LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน ลพบุรี
|ผู้สมัครงาน อ่างทอง|ผู้สมัครงาน อยุธยา|ผู้สมัครงาน ชัยนาท|ผู้สมัครงาน กาญจนบุรี|ผู้สมัครงาน ลพบุรี|ผู้สมัครงาน นครปฐม|ผู้สมัครงาน นครสวรรค์|ผู้สมัครงาน เพชรบุรี|ผู้สมัครงาน ประจวบคีรีขันธ์|ผู้สมัครงาน ราชบุรี|ผู้สมัครงาน สมุทรสาคร|ผู้สมัครงาน สมุทรสงคราม|ผู้สมัครงาน สิงห์บุรี|ผู้สมัครงาน สระบุรี|ผู้สมัครงาน สุพรรณบุรี|ผู้สมัครงาน อทัยธานี|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 งานธนาคาร,บัญชี,ครู,ประชาสัมพันธ์,พนักงานต้อนรับ,พนักให้บริการต่าวๆ

29 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา วิชาภาษาไทย 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ลพบุรี
(ทะเลชุบศร, เมือง)

ผู้ช่วยพยาบาลPN

28 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 7 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ม.6 สาขา การดูแลเด็กและผู้สูงอายุ 
โรงเรียนนครการบริบาล
ลพบุรี
(หลุมข้าว, โคกสำโรง)

สโตส์

28 กรกฎาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนดงตาลวิทยา
ลพบุรี
(งิ้วราย, เมือง)

ออกแบบภายใน ทุกอย่าง

27 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา ออกแบบภายใน 
วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ลพบุรี
(ต.โคกกะเทียม, เมืองลพบุรี)

งานบริการกาตลาด

27 กรกฎาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปวส. สาขา ไฟฟ้ากำลัง 
วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
ลพบุรี
(เขาพระงาม, เมือง)

ฝ่ายผลิต

26 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ปวช. สาขา พณิชยการ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี
ลพบุรี
(ชอนน้อย, พัฒนานิคม)

พนักงานขาย

26 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ม.6 สาขา ภาษา-คณิต 
โรงเรียนโคกสำโรงวิทยา
ลพบุรี
(โคกสำโรง, โคกสำโรง)

ช่าง

26 กรกฎาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปวส. สาขา การก่อสร้าง 
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่2
ลพบุรี
(โคกสลุง, พัฒนานิคม)

ธุรการ ข้อมูล เอกสาร

25 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 8 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ 
โรงเรียนพณิชยการช่างเทคนิคลำนารายณ์
ลพบุรี
(โคกสลุง, พัฒนานิคม)

ผู้จักการร้าน ,พนักงานขาย

25 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 6 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา การจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ลพบุรี
(ป่าตาล, เมือง)

อาจารย์สอนภาษาอังกฤษในวิทยาลัย, เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศ

24 กรกฎาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา ภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยลัยราชภัฏเทพสตรี
ลพบุรี
(โคกตูม, เมือง)

พนักงานบัญชี

24 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา การบัญชี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ลพบุรี
ลพบุรี
(บ้านเบิก, ท่าวุ้ง)

พนักงานขาย

23 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา  
การศึกษานอกโรงเรียน อ.ชัยบาดาล ลพบุรี
ลพบุรี
(ลำนารายณ์, ชัยบาดาล)

จัดซิมผลิตภัณท์ทิปโก

22 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา คณิต 
โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา
ลพบุรี
(บ้านทราย, บ้านหมี่)

พนักงานผลิร

22 กรกฎาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.8
ม.6 สาขา  
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จ.ลพบุรี
ลพบุรี
(ชอนน้อย, พัฒนานิคม)

การตลาด,ออแกไนซ์,it

21 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ลพบุรี
(กกโก, เมือง)

ฝ่ายบุคคล/ธุรการ/ประชาสัมพันธิ์

21 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา บริหารรัฐกิจ 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ลพบุรี
(ชอนสารเดช, หนองม่วง)

p c ขายของต่างๆ

21 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ปวช. สาขา พณิชยการ 
ศูนย์การศึกษานอกระบบ
ลพบุรี
(เขาพระงาม, เมื่อง)

พนังงานขาย

21 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ม.6 สาขา วิท-คณิต 
โคกกระเทียมวิทยาลัย
ลพบุรี
(เขาพระงาม, เมือง)

ช่าง

21 กรกฎาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ช่างยนต์ 
วิทยาลัยการอาชีพโคกสำโรง
ลพบุรี
( เพนียด, โคกสำโรง)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2014 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com