LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน เชียงราย
|ผู้สมัครงาน เชียงใหม่|ผู้สมัครงาน เชียงราย|ผู้สมัครงาน กำแพงเพชร|ผู้สมัครงาน ลำพูน|ผู้สมัครงาน ลำปาง|ผู้สมัครงาน แม่ฮ่องสอน|ผู้สมัครงาน น่าน|ผู้สมัครงาน พะเยา|ผู้สมัครงาน เพชรบูรณ์|ผู้สมัครงาน พิจิตร|ผู้สมัครงาน พิษณุโลก|ผู้สมัครงาน แพร่|ผู้สมัครงาน สุโขทัย|ผู้สมัครงาน ตาก|ผู้สมัครงาน อุตรดิตถ์|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 ช่างไฟฟ้า

19 กันยายน 2557

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปวส. สาขา ติดตั้งไฟฟ้า 
วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
เชียงราย
(ตำบลทุ่งปี้, อำเภอแม่วาง)

พนักงานขายเครื่องดื่ม

19 กันยายน 2557

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ต่ำกว่า ม.6 สาขา - 
ก.ศ.น ตำบลบัวสลี
เชียงราย
(บัวสลั, แม่ลาว)

เจ้าหน้าที่บริหารงานรักษาความปลอดภัย

18 กันยายน 2557

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปริญญาตรี สาขา การเมืองการปกครอง 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เชียงราย
(ริมกก, เมือง)

พนักงานขาย

18 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ม.6 สาขา เกษตร อุหาสกรรม 
โรงเรียนถิ่นโอภาสวิทยา
เชียงราย
(บ้านถิ่น, เมือง)

แคชเชียร์

18 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปวช. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยเทคนิคเวียงป่าเป้า
เชียงราย
(เวียง, เวียงป่าเป้า)

ฝ่ายผลิต

18 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา - 
รร. แม่ทะวิทยา
เชียงราย
(-, เมือง)

ทั่่ัี่วไป

18 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 18 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ส่ามัญ 
การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย
เชียงราย
(งิ้ว, เทิง)

พนักงานธุรการ

18 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงมห่
เชียงราย
(เวียง, เชียงแสน)

กุ๊ก/ผู้ช่วยกุ๊ก

18 กันยายน 2557

เพศ ชาย อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปวส. สาขา บริการอาหารและเครื่องดื่ม 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
เชียงราย
(ดอนแก้ว, แม่ริม)

พนักงานขาย พนักงานเสิร์ฟ

19 กันยายน 2557

เพศ ชาย อายุ 18 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.7
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
เชียงราย
(สันทราย, แม่จัน)

ช่างเขียนแบบ,โฟแมน,ดราฟแมน

18 กันยายน 2557

เพศ ชาย อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา สถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาลัยราชภัฏเชียงราย
เชียงราย
(จอมหมอกแก้ว, แม่ลาว)

จัดซื้อ,การตลาด,ธุรการ,ทั่วไป

17 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ(เอกการตลาด) 
ม.ราชภัฏเชียงราย
เชียงราย
(รอบเวียง, เมือง)

แคชเชียร์

17 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปวช. สาขา การขาย 
โรงเรียนโปลิเทคนิคเชียงราย
เชียงราย
(เมืองพาน, พาน)

แคชเชียร์,ศูนย์อาหาร,ตำแหน่งงานอื่นๆที่จะพิจารณา

17 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา เศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา
เชียงราย
(เมืองพาน, พาน)

พนักงาน

17 กันยายน 2557

เพศ ชาย อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา  
มหาวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
เชียงราย
(ม่วงยาย, เวียงแก่น)

ช่างซ่อม

17 กันยายน 2557

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
เชียงราย
(บ้านดู่, เมืองเชียงราย)

พนักงานขับรถ

16 กันยายน 2557

เพศ ชาย อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา _ 
การศึกษานอกโรงเรียน
เชียงราย
(ปล้อง, เทิง)

เจ้าหน้าที่บริหารงานรักษาความปลอดภัย

16 กันยายน 2557

เพศ ชาย อายุ 36 ปี ประสบการณ์ 8 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา รัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เชียงราย
(ท่าสาย, เมือง)

จดบันทึกข้อมูล

16 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.8
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
เชียงราย
(ปะแต, ยะหา)

บาริสต้า

16 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 9 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา สารสนเทศทั่วไป 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เชียงราย
(แม่เจดีย์, เวียงป่าเป้า)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2014 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com