LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน นครศรีธรรมราช
|ผู้สมัครงาน ชุมพร|ผู้สมัครงาน กระบี่|ผู้สมัครงาน นครศรีธรรมราช|ผู้สมัครงาน นราธวาส|ผู้สมัครงาน พังงา|ผู้สมัครงาน ปัตตานี|ผู้สมัครงาน พัทลุง|ผู้สมัครงาน ภูเก็ต|ผู้สมัครงาน ระนอง|ผู้สมัครงาน สตูล|ผู้สมัครงาน สงขลา|ผู้สมัครงาน สุราษฎร์ธานี|ผู้สมัครงาน ตรัง|ผู้สมัครงาน ยะลา|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 เจ้าหน้าดูแลบริการลูกค้า

27 มิถุนายน 2560

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.9
ปวส. สาขา การโรงแรม 
วิทยาลัยอาชีวนครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
(ปากพูน, เมือง)

พนักงานขาย, ขับรถ, จัดสต็อก

27 มิถุนายน 2560

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ม.6 สาขา  
กศน.ทุ่งสง
นครศรีธรรมราช
(หนองหงส์, ทุ่งสง)

พนักงานขาย

27 มิถุนายน 2560

เพศ หญิง อายุ 35 ปี ประสบการณ์ 10 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 7,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา บริหารการจัดการธุรกิจ 
ม.ศรีโสภณ
นครศรีธรรมราช
(ต.ท่าขึ้น, อ.ท่าศาลา)

ธุระการ การตลาด บุคคล ง

26 มิถุนายน 2560

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา การจัดการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
นครศรีธรรมราช
(คลองกระบือ, ปากพนัง)

รปภ

26 มิถุนายน 2560

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.7
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
คีรีราษฎ์พัฒนา
นครศรีธรรมราช
(หินตก, ร่อนพิบูณร์)

ตรวจสอบเอกสาร ตรวจสอบสินค้า ควบคุมดูแลการจัดการ

26 มิถุนายน 2560

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
วิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
(กะหรอ, นบพิตำ)

เจ้าหน้าที่ตรวจค้นผู้โดยสาร

26 มิถุนายน 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา รัฐศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
นครศรีธรรมราช
(หลักช้าง, ช้างกลาง)

พี่เลี้ยงเด็ก

26 มิถุนายน 2560

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ต่ำกว่า ม.6 สาขา การโรงแรมและการท่องเที่ยว 
หมาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
นครศรีธรรมราช
(นาสาร, พระพรหม)

พนักงานร้านกาแฟ แม็คโคร

26 มิถุนายน 2560

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
วัดนิคมคีรี
นครศรีธรรมราช
(เขาขาว, ทุ่งสง)

พนักงานคืนสินค้า

26 มิถุนายน 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา การจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
(ลานสกา, ลานสกา)

พนักงานขาย

26 มิถุนายน 2560

เพศ หญิง อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ต่ำกว่า ม.6 สาขา การออกแบบ 
วิทยาลัยศิลปะหัตถกรรม
นครศรีธรรมราช
(นาพรุ, พระพรหม)

พนักงานบัญชี

26 มิถุนายน 2560

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา การบัญชี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
นครศรีธรรมราช
(ปากพนังฝั่งตะวันตก, ปากพนัง)

พนักงานขาย การตลาด

26 มิถุนายน 2560

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.7
ปริญญาตรี สาขา การจัดการทั่วไป 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่)
นครศรีธรรมราช
(ปากแพรก, ทุ่งสง)

ผู้ช่วยผู้จัดการ

26 มิถุนายน 2560

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ไทย 
โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสมบรูณ์
นครศรีธรรมราช
(ต.สีขีด, สิชล)

คอมพิวเตอร์,it,network

26 มิถุนายน 2560

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
นครศรีธรรมราช
(เขาน้อย, สิชล)

เจ้าหน้าทีาบริการลูกค้า

26 มิถุนายน 2560

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา การจัดการทั่วไป 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
นครศรีธรรมราช
(ขนอม, ขนอม)

พนักงานขาย

26 มิถุนายน 2560

เพศ ชาย อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.6
ปวส. สาขา แาหารและโภชนาการ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
(นาพรุ, พระพรหม)

พนักงานบัญชี

26 มิถุนายน 2560

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา การบัญชี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
นครศรีธรรมราช
(ควนหนองคว้า, จุฬาภรณ์)

พนักงานธุรการ พนักงานขาย เจ้าหน้าที่การตลาด

26 มิถุนายน 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา การตลาด 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่)
นครศรีธรรมราช
(ช้างซ้าย, พระพรหม)

พนักงานขาย

26 มิถุนายน 2560

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.9
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบ
นครศรีธรรมราช
(ต.นาเคียน, เมือง)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2017 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com