LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน นครศรีธรรมราช
|ผู้สมัครงาน ชุมพร|ผู้สมัครงาน กระบี่|ผู้สมัครงาน นครศรีธรรมราช|ผู้สมัครงาน นราธวาส|ผู้สมัครงาน พังงา|ผู้สมัครงาน ปัตตานี|ผู้สมัครงาน พัทลุง|ผู้สมัครงาน ภูเก็ต|ผู้สมัครงาน ระนอง|ผู้สมัครงาน สตูล|ผู้สมัครงาน สงขลา|ผู้สมัครงาน สุราษฎร์ธานี|ผู้สมัครงาน ตรัง|ผู้สมัครงาน ยะลา|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 พรักงานขาย

21 เมษายน 2561

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 1,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปวช. สาขา อาหารและโภชนาการ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรราช
นครศรีธรรมราช
(ปากพูน, เมือง)

บริหาร

21 เมษายน 2561

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปวช. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา ปากพนัง
นครศรีธรรมราช
(ถ้ำใหญ่, ทุ่งสง)

ผู้ช่วยผู้จัดการ

21 เมษายน 2561

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา การบัญชี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎ์ธานี
นครศรีธรรมราช
(กำโลน, ลานสกา)

ตรวจค้นx-ray ผู้โดยสาร

21 เมษายน 2561

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
นครศรีธรรมราช
(กุแหระ, ทุ่งใหญ่)

ผู้ช่วยผู้จัดการ

21 เมษายน 2561

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
นครศรีธรรมราช
(ทุ่งใหญ่, ทุ่งใหญ่)

บัญชี/ธุรการ /สินเชื่อ/ฝ่ายทะเบียน

21 เมษายน 2561

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปวส. สาขา การบัญชี 
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
(นบพิตำ, นบพิตำ)

พนักงานทำบิงซู พนักงานทำโทสต์ พนักงานเสริฟ

21 เมษายน 2561

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ศิลป์-ภาษา 
โรงเรียนเชียรใหญ่
นครศรีธรรมราช
(แม่เจ้าอยู่หัว, นครศรีธรรมราช)

กุ๊ก,ผู้ช่วยกุ๊ก

21 เมษายน 2561

เพศ ชาย อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปวส. สาขา อาหารและโภชนาการ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
(นาหมอบุญ, จุฬาภรณ์)

พนักงานขาย พนักงานบริการ

21 เมษายน 2561

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โยธินบำรุง
นครศรีธรรมราช
(โพธิ์เสด็จ, เมือง)

เจ้าหน้าที่สำนักงาน , เจ้าหน้าที่ธุรการ

21 เมษายน 2561

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา การจัดการสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา
นครศรีธรรมราช
(ช้างกลาง, ช้างกลาง)

ธุรการ,ด้านเอกสาร,คีย์ข้อมูล

21 เมษายน 2561

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิททยาลัยการอาชีพห้วยยอด
นครศรีธรรมราช
(กะปาง, ทุ่งสง)

เสริฟ ร้านอาหาร

21 เมษายน 2561

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
กศน.ทุ่งสง
นครศรีธรรมราช
(ชะมาย, ทุ่งสง)

นักวิชาการสาธารณสุข

20 เมษายน 2561

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
นครศรีธรรมราช
(เคร็ง, ชะอวด)

พนักงานเชียร์ขายเครื่องสำอาง

20 เมษายน 2561

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปวส. สาขา บัญชี 
วิทยาลัยเทคนิคสถาปัตย์นครบริหารธุรกิจ
นครศรีธรรมราช
(ปากพูน, เมือง)

วิศวกรเคมี,ควบคุมคุณภาพ,ประกันคุณภาพ,วิศวกรฝ่ายผลิต

20 เมษายน 2561

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
นครศรีธรรมราช
(หนองหงส์, ทุ่งสง)

พนักงานขาย ธุรการ

20 เมษายน 2561

เพศ หญิง อายุ 36 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
ราชภัฏภูเก็ต
นครศรีธรรมราช
(ชะมาย, ทุ่งสง)

พนักงานขาย

20 เมษายน 2561

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ม.6 สาขา  
กศน.ตำบลชะอวด
นครศรีธรรมราช
(ชะอวด, ชะอวด)

วิศวกร

20 เมษายน 2561

เพศ ชาย อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมอุตสาหกรรมเครื่องกล 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
นครศรีธรรมราช
(ปากนคร, เมือง)

เสริฟ

20 เมษายน 2561

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนรัษฎา
นครศรีธรรมราช
(น้ำตก, ทุ่งสง)

ธุรการ แคชเชียร์ บริการลูกค้า

20 เมษายน 2561

เพศ หญิง อายุ 35 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปวส. สาขา การตลาด 
วิทยาลัอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
(ท่าศาลา, ท่าศาลา)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2018 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com