LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน ปัตตานี
|ผู้สมัครงาน ชุมพร|ผู้สมัครงาน กระบี่|ผู้สมัครงาน นครศรีธรรมราช|ผู้สมัครงาน นราธวาส|ผู้สมัครงาน พังงา|ผู้สมัครงาน ปัตตานี|ผู้สมัครงาน พัทลุง|ผู้สมัครงาน ภูเก็ต|ผู้สมัครงาน ระนอง|ผู้สมัครงาน สตูล|ผู้สมัครงาน สงขลา|ผู้สมัครงาน สุราษฎร์ธานี|ผู้สมัครงาน ตรัง|ผู้สมัครงาน ยะลา|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 เลขานุการ ธุรการ

30 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 7,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปวช. สาขา การเลขานุกาน 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
ปัตตานี
(ลำพะยา, เมือง)

งานทั่วไป

30 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนดารุลฮูดาห์วิทยา
ปัตตานี
(ยะรัง, ยะรััง)

พนักงานธุรการ, พนักงานบันทึกข้อมูล,พนักงานขาย,อื่นๆ

30 กรกฎาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 6 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน
ปัตตานี
(แหลมโพธิ์, ยะหริ่ง)

Supper visor ฝ่ายผลิต

30 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา เคมี-ชีววิทยา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปัตตานี
(ดอนรัก, หนองจิก)

พนักงานทั่วไป

31 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ปัตตานี
(ตันหยงลุโละ, เมือง)

ธุรการ,งานด้านไอที

30 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
ปัตตานี
(แม่ลาน, แม่ลาน)

เสมียน

29 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปวส. สาขา การจัดการสำนักงาน 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
ปัตตานี
(บานา, เมือง)

พนักงาน

29 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
ปัตตานี
(ตะลุบัน, สายบุรี)

เสมียน ,

26 กรกฎาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
ม.อิสลามยะลา
ปัตตานี
(สะบารัง, เมือง)

maketing , ธุรการ IT

26 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปัตตานี
( ต.สะบารัง, เมือง)

เสมียน ,QC

25 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา ศิลปะประยุกต์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ปัตตานี
(นาเกตุ, โคกโพธิ์)

เสมียน

25 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ธูรกิจ 
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ปัตตานี
(บานา, เมือง)

เสมียน

24 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปวส. สาขา การบัญชี 
อาชีวศึกษาปัตตานี
ปัตตานี
(ตุยง, หนองจิก)

Supervisor ฝ่ายผลิต

24 กรกฎาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปวส. สาขา เทคนิคยานยนต์ 
วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี
ปัตตานี
(ตะลุโบะ, เมือง)

เจ้าหน้าที่บุคคล

24 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาตรี สาขา การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ปัตตานี
(รูสะมิแล, เมือง)

พนักงานขาย จัดเรียงสินค้า เป็นต้น

23 กรกฎาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 37 ปี ประสบการณ์ 12 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปวส. สาขา การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี
ปัตตานี
(ต.ปล่องหอย, กะพ้อ)

ครู

23 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยทักษิณ
ปัตตานี
(ต.มะกรูด, โคกโพธิ์)

ช่างยนต์

23 กรกฎาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา การผังเมือง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ปัตตานี
(บ่อทอง, หนองจิก)

สงเอกสาร

22 กรกฎาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 0 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา เกษตร 
กศน
ปัตตานี
(ต.ยะรัง, อ.ยะรัง)

บุคคล

21 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา การจัดการ 
ม.เกษตรศาสตร์
ปัตตานี
(รูสะมิแล, เมืองปัตตานี)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2014 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com