LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน เชียงราย
|ผู้สมัครงาน เชียงใหม่|ผู้สมัครงาน เชียงราย|ผู้สมัครงาน กำแพงเพชร|ผู้สมัครงาน ลำพูน|ผู้สมัครงาน ลำปาง|ผู้สมัครงาน แม่ฮ่องสอน|ผู้สมัครงาน น่าน|ผู้สมัครงาน พะเยา|ผู้สมัครงาน เพชรบูรณ์|ผู้สมัครงาน พิจิตร|ผู้สมัครงาน พิษณุโลก|ผู้สมัครงาน แพร่|ผู้สมัครงาน สุโขทัย|ผู้สมัครงาน ตาก|ผู้สมัครงาน อุตรดิตถ์|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 การตลาด พนักงานขาย เร่งรัดหนี้สิน โลจิกสติก

4 ธันวาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปวส. สาขา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
เทคโนโลยักรุงธนเชียงรายคอมพิวเตอร์
เชียงราย
(เวียง, เชียงของ)

งานธุรการ

3 ธันวาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ศิลป์ทั่วไป 
โรงเรียนบ้านโนนใหญ่
เชียงราย
(5, ไทรงาม)

วิศวะโลจิสติกส์และการจัดการ สโตร์ admin วิศวะการขาย

3 ธันวาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา โลจิสติกส์และการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัชเชียงราย
เชียงราย
(หงาว, เทิง)

พนักงานฝ่ายบุคคล,ธุรการ ,นักภูมิสารสนเทศ

3 ธันวาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา ภูมิสารสนเทสศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา
เชียงราย
(สันทรายงาม, เทิง)

บาร์,เสริฟ

3 ธันวาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 6 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ม.6 สาขา อังกฤษ-สังคม 
ห้วยสักวิทยาคม
เชียงราย
(ห้วยสัก, เมือง)

พนักวิจัยตลาด

2 ธันวาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 45 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ปริญญาโท สาขา ยุทธศาตร์การพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เชียงราย
(บ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย, )

พนักงาน

2 ธันวาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
กศน.อำเภอเมืองนครปฐม
เชียงราย
(ทุ่งก่อ, เวียงเชียงรุ้ง)

ผู้ช่วยผู้จัดการ Band Shop Samsung (SESA)

2 ธันวาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ม.ราชภัฏเชียงราย
เชียงราย
(ห้วยสัก, เมืองเชียงราย)

ทำสวน..ขับรถ..ช่างไฟ.ช่างปะปา..พูดอังกฤษได้

2 ธันวาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 38 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ทั่วไป 
รร.ปางหมอปวง
เชียงราย
(ต ป่าสัก, อ.เชียแสน)

กู๊ก

1 ธันวาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 37 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ศูนย์บรีการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมืองชลบุรี
เชียงราย
(แม่สลองใน, แม่ฟ้าหลวง)

พนักงานขาย,Pc

1 ธันวาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ทั่วไป 
ขุนตาลวิทยาคม
เชียงราย
(ป่าตาล, ขุนตาล)

พนักงาน

1 ธันวาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 15 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนเทิงวิทยาคม
เชียงราย
(ตับเต่า, เทิง)

ช่างทั่วไป

1 ธันวาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปวช. สาขา ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
เชียงราย
(, ไทย)

ทั่วไป

1 ธันวาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา เศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เชียงราย
(ป่าแดด, ป่าแดด)

พนักงานขับรถ

30 พฤศจิกายน 2559

เพศ ชาย อายุ 45 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.5
ม.6 สาขา ศิลป์-ภาษา 
ปราจิณราษฏรอำรุง
เชียงราย
(ต.หนองหอย, เมืองเชียงใหม่)

สายการสอนและทั่วไป

29 พฤศจิกายน 2559

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.7
ปริญญาโท สาขา การบริการการศึกษา 
มหาลัยราชภัฎเชียงราย
เชียงราย
(แม่เงิน, เชียงแสน)

พนักงานขับรถ

29 พฤศจิกายน 2559

เพศ ชาย อายุ 41 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปริญญาตรี สาขา โปรแกรมวิชา การจัดการทั่วไป 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เชียงราย
(ป่าแดด, แม่สรวย)

ชั้งไฟฟ้า

29 พฤศจิกายน 2559

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.7
ม.6 สาขา  
การศึกษานอกระบบ
เชียงราย
(ไม้ยา, พญาเม็งราย)

พนักงานบัญชี

29 พฤศจิกายน 2559

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาตรี สาขา การบริหารธุรกิจ (การบัญชี) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เชียงราย
(วาวี, แม่สรวย)

callecter superviser

29 พฤศจิกายน 2559

เพศ ชาย อายุ 38 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาโท สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
เชียงราย
(Maesai, ChiangRai)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2016 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com