LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน ปัตตานี
|ผู้สมัครงาน ชุมพร|ผู้สมัครงาน กระบี่|ผู้สมัครงาน นครศรีธรรมราช|ผู้สมัครงาน นราธวาส|ผู้สมัครงาน พังงา|ผู้สมัครงาน ปัตตานี|ผู้สมัครงาน พัทลุง|ผู้สมัครงาน ภูเก็ต|ผู้สมัครงาน ระนอง|ผู้สมัครงาน สตูล|ผู้สมัครงาน สงขลา|ผู้สมัครงาน สุราษฎร์ธานี|ผู้สมัครงาน ตรัง|ผู้สมัครงาน ยะลา|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 พนักงานขาย แคชเชียร์ pc

27 มิถุนายน 2560

เพศ หญิง อายุ 36 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปวส. สาขา การปกครองท้องถิ่น 
วิทยาลัยชุมชนปัตตานี
ปัตตานี
(ต.ปล่องหอย, อ.กะพ้อ)

ธุรการ

26 มิถุนายน 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา การตลาด 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปัตตานี
(ต.บ้านนอก, อ.ปะนาเระ)

เจ้าหน้าวิจัยและพัฒนาปลิตภัณฑ์

26 มิถุนายน 2560

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 1,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปัตตานี
(บาราเฮาะ, เมือง)

พนักงานขาย ผู้ช่วย

26 มิถุนายน 2560

เพศ ชาย อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนปอซันพัฒนา
ปัตตานี
(ปิตูมุดี, ยะรัง)

ชมกาแฟ

24 มิถุนายน 2560

เพศ ชาย อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 5,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนชุมขนสหพัฒนา
ปัตตานี
(พ่อมิ่ง, ปะนาเระ)

รปภ

24 มิถุนายน 2560

เพศ ชาย อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ร.รกะพ้อพิทยาคม
ปัตตานี
(กะรุบี, กะพ้อ)

พนักงานจัดเรียงสินค้า,พนักงานเช็คสินค้า

24 มิถุนายน 2560

เพศ ชาย อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.7
ม.6 สาขา อังกฤ-คณิต 
โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา
ปัตตานี
(ต.ตะโละดือรามัน, กะพ้อ)

ทั่วไป

24 มิถุนายน 2560

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
กศน
ปัตตานี
(, บัตตานี)

พนักงานต้อนรับ,ครู,พนักงานธุรการ

24 มิถุนายน 2560

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ปัตตานี
(บางโกระ, โคกโพธิ์)

ธุรการ

23 มิถุนายน 2560

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 6 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา ภาษามลายู 
มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
ปัตตานี
(อาเนาะรู, เมือง)

งานธุรการ

23 มิถุนายน 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา สารสนเทศศึกษา 
มหาวิทยาลัยทักษิณ
ปัตตานี
(ปูยุด, เมือง)

เสมียน

23 มิถุนายน 2560

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.6
ปวส. สาขา การจัดการทั่วไป 
วิทยาลัยชุมชน
ปัตตานี
(จะบังติกอ, เมือง)

ธุรการ,บัญชี เป็นต้น

23 มิถุนายน 2560

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปวส. สาขา การบัญชี 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
ปัตตานี
(ท่าเรือ, โคกโพธิ์)

เจ้าหน้าที่ทางการเงิน,บัญชี,

23 มิถุนายน 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา เศรษฐกิจอาเซียน 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ปัตตานี
(สะนอ, ยะรัง)

ผู้ช่วยผู้จัดการ,การคลาด,พนักงานธุรการ

22 มิถุนายน 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา พัฒนาธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
ปัตตานี
(ตะลุบัน, สายบุรี)

supervisor ฝ่ายผลิต , QC ไลน์ผลิต

22 มิถุนายน 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปัตตานี
(รูสะมิแล, เมือง)

พนักงานบัญชีการเงิน

22 มิถุนายน 2560

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปริญญาตรี สาขา การบัญชี 
มหาวิทยาลัยทักษิณ
ปัตตานี
(รูสะมิแล, เมือง)

บันจุภัณท์

21 มิถุนายน 2560

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ทั่วไป 
กศน รูสะมิแล
ปัตตานี
(รูสะมิแล, เมือง)

พนักงานขาย

21 มิถุนายน 2560

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา เศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานคนินทร์
ปัตตานี
(บาราเฮาะ, เมือง)

เจ้าหน้าที่พยาบาล/งานธุรการ

21 มิถุนายน 2560

เพศ หญิง อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขชุมชน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ปัตตานี
(ตะลุบัน, สายบุรี)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2017 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com