LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน เชียงราย
|ผู้สมัครงาน เชียงใหม่|ผู้สมัครงาน เชียงราย|ผู้สมัครงาน กำแพงเพชร|ผู้สมัครงาน ลำพูน|ผู้สมัครงาน ลำปาง|ผู้สมัครงาน แม่ฮ่องสอน|ผู้สมัครงาน น่าน|ผู้สมัครงาน พะเยา|ผู้สมัครงาน เพชรบูรณ์|ผู้สมัครงาน พิจิตร|ผู้สมัครงาน พิษณุโลก|ผู้สมัครงาน แพร่|ผู้สมัครงาน สุโขทัย|ผู้สมัครงาน ตาก|ผู้สมัครงาน อุตรดิตถ์|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 พนักงานจัดเรียงสินค้า

18 พฤศจิกายน 2560

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย
สาขา  
เชียงราย
(บ้านธิ, บ้านธิ)

ครู

18 พฤศจิกายน 2560

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์ คณิตสาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เชียงราย
(แม่อิง, ภูกามยาว)

พนักงานขาย

17 พฤศจิกายน 2560

เพศ ชาย อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา วิทยาศาตร์ 
เมืองกลางวิทยาคม
เชียงราย
(, เพชรบูรณ์)

พนักงานขาย

17 พฤศจิกายน 2560

เพศ ชาย อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.8
ม.6 สาขา  
โรงเรียนเชียงของวิทยาคม
เชียงราย
(เวียง, เชียงของ)

คนสวน

17 พฤศจิกายน 2560

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปวส. สาขา สัตวศาสตร์ 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่
เชียงราย
(วาวี, แม่สรวย)

QC Lab,พนักงานขาย,อื่นๆ

17 พฤศจิกายน 2560

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา ชีววิทยา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เชียงราย
(งิ้ว, เทิง)

การจัดการ

16 พฤศจิกายน 2560

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีและนวัตดรรม 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
เชียงราย
(ไม้ยา, พญาเม็งราย)

พนักงานขาย

16 พฤศจิกายน 2560

เพศ ชาย อายุ 1 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปวช. สาขา เทศโนโรยีสารสนเทศ 
วิทยาลัยอาชืพสอง
เชียงราย
(เวียง, เชียงของ)

ธุรการ

16 พฤศจิกายน 2560

เพศ หญิง อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ชัยภูมิบริหารธุรกิจ
เชียงราย
(แม่จัน, แม่จัน)

ออกแบบ ศิลปะ ต่างๆ

16 พฤศจิกายน 2560

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ปวช. สาขา ออกแบบ 
วิทยาลัยอาชีวะไทยวิจิตรศิลป์ เชียงใหม่
เชียงราย
(แม่เหียะ, เมือง)

พนักงานออฟฟิต

16 พฤศจิกายน 2560

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ม.6 สาขา สายศิลป์ 
โรงเรียนดงเจนวิทยาคม
เชียงราย
(ต.ริมเหนือ, อ.แม่ริม)

ขับรถส่งของ

16 พฤศจิกายน 2560

เพศ ชาย อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนภูซางวิทยาคม
เชียงราย
(หงาว, เทิง)

สาธารณสุขค่ะ

16 พฤศจิกายน 2560

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุข 
มหาวิทยาลัยเชียงราย
เชียงราย
(ต.แม่เงิน.อ.เชียงแสน.จ.เชียงราย, )

พนักงานขาย

16 พฤศจิกายน 2560

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
การศึกษานอกโรงเรียน
เชียงราย
(เวียง, เชียงของ)

ครูเคมี ,พนักงานขาย,เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

15 พฤศจิกายน 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา เคมี 
มหาวิทยาลัยนเรศวร
เชียงราย
(แม่สรวย, แม่สรวย)

การบริการ

15 พฤศจิกายน 2560

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ก.ศ.น.
เชียงราย
(ท่าแดง, หนองไผ่)

พนักงานต้อนรับ

15 พฤศจิกายน 2560

เพศ หญิง อายุ 36 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา สื่อสารมวลชน 
ม.รามคำแหง
เชียงราย
(สันกลาง, พาน)

การขาย

15 พฤศจิกายน 2560

เพศ ชาย อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ม.6 สาขา - 
ก.ศ.น เมืองเชียงราย
เชียงราย
(แม่สรวย, แม่สรวย)

ช่างเทคนิคซ่อมบำรุง

15 พฤศจิกายน 2560

เพศ ชาย อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปวส. สาขา ติดตั้งไฟฟ้า 
วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
เชียงราย
(เวียง, เชียงของ)

เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

14 พฤศจิกายน 2560

เพศ หญิง อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 7 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปริญญาตรี สาขา การศึกษาปฐมวัย 
ราชภัฎเชียงราย
เชียงราย
(รอบเวียง, เมือง)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2017 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com