LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน มหาสารคาม
|ผู้สมัครงาน อำนาจเจริญ|ผู้สมัครงาน บึงกาฬ|ผู้สมัครงาน บุรีรัมย์|ผู้สมัครงาน ชัยภูมิ|ผู้สมัครงาน กาฬสินธ์|ผู้สมัครงาน ขอนแก่น|ผู้สมัครงาน เลย|ผู้สมัครงาน มหาสารคาม|ผู้สมัครงาน มุกดาหาร|ผู้สมัครงาน นครพนม|ผู้สมัครงาน นครราชสีมา|ผู้สมัครงาน หนองบัวลำภู|ผู้สมัครงาน หนองคาย|ผู้สมัครงาน ร้อยเอ็ด|ผู้สมัครงาน สกลนคร|ผู้สมัครงาน ศรีสะเกษ|ผู้สมัครงาน สุรินทร์|ผู้สมัครงาน อุบลราชธานี|ผู้สมัครงาน อุดรธานี|ผู้สมัครงาน ยโสธร|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 ครูสังคมศึกาา

11 กุมภาพันธ์ 2559

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ประวัติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาสารคาม
(ศรีสุข, กันทรวิชัย)

บัญชี

11 กุมภาพันธ์ 2559

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปวส. สาขา การบัญชี 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น
มหาสารคาม
(เขวาไร่, โกสุมพิสัย)

Pc พนักงานขายสินค้า

11 กุมภาพันธ์ 2559

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปวช. สาขา การบัญชี 
วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย
มหาสารคาม
(หนองบัวแก้ว, พยัคฆภูมิพิสัย)

พนักงานเสิร์ฟ

11 กุมภาพันธ์ 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ม.6 สาขา วิทย์คณิต 
กัลยาณวัตร
มหาสารคาม
(หนองซอน, เชียงยืน)

พนักงานธุรการ

10 กุมภาพันธ์ 2559

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ 
โรงเรียนเทคโนโลยีอาชีวศึกษา
มหาสารคาม
(หนองคู, นาดูน)

ระบชำระค่าบริการ

10 กุมภาพันธ์ 2559

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาสารคาม
(ท่าสองคอน, เมือง)

ธุรการทั่วไป

10 กุมภาพันธ์ 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา The English joint degree program 
มหาวิทยาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาสารคาม
(วังแสง, แกดำ)

ควบคุมเครื่องจักร

10 กุมภาพันธ์ 2559

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปวส. สาขา เทคนิคการผลิต 
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
มหาสารคาม
(แกดำ, แกดำ)

จัดการเอกสาร ,ธุรการทั่วไป

10 กุมภาพันธ์ 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ปริญญาตรี สาขา การจัดการ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาสารคาม
(แกดำ, แกดำ)

งานเอกสาร,งานธุรการทั่วไป

10 กุมภาพันธ์ 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ปริญญาตรี สาขา การจัดการ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาสารคาม
(แกดำ, แกดำ)

ขับรถส่วนกลาง

10 กุมภาพันธ์ 2559

เพศ ชาย อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนบ้านปลาขาว
มหาสารคาม
(สันป่าตอง, นาเชือก)

เจ้าหน้าที่บริหารการขาย เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า

10 กุมภาพันธ์ 2559

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา การตลาด 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาสารคาม
(แวงน่าง, เมืองมหาสารคาม)

พนักงานบริการลูกค้า

10 กุมภาพันธ์ 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 1,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา การจัดการทั่วไป 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาสารคาม
(โพนทอง, เชียงยืน)

การตลาด

10 กุมภาพันธ์ 2559

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 6 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา การตลาด 
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มหาสารคาม
(ยางท่าแจ้ง, โกสุมพิสัย)

การตลาด

10 กุมภาพันธ์ 2559

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา การจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาสารคาม
(มิตรภาพ, แกดำ)

พนักงานธุรการ,พนักงานฝ่ายบุคคล

10 กุมภาพันธ์ 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาสารคาม
(ยางน้อย, โกสุมพิสัย)

บัญชี

10 กุมภาพันธ์ 2559

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา การบริหารการเงิน 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาสารคาม
(โพนงาม, โกสุมพิสัย)

บัญชี

10 กุมภาพันธ์ 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา การบัญชี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาสารคาม
(ศรีสุข, กันทรวิชัย)

ฝ่ายผลิต

10 กุมภาพันธ์ 2559

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนบ้านหนองหน่อง
มหาสารคาม
(แวงดง, ยางสีสุราช)

ครูผู้สอน

10 กุมภาพันธ์ 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปริญญาตรี สาขา ประวัติศาสตร์ 
มหาลัยวิทยามหาสาคาม
มหาสารคาม
(ดงดวน, นาดูน)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2016 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com