LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน มหาสารคาม
|ผู้สมัครงาน อำนาจเจริญ|ผู้สมัครงาน บึงกาฬ|ผู้สมัครงาน บุรีรัมย์|ผู้สมัครงาน ชัยภูมิ|ผู้สมัครงาน กาฬสินธ์|ผู้สมัครงาน ขอนแก่น|ผู้สมัครงาน เลย|ผู้สมัครงาน มหาสารคาม|ผู้สมัครงาน มุกดาหาร|ผู้สมัครงาน นครพนม|ผู้สมัครงาน นครราชสีมา|ผู้สมัครงาน หนองบัวลำภู|ผู้สมัครงาน หนองคาย|ผู้สมัครงาน ร้อยเอ็ด|ผู้สมัครงาน สกลนคร|ผู้สมัครงาน ศรีสะเกษ|ผู้สมัครงาน สุรินทร์|ผู้สมัครงาน อุบลราชธานี|ผู้สมัครงาน อุดรธานี|ผู้สมัครงาน ยโสธร|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 ครูพี่เลี้ยง

23 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา การศึกษาปฐมวัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์
มหาสารคาม
(ตลาด, เมือง)

พนักงานฝ่ายผลิัต งานเกี่ยวกับยานยนต์ เครื่องกล

23 กันยายน 2557

เพศ ชาย อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.7
ปวส. สาขา เทคนิคยานยนต์....ช่างยนต์ 
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
มหาสารคาม
(เสือโก้ก, วาปีปทุม)

QC / QA

22 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ม.6 สาขา  
กศน.
มหาสารคาม
(ตำบลเสือเฒ่า, อำเภอเชียงยืน)

ธุรการ การเงิน บัญชี

22 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ปริญญาตรี สาขา บัญชี 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาสารคาม
(มะค่า, กันทรวิชัย)

ครู

22 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.8
ปริญญาตรี สาขา การศึกษาปฐมวัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
มหาสารคาม
(ต.โนนแดง, อ.บรบือ)

ประชาสัมพันธ์

22 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
มหาสารคาม
(ต บัวค้อ, เมือง)

พนักงานธุรการ

22 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ต่ำกว่า ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา
มหาสารคาม
(โพนงาม, โกสุมพิสัย)

นักวิชาการเกษตร

22 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 0 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา ชีววิทยา 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาสารคาม
(หนองกุงสวรรค์, โกสุมพิสัย)

คีย์ข้อมูล

22 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนบางมดวิทยา
มหาสารคาม
(เวียงสะอาด, พยัคฆภูมิพิสัย)

พนักงานบัญชี

22 กันยายน 2557

เพศ ชาย อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปวช. สาขา การบัญชี 
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
มหาสารคาม
(ราษฎร์เจริญ, อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย)

เขียนแบบ

21 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปวช. สาขา โยธา 
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
มหาสารคาม
(เหล่าดอกไม้, ชื่นชม)

ครูอัตราจ้าง

21 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา สังคมศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาสารคาม
(ต.ตลาด, อ.เมือง)

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์

21 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา การเมืองการปกครอง 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาสารคาม
(ขามเรียง, กันทรวิชัย)

นิติกร

20 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
มหาสารคาม
(หัวขวาง, โกสุมพิสัย)

พนักงานขาย

20 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ร.รขมิ้นพิทยาสรรพ์
มหาสารคาม
(ตลาด, เมือง)

พนักงานขาย

20 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
ร.ร. ชื่นชมพิทยาคาร
มหาสารคาม
(กุดปลาดุก, ชื่นชม)

ครู/สายงานราชการ/งานบริษัท

20 กันยายน 2557

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาสารคาม
(เขวา, เมือง)

การเงิน สินเชื่อ พนักงานขาย การตลาดฝากถอนเงินทำใบเสร็จ

20 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาตรี สาขา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาสารคาม
(กำพี้, บรบือ)

ธุรการ การเงิน บัญชี คอมพิวเตอร์

20 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 7 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา วิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
มหาสารคาม
(ตลาด, เมืองมหาสารคาม)

คลีนิกความงาม

20 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา รัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาสารคาม
(หนองเม็ก, นาเชือก)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2014 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com