LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน เพชรบูรณ์
|ผู้สมัครงาน เชียงใหม่|ผู้สมัครงาน เชียงราย|ผู้สมัครงาน กำแพงเพชร|ผู้สมัครงาน ลำพูน|ผู้สมัครงาน ลำปาง|ผู้สมัครงาน แม่ฮ่องสอน|ผู้สมัครงาน น่าน|ผู้สมัครงาน พะเยา|ผู้สมัครงาน เพชรบูรณ์|ผู้สมัครงาน พิจิตร|ผู้สมัครงาน พิษณุโลก|ผู้สมัครงาน แพร่|ผู้สมัครงาน สุโขทัย|ผู้สมัครงาน ตาก|ผู้สมัครงาน อุตรดิตถ์|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 พนักงานบริการ พนักงานขาย

21 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 18 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.7
ม.6 สาขา วิทย์คณิต 
ซับบอนวิทยาคม
เพชรบูรณ์
(กันจุ, บึงสามพัน)

พนักงานผลิต ดูแลสโตว์

21 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ม.6 สาขา  
กศน.วังศาล
เพชรบูรณ์
(วังศาล, วังโป่ง)

หัวหน้าจัดการคลังสินค้า

21 พฤศจิกายน 2557

เพศ ชาย อายุ 0 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา การจัดการโลจิสติกส์ 
มหาวิทยาลัยธนบุรี
เพชรบูรณ์
(นาป่า, เมือง)

พนักงานขาย จัดเรียงสินค้า

21 พฤศจิกายน 2557

เพศ ชาย อายุ 17 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า
เพชรบูรณ์
(บุ่งคล้า, หล่มสัก)

AUTO CAD 3D

20 พฤศจิกายน 2557

เพศ ชาย อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยี่อุตสาหกรรมการผลิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
(สะเดียง, เมือง)

it support

20 พฤศจิกายน 2557

เพศ ชาย อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
(ศิลา, หล่มเก่า)

การให้บริการ

19 พฤศจิกายน 2557

เพศ ชาย อายุ 17 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.8
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ก.ม35
เพชรบูรณ์
(บ่อไทย, หน่องไผ่)

bartender

19 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 35 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา สายสามัญ 
ร.ร.เนินพิทยาคม
เพชรบูรณ์
(ดงมูลเหล็ก, เมือง)

ผู้ช่วยผู้จัดการ

19 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนนานหนองทุ่มวิทยา
เพชรบูรณ์
(ท่าแดง, หนองไผ่)

ฝ่ายผลิต และทางบริษัทจะพิจารณา ครับ

19 พฤศจิกายน 2557

เพศ ชาย อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ปริญญาตรี สาขา พัฒนาชุมชน 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
(หล่มเก่า, หล่มเก่า)

พนักงานขาย,พนักงานทั่วไป

19 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา การจัดการทั่วไป 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
(หนองไขว่, หล่มสัก)

วิจัย

19 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์เคมี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
(ท่าด้วง, หนองไผ่)

เจ้าหน้าที่ฝ่ายไร่

18 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา พืชไร่ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เพชรบูรณ์
(ปากช่อง, หล่มสัก)

เจ้าหน้าที่บรการลูกค้า

18 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาโท สาขา นโยบายสาธารณะ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
(ท่าแดง, หนองไผ่)

งานธุรการ

17 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา วิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
(วังชมภู, เมือง)

ผู้ช่วยผู้จัดการ

17 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา สังคมศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี (ลพบุรี)
เพชรบูรณ์
(ศรีเทพ, ศรีเทพ)

พนักงานขาย การตลาด

17 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
(ตาลเดี่ยว, หล่มสัก)

พนักงานขาย,คีย์ข้อมูล,เอกสาร

17 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปวช. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยการอาชีพชนแดน
เพชรบูรณ์
(ชนแดน, ชนแดน)

ช่างอาคาร

17 พฤศจิกายน 2557

เพศ ชาย อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปวช. สาขา เครื่องกลสาขางานยายนยนต์ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
เพชรบูรณ์
(วังหิน, วังโป่ง)

ผู้ช่วยผู้จัดการ,ธุรการ,บริการ,เกษตร

17 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา เกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
เพชรบูรณ์
(บัววัฒนา, หนองไผ่)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2014 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com