LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน เชียงราย
|ผู้สมัครงาน เชียงใหม่|ผู้สมัครงาน เชียงราย|ผู้สมัครงาน กำแพงเพชร|ผู้สมัครงาน ลำพูน|ผู้สมัครงาน ลำปาง|ผู้สมัครงาน แม่ฮ่องสอน|ผู้สมัครงาน น่าน|ผู้สมัครงาน พะเยา|ผู้สมัครงาน เพชรบูรณ์|ผู้สมัครงาน พิจิตร|ผู้สมัครงาน พิษณุโลก|ผู้สมัครงาน แพร่|ผู้สมัครงาน สุโขทัย|ผู้สมัครงาน ตาก|ผู้สมัครงาน อุตรดิตถ์|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 ธุรการ

21 เมษายน 2561

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาสิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เชียงราย
(เจดีย์หลวง, แม่สรวย)

การขาย

21 เมษายน 2561

เพศ ชาย อายุ 35 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ไทย 
บ้านห้วยไคร้
เชียงราย
(เวียง, เทิง)

พนักงานขาย

21 เมษายน 2561

เพศ หญิง อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ม.6 สาขา  
ก.ศ.น อำเภอขุนตาล
เชียงราย
(ต.ยางฮอม, อ.ขุนตาล)

พนักงานขาย

21 เมษายน 2561

เพศ หญิง อายุ 2 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ม.6 สาขา  
ก.ศ.น อำเภอขุนตาล
เชียงราย
(ต.ยางฮอม, อ.ขุนตาล)

ช่างก่อสร้าง- ซ่อมบำรุงไฟฟ้าประปาแอร์ งานสวน

21 เมษายน 2561

เพศ ชาย อายุ 50 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ปวส. สาขา วิทยาศาสตร์การก่อสร้าง 
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระญา
เชียงราย
(แม่ต๋ำ, พญาเม็งราย)

จป.วิชาชีพ

21 เมษายน 2561

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เชียงราย
(แม่พริก, แม่สรวย)

โฟร์แมนงานก่อสร้าง งานซ่อมบำรุง

21 เมษายน 2561

เพศ ชาย อายุ 50 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 19,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ปวส. สาขา วิทยาศาสตร์การก่อสร้าง 
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระญา
เชียงราย
(ม.9 แม่ต๋ำใต้, พญาเม็งราย)

การจัดการ และ อาหาร

22 เมษายน 2561

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา การจัดการ 
ราชภัฏเชียงใหม่
เชียงราย
(ป่าหุ่ง, พาน)

พนักงานเคเอฟซี

20 เมษายน 2561

เพศ ชาย อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปวช. สาขา คอมพิวเตอรธุรกิ 
เชียงใหม่เทคโนโลยีซีเอ็มเทค
เชียงราย
(ช้างคลาน, เมือง)

อะไรก้อได

20 เมษายน 2561

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา เทววิทยา 
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
เชียงราย
(วาวี, แม่สรวย)

พนักงานจัดเรียงสินค้า

20 เมษายน 2561

เพศ ชาย อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีเครื่องกล 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เชียงราย
(เวียง, เทิง)

งานบุคคล ธุรการ จัดซื้อ

20 เมษายน 2561

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เชียงราย
(น้ำชุน, หล่มสัก)

พนักงานขาย

20 เมษายน 2561

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา ไทย-สังคม 
โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม
เชียงราย
(รอบเวียง, เมืองเชียงราย)

พนักงานทั่วไป พนักงานขาย พนักงานโรงแรม

20 เมษายน 2561

เพศ ชาย อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปวส. สาขา การจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
โรงเรียน ศรีธนาพณิชยการเทคโนโลยีเชียงใหม่
เชียงราย
(patun, muang)

พนักงานขาย

19 เมษายน 2561

เพศ ชาย อายุ 39 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสัตหีบ
เชียงราย
(ศรีดอนชัย, เชียงของ)

ซุปเปอร์ไวเซอร์

19 เมษายน 2561

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปวช. สาขา การบัญชี 
วิทยาลัยการอาชีพเทิง
เชียงราย
(งิ้ว, เทิง)

พนักงานธุรการ การเงิน

19 เมษายน 2561

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา การจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
เชียงราย
(บ้านไร่, หล่มสัก)

ฝ่ายผลิต

19 เมษายน 2561

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
รร.ด่านแม่คำมัน
เชียงราย
(ด่านแม่คำมัน, ลับแล)

บริหาร/การตลาด/การจัดการ

19 เมษายน 2561

เพศ ชาย อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาโท สาขา บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เชียงราย
(, เมือง)

ธุรการ

19 เมษายน 2561

เพศ หญิง อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปวส. สาขา การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
เชียงราย
(แม่ต๋ำ, พญาเม็งราย)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2018 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com