LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน หนองคาย
|ผู้สมัครงาน อำนาจเจริญ|ผู้สมัครงาน บึงกาฬ|ผู้สมัครงาน บุรีรัมย์|ผู้สมัครงาน ชัยภูมิ|ผู้สมัครงาน กาฬสินธ์|ผู้สมัครงาน ขอนแก่น|ผู้สมัครงาน เลย|ผู้สมัครงาน มหาสารคาม|ผู้สมัครงาน มุกดาหาร|ผู้สมัครงาน นครพนม|ผู้สมัครงาน นครราชสีมา|ผู้สมัครงาน หนองบัวลำภู|ผู้สมัครงาน หนองคาย|ผู้สมัครงาน ร้อยเอ็ด|ผู้สมัครงาน สกลนคร|ผู้สมัครงาน ศรีสะเกษ|ผู้สมัครงาน สุรินทร์|ผู้สมัครงาน อุบลราชธานี|ผู้สมัครงาน อุดรธานี|ผู้สมัครงาน ยโสธร|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 พนักงานขาย

26 กันยายน 2559

เพศ ชาย อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ต่ำกว่า ม.6 สาขา สามัญ 
บาลีสาธิตศึกษา
หนองคาย
(ในเมือง, เมือง)

แม่บ้านฝหรั่ง

26 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 46 ปี ประสบการณ์ 6 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนบ้านหัวทราย
หนองคาย
(ต. พานพร้ว อ. ศีรเชียงใหม่, )

พนักงานทั่วไป

26 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ม.6 สาขา  
การศึกษานอกโรงเรียน
หนองคาย
(ต.บ้านผือ, อ.บ้านผือ)

พนักงานขาย พนักงานทรีทเม้น

25 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขชุมชน 
มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
หนองคาย
(หนองกุงศรี, หนองกุงศรี)

บัญชี พนักงานขาย

25 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปวส. สาขา การบัญชี 
วิทยาลัยอาชีวร้อยเอ็ด
หนองคาย
(แคนใหญ่, เมือง)

ผู้จัดการ,งานธุรการ,เลขานุการ

25 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว 
มหาลัยศรีปทุม
หนองคาย
(ค่ายบกหวาน, เมือง)

วิศวกรไฟฟ้า,QA Enginee

25 กันยายน 2559

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
หนองคาย
(เวียงคุก, เมือง)

อะไรก็ได้

24 กันยายน 2559

เพศ ชาย อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ม.6 สาขา สายภาษา 
โรงเรียนเดื่อวิทยาคาร
หนองคาย
(บ้านเดื่อ, ท่าบ่อ)

ทรีทเม้น

24 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 36 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ปากสวยพิทยาคม
หนองคาย
(เหล่าต่างคำ, โพนพิสัย)

Coffee Shop

24 กันยายน 2559

เพศ ชาย อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาตรี สาขา Business Law 
National University of Laos
หนองคาย
(Champasack, Paksong)

พนักงานขาย

24 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 35 ปี ประสบการณ์ 6 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ม.6 สาขา สามัญ 
รร.เขมราฐพิทยาคม
หนองคาย
(ในเมือง, เมือง)

ขาย

24 กันยายน 2559

เพศ ชาย อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนบ้านโนนสมบรูณ์
หนองคาย
(ห้วยสามพาด, ประจักศิลปาคม)

ขับแม็กโฮ ขับรถส่งสินค้า. ขับรถส่งผู้บริหาร

24 กันยายน 2559

เพศ ชาย อายุ 38 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โนนรังวิทยา
หนองคาย
(บ้านกู่, ยางสีสุราช)

ตำแหน่งบาริสต้า ผู้ช้วยกุ๊ก

24 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์
หนองคาย
(รัตนวาปี, รัตนวาปี)

พนักงานขาย,การตลาด

23 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ม.6 สาขา ภาษาอังกฤษ-ฝรั่งเศส 
สตรีราชินูทิศ
หนองคาย
(พานพร้าว, ศรีเชียงใหม่)

พนักงานขาย

23 กันยายน 2559

เพศ ชาย อายุ 18 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ช่างเชื่อม 
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
หนองคาย
(ปรุใหญ่, เมือง)

การตลาด ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า

23 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา การบัญชี 
มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
หนองคาย
(ห้วยข่า, บุณฑริก)

พนักงานขาย

22 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ต่ำกว่า ม.6 สาขา สารสนเทศ 
เทคนิคหนองคาย
หนองคาย
(เมือง, เมือง)

พนักงานขาย

22 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 0 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ปริญญาตรี สาขา การจัดการ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
หนองคาย
(หัวนาคำ, กระนวน)

บริการ

22 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา การจัดการ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หนองคาย
(พระบาทนาสิงห์, รัตนวาปี)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2016 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com