LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน มหาสารคาม
|ผู้สมัครงาน อำนาจเจริญ|ผู้สมัครงาน บึงกาฬ|ผู้สมัครงาน บุรีรัมย์|ผู้สมัครงาน ชัยภูมิ|ผู้สมัครงาน กาฬสินธ์|ผู้สมัครงาน ขอนแก่น|ผู้สมัครงาน เลย|ผู้สมัครงาน มหาสารคาม|ผู้สมัครงาน มุกดาหาร|ผู้สมัครงาน นครพนม|ผู้สมัครงาน นครราชสีมา|ผู้สมัครงาน หนองบัวลำภู|ผู้สมัครงาน หนองคาย|ผู้สมัครงาน ร้อยเอ็ด|ผู้สมัครงาน สกลนคร|ผู้สมัครงาน ศรีสะเกษ|ผู้สมัครงาน สุรินทร์|ผู้สมัครงาน อุบลราชธานี|ผู้สมัครงาน อุดรธานี|ผู้สมัครงาน ยโสธร|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 ธุรการ บุคคล การคลัง พนักงานขาย

30 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.7
ปริญญาตรี สาขา รัฐประศาสนศาตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมาสารคาม
มหาสารคาม
(เหล่าบัวบาน, เชียงยืน)

แลป,ธุรการ

30 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา ชีววิทยา 
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาสารคาม
(ห้วยเตย, กุดรัง)

งานธนาคาร

1 กุมภาพันธ์ 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา เศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
มหาสารคาม
(ลานสะแก, พยัคฆ์)

พนักงานขาย พนักงานมินิบิ๊กซี แม่บ้าน

29 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ม.6 สาขา  
กศน.อำเภอ บรบือ จ.มหาสารคาม
มหาสารคาม
(โนนราษี, บรบือ)

คีย์ข้อมูล/ป้อนข้อมูล พนักงานธุรการ

29 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปวช. สาขา คอมพิวเตอร์ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย พุทไธสง
มหาสารคาม
(แวงดง, ยางสีสุราช)

พนักงานธุรการ

29 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ม.6 สาขา  
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
มหาสารคาม
(หนองปลิง, เมือง)

วิศวกรไฟฟ้า

29 มกราคม 2558

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่น
มหาสารคาม
(ดอนงัว, บรบือ)

บัญชี

29 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 5,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา บัญชีบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาสารคาม
(ขามเรียง, กันทรวิชัย)

ธุรการ

29 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา การจัดการ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาสารคาม
(บรบือ, บรบือ)

ธุรการ,เลขา,การตลาด

29 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา การจัดการทั่วไป 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาสารคาม
(เขวา, เมือง)

เจ้าหน้าที่ประสานงาน,ประชาสัมพันธ์ธุรกิจ

29 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา การบัญชี 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาสารคาม
(เมืองเสือ, พยัคฆภูมิพิสัย)

ธุรการ

28 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา การจัดการ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาสารคาม
(บรบือ, บรบือ)

it support

28 มกราคม 2558

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มหาสารคาม
(ปอพาน, นาเชือก)

ธุรการ,ประชาสัมพันธ์

28 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา การตลาด 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาสารคาม
(เขวาไร่, โกสุมพิสัย)

พนักงานบัญชี/พนักงานธุรการ

27 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา การบัญชี 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาสารคาม
(โพนงาม, โกสุมพิสัย)

การตลาด

27 มกราคม 2558

เพศ ชาย อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนวาปีปทุม
มหาสารคาม
(หนองแสง, วาปีปทุม)

ฝ่ายบุคคล ซุป ติดต่อประสานงาน

27 มกราคม 2558

เพศ ชาย อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ 
ราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาสารคาม
(เสือเฒ่า, เชียงยืน)

บริการลูกค้า

27 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา ภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาสารคาม
(วังยาว, โกสุมพิสัย)

บัญชี

27 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปวส. สาขา การตลาด 
มหาวิทยาลัยอาชีวศึกษามหสารคาม
มหาสารคาม
(ศรีสุข, กันทรวิชัย)

บริการลูกค้าและแนะนำสินค้าประจำร้าน,ครู

27 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาตรี สาขา เทศโนโลยีเเละสื่อสารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาสารคาม
(ตลาด, เมืองมหาสารครม)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2015 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com