LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน ปัตตานี
|ผู้สมัครงาน ชุมพร|ผู้สมัครงาน กระบี่|ผู้สมัครงาน นครศรีธรรมราช|ผู้สมัครงาน นราธวาส|ผู้สมัครงาน พังงา|ผู้สมัครงาน ปัตตานี|ผู้สมัครงาน พัทลุง|ผู้สมัครงาน ภูเก็ต|ผู้สมัครงาน ระนอง|ผู้สมัครงาน สตูล|ผู้สมัครงาน สงขลา|ผู้สมัครงาน สุราษฎร์ธานี|ผู้สมัครงาน ตรัง|ผู้สมัครงาน ยะลา|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 งานบริการ

23 กรกฎาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนบ้านวังกว้าง
ปัตตานี
(ป่าไร่, แม่ลาน)

เสมียน

23 กรกฎาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาตรี สาขา รัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ปัตตานี
ปัตตานี
(มะกรูด, โคกโพธิ์)

เช็คสินค่าหรืองานอะไรก็ได้

23 กรกฎาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.7
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ศินป์ทั่วไป 
โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา
ปัตตานี
(ต.โคกโพธิ์, อ.โคกโพธิ์)

เจ้าหน้าที่ไอที

23 กรกฎาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ปวส. สาขา อิกเล็กทรอนิกส์ 
วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี
ปัตตานี
(ตะลุโบะ, เมือง)

พนักงานขาย

23 กรกฎาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
ปัตตานี
(สะบารัง, เมือง)

จัดเรียงสินค้า

23 กรกฎาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปวส. สาขา การจัดการธุรกิจค้าปลีก 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
ปัตตานี
(ปุโละปุโย, หนองจิก)

พนักงานขาย pc

23 กรกฎาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปริญญาตรี สาขา ตะวันออกกลางศึกษา 
มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์
ปัตตานี
(บางเก่า, สายบุรี)

คิว.ซี.รับวัตถุดิบห้องเย็น

23 กรกฎาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา  
ธรรมสตัมภ์วิทยา
ปัตตานี
(ดอนทราย, ไม้แก่น)

พนักงานธุรการ,เสมียน,ผู้ช่วยผู้จัดการ,เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

23 กรกฎาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา เศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ปัตตานี
(สะดาวา, ยะรัง)

นับสต๊อกสินค้า

23 กรกฎาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา การจัดการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย(ไสใหญ่)
ปัตตานี
(ต.กระเสาะ, อ.มายอ)

พนักงานทั่วไป

22 กรกฎาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.8
ม.6 สาขา คิลป์-คำนวณ 
มูลนิธิอาซิซสถาน
ปัตตานี
(บางเขา, หนองจิก)

พนักงาน

22 กรกฎาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 18 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ.สายบุรี
ปัตตานี
(ละหาร, สายบุรี)

ทุกประเภท

22 กรกฎาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 6 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา ฟิสิกส์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
ปัตตานี
(ไทรทอง, ไม้แก่น)

พนักงานต้อนรับ ,พนักงานขาย,HR

22 กรกฎาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ม.6 สาขา บัญชี-คอมพิวเตอร์ 
โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา
ปัตตานี
(รูสะมิแล, เมือง)

พนักงานธนกิจ

22 กรกฎาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร 
มหาวิทยาลัยฟาฎอนี
ปัตตานี
(ไทรทอง, ไม้แก่น)

งานบริการ พนักงานขาย

22 กรกฎาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา ภาษาญี่ปุ่น 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ปัตตานี
(รูสะมิแล, เมือง)

เจ้าหน้าที่ไอที

22 กรกฎาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยลัยฟาฎอนี
ปัตตานี
(ปูยุด, เมือง)

ช่างซ่อมทั่วไป

22 กรกฎาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปวส. สาขา เครื่องกล 
วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี
ปัตตานี
(เตราะบอน, สายบุรี)

เสมียน/การบริหารลูกค้า/บริหารลูกค้าสัมพันธ์/พนักงานขาย

22 กรกฎาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา การสื่อสารการตลาด 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ปัตตานี
(ไทรทอง, ไม้แก่น)

พนักงานธนาคาร

22 กรกฎาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา ภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ปัตตานี
(ดอนทราย, ไม้แก่น)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2016 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com