LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน เชียงราย
|ผู้สมัครงาน เชียงใหม่|ผู้สมัครงาน เชียงราย|ผู้สมัครงาน กำแพงเพชร|ผู้สมัครงาน ลำพูน|ผู้สมัครงาน ลำปาง|ผู้สมัครงาน แม่ฮ่องสอน|ผู้สมัครงาน น่าน|ผู้สมัครงาน พะเยา|ผู้สมัครงาน เพชรบูรณ์|ผู้สมัครงาน พิจิตร|ผู้สมัครงาน พิษณุโลก|ผู้สมัครงาน แพร่|ผู้สมัครงาน สุโขทัย|ผู้สมัครงาน ตาก|ผู้สมัครงาน อุตรดิตถ์|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 พนักงานขาย, การตลาด หรือการจัดการ

21 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา การจัดการทั่วไป 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เชียงราย
(สถาน, เชียงราย)

marketing

21 ตุลาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีการอาหาร 
มหาวิทยาลัย เชียงใหม่
เชียงราย
(ชมภู, สารภี)

พนักงานขายPCเครื่องใช้ไฟฟ้า LG

21 ตุลาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ม.6 สาขา คอมพิวเตอร์ 
วาวีวิทยาคม
เชียงราย
(วาวี, แม่สรวย)

พนักงานขับรถ

21 ตุลาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 38 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปวส. สาขา การตลาด 
พาณิชยการบางโพ
เชียงราย
(บ้านดู, เมือง)

พนักงานแนะนำสินค้า/BA ประจำที่สยามสแควร์

21 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปวส. สาขา การโรงแรม 
วิทยาลัยอาชีวะศึกษาเชียงราย
เชียงราย
(ตำบลหล่ายงาว, อำเภอเวียงแก่น)

ขายสี้นค้า และ คลังสี้นค้า

21 ตุลาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ต่ำกว่า ม.6 สาขา - 
ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
เชียงราย
(ห้วยซ้อ, เชียงของ)

เทรนเนอร์

21 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา พลศึกษา 
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
เชียงราย
(แม่ข้าวต้ม, เมือง)

พนักงานขาย

20 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
เชียงราย
(แม่สา, แม่ริม)

พนักงานขาย

20 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนบ้านป่าเหมือด
เชียงราย
(เวียงพางคำ, แม่สาย)

พนักงานขาย บัญชี แคชเชียร์ ฯลฯ

20 ตุลาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ม.6 สาขา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
สันติวิทยา
เชียงราย
(แม่คำ, แม่จัน)

ขายสินค้า

20 ตุลาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 7,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนบ้านหัวดอย
เชียงราย
(ท่าสาย, เมือง)

พนักงานธนาคาร

20 ตุลาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา บัญชี 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
เชียงราย
(ป่าแดด, ป่าแดด)

พี่เลี้ยง/ทำอาหารสำหรับเด็ก

19 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 35 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 80,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ม.6 สาขา วิทย์คณิตฯ 
กศน.
เชียงราย
(เวียงพานคำ, เเม่สาย)

พนักงานขาย

19 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปวส. สาขา การตลาด 
รร ณิชย์การเชียงราย
เชียงราย
(ทานตะวัน, พาน)

ขายโทรศัพท์ Alcatel มินิโลตัสแม่สาย

18 ตุลาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา  
กศน. แม่สาย
เชียงราย
(โป่งผา, แม่สาย)

ปฐมวัย, บริหารการศึกษา

18 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 10 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา เอกการศึกษาปฐมวัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เชียงราย
(ทานตะวัน, พาน)

งานบุคคล

18 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เชียงราย
(เวียงชัย, เวียงชัย)

พนักงานขายเครื่องดื่ม

18 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 1,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ม.6 สาขา สายวิทย์-คณิต 
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน
เชียงราย
(ต.ห้วยชมภู, อ.เมือง)

พนักงานและผู้จัดการ

18 ตุลาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา วิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
เชียงราย
(แม่สาย, แม่สาย)

ขายทรโรศัพท์

17 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ร.รเชียงคำวิทยาคม
เชียงราย
(บ้านโป่ง, เวียงป่าเป้า)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2014 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com