LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน เชียงราย
|ผู้สมัครงาน เชียงใหม่|ผู้สมัครงาน เชียงราย|ผู้สมัครงาน กำแพงเพชร|ผู้สมัครงาน ลำพูน|ผู้สมัครงาน ลำปาง|ผู้สมัครงาน แม่ฮ่องสอน|ผู้สมัครงาน น่าน|ผู้สมัครงาน พะเยา|ผู้สมัครงาน เพชรบูรณ์|ผู้สมัครงาน พิจิตร|ผู้สมัครงาน พิษณุโลก|ผู้สมัครงาน แพร่|ผู้สมัครงาน สุโขทัย|ผู้สมัครงาน ตาก|ผู้สมัครงาน อุตรดิตถ์|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 พนักงานขาย การตลาด

25 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปริญญาตรี สาขา การจัดการทั่วไป 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เชียงราย
(ม่วงคำ, พาน)

พนักงานขาย แคชเชียร์

25 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
ร.ร แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
เชียงราย
(แม่สาย, แม่สาย)

พนักงานขาย

25 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ม.6 สาขา คณิต-อังกฤษ 
โรงเรียนพานพิทยาคม
เชียงราย
(ป่าหุ่ง, พาน)

พี่เลี้ยงเด็ก

25 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา หลักสูตรดูแลผู้สูงอายุ และเด็ก 
โรงเรียนลานนาบริรักษ์
เชียงราย
(เวียง, เวียงป่าเป้า)

พนักงานทั่งไป

25 มกราคม 2558

เพศ ชาย อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.9
ต่ำกว่า ม.6 สาขา - 
ห้วยสักวิทยาคม
เชียงราย
(ดอยลาน, เมือง)

พนักงานขาย ,การตลาด,

25 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปริญญาตรี สาขา การจัดการธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยพะเยา
เชียงราย
(หล่ายงาว, เวียงแก่น)

งานขาย. pc

25 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.9
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ทั่วไป 
ร.ร.วังเหนือวิทยา
เชียงราย
(รอบเวียง, เมือง)

pcขายกระเป๋า

24 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.9
ม.6 สาขา วิทย์ 
การศีกษานอกเรียน
เชียงราย
(ป่าแงะ, ป่าแดด)

พนักงานขายโทรศัพย์มือถือ

24 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.9
ม.6 สาขา วิทย์ 
การศีกษานอกเรียน
เชียงราย
(ป่าแงะ, ป่าแดด)

พนักงานขาย

24 มกราคม 2558

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา สายสามัญ 
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำราก
เชียงราย
(ต.จันจว้า, อ.แม่จัน)

บริการลูกค้า

24 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 18 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ดอนศิลาผางามวิทยาคม
เชียงราย
(ผางาม, เวียงชัย)

พนักงานฝ่ายบุคคลพนักงานบริการลูกค้า

24 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา ภาษาจีน 
มหาวิทยาลัยพะเยา
เชียงราย
(แม่สาย, แม่สาย)

พนักงานขาย

24 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 38 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ทั่วไป 
โรงเรียนป่าตาลพิทยาคมลำพูล
เชียงราย
(ป่าก่อดำ, แม่ลาว)

พนักงานขาย

24 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปวช. สาขา บัญชี 
สารพัดช่างเชียงใหม่
เชียงราย
(สันสลี, เวียงป่าเป้า)

พนักงานต้อนรับ/งานบริการลูกค้า

23 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา ศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์
เชียงราย
(บ่อถ้ำ, ขาณูวรลักษบุรี)

พนักงานออฟพิต

23 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา การจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
เชียงราย
(บ้านเป้า, เมือง)

ช่างภาพวีดีโอและภาพนิ่ง,ตัดต่อวิดีโอ,นักการตลาด,พนักงานขาย

23 มกราคม 2558

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา สารสนเทศเพื่อการสื่อสาร 
มหาวิทยาลัยพะเยา
เชียงราย
(ป่าอ้อดอนชัย, เมือง)

QC

23 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา การจัดการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย
เชียงราย
(ทรายขาว, พาน)

การตลาด,พนักงานขาย,บริการลูกค้า,ประชาสัมพันธ์

22 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ(การตลาด) 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เชียงราย
(แม่เจดีย์ใหม่, เวียงป่าเป้า)

ดูแลผู้สูงอายุ(PN)เคสfeedดูดเสมหะติดเตรียง

22 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 18 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ผู้ช่วยพยาบาล 
โรงเรียนทวิบริบาลศาสตร์
เชียงราย
(ป่าอ้อดอนชัย, เมือง)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2015 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com