมวัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
เพชรบูรณ์
(บ้านโสก, หล่มสัก)

จัดซืัอ

16 ธันวาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 35,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ 
ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เพชรบูรณ์
(ต.วังโป่ง, อ.วังโป่ง)

พนักงานขาย

14 ธันวาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ม.6 สาขา ศิลป์-สังคม 
วิทยานุกูลนารี
เพชรบูรณ์
(นาป่า, เมือง)

ธุรการ, เจ้าหน้าที่บุคคล

14 ธันวาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา รัฐประศาสนศาสตร์(ภาครัฐและเอกชน) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เพชรบูรณ์
(บึงสามพัน, บึงสามพัน)

พนักงานบริการและเสริฟ์

13 ธันวาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ม.6 สาขา สามัญ 
โรงเรียนน้ำร้อนวิทยาคม
เพชรบูรณ์
(ยางสาว, วิเชียรบุรี)

งานธุรการ

13 ธันวาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา วิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
(วังชมภู, เมือง)

ตรวจสอบบัญชี

12 ธันวาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา การบัญชี 
มหาวิทยาลัยพะเยา
เพชรบูรณ์
(ท่าพล, เมือง)

พนักงานขาย,การตลาด,จัดเรียงสินค้า

12 ธันวาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 46 ปี ประสบการณ์ 20 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา การประถมศึกษา 
สถาบันราชภัฏเพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
(สะเดียง, เมือง)

ธุรการ

11 ธันวาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา การบัญชั 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
(บ้านกลาง, หล่มสัก)

พนักงานขาย

11 ธันวาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาตรี สาขา สาขาอังกฤษธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
เพชรบูรณ์
(ต.เข็กน้อย, อ.เขาค้อ)

ธุรการ

10 ธันวาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
พาณิชยการช่างเทคนิคลำนารายณ์
เพชรบูรณ์
(สระกรวด, ศรีเทพ)

ผู้จัดการ,ผู้ช่วยผู้จัดการ

10 ธันวาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปวส. สาขา พืชสวน 
วษท.ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
เพชรบูรณ์
(เขาค้อ, เขาค้อ)

พนักงานขาย

9 ธันวาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
รร เนินพิทยาคม
เพชรบูรณ์
(ดงมูลเหล็ก, เมืองเพชรบูรณ์)

แอดมินข้อมูล

9 ธันวาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ปริญญาตรี สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
มหาวทยาลัยพะเยา
เพชรบูรณ์
(สักหลง, หล่มสัก)

sales

9 ธันวาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
เพชรบูรณ์
(ศรีมงคล, บึงสามพัน)

พนักงานประจำร้านขายกาแฟ

9 ธันวาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.7
ปวช. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบรูณ์
เพชรบูรณ์
(ต.โคกปรง, อ.วิเชียรบุรี)

พนักงานส่งของด่วน

9 ธันวาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนเขาทรายทับคล้อพิทยา
เพชรบูรณ์
(ดงขุย, ชนแดน)

ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี

9 ธันวาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา การบัญชี 
มหาวิทยาลัยราชฎัชเพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
(ดงมูลเหล็ก, เมือง)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2014 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com