LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน หนองคาย
|ผู้สมัครงาน อำนาจเจริญ|ผู้สมัครงาน บึงกาฬ|ผู้สมัครงาน บุรีรัมย์|ผู้สมัครงาน ชัยภูมิ|ผู้สมัครงาน กาฬสินธ์|ผู้สมัครงาน ขอนแก่น|ผู้สมัครงาน เลย|ผู้สมัครงาน มหาสารคาม|ผู้สมัครงาน มุกดาหาร|ผู้สมัครงาน นครพนม|ผู้สมัครงาน นครราชสีมา|ผู้สมัครงาน หนองบัวลำภู|ผู้สมัครงาน หนองคาย|ผู้สมัครงาน ร้อยเอ็ด|ผู้สมัครงาน สกลนคร|ผู้สมัครงาน ศรีสะเกษ|ผู้สมัครงาน สุรินทร์|ผู้สมัครงาน อุบลราชธานี|ผู้สมัครงาน อุดรธานี|ผู้สมัครงาน ยโสธร|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 ผู้ช่วยผู้จัดการ

21 สิงหาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 18 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปวส. สาขา วิทยาลัยเทคโนโลยีภูมิบัณฑิต 
วิทยาลัยเทคโนโลยีภูมิบัณฑิต
หนองคาย
(นาข่า, ท่าบ่อ)

พนักงานขาย

21 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา สาย วิทย์-คณิต 
โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม
หนองคาย
(หนองปลาปาก, ศรีเชียงใหม่)

ผู้จักการ

21 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีการจัดการและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
หนองคาย
(โคกมะม่วง, ปะคำ)

ตำแหน่งว่าง

21 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โคกไม้แดง
หนองคาย
(สำโรงใหม่, ละหานทราย)

พนักงานประจำร้าน

21 สิงหาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปวช. สาขา ช่างเชื่อม 
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
หนองคาย
(โพธิ์ชัย, เมือง)

พนักงานทั่วไป

20 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนเนินสะอาดวิทยาคม
หนองคาย
(บางพลีใหญ่, บางพลี)

พนักงานทั่วไป

20 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
ร.ร.ชัยนาคำวิทยา
หนองคาย
(นาคำ, บ้านดุง)

พนักงานฝ่ายผลิต

20 สิงหาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ม.6 สาขา - 
ร.ร.เขาแก้ววิทยาสรรพ์
หนองคาย
(เขาแก้ว, เชียงคาน)

ธุรการ

20 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปริญญาตรี สาขา บัญชี 
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
หนองคาย
(โพธิ์ชัย, เมือง)

พนักงานคุมคลังสินค้า

20 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 10 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปวส. สาขา อิเล็กทรอนิกส์ แขนง คอมพิวเตอร์ 
วิทยาลัยเทคนิค หนองคาย
หนองคาย
(กวนวัน, เมือง)

Foreman

20 สิงหาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 43 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ม.6 สาขา สามัญ 
สุนทรธรรมปริยัติ
หนองคาย
(ชุมช้าง, โพนพิสัย)

ผู้จัดการฝึกหัด

20 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา การจัดการ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หนองคาย
(หนองสรวง, หนองกุงศรี)

พนักงานขาย

19 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ม.6 สาขา ธุรกิจศิลป์ 
โรงเรียนนาด้วงวิทยา
หนองคาย
(นาดอกคำ, นาด้วง)

แคชเชียร์

19 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยราภัฏมหาสารคา
หนองคาย
(เมืองหมี, เมืองหนองคาย)

พนักงานขาย/ที่ปรึกษาด้านความงาม

19 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา การบัญชี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
หนองคาย
(ทุ่งหลวง, โพนพิสัย)

งานขาย,การตลาด,ทรัพยากรบุคคล,งานธุรการ

19 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา การปกครองท้องถิ่น 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หนองคาย
(ในเมือง, เมือง)

พนักงานขาย

18 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 15 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา คอม 
หนองคายวิทยาคาร
หนองคาย
(หนองกอมเกาะ, เมือง)

Pc นมดูเม็ก

18 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ร.ร เซิมพิทยาคม
หนองคาย
(เซิม, ดพนพิสัย)

พนักงานประจำร้าน

18 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ม.6 สาขา  
กศน..เขตยานนาวา
หนองคาย
(, )

ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน

18 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา ครุศาสตร์ โปรแกรมเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
หนองคาย
(บ้านใหม่, ครบุรี)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2014 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com