LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน ปัตตานี
|ผู้สมัครงาน ชุมพร|ผู้สมัครงาน กระบี่|ผู้สมัครงาน นครศรีธรรมราช|ผู้สมัครงาน นราธวาส|ผู้สมัครงาน พังงา|ผู้สมัครงาน ปัตตานี|ผู้สมัครงาน พัทลุง|ผู้สมัครงาน ภูเก็ต|ผู้สมัครงาน ระนอง|ผู้สมัครงาน สตูล|ผู้สมัครงาน สงขลา|ผู้สมัครงาน สุราษฎร์ธานี|ผู้สมัครงาน ตรัง|ผู้สมัครงาน ยะลา|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 พนักงานขาย

26 มิถุนายน 2559

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ม.6 สาขา  
กศน
ปัตตานี
(กระหวะ, มายอ)

ธุรการ

26 มิถุนายน 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา เศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปัตตานี
(ปูยุด, เมือง)

เจ้าหน้าที่ระดมทุน กรีนพีช

25 มิถุนายน 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา ภาษามลายู 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี
ปัตตานี
(เตราะบอน, สายบุรี)

ช่างไฟฟ้า

24 มิถุนายน 2559

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา การจัดการเทคโนโลยีไฟฟ้า 
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
ปัตตานี
(บานา, เมือง)

เสมียน,พนักงานบัญชี,พนักงานขาย,ประชาสัมพัน

24 มิถุนายน 2559

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปวช. สาขา บัญชี 
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี
ปัตตานี
(สะบารัง, เมือง)

ฝ่ายการตลาด

24 มิถุนายน 2559

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา การตลาด 
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ปัตตานี
(รูสะมิแล, เมือง)

พนักงานขาย

23 มิถุนายน 2559

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ม.6 สาขา ศิลป์คำนวน 
โรงเรียนชุมชนอิสลามศึกษา
ปัตตานี
(สะบารัง, เมือง)

พนักงานธุรการ,การตลาด,

23 มิถุนายน 2559

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา การจัดการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
ปัตตานี
(ตะลุโบะ, เมือง)

เจ้าหน้าที่ไอทีและเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

23 มิถุนายน 2559

เพศ ชาย อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 7 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปัตตานี
(บานา, เมือง)

พนักงานทั่วไป

22 มิถุนายน 2559

เพศ ชาย อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา รัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกริก
ปัตตานี
(สะดาวา, ยะรัง)

พนักงานบัญชี พนักงานขาย

22 มิถุนายน 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปริญญาตรี สาขา บัญชี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ปัตตานี
(นาประดู่, โคกโพธิ์)

พนักงานบริการลูกค้า

22 มิถุนายน 2559

เพศ ชาย อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
University rajaphat yala
ปัตตานี
(ตะบิ้ง, สายบุรี)

นิติกร

22 มิถุนายน 2559

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา - 
มหาวิทยาลัยทักษิณ
ปัตตานี
(นาเกตุ, โคกโพธิ์)

พนักงานขาย.พนักงานทั่วไป

22 มิถุนายน 2559

เพศ ชาย อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปัตตานี
(ทุ่งพลา, โคกโพธิ์)

งานควบคุม

22 มิถุนายน 2559

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ
ปัตตานี
(ทุ่งพลา, โคกโพธิ์)

พนักงานขาย

22 มิถุนายน 2559

เพศ ชาย อายุ 35 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา บริหารรัฐกิจ หรือ รัฐประสานศาตร์ 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปัตตานี
(ปล่องหอย, กะพ้อ)

พนักงานจัดสินค้า,บันทึกข้อมูล

21 มิถุนายน 2559

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 5,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.7
ปริญญาตรี สาขา อิสลามศึกษา หลักสูตรนานาชาติ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ปัตตานี
(ตรัง, มายอ)

พนักงานขาย,ธุรการ,บัญชี,ต้อนรับ

21 มิถุนายน 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
ปัตตานี
(ปากล่อ, โคกโพธิ์)

ด้านการตลาด,ประชาสัมพันธ์,ธุรการ

21 มิถุนายน 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา การตลาด 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปัตตานี
(ทรายขาว, โคกโพธิ์)

รปศ

20 มิถุนายน 2559

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา รปศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยส
ปัตตานี
(ควนโนรี, โคกโพธิ์)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2016 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com