LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน เชียงราย
|ผู้สมัครงาน เชียงใหม่|ผู้สมัครงาน เชียงราย|ผู้สมัครงาน กำแพงเพชร|ผู้สมัครงาน ลำพูน|ผู้สมัครงาน ลำปาง|ผู้สมัครงาน แม่ฮ่องสอน|ผู้สมัครงาน น่าน|ผู้สมัครงาน พะเยา|ผู้สมัครงาน เพชรบูรณ์|ผู้สมัครงาน พิจิตร|ผู้สมัครงาน พิษณุโลก|ผู้สมัครงาน แพร่|ผู้สมัครงาน สุโขทัย|ผู้สมัครงาน ตาก|ผู้สมัครงาน อุตรดิตถ์|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 แม่บ้าน

16 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 35 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
รร บุญวาทย์วิทยาลัย
เชียงราย
(บ้านเอื้อม, เมือง)

บุคคล

16 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปริญญาตรี สาขา บริหารธุระกิจ 
ราชภัฎเชียงใหม่
เชียงราย
(ท่าก๊อ, แม่สรวย)

พนักงานBA

16 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 35 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.9
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ร.ร สามัคคีวิทยาคม
เชียงราย
(ริมกก, เมือง)

บัญชี

16 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปวส. สาขา การบัญชี 
วิทยาลัยเทคโนโลยีซีเทคแปซิฟิค
เชียงราย
(แม่พริก, แม่สรวย)

ขับรถผู้บริหาร

16 มกราคม 2560

เพศ ชาย อายุ 35 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปวช. สาขา การไฟฟ้า 
วิทยาลัยการอาชีพเทิง
เชียงราย
(ยางฮอม, ขุนตาล)

ผลิต.ธุรการ

16 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 35 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปวช. สาขา พานิชยกรรม 
วิทยาลัยการอาชีพ บางละมุง
เชียงราย
(โรงช้าง, ป่าแดด)

พนักงานฝ่ายผลิต

16 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เชียงราย
(เวียงกาหลง, เวียงป่าเป้า)

ผู้ช่วยพยาบาล , ผู้ช่วยเหลือคนไข้

16 มกราคม 2560

เพศ ชาย อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
กศน. อำเภอเทิง
เชียงราย
(งิ้ว, เมือง)

การตลาด

15 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 17 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ต่ำกว่า ม.6 สาขา อุสาหกรรม 
เกษตรเชียงราย
เชียงราย
(แม่เงิน, เชียงอสน)

พนักงานขาย

15 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ม.6 สาขา ทั่วไป 
การศึกษานอกระบบ
เชียงราย
(บ้านดู่, เมือง)

ผู้ช่วยกุ๊ก

15 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ม.6 สาขา  
กศน ป่าตึง
เชียงราย
(ป่าตึง, แม่จัน)

ฝ่ายผลิต

15 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ม.6 สาขา ทั่วไป 
ก.ศ.น ป่าอ้อดอนชัย
เชียงราย
(ท่าก๊อ, แม่สรวย)

พนักงานขาย

15 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปวช. สาขา คอมพิวเตอร์ 
ร.ร.พณิชยการเชียงราย
เชียงราย
(ต.เวียง, เชียงแสน)

sale , การตลาด

15 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ปริญญาตรี สาขา การตลาด 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
เชียงราย
(แม่ข้าวต้ม, เมือง)

พนักงานฝ่ายผลิต

15 มกราคม 2560

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เชียงราย
(แม่เจดีย์, เวียงป่าเป้า)

การตลาด

15 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 17 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.7
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนเเม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
เชียงราย
(แม่สาย, แม่สาย)

พนักงานขายกาแฟ บาริสต้า

15 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ปริญญาตรี สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวิทยาราชภัฏเชียงราย
เชียงราย
(บ้านดู่, เมืองเชียงราย)

Drive-test

15 มกราคม 2560

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา โทรคมนาคม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย
เชียงราย
(เวียง, เมือง)

ผู้ช่วยผู้จัดการ Band Shop Samsung (SESA)

15 มกราคม 2560

เพศ ชาย อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ม.ราชภัฏเชียงราย
เชียงราย
(ห้วยสัก, เมืองเชียงราย)

แคชเชียร์

14 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.8
ม.6 สาขา ศิลป์-ภาษา 
โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
เชียงราย
(บ้านดู่, เมือง)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2017 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com