LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน เชียงราย
|ผู้สมัครงาน เชียงใหม่|ผู้สมัครงาน เชียงราย|ผู้สมัครงาน กำแพงเพชร|ผู้สมัครงาน ลำพูน|ผู้สมัครงาน ลำปาง|ผู้สมัครงาน แม่ฮ่องสอน|ผู้สมัครงาน น่าน|ผู้สมัครงาน พะเยา|ผู้สมัครงาน เพชรบูรณ์|ผู้สมัครงาน พิจิตร|ผู้สมัครงาน พิษณุโลก|ผู้สมัครงาน แพร่|ผู้สมัครงาน สุโขทัย|ผู้สมัครงาน ตาก|ผู้สมัครงาน อุตรดิตถ์|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 พนักงานขาย แคชเชียร์

28 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปวช. สาขา คหกรรม 
การศึกษานอกโรงเรียนจัวหวัดแพร่
เชียงราย
(ปล้อง, เทิง)

ธุรการ,พนักงานการ,การตลาด

28 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
โรงเรียนเทคนิคบริหารธุรกิจอำนาจเจริญ
เชียงราย
(ท่าสาย, เมือง)

บริการลูกค้า

28 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาตรี สาขา การจัดการธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยพะเยา
เชียงราย
(ปล้อง, เทิง)

พนักงานขาย,งานธุรการ

28 กันยายน 2559

เพศ ชาย อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปวส. สาขา เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร
เชียงราย
(บ้านโป่ง, เวียงป่าเป้า)

พนักงานบัญชี

28 กันยายน 2559

เพศ ชาย อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 6 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปวช. สาขา การบัญชี 
โรงเรียนสารภีพิทยาคม
เชียงราย
(ต.ชมภู, อ.สารภี)

ว่างงาน

28 กันยายน 2559

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนวัดแม่คำวิทยา
เชียงราย
(แม่คำ, แม่จัน)

ฝ่ายผลิต

28 กันยายน 2559

เพศ ชาย อายุ 35 ปี ประสบการณ์ 11 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เชียงราย
(ศรีค้ำ, แม่จัน)

พนักงานขาย ฝ่ายผลิต

27 กันยายน 2559

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ม.6 สาขา ศิลป์ทั่วไป 
แม่เจดีย์วิทยาคม
เชียงราย
(แม่เจดีย์ใหม่, เวียงป่าเป้า)

ผู้ช่วยแม่ครัว

27 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ม.6 สาขา จีน-อังกฤษ 
โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา
เชียงราย
(วาวี, แม่สรวย)

ผู้ช่วย การตลาด ธุรการ

27 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา การตลาด 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
เชียงราย
(เวียงห้าว, พาน)

ผู้ช่วยกุ๊ก

27 กันยายน 2559

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.9
ปริญญาตรี สาขา สาธารณะสุขชุมชน 
ราชภัฎเชียงใหม่
เชียงราย
(วัดเกตุ, เมือง)

ฝ่ายผลิต

26 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปวช. สาขา การบัญชี 
เวียงเจดีย์วิทยา
เชียงราย
(ดงดำ, ลี้)

ฝ่ายผลิต

26 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา การตลาด 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
เชียงราย
(โรงช้าง, ป่าแดด)

พนักงานขาย

26 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา ภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
เชียงราย
(ครึ่ง, ชียงของ)

การตลาด

26 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ม.6 สาขา ทั่วไป 
กสนอำเภอเวียงชัย
เชียงราย
(ห้วยสัก, เมือง)

พนักงานขาย

26 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 15 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 6,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำราก (ไตรราษฎร์บำรุง)
เชียงราย
(จันจว้า, แม่จัน)

pc

26 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ปวส. สาขา การตลาด 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
เชียงราย
(ต.ป่าหุ่ง, อ.พาน)

พนักงานขาย พนักงานธุรการ พนักงานทั่วไป

26 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา การจัดการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
เชียงราย
(รอบเวียง, เมือง)

พนักงานขาย , การตลาด , ผู้ช่วยกุ๊ก

26 กันยายน 2559

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
เชียงราย
(สันสลี, เวียงป่าเป้า)

พนักงานขาย,การตลาด,ลูกค้าสัมพันธ์,ธุรการ

26 กันยายน 2559

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ-การตลาด 
มหาวิทยาลัย อัสสัมชัญ
เชียงราย
(รอบเวียง, เมือง)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2016 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com