LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน หนองคาย
|ผู้สมัครงาน อำนาจเจริญ|ผู้สมัครงาน บึงกาฬ|ผู้สมัครงาน บุรีรัมย์|ผู้สมัครงาน ชัยภูมิ|ผู้สมัครงาน กาฬสินธ์|ผู้สมัครงาน ขอนแก่น|ผู้สมัครงาน เลย|ผู้สมัครงาน มหาสารคาม|ผู้สมัครงาน มุกดาหาร|ผู้สมัครงาน นครพนม|ผู้สมัครงาน นครราชสีมา|ผู้สมัครงาน หนองบัวลำภู|ผู้สมัครงาน หนองคาย|ผู้สมัครงาน ร้อยเอ็ด|ผู้สมัครงาน สกลนคร|ผู้สมัครงาน ศรีสะเกษ|ผู้สมัครงาน สุรินทร์|ผู้สมัครงาน อุบลราชธานี|ผู้สมัครงาน อุดรธานี|ผู้สมัครงาน ยโสธร|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 พนักงานขาย

16 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนบ้านหนองเกด
หนองคาย
(หาดขาม, กุยบุรี)

ครู

16 มกราคม 2560

เพศ ชาย อายุ 35 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา เครื่องกล 
ม.ราชมงคลธัญบุรี
หนองคาย
(หมากเเข้ง, เมือง)

พนักงานชงกาแฟ

16 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ศูนย์การศึกษานอกระบยแลการศึกษาตามอัธยาศัย
หนองคาย
(หนองกอมเกาะ, เมือง)

ผึกงานบัญชี

16 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ต่ำกว่า ม.6 สาขา บัญชี 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
หนองคาย
(หนองกอมเกาะ, เมือง)

ผู้ควบคุมการผลิตปูน

16 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปวส. สาขา ช่างโยธา 
วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา
หนองคาย
(โชคชัย, โชคชัย)

พนังงาน

16 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.9
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ48 พรรษา
หนองคาย
(ตำบลโคกปีบ, ศรีมหาโหสถ)

พนักงานขาย

16 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ปวส. สาขา การจัดการ 
วิทยาลัยสารพัดช่าง
หนองคาย
(นาชุมแสง, )

พนักงานขาย

16 มกราคม 2560

เพศ ชาย อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ม.6 สาขา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาสัย
หนองคาย
(ในเมือง, เมือง)

เซลขายยา

16 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา การจัดการทั่วไป 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
หนองคาย
(ต.มีชัย, อ.เมือง)

Markeing

15 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ม.6 สาขา สายศิลป์ 
โรงเรียนน้ำซึมพิทยาคม
หนองคาย
(หนองแวง, น้ำโสม)

โฟร์แมนคุมงานก่อสร้าง

15 มกราคม 2560

เพศ ชาย อายุ 43 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปวส. สาขา เทคนิควิศวกรรมโยธา 
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
หนองคาย
(ไร่น้อย, เมือง)

การขาย

15 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ม.6 สาขา ภาษาอังกฤษ 
ปทุมเทพวิทยาคาร
หนองคาย
(วัดธาตุ, เมือง)

พนักงานขาย

14 มกราคม 2560

เพศ ชาย อายุ 36 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 7,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
กศน.จตุรพักตรพิมาน
หนองคาย
(ต.ดงแดง, จตุรพักตรพิมาน)

พนักงานit

14 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปริญญาตรี สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
หนองคาย
(ต.โพนทอง, อ.โพธิ์ตาก)

พนักงานขาย

14 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 36 ปี ประสบการณ์ 7 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ม.6 สาขา ศิล 
บ้านบางกะปิ
หนองคาย
(หนองฮาง, เมือง)

พนักงานขาย

14 มกราคม 2560

เพศ ชาย อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปวช. สาขา ยางรถยนต์ 
วิทยาลัย เทคนิคหนองคาย
หนองคาย
(.ต.กวนวัน, .อ.เมือง)

ตรวจสอบคุณภาพน้ำ

14 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 1,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
หนองคาย
(ผาตั้ง, สังคม)

จป.วิชาชีพ

14 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 12 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
หนองคาย
(สังคม, สังคม)

พรักงานขาย

13 มกราคม 2560

เพศ ชาย อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ม.6 สาขา ไทย -สังคม 
โรงเรียนราชวินิต บางแค(ปานขำ)
หนองคาย
(, โกสุมพิสัย)

พนักงานขาย หรือ เสริฟ

13 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 17 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ภาษาไทย 
น้ำสวยวิท
หนองคาย
(สระใคร, สระใคร)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2017 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com