LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน มหาสารคาม
|ผู้สมัครงาน อำนาจเจริญ|ผู้สมัครงาน บึงกาฬ|ผู้สมัครงาน บุรีรัมย์|ผู้สมัครงาน ชัยภูมิ|ผู้สมัครงาน กาฬสินธ์|ผู้สมัครงาน ขอนแก่น|ผู้สมัครงาน เลย|ผู้สมัครงาน มหาสารคาม|ผู้สมัครงาน มุกดาหาร|ผู้สมัครงาน นครพนม|ผู้สมัครงาน นครราชสีมา|ผู้สมัครงาน หนองบัวลำภู|ผู้สมัครงาน หนองคาย|ผู้สมัครงาน ร้อยเอ็ด|ผู้สมัครงาน สกลนคร|ผู้สมัครงาน ศรีสะเกษ|ผู้สมัครงาน สุรินทร์|ผู้สมัครงาน อุบลราชธานี|ผู้สมัครงาน อุดรธานี|ผู้สมัครงาน ยโสธร|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 เกษตร สิ่งแวดล้อม

16 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา ทรัพยากรที่ดินและสิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาสารคาม
(หนองซอน, เชียงยืน)

ธุรการ ประชาสัมพันธ์ ครูประถม ตรวจสอบคุณภาพ

16 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา ชีววิทยา 
มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
มหาสารคาม
(ต.เชียงยืน, อ.เชียงยืน)

ฝ่ายบุคคล

16 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาสารคาม
(หนองคู, นาดูน)

พนักงานช่างเทคนิค

16 เมษายน 2557

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปวส. สาขา เครื่องกล 
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
มหาสารคาม
(หนองซอน, เชียงยืน)

พนักงานขาย

16 เมษายน 2557

เพศ ชาย อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ม.6 สาขา  
ชุมพลโพนพิสัย
มหาสารคาม
(ตลาด, เมืองมหาสารคาม)

งานด้านเอกสาร บริการลูกค้า

16 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาสารคาม
(ตลาด, เมือง)

พนักงานขาย พนักงานประจำแคชเชียร์ พนักงานต้อนรับ พนักงานจัดเรียงสินค้า

16 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมการผลิต 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาสารคาม
(ท่าขอนยาง, กันทรวิชัย)

การตลาด หารขาย

16 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ปริญญาตรี สาขา ธุรกิจระหว่างประเทศ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาสารคาม
(เขวาไร่, นาเชือก)

พนักงานขาย เจ้าหน้าที่ธุรการ

16 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา การจัดการอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาสารคาม
(แก่งเลิงจาน, เมือง จ.มหาสารคาม)

พนักงานขาย พนักงานธุรการ,คีย์ข้อมูล

16 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย
มหาสารคาม
(ดงเมือง, ยางสีสุราช)

พนักงานขาย. ประชาสัมพัธน์

16 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขชุมชน 
มหาวิทยาลัยราชภัฎหาสารคาม
มหาสารคาม
(เมือง, เมือง)

พนักงานขาย

16 เมษายน 2557

เพศ ชาย อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปวส. สาขา ภาควิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
มหาสารคาม
(หนองบัว, พยัคฆภูมิพิสัย)

การเงิน,การบัญชี,ถ่ายภาพ,คิวซี,จัดซื้อ,บุคคล,อื่นๆ

14 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
มหาสารคาม
(ตลาด, เมือง)

พนักงานขาย

14 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ม.6 สาขา  
โรงเรียนสารคามพิทยาคม
มหาสารคาม
(แก้งแก, โกสุมพิสัย)

นักเคมี

13 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา เคมี 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาสารคาม
(Nongko, Borabu)

ช่างซ่อมบำรุงช่างกล

13 เมษายน 2557

เพศ ชาย อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปวส. สาขา เทคนิคการผลิต .ช่างกล 
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
มหาสารคาม
(หนองแสง, วาปีปทุม)

นักเทคนิคการสัตวแพทย์;พี่เลี้ยงเด็ก

13 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.7
ปริญญาตรี สาขา เทคนิคการสัตวแพทย์ 
ม.ราชภัฏมหาสารคาม
มหาสารคาม
(นาเชือก, นาเชือก)

ทุกอย่าง

12 เมษายน 2557

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ม.6 สาขา  
บรบือ
มหาสารคาม
(วังไชย, บรบือ)

พนักงานทั่วไป

12 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
รร.กัลยาณวัตร
มหาสารคาม
(นาทอง, เชียงยืน)

ธุรการ

12 เมษายน 2557

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา การจัดการ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาสารคาม
(หัวขวาง, โกสุมพิสัย)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2014 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com