LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน มหาสารคาม
|ผู้สมัครงาน อำนาจเจริญ|ผู้สมัครงาน บึงกาฬ|ผู้สมัครงาน บุรีรัมย์|ผู้สมัครงาน ชัยภูมิ|ผู้สมัครงาน กาฬสินธ์|ผู้สมัครงาน ขอนแก่น|ผู้สมัครงาน เลย|ผู้สมัครงาน มหาสารคาม|ผู้สมัครงาน มุกดาหาร|ผู้สมัครงาน นครพนม|ผู้สมัครงาน นครราชสีมา|ผู้สมัครงาน หนองบัวลำภู|ผู้สมัครงาน หนองคาย|ผู้สมัครงาน ร้อยเอ็ด|ผู้สมัครงาน สกลนคร|ผู้สมัครงาน ศรีสะเกษ|ผู้สมัครงาน สุรินทร์|ผู้สมัครงาน อุบลราชธานี|ผู้สมัครงาน อุดรธานี|ผู้สมัครงาน ยโสธร|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 พนักงาน

26 เมษายน 2558

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา  
กศน ขอนแก่น
มหาสารคาม
(ตลาด, เมืองมหาสารคาม)

ธุรการ

26 เมษายน 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ม.6 สาขา วิท-คณิตฯ 
รร.ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์
มหาสารคาม
(ภารแอ่น, พยัคฆภูมิพิสัย)

ซ่อมบำรุง

26 เมษายน 2558

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปวส. สาขา ช่างยนต์ 
วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์
มหาสารคาม
(นาทอง, เชียงยืน)

ผู้ช่วยผู้จัดการฝึกหัด,ผช.ผจก

25 เมษายน 2558

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา การจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาสารคาม
(ท่าสองคอน, เมือง)

IT Support ประจำศูนย์ขอนแก่น

25 เมษายน 2558

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาสารคาม
(ขามเฒ่าพัฒนา, กันทรวิชัย)

ธุรกิจหารงาน การโรงแรม ครูสอน

25 เมษายน 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา ภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
มหาสารคาม
(นาสีนวน, กันทรวิชัย)

บริการ, คอมพิวเตอร์ , อื่นๆ

25 เมษายน 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาสารคาม
(ตลาด, เมือง)

ธุรการ ประสานงานทั่วไป คีย์ข้อมูล จัดซื้อ

25 เมษายน 2558

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปริญญาตรี สาขา การบริหารสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
มหาสารคาม
(ตลาด, เมือง)

แคชเชียร์

25 เมษายน 2558

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.7
ม.6 สาขา วิทย์คณิต 
โรงเรียนบรบือ
มหาสารคาม
(ยาง, บรบือ)

เซลล์

24 เมษายน 2558

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา การตลาด 
ราชภัฎมหาสารคาม
มหาสารคาม
(บัวค้อ, เมือง)

ฝ่ายผลิต

24 เมษายน 2558

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปวส. สาขา การตลาด 
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
มหาสารคาม
(ห้วยแอ่ง, เมือง)

บริการลูกค้า

24 เมษายน 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา ศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์หัวหิน
มหาสารคาม
(หนองบัว, โกสุมพิสัย)

ผู้ช่วยผู้จัดการ/ผู้จัดการ/หัวหน้าแผนก

24 เมษายน 2558

เพศ ชาย อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีการอาหาร 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาสารคาม
(ขามเรียง, กันทรวิชัย)

พนักงานเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์

24 เมษายน 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปวช. สาขา การบัญชี 
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มหาสารคาม
(ต.หนองกุงสวรรค์, อ.โกสุมพิสัย)

Marketing

24 เมษายน 2558

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา การตลาด 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาสารคาม
(แวงน่าง, เมือง)

พนักงานคลังสินค้า

24 เมษายน 2558

เพศ ชาย อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 8 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร
มหาสารคาม
(เมืองเตา, พยัคฆภูมิพิสัย)

พนักงานฝ่ายบุคคล,พนักงานฝ่ายผลิต

24 เมษายน 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา คณิตศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาสารคาม
(เลิงใต้, โกสุมพิสัย)

ช่างไฟฟ้าซ่อมบำรุง

23 เมษายน 2558

เพศ ชาย อายุ 38 ปี ประสบการณ์ 15 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปวส. สาขา ไฟฟ้า 
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
มหาสารคาม
(เลิงใต้, โกสุมพิสัย)

พนักงาน

23 เมษายน 2558

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรค์
มหาสารคาม
(นาโพธิ์, กุดรัง)

ผู้ช่วย, พนักงานขาย

23 เมษายน 2558

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ม.6 สาขา ผู้ช่วยพยาบาล 
สุรนารีบริบาล
มหาสารคาม
(ปะหลาน, พยัคฆภูมิพิสัย)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2015 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com