LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน เชียงราย
|ผู้สมัครงาน เชียงใหม่|ผู้สมัครงาน เชียงราย|ผู้สมัครงาน กำแพงเพชร|ผู้สมัครงาน ลำพูน|ผู้สมัครงาน ลำปาง|ผู้สมัครงาน แม่ฮ่องสอน|ผู้สมัครงาน น่าน|ผู้สมัครงาน พะเยา|ผู้สมัครงาน เพชรบูรณ์|ผู้สมัครงาน พิจิตร|ผู้สมัครงาน พิษณุโลก|ผู้สมัครงาน แพร่|ผู้สมัครงาน สุโขทัย|ผู้สมัครงาน ตาก|ผู้สมัครงาน อุตรดิตถ์|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 พนักงานขาย แคชเชียร pc และงานทุกอย่าง

7 กรกฎาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 0 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา เทียบโอน วิชาชีพ 
การศึกษานอกร.ร
เชียงราย
(เวียง, เมือง)

พนักงานขาย

7 กรกฎาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.8
ปวช. สาขา การบัญชี 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเถินเทคโนโลยี
เชียงราย
(ตาดควัน, พญาเม็งราย)

Pc

7 กรกฎาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.8
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ก.ศ.น
เชียงราย
(ป่าแดด, ป่าแดด)

ผู้ช่วยกุ๊ก

7 กรกฎาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 5 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
สืบนทีธรรม
เชียงราย
(สันผักหวาน, หางดง)

พนักงานขาย

7 กรกฎาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 7 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝน
เชียงราย
(ป่าตึง, แม่จัน)

ธุรการ/พนักงานขาย/ที่ปรึกษาความงาม

6 กรกฎาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 0 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
เชียงราย
(ปอ, เวียงแก่น)

พนักงานขาย

6 กรกฎาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปวช. สาขา การบัญชี 
วิทยลัยอาชีวะศึกษาแม่สาย
เชียงราย
(โป่งผา, แม่สาย)

พี่เลี้ยงเด็กต่างประเทศ

6 กรกฎาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 40 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา การจัดการ 
ราชภัฏเชียงใหม่
เชียงราย
(, เมือง)

พนักงานสินเชื่อ ,การโรงแรม,ธุรการ,บริการลูกค้า

6 กรกฎาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา การท่องเที่ยว 
ม.นเรศวร วิทยาเขตพะเยา
เชียงราย
(ป่าก่อดำ, แม่ลาว)

IT SUPPORT,Web Master

6 กรกฎาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
เชียงราย
(ป่าตาล, ขุนตาล)

ช่าง

6 กรกฎาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปวส. สาขา เครื่องกล 
วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม
เชียงราย
(ยกกระบัตร, สามเงา)

ทั่วไป

6 กรกฎาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปวช. สาขา ไฟฟ้า 
vbac
เชียงราย
(แม่เปา, พญาเม็งราย)

ความงาม

6 กรกฎาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 18 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
กศน
เชียงราย
(เวียงกาหลง, เวียงป่าเป้า)

ม.6

6 กรกฎาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ม.6 สาขา วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม
เชียงราย
(ห้วยไคร้, แม่สาย)

พนักงานจ้าง ลูกจ้าง งานธุรการ เอกสารต่างๆ

6 กรกฎาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
วิทยาลัยเชียงราย
เชียงราย
(ดอยลาน, เมือง)

ประชาสัมพันธ์, พนักงานขาย

6 กรกฎาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา ภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เชียงราย
(ป่าหุ่ง, พาน)

พนักงานแคชเชียร์

7 กรกฎาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาตรี สาขา การท่องเที่ยว 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
เชียงราย
(แม่สลองนอก, แม่ฟ้าหลวง)

พนักงานขาย

6 กรกฎาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ม.6 สาขา ศิลป์คอมพิวเตอร์ 
แม่ใจวิทยา
เชียงราย
(ตับเต่า, เทิง)

พนักงานบัญชี ขาย ธุรการ

6 กรกฎาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา การบัญชี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
เชียงราย
(ศรีถ้อย, แม่สรวย)

ทุกตำแหน่งที่เกี่ยวกับภาษา

5 กรกฎาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.7
ปริญญาตรี สาขา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
เชียงราย
( แม่จัน, แม่จัน)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2015 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com