LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน เชียงราย
|ผู้สมัครงาน เชียงใหม่|ผู้สมัครงาน เชียงราย|ผู้สมัครงาน กำแพงเพชร|ผู้สมัครงาน ลำพูน|ผู้สมัครงาน ลำปาง|ผู้สมัครงาน แม่ฮ่องสอน|ผู้สมัครงาน น่าน|ผู้สมัครงาน พะเยา|ผู้สมัครงาน เพชรบูรณ์|ผู้สมัครงาน พิจิตร|ผู้สมัครงาน พิษณุโลก|ผู้สมัครงาน แพร่|ผู้สมัครงาน สุโขทัย|ผู้สมัครงาน ตาก|ผู้สมัครงาน อุตรดิตถ์|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 พี่เลี้ยงเด็ก

27 กุมภาพันธ์ 2560

เพศ หญิง อายุ 17 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม
เชียงราย
(ยางฮอม, ขุนตาล)

ผู้ช่วยทีมงาน

27 กุมภาพันธ์ 2560

เพศ ชาย อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ม.6 สาขา ศิลปะคำนวล 
ทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์
เชียงราย
(สันทราย, เมือง)

เสริฟ. ขับรถ

27 กุมภาพันธ์ 2560

เพศ ชาย อายุ 36 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ม.6 สาขา  
หางดง
เชียงราย
(, แม่ริม)

พนง.ขาย,การตลาด,ธุรการ

27 กุมภาพันธ์ 2560

เพศ หญิง อายุ 38 ปี ประสบการณ์ 15 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 1,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ม.6 สาขา ไทย~สังคม 
ร.ร.ดอนชัยวิทยาคม
เชียงราย
(ต.เวียงชัย, อ.เวียงชัย)

Marketing, พนักงานขาย

27 กุมภาพันธ์ 2560

เพศ หญิง อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา ประชาสัมพันธ์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร
เชียงราย
(ช้างคลาน, เหนือ)

พนักงาน ขาย

27 กุมภาพันธ์ 2560

เพศ หญิง อายุ 36 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา บันชี 
พนิชยาการ เพชรบุรี
เชียงราย
(แม่สอด, แม่สอด จ.ตาก)

พนักงานร้านกาแฟ

27 กุมภาพันธ์ 2560

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา ภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยพายัพ
เชียงราย
(, )

ธุรการประสานงาน, เจ้าหน้าที่สาธารณสุข, ผู้ช่วยเภสัช, PC,

27 กุมภาพันธ์ 2560

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์และนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา
เชียงราย
(แม่สรวย, แม่สรวย)

สั่งสินค้า

27 กุมภาพันธ์ 2560

เพศ หญิง อายุ 2017 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนอนุบาลตับเต่า(ไคร้สามัคคีวิทยา)
เชียงราย
(ตับเต่า, เทิง)

Sale

27 กุมภาพันธ์ 2560

เพศ หญิง อายุ 37 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา การตลาด 
มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
เชียงราย
(ในเมือง, เมือง)

บัญชี

27 กุมภาพันธ์ 2560

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา การบัญชี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย
เชียงราย
(บ้านดู่, เมืองเชียงราย)

พนักงานบัญชี,เจ้าหน้าที่ QC,Admin

27 กุมภาพันธ์ 2560

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา สถิติ 
มหาวิทยาลัยพะเยา
เชียงราย
(ทรายขาว, พาน)

ธุรการ

26 กุมภาพันธ์ 2560

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา เศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เชียงราย
(ป่าแดด, ป่าแดด)

ผู้จัดการร้าน ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน

26 กุมภาพันธ์ 2560

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปวส. สาขา การตลาด 
พณิชการเชียงราย
เชียงราย
(ดงมหาวัน, เวียงเชียงรุ้ง)

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ,ประสานงาน

26 กุมภาพันธ์ 2560

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีการบรรจุ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เชียงราย
(, เมือง)

พนักงานขาย

26 กุมภาพันธ์ 2560

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ม.6 สาขา  
โรงเรียนเทิงวิทยาคม
เชียงราย
(ต้า, ขุนตาล)

Guest Service Agent

25 กุมภาพันธ์ 2560

เพศ ชาย อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา กายภาพบำบัด 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เชียงราย
(สันกำแพง, สันกำแพง)

อุตสาหกรรม

25 กุมภาพันธ์ 2560

เพศ ชาย อายุ 18 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ยานยนต์ 
วิทลัยการอาชีพเชียงราย
เชียงราย
(แม่เปา, พญาเม็งราย)

Chef ,Cooking ,Instructor

24 กุมภาพันธ์ 2560

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.6
ม.6 สาขา วิทยาศาสตร์ 
โรงเรียนสันติวิทยา
เชียงราย
(สันทราย, เมือง)

พนักงานบริการในร้านอาหาร

24 กุมภาพันธ์ 2560

เพศ หญิง อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา ภาษาไทย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เชียงราย
(เวียง, เวียงป่าเป้า)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2017 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com