LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน เชียงราย
|ผู้สมัครงาน เชียงใหม่|ผู้สมัครงาน เชียงราย|ผู้สมัครงาน กำแพงเพชร|ผู้สมัครงาน ลำพูน|ผู้สมัครงาน ลำปาง|ผู้สมัครงาน แม่ฮ่องสอน|ผู้สมัครงาน น่าน|ผู้สมัครงาน พะเยา|ผู้สมัครงาน เพชรบูรณ์|ผู้สมัครงาน พิจิตร|ผู้สมัครงาน พิษณุโลก|ผู้สมัครงาน แพร่|ผู้สมัครงาน สุโขทัย|ผู้สมัครงาน ตาก|ผู้สมัครงาน อุตรดิตถ์|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 พนักงานขาย

28 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 6,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.9
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนเชียงใหม่มัธยม
เชียงราย
(ศรีดอนชัย, เชียงของ)

พนักงานขาย pc เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

28 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ม.6 สาขา ศิลป์-คำนวณ 
ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
เชียงราย
(รอบเวียง, เมือง)

พนักงาน

27 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนปล้องวิทยาคม
เชียงราย
(หนองแรด, เทิง)

พนักงาน

27 พฤศจิกายน 2557

เพศ ชาย อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ม.6 สาขา ศิลป์-ภาษา 
โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก
เชียงราย
(ปงน้อย, ดอยหลวง)

พนักงานออฟฟิต,งานธุรการ,พนักงานโรงแรม,พนักงานทัวร์

27 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เชียงราย
(ป่าแดด, แม่สรวย)

PC,พนักงานขาย

27 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.8
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ม.3 
โรงเรียนบ้านป่าเหมือด
เชียงราย
(เวียงพางคำ, แม่สาย)

Planning, Import and Export,QC.Warehouse

27 พฤศจิกายน 2557

เพศ ชาย อายุ 1 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมโลจิสติกส์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เชียงราย
(ไม้ยา, พญาเม็งราย)

QA-QC

27 พฤศจิกายน 2557

เพศ ชาย อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ปวช. สาขา ช่างเชื่อมโลหะการ 
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
เชียงราย
(ดอนศิลา, เวียงชัย)

พนักงานฝ่ายผลิต

26 พฤศจิกายน 2557

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ม.6 สาขา  
กศน.เขตบางกอกใหญ่
เชียงราย
(เวียงพางคำ, แม่สาย)

พนักงานขาย

26 พฤศจิกายน 2557

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โนนสูงพิทยาคาร
เชียงราย
(ดงมหาวัน, เวียงเชียงรั่ง)

ครัว การตลาด

26 พฤศจิกายน 2557

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา อุตสาหกรรมอาหารและการบริการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
เชียงราย
(บ้านน้อย, สันกำแพง)

ผลิต

26 พฤศจิกายน 2557

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนบ้านเหมื่องแร่
เชียงราย
(ป่าตัน, เมือง)

พี่เยงเด็กอ่อน

26 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ม.6 สาขา  
การศึกษานอกโรงเรียน
เชียงราย
(ท่าสุด, เมือง)

พนักงานขาย

26 พฤศจิกายน 2557

เพศ ชาย อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา ส่งเสริมการเกษตร 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เชียงราย
(จันจว้าใต้, แม่จัน)

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ความงาม

25 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปวช. สาขา การขาย 
โรงเรียนดรุณพิทยาพาณิชยการ
เชียงราย
(รอบเวียง, เมือง)

ดูแลผู้สูงอายุ,ดูแลเด็ก.ดูแลร้านค้า.พนักงานขาย

24 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 44 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา พัฒนาสังคม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เชียงราย
(ป่าแดด, แม่สรวย)

ฝ่ายผลิต

24 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา การจัดการทั่วไป 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เชียงราย
(เกาะช้าง, แม่สาย)

ฝ่ายผลิต

24 พฤศจิกายน 2557

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา การจัดการทั่วไป 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เชียงราย
(เกาะช้าง, แม่สาย)

คีย์ข้อมูล

24 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา การจัดการทั่วไป 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เชียงราย
(เกาะช้าง, แม่สาย)

ช่างซ่อมคอมฯ, พนักงานขายสินค้า IT, งานธุรการเอกสาร

24 พฤศจิกายน 2557

เพศ ชาย อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 9 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.9
ม.6 สาขา  
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จังหวัดพิษณุโลก
เชียงราย
(ต.ป่าอ้อดอนชัย, เมือง)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2014 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com