LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน เชียงราย
|ผู้สมัครงาน เชียงใหม่|ผู้สมัครงาน เชียงราย|ผู้สมัครงาน กำแพงเพชร|ผู้สมัครงาน ลำพูน|ผู้สมัครงาน ลำปาง|ผู้สมัครงาน แม่ฮ่องสอน|ผู้สมัครงาน น่าน|ผู้สมัครงาน พะเยา|ผู้สมัครงาน เพชรบูรณ์|ผู้สมัครงาน พิจิตร|ผู้สมัครงาน พิษณุโลก|ผู้สมัครงาน แพร่|ผู้สมัครงาน สุโขทัย|ผู้สมัครงาน ตาก|ผู้สมัครงาน อุตรดิตถ์|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 Sales

24 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา มนุษยศาสตร์ สื่อสารมวลชน 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เชียงราย
(แม่เจดีย์, เวียงป่าเป้า)

พนักงานขาย/การตลาด

24 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 7 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปวส. สาขา การตลาด 
พงษ์สวัสดิ์พณิชยการ
เชียงราย
(ต.ศรีเมืองชุม, อ.แม่สาย)

พนักงานขับรถ

23 ตุลาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 36 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมโลจิสติกส์และการจัดการ 
ราชภัฏเชียงราย
เชียงราย
(ริมกก, เมือง)

ขับรถ

23 ตุลาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.7
ม.6 สาขา - 
กศน เชียงของ
เชียงราย
(สถาน, เชียงของ)

พรักงานขาย

23 ตุลาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา - 
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
เชียงราย
(ป่าซาง, แม่จัน)

พี่เลี้ยงเด็ก

23 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
วัดลาดสนุ่ม
เชียงราย
(แม่สาย, แม่สาย)

พนักงานขาย

22 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปวส. สาขา การโรงแรมและการบริการ 
วิทยาลัยอาชีวะเชียงราย
เชียงราย
(หล่ายงาว, เวียงแก่น)

พนักงานบัญชี

22 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา การบัญชี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เชียงราย
(ต.ศรีดอนมูล, อ.เชียงแสน)

แคชเชียร์ ประชาสัมพัน

22 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา นิเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
เชียงราย
(รอบเวียง, เมือง)

พนักงานขาย

22 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
วังเหนือวิทยา
เชียงราย
(หายยา, เมือง)

พนักงานขาย, การตลาด หรือการจัดการ

21 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา การจัดการทั่วไป 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เชียงราย
(สถาน, เชียงราย)

marketing

21 ตุลาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีการอาหาร 
มหาวิทยาลัย เชียงใหม่
เชียงราย
(ชมภู, สารภี)

พนักงานขายPCเครื่องใช้ไฟฟ้า LG

21 ตุลาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ม.6 สาขา คอมพิวเตอร์ 
วาวีวิทยาคม
เชียงราย
(วาวี, แม่สรวย)

พนักงานขับรถ

21 ตุลาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 38 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปวส. สาขา การตลาด 
พาณิชยการบางโพ
เชียงราย
(บ้านดู, เมือง)

พนักงานแนะนำสินค้า/BA ประจำที่สยามสแควร์

21 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปวส. สาขา การโรงแรม 
วิทยาลัยอาชีวะศึกษาเชียงราย
เชียงราย
(ตำบลหล่ายงาว, อำเภอเวียงแก่น)

ขายสี้นค้า และ คลังสี้นค้า

21 ตุลาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ต่ำกว่า ม.6 สาขา - 
ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
เชียงราย
(ห้วยซ้อ, เชียงของ)

เทรนเนอร์

21 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา พลศึกษา 
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
เชียงราย
(แม่ข้าวต้ม, เมือง)

ส่งเสริม

21 ตุลาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา พัฒนาสังคม 
มหาวิทยาลัยนเรศวร
เชียงราย
(เวียงชัย, เวียงชัย)

พนักงานขาย

21 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
เม็งรายมหาราชวิทยาคม
เชียงราย
(นางแล, เมือง)

พนักงานขาย

20 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
เชียงราย
(แม่สา, แม่ริม)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2014 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com