LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน นครศรีธรรมราช
|ผู้สมัครงาน ชุมพร|ผู้สมัครงาน กระบี่|ผู้สมัครงาน นครศรีธรรมราช|ผู้สมัครงาน นราธวาส|ผู้สมัครงาน พังงา|ผู้สมัครงาน ปัตตานี|ผู้สมัครงาน พัทลุง|ผู้สมัครงาน ภูเก็ต|ผู้สมัครงาน ระนอง|ผู้สมัครงาน สตูล|ผู้สมัครงาน สงขลา|ผู้สมัครงาน สุราษฎร์ธานี|ผู้สมัครงาน ตรัง|ผู้สมัครงาน ยะลา|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 พนักงานขาย พนักงานดูแลร้าน

22 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 3,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ม.6 สาขา  
กับยาณี
นครศรีธรรมราช
(พรหมโลก, พรหมคีรี)

ผู้ช่วยผู้จัดการ ,พนักงานขาย

22 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา การตลาด 
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
(เกาะขันธ์, ชะอวด)

การตลาด

22 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา การจัการทรัพยากรมนุษน์ปแแและองค์การ 
มหาวิทยาลัยสงขลานคริทน์
นครศรีธรรมราช
(คลัง, เมือง)

แคชเชียร์ พนักงานขาย

22 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปวส. สาขา การบัญชี 
อาชีวศึกษาวีรศิลปิน
นครศรีธรรมราช
(ร่อนพิบูลย์, ร่อนพิบูลย์)

เจ้าหน้าที่การตลาด เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

22 พฤษภาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา การตลาด 
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
นครศรีธรรมราช
(ในเมือง, เมือง)

พนักงานขาย

22 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปวช. สาขา การบัญชี 
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
(ปากพูน, เมือง)

เจ้าหน้าที่ขาย/ส่งเสริมการขาย

22 พฤษภาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่
นครศรีธรรมราช
(ทอนหงส์, พรหมคีรี)

พนักงานขาย

21 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
โรงเรียนอาชีวศึกษาวีรศิลปิน
นครศรีธรรมราช
(ถ้ำใหญ่, ทุ่งสง)

การจัดการ

21 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา การจัดการทั่วไป 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
นครศรีธรรมราช
(ช้างกลาง, ช้างกลาง)

แคชเชียร์

21 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปวส. สาขา การตลาด 
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
(ท่าศาลา, ท่าศาลา)

พนักงานเสิร์ฟ

21 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ม.6 สาขา ศิลป์-คำนวณ 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้
นครศรีธรรมราช
(สามตำบล, จุฬาภรณ์)

พนักงายขาย

21 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ต่ำกว่า ม.6 สาขา เอกละคร 
วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
(ท่าเรือ, เมือง)

วิศวกรโครงการ , วิศวกรสนาม

21 พฤษภาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 36 ปี ประสบการณ์ 11 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 35,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมโยธา 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
นครศรีธรรมราช
(ร่อนพิบูลย์, ร่อนพิบูลย์)

ขับรถ

21 พฤษภาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ทั่วไป 
กศน
นครศรีธรรมราช
(วังหิน, บางขัน)

บริหารงาน การตลาด

21 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจการจัดการ 
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
นครศรีธรรมราช
(ปากแพรก, ทุ่งสง)

พนักงานขาย

21 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา รัฐศาสตร์ 
ม.รามคำแหง
นครศรีธรรมราช
(กะปาง, ทุ่งสง)

ประชาสัมพันธ์

21 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา สังคมศึกษา 
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี
นครศรีธรรมราช
(ควนหนองคว้า, จุฬาภรณ์)

เลขานุการ,ธุรการ

21 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
นครศรีธรรมราช
(ท่าประจะ, ชะอวด)

การตลาด

21 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
(.เขาพระทอง, ชะอวด)

พนักงานขาย

21 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปวช. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
(ชะมาย, ทุ่งสง)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2015 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com