LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน เชียงราย
|ผู้สมัครงาน เชียงใหม่|ผู้สมัครงาน เชียงราย|ผู้สมัครงาน กำแพงเพชร|ผู้สมัครงาน ลำพูน|ผู้สมัครงาน ลำปาง|ผู้สมัครงาน แม่ฮ่องสอน|ผู้สมัครงาน น่าน|ผู้สมัครงาน พะเยา|ผู้สมัครงาน เพชรบูรณ์|ผู้สมัครงาน พิจิตร|ผู้สมัครงาน พิษณุโลก|ผู้สมัครงาน แพร่|ผู้สมัครงาน สุโขทัย|ผู้สมัครงาน ตาก|ผู้สมัครงาน อุตรดิตถ์|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 เจ้าหน้าที่สิ่งเเวดล้อม นักวิชาการสาะารณสุข

28 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ อนามัยสิ่งเเวดล้อม 
มหาวิทยาลัยพะเยา
เชียงราย
(เวียง, เชียงแสน)

พนักงานบริการลูกค้า

28 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
เชียงราย
(ห้วยสัก, เมือง)

ฝ่ายขาย

28 พฤษภาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.8
ม.6 สาขา สายทั่วไป 
ร.ร วาวีวิทยาคม
เชียงราย
(ต.วาวี, อ.แม่สรวย)

พนักงานขาย

27 พฤษภาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปวช. สาขา ธุระกิจค้าปลีก 
เทคโนโลยีเอเชีย
เชียงราย
(ร้องวัวแดง, สันกำแพง)

วิศวกร

27 พฤษภาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย
เชียงราย
(แม่เย็น, อ.พาน)

พนักงานขาย

27 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 0 ปี ประสบการณ์ 6 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปวช. สาขา  
โรงเรียนสันทราย
เชียงราย
(สันทรายหลวง, สันทราย)

ครู,ธุรการ,การขาย

27 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา ชีววิทยา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เชียงราย
(จันจว้าใต้, แม่จัน)

พนังงานขาย

27 พฤษภาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ม.6 สาขา  
กศน.เมืองเชียงราย
เชียงราย
(แม่เงิน, เชียงแสน)

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า(ธนาคาร)

27 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เชียงราย
(ห้วยสัก, เมือง)

เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพอาหาร

27 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เชียงราย
(แม่สรวย, แม่สรวย)

งานขายบริการ

27 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
อุตรดิตถ์วิทยา
เชียงราย
(บัวสลี, แม่ลาว)

Mechanical Engineer,

27 พฤษภาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาเอก สาขา Rangsit 
Asian institute of technology AIT
เชียงราย
(Pathumthani, Rangsit)

บริการ

27 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปวช. สาขา การโรงแรมและการท่องเที่ยว 
ศูนย์เฉลิมพระเกียรติ72พรรษา
เชียงราย
(ท่าก๊อ, แม่สรวย)

พนักงาน

27 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา วิทย์ คณิต 
ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก
เชียงราย
(ปงน้อย, ดอยหลวง)

Sales Engineer ในพื้นที่ ชลบุรี-ระยอง

27 พฤษภาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมอุตสาหการ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
เชียงราย
(ป่าอ้อดอนชัย, เมือง)

พนักงานขาย หรืออะไรก้ได้ครับ ทำได้หมดหากไก้รับโอกาส

27 พฤษภาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ม.6 สาขา ศิลป์ คำนวณ 
โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา
เชียงราย
(เทพารักษ์, เมือง)

พนักนักงานขาย

27 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม
เชียงราย
(ไม้ยา, พญาเม็งราย)

เเคชเชียร์/บริการ

26 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปวช. สาขา การบัญชี 
วิทยาลัยการอาชีพฝาง
เชียงราย
(แม่คะ, ฝาง)

ครู

26 พฤษภาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา สังคมศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เชียงราย
(บ้านดู่, เมือง)

พนักงาน

26 พฤษภาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ต่ำกว่า ม.6 สาขา สามัญ 
หนองบัวพิทยาคม
เชียงราย
(เวียงกาหลง, เวียงป่าเป้า)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2015 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com