LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน เชียงราย
|ผู้สมัครงาน เชียงใหม่|ผู้สมัครงาน เชียงราย|ผู้สมัครงาน กำแพงเพชร|ผู้สมัครงาน ลำพูน|ผู้สมัครงาน ลำปาง|ผู้สมัครงาน แม่ฮ่องสอน|ผู้สมัครงาน น่าน|ผู้สมัครงาน พะเยา|ผู้สมัครงาน เพชรบูรณ์|ผู้สมัครงาน พิจิตร|ผู้สมัครงาน พิษณุโลก|ผู้สมัครงาน แพร่|ผู้สมัครงาน สุโขทัย|ผู้สมัครงาน ตาก|ผู้สมัครงาน อุตรดิตถ์|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 ขับรถส่งของ

31 กรกฎาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 35 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปวช. สาขา ช่างก่อสร้าง 
เกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
เชียงราย
(ม่วงคำ, พาน)

นักวิทยาศาสตร์, พนักงานQC, ประชาสัมพันธ์, งานเอกสาร-ข้อมูล

30 กรกฎาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 5,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา วาริชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา
เชียงราย
(เกาะช้าง, แม่สาย)

พนักงานขาย

30 กรกฎาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา คณิต-อังกฤษ 
โรงเรียนพานพิทยาคม
เชียงราย
(ป่าหุ่ง, พาน)

ฝ่ายขายและประชาสัมพันธ์

30 กรกฎาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 44 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เชียงราย
(รอบเวียง, เมือง)

ฝ่ายผลิต

30 กรกฎาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปวส. สาขา เทคนิคการผลิต 
วิทยาลัยเทคโนโลยีลำปาง
เชียงราย
(ทุ่งฝาย, เมือง)

พนักงาน

29 กรกฎาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 18 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนบ้านดู่(สหราษฎพัฒนาคาร)
เชียงราย
(บ้านดู่, เมือง)

พนักงานขาย

29 กรกฎาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ร.ร.ห้วยน้ำหอมวิทยาคาร
เชียงราย
(ในเมือง, เมือว)

พนักงานขายpc

29 กรกฎาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ม.6 สาขา  
กศน.
เชียงราย
(ห้วยสัก, เมือง)

ฝ่ายผลิต

29 กรกฎาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา ทั่วไป 
พานพิเศษพิทยา
เชียงราย
(แม่อ้อ, พาน)

พนักงานขาย

29 กรกฎาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปวส. สาขา สายศิล 
โรงเรียนไกรนวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก
เชียงราย
(เมือง, เมือง)

พนักงานฝ่ายผลิต

28 กรกฎาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปวช. สาขา อิเล็กทรอนิกส์ 
ไชยพันพงษ์เทคโนโลยี
เชียงราย
(ม่วงคำ, พาน)

พนักงานบัญชี

28 กรกฎาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 35 ปี ประสบการณ์ 7 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปวส. สาขา บัญชี 
ร.ร.พาณิชยการเชียงราย
เชียงราย
(รอบเวียง, อ.เมือง)

แม่บ้าน กุ็ก

28 กรกฎาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม
เชียงราย
(ต.เวียง, เชียงแสน)

พนักงานขาย

28 กรกฎาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
เชียงดาววิทยาคม
เชียงราย
(แม่ข้าวต้ม, เมือง)

PC

28 กรกฎาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ม.6 สาขา  
กศน.
เชียงราย
(ปงตำ, ไชยปราการ)

เจ้าหน้าที่การตลาด ประชาสัมพันธ์

27 กรกฎาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 0 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปวส. สาขา การตลาด 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านเชียงราย
เชียงราย
(หัวง้ม, พาน)

Pc

27 กรกฎาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 7 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ม.6 สาขา  
การศึกษานอกโรงเรียน
เชียงราย
(ห้วยสัก, เมือง)

พนักงานขาย

27 กรกฎาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนศิริมาตเทวี
เชียงราย
(ดอยเขาควาย, เมืองเชียงราย)

กายภาพบำบัด

27 กรกฎาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ม.6 สาขา ้วิทย์-คณิต 
เชียงรายวิทยาคม cvk
เชียงราย
(รอบเวียง, เมือง)

ช่างบริการ

27 กรกฎาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปวส. สาขา ช่างยนต์ 
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
เชียงราย
(เวียงเหนือ, เวียงชัย)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2015 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com