LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน จันทบุรี
|ผู้สมัครงาน ฉะเชิงเทรา|ผู้สมัครงาน ชลบุรี|ผู้สมัครงาน จันทบุรี|ผู้สมัครงาน นครนายก|ผู้สมัครงาน ปราจีนบุรี|ผู้สมัครงาน ระยอง|ผู้สมัครงาน สระแก้ว|ผู้สมัครงาน ตราด|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 ฝ่ายบุคคล เจ้าหน้าที่สินเชื่อ จัดซื้อ ธุรการ

16 ธันวาคม 2561

เพศ ชาย อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 9 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ 
ม.ราชภัฎรำไพรรณี
จันทบุรี
(หนองชิ่ม, แหลมสิงห์)

แล้วแต่ทางบริษัทคับ

16 ธันวาคม 2561

เพศ ชาย อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา ศิลป์ คำนวณ 
โรงเรียนสิงห์สมุทร
จันทบุรี
(ต.สัตหีบ, อ.สัตหีบ)

บริการลูกค้า

15 ธันวาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 1 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ม.6 สาขา  
วัดใหม่บรูพาสถานศึกษานอกพื้นที่
จันทบุรี
(โขมง, ท่าใหม่)

เสริฟ ขาย

14 ธันวาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 1 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.6
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
บ้านบ่อเวฬุ
จันทบุรี
(บ่อเวฬุ, ขลุง)

ผู้ช่วยผู้จัดการ

14 ธันวาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ 
วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว จันทบุรี
จันทบุรี
(ทรายขาว, สอยดาว)

ผู้จการสาขา

14 ธันวาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 37 ปี ประสบการณ์ 16 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจการจัดการทั่วไป 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
จันทบุรี
(วัดใหม่, เมือง)

พนักงานรักษาความปลอดภัย

13 ธันวาคม 2561

เพศ ชาย อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ต่ำกว่า ม.6 สาขา วิทย์คณิต 
เบญจมราชูทิศ
จันทบุรี
(ปัถวี, มะขาม)

พนักงานขายกาแฟ

12 ธันวาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 1 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียน พูลสวัสดิ์ราษนุกูล
จันทบุรี
(คลองขุด, ท่าใหม่)

ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน. พนักงานขาย

10 ธันวาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา ศิลปศาสตร์ 
ราชภัฏรำไพพรรณี
จันทบุรี
(ต.ตลาด, เมือง)

พนักงานขับรถ ช่างเครื่องยนต์

9 ธันวาคม 2561

เพศ ชาย อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.7
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ดนตรี อื่นๆ 
วัดเปี่ยมนิโครธาราม
จันทบุรี
(ท่าใหม่, ท่าใหม่)

บริการ

6 ธันวาคม 2561

เพศ ชาย อายุ 35 ปี ประสบการณ์ 10 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา รัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี
จันทบุรี
(หนองบัว, เมือง)

การจัดการ/ฝ่ายบุคคล/ธุรการ

6 ธันวาคม 2561

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
จันทบุรี
(วัดใหม่, เมือง)

PC

5 ธันวาคม 2561

เพศ ชาย อายุ 1 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
กรุงเทพคริสเตียน
จันทบุรี
(จันทนิมิต, เมือง)

ประชาสัมพันธ์ ธุรการ

4 ธันวาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา ธุรกิจการบิน 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
จันทบุรี
(ตลาด, เมือง)

หน้าลาน

4 ธันวาคม 2561

เพศ ชาย อายุ 10 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.8
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
อนุบาลจันทบุรี
จันทบุรี
(จันทนิมิต, อ.เมือง)

พนักงานขาย

3 ธันวาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนสอยดาววิทยา
จันทบุรี
(ทับช้าง, สอยดาว)

บุคคล,ทั่วไป,ขาย

2 ธันวาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 36 ปี ประสบการณ์ 13 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา บริหารทรัพยากรมนุษย์ 
ม.ราชภัฏรำไพพรรณี
จันทบุรี
(วัดใหม่, เมือง)

พนักงานขายอุปกรณ์ไฟฟ้า

30 พฤศจิกายน 2561

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ม.6 สาขา การงานอาชีพ 
โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จันทบุรี
จันทบุรี
(ปัถวี, มะขาม)

พนักงานขายน้ำมันเครื่อง

29 พฤศจิกายน 2561

เพศ ชาย อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา การตลาด 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จันทบุรี
(ตลาด, เมือง)

พนักงานฝ่ายบุคคล/พนักงานธุรการ

29 พฤศจิกายน 2561

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
จันทบุรี
(ขุนซ่อง, แก่งหางแมว)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2019 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com