LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน จันทบุรี
|ผู้สมัครงาน ฉะเชิงเทรา|ผู้สมัครงาน ชลบุรี|ผู้สมัครงาน จันทบุรี|ผู้สมัครงาน นครนายก|ผู้สมัครงาน ปราจีนบุรี|ผู้สมัครงาน ระยอง|ผู้สมัครงาน สระแก้ว|ผู้สมัครงาน ตราด|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 คลังสินค้า

18 ตุลาคม 2561

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมโลจิสติกส์ 
ราชฎัฏรำไพพรรณี
จันทบุรี
(ท่าช้า, เมือง)

ช่างไฟ ขับรถ

17 ตุลาคม 2561

เพศ ชาย อายุ 44 ปี ประสบการณ์ 15 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ม.6 สาขา  
กศน.บ้านฉาง ระยอง
จันทบุรี
(ขลุง, ขลุง)

พนักงานขาย,พนักงานต้อนรับ

17 ตุลาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา เอเชียศึกษา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร
จันทบุรี
(วังโตนด, นายายอาม)

การตลาด

17 ตุลาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปวส. สาขา การตลาด 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์
จันทบุรี
(ต.บางกะจะ, อ.เมือง)

pcสินค้าตัวเมืองจันทบุรี

17 ตุลาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ม.6 สาขา  
กศน.ขลุง
จันทบุรี
(ตลาด, เมือง)

เจ้าหน้าที่การเงิน

17 ตุลาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.9
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีการจัดการสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชมงคลจันทบุรี
จันทบุรี
(ทรายขาว, สอยดาว)

Sale

16 ตุลาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา เกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี
จันทบุรี
(ทรายขาว, สอยดาว)

พนักงานขาย,พนักงานขับรถ

15 ตุลาคม 2561

เพศ ชาย อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.5
ม.6 สาขา ศิลป์ 
โรงเรียนเบญจมินทร์
จันทบุรี
(เกาะขวาง, เมือง)

ผู้ช่วยผู้จัดการฝึกหัด

14 ตุลาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี
จันทบุรี
(ท่าช้าง, เมือง)

ผู้ช่วยผู้จัดการ พนักงานขาย

14 ตุลาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.6
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
จันทบุรี
(ตลาด, เมืองจันทบุรี)

พนักงานขาย

12 ตุลาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
สตรีประเสริฐศิลป์
จันทบุรี
(ท่าช้าง, เมืองจันทบุรี)

พนักงานขาย,พนักงานประจำร้าน

12 ตุลาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา การจัดการ 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
จันทบุรี
(ทับช้าง, สอยดาว)

พนักงานขาย

11 ตุลาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา ภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
จันทบุรี
(แก่งหางแมว, แก่งหางแมว)

ออกบูทต่างๆ

10 ตุลาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 1,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
สตรีมารดาพิทักษ์
จันทบุรี
(จันทนิมิต, เมือง)

พนักงานขา

9 ตุลาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 17 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 6,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ม.6 สาขา การงานคหะกรรม 
โรงเรียนเบบญจมานุสรณ์
จันทบุรี
(วัดใหม่, เมือง)

Production Operator

9 ตุลาคม 2561

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปวส. สาขา ช่างก่อสร้าง 
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
จันทบุรี
(บางกะจะ, เมือง)

สายตรวจรปภ. รปภ.

8 ตุลาคม 2561

เพศ ชาย อายุ 50 ปี ประสบการณ์ 22 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปริญญาตรี สาขา พลศึกษา 
สถาบันราชภัฏรำไพพรรณี
จันทบุรี
(ท่าช้าง, เมือง)

staff / ธุรการ

7 ตุลาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ม.6 สาขา วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
โรงเรียนท่าใหม่"พ฿ลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล"
จันทบุรี
(ทุ่งเบญจา, ท่าใหม่)

ยกสต็อกสินค้า

6 ตุลาคม 2561

เพศ ชาย อายุ 50 ปี ประสบการณ์ 21 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปริญญาตรี สาขา พลศึกษา 
สถาบันราชภัฏรำไพพรรณี
จันทบุรี
(ท่าช้าง, เมือง)

พนักงาน

6 ตุลาคม 2561

เพศ ชาย อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนหนองมะค่า
จันทบุรี
(ตลาด, เมือง)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2018 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com