LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน มหาสารคาม
|ผู้สมัครงาน อำนาจเจริญ|ผู้สมัครงาน บึงกาฬ|ผู้สมัครงาน บุรีรัมย์|ผู้สมัครงาน ชัยภูมิ|ผู้สมัครงาน กาฬสินธ์|ผู้สมัครงาน ขอนแก่น|ผู้สมัครงาน เลย|ผู้สมัครงาน มหาสารคาม|ผู้สมัครงาน มุกดาหาร|ผู้สมัครงาน นครพนม|ผู้สมัครงาน นครราชสีมา|ผู้สมัครงาน หนองบัวลำภู|ผู้สมัครงาน หนองคาย|ผู้สมัครงาน ร้อยเอ็ด|ผู้สมัครงาน สกลนคร|ผู้สมัครงาน ศรีสะเกษ|ผู้สมัครงาน สุรินทร์|ผู้สมัครงาน อุบลราชธานี|ผู้สมัครงาน อุดรธานี|ผู้สมัครงาน ยโสธร|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 ธุรการ บัญชี เสมียน

22 มีนาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.6
ปวส. สาขา การบัญชี 
วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจขอนแก่น
มหาสารคาม
(หนองบัว, โกสุมพิสัย)

เสริฟ

23 มีนาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมการจัดการการผลิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาสารคาม
(ตลาด, เมือง)

ช่างแอร์,ไฟฟ้า

22 มีนาคม 2561

เพศ ชาย อายุ 42 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา สังคมศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาสารคาม
(ต.ตลาด, อ.เมือง. จ.มหาสารคาม 44000)

งานบริการ

22 มีนาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.7
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
มหาสารคาม
(ตลาด, เมืองมหาสารคาม)

พนักงานขาย

22 มีนาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 17 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
เขวาไร่ศึกษา
มหาสารคาม
(โพนงาม, โกสุมพิสัย)

ฝ่ายผลิต

22 มีนาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนเมืองเตาวิทยาคม
มหาสารคาม
(เมืองเตา, พยัคฆภูมิพิสัย)

ครูสอนภาษาจีน

22 มีนาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.7
ปริญญาโท สาขา หลักสูตรการสอนภาษาจีน 
มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง
มหาสารคาม
(ตลาด, เมืองมหาสารคาม)

คุณครู

22 มีนาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาสารคาม
(วังยาว, โกสุมพิสัย)

นักพัฒาระบบ,พนักงงานธุระการ,นักวิชาการ,พนักงานบัญชี

22 มีนาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาสารคาม
(เสือโก้ก, วาปีปทุม)

รับฝากเงิน

21 มีนาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีไฟฟ้า 
มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
มหาสารคาม
(แวงน่าง, เมือง)

ผู้ช่วยผู้จัดการ

21 มีนาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขชุมชน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาสารคาม
(นาดูน, นาดูน)

การตลาด

20 มีนาคม 2561

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา เศรษฐศาสตร์เกษตร 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาสารคาม
(เลิงแฝก, กุดรัง)

ผู้จัดการ

19 มีนาคม 2561

เพศ ชาย อายุ 2 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา รัฐศาสตร์การปกครอง 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาสารคาม
(ตลาด, เมือง)

นักวิชาการสาธารณสุข

19 มีนาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขชุมชน 
มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
มหาสารคาม
(กำพี้, บรบือ)

ครูผู้สอน

19 มีนาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาสารคาม
(หนองบอน, โกสุมพิสัย)

ช่างยนต์ ช่างซ่อมเครื่องอุตสาหกรรม ช่างออกแบบเครื่องจักร

18 มีนาคม 2561

เพศ ชาย อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ช่างยนต์ 
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
มหาสารคาม
(กุดใส้จ่อ, กันทรวิชัย)

Pc ธุระการ พนักงานขาย การตลาด

18 มีนาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา ชีววิทยา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาสารคาม
(โนนราษี, บรบือ)

ช่างเชื่อม

18 มีนาคม 2561

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ภาษาสังคม 
โรงเรียนผดุงนารี มหาสารคาม
มหาสารคาม
(แวงน่าง, อำเภอเมือง)

งานบริการ/ขายของร้านสดวกซื้อ

18 มีนาคม 2561

เพศ ชาย อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ม.6 สาขา วิทย์/คณิต 
โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
มหาสารคาม
(ต. เขวาไร่, อ.นาเชือก)

พนักงานขาย

17 มีนาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.9
ม.6 สาขา วิทย์ คณิต 
รร.มัธยมวัดกลางโกสุม
มหาสารคาม
(แก้งแก, โกสุมพิสัย)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2018 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com