LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน เชียงราย
|ผู้สมัครงาน เชียงใหม่|ผู้สมัครงาน เชียงราย|ผู้สมัครงาน กำแพงเพชร|ผู้สมัครงาน ลำพูน|ผู้สมัครงาน ลำปาง|ผู้สมัครงาน แม่ฮ่องสอน|ผู้สมัครงาน น่าน|ผู้สมัครงาน พะเยา|ผู้สมัครงาน เพชรบูรณ์|ผู้สมัครงาน พิจิตร|ผู้สมัครงาน พิษณุโลก|ผู้สมัครงาน แพร่|ผู้สมัครงาน สุโขทัย|ผู้สมัครงาน ตาก|ผู้สมัครงาน อุตรดิตถ์|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 ช่างเทคนิค

29 กรกฎาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 36 ปี ประสบการณ์ 8 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปริญญาตรี สาขา อิเล็กทรอนิคส์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เชียงราย
(แม่เจดีย์, เวียงป่าเป้า)

งานบริการให้ข้อมูลลูกค้า

29 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เชียงราย
(ดงมหาวัน, เวียงเชียงรุ้ง)

โฟร์แมนช่างไฟฟ้า

29 กรกฎาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปวส. สาขา ไฟฟ้า 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย
เชียงราย
(ศรีถ้อย, แม่สรวย)

พนักงานขาย

29 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ม.6 สาขา  
ศูนย์กศน.อ.หนองบัวแดง
เชียงราย
(เกาะช้าง, แม่สาย)

พนักงานขาย PC

29 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ร.ร.วชิรปราการวิทยาคม
เชียงราย
(สระแก้ว, เมือง)

งานทำประจำออฟฟิต

28 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปวช. สาขา การขาย 
วิรุณบริหารธุรกิจ เชียงราย
เชียงราย
(ป่าอ้อดอนชัย, เมือง)

ขาย แคชเชียร์

28 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา สามัญ 
กศน เชียงราย
เชียงราย
(แม่ยาว, เมือง)

พนักงานขาย

28 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ศิลปะ 
ร.ร พานทอง
เชียงราย
(วัดจัน, ในเมือง)

เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

28 กรกฎาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
มหาวิทยาลัพพายัพ
เชียงราย
(รอบเวียง, เมือง)

พนักงานประจำ

28 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปวส. สาขา การจัดการธุรกิจค้าปลีก 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน
เชียงราย
(ตับเต่า, เทิง)

ธุรการ ไอที

28 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.8
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
โรงเรียนอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย
เชียงราย
(เวียงพางคำ, แม่สาย)

ให้บริการลูกค้ารับฝากถอนเงิน

28 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยพะเยา
เชียงราย
(หล่ายงาว, เวียงแก่น)

Engineer Telecommunication

28 กรกฎาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมโทรคมนาคม 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เชียงราย
(สันทรายหลวง, สันทราย)

พนักงานขาย

27 กรกฎาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา ภาพยนตร์คอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เชียงราย
(ท่าอิฐ, เมืองอุตรดิตถ์)

สัตวบาล

27 กรกฎาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปวส. สาขา สัตวศาสตร์ 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา
เชียงราย
(ปอ, เวีบงแก่น)

ช่างซ่อมบำรุงอาคาร

27 กรกฎาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปวส. สาขา โยธา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
เชียงราย
(ตับเต่า, เทิง)

จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

27 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เชียงราย
(รอบเวียง, เมือง)

Telesales

27 กรกฎาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปริญญาตรี สาขา การเงิน 
มหาวิทาลัยหอการค้าไทย
เชียงราย
(จอมหมอกแก้ว, แม่ลาว)

็HR,นักจิตวิทยา

27 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาตรี สาขา จิตวิทยา 
มหาวิทยาลัยพายัพ
เชียงราย
(เวียงกาหลง, เวียงป่าเป้า)

บริการลูกค้า การเงิน การธนาคาร

27 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา ภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เชียงราย
(ดอยลาน, เมือง)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2014 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com