LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน เชียงราย
|ผู้สมัครงาน เชียงใหม่|ผู้สมัครงาน เชียงราย|ผู้สมัครงาน กำแพงเพชร|ผู้สมัครงาน ลำพูน|ผู้สมัครงาน ลำปาง|ผู้สมัครงาน แม่ฮ่องสอน|ผู้สมัครงาน น่าน|ผู้สมัครงาน พะเยา|ผู้สมัครงาน เพชรบูรณ์|ผู้สมัครงาน พิจิตร|ผู้สมัครงาน พิษณุโลก|ผู้สมัครงาน แพร่|ผู้สมัครงาน สุโขทัย|ผู้สมัครงาน ตาก|ผู้สมัครงาน อุตรดิตถ์|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 พนักงานขาย

9 ตุลาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ร.ร ไทยรัฐวิทยา. 85
เชียงราย
(ยางเนิ้ง, สารภี)

งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า

9 ตุลาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 18 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปวช. สาขา อิเล็กทรอนิกส์ 
วิทยาลัยเทโนโลยีชื่นชมไทย เยอร์มัน สระบุรี
เชียงราย
(ม่วงย่าย, เวียงแก่น)

ล่ามญี่ปุ่น

9 ตุลาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 47 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
เมงรายมหาราชวิทยาคม
เชียงราย
(บ้านดู่, เมือง)

วิศวกร

8 ตุลาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีเครื่องกล 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตน่าน
เชียงราย
(ต.ไชยวัฒนา, อ.ปัว)

พนักงานขับรถ นำเที่ยว

8 ตุลาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ด้านกีฬา 
โรงเรียนกีฬาลำปาง
เชียงราย
(แม่พริก, แม่สรวย)

วิศวกรเครื่องกล

8 ตุลาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมเครื่องกล 
มหาวิทยาลัยนเรศวร
เชียงราย
(แม่เจดีย์, เวียงป่าเป้า)

ธุรการ

8 ตุลาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา การตลาด 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เชียงราย
(สถาน, เชียงของ)

พนักงานขาย

8 ตุลาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ต่ำกว่า ม.6 สาขา บัญชี 
โรงเรียนพร้าววิทยาคม
เชียงราย
(หนองผึ้ง, สารภี)

ฝ่ายขาย Bless Power พิษณุโลก

7 ตุลาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปวช. สาขา เครื่องกล 
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
เชียงราย
(วัดจันทร์, เมือง)

พนักงานขาย

7 ตุลาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 7,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์
เชียงราย
(ริมกก, เมือง)

กุ๊กอาหารไทย

7 ตุลาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 35 ปี ประสบการณ์ 7 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
แพร่พิทยา
เชียงราย
(ป่าสัก, เชียงแสน)

ที่ปรึกษาความงาม สาธารณสุข งานคลีนิค

7 ตุลาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เชียงราย
(เวียงเหนือ, เวียงชัย)

พนักงานขาย

7 ตุลาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ม.6 สาขา  
วัดเขมาภิรตาราม
เชียงราย
(เวียงชัย, เวียงชัย)

วิศวกรไฟฟ้า,เซอร์วิสเอ็นจิเนียริ่ง

7 ตุลาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียฃราย
เชียงราย
(แม่สลองใน, แม่ฟ้าหลวง)

เจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ

6 ตุลาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุข 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เชียงราย
(จอมหมอกแก้ว, แม่ลาว)

นักเคมีปรจำห้องแลป วิศวกรเคมี QA/QC

6 ตุลาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมเคมีและวัสดุ 
มหาวิทยาลัยรังสิต
เชียงราย
(ตับเต่า, เทิง)

ทุกอย่าง

6 ตุลาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 11 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ม.6 สาขา วิทย์ขคณิต 
รร.ห้วยซ้อวิทยาคมรัชมังคลาภิเศก
เชียงราย
(ห้วยซ้อ, เชียงของ)

พนักงานขาย

6 ตุลาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 7 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ(บริหารทรัพยากรมนุษย์) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เชียงราย
(ตับเต่า, เทิง)

แคชเชียร์และพนักงานขาย

6 ตุลาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปวช. สาขา การบัญชี 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
เชียงราย
(เวียง, เมือง)

เเนะนำสินค้าเเละเสนอขายสินค้า

6 ตุลาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปวส. สาขา อาหารเเละโภชนาการ 
อาชีวะศึกษาเชียงราย
เชียงราย
(งิ้ว, เทิง)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2015 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com