LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน หนองคาย
|ผู้สมัครงาน อำนาจเจริญ|ผู้สมัครงาน บึงกาฬ|ผู้สมัครงาน บุรีรัมย์|ผู้สมัครงาน ชัยภูมิ|ผู้สมัครงาน กาฬสินธ์|ผู้สมัครงาน ขอนแก่น|ผู้สมัครงาน เลย|ผู้สมัครงาน มหาสารคาม|ผู้สมัครงาน มุกดาหาร|ผู้สมัครงาน นครพนม|ผู้สมัครงาน นครราชสีมา|ผู้สมัครงาน หนองบัวลำภู|ผู้สมัครงาน หนองคาย|ผู้สมัครงาน ร้อยเอ็ด|ผู้สมัครงาน สกลนคร|ผู้สมัครงาน ศรีสะเกษ|ผู้สมัครงาน สุรินทร์|ผู้สมัครงาน อุบลราชธานี|ผู้สมัครงาน อุดรธานี|ผู้สมัครงาน ยโสธร|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 พนักงานขาย

1 กรกฎาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปวส. สาขา การจัดการทั่วไป 
วัดแพรกษา
หนองคาย
(สองห้อง, เมือง)

พนักงานขาย,การตลาด,Marketing,ธุรการ

1 กรกฎาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 7,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ปริญญาตรี สาขา วิทยาการจัดการ 
มหาลัยสุโขทัยธรรมธิราช
หนองคาย
(พระธาตุบังพวน, เมือง)

พนักงานขาย, การตลาด

1 กรกฎาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปวส. สาขา ก่อสร้าง 
วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
หนองคาย
(คอโค, เมือง)

เด็กเสิร์ฟ เด็กล้างจาร

1 กรกฎาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.8
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนยุงทองพิทยาคม
หนองคาย
(บ้านก้อง, นายูง)

พนักงานต้อนรับ , ธุรการ, พนักงานขาย

30 มิถุนายน 2559

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา การตลาด 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
หนองคาย
(พานพร้าว, ศรีเชียงใหม่)

บัญชี/บริการ/การขาย

30 มิถุนายน 2559

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปวส. สาขา การบัญชี 
วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียน
หนองคาย
(โซ่, โซ่พิสัย)

ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน

30 มิถุนายน 2559

เพศ ชาย อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.5
ม.6 สาขา วิต-คณิต 
กกตูมประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก
หนองคาย
(กกตูม, ดงหลวง)

บริการลูกค้า

30 มิถุนายน 2559

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม
หนองคาย
(กองนาง, ท่าบ่อ)

พนักงานขาย ธุรการ แคชเชียร์

30 มิถุนายน 2559

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
หนองคาย
(หนองกอมเกาะ, เมือง)

Relationship Manager – SME (Northeastern)

30 มิถุนายน 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา เศรษฐศาสตร์เกษตร 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หนองคาย
(ท่าบ่อ, ท่าบ่อ)

งานธุรการ,บริการ

30 มิถุนายน 2559

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปวส. สาขา ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียน
หนองคาย
(ตำบลในเมือง, อำเภอเมือง)

พนักงานขาย

30 มิถุนายน 2559

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา  
การศึกษานอกโรงเรียน
หนองคาย
(หนองนาคำ, เมือง)

Programmer, Web Design, Graphic Design, IT Support, ALC, งานคอมพิวเตอร์

29 มิถุนายน 2559

เพศ ชาย อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หนองคาย
(หาดคำ, เมือง)

การตลาด

29 มิถุนายน 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา นิเทศศาสตร์(วารสารสนเทศ) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
หนองคาย
(ท่าบ่อ, ท่าบ่อ)

พนักงาน

29 มิถุนายน 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
หนองคาย
(หนองเต็ง, กระสัง)

พนักงานทั่วไป

29 มิถุนายน 2559

เพศ ชาย อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.7
ปวช. สาขา เครื่องกล 
วิทยาลัยการอาชีพพยัคภูมิพิสัย
หนองคาย
(เมืองเตา, พยัคฆภูมิพิสัย)

แปลเอกสาร,พนักงานต้องรับในโรงแรม,พนักงานขาย,

29 มิถุนายน 2559

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หนองคาย
(วังสามหมอ, วังสามหมอ)

ผลิตงาน

29 มิถุนายน 2559

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ม.6 สาขา  
การศึกษานอกโรงเรียน
หนองคาย
(ทะเมนชัย, ลำปลายมาศ)

พนักงานขาย

29 มิถุนายน 2559

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปวช. สาขา การขาย 
พณิชยกานขอนแก่น
หนองคาย
(นาคำไห, นากลาง)

เชื่อมโลหะ

29 มิถุนายน 2559

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปวส. สาขา แม่พิมพ์พลาสติก 
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
หนองคาย
(เหล่าต่างคำ, โพนพิสัย)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2016 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com