LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน นครศรีธรรมราช
|ผู้สมัครงาน ชุมพร|ผู้สมัครงาน กระบี่|ผู้สมัครงาน นครศรีธรรมราช|ผู้สมัครงาน นราธวาส|ผู้สมัครงาน พังงา|ผู้สมัครงาน ปัตตานี|ผู้สมัครงาน พัทลุง|ผู้สมัครงาน ภูเก็ต|ผู้สมัครงาน ระนอง|ผู้สมัครงาน สตูล|ผู้สมัครงาน สงขลา|ผู้สมัครงาน สุราษฎร์ธานี|ผู้สมัครงาน ตรัง|ผู้สมัครงาน ยะลา|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 พนักงาน IT ,พนักงานขาย

2 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
นครศรีธรรมราช
(กะเปียด, ฉวาง)

พนักงานขาย สต็อกของ

2 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ม.6 สาขา  
การศึกษานอกโรงเรียน
นครศรีธรรมราช
(กลาย, ท่าศาลา)

Full Time

2 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช(ปากพนัง
นครศรีธรรมราช
(ประกำ, ปากพนัง)

พนักงานขาย

2 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา การบัญชี 
พณิชยการคณะพล
นครศรีธรรมราช
(ในเมือง, เมือง)

พนักงานขาย หรือ แคชเชียร์

2 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ผู้ช่วยพยาบาล 
ร.ร นครศึกษาการบริบาล
นครศรีธรรมราช
(, พระพรม)

การตลาด พนักงานขาย

2 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปวส. สาขา การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 
วิทยาลัยเกษตรเเละเทคโนโลยีกระบี่
นครศรีธรรมราช
(การะเกด, เชียรใหญ่)

พนักงานธุรการ

2 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปวส. สาขา การจัดการทั่วไป 
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
(โพธิ์เสด็จ, เมือง)

พนักงานขับรถ

2 พฤษภาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.7
ม.6 สาขา  
โรงเรียนนาบอน
นครศรีธรรมราช
(ทุ่งสง, นาบอน)

โฟร์แมน

1 พฤษภาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปวส. สาขา โยธา 
เทคนิคนครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
(ท่าวัง, เมือง)

พนักงานขาย

1 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์27
นครศรีธรรมราช
(ในเมือง, เมือง)

ธุรการ

1 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปวส. สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ 
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
(ท่าศาลา, ท่าศาลา)

ผู้ข่วยกุ๊ก

1 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ม.6 สาขา - 
ศูนย์ศึกษานอกพื้นที่อำเภอสิชล
นครศรีธรรมราช
(เทพราช, สิชล)

baris

1 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ม.6 สาขา ศิลป์-สังคม 
โรงเรียน สวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
(ชะอวด, ชะอวด)

เจ้าหน้าที่ควบคุมและตรวจสอบการปฎิบัติงาน

1 พฤษภาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา ภาษาอังกฤษ 
ม.รามคำแหง
นครศรีธรรมราช
(วังอ่าง, ชะอวด)

พนังงานบัญชี

1 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ปริญญาตรี สาขา การบัญชี 
มหาวิทยาลัยทักษิณ
นครศรีธรรมราช
(ช้างซ้าย, พระพรหม)

พนักงานฝ่ายบุคคล พนักงานออฟฟิต

1 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา การพัฒนาชุมชน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
(บางนบ, หัวไทร)

รปภ

1 พฤษภาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา ศิลป์-ภาษา 
โรงเรียนมัธยมฆังคะทวีศิลป์
นครศรีธรรมราช
(เสาเภา, สิชล)

อนุมัติสินเชื่อรถจักรยานบนต์

1 พฤษภาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา เอกอังกฤษ 
ม.รามคำแหง
นครศรีธรรมราช
(วังอ่าง, ีชะอวด)

พนักงานแคชเชียร์,พนักงานเอกสาร,พนักงานทั่วไป

1 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา ภาษาไทย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
นครศรีธรรมราช
(น้ำตก, ทุ่งสง)

การโรงแรม, การท่องเที่ยว,พนักงานขาย

1 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาตรี สาขา ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
(เปลี่ยน, สิชล)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2016 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com