LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน เพชรบูรณ์
|ผู้สมัครงาน เชียงใหม่|ผู้สมัครงาน เชียงราย|ผู้สมัครงาน กำแพงเพชร|ผู้สมัครงาน ลำพูน|ผู้สมัครงาน ลำปาง|ผู้สมัครงาน แม่ฮ่องสอน|ผู้สมัครงาน น่าน|ผู้สมัครงาน พะเยา|ผู้สมัครงาน เพชรบูรณ์|ผู้สมัครงาน พิจิตร|ผู้สมัครงาน พิษณุโลก|ผู้สมัครงาน แพร่|ผู้สมัครงาน สุโขทัย|ผู้สมัครงาน ตาก|ผู้สมัครงาน อุตรดิตถ์|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 นักวิเคราะห์,พนักงานธุรการ

27 กุมภาพันธ์ 2560

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา สถิติ 
มหาวิทยาลัยพะเยา
เพชรบูรณ์
(ยางงาม, หนองไผ่)

พนักงานขาย

27 กุมภาพันธ์ 2560

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปวส. สาขา การตลาด 
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
(ตำบล ดงมูลเหล็ก, อำเภอ เมือง)

ประชาสัมพันธ์ /เลขานุการ อื่น ๆ

27 กุมภาพันธ์ 2560

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา การจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
(ซับไม้แดง, บึงสามพัน)

พนักงาน,

26 กุมภาพันธ์ 2560

เพศ หญิง อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปวส. สาขา บริหารธุรกิจ 
วิทยาลัยอาชิวศึกษาพิษณุโลก
เพชรบูรณ์
( ต.เข็กน้อย, อ.เขาค้อ)

ฝ่ายผลิต

26 กุมภาพันธ์ 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
กศน อำวังโป่ง
เพชรบูรณ์
(ท้ายดง, วังโป่ง)

พนังงานขาย

26 กุมภาพันธ์ 2560

เพศ ชาย อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ต่ำกว่า ม.6 สาขา - 
โรงบ้านคลองกระจังวังไทร
เพชรบูรณ์
(คลองกระจัง, ศรีเทพ)

พนักงานบัญชี

26 กุมภาพันธ์ 2560

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา การบัญชี 
มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
เพชรบูรณ์
(หินฮาว, หล่มเก่า)

พนักงานทำเบเกอรี่ พนักงานคิดเงิน

25 กุมภาพันธ์ 2560

เพศ หญิง อายุ 36 ปี ประสบการณ์ 6 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา คหกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
เพชรบูรณ์
(เพชรละคร, หนองไผ่)

บัญชี/การตลาด

24 กุมภาพันธ์ 2560

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปวส. สาขา การตลาด 
เทคนิควิมลบริหารธุรกิจ
เพชรบูรณ์
(สะเดียง, เมือง)

เจ้าหนี้ที่ประสานงาานลูกค้า

24 กุมภาพันธ์ 2560

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา การบัญชี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก
เพชรบูรณ์
(วังบาล, หล่มเก่า)

พนักงาน

24 กุมภาพันธ์ 2560

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ม.6 สาขา สินญ์ภาษา 
โรงเรียนเมตตาวิทยา
เพชรบูรณ์
(, หล่มสัก)

พนักงานขาย,ฝ่ายผลิต,พนักงานจัดส่งสินค้า

24 กุมภาพันธ์ 2560

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ม.6 สาขา  
ร.ร ราชประชานุเคราะห์ 57 จ.เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
(เข็กน้อย, เขาค้อ)

เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

23 กุมภาพันธ์ 2560

เพศ ชาย อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปวส. สาขา เครื่องกล 
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
(ดงมูลเหล็ก, เมือง)

พนักงาน

23 กุมภาพันธ์ 2560

เพศ ชาย อายุ 16 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนชนแดนวิทยาคม
เพชรบูรณ์
(ท่าข้าม, ชนแดน)

foreman

23 กุมภาพันธ์ 2560

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 19,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปวส. สาขา ช่างก่อสร้าง 
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
(พุธรทาบ, ชนแดน)

ผู้จัดการสาขา

22 กุมภาพันธ์ 2560

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
เพชรบูรณ์
(บ้านหวาย, หล่มสัก)

พนักงานขาย,จัดเรียงสินค้า

22 กุมภาพันธ์ 2560

เพศ ชาย อายุ 1 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.6
ม.6 สาขา  
กศน.เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
(ตะเบาะ, เมือง)

ธุรการ

22 กุมภาพันธ์ 2560

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
(นาเฉลียง, หนองไผ่)

พนักงานขาย

22 กุมภาพันธ์ 2560

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ม.6 สาขา  
โรงเรียนหนองไผ่
เพชรบูรณ์
(หนองไผ่, หนองไผ่)

Barista @True Coffee

22 กุมภาพันธ์ 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปวส. สาขา อาหารและโภชนาการ 
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
(ในเมือง, เมือง)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2017 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com