หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน ลงโฆษณางาน ค้นหาใบสมัครงาน คู่มือการใช้งาน

ผู้สมัครงาน จันทบุรี

ค้นหาพนักงาน
ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
แชร์หน้านี้ให้เพื่อน
ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

เช่น
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 23 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา สัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  เกรดเฉลี่ย 2.6  ประสบการณ์ 0 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป

จันทบุรี (ทุ่งเบญจา, ท่าใหม่)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
18 พฤษภาคม 2562


พนักงานการตลาด
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 27 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา การตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  เกรดเฉลี่ย 2.9  ประสบการณ์ 3 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป

จันทบุรี (ท่าช้าง, เมือง)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
18 พฤษภาคม 2562


พนักงานบริการ พนักงานต้อนรับ
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 22 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา การท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  เกรดเฉลี่ย 2.9  ประสบการณ์ 0 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 1,000 บาทขึ้นไป

จันทบุรี (วังใหม่, นายายอาม)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
18 พฤษภาคม 2562


พนักงานบริการ
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ ชาย อายุ 19 ปี วุฒิ ม.6 สาขา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จันทบุรี  เกรดเฉลี่ย 3.2  ประสบการณ์ 0 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป

จันทบุรี (ตลาด, เมือง)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
18 พฤษภาคม 2562


HR , เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ ชาย อายุ 23 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา (กทม.)  เกรดเฉลี่ย 2.5  ประสบการณ์ 0 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป

จันทบุรี (ท่าช้าง, เมือง)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
16 พฤษภาคม 2562


พนักงานขาย
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 31 ปี วุฒิ ม.6 สาขา กศน.เมืองจันทบุรี  เกรดเฉลี่ย 2.5  ประสบการณ์ 3 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป

จันทบุรี (เกาะะขวาง, เมือง)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
16 พฤษภาคม 2562


พนักงานขาย พนักงานเชียร์ขาย
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 26 ปี วุฒิ ต่ำกว่า ม.6 สาขา โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี  เกรดเฉลี่ย 3.4  ประสบการณ์ 3 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป

จันทบุรี (พลับพลา, เมืองจันทบุรี)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
16 พฤษภาคม 2562


อื่นๆ
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 29 ปี วุฒิ ม.6 สาขา ศรียานุสรณ์  เกรดเฉลี่ย 2.0  ประสบการณ์ 0 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป

จันทบุรี (คลองนารายณ์, )
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
16 พฤษภาคม 2562


พนักงาน​ขาย
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ ชาย อายุ 24 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์​ มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​รำไพพรรณ​ี  เกรดเฉลี่ย 2.2  ประสบการณ์ 0 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป

จันทบุรี (ท่าช่าง, เมืองจันทบุรี​)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
15 พฤษภาคม 2562


บัญชีทั่วไป
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 21 ปี วุฒิ ปวช. สาขา การบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษา พิษณุโลก  เกรดเฉลี่ย 2.5  ประสบการณ์ 0 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป

จันทบุรี (ตะกาดเง้า, ท่าใหม่)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
15 พฤษภาคม 2562


ทั่วไป
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 20 ปี วุฒิ ม.6 สาขา บัญชีบัณฑิต โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม  เกรดเฉลี่ย 2.5  ประสบการณ์ 0 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป

จันทบุรี (ท่าช้าง, เมือง)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
15 พฤษภาคม 2562


บัญชี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 23 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา การบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี  เกรดเฉลี่ย 3.8  ประสบการณ์ 0 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป

จันทบุรี (ท่าช้าง, เมือง)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
14 พฤษภาคม 2562


ช่างเทคนิค
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ ชาย อายุ 20 ปี วุฒิ ปวส. สาขา ช่างเทคนิค วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี  เกรดเฉลี่ย 3.2  ประสบการณ์ 0 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป

จันทบุรี (ตำบล วังใหม่, อำเภอ นายายอาม)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
13 พฤษภาคม 2562


ครูพี่เลี้ยง
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 22 ปี วุฒิ ม.6 สาขา วิทย์-คณิต โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม  เกรดเฉลี่ย 3.3  ประสบการณ์ 0 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป

จันทบุรี (พลวง, เขาคิชฌกูฏ)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
13 พฤษภาคม 2562


บริการ
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 0 ปี วุฒิ ม.6 สาขา สาขาการงานการอาชีพ เบญจมานุสรณ์ จันทบุรี  เกรดเฉลี่ย 2.2  ประสบการณ์ 1 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป

จันทบุรี (คลองใหญ่, โป่งน้ำร้อน)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
13 พฤษภาคม 2562


พนักงานขา
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 29 ปี วุฒิ ต่ำกว่า ม.6 สาขา ร.ร.มะขามสรรเสริญ  เกรดเฉลี่ย 2.2  ประสบการณ์ 0 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป

จันทบุรี (ต.อ่างคีรี, อ.มะขาม)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
13 พฤษภาคม 2562


Admin , Marketing , Management
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 25 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา International Business Management Eastern Asia University  เกรดเฉลี่ย 2.7  ประสบการณ์ 3 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป

จันทบุรี (ตะกาดเง้า, ท่าใหม่)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
12 พฤษภาคม 2562


คอมพิวเตอร์ ช่างไฟฟ้า
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ ชาย อายุ 30 ปี วุฒิ ต่ำกว่า ม.6 สาขา - โรงเรียนวัดจันทนาราม(ศรีรองเมืองอุทิศ)  เกรดเฉลี่ย 1.49  ประสบการณ์ 6 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป

จันทบุรี (คลองนารายณ์, เมือง)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
12 พฤษภาคม 2562


พนักงาน​ขาย
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ ชาย อายุ 24 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์​ มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​รำไพพรรณ​ี  เกรดเฉลี่ย 2.2  ประสบการณ์ 0 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป

จันทบุรี (ท่าช่าง, เมืองจันทบุรี​)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
12 พฤษภาคม 2562


บัญชี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
เพศ หญิง อายุ 23 ปี วุฒิ ปริญญาตรี สาขา การบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี  เกรดเฉลี่ย 3.2  ประสบการณ์ 5 ปี
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป

จันทบุรี (เกาะขวาง, เมือง)
https://www.jobpub.com/new_images/w_dot.gif
Active ล่าสุด :
12 พฤษภาคม 2562
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>
Live Chat