LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน เชียงราย
|ผู้สมัครงาน เชียงใหม่|ผู้สมัครงาน เชียงราย|ผู้สมัครงาน กำแพงเพชร|ผู้สมัครงาน ลำพูน|ผู้สมัครงาน ลำปาง|ผู้สมัครงาน แม่ฮ่องสอน|ผู้สมัครงาน น่าน|ผู้สมัครงาน พะเยา|ผู้สมัครงาน เพชรบูรณ์|ผู้สมัครงาน พิจิตร|ผู้สมัครงาน พิษณุโลก|ผู้สมัครงาน แพร่|ผู้สมัครงาน สุโขทัย|ผู้สมัครงาน ตาก|ผู้สมัครงาน อุตรดิตถ์|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 พนักงานขับรถ,พนักงานขาย,เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย,ธุรการ

22 มกราคม 2561

เพศ ชาย อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา การจัดการทั่วไป 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เชียงราย
(เวียงห้าว, พาน)

ช่างไฟฟ้า/แอร์/คอมพิวเตอร์/ป่าปา

22 มกราคม 2561

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า 
มหาลัยเทคโนโลยรราชมงคลล้านนาเชียงราย
เชียงราย
(หนองแรด, เทิง)

พนักงาน

22 มกราคม 2561

เพศ ชาย อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 8 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนบ้านสันติคีรี
เชียงราย
(แม่คำ, แม่จัน)

พนักงานขาย

22 มกราคม 2561

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา - 
กศน
เชียงราย
(เมืองพลับพลา, ห้วยแถลง)

ช่างเทคนิค plc

22 มกราคม 2561

เพศ ชาย อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปวส. สาขา อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
วิทยาลัยการอาชีพเทิง
เชียงราย
(ปอ, เวียงแก่น)

พนักงานขาย

22 มกราคม 2561

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ม.6 สาขา  
การศึกษานอกระบบเขตบางนา
เชียงราย
(จันจว้าใต้, แม่จัน)

ไปกับรถ

22 มกราคม 2561

เพศ ชาย อายุ 18 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.8
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ราชประชานุเคราะห์15
เชียงราย
(เเม่เงิน, เชียงเเสน)

ช่าง

22 มกราคม 2561

เพศ ชาย อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ม.6 สาขา - 
กศน.อ.เทิง
เชียงราย
(หงาว, เทิง)

ธุรการ

21 มกราคม 2561

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปวช. สาขา การบัญชี 
พ.ว น
เชียงราย
(อ่างทอง, เมือง)

PC

21 มกราคม 2561

เพศ ชาย อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.8
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ก.ศ.น
เชียงราย
(แม่สาย, แม่สาย)

พนักงานบริการ

21 มกราคม 2561

เพศ ชาย อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.8
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนเชียงของวิทยาคม
เชียงราย
(ศรีดอนชัย, เชียงของ)

พนักงานขาย การตลาด คอมพิวเตอร์

21 มกราคม 2561

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปวช. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ไฮเทค เทคโนโลยี
เชียงราย
(หัวเดียด, ในเมือง,ท่าสองยาง)

แล้วแต่จะมอบให้

20 มกราคม 2561

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.6
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ศิลปะ 
โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม
เชียงราย
(ต.บ้านกลาง, อ.เมือง)

ผู้จัดการ ผู้อำนวยการ

20 มกราคม 2561

เพศ หญิง อายุ 44 ปี ประสบการณ์ 20 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 120,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาโท สาขา การปกครองสำหรับนักบริหาร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เชียงราย
(แม่เหียะ, เมือง)

พนักวานขาย

19 มกราคม 2561

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
เชียงราย
(ดอนศิลา, เวียงชัย)

พนักงาน ขาย ธุรการ

19 มกราคม 2561

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ม.6 สาขา  
กศน.
เชียงราย
(แม่ปืม, เมือง)

ขาย

18 มกราคม 2561

เพศ หญิง อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ม.6 สาขา  
ศูนย์ศึกษานอกระบบ
เชียงราย
(รอบเวียง, เมือง)

รปภ

18 มกราคม 2561

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปวช. สาขา กลโรงงาน 
อัสสัมชัญเทนนิคนครพนม
เชียงราย
(ม่วงยาย, เวียงแก่น)

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข

18 มกราคม 2561

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.6
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
วิทยาลัยเชียงราย
เชียงราย
(แม่เจดีย์, เวียงป่าเป้า)

Designer

18 มกราคม 2561

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา สถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย ราชภัฎเชียงราย
เชียงราย
(รอบเวียง, เมื่องเชียงราย)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2018 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com