LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน มุกดาหาร
|ผู้สมัครงาน อำนาจเจริญ|ผู้สมัครงาน บึงกาฬ|ผู้สมัครงาน บุรีรัมย์|ผู้สมัครงาน ชัยภูมิ|ผู้สมัครงาน กาฬสินธ์|ผู้สมัครงาน ขอนแก่น|ผู้สมัครงาน เลย|ผู้สมัครงาน มหาสารคาม|ผู้สมัครงาน มุกดาหาร|ผู้สมัครงาน นครพนม|ผู้สมัครงาน นครราชสีมา|ผู้สมัครงาน หนองบัวลำภู|ผู้สมัครงาน หนองคาย|ผู้สมัครงาน ร้อยเอ็ด|ผู้สมัครงาน สกลนคร|ผู้สมัครงาน ศรีสะเกษ|ผู้สมัครงาน สุรินทร์|ผู้สมัครงาน อุบลราชธานี|ผู้สมัครงาน อุดรธานี|ผู้สมัครงาน ยโสธร|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 พนักงงาน

26 พฤษภาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ต่ำกว่า ม.6 สาขา วิทย์ คณิต 
มุกเาหาร
มุกดาหาร
(ป่งขาม, หว้านใหญ่)

พนักงานคีย์ข้อมูล

26 พฤษภาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา การบัญชี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
มุกดาหาร
(ดงหลวง, ดงหลวง)

ทุกตำแหน่ง

25 พฤษภาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา เกษตรศาตร์ 
มหาวิทยาลัยราชพัฎพิบูลสงคราม
มุกดาหาร
(เมืองมุกดาหาร, เมืองมุกดาหาร)

บัญชี

24 พฤษภาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปวช. สาขา การบัญชี 
วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย
มุกดาหาร
(นิคมคำสร้อย, นิคมคำสร้อย)

ขับรถส่งของ

24 พฤษภาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ต่ำกว่า ม.6 สาขา สามัญ 
นวมินทราชูทิศ อีสาน
มุกดาหาร
(ต.มุกดาหาร, เมือง)

ช่างยนต์. บริการขาย. แคชเชียร์

24 พฤษภาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปวส. สาขา เทคนิกยานยนต์ 
วิทยาลัยการแาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร
มุกดาหาร
(ป่งขาม, หว้านใหญ่)

พนักงานคีย์ข้อมูล

24 พฤษภาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา การบัญชี 
มหาวิทยาลัยนาชภัฏร้อยเอ็ด
มุกดาหาร
(ดงหลวง, ดงหลวง)

พนักงานขาย

23 พฤษภาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 16 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ชุมชนโพธิ์ไทร
มุกดาหาร
(โพธิ์ไทร, ดอนตาล)

พนักงานทั่วไป

23 พฤษภาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
รร.ดงมอนวิทยาคม
มุกดาหาร
(ดงมอน, เมือง)

Site Engineer

23 พฤษภาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมโยธา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
มุกดาหาร
(ศรีบุญเรือง, เมือง)

ครูผู้สอน

22 พฤษภาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา ภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มุกดาหาร
(โพธิ์ไทร, ดอนตาล)

พนักงานขาย

22 พฤษภาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปวช. สาขา บัญชี 
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร
มุกดาหาร
(นาสะเม็ง, ดอนตาล)

พนักงานขาย

22 พฤษภาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา คณิตศาสตร์ - ภาษา 
นวมินทราชูทิศ อีสาน
มุกดาหาร
(มุกดาหาร, เมือง)

ธุรการ ,บัญชี

21 พฤษภาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา บัญชี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกลนคร
มุกดาหาร
(นาสีนวน, เมือง)

เสมียน

21 พฤษภาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 38 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์
มุกดาหาร
(นาโสก, เมือง)

ขายสินเชื่อส่วนบุคคล Telesale

21 พฤษภาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
มุกดาหาร
(กกแดง, นิคมคำสร้อย)

พนักงานต้อนรับ,แอร์กราวด์

21 พฤษภาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.6
ปริญญาตรี สาขา ภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยนครพนม
มุกดาหาร
(ดงหลวง, ดงหลวง)

บริการ

21 พฤษภาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปวช. สาขา การบัญชี 
วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย
มุกดาหาร
(โชคชัย, นิคมคำสร้อย)

ตำแหน่งเสิร์ฟ

20 พฤษภาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ม.6 สาขา - 
โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร
มุกดาหาร
(น้ำเที่ยง, คำชะอี)

พนักงานขาย

20 พฤษภาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ม.6 สาขา คณิตภาษา 
มุกดาหาร
มุกดาหาร
(มุกดาหาร, อ.เมือง)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2017 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com