LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน มหาสารคาม
|ผู้สมัครงาน อำนาจเจริญ|ผู้สมัครงาน บึงกาฬ|ผู้สมัครงาน บุรีรัมย์|ผู้สมัครงาน ชัยภูมิ|ผู้สมัครงาน กาฬสินธ์|ผู้สมัครงาน ขอนแก่น|ผู้สมัครงาน เลย|ผู้สมัครงาน มหาสารคาม|ผู้สมัครงาน มุกดาหาร|ผู้สมัครงาน นครพนม|ผู้สมัครงาน นครราชสีมา|ผู้สมัครงาน หนองบัวลำภู|ผู้สมัครงาน หนองคาย|ผู้สมัครงาน ร้อยเอ็ด|ผู้สมัครงาน สกลนคร|ผู้สมัครงาน ศรีสะเกษ|ผู้สมัครงาน สุรินทร์|ผู้สมัครงาน อุบลราชธานี|ผู้สมัครงาน อุดรธานี|ผู้สมัครงาน ยโสธร|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 นักวิชาการเกษตร

21 พฤศจิกายน 2557

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา เกษตรป่าไม้ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาสารคาม
(บัวค้อ, เมือง)

พนักงานขาย แคชเชียร์

21 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
ร.ร.เทศบาลบรูพาพิทยาคาร
มหาสารคาม
(ต.แวงน่าง, อ.เมือง)

ครู

21 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสต์ทั่วไป 
มหววิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาสารคาม
(แพง, โกสุมพิสัย)

การตลาด ฝ่ายบุคคล

21 พฤศจิกายน 2557

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา เศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาสารคาม
(แก้งแก, โกสุมพิสัย)

บริการลูกค้า

21 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปริญญาตรี สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทาลัยราชภัฎมหาสารคาม
มหาสารคาม
(เชียงยืน, เชียงยืน)

QC

21 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
ร.ร.หัวเรือพิทยาคม
มหาสารคาม
(ต.หัวเรือ, อ.วาปีปทุม)

ช่างซ่อมบำรุง

20 พฤศจิกายน 2557

เพศ ชาย อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ปวส. สาขา ช่างเทคนิคอุสาหกรรม 
วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม
มหาสารคาม
(หนองคูขาด, บรบือ)

Technician

20 พฤศจิกายน 2557

เพศ ชาย อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาสารคาม
(แวงน่าง, เมืองมหาสารคาม)

ครูสอนคอมพิวเตอร์

20 พฤศจิกายน 2557

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ศึกษษ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาสารคาม
(ราษฎร์เจริญ, พยัคฆภูมิพิสัย)

Graphics Design,ธุรการ,งานบริการ

20 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา นฤมิตศิลป์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาสารคาม
(เขวาไร่, โกสุมพิสัย)

ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด พนักงานขาย

20 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา จุลชีววิทยา 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาสารคาม
(เขวาไร่, โกสุมพิสัย)

พนักงานขาย

20 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
บ้านแท่นวิทยา
มหาสารคาม
(ยางท่าแจ้ง, โกสุมพิสัย)

พนักงานขาย

19 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.7
ม.6 สาขา  
โรงเรียนตามอัธยาศัยเขตจอมทอง
มหาสารคาม
(เขวาไร่, นาเชือก)

วิศวกร

19 พฤศจิกายน 2557

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาสารคาม
(นาโพธิ์, กุดรัง)

ช่างยนต์

19 พฤศจิกายน 2557

เพศ ชาย อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปวส. สาขา ช่างยนต์ 
วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย
มหาสารคาม
(ต.ปะหลาน, อ.พยัคฆภูมิพิสัย)

พนักงานขาย

19 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.7
ม.6 สาขา วิทย์ 
สารคามพิทยาคม
มหาสารคาม
(ต.หนองไฮ, วาปีปทุม)

พนักงานขาย พนักงานฝ่ายผลิต พนักงานแผนกบริการ

19 พฤศจิกายน 2557

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ม.6 สาขา ศิลป์-ภาษา 
อุดมอักษรพิทยาคม
มหาสารคาม
(หนองเม็ก, นาเชือก)

ฝ่ายผลิต

18 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา การจัดการ 
มหาวิทลัยราชภัฎมหาสารคาม
มหาสารคาม
(นาสีนวล, พยัคฆภูมิพิสัย)

Technician

18 พฤศจิกายน 2557

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่น
มหาสารคาม
(ตลาด, เมือง)

พนักงานขาย

18 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 17 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
รร เทศบาลบ้านส่องนางใย
มหาสารคาม
(, เมือง)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2014 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com