LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน ลำปาง
|ผู้สมัครงาน เชียงใหม่|ผู้สมัครงาน เชียงราย|ผู้สมัครงาน กำแพงเพชร|ผู้สมัครงาน ลำพูน|ผู้สมัครงาน ลำปาง|ผู้สมัครงาน แม่ฮ่องสอน|ผู้สมัครงาน น่าน|ผู้สมัครงาน พะเยา|ผู้สมัครงาน เพชรบูรณ์|ผู้สมัครงาน พิจิตร|ผู้สมัครงาน พิษณุโลก|ผู้สมัครงาน แพร่|ผู้สมัครงาน สุโขทัย|ผู้สมัครงาน ตาก|ผู้สมัครงาน อุตรดิตถ์|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 Pc ขายโทรศัพท์มือถือ

30 สิงหาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์กราฟิค 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
ลำปาง
(ชมพู, เมือง)

ประชาสัมพันธ์ ลูกค้าสัมพันธ์ พนักงานขาย ธุรการ

30 สิงหาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา นิเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ลำปาง
(แม่เมาะ, แม่เมาะ)

ขายโทรสับมือถือ

29 สิงหาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 17 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
รร.ชุมชนบ้านจัววิทยา
ลำปาง
(สมัย, สบปราบ)

พนักงานผลิด

29 สิงหาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.9
ต่ำกว่า ม.6 สาขา การศืกษาขั้นพื้นฐาน 
ร.ร วิทิตธรรมคุณอุปถัมภ์
ลำปาง
(ตำบลหลวงเหนือ, งาว)

ฝ่ายผลิต

29 สิงหาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา  
ก.ศ.น เชียงราย
ลำปาง
(ลำปางหลวง, เกาะคา)

พนักงานออฟฟิศ พนักงานฝ่ายผลิต

29 สิงหาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา การจัดการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง
ลำปาง
(ดอนไฟ, แม่ทะ)

พนักงานฝ่ายผลิต

29 สิงหาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา การจัดการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง
ลำปาง
(ดอนไฟ, แม่ทะ)

ครูคหกรรม ครูการงานพื้นฐานอาชีพ

28 สิงหาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา คหกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ลำปาง
(ตวิเชตนคร, แจ้ห่ม)

พนงบริการห้องอาหาร,แม่บ้าน

28 สิงหาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 41 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
คำเที่ยงอนุสสรณ์
ลำปาง
(วังเหนือ, วังเหนือ)

พนักงานขาย

28 สิงหาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปวส. สาขา ไฟฟ้ากำลัง 
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ลำปาง
(พระบาท, เมือง)

ฝ่ายผลิต

28 สิงหาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา
ลำปาง
(แม่สุก, แจ้ห่ม)

แคชเชียร์,พนักงานเสิร์ฟ

28 สิงหาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ม.6 สาขา  
โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
ลำปาง
(ลำปางหลวง, เกาะคา)

พนังงานขับรถ เป็นผู้หญิง

27 สิงหาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ม.6 สาขา  
บุญวาทย์วิทยาลัย
ลำปาง
(หัวเวียง, เมือง)

ลูกค้าสัมพันธ์ , เร่งรัดหนี้สิน

27 สิงหาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ลำปาง
(วังซ้าย, วังเหนือ)

พนักงานธุรการ,เลขานุการ,พนักงานคอมพิวเตอร์,แคชเชียร์,พนักงานขาย

27 สิงหาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
ลำปาง
(นาครัว, แม่ทะ)

พนักงานขาย

27 สิงหาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.8
ม.6 สาขา ศิลภาษา 
รรเกาะคาวิทยาคม
ลำปาง
(วังพร้าว, เกาะคา)

ช่างเชื่อม

27 สิงหาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 36 ปี ประสบการณ์ 7 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง
ลำปาง
(หัวเสือ, แม่ทะ)

ฝ่ายผลิต

27 สิงหาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.8
ม.6 สาขา ศิลภาษา 
โรงเรียนเขลางนครลำปาง
ลำปาง
(บ่อแฮ้ว, เมือง)

พนักงานทั่วไป

27 สิงหาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา นิเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี
ลำปาง
(เสด็จ, เมืองลำปาง)

พนักงานผลิด

27 สิงหาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ม.6 สาขา ไทย-สังคม 
โรงเรียนเถินวิทยา
ลำปาง
(แม่มอก, เถิน)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2015 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com