LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน ปัตตานี
|ผู้สมัครงาน ชุมพร|ผู้สมัครงาน กระบี่|ผู้สมัครงาน นครศรีธรรมราช|ผู้สมัครงาน นราธวาส|ผู้สมัครงาน พังงา|ผู้สมัครงาน ปัตตานี|ผู้สมัครงาน พัทลุง|ผู้สมัครงาน ภูเก็ต|ผู้สมัครงาน ระนอง|ผู้สมัครงาน สตูล|ผู้สมัครงาน สงขลา|ผู้สมัครงาน สุราษฎร์ธานี|ผู้สมัครงาน ตรัง|ผู้สมัครงาน ยะลา|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 แคชเชียร์ พนักงานจัดเรียงสินค้า

28 ตุลาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ม.6 สาขา วิทย์_คณิต 
โรงเรียนมูลนิธิอาซิซสถาน
ปัตตานี
(ป่าไร่, แม่ลาน)

เสมียน

28 ตุลาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปวส. สาขา การบัญชี 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
ปัตตานี
(ยามู, ยะหริ่ง)

เจ้าหน้าความปลอดภัยวิชาชีพ

28 ตุลาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา เอกคู่วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม-อาชีวอนามัยและความปลอดถัย 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปัตตานี
(สะบารัง, เมือง)

พนักงานธุรการ

28 ตุลาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปัตตานี
(ตันหยงลุโละ, เมือง)

ครูผู้สอน งานธนาคาร งานธุรการ

28 ตุลาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา สังคมศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ปัตตานี
(สะบารัง, เมือง)

พนักงานทั่งไป

28 ตุลาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปวส. สาขา เกษตรศาสตร์ 
วิทยาลัยประมงปัตตานี
ปัตตานี
(ตะลุบัน, สายบุรี)

งานครัว

27 ตุลาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 0 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปวช. สาขา คอมพิวเตอร์ 
ผดุงประชาพณิชยการ ยะลา
ปัตตานี
(ตะลุบัน, สายบุรี)

พนักงานบัญชี

27 ตุลาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา การบัญชี 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ปัตตานี
(บาราเฮาะ, เมือง)

เสมียน,เจ้าหน้าที่ฝ่ายบรรจุภัณฑ์

27 ตุลาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา วิชาภาษาไทย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ปัตตานี
(ปุโละปุโย, หนองจิก)

ทุกประเภท

27 ตุลาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนสังคมอิสลามวิทยา
ปัตตานี
(ต.ควนโนรี, อ.โคกโพธิ์)

ธุรการ จัดเรียงสินค้า บริการลูกค้า

27 ตุลาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา การเมืองการปกครอง 
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ปัตตานี
(ควนโนรี, โคกโพธิื)

พนักงานขาย

27 ตุลาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ม.6 สาขา คณิต-ศิลป์ 
โรงเรียนพัฒนาอิสลาม
ปัตตานี
(อาเนาะรู, เมือง)

ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน

26 ตุลาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.6
ปริญญาตรี สาขา จิตวิทยา 
มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
ปัตตานี
(พิเทน, ทุ่งยางแดง)

ช่างไฟฟ้า

26 ตุลาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 1,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปวช. สาขา ช่างไฟฟ้า 
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี
ปัตตานี
( ควนโนรี, โคกโพธ์)

พนักงานทั่วไป,พนักงานธุรการ

26 ตุลาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา การจัดการ 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ปัตตานี
(เมาะมาวี, ยะรัง)

ขาขาย

25 ตุลาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.9
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ม.3
ปัตตานี
(มะนังหยง, ยะหริ่ง)

เสมียน

25 ตุลาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปวส. สาขา การตลาด 
วิทยาลัยเทคนิคสมุทสาคร
ปัตตานี
(สะบารัง, เมือง)

พนักงานขายมือถือ พนักงานขายทั่วไป

25 ตุลาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.7
ม.6 สาขา ศิลป์ 
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยา
ปัตตานี
(อาเนาะรู, เมือง)

พนักงงานขาย

25 ตุลาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา  
เดชะปัตตนยานุกูล
ปัตตานี
(รูสะมิแล, เมือง)

พนักงานขาย

25 ตุลาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา พัฒนาสังคม 
มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์
ปัตตานี
(บ่อทอง, หนองจิก)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2016 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com