LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน เพชรบูรณ์
|ผู้สมัครงาน เชียงใหม่|ผู้สมัครงาน เชียงราย|ผู้สมัครงาน กำแพงเพชร|ผู้สมัครงาน ลำพูน|ผู้สมัครงาน ลำปาง|ผู้สมัครงาน แม่ฮ่องสอน|ผู้สมัครงาน น่าน|ผู้สมัครงาน พะเยา|ผู้สมัครงาน เพชรบูรณ์|ผู้สมัครงาน พิจิตร|ผู้สมัครงาน พิษณุโลก|ผู้สมัครงาน แพร่|ผู้สมัครงาน สุโขทัย|ผู้สมัครงาน ตาก|ผู้สมัครงาน อุตรดิตถ์|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 พนักงานขาย

26 เมษายน 2560

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ม.6 สาขา  
กศน.ท่าพล
เพชรบูรณ์
(ท่าพล, เมือง)

งานเอกสาร

26 เมษายน 2560

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์
เพชรบูรณ์
(ท่าโรง, วิเชียรบุรี)

ขาย

26 เมษายน 2560

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ม.6 สาขา ศิลป์ภาษา 
นิยมศิลป์อนุสรณ์
เพชรบูรณ์
(โคกปรง, วิเชียร์บุรี)

พนักงานประจำออฟฟิต

26 เมษายน 2560

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา การบัญชี 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชบูรณ์
เพชรบูรณ์
(ตะเบาะ, เมือง)

เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาและการขาย,ธุรการ

26 เมษายน 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
(ปากดุก, หล่มสัก)

พนักงานต้อนรับ พนักงานขาย

26 เมษายน 2560

เพศ ชาย อายุ 1 ปี ประสบการณ์ 16 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 40,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา ภาษาอังกฤษ 
มหาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
(หนองไขว่, หล่มสัก)

เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาและการขาย,ธุรการ

26 เมษายน 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา การท่องเที่ยวและการโรงแรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
เพชรบูรณ์
(ปากช่อง, หล่มสัก)

ผู้ช่วยผู้จัดการ

26 เมษายน 2560

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาตรี สาขา คหกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
เพชรบูรณ์
(เขาค้อ, เขาค้อ)

ครูสอนคณิตศาสตร์

26 เมษายน 2560

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาโท สาขา คณิตศาสตร์ประยุกต์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เพชรบูรณ์
(หินฮาว, หล่มเก่า)

นักวิชาการ,ครู

25 เมษายน 2560

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาตรี สาขา ฟิสิกส์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา
เพชรบูรณ์
(พุทธบาท, ชนแดน)

พนักงานขับรถประจำ จ,นครราชสีมา

25 เมษายน 2560

เพศ ชาย อายุ 41 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
การศึกษานอกโรงเรียน อ.มหาราช จ.อยุธยา
เพชรบูรณ์
(ต.บ่อไทย, อ.หนองไผ่)

ช่าง

25 เมษายน 2560

เพศ ชาย อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปวช. สาขา อิเล็กทรอนิกส์ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีป่าสักธารา
เพชรบูรณ์
(บ่อรัง, วิเชียรบุรี)

ครูพลศึกษา

25 เมษายน 2560

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา พลศึกษา 
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
(วังโบสถ์, หนองไผ่)

พนักงานขาย

25 เมษายน 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนวิทยานุกลูนารี
เพชรบูรณ์
(บ้านโตก, เมือง)

ฝ่ายบุคคล

25 เมษายน 2560

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา  
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
(เพชรละคร, หนองไผ่)

บริการ

25 เมษายน 2560

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
นิยมศิลป์อนุสรณ์
เพชรบูรณ์
(โคกปรง, วิเช)

พนักงานธุรการ ประสานงานทั่วไป

25 เมษายน 2560

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ม.6 สาขา ศิลป์-คอมพิวเตอร์ 
วังชมภูวิทยาคม
เพชรบูรณ์
(วังชมภู, เมือง)

พี่เลี้ยงเด็ก,พนักงานต้อนรับ,นักโภชนาการ

25 เมษายน 2560

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปริญญาตรี สาขา โภชนาการและโภชนบำบัด 
มหาวิทยาลัยพะเยา
เพชรบูรณ์
(บ้านติ้ว, หล่มสัก)

ธุรการ

24 เมษายน 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา การจัดก 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
(วังบาล, หล่มเก่า)

นักวิทยาศาสตร์ QC QA นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม นักนิเวศวิทยา

24 เมษายน 2560

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปริญญาตรี สาขา ชีววิทยา 
มหาวิทยาลัยพะเยา
เพชรบูรณ์
(ป่าเลา, เมือง)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2017 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com