LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน เพชรบูรณ์
|ผู้สมัครงาน เชียงใหม่|ผู้สมัครงาน เชียงราย|ผู้สมัครงาน กำแพงเพชร|ผู้สมัครงาน ลำพูน|ผู้สมัครงาน ลำปาง|ผู้สมัครงาน แม่ฮ่องสอน|ผู้สมัครงาน น่าน|ผู้สมัครงาน พะเยา|ผู้สมัครงาน เพชรบูรณ์|ผู้สมัครงาน พิจิตร|ผู้สมัครงาน พิษณุโลก|ผู้สมัครงาน แพร่|ผู้สมัครงาน สุโขทัย|ผู้สมัครงาน ตาก|ผู้สมัครงาน อุตรดิตถ์|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 พนักงานขายและผู้ช่วยแพทย์พยาบาล

29 กรกฎาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนติ้ววิทยาคม
เพชรบูรณ์
(ต.บ้านติ้ว, อ.หล่มสัก)

ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน

28 กรกฎาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาตรี สาขา การบิหารทรัพยากรมนุษย์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
(ท่าแดง, หนองไผ่)

การตลาด

28 กรกฎาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา การจัดการกีฬา 
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
(ซับไม้แดง, บึงสามพัน)

พนักงาขขาย เทรนเนอร์ ซุปเปอร์ไวเซอร์ พนักงานบริการ

28 กรกฎาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
เพชรบูรณ์
(น้ำร้อน, เมือง)

-

28 กรกฎาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
เพชรบูรณ์
(น้ำหนาว, น้ำหนาว)

PC ขายเครื่องใช้ไฟฟ้า TOSHIBA

28 กรกฎาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 7 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ต่ำกว่า ม.6 สาขา - 
โรงเรียนบ้านหนองนาคำ
เพชรบูรณ์
(ในเมือง, เมือง)

พนักงานขาย

27 กรกฎาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.6
ปวส. สาขา อิเล็กทรอนิกส์ สาขางานระบบโทรคมนาคม 
วิทยาลัยการอาชีพชุมแพ
เพชรบูรณ์
(สะเดียง, เมือง)

คนขับรถ และดูแลสวน

27 กรกฎาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 51 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ม.6 สาขา  
รร.ยุพราชวิทยาลัย
เพชรบูรณ์
(ต.นางั่ว, เมืองเพชรบูรณ์)

พนักงานขาย แคชเชียร์ พนักงงานออฟฟิส

27 กรกฎาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 7 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
เพชรบูรณ์
(นางั่ว, เมือง)

ช่างเชื่อม-ช่างประกอบ-โฟแมน

27 กรกฎาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 9 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
สวนกุหลาบวิทยาลัยเพชบรูณ์
เพชรบูรณ์
(ท่าพล, เมือง)

พนักงานบัญชี

26 กรกฎาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปวส. สาขา การบัญชี 
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
(ท่าพล, เมือง)

เจ้าหน้าที่ประจำสาขา

26 กรกฎาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
(ท่าข้าม, ชนแดน)

เจ้าหน้าที่ประจำสาขาเพชรบูรณ์

26 กรกฎาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
(สะเดียง, เมือง)

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

26 กรกฎาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.6
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
(น้ำก้อ, หล่มสัก)

ซุปเปอร์ไวเซอร์ เเผนกพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสีย

26 กรกฎาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา ประมง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เพชรบูรณ์
(ซับไม้เเดง, บึงสามพัน)

ผู้ช่วยผู้จัดการ

26 กรกฎาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 2016 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
เพชรบูรณ์
(นาป่า, เมือง)

Marketing,พนักงานขาย

26 กรกฎาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา ภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
(วังกวาง, น้ำหนาว)

พนักงานขาย

26 กรกฎาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา รัฐศาสตร์(การเมืองการปกครอง) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
(บ่อไทย, หนองไผ่)

ธุรการหรือAdmin

26 กรกฎาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 0 ปี ประสบการณ์ 16 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปวส. สาขา การบัญชี 
เทคโนโลยีเอเชียบริหารธุรกิจ
เพชรบูรณ์
(บ่อรัง, วิเชียรบุรี)

วิศวกรรมอาหาร

26 กรกฎาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ม.6 สาขา วิทยา-คณิต 
นาเฉลียงพิทยาคม
เพชรบูรณ์
(ตำบลยางงาม, อำเภอหนองไผ่)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2016 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com