LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน เชียงราย
|ผู้สมัครงาน เชียงใหม่|ผู้สมัครงาน เชียงราย|ผู้สมัครงาน กำแพงเพชร|ผู้สมัครงาน ลำพูน|ผู้สมัครงาน ลำปาง|ผู้สมัครงาน แม่ฮ่องสอน|ผู้สมัครงาน น่าน|ผู้สมัครงาน พะเยา|ผู้สมัครงาน เพชรบูรณ์|ผู้สมัครงาน พิจิตร|ผู้สมัครงาน พิษณุโลก|ผู้สมัครงาน แพร่|ผู้สมัครงาน สุโขทัย|ผู้สมัครงาน ตาก|ผู้สมัครงาน อุตรดิตถ์|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 พนักงานขาย,marketing

21 สิงหาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
เชียงราย
(สันมะค่า, ป่าแดด)

ล่ามภาษาจีน จัดซื้อ

21 สิงหาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปวช. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย
เชียงราย
(แม่สลองนอก, แม่ฟ้าหลวง)

พนักงานประจำ เซนทรัลเชียงราย

21 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาตรี สาขา การจัดการ 
สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา
เชียงราย
(ท่าสุด, เมือง)

----

21 สิงหาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 18 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ----- 
ขุนตาลวิทยาคม
เชียงราย
(ป่าตาล, ขุนตาล)

พนักงานขาย งานธุรกาน

21 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
โรงเรียนพณิชยการเชียงใหม่
เชียงราย
(แม่เจดีย์ใหม่, เวียงป่าเป้า)

งานทั่วไป

21 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ปริญญาตรี สาขา คอม 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
เชียงราย
(ตำบลเมืองปอน, ขุนยวม)

พนักงานขาย,การตลาด,Marketing

20 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ม.6 สาขา  
โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์
เชียงราย
(ต.ดงมะดะ, อ.แม่ลาว)

แคชเชียร์

20 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยการอาชีพเชียงคำ
เชียงราย
(ต.ช้างเผือก, อ.เมือง)

พนักงานขายประจำห้าง

20 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 8 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปวช. สาขา การบัญชี 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
เชียงราย
(ป่าแงะ, ป่าแดด)

บุคลากร ธุรการ บริหารงานทั่วไป พัสดุ

20 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 1,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา การปกครองท้องถิ่น 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เชียงราย
(บ้านโป่ง, เวียงป่าเป้า)

พนักงานขายเครื่องดื่ม

20 สิงหาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 18 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 7,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม
เชียงราย
(สันทราย, เมือง)

พนักงานขายน้ำ

20 สิงหาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 18 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
อนุบาลโชคชัย
เชียงราย
(เวียง, เวียง)

พนักงานขายโทรศัพท์

20 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา สังคมศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
เชียงราย
(ต้า, ขุนตาล)

-

19 สิงหาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 18 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ------ 
ขุนตาลวิทยาคม
เชียงราย
(ป่าตาล, ขุนตาล)

งานบริการ...แคชเชัย..pc

19 สิงหาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา รัฐศาสตร์ 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เชียงราย
(ตำบลจอมหมอกแก้ว, แม่ลาว)

พนักงานเร่งรัดหนีสิน

19 สิงหาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปวส. สาขา ไฟฟ้า 
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
เชียงราย
(ตลาดใหญ่, ดอยสะเก็ด)

เจ้าหน้าที่ติดต่อประสานงาน/อื่นๆ

19 สิงหาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 6 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาโท สาขา สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เชียงราย
(โชคชัย, ดอยหลวง)

พนักงานขาย,ขับรถ,ยกของ,ทั่วไป

19 สิงหาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.9
ต่ำกว่า ม.6 สาขา - 
โรงเรียนดอยลานพิทยา
เชียงราย
(ต.ดอยลลาน, อ.เมือง)

ช่างไฟฟ้า

19 สิงหาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปวส. สาขา ติดตั้งไฟฟ้า 
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
เชียงราย
(ดอยงาม, พาน)

พนักงานการเงิน

19 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา การบัญชี 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
เชียงราย
(ไม้ยา, พญาเม็งราย)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2014 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com