LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน ปัตตานี
|ผู้สมัครงาน ชุมพร|ผู้สมัครงาน กระบี่|ผู้สมัครงาน นครศรีธรรมราช|ผู้สมัครงาน นราธวาส|ผู้สมัครงาน พังงา|ผู้สมัครงาน ปัตตานี|ผู้สมัครงาน พัทลุง|ผู้สมัครงาน ภูเก็ต|ผู้สมัครงาน ระนอง|ผู้สมัครงาน สตูล|ผู้สมัครงาน สงขลา|ผู้สมัครงาน สุราษฎร์ธานี|ผู้สมัครงาน ตรัง|ผู้สมัครงาน ยะลา|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 พนักงานขับรถ

26 กันยายน 2559

เพศ ชาย อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปวส. สาขา อิเล็กโทรนิกส์ 
วิทยาลัย เทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี
ปัตตานี
(ท่ากำชำ, หนองจิก)

พนักงานขาย

26 กันยายน 2559

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ม.6 สาขา เคยเรียนช่างยนต์ 
การศึกษานอกพื้นที่ (กศน)
ปัตตานี
(ท่ากำชำ, หนองจิก)

พนักงานขาย

26 กันยายน 2559

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา - 
ชุมชนบ้านตะลุโบะ
ปัตตานี
(ตะลุโบะ, เมื่อง)

วิศวกรโยธา

25 กันยายน 2559

เพศ ชาย อายุ 60 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 19,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา การก่อสร้าง 
มหาวิทยาลัย ศรีปทุม
ปัตตานี
(สะบารัง, เมืองปัตตานี)

วิศวกรโทรคมนาคม,ช่างโทรคมนาคม

25 กันยายน 2559

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมโทรคมนาคม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ปัตตานี
(บานา, เมือง)

พนักงานขาย

25 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา บัญชีบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปัตตานี
(ปูยุด, เมือง)

พนักงานทั่วไป

24 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ม.6 สาขา  
ก.ศ.น ละงู
ปัตตานี
(ลุโบะนิไร, มายอ)

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์

24 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ปริญญาตรี สาขา วิยาศาสตร์สุขภาพ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
ปัตตานี
(ตะลุโบะ, เมือง)

พนักงานขาย และให้บริการ

24 กันยายน 2559

เพศ ชาย อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.6
ปวส. สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ 
วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี
ปัตตานี
(กะมิยอ, เมือง)

พนักงานขาย

24 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา การบัญชี 
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
ปัตตานี
(ตันหยงลุโละ, เมือง)

การตลาด

24 กันยายน 2559

เพศ ชาย อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ม.6 สาขา  
เตรียมศึกษาวิทยา. ปัตตานี
ปัตตานี
(ท่ากำชำ, หนองจิล)

พนักงานขาย

23 กันยายน 2559

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ทั่วไป 
โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร
ปัตตานี
(สาบัน, ยะหริ่ง)

พนักงานบัญชี,พนักงานขาย

23 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปวส. สาขา การบัญชี 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
ปัตตานี
(คอลอตันหยง, หนองจิก)

พนักงานซซ่อมคอมพิวเตอร์

23 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี
ปัตตานี
(ควนโนรี, โคกโพธิ์)

กานตลาด

23 กันยายน 2559

เพศ ชาย อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ม.6 สาขา สายวิทย์ 
โรงเรียนบำรุงอิสลาม
ปัตตานี
(สะบารัง, เมือง)

พนักงานขาย,พนักงานธรุการ

22 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ต่ำกว่า ม.6 สาขา การบัญชี 
มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
ปัตตานี
(บานา, เมือง)

พนักงานขาย

22 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 
มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย
ปัตตานี
(ไม้แก่น, ไม้แก่น)

พนักงานขาย

22 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ม.6 สาขา สายศิลป์คำนวน 
โรงเรียนส่งเสริมศาสน์
ปัตตานี
(ตันหยงดาลอ, ยะหริ่ง)

ฝ่ายวางแผน/พนักงานขาย

22 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชถัฎยะลา
ปัตตานี
(สะนอ, ยะรัง)

พนักงานขาย,marketing

21 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนพัฒนาอิสลาม
ปัตตานี
(ท่กำชำ, หนองจิก)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2016 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com