LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน มหาสารคาม
|ผู้สมัครงาน อำนาจเจริญ|ผู้สมัครงาน บึงกาฬ|ผู้สมัครงาน บุรีรัมย์|ผู้สมัครงาน ชัยภูมิ|ผู้สมัครงาน กาฬสินธ์|ผู้สมัครงาน ขอนแก่น|ผู้สมัครงาน เลย|ผู้สมัครงาน มหาสารคาม|ผู้สมัครงาน มุกดาหาร|ผู้สมัครงาน นครพนม|ผู้สมัครงาน นครราชสีมา|ผู้สมัครงาน หนองบัวลำภู|ผู้สมัครงาน หนองคาย|ผู้สมัครงาน ร้อยเอ็ด|ผู้สมัครงาน สกลนคร|ผู้สมัครงาน ศรีสะเกษ|ผู้สมัครงาน สุรินทร์|ผู้สมัครงาน อุบลราชธานี|ผู้สมัครงาน อุดรธานี|ผู้สมัครงาน ยโสธร|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 พนักงานขาย

20 สิงหาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 17 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.7
ต่ำกว่า ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร
มหาสารคาม
(ชื่นชม, ชื่นชม)

พนักงานดูแลต้นไม้

20 สิงหาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนเทศบาลศรีสวัสดิ์
มหาสารคาม
(ตลาด, เมือง)

พนักงานขาย

20 สิงหาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ม.6 สาขา  
โ่รงเรียนพยัคฆภูมิวิทยาคาร
มหาสารคาม
(หนองบัวแก้ว, พยัคฆภูมิพิสัย)

พนักงานขับรถ

20 สิงหาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 39 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนบ้านดอนสันตื
มหาสารคาม
(แห่ใต้, โกสุมพิสัย)

วิทย์-คณิต

20 สิงหาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.8
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
เวียงสะอาดพิทยาคม
มหาสารคาม
(ต.ราฎเจริญ, พยัคฆภูมิพิสัย)

ผู้ช่วยผู้จัดการ

20 สิงหาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา การตลาด 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
มหาสารคาม
(เชียงยืน, เชียงยืน)

การท่องเที่ยว งานธุรการ ครู

19 สิงหาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา ประวัติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาสารคาม
(ตลาด, เมือง)

พลขับ

19 สิงหาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
กศน. อ.เชียงยืน
มหาสารคาม
(เชียงยืน, เชียงยืน)

ช่างเทคนิคไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

19 สิงหาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 1 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปวส. สาขา ไฟฟ้ากำลัง 
วิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม
มหาสารคาม
(หนองโน, เมือง)

ธุรการ,บุคคล,การจัดการ

19 สิงหาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา การจัดการ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาสารคาม
(คันธารราษฏร์, กันทรวิชัย)

พนักงานขาย

19 สิงหาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 6 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ม.6 สาขา วิทย์ คณิต 
ร.ร สารคามพิทยาคม
มหาสารคาม
(ดอนหว่าน, เมือง)

QC,พนักงานขาย,พนักงานบัญชี,อื่นๆ

19 สิงหาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปวส. สาขา การโรงแรมและการบริการ 
วิทยาลัยอาชีวะศึกษามหาสารคาม
มหาสารคาม
(ปะหลาน, พยัคฆภูมิพิสัย)

หัวหน้าชุดควบคุม รปภ.

19 สิงหาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.8
ต่ำกว่า ม.6 สาขา สังคม/ภาษา 
ร.ร.เกิ้งวิทยานุกูล
มหาสารคาม
(ต.ลาดพัฒนา, อ.เมือง)

ส่งอาหาร

19 สิงหาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
บ้านโนนราษี
มหาสารคาม
(เขวาไร่, โกสุมพิสัย)

พนักงานขับรถ

19 สิงหาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 37 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
รร.ท่าเพลิงเหมือดแอ่วิทยา
มหาสารคาม
(นาสีนวน, กันทรวิชัย)

Marketing,พนักงานขาย

19 สิงหาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา ชีววิทย 
ราชภัฏมหาสารคาม
มหาสารคาม
(หนองคูขาด, บรบือ)

พนักงานขับรถ ประจำสำนักงาน ปปส จ.ขอนแก่น

19 สิงหาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น
มหาสารคาม
(เหล่าดอกไม้, ชื่นชม)

อาหาร-โภชนาการ-พนักงานทั่วไป

19 สิงหาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.7
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม
มหาสารคาม
(โพนทอง, เชียงยืน)

พละ

18 สิงหาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา พละ 
สถาบันการพละศึกษาวิทยาเขตมหาสารคาม
มหาสารคาม
(เกิ้ง, เมือง)

การบริบาล/ครูพี่เลี้ยง

18 สิงหาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ร.รบ้านวัโพน
มหาสารคาม
(เขวาไร่, โกสุมพิสัย)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2017 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com