LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน เชียงราย
|ผู้สมัครงาน เชียงใหม่|ผู้สมัครงาน เชียงราย|ผู้สมัครงาน กำแพงเพชร|ผู้สมัครงาน ลำพูน|ผู้สมัครงาน ลำปาง|ผู้สมัครงาน แม่ฮ่องสอน|ผู้สมัครงาน น่าน|ผู้สมัครงาน พะเยา|ผู้สมัครงาน เพชรบูรณ์|ผู้สมัครงาน พิจิตร|ผู้สมัครงาน พิษณุโลก|ผู้สมัครงาน แพร่|ผู้สมัครงาน สุโขทัย|ผู้สมัครงาน ตาก|ผู้สมัครงาน อุตรดิตถ์|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 แคชเชียร์

22 ตุลาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปวส. สาขา การบัญชี 
วิทยาลัยอาชีวะศึกษานครสวรรค์
เชียงราย
(กลางแดด, เมือง)

พนักงานขาย เเคชเชียร์ ผู้ช่วย

21 ตุลาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 18 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.7
ม.6 สาขา ศิลป์คำนวณ 
โรงเรียนเชียงของวิทยาคม
เชียงราย
(ศรีดอนชัย, เชียงของ)

ผลิต

20 ตุลาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปวช. สาขา คอม 
วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย
เชียงราย
(แม่เงิน, เชียงแสน)

ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนขายเครดิตต่างจังหวัด

20 ตุลาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 38 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ 
ราชภัฎธนบุรี
เชียงราย
(แม่เจดีย์, เวียงป่าเป้า)

พนักงานบริการลูกค้า

20 ตุลาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีเครื่องกล 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เชียงราย
(เวียง, เทิง)

พนักงานขาย

19 ตุลาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ม.6 สาขา  
การศึกษานอกโรงเรียน
เชียงราย
(ท่าก๊อ, แม่สรวย)

ธุรการ

19 ตุลาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา การจัดการธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยพะเยา
เชียงราย
(แม่ฟ้าหลวง, แม่ฟ้าหลวง)

พนักงานนวด,แม่บ้าน,งานขาย

19 ตุลาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ม.6 สาขา คณิต-อังกฤษ 
โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร
เชียงราย
(เวียง, เชียงของ)

วิศวกร,วิศวกรเครื่องกล,วิศวกรประจำไซด์งาน,วิศวกรซ่อมบำรุง

19 ตุลาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เชียงราย
(แม่สรวย, แม่สรวย)

พนักงานขาย แคชเชียร์

19 ตุลาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา การจัดการทั่วไป 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เชียงราย
(สันสลี, เวียงป่าเป้า)

พนักงานเสริฟ

19 ตุลาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนบ้านปางอ่ายห้วยชมภู
เชียงราย
(แม่เจดีย์ใหม่, เวียงป่าเป้า)

เด็กเสริฟ

19 ตุลาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนบ้านเทอดไทย
เชียงราย
(ต.แม่สลองใน, แม่ฟ้าหลวง)

นักวิทยาศาสตร์

19 ตุลาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 1,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา ชีววิทยา 
มหาวทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เชียงราย
(เวียงกาหลง, เวียงป่าเป้า)

พนังงานPC,พนักงานขาย

18 ตุลาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปวส. สาขา การตลาด 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
เชียงราย
(รอบเวียง, เมือง)

พนักงานขาย

18 ตุลาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ม.6 สาขา ศิลป์ คำนวณ 
เทศบาล6 สลากกินแบ่งรัฐบาล (เทศบาล6 นครเชียงราย ในปัจจุบัน)
เชียงราย
(รอบเวียง, เมือง)

Account Executive

18 ตุลาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 37 ปี ประสบการณ์ 15 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา สื่อสารมวลชน 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เชียงราย
(ตำบลริมกก, เมืองเชียงราย)

Marketing

17 ตุลาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 36 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
การศึกษานอกโรงเรียนสันป่าตอง
เชียงราย
(ต้นเปา, สันกำแพง)

ธุรการ

17 ตุลาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา พลศึกษา 
สพล.สท
เชียงราย
(ออนใต้, เมือง)

พนักงานขาย

17 ตุลาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
การศึกษานอกระบบ. (กศน)
เชียงราย
(เมืองพาน, พาน)

ขายของได้ทุกอย่าง

17 ตุลาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 7,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
แม่อ้อวิทยาคม
เชียงราย
(แม่อ้อ, พาน)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2016 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com