LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน จันทบุรี
|ผู้สมัครงาน ฉะเชิงเทรา|ผู้สมัครงาน ชลบุรี|ผู้สมัครงาน จันทบุรี|ผู้สมัครงาน นครนายก|ผู้สมัครงาน ปราจีนบุรี|ผู้สมัครงาน ระยอง|ผู้สมัครงาน สระแก้ว|ผู้สมัครงาน ตราด|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 ไอที

15 สิงหาคม 2561

เพศ ชาย อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ 
มหาลัย บูรพา
จันทบุรี
(จันทนิมิต, เมือง)

ผู้จัดการขายและการตลาด

14 สิงหาคม 2561

เพศ ชาย อายุ 35 ปี ประสบการณ์ 11 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา นิเทศศาสตร์ วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
จันทบุรี
(พลับพลา, เมืองจันทบุรี)

ProductEnigneering

14 สิงหาคม 2561

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมโลจิสติกส์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
จันทบุรี
(วัดใหม่, เมือง)

พนักงานขาย

14 สิงหาคม 2561

เพศ ชาย อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนปะตงวิทยา
จันทบุรี
(โปร่งน้ำร้อน, โปร่งน้ำร้อน)

พนักงาน

14 สิงหาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 18 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ศรียานุสรณ์
จันทบุรี
(พลับพลา, เมือง)

พนักงานขาย

13 สิงหาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนวังทรายพูนวิทยา
จันทบุรี
(พลับพลา, เมือง)

QA R&D

13 สิงหาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมเคมี 
มหาวิทยาลัยบูรพา
จันทบุรี
(นายายอาม, นายายอาม)

แคชเชียร์หน้าลาน

13 สิงหาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ต่ำกว่า ม.6 สาขา การศึกษาภาคบังคับ 
โรงเรียนศรียานุสรณ์จันทบุรี
จันทบุรี
(ชากไทย, เขาคิชฌกูฏ)

พนักงานขาย PC หัวหน้าแผนก

13 สิงหาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา อาหารและโภชนาการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
จันทบุรี
(วัดใหม่, เมือง)

พนักงานกรมประมง, พนักงานอควาเรี่ยม, คีย์ข้อมูล

12 สิงหาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีทางทะเล 
มหาวิทยาลัยบูรพา
จันทบุรี
(โขมง, ท่าใหม่)

พนักงานขาย ,เจ้าหน้าที่บุคคล

11 สิงหาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย
สาขา  
จันทบุรี
(กระแจะ, นายายอาม)

ผู้จัดการร้านฝึกหัด,ประสานงาน,พนักงานขาย

10 สิงหาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา ภาษาตะวันออก (ภาษาจีน) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จันทบุรี
(ทุ่งขนาน, สอยดาว)

การตลาด ฝ่ายบุคคล

10 สิงหาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.8
ปริญญาตรี สาขา รัฐศาสตร์บัณฑิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
จันทบุรี
(คลองนารายณ์, เมือง)

Pc

10 สิงหาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 6 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ม.6 สาขา ศิลป์-คำนวณ 
ศรียานุสรณ์
จันทบุรี
(หนองบัว, เมือง)

งานธุรการ,เลขานุการ,ฝ่ายบุคคล

10 สิงหาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.7
ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยบูรพา
จันทบุรี
(พลับพลา, เมือง)

ธุรการ

9 สิงหาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา ภาษาไทย 
ราชภัฎรำไพพรรณี
จันทบุรี
(ท่าช้าง, เมือง)

พนักงานแคชเชียร์

9 สิงหาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ม.6 สาขา  
โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม
จันทบุรี
(ทับช้าง, สอยดาว)

ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายการเงิน

9 สิงหาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาตรี สาขา การจัดการ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จันทบุรี
(ตลาด, เมือง)

งานธุรการ งานสอนภาษา Admin

8 สิงหาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาตรี สาขา ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
จันทบุรี
(เกาะขวาง, เมือง)

พนักงาน รปภ คลัง

8 สิงหาคม 2561

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา  
เบญจมราชูทิศ จันทบุรี
จันทบุรี
(บางกะไชย, แหลมสิงห์)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2018 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com