LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน เชียงราย
|ผู้สมัครงาน เชียงใหม่|ผู้สมัครงาน เชียงราย|ผู้สมัครงาน กำแพงเพชร|ผู้สมัครงาน ลำพูน|ผู้สมัครงาน ลำปาง|ผู้สมัครงาน แม่ฮ่องสอน|ผู้สมัครงาน น่าน|ผู้สมัครงาน พะเยา|ผู้สมัครงาน เพชรบูรณ์|ผู้สมัครงาน พิจิตร|ผู้สมัครงาน พิษณุโลก|ผู้สมัครงาน แพร่|ผู้สมัครงาน สุโขทัย|ผู้สมัครงาน ตาก|ผู้สมัครงาน อุตรดิตถ์|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 สอนภาษาอังกฤษตามสถาบันต่างๆใน อ.เมือง จ.เชียงราย

30 พฤศจิกายน 2558

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา ภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เชียงราย
(ริมกก, เมือง)

พร้อมเปิดรับอะไรใหม่ๆ ทำงานอะไรก็ได้ ไม่ตรงกับสายเรียนก็ได้

29 พฤศจิกายน 2558

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เชียงราย
(ห้วยสัก, เมือง)

ผู้ช่วยกุ๊ก

29 พฤศจิกายน 2558

เพศ ชาย อายุ 40 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ปริญญาตรี สาขา โภชนาการ 
มสธ.
เชียงราย
(ต.แม่ฟ้าหลวง, อ.เภอแม่ฟ้าหลวง)

ผู้รับเหมาโครงสร้าง

28 พฤศจิกายน 2558

เพศ ชาย อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
นาป่าแปก
เชียงราย
(ปืยงหลวง, เวียงแหง)

พนักงานขาย

28 พฤศจิกายน 2558

เพศ หญิง อายุ 17 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 6,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
วัฒนศึกษา
เชียงราย
(เมืองพาน, พาน)

พนักงานขาย

27 พฤศจิกายน 2558

เพศ ชาย อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ
เชียงราย
(ดอยลาน, เมืองเชียงราย)

พนักงานขาย,ฝ่ายบุคคล

27 พฤศจิกายน 2558

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา รัฐประศาสนสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เชียงราย
(สันมะเค็ด, พาน)

ขายเครื่องสำอาง

27 พฤศจิกายน 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนบ้านหินประกาย
เชียงราย
(บ้านแหง, งาว)

การตลาด งานขาย งานบริการ แคชเชียร์ พีชี

27 พฤศจิกายน 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ต่ำกว่า ม.6 สาขา สายศิลป? 
ดอนศิลาผางาม
เชียงราย
(หงาว, เทิง)

พนักงานขาย

26 พฤศจิกายน 2558

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
สหศาสตร์ศึกษา
เชียงราย
(วาวี, แม่สรวย)

ฝ่ายผลิต ครูวิทยาศาสตร์

26 พฤศจิกายน 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา การสอนวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา
เชียงราย
(8, เวียงชัย)

แคชเชียร์,พักงานขาย

26 พฤศจิกายน 2558

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ปริญญาตรี สาขา จิตวิทยาสังคม 
มหาวิทยาลัยรามคำเเหง
เชียงราย
(ต.ปอ, อ.เวียงเเก่น)

พนักงานขาย,แคชเชียร์

26 พฤศจิกายน 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ม.6 สาขา ศิลป์ธุรกิจ 
โรงเรียนแม่ตืนวิทยา
เชียงราย
(ศรีเมืองชุม, แม่สาย)

พนักงานขาย+การตลาด

26 พฤศจิกายน 2558

เพศ ชาย อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.5
ม.6 สาขา คณิต 
การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.)
เชียงราย
(เวียงพางคำ, แม่สาย)

Guest Service Officer

26 พฤศจิกายน 2558

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา ภาษาอังกฤษ(ภาษาศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เชียงราย
(ศรีดอนชัย, เชียงของ)

ผู้จัดการร้านและ ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน

25 พฤศจิกายน 2558

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เชียงราย
(สะกรวด, ศรีเทพ)

Pc,พนักงานขาย,การตลาด

25 พฤศจิกายน 2558

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา การจัดการทั่วไป 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
เชียงราย
(ศรีเมืองชุม, แม่สาย)

พนักงานขาย,โรงงาน,

24 พฤศจิกายน 2558

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.6
ม.6 สาขา สายสามัญ 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองเชียงราย
เชียงราย
(ห้วยสัก, เมืองเชียงราย)

พนักงานขาย,โรงงาน,

24 พฤศจิกายน 2558

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.6
ม.6 สาขา สายสามัญ 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองเชียงราย
เชียงราย
(ห้วยสัก, เมืองเชียงราย)

ช่าง

24 พฤศจิกายน 2558

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ปวช. สาขา อิเล็กทรอนิกร์ 
Vbac
เชียงราย
(ป่างิ้ว, อำเวียงป่าเป้า)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2015 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com