LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน เชียงราย
|ผู้สมัครงาน เชียงใหม่|ผู้สมัครงาน เชียงราย|ผู้สมัครงาน กำแพงเพชร|ผู้สมัครงาน ลำพูน|ผู้สมัครงาน ลำปาง|ผู้สมัครงาน แม่ฮ่องสอน|ผู้สมัครงาน น่าน|ผู้สมัครงาน พะเยา|ผู้สมัครงาน เพชรบูรณ์|ผู้สมัครงาน พิจิตร|ผู้สมัครงาน พิษณุโลก|ผู้สมัครงาน แพร่|ผู้สมัครงาน สุโขทัย|ผู้สมัครงาน ตาก|ผู้สมัครงาน อุตรดิตถ์|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 พนักงานขาย

22 กรกฎาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 15 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
อนุบาลทุ่งทรายพัฒนา
เชียงราย
(เวียง, เชียงของ)

งานมูลนิธิ งานครูสอน พนักงานขาย

21 กรกฎาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 38 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา ศาสนาปรัชญา 
มหาจุฬารงณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา
เชียงราย
(ป่าซาง, แม่จัน)

เสริป ขาย อะไรก็ได้ครับ

21 กรกฎาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ไม่มีติดตัวมาครับ 
-
เชียงราย
(ผาบ่อง, เมือง)

งานขาย/pc

22 กรกฎาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา พัฒนาสังคม 
มหาลัยราชภัฎเชียงราย
เชียงราย
(บัวสลี, แม่ลาว)

อะไรก้อได้ค่ะ

21 กรกฎาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนตำรจวตระเวนชายแดนค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์2
เชียงราย
(นาโยสถ์, วังเจ้า)

พนักงานขาย

21 กรกฎาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ต่ำกว่า ม.6 สาขา บัญชี 
สารพัดช่างเชียงใหม่
เชียงราย
(วาวี, แม่สรวย)

พนักงานขับ

21 กรกฎาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ม.6 สาขา - 
กศน.เชียงใหม่
เชียงราย
(แม่เงิน, เชียงแสน)

พนักงานทั่วไป

21 กรกฎาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.8
ปวช. สาขา การขาย 
วิทยลัยเทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย
เชียงราย
(เวียง, เชียงแสน)

ตรวจสอบรอยเชื่อม

21 กรกฎาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
เชียงราย
(ดอนศิลา, เวียงชัย)

พนักงานขาย

20 กรกฎาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนบ้านป่าแดง
เชียงราย
(เกาะช้าง, แม่สาย)

ธุรการ

20 กรกฎาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 38 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา มนุษยศาสตร์ สื่อสารมวลชน 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เชียงราย
(นางแล, เมือง)

พนักงานขาย.การตลาด

20 กรกฎาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ม.6 สาขา ไทยสังคม 
โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา
เชียงราย
(แม่สรวย, แม่สรวย)

พนักงานขาย

20 กรกฎาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา นิเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพายัพเชียงใหม่
เชียงราย
(เวียง, ฝาง)

พนักงานฝ่ายผลิต

20 กรกฎาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ม.6 สาขา ศิลป์ทั่วไป 
โรงเรียนพานพิทยาคม
เชียงราย
(ม่วงคำ, พาน)

พนักงานขับรถ

20 กรกฎาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ร.ร บ้านเมืองกาญ์
เชียงราย
(ริมโขง, เชียงของ)

การตลาด พนักงานขาย หัวหน้างานขาย

20 กรกฎาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
เชียงราย
(ผางาม, เวียงชัย)

บาริสต้า

20 กรกฎาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา เอกภาษาจีน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เชียงราย
(เวียงพางคำ, แม่สาย)

พนักงานขาย การตลาด พนักงานสินเชื่อ Marketing

20 กรกฎาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปวส. สาขา การจัดการบริหารธุรกิจค้าปลีก 
วิทยาลัยอชีวศึกษาเชียงราย
เชียงราย
(รอบเวียง, เมือง)

การตลาด,Marketing

19 กรกฎาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 37 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคา
เชียงราย
(เนินทราย, เมือง)

แพทยืแผนไทย

19 กรกฎาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา แพทย์แผนไทย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เชียงราย
(แม่ลอย, เทิง)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2017 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com