LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน ปัตตานี
|ผู้สมัครงาน ชุมพร|ผู้สมัครงาน กระบี่|ผู้สมัครงาน นครศรีธรรมราช|ผู้สมัครงาน นราธวาส|ผู้สมัครงาน พังงา|ผู้สมัครงาน ปัตตานี|ผู้สมัครงาน พัทลุง|ผู้สมัครงาน ภูเก็ต|ผู้สมัครงาน ระนอง|ผู้สมัครงาน สตูล|ผู้สมัครงาน สงขลา|ผู้สมัครงาน สุราษฎร์ธานี|ผู้สมัครงาน ตรัง|ผู้สมัครงาน ยะลา|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 พนักงานขาย

26 สิงหาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขชุมชน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ปัตตานี
(ต.ทรายขาว, อ.โคกโพธิ์)

เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ พนักงานบันชี เลขาณุการ

26 สิงหาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
มหาลัยสงขลานครินทร์
ปัตตานี
(ตะโละดือรามัน, กะพ้อ)

เสมียน พนักงานด้านกราฟฟิก ออกแบบ

25 สิงหาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ปัตตานี
(คลองมานิง, เมือง)

พนังงานขาย พนักงงานต้อนรับ

25 สิงหาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 18 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ต่ำกว่า ม.6 สาขา เอกภาษาจีน 
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
ปัตตานี
(บางเขา, หนองจิก)

พนักงานธนกิจฝึกหัด

25 สิงหาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ปัตตานี
(สะบารัง, เมือง)

การขายสินค้า แคชเชียร์

25 สิงหาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปวช. สาขา การบัญชี 
วิทยาลัยเทคนิดเดชอุดม
ปัตตานี
(อาเนาะรู, เมือง)

เสมียน

25 สิงหาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ม.6 สาขา  
โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา
ปัตตานี
(บาราโหม, เมือง)

R&D

25 สิงหาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ 
มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ปัตตานี
(ตะลุบัน, สายบุรี)

พนักงาน

24 สิงหาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา เศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ปัตตานี
(ท่ากำชำ, หนองจิก)

แคชเชียร์,พนักงานจัดเรียงสินค้า,ผู้จัดการ,แผนกฝ่ายบุคคล

24 สิงหาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ปริญญาตรี สาขา ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตตรัง
ปัตตานี
(ตะลุบัน, สายบุรี)

พนักงานบรรจุปลา

24 สิงหาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา สามัญ 
ลำไพลศาสติวิทย์
ปัตตานี
(ยามู, ยะหริ่ง)

ขับรถส่งของ

24 สิงหาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 36 ปี ประสบการณ์ 8 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.6
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
วัดศรีวิเทสซังขราม
ปัตตานี
(ยะรัง, ยะรัง)

พนักงานทั้วไป

24 สิงหาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 18 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ดรุณศาสน์วืทยา
ปัตตานี
(ต.ปิยามุมัง, อ.ยะหริ่ง)

เสมียน

24 สิงหาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา ระบบสารสนเทศทางธุระกิจ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ปัตตานี
(สะบารัง, เมือง)

พนักงานทั่วไป งานธุรการ

24 สิงหาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี
ปัตตานี
(บางปู, ยะหริ่ง)

เจ้าหน้าที่

24 สิงหาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา คณะวิทยาศาสตาร์การกีฬา 
มหาวิทยาลัยบูรพา
ปัตตานี
(อาเนาะรู, เมือง)

การตลาด เสมียน

23 สิงหาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา นโยบายสาธารณะ สาขาโทเศฐสาตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปัตตานี
(ตรัง, มายอ)

พนักงานขาย,การตลาด,การจัดการ,ธุรการ,

23 สิงหาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 9 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ธุุรกิจ 
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
ปัตตานี
(ลางา, มายอ)

งานHR

23 สิงหาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรฺ์
ปัตตานี
(ยะรัง, ยะรัง)

พยาบาล,สาธารณสุข

23 สิงหาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา พยาบาลศาสตร์บัณฑิต 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครศรีธรรมราช
ปัตตานี
(ปูยุด, เมือง)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2016 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com