LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน เชียงราย
|ผู้สมัครงาน เชียงใหม่|ผู้สมัครงาน เชียงราย|ผู้สมัครงาน กำแพงเพชร|ผู้สมัครงาน ลำพูน|ผู้สมัครงาน ลำปาง|ผู้สมัครงาน แม่ฮ่องสอน|ผู้สมัครงาน น่าน|ผู้สมัครงาน พะเยา|ผู้สมัครงาน เพชรบูรณ์|ผู้สมัครงาน พิจิตร|ผู้สมัครงาน พิษณุโลก|ผู้สมัครงาน แพร่|ผู้สมัครงาน สุโขทัย|ผู้สมัครงาน ตาก|ผู้สมัครงาน อุตรดิตถ์|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 พนักงานจัดเรียงสินค้า

26 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา
เชียงราย
(ตำบลหนองป่าก่อ, อำเภอดอยหลวง)

พนักงานขาย

26 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
คลองขลุงราษฎร์รังสรรค์
เชียงราย
(วังบัว, คลองขลุง)

พนักงานขาย

26 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 6 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ม.6 สาขา สามัญ 
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
เชียงราย
(ท่าสาย, เมือง)

ติดต่อสัมพันธ์

26 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ม.6 สาขา  
พุทธชินราชพิทยา
เชียงราย
(, เมือง)

พนักงาน

25 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 17 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนยางคำพิทยาคม
เชียงราย
(ระแหง, ลาดหลุมแก้ว)

โรงงาน ควบคุมการผลิต

25 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 39 ปี ประสบการณ์ 10 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา การบัญชี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตล้านนา
เชียงราย
(เวียงห้าว, พาร)

พนักงานบัญชี,พนักงานธุรการ และอื่นๆ ในส่วนงานบริหาร

25 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา การบัญชี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย
เชียงราย
(เมืองพาน, พาน)

พนักงานขาย

25 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปวส. สาขา การตลาเ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตตาก
เชียงราย
(ช่างซ้อง, เมือง)

ธนาคาร การเงิน ธุรการ บริการ

25 พฤษภาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 6 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา สื่อสารมวลชน 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เชียงราย
(ไม้ยา, พญาเม็งราย)

25 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนเชียงของวิทยาคม
เชียงราย
(ต.ครึ่ง, อ.เชียงของ)

นักจัดการ,งานบริการ,ติดต่อประสานงาน,งานเอกสาร

25 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
เชียงราย
(แม่ฟ้าหลวง, แม่ฟ้าหลวง)

ผู้ช้่วยแพทย์. พนักงานทรีทเมนท์. เจ้าหน้าธุรการ. เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้. แคชเชียร์.

25 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ อนามัยชุมชน 
มหาวิทยาลัยพะเยา
เชียงราย
(ป่าแดด, ป่าแดด)

ธุรการ พนังงานขาย การตลาด

25 พฤษภาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา การจัดการทั่วไป 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เชียงราย
(จันจว้าใต้, แม่จัน)

ทำทัวร์

25 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา การจัดการการท่องเที่ยว 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เชียงราย
(เวียง, เมือง)

การตลาด

25 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.7
ต่ำกว่า ม.6 สาขา - 
โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน
เชียงราย
(ป่าตึง, แม่จัน)

ฝ่ายจัดซื้อ

24 พฤษภาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
เชียงราย
(เมืองพาน, พาน)

พนังขาย

24 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
รร.ฝาง
เชียงราย
(ดอนเปา, อม่วาง)

พนักงานขาย

24 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา การบัญชี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
เชียงราย
(ป่าก่อดำ, แม่ลาว)

ผู้ช่วยผู้จัดการ ,พนักงานขาย, ผู้ช่วยเภสัช,นักวิชาการสาธารณสุข,ผู้ช่วยทันตแพทย์,พนักงานทำทรีตเมนท์,

24 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
วิทยาลัยเชียงราย
เชียงราย
(แม่เปา, พญาเม็งราย)

ช่างซ่อมบำรุงทั้วไป(สาขาคลังน้ำมันสุวรรณภูมิ

24 พฤษภาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ยานยนต์ 
โรงเรียบ้านบุญนาค
เชียงราย
(ต.หงาว, อ.เทิง)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2016 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com