LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน ปัตตานี
|ผู้สมัครงาน ชุมพร|ผู้สมัครงาน กระบี่|ผู้สมัครงาน นครศรีธรรมราช|ผู้สมัครงาน นราธวาส|ผู้สมัครงาน พังงา|ผู้สมัครงาน ปัตตานี|ผู้สมัครงาน พัทลุง|ผู้สมัครงาน ภูเก็ต|ผู้สมัครงาน ระนอง|ผู้สมัครงาน สตูล|ผู้สมัครงาน สงขลา|ผู้สมัครงาน สุราษฎร์ธานี|ผู้สมัครงาน ตรัง|ผู้สมัครงาน ยะลา|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 คิว.ซี.รับวัตถุดิบห้องเย็น

25 พฤษภาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ม.6 สาขา  
การศึกษานอกระบบ
ปัตตานี
(สะบารัง, เมือง)

ช่างซ่อมบำรุงคลังสินค้า

25 พฤษภาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ม.6 สาขา  
การศึกษานอกระบบ
ปัตตานี
(สะบารัง, เมือง)

พนักงาน,สัตวบาล,ผู้ช่วยสัตวแพทย์

24 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา สัตวศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ปัตตานี
(บานา, เมือง)

พนักงานขายอาหารฮาลาน

24 พฤษภาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ม.6 สาขา ทั่วไป 
ก.ศ.น ยะหี่ง
ปัตตานี
(แหลมโพธิ์, ยะหริ่ง)

เสมียน

24 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปวส. สาขา  
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
ปัตตานี
(สะกำ, มายอ)

ฝ่ายบุคคล

24 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ต่ำกว่า ม.6 สาขา การเมืองการปกครอง 
มหาลัยหาดใหญ่
ปัตตานี
(บาราโหม, เมือง)

QC ซุปเปอร์ไวเซอร์ วัตถุดิบ

24 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีชีวภาพ 
มหาวิทยาลัยพะเยา
ปัตตานี
(รูสะมิแล, เมือง)

พนักงานขาย

24 พฤษภาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์การกีฬา 
สถาบันการพลศึกษา ยะลา
ปัตตานี
(อาเนาะรู, เมือง)

เจ้าพนักงานสาธารณสุข

24 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์
ปัตตานี
(ตะโละดือรามัน, กะพ้อ)

พนักงานขาย ประชาสัมพันธ์

24 พฤษภาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ปัตตานี
(ตะลุบัน, สายบุรี)

ฝ่ายบุคคล

23 พฤษภาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปัตตานี
(นาประดู่, โคกโพธิ์)

เจ้าหน้าที่สิ่งเเวดล้อม , เจ้าหน้าที่สาธารรสุข

23 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา
ปัตตานี
(, โคกโพธิ์)

ผู้ช่วยผู้จัดการ พนักงานขาย

23 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขชุมชน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ปัตตานี
(ปิยามุมัง, ยะหริ่ง)

sale Area

25 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาตรี สาขา การเงินและการธนาคาร 
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
ปัตตานี
(สะบารัง, เมือง)

เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า BCO

23 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา พัฒนาการเกษตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปัตตานี
(บ่อทอง, หนองจิก)

แม่บ้านตามสถานที่ราชการ

23 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา สายศิลป์คำณวน 
โรงเรีียนจงรักสัตย์วิทยา
ปัตตานี
(กะมิยอ, เมือง)

เสมียร แครเชียร์ ครูสอน

22 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
ปัตตานี
(ป่าไร่, แม่ลาน)

สัตวบาล,พนักงานขาย,พนักงานทั่วไป

22 พฤษภาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา สัตวศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ปัตตานี
(จะบังติกอ, เมือง)

การตลาด

22 พฤษภาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา รัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี
ปัตตานี
(รูสะมีแล, เมืองปัตตานี)

บัญชีการเงิน,บัญชี

22 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปัตตานี
(ตันหยงลุโละ, เมือง)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2015 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com