LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน มหาสารคาม
|ผู้สมัครงาน อำนาจเจริญ|ผู้สมัครงาน บึงกาฬ|ผู้สมัครงาน บุรีรัมย์|ผู้สมัครงาน ชัยภูมิ|ผู้สมัครงาน กาฬสินธ์|ผู้สมัครงาน ขอนแก่น|ผู้สมัครงาน เลย|ผู้สมัครงาน มหาสารคาม|ผู้สมัครงาน มุกดาหาร|ผู้สมัครงาน นครพนม|ผู้สมัครงาน นครราชสีมา|ผู้สมัครงาน หนองบัวลำภู|ผู้สมัครงาน หนองคาย|ผู้สมัครงาน ร้อยเอ็ด|ผู้สมัครงาน สกลนคร|ผู้สมัครงาน ศรีสะเกษ|ผู้สมัครงาน สุรินทร์|ผู้สมัครงาน อุบลราชธานี|ผู้สมัครงาน อุดรธานี|ผู้สมัครงาน ยโสธร|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ

29 เมษายน 2559

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
มหาสารคาม
(ตลาด, เมือง)

เขียนแบบ, วิศวกรทั่วไป, QA, QC

28 เมษายน 2559

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมเครื่องกล 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
มหาสารคาม
(, บรบือ)

พนักงานขาย

28 เมษายน 2559

เพศ ชาย อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปวช. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง
มหาสารคาม
(หัวขวาง, โกสุมพิสัย)

Acquisition Partnership Manager

28 เมษายน 2559

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 40,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา ธุรกิจระหว่างประเทศ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาสารคาม
(ขามเรียง, กันทรวิชัย)

การเกษตร

28 เมษายน 2559

เพศ ชาย อายุ 37 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ร.รบ้านขามเรียน
มหาสารคาม
(หนองบัว, พยัคฆภูมิพิสัย)

พนักงานขับรถ/ส่งของ

28 เมษายน 2559

เพศ ชาย อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปวส. สาขา เครื่องกล 
วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด
มหาสารคาม
(หนองแสน, วาปีปทุม)

นักวิชาการเกษตร

28 เมษายน 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา สัตวศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาสารคาม
(หนองแวง, กุดรัง)

พนักงานร้านอาหาร พนักงานขาย

28 เมษายน 2559

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ม.6 สาขา  
นาเชือกพิทยาสรรค์
มหาสารคาม
(สันป่าตอง, นาเชือก)

นักวิจัย, ครูสอนวิทยาศาสตร์, ครูสอนเคมี

27 เมษายน 2559

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.6
ปริญญาโท สาขา เคมี (สอบวิทยานิพนธ์ผ่านแล้ว) 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาสารคาม
(ขามเรียง, กันทรวิชัย)

ช่าง

27 เมษายน 2559

เพศ ชาย อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปวส. สาขา เทคโนโลยีเครื่องกล 
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
มหาสารคาม
(ขามเฒ่าพัฒนา, กันทรวิชัย)

เสริฟ์

27 เมษายน 2559

เพศ ชาย อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม
มหาสารคาม
(นาโพธิ์, กุดรัง)

ครูผู้สอน

27 เมษายน 2559

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.7
ปริญญาตรี สาขา ภาษาไทย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาสารคาม
(เขวาไร่, นาเชือก)

พนักงานขาย

27 เมษายน 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ต่ำกว่า ม.6 สาขา พละ 
โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น
มหาสารคาม
(ยางท่าแจ้ง, โกสุมพิสัย)

งานขาย

27 เมษายน 2559

เพศ ชาย อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.6
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนพังงูวิทย์
มหาสารคาม
(วังยาว, โกสุมพิสัย)

ธุรการ

27 เมษายน 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา การพยาบาลสัตว์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาสารคาม
(วังไชย, บรบือ)

ผู้ช่วยบริบาล

27 เมษายน 2559

เพศ หญิง อายุ 35 ปี ประสบการณ์ 9 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
พาณิชยการ ขอนแก่น
มหาสารคาม
( ยางท่าแจ้ง, โกสุมพิสัย)

พนักงานขาย

26 เมษายน 2559

เพศ ชาย อายุ 8 ปี ประสบการณ์ 6 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนหนองแหนวิทยา
มหาสารคาม
(ตำบลตลาด, อำเภเมือง)

พนักงานขาย

26 เมษายน 2559

เพศ ชาย อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปวช. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยเทคนิคน้ำพอง
มหาสารคาม
(หัวขวาง, โกสุมพิสัย)

เสมึยน

26 เมษายน 2559

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.7
ปวช. สาขา บัญชี 
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
มหาสารคาม
(ต.บัวค้อ, เมืองมหาสารคาม)

PC พนักงานขาย

26 เมษายน 2559

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ต่ำกว่า ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
รร.พยัคฆภูมิวิทยาคาร
มหาสารคาม
(ราษฏร์เจริญ, พยัคฆภูมิพิสัย)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2016 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com