LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน นครศรีธรรมราช
|ผู้สมัครงาน ชุมพร|ผู้สมัครงาน กระบี่|ผู้สมัครงาน นครศรีธรรมราช|ผู้สมัครงาน นราธวาส|ผู้สมัครงาน พังงา|ผู้สมัครงาน ปัตตานี|ผู้สมัครงาน พัทลุง|ผู้สมัครงาน ภูเก็ต|ผู้สมัครงาน ระนอง|ผู้สมัครงาน สตูล|ผู้สมัครงาน สงขลา|ผู้สมัครงาน สุราษฎร์ธานี|ผู้สมัครงาน ตรัง|ผู้สมัครงาน ยะลา|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 พนักงานขาย

27 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ม.6 สาขา ศิล์-คำนวน 
โรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ
นครศรีธรรมราช
(ช้างซ้าย, พระพรหม)

พนักงานขาย

27 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา การบัญชี 
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
(ท่าเรือ, เมือง)

พนังงานแคชเชียร์

27 พฤษภาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 37 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ม.6 สาขา วิทยาศาสตร์ 
ก. ศ.น.เมืองนครศรีฯ
นครศรีธรรมราช
(ท่าเรือ, เมือง)

พนักงานขาย

27 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา การบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
นครศรีธรรมราช
(เชียรเขา, เฉลิมพระเกียรติ)

พนักงานขาย

27 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ปวช. สาขา  
วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี
นครศรีธรรมราช
(นาเหรง, นบพิตำ)

พนักงานบริการ,พนักงานขาย

27 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ต่ำกว่า ม.6 สาขา คอมพิวเตอร์ธุระกิจ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร
นครศรีธรรมราช
(ต.ปากพูน, เมือง)

ทุกตำแหน่ง

27 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
นครศรีธรรมราช
(กรุงหยัน, ทุ่งใหญ่)

เจ้าหน้าที่แนะนำหนังสือประจำร้านบุ๊คสกาซีนโลตัสสมุย

27 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา การตลาด 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
(ต.ปากพูน, อ.เมือง)

บัญชี,การเงิน,บุคคล,ธุรการ

27 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา บัญชี 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฏร์ธานี
นครศรีธรรมราช
(ทางพูน, เฉลิมพระเกียรติ)

พนักงานขาย. แคชเชียร์

27 พฤษภาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ม.6 สาขา  
กศณ.ลานสกา
นครศรีธรรมราช
(ท่าดี, ลานสกา)

พนักงานขาย ต้อนรับ

27 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ม.6 สาขา  
โรงเรียรชะอวด
นครศรีธรรมราช
(นางหลง, ชะอวด)

แคชเชียร์

27 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 7 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา การจัดการทั่วไป 
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
(ท่าดี, ลานสกา)

ช่างยนต์

27 พฤษภาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปวส. สาขา เทคนิค ยานยนต์ 
วิทยาลัยการอาชีพ นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
(ท้ายสำเภา, พระพรหม)

พนักงานขาย

27 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ม.6 สาขา  
โรงเรียนละแมวิทยา
นครศรีธรรมราช
(ร่อนพิบูลย์, ร่อนพิบูลย์)

พนักงานขาย

27 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ม.6 สาขา ศิลป์ทั่วไป 
โรงเรียนเวียงสระ
นครศรีธรรมราช
(ห้วยปริก, ฉวาง)

งานธุรการ งานประชาสัมพันธ์ งานบริหาร

26 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา การจัดการทั่วไป 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วข.นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
(ต.หนองหงส์, อ.ทุ่งสง)

Supervisor Senior Talasales

26 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 0 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปวส. สาขา เลขานุการ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
(ปากพูน, เมือง)

ออกแบบกราฟิก

26 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชมงคลเทคโนโลยีศรีวิชัย
นครศรีธรรมราช
(หลักช้าง, ช้างกลาง)

พนักงานขาย

26 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ร.ร.รมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
นครศรีธรรมราช
(เสาธง, ร่อนพิบูลย์)

ได้หมด

26 พฤษภาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปวช. สาขา ช่างไฟฟ้ากำลัง 
นครเทคนิค
นครศรีธรรมราช
(โพธิ์เสด็จ, เมือง)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2016 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com