LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน ปัตตานี
|ผู้สมัครงาน ชุมพร|ผู้สมัครงาน กระบี่|ผู้สมัครงาน นครศรีธรรมราช|ผู้สมัครงาน นราธวาส|ผู้สมัครงาน พังงา|ผู้สมัครงาน ปัตตานี|ผู้สมัครงาน พัทลุง|ผู้สมัครงาน ภูเก็ต|ผู้สมัครงาน ระนอง|ผู้สมัครงาน สตูล|ผู้สมัครงาน สงขลา|ผู้สมัครงาน สุราษฎร์ธานี|ผู้สมัครงาน ตรัง|ผู้สมัครงาน ยะลา|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 พนักงายขาย

16 เมษายน 2557

เพศ ชาย อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
lสามารถดี วิทยา
ปัตตานี
(ตะบิ้ง, สายบุรี)

ช่างซ่อมบำรุงซีมเมอร์

16 เมษายน 2557

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปวส. สาขา คอมติวเตอร์ฯ 
วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี
ปัตตานี
(บางเขา, หนองจิก)

จป. วิชาชีพ

16 เมษายน 2557

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ปัตตานี
(สะบารัง, เมือง)

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบรรจุภัณฑ์

16 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา ศิลปประยุกต์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปัตตานี
(สะบารัง, เมือง)

นักวิทยาศาตร์

15 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ปริญญาตรี สาขา เคมี-ชีวะ 
มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์
ปัตตานี
(ปากล่อ, โคกโพธิ์)

เจ้าหน้าที่ข้อมูล ธุรการเอกสาร

15 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต หาดใหญ่
ปัตตานี
(บางโกระ, โคกโพธิ์)

พนักงาน

14 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา การจัดการสารสนเทศ 
มหาวิทยาสงขลานครินทร์
ปัตตานี
(ตะโละแมะนา, ทุ่งยางแดง)

แม่บ้าน พนักงานเสิร์ฟ

14 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปวช. สาขา การโรงแรมและบริการ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
ปัตตานี
(ลิปะสะโง, หนองจิก)

บันทึกข้อมูล

14 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
วิทยาลัยนครราสีม
ปัตตานี
(ปูยุด, เมือง)

พนักงานขาย

14 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 0 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
สมบูรณ์ศาสน์อิสลาม
ปัตตานี
(เตราะบอน, สายบุรี)

การตลาด,ประชาสัมพันธ์,เลขานุการ,ธุรการ

13 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปริญญาตรี สาขา การตลาด 
มหาวิทยาลัยเกริก
ปัตตานี
(ยะหา, ยะหา)

เสมียน

13 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 8 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
โรงเรียนผดุงประชาพณิชยการ
ปัตตานี
(บางปู, ยะหริ่ง)

เสมียน

13 เมษายน 2557

เพศ ชาย อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา การจัดการทั่วไป 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
ปัตตานี
(5, ประนาเระ)

ผู้ช่วยผู้จัดการฝึกหัด

13 เมษายน 2557

เพศ ชาย อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา การจัดการทั่วไป 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
ปัตตานี
(ท่าน้ำ, ประนาเระ)

Barista หรือพนักงานประจำร้าน

13 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ปริญญาตรี สาขา ภาษาญี่ปุ่น 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต ปัตตานี
ปัตตานี
(รูสะมิแล, เมือง)

ครูคณิตศาสตร์

13 เมษายน 2557

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา คณิตศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุราษฎร์ธานี
ปัตตานี
(ตะโละแมะนา, ทุ่งยางแดง)

receptionist, translator, reservation

12 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาตรี สาขา ภาษาฝรั่งเศส 
มหาวิทยาัลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ปัตตานี
(อาเนาะรู, เมือง)

พนักงานบัญชี,พนักงานธุรการ,พนักงานประสานงาน

11 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา การบัญชี 
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ปัตตานี
(ช้างให้ตก, โคกโพธิ์)

เลขานุการ/ธุระการ/ เสมืยน

11 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 7,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปวช. สาขา เลขานุการ 
วิทยาลัยอาชีวะศึกษาปัตตานี
ปัตตานี
(นาประดู่, โคกโพธิ์)

พนักงานขาย

11 เมษายน 2557

เพศ ชาย อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 6 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.8
ปริญญาตรี สาขา วิชาชีพครู 
วิทยาลัยนครราชสีมา
ปัตตานี
(ตะลุบัน, สายบุรี)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2014 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com