LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน ปัตตานี
|ผู้สมัครงาน ชุมพร|ผู้สมัครงาน กระบี่|ผู้สมัครงาน นครศรีธรรมราช|ผู้สมัครงาน นราธวาส|ผู้สมัครงาน พังงา|ผู้สมัครงาน ปัตตานี|ผู้สมัครงาน พัทลุง|ผู้สมัครงาน ภูเก็ต|ผู้สมัครงาน ระนอง|ผู้สมัครงาน สตูล|ผู้สมัครงาน สงขลา|ผู้สมัครงาน สุราษฎร์ธานี|ผู้สมัครงาน ตรัง|ผู้สมัครงาน ยะลา|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 เอส พี เช็คซีม,คิวซีห้องเย็น

25 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
ราชภัฎสุราษฏร์ธานี
ปัตตานี
(ปะกาฮะรัง, เมือง)

บรรจุภัณฑ์

24 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 18 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา  
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
ปัตตานี
(บานา, เมือง)

พนักงานขาย

23 ตุลาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา การเมืองการปกครอง 
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ปัตตานี
(ปากล่อ, โคกโพธิ์)

พนักงานทั่วไป ธุรการ พนักงานขาย

23 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา สังคมศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ปัตตานี
(เตราะบอน, สายบุรี)

เจ้าหน้าที่ฝ่ายวางแผน

23 ตุลาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา การเมืองการปกครอง 
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ปัตตานี
(สะบารัง, เมือง)

ธุรการ,งานสอนวิชาคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ ม.ต้น,งานทะเบียน,ประชาสัมพันธ์,บริการลูกค้าสัมพันธ์

23 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ปริญญาโท สาขา การบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยปทุมธานี
ปัตตานี
(ปิยามุมัง, ยะหริ่ง)

พนังงานขาย ผู้ช่วยกุ๊ก เซลล์

23 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.8
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
ปัตตานี
(ยามู, ยะหริ่ง)

แคชเชียร์

23 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
ปัตตานี
(ป่าไร, แม่ลาน)

เสมียน

23 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปวส. สาขา การตลาด 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
ปัตตานี
(รูสะมิแล, เมือง)

supperviser

22 ตุลาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา บริหารรัฐกิจ 
มหาลัยรามคำแหง
ปัตตานี
(ต.นาประดู่, อ.โคกโพธิ์)

ด้านการจัดการ

22 ตุลาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา การจัดการทรัพยากรมนุษย์เเละองค์กร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ปัตตานี
(ตะลุบัน, สายบุรี)

การเกษตร

22 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.7
ปริญญาตรี สาขา เกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ปัตตานี
(บานา, เมือง)

ประชาสัมพันธ์

22 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 7,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ม.6 สาขา  
ต่วนสารีนา ไซอุเซ็ง
ปัตตานี
(สะบ้าย้อย, สะบ้าย้อย)

ออกแบบ

21 ตุลาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา นวัตกรรมการออกแบบสื่อและผลิตสื่อ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ปัตตานี
(ตุยง, หนองจิก)

ธุรการ,ประชาสัมพันธ์,

21 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา จิตวิทยา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ปัตตานี
(โคกโพธิ์, โคกโพธิ์)

interpreter

21 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา ภาษาญี่ปุ่น 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปัตตานี
(อาเนาะรู, เมือง)

แคชเชียร์ พนักงานขาย

21 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ม.6 สาขา  
ศูนย์การศึกษาโรงเรียน
ปัตตานี
(ยะรัง, ยะรัง)

ลูกค้าสัมพันธ์ ,ธุรการ

21 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 11 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปวส. สาขา การบัญชี 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
ปัตตานี
(รูสะมิแล, เมือง)

อะไรก็ได้

21 ตุลาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาตรี สาขา การเมืองการปกครอง 
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ปัตตานี
(ช้างให้ตก, โคกโพธิ์)

ผู้ช่วยผู้จัดการร้านขายยา

20 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา อาการและโภชนาการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยสงขลา
ปัตตานี
(ทรายขาว, โคกโพธิ์)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2014 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com