LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน นครศรีธรรมราช
|ผู้สมัครงาน ชุมพร|ผู้สมัครงาน กระบี่|ผู้สมัครงาน นครศรีธรรมราช|ผู้สมัครงาน นราธวาส|ผู้สมัครงาน พังงา|ผู้สมัครงาน ปัตตานี|ผู้สมัครงาน พัทลุง|ผู้สมัครงาน ภูเก็ต|ผู้สมัครงาน ระนอง|ผู้สมัครงาน สตูล|ผู้สมัครงาน สงขลา|ผู้สมัครงาน สุราษฎร์ธานี|ผู้สมัครงาน ตรัง|ผู้สมัครงาน ยะลา|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 พนักงานขับรถรับส่งผู้โดยสารของสายการบิน

16 มกราคม 2560

เพศ ชาย อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา การจัดการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
(นาเคียน, เมือง)

พนักงานขาย,พนักงานต้อนรับ,ธุรการ

16 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา ภาษาไทย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
นครศรีธรรมราช
(เขาน้อย, สิชล)

ขับรถ

16 มกราคม 2560

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนราชประชานุเคราห์5
นครศรีธรรมราช
(บางจาก, เมือง)

พนักงานบัญชี พนักงานตรวจสอบภายใน พนักงานการเงิน

16 มกราคม 2560

เพศ ชาย อายุ 35 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา การบัญชี 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
นครศรีธรรมราช
(เขาขาว, ทุ่งสง)

บริการ

16 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
การศึกษานอกโรงเรียนนครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
(คลัง, เมือง)

พนังานขับรถ

16 มกราคม 2560

เพศ ชาย อายุ 37 ปี ประสบการณ์ 7 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ม.6 สาขา คณิต-อักษฤ 
ร.รสตรีทุ่งสง
นครศรีธรรมราช
(นาหลวงเสน, อ.ทุ่งสง)

พนักงานบริการ

16 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
นครศรีธรรมราช
(นาสาร, พระพรหม)

ผู้จัดการฝึกกัด

16 มกราคม 2560

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
นครศรีธรรมราช
(นาหมอบุญ, จุฬาภรณ์)

พนักงานขาย,การตลาด

16 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย(วิทยาเขตนครศรีธรรมราช)
นครศรีธรรมราช
(ต.วังอ่าง, อ.ชะอวด)

เคาะปะผุ หรือ เชื่อมโลหะหรือขับรถ

15 มกราคม 2560

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ปวช. สาขา คอมพิวเตอร์ 
โรงเรียนวีระศิลปิน
นครศรีธรรมราช
( ต.ควนชุม, ร่อนพิบลย์)

พนักงานขาย

15 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปวช. สาขา คอมพิวเตอร์ธุระกิจ 
เทคโนโลยีภาคใต้(เอสเทค)
นครศรีธรรมราช
(บางขัน, บางขัน)

พนักงานขาย

15 มกราคม 2560

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
มทร.ศรีวิชัย
นครศรีธรรมราช
(ป่าระกำ, ปากพนัง)

บุคคล,การตลาด,ทั่วไป

15 มกราคม 2560

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาโท สาขา รัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
นครศรีธรรมราช
(ปริก, ทุ่งใหญ่)

bartender (ต้องการงานที่มีที่พักให้ครับ)

15 มกราคม 2560

เพศ ชาย อายุ 36 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ปวช. สาขา การบริหารธุรกิจโรงแรม 
รร.จรัสพิชยากรอาชีวะศึกษา
นครศรีธรรมราช
(ต.ปากพูน, เมืองนครศรีธรรมราช)

พนักงานขาย

14 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ม.6 สาขา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอฉวาง
นครศรีธรรมราช
(ไม้เรียง, ฉวาง)

พนักงานขายน้ำแข็งบิงซูเกาหลี

14 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปวส. สาขา คหกรรมศาสตร์ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
(ช้างซ้าย, พระพรหม)

ประชาสัมพันธ์ ธุรการ เลขา

14 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา นิเทศศาสตร์ประชาสัมพันธ์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
นครศรีธรรมราช
(บางรูป, ทุ่งใหญ่)

เจ้าหน้าที่สินเชื่อ ,พนักงานประจำสาขา

14 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปวส. สาขา การโรงแรมและบริการ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษา นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
(ในเมือง, เมือง)

พนักงานตรวจสอบ

14 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
นครศรีธรรมราช
(ทุ่งใหญ่, ทุ่งใหญ่)

fb

13 มกราคม 2560

เพศ ชาย อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.7
ปวช. สาขา การบัญชี 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง
นครศรีธรรมราช
(คลัง, เมือง)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2017 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com