LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน มหาสารคาม
|ผู้สมัครงาน อำนาจเจริญ|ผู้สมัครงาน บึงกาฬ|ผู้สมัครงาน บุรีรัมย์|ผู้สมัครงาน ชัยภูมิ|ผู้สมัครงาน กาฬสินธ์|ผู้สมัครงาน ขอนแก่น|ผู้สมัครงาน เลย|ผู้สมัครงาน มหาสารคาม|ผู้สมัครงาน มุกดาหาร|ผู้สมัครงาน นครพนม|ผู้สมัครงาน นครราชสีมา|ผู้สมัครงาน หนองบัวลำภู|ผู้สมัครงาน หนองคาย|ผู้สมัครงาน ร้อยเอ็ด|ผู้สมัครงาน สกลนคร|ผู้สมัครงาน ศรีสะเกษ|ผู้สมัครงาน สุรินทร์|ผู้สมัครงาน อุบลราชธานี|ผู้สมัครงาน อุดรธานี|ผู้สมัครงาน ยโสธร|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 พนักงานขาย

17 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยอาชีวมหาสารคาม
มหาสารคาม
(ขามเฒ่าพัฒนา, กันทรวิชัย)

ตามความเหมาะสม

16 มกราคม 2560

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 6 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปวช. สาขา ช่างกลโรงงาน 
มหาวิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
มหาสารคาม
(กำพี้, บรบือ)

พนักงาน

16 มกราคม 2560

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา การจัดการงานช่างและผังเมือง 
มหาลัยขอนแก่น
มหาสารคาม
(ตลาด, เมือง)

ฝ่ายผลิต

16 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ม.6 สาขา  
การศึกษานอกระบบ
มหาสารคาม
(แวงน่าง, เมือง)

พนักงานทั่วไป

16 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนกันทรวิชัย
มหาสารคาม
(โคกพระ, กันทรวิชัย)

ตามที่ผู้บริหารจะพิจารนา

16 มกราคม 2560

เพศ ชาย อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา ไฟฟ้ากำลัง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาสารคาม
(ตำบลท่าสองคอน, อำเภอเมือง)

ประชาสัมพันธ์ การตลาด ธุรการ

15 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 10 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
สถาบันถานเทคโนโลยี
มหาสารคาม
(สำโรง, นาเชือก)

พนักงานขาย

15 มกราคม 2560

เพศ ชาย อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา สามัญ 
กุดรัง
มหาสารคาม
(นาโพธิ์, กุดรัง)

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

15 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 36 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา ภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาสารคาม
(ดงใหญ่, วาปีปทุม)

เสมียน

14 มกราคม 2560

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปวช. สาขา เขียนแบบเครื่องกล 
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
มหาสารคาม
(ยางท่าแจ้ง, โกสุมพิสัย)

งานผลิต

14 มกราคม 2560

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนงัวบาวิทยาคม
มหาสารคาม
(ต.งัวบา, วาปีปทุม)

งานที่ใช้ภาษาจีนสื่อสาร

14 มกราคม 2560

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.6
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
หนองชุมแสงวิทยาคม
มหาสารคาม
(ท่าสองคอน, เมือง)

โฟร์แมน

14 มกราคม 2560

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปวส. สาขา ก่อสร้าง โยธา 
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
มหาสารคาม
(นาโพธิ์, กุดรัง)

ทรีทเม้นต์

14 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา คณิต-วิทย์ 
รร. กันทรวิชัย
มหาสารคาม
(โคกพระ, กันทรวิชัย)

จนท.คลังสินค้า - ขับโฟคลิฟ

13 มกราคม 2560

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนโนนราษีวิทยา
มหาสารคาม
(โนนแดง, บรบือ)

เจ้าหน้าที่การเงิน,ธุรการ

13 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา การบริหารการเงิน 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาสารคาม
(ตลาด, เมืองมหาสารคาม)

ศึกษาศาสตร์,นักออกแบบ

13 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาโท สาขา เทคโนโลยีการศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาสารคาม
(ท่าขอนยาง, กันทรวิชัย)

พนักงานบัญชี

13 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา การบัญชี 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาสารคาม
(ขามป้อม, วาปีปทุม)

พนักงานผลิต และพนังขาย

13 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปวส. สาขา อาหารและโภชนาการ 
วิทยาลัยอาชีวศึษามหาสารคาม
มหาสารคาม
(ดงยาง, นาดูน)

พนักงานคลังสินค้า

13 มกราคม 2560

เพศ ชาย อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ม.6 สาขา คณิต-ภาษา 
โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์
มหาสารคาม
(เขื่อน, โกสุมพิสัย)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2017 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com