LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน เชียงราย
|ผู้สมัครงาน เชียงใหม่|ผู้สมัครงาน เชียงราย|ผู้สมัครงาน กำแพงเพชร|ผู้สมัครงาน ลำพูน|ผู้สมัครงาน ลำปาง|ผู้สมัครงาน แม่ฮ่องสอน|ผู้สมัครงาน น่าน|ผู้สมัครงาน พะเยา|ผู้สมัครงาน เพชรบูรณ์|ผู้สมัครงาน พิจิตร|ผู้สมัครงาน พิษณุโลก|ผู้สมัครงาน แพร่|ผู้สมัครงาน สุโขทัย|ผู้สมัครงาน ตาก|ผู้สมัครงาน อุตรดิตถ์|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 พนักงานขาย

6 มีนาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 1,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนบ้านป่าก๊อ
เชียงราย
(หว้ยสัก, เมือง)

ธุรการ

6 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา คณิตศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เชียงราย
(ป่าแงะ, ป่าแดด)

พนักงานขาย

5 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ไหล่หินวิทยา
เชียงราย
(ต.ใหม่พัฒนา, อ.เกาะคา)

การบัญชี

5 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปวส. สาขา การบัญชี 
รร.พณิชยการเชียงราย
เชียงราย
(ป่าตึง, แม่จัน)

Pc ,พนักงานฝ่ายผลิต,แคทเชียร์,Qc

5 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปวส. สาขา การบัญชี 
วิทยาลัยการอาชีพแม่สอด
เชียงราย
(ป่าอ้อดอนชัย, เมือง)

อะไรก็ได้

5 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ปล้องวิทยาคม
เชียงราย
(ศรีดอนไชย, เทิง)

พนักงานขาย

5 มีนาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม
เชียงราย
(ศรีดอนมูล, เชียงแสน)

Marketing

5 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 6,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปวช. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง
เชียงราย
(ช้างเผือก, เมือง)

พนักงานบัญชี พนักงานขาย พนักงานบริการ พนักงานฝ่ายผลิต พนักงานทั่วไป

5 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปวช. สาขา การบัญชี 
พณิชยาการเชียงใหม่
เชียงราย
(เวียงกาหลง, เวียงป่าเป้า)

ผู้จัดการฝึกหัดดูแลเคมเปญ

5 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ (อนามัยสิ่งแวดล้อม) 
มหาวิทยาลัยพะเยา
เชียงราย
(ศรีโพธิ์เงิน, ป่าแดด)

แคชเชียร์

5 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ร.รพานพิเศษพิทยา
เชียงราย
(สันติสุข, พาน)

พนักงานขายเครื่องดื่ม

4 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ต่ำกว่า ม.6 สาขา วิท-คณิต คอมพิวเตอร์ 
โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม
เชียงราย
(ธารทอง, พาน)

พนักงานขาย/แนะนำสินค้า/พวกความงาม/เครื่องสำอาง

4 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ม.6 สาขา  
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน อ.ปาย
เชียงราย
(หนองควาย, หางดง)

ธุรการ,พนักงานขาย

4 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาตรี สาขา สหวิทยาการการบริหารท้องถิ่น 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เชียงราย
(โป่งผา, แม่สาย)

ครู พนักงานทั่วไป

4 มีนาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาตรี สาขา ปรัชญา 
มหาวิทยาลัยมหมามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาลัยยโสธร
เชียงราย
(สันทรายน้อย, สันทราย)

พนักงานผลิต

4 มีนาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เชียงราย
(แม่ย่าว, เมือง)

pc

4 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปวส. สาขา อาหารและโภชนาการ 
อาชีวศึกษาสระบุรี
เชียงราย
(แม่เจดีย์ใหม่, เวียงป่าเป้า)

บัญชี

4 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา การบัญชี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย
เชียงราย
(ม่วงน้อย, ป่าซาง)

พนักงานหน้าร้าน,ขาย,บริกานลูกค้า

4 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
วิทยาลัยโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่
เชียงราย
(ช่างเคี่ยน, เมือง)

แคชเชียร์ ประจำห้างเซ็นทรัลเวิลด์

4 มีนาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ม.6 สาขา ศิลป์ทั่วไป 
โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม
เชียงราย
(บุญเรือง, เชียงของ)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2015 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com