LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน ลพบุรี
|ผู้สมัครงาน อ่างทอง|ผู้สมัครงาน อยุธยา|ผู้สมัครงาน ชัยนาท|ผู้สมัครงาน กาญจนบุรี|ผู้สมัครงาน ลพบุรี|ผู้สมัครงาน นครปฐม|ผู้สมัครงาน นครสวรรค์|ผู้สมัครงาน เพชรบุรี|ผู้สมัครงาน ประจวบคีรีขันธ์|ผู้สมัครงาน ราชบุรี|ผู้สมัครงาน สมุทรสาคร|ผู้สมัครงาน สมุทรสงคราม|ผู้สมัครงาน สิงห์บุรี|ผู้สมัครงาน สระบุรี|ผู้สมัครงาน สุพรรณบุรี|ผู้สมัครงาน อทัยธานี|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 พนักงานขาย

4 ธันวาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 10 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา - 
กศน.ลำนารายณ์
ลพบุรี
( ต.ลำนารายณ์, อ. ชัยบาดาล)

พนักงานขาย

3 ธันวาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.8
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
บางปลา
ลพบุรี
(บางกะพี้, บ้านหมี่)

พนักงานขับรถบรรทุก

3 ธันวาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปวช. สาขา อุตสาหกรรมเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง 
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
ลพบุรี
(นิคมสร้างตนเอง, เมือง)

พนักงานขาย, ร.ป.ภ อื่นๆ

3 ธันวาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 36 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ม.6 สาขา พื้นฐานม.ปลาย 
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
ลพบุรี
(ต.นิคมสร้างตนเอง, อ.เมือง)

ผู้ช่วยผู้จักการ

3 ธันวาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีการผลิตพืช 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่
ลพบุรี
(สะแกราบ, โคกสำโรง)

การเงิน / ธุรการ / สินเชื่อ / ธนาคาร

3 ธันวาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปวส. สาขา การตลาด 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการ
ลพบุรี
(พัฒนานิคม, พัฒนานิคม)

ช่างไฟฟ้า

2 ธันวาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา ไฟฟ้าอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี
ลพบุรี
(ท่าหิน, เมือง)

ผู้ช่วยผู้จัดการ

2 ธันวาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
นาภูพิทยาคม
ลพบุรี
(เขาพระงาม, เมือง)

พนักงานขาย

2 ธันวาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 18 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนปิยะบุตร์
ลพบุรี
(บ้านทราย, บ้านหมี่)

พนักงานขาย

1 ธันวาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนเทศบาล2วัดแก้วจันทราราม
ลพบุรี
(เขาสมอคอน, ท่าวุ้ง)

พนักงานจัดเรียง

1 ธันวาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนบ้านขามป้อม
ลพบุรี
(ท่าแค, เมือง)

เจ้าหน้าที่ติดตามและเร่งรัดหนี้สินภาคสนาม (ลพบุรี)

1 ธันวาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 8 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปวช. สาขา ช่างยนต์ 
วิทลัยเทคนิคลพบุรี
ลพบุรี
(ต.โคกลำพาน, เมืองลพบุรี)

เจ้าหน้าที่ประสานงาน

1 ธันวาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 46 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา สังคมศึกษา 
มหาลัยราชภัฏเทพสตรีลพบุรี
ลพบุรี
(ถนนใหญ่, เมืองลพบุนี)

ธุรการ

1 ธันวาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปวส. สาขา บริหารธุรกิจ (คอมพิวเตอร์) 
โรงเรียนเทคโนโลยีละโว้
ลพบุรี
(เขาพระงาม, เมือง)

บัญชี

1 ธันวาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปวส. สาขา การบัญชี 
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
ลพบุรี
(ท่าแค, เมืองลพบุรี)

พนักงานธุรการ,พนักงานขายล,แคชเชียร์

1 ธันวาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
โรงเรียนพัฒนบริหารธุรกิจ
ลพบุรี
(กกโก, เมืองลพบุรี)

พนักงานขาย

30 พฤศจิกายน 2559

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ทั่วไป 
หนองม่วงวิทยา
ลพบุรี
(ชอนสมบูรณ์, หนองม่วง)

พนักงาน

30 พฤศจิกายน 2559

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ม.6 สาขา  
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
ลพบุรี
(บ้านเบิก, ท่าวุ้ง)

ธุรการ

30 พฤศจิกายน 2559

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปวช. สาขา พาณิชยการ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้
ลพบุรี
(โคกสำโรง, โคกสำโรง)

พนักงานขาย ยีนส์ wrangler

30 พฤศจิกายน 2559

เพศ ชาย อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.8
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ศิลป์/ภาษา 
โคกกะเทียมวิทยาลัย
ลพบุรี
(ท่าแค, เมือง)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2016 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com