LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน เชียงราย
|ผู้สมัครงาน เชียงใหม่|ผู้สมัครงาน เชียงราย|ผู้สมัครงาน กำแพงเพชร|ผู้สมัครงาน ลำพูน|ผู้สมัครงาน ลำปาง|ผู้สมัครงาน แม่ฮ่องสอน|ผู้สมัครงาน น่าน|ผู้สมัครงาน พะเยา|ผู้สมัครงาน เพชรบูรณ์|ผู้สมัครงาน พิจิตร|ผู้สมัครงาน พิษณุโลก|ผู้สมัครงาน แพร่|ผู้สมัครงาน สุโขทัย|ผู้สมัครงาน ตาก|ผู้สมัครงาน อุตรดิตถ์|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า

23 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.6
ปริญญาตรี สาขา บัญชี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย
เชียงราย
(ป่าก่อดำ, แม่ลาว)

วิศวกรโรงงาน,การผลิต,การซ่อมบำรุง,การควบคุมคุณภาพ QC

22 พฤศจิกายน 2557

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ 
Rajamangala University fo Technology Lanna Chiangrai
เชียงราย
(หนองแรด, เทิง)

พนักงานร้านกาแฟ

22 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 16 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ต่ำกว่า ม.6 สาขา - 
โรงเรียนชุมชนบ้านสบเปา
เชียงราย
(เม็งราย, พญาเม็งราย)

บริการลูกค้า/ประชาสัมพันธ์/ด้านการขาย

22 พฤศจิกายน 2557

เพศ ชาย อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ม.6 สาขา วิทย์-คณิตฯ 
โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
เชียงราย
(ห้วยซ้อ, เชียงของ)

พนักงานขาย

22 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
การศึกษานอกโรงเรียน
เชียงราย
(เมืองพาน, พาน)

พนักงานขาย

21 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 20 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปวช. สาขา เอกบัญชี 
วิทยาลัยพลศึกษาจ.สุโขทัย
เชียงราย
(พาน, พาน)

นักวิทยาศาสตร์ตรวจวิเคราะห์คุณภาพ

21 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาตรี สาขา จุลชีววิทยา 
มหาวิทยาลัยพะเยา
เชียงราย
( เจริญเมือง, พาน)

พนักงานขาย

21 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปวส. สาขา การโรง 
วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเซีย
เชียงราย
(สันกำแพง, สักกำแพง)

ผู้ตรวจสอบบัญชี

21 พฤศจิกายน 2557

เพศ ชาย อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 5,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ปริญญาตรี สาขา การบัญชี 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เชียงราย
(เวียงชัย, เวียงชัย)

พนักงานขาย,ธุรการ,ประชาสัมพันธ์

23 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ม.6 สาขา ศิลป์ภาษาอังกฤษ 
โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม
เชียงราย
(ป่าสัก, เชียงแสน)

วิศวกรสิ่งแวดล้อม

21 พฤศจิกายน 2557

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา วิศวกรสิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยพะเยา
เชียงราย
(ดงมะดะ, แม่ลาว)

ผู้ช่วยพ่อครัว

21 พฤศจิกายน 2557

เพศ ชาย อายุ 18 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนวัดแม่คำวิทยาคม
เชียงราย
(ป่าซาง, แม่จัน)

บัญชี พนักงานขาย หรืออื่นๆ

21 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 38 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.7
ปวส. สาขา การบัญชี 
โรงเรียนพณิชยการเชียงราย
เชียงราย
(โป่งงาม, แม่สาย)

จป.วิชาชีพ

20 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
เชียงราย
(สันกลาง, พาน)

พนักงานขาย

20 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปวส. สาขา การบัญชี 
อาชีวะศึกษาเชียงราย
เชียงราย
(ทุ่งก่อ, เวียงเชียงรุ้ง)

ผู้ช่วยพ่อครัว

20 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
แม่สายประสิทศาสตร์
เชียงราย
(เวียงพางคำ, แม่สาย)

พนักงานขาย

20 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ม.6 สาขา ไทยสังคม 
โรงเรียนดำรงราษฏร์สงเคราะห์
เชียงราย
(ต.แม่ข้าวต้ม, อ.เมือง)

พนักงานขาย

20 พฤศจิกายน 2557

เพศ ชาย อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียน พญาลอวิทยาคม
เชียงราย
(ทุ่งรวงทอง, จุน)

พนักงานขาย

20 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ม.6 สาขา ศิลป์ภาษา 
ลองวิทยา
เชียงราย
(ห้วยอ้อ, ลอง)

พนักงานขาย,ล่าม,พนักงานธุรการ

20 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาตรี สาขา ภาษาจีน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เชียงราย
(บ้านดู่, เมือง)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2014 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com