LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน เชียงราย
|ผู้สมัครงาน เชียงใหม่|ผู้สมัครงาน เชียงราย|ผู้สมัครงาน กำแพงเพชร|ผู้สมัครงาน ลำพูน|ผู้สมัครงาน ลำปาง|ผู้สมัครงาน แม่ฮ่องสอน|ผู้สมัครงาน น่าน|ผู้สมัครงาน พะเยา|ผู้สมัครงาน เพชรบูรณ์|ผู้สมัครงาน พิจิตร|ผู้สมัครงาน พิษณุโลก|ผู้สมัครงาน แพร่|ผู้สมัครงาน สุโขทัย|ผู้สมัครงาน ตาก|ผู้สมัครงาน อุตรดิตถ์|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 พนักงานธุระการ

25 สิงหาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการพิษณุโลก
เชียงราย
(ชัยนาม, วังทอง)

การขาย

24 สิงหาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ม.6 สาขา  
การศึกษานอกระบบ
เชียงราย
(บ้านคลอง, เมืองพิษณุโลก)

ธุรการ,สินเชื่อ , บัญชี , ฝ่ายบุคคล

24 สิงหาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา สหวิทยาการการบริหาร 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
เชียงราย
(ศรีโพธิ์เงิน, ป่าแดด)

Ba

24 สิงหาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา นิเทศศาสตร์ 
ราชภัฏเชียงราย
เชียงราย
(ผางาม, เวียงชัย)

พนักงานบัญชี

24 สิงหาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา การบัญชี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
เชียงราย
(สันมะเค็ด, พาน)

วิศวกรสิ่งแวดล้อม

24 สิงหาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยพะเยา
เชียงราย
(แม่เปา, พญาเม็งราย)

ครูผู้สอน/อาจารย์ ภาษาพม่า

23 สิงหาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา ภาษาอังกฤษ 
University of Distance Education, Mandalay
เชียงราย
(เกาะช้าง, แม่สาย)

ที่ปรึกษาการขาย/สินเชื่อ

23 สิงหาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 35 ปี ประสบการณ์ 8 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา การตลาด 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
เชียงราย
(รอบเวียง, เมืองเชียงราย)

พนักงานขาย , การควบคุมการผลิต , QC

23 สิงหาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา วิศกรรมอุตสาหการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย
เชียงราย
(ทุ่งก่อ, เวียงเชียงรุ้ง)

ธุรการ หรืออื่นๆ

23 สิงหาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย
เชียงราย
(ห้วยสัก, เมือง)

กราฟฟิค

23 สิงหาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาตรี สาขา ออกแบบปลิตภัณฑ์ 
มหาวิทยาลัยเนชั่น
เชียงราย
(รอบเวียง, เมือง)

อาจารย์

23 สิงหาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาเอก สาขา เคมีเชิงฟิสิกส์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล
เชียงราย
(ต.รอบเวียง, อ.เมือง)

พนักงานขาย

22 สิงหาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ม.6 สาขา ศิลป์- คณิต 
โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม
เชียงราย
(ห้วยลาน, ดอกคำใต้)

พนักงานขาย ทีวี มือถือ

22 สิงหาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา ตอมพิวเตอร์ธศึกษา 
มหาวิลยาลัยราชภัฎลำปาง
เชียงราย
(, เมือง)

พนักงานขาย นม

22 สิงหาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 10 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ร.ร บ้านดู่
เชียงราย
(สันทรายน้อย, สันทราย)

งานธุรการ,เลขา,พนักงานขาย,บริการ

22 สิงหาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.7
ปริญญาตรี สาขา การจัดการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
เชียงราย
(ทากาศ, แม่ทา)

พนักงานขาย

21 สิงหาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 43 ปี ประสบการณ์ 14 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปวช. สาขา บัญชี 
โรงเรียนพณิชยการเชียงราย
เชียงราย
(รอบเวียง, เมือง)

โภชนาการ

21 สิงหาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ศิลปภาษา 
พญาลอวิทยาคม
เชียงราย
(ช้างเผืก, เมือง)

ขับรถเทเลอร์

21 สิงหาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 0 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 2,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ร,รบ้านสันสะอาด
เชียงราย
(ไม้ยา, อ,พญาเม็งราย)

ธุรการ,เลขานุการ,teller Trainee

21 สิงหาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา นิเทศศาสตร์บูรณาการ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เชียงราย
(ท่าสุด, เมืองเชียงราย)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2016 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com