LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน เชียงราย
|ผู้สมัครงาน เชียงใหม่|ผู้สมัครงาน เชียงราย|ผู้สมัครงาน กำแพงเพชร|ผู้สมัครงาน ลำพูน|ผู้สมัครงาน ลำปาง|ผู้สมัครงาน แม่ฮ่องสอน|ผู้สมัครงาน น่าน|ผู้สมัครงาน พะเยา|ผู้สมัครงาน เพชรบูรณ์|ผู้สมัครงาน พิจิตร|ผู้สมัครงาน พิษณุโลก|ผู้สมัครงาน แพร่|ผู้สมัครงาน สุโขทัย|ผู้สมัครงาน ตาก|ผู้สมัครงาน อุตรดิตถ์|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 ผู้จัดการขายต่างจังหวัดหรือหัวหน้าขายต่างจังหวัด

18 ธันวาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 45 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ปริญญาโท สาขา MPA 
วิทยาลัยทองสุข
เชียงราย
(นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล, เมือง)

พนักงาน

18 ธันวาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา การจัดการ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เชียงราย
(ฟ้าฮ่าม, เมือง)

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า

18 ธันวาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ปริญญาตรี สาขา อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เชียงราย
(แม่จัน, แม่จัน)

pc พนักงานขาย

18 ธันวาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.8
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอพญาเม็งราย
เชียงราย
(ไม้ยา, พญาเม็งราย)

สินเชื่อ

18 ธันวาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้เชียงใหม่
เชียงราย
(แม่ต๋ำ, พญาเม็งราย)

อาหารไทย

17 ธันวาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา พุทธศนา 
โพธารามวิทยาคม
เชียงราย
(เวียงห้าว, พาน)

พนักงานขาย

17 ธันวาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปวช. สาขา การท่องเที่ยว 
วิทยาลัยอาชีวพาณิชยการเชียงราย
เชียงราย
(ต.ทุ่งก่อ, อ.เวียงเชียงรุ้ง)

งานบริการ ธุรการ งานขาย

17 ธันวาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 38 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 
มหาวิทยาลัยพายัพ
เชียงราย
(ป่าซาง, แม่จัน)

พนักงานขาย

17 ธันวาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 7,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ม.6 สาขา  
โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาตร์
เชียงราย
(โป่งผา, แม่สาย)

Senior Sales Manager-Consumer Product

17 ธันวาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 37 ปี ประสบการณ์ 13 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 90,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา Clinical Pharmacy 
Mahidol University
เชียงราย
(Robwiang, Muang)

ช่างเทคนิค

17 ธันวาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปวส. สาขา เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม 
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
เชียงราย
(ต.ดอนศิลา, อ.เวียงชัย)

พนักงานธุรการ,งานเอกสาร ,พนักงานขาย

17 ธันวาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาตรี สาขา การจัดการโลจิสติกส์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
เชียงราย
(ป่าซาง, เวียงเชียงรุ้ง)

วิศวไฟฟ้า

17 ธันวาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา วิศวไฟฟ้า 
มหาวิทยาลัยพะเยา
เชียงราย
(เวียงกาหลง, เวียงป่าเป้า)

พนักงาน

16 ธันวาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.7
ม.6 สาขา ศิลป์-ญี่ปุ่น 
โรงเรียนประจวบวิทยาลัย
เชียงราย
(หนองหาร, สันทราย)

จัดของ

16 ธันวาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 0 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปวช. สาขา ยานยนต์ 
วิทยาลัยการอาชีพเทิง
เชียงราย
(ต.ต้า, ขุนตาล)

งานขาย,ธุรการ,

16 ธันวาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ม.6 สาขา วิทย์คณิต 
โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม
เชียงราย
(ห้วยสัก, เมือง)

พนักงานขาย

16 ธันวาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา การบัญชี 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
เชียงราย
(แม่อ้อ, พาน)

พนักงานขาย

16 ธันวาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา สถิติ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เชียงราย
(เวียง, เชียงของ)

โลจิสติกส์

16 ธันวาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมโลจิสติกส์และการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เชียงราย
(บ้านแซว, เชียงแสน)

พนักงานขาย

15 ธันวาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.8
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา
เชียงราย
(หนองป่าก่อ, ดอยหลวง)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2014 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com