LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน เพชรบูรณ์
|ผู้สมัครงาน เชียงใหม่|ผู้สมัครงาน เชียงราย|ผู้สมัครงาน กำแพงเพชร|ผู้สมัครงาน ลำพูน|ผู้สมัครงาน ลำปาง|ผู้สมัครงาน แม่ฮ่องสอน|ผู้สมัครงาน น่าน|ผู้สมัครงาน พะเยา|ผู้สมัครงาน เพชรบูรณ์|ผู้สมัครงาน พิจิตร|ผู้สมัครงาน พิษณุโลก|ผู้สมัครงาน แพร่|ผู้สมัครงาน สุโขทัย|ผู้สมัครงาน ตาก|ผู้สมัครงาน อุตรดิตถ์|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 พนักงานเสิร์ฟ

20 สิงหาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 18 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
คลองห้วยนาพัฒนาการ
เพชรบูรณ์
(ชนแดน, ชนแดน)

พนักงานเสิร์ฟ

20 สิงหาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
คลองห้วยนาพัฒนาการ
เพชรบูรณ์
(ชนแดน, ชนแดน)

N/A

19 สิงหาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 35 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปวส. สาขา การผลิต 
วิทยาลัยเทคนิคอุสาหกรรมยานยนต์
เพชรบูรณ์
(ป่าเลา, เมือง)

ธุรการ

19 สิงหาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
เพชรบูรณ์
(นาป่า, เมือง)

ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน

18 สิงหาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 39 ปี ประสบการณ์ 15 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
เพชรบูรณ์
(ต.ป่าเลา, อ.เมือง)

ขับรถครับ

18 สิงหาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
รรโคกรังน้อย
เพชรบูรณ์
(หนองย่างทอย, ศรีเทพ)

พนักงานเสริฟ

18 สิงหาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
(ต.บ้านโสก, อ.หล่มสัก)

พนักงาน.เเม่บ้าน

17 สิงหาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา สายสามัญ 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์33จังหวัดลพบุรี
เพชรบูรณ์
(ศรีเทพ, ศรีเทพ)

พนังงานการเงิน การบัญชี

17 สิงหาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาตรี สาขา การจัดการ 
มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
เพชรบูรณ์
(ในเมือง, เมืองเพชรบูรณ์)

ผู้ช่วยผู้จัดการ

17 สิงหาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาตรี สาขา การตลาด 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียยงใหม่
เพชรบูรณ์
(เข็กน้อย, เขาค้อ)

พนักงานขายต่างจังหวัด เซลล์แมน และอื่นๆ

17 สิงหาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 35 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา รปศ. 
ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
(หนองไผ่, หนองไผ่)

ช่างเทคนิค

16 สิงหาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปวส. สาขา เทคนิคอุตสาหกรรม 
เทคนิคอตสาหกรรมยานยนต์
เพชรบูรณ์
(ห้วยใหญ่, เมือง)

ขับสิบล้อ

16 สิงหาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 37 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ทั่วไป 
สระพระพิทยาคม
เพชรบูรณ์
(สระกรวด, ศรีเทพ)

พนักงานขาย

16 สิงหาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 47 ปี ประสบการณ์ 18 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา - 
เมืองกลางวิทยาคม
เพชรบูรณ์
(บ้านกลาง, หล่มสัก)

งานขายสินค้า /แครชเชียร์ทอนเงินลูกค้า

16 สิงหาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ม.6 สาขา ศิลป์-ภาษา 
โรงเรียนเมืองศรีเทพ
เพชรบูรณ์
(ศรีเทพ, ศรีเทพ)

แม่บ้าน

16 สิงหาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนบ้านท่าพล
เพชรบูรณ์
(ต.ท่าพล, เมือง)

ผู้ช่วยผู้จัดการ

16 สิงหาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ธูรกิจ 
มหาวิทยาลัย พิษณุโลก
เพชรบูรณ์
(ต.น้ำหนาว, อ.น้ำหนาว)

Marketing

16 สิงหาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา เทคนิคทางการตลาด 
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
เพชรบูรณ์
(นาป่า, เมือง)

ช่างเทคนิค

16 สิงหาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปวช. สาขา เครื่อมมือกล 
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
(นายม, เมือง)

แคชเชียร์

16 สิงหาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนบ้านสามแยก
เพชรบูรณ์
(วังชมภู, เมือง)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2017 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com