LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน มหาสารคาม
|ผู้สมัครงาน อำนาจเจริญ|ผู้สมัครงาน บึงกาฬ|ผู้สมัครงาน บุรีรัมย์|ผู้สมัครงาน ชัยภูมิ|ผู้สมัครงาน กาฬสินธ์|ผู้สมัครงาน ขอนแก่น|ผู้สมัครงาน เลย|ผู้สมัครงาน มหาสารคาม|ผู้สมัครงาน มุกดาหาร|ผู้สมัครงาน นครพนม|ผู้สมัครงาน นครราชสีมา|ผู้สมัครงาน หนองบัวลำภู|ผู้สมัครงาน หนองคาย|ผู้สมัครงาน ร้อยเอ็ด|ผู้สมัครงาน สกลนคร|ผู้สมัครงาน ศรีสะเกษ|ผู้สมัครงาน สุรินทร์|ผู้สมัครงาน อุบลราชธานี|ผู้สมัครงาน อุดรธานี|ผู้สมัครงาน ยโสธร|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 พนักงานขาย.การตลาด

24 เมษายน 2557

เพศ ชาย อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปวส. สาขา บริหารธุรกิจ 
วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดชัยภูมิ
มหาสารคาม
(ตลาด, เมือง)

พนักงานโรงแรม,พนักงานขาย

24 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 35 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ชื่นชมพิทยาคาร
มหาสารคาม
(กุดปลาดุก, ชื่นชม)

การตลาด

24 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปวส. สาขา บัญชี 
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
มหาสารคาม
(หนองเหล็ก, โกสุมพิสัย)

พนักงาน

24 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา ชีววิทยา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาสารคาม
(เสือโก้ก, วาปีปทุม)

ธุระการและมีประสบการณ์ในการเป็นธุระการฝ่ายผลิต บริษัท summit

24 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนนาภูพิทยาคม
มหาสารคาม
(แวงดง, ยางสีสุราช)

สอนนักเรียนระดับป.1-ป.6 ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ไทย คณิตศาสตร์

23 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 1,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา ภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาสารคาม
(แวงน่าง, เมือง)

ช่าง

23 เมษายน 2557

เพศ ชาย อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปวส. สาขา electronic 
เทคนิคมหาสารคาม
มหาสารคาม
(บอพาน, นาเชือก)

customer service

23 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา การตลาด 
มหาวิทยาลัยภาคตะวันนอกเฉียงเหนือ
มหาสารคาม
(ต. โพนงาม, อ.โกสุมพิสัย)

ครูอัตราจ้าง

23 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 1,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา คณิตศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาสารคาม
(ท่าสองคอน, เมือง)

พนักงานบัญชี

23 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา การบัญชี 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาสารคาม
(แวงน่าง, เมือง)

พนักงานขาย, พนักงานทั่วไป, ช่างเทคนิค

23 เมษายน 2557

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปวส. สาขา ช่างกลโรงงาน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาสารคาม
(เขื่อน, โกสึมพิสัย)

พนักงานขาย

23 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา การสอนภาษาไทย 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาสารคาม
(ตำบลแพง, อำเภอโกสุมพิสัย)

ฝ่ายผลิต

22 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย
มหาสารคาม
(ก้ามปู, พยัคฆภูมิพิสัย)

พนักงานขาย

22 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ม.6 สาขา อังกฤษธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาสารคาม
(ตลาด, เมืองมหาสารคาม)

เจ้าหน้าที่บัญชี ,ธุรการ

22 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปวส. สาขา การบัญชี 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
มหาสารคาม
(เชียงยืน, เชียงยืน)

พนักงาน

22 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ม.6 สาขา  
โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรค์
มหาสารคาม
(นาโพธิ์, กุดรัง)

ธุรการ

22 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา การจัดการทั่วไป 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาสารคาม
(สำโรง, นาเชือก)

พนักงาน

22 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ม.6 สาขา  
โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรค์
มหาสารคาม
(นาโพธิ์, กุดรัง)

พนักงานขาย

22 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ม.6 สาขา  
โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา
มหาสารคาม
(ท่าขอนยาง, กันทรวิชัย)

ธุรการ,ขาย,ผลิต

22 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปวช. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
เทคโนโลยีพณิชยการพลาญชัยร้อยเอ็ด
มหาสารคาม
(ดงเมือง, ยางสีสุราช)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2014 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com