LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน เชียงราย
|ผู้สมัครงาน เชียงใหม่|ผู้สมัครงาน เชียงราย|ผู้สมัครงาน กำแพงเพชร|ผู้สมัครงาน ลำพูน|ผู้สมัครงาน ลำปาง|ผู้สมัครงาน แม่ฮ่องสอน|ผู้สมัครงาน น่าน|ผู้สมัครงาน พะเยา|ผู้สมัครงาน เพชรบูรณ์|ผู้สมัครงาน พิจิตร|ผู้สมัครงาน พิษณุโลก|ผู้สมัครงาน แพร่|ผู้สมัครงาน สุโขทัย|ผู้สมัครงาน ตาก|ผู้สมัครงาน อุตรดิตถ์|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 พนักงานบริการ

18 เมษายน 2558

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ต่ำกว่า ม.6 สาขา วิทย์ คณิต 
โรงเรียนเทิงวิทยาคม
เชียงราย
(หงาว, เทิง)

แคชเชียร์

18 เมษายน 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปวส. สาขา กาตลาด 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
เชียงราย
(แม่ยาว, เมือง)

พนักงานต้อนรับ พนักงานทั่วไป

17 เมษายน 2558

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาตรี สาขา ภาษาอังกฤษศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เชียงราย
(เวียง, เมือง)

วิศวกรไฟฟ้า

17 เมษายน 2558

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
เชียงราย
(ห้วยซ้อ, เชียงของ)

ครูพี่เลี้ยงเด็ก,ครูการศึกษาพิเศษ

17 เมษายน 2558

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา การศึกษาพิเศษ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เชียงราย
(ริมกก, เมือง)

Admin/HR/ธุรการ/เอกสาร

18 เมษายน 2558

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา การจัดการ 
วิทยาลัยราชพฤกษ์
เชียงราย
(ห้วยสัก, เมือง)

การตลาด พนักงานขาย

17 เมษายน 2558

เพศ หญิง อายุ 14 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 200,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียน พานพิทยาคม
เชียงราย
(เเม่เย็น, พาน)

นักโภชนาการ

17 เมษายน 2558

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา อุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยพะเยา
เชียงราย
(เกาะช้าง, แม่สาย)

พนักงานขาย

17 เมษายน 2558

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
รร ป่าแดง
เชียงราย
(ริมกก, เมืองเชียงราย)

เจ้าหน้าที่ IOS,ที่ปรึกษางานขาย,พนักงานขาย,การตลาด,QC

18 เมษายน 2558

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา การจัดการอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยรังสิต
เชียงราย
(ผางาม, เวียงชัย)

คณิต-อังกฤษ

16 เมษายน 2558

เพศ ชาย อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ต่ำกว่า ม.6 สาขา คณิต-อังกฤษ 
โรงเรียนปล้องวิทยาคม
เชียงราย
(16, เทิง)

QC พนักงานคีย์ข้อมูล พนักงานคอมพิวเตอร์ พนะกงานธุรการ

16 เมษายน 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยพะเยา
เชียงราย
(ปงน้อย, ดอยหลวง)

พนักงานฝ่ายผลิต

16 เมษายน 2558

เพศ หญิง อายุ 0 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ม.6 สาขา  
แม่สรวยวิทยาคม
เชียงราย
(ท่าก๊อ, แม่สรวย)

.เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม (Product) เชียงราย

16 เมษายน 2558

เพศ หญิง อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เชียงราย
(ต.เมืองชุม, เวียงชัย)

วิศวกรไฟฟ้า

16 เมษายน 2558

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา ไฟฟ้ากำลัง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
เชียงราย
(ทุ่งก่อ, เวียงเชียงรุ้ง)

พนักงานขาย

16 เมษายน 2558

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ม.6 สาขา  
การศึกษานอกโรงเรียนเวียงป่าเป้า
เชียงราย
(เวียงกาหลง, เวียงป่าเป้า)

พนักงานขาย/ธุรการ

15 เมษายน 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปวช. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ
เชียงราย
(เวียงพางคำ, แม่สาย)

พนักงานขายสินค้า

15 เมษายน 2558

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปวช. สาขา คอมพิวเตอร์ 
โรงเรียนพณิชยการราชดำเนิน ธนบุรี
เชียงราย
(รอบเวียง, เมือง)

ด้านงานขาย ดูแลสิ้นค้า. ประสานงาน

15 เมษายน 2558

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา สังคมสงเคราะห์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เชียงราย
(โป่งผา, แม่สาย)

พนักงานขาย

14 เมษายน 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาตรี สาขา การจัดการธุรกิจสุขภาพ 
สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตลำปาง
เชียงราย
(.ตะเคียนปม, ทุ่งหัวช้าง)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2015 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com