LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน ปัตตานี
|ผู้สมัครงาน ชุมพร|ผู้สมัครงาน กระบี่|ผู้สมัครงาน นครศรีธรรมราช|ผู้สมัครงาน นราธวาส|ผู้สมัครงาน พังงา|ผู้สมัครงาน ปัตตานี|ผู้สมัครงาน พัทลุง|ผู้สมัครงาน ภูเก็ต|ผู้สมัครงาน ระนอง|ผู้สมัครงาน สตูล|ผู้สมัครงาน สงขลา|ผู้สมัครงาน สุราษฎร์ธานี|ผู้สมัครงาน ตรัง|ผู้สมัครงาน ยะลา|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 ช่างไฟฟ้า

4 พฤษภาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปวส. สาขา ไฟฟ้ากำลัง 
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี
ปัตตานี
(นาเกตุ, โคกโพธิ์)

Store

4 พฤษภาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา การจัดการ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปัตตานี
(ประจัน, ยะรัง)

พนักงานการขาย,พนักงานบริการลูกค้า

3 พฤษภาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา ภาษามลายูและมลายูศึกษา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปัตตานี
(เมาะมาวี, ยะรัง)

Matketing

3 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา ร.ป.ศ 
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ปัตตานี
(ต.บางปู, อ.ยะหริ่ง)

ช่างซ้อมบำรุงไฟฟ้า

3 พฤษภาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปวส. สาขา อิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรม 
วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี
ปัตตานี
(นาประดู่, โคกโพธิ์)

ควบคุมระบบ

3 พฤษภาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมเครื่องกล 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
ปัตตานี
(สะบารัง, เมือง)

พนักงานขาย,เสมียน

3 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ม.6 สาขา ศิลป์-คำนวณ 
โรงเรียนศาสน์สามัคคี
ปัตตานี
(นาเกตุ, โคกโพธิ์)

พนังงานขาย

3 พฤษภาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยเทคนิคกาจญาภิเภษ ปัตตานี
ปัตตานี
(ต.มะกรูด, โคกโพธิ์)

พนักงานขาย

3 พฤษภาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา
ปัตตานี
(ตะลุบัน, สายบุรี)

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์

3 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา สุขศึกษา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ปัตตานี
(กระเสาะ, มายอ)

มีบัตรพิการ

2 พฤษภาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา สารสนเทศศาสตร์ 
มสธ
ปัตตานี
(ตะลุโบะ, เมือง)

เจ้าหน้าที่ฝ่ายวางแผน

2 พฤษภาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา เศรษฐศาสตร์ 
ราชภัฏสงขลา
ปัตตานี
(ปูยุด, เมือง)

พนักงานขาย

2 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.9
ม.6 สาขา วิทย์ คณิต 
รร กู่จานวิทยาคม
ปัตตานี
(อาเนาะรู, เมือง)

พนักงานประจำบูทห้างบิ้กซี

1 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร
ปัตตานี
(จะรัง, ยะหริ่ง)

พนักงานขาย

1 พฤษภาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนอนุบาลยะรัง
ปัตตานี
(ประจัน, ยะรัง)

งานขาย,การตลาด,

1 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
ปัตตานี
(ตะโละไกรทอง, ไม้แก่น)

พนักงานขาย ประชาสัมพันธ์ พนักงานต้อนรับ พนักงานขายประจำร้าน พนักงานประจำออฟฟิศ

1 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ) 
มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
ปัตตานี
(เขาตูม, ยะรัง)

ครูวิทยาศาสตร์,ครูเคมี,ครูธุรการ

30 เมษายน 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์-เคมี 
มหาวิทยาลัยทักษิณ
ปัตตานี
(สะบารัง, เมือง)

พนักงานการเงิน พนักงานธุรการ ประชาสัมพันธ์

30 เมษายน 2559

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ปริญญาตรี สาขา การเงินและการธนาคาร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎ์ธานี
ปัตตานี
(ปล่องหอย, กะพ้อ)

พนักงานขาย ผู้ช่วยที่วไป

30 เมษายน 2559

เพศ ชาย อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา ภาษาอาหรับ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปัตตานี
(ตะบิ้ง, สายบุรี)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2016 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com