LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน มหาสารคาม
|ผู้สมัครงาน อำนาจเจริญ|ผู้สมัครงาน บึงกาฬ|ผู้สมัครงาน บุรีรัมย์|ผู้สมัครงาน ชัยภูมิ|ผู้สมัครงาน กาฬสินธ์|ผู้สมัครงาน ขอนแก่น|ผู้สมัครงาน เลย|ผู้สมัครงาน มหาสารคาม|ผู้สมัครงาน มุกดาหาร|ผู้สมัครงาน นครพนม|ผู้สมัครงาน นครราชสีมา|ผู้สมัครงาน หนองบัวลำภู|ผู้สมัครงาน หนองคาย|ผู้สมัครงาน ร้อยเอ็ด|ผู้สมัครงาน สกลนคร|ผู้สมัครงาน ศรีสะเกษ|ผู้สมัครงาน สุรินทร์|ผู้สมัครงาน อุบลราชธานี|ผู้สมัครงาน อุดรธานี|ผู้สมัครงาน ยโสธร|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 พนักงานขาย พนักงานฝ่ายผลิต พนักงานแผนกบริการ

28 สิงหาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ม.6 สาขา ศิลป์-ภาษา 
อุดมอักษรพิทยาคม
มหาสารคาม
(หนองเม็ก, นาเชือก)

call center

28 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขชุมชน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาสารคาม
(เหล่าบัวบาน, เชียงยืน)

นักเคมี

28 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา เคมี 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาสารคาม
(บัวค้อ, เมือง)

ดูแลเด็กและผู้สูงอายุ

28 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 41 ปี ประสบการณ์ 15 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา วิทยาศาสต์ 
ร.ร วาปีปทุม
มหาสารคาม
(แวงน่าง, เมือง)

พนักงานขับรถ

27 สิงหาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 36 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ม.6 สาขา  
กศน.อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
มหาสารคาม
(เขวา, เมือง)

ธุรการ, ฝ่ายบุคคลม, พนักงานทั่วไป

27 สิงหาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา บริหารรัฐกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาสารคาม
(สำโรง, นาเชือก)

งานบริการลูกค้า,งานแคชเชียร์

27 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา การท่องเที่ยวและการโรงแรม 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาสารคาม
(ยางท่าแจ้ง, โกสุมพิสัย)

พนักงานบัญชี ธุรการ ธนาคาร

26 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา การบัญชี 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาสารคาม
(ตลาด, เมือง)

พนักงานขาย

26 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ม.6 สาขา  
รร พยัคภูมิพิวิทยาคาร
มหาสารคาม
(ปะหลาน, พยัคภูมิพิสัย)

พนักงานขาย

26 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
มหาสารคาม
(แวงน่าง, เมือง)

ขายน้ำดื่ม ของใช้ต่างๆ

26 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 18 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 7,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ต่ำกว่า ม.6 สาขา บัญชี 
วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจขอนแก่น
มหาสารคาม
(ยางท่าแจ้ง, โกสุมพิสัย)

วิศวกรไฟฟ้า หรือวิศวกรซ่อมบำรุง(ไฟฟ้า-เครื่่ืองกล)

26 สิงหาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาสารคาม
(กำพี้, บรบือ)

ธุรการ

26 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา การจัดการ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาสารคาม
(เขื่อน, โกสุมพิสัย)

ช่างเทคนิค

25 สิงหาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปวช. สาขา อิเล็คทรอนิคส์ 
วิทยาลัยการอาชีพนางรอง
มหาสารคาม
(ท่าขอนยาง, กันทรวิชัย)

เร่งรัดหนี้สิน ,Marketing

24 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 35 ปี ประสบการณ์ 7 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา ศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาสารคาม
(ต.หนองเหล็ก, อ.โกสุมพิสัย)

จัดซื้อ

24 สิงหาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา การจัดการ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาสารคาม
(หนองแดง, นาเชือก)

ธุรการ,บัญชี,เลขา,ครูผู้สอน

24 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา ธุรกิจศึกษา-เลขานุการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาสารคาม
(หัวขวาง, โกสุมพิสัย)

เจ้าหน้าที่บริหารงานรักษาความปลอดภัย

24 สิงหาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 40 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา รัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
มหาสารคาม
(นาโพธิ์, กุดรัง)

พนักงานบัญชี

23 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา การบัญชี 
มหาวิทยาลัยสยาม
มหาสารคาม
(หนองซอน, เชียงยืน)

บัญชี,ธุรการ

22 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาตรี สาขา การบัญชี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาสารคาม
(เสือเฒ่า, เชียงยืน)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2014 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com