LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน เชียงราย
|ผู้สมัครงาน เชียงใหม่|ผู้สมัครงาน เชียงราย|ผู้สมัครงาน กำแพงเพชร|ผู้สมัครงาน ลำพูน|ผู้สมัครงาน ลำปาง|ผู้สมัครงาน แม่ฮ่องสอน|ผู้สมัครงาน น่าน|ผู้สมัครงาน พะเยา|ผู้สมัครงาน เพชรบูรณ์|ผู้สมัครงาน พิจิตร|ผู้สมัครงาน พิษณุโลก|ผู้สมัครงาน แพร่|ผู้สมัครงาน สุโขทัย|ผู้สมัครงาน ตาก|ผู้สมัครงาน อุตรดิตถ์|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 Production Control Engineer

27 พฤษภาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา Food Engineering 
MaejoUniversity
เชียงราย
(Pongphrae, maelao)

พนักงานขาย

27 พฤษภาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ปวส. สาขา เกษตรศาตร์ 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี
เชียงราย
(คีรีราษฏร์, พบพระ)

บุคลากร,ธุรการ

27 พฤษภาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ปริญญาตรี สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เชียงราย
(ชัยจุมพล, ลับแล)

พนักงานบริการ

26 พฤษภาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ม.6 สาขา อังกฤษ-จีย 
โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม
เชียงราย
(รอบเวียง, เมือง)

ฝ่ายผลิต

26 พฤษภาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ม.6 สาขา  
โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม
เชียงราย
(ทุ่งก่อ, เวียงเชียงรุ้ง)

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชือ

26 พฤษภาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา เศรษฐศาสตร์ 
มหวิทยาลัยนเรศวร
เชียงราย
(ป่าอ้อดอนชัย, เมืองเชียงราย)

ผู้จัดการร้าน

26 พฤษภาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา พืชศาสตร์ 
ม.แม่โจ้
เชียงราย
(สันพระเนตร, สันทราย)

การตลาด

26 พฤษภาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา การตลาด 
มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาเชียงราย
เชียงราย
(แม่ต๋ำ, พญาเม็งราย)

เซลล์ พนักงานขาย

26 พฤษภาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา - 
บ้ารร่องก๊อ-ม่วงคำ
เชียงราย
(จันจว้าใต้, แม่จัน)

ขับรถ

26 พฤษภาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนบ้านโป่งนก
เชียงราย
(ต.สันสลี, อ.เวียงป่าเป้า)

GSA, Reception

26 พฤษภาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เชียงราย
(ป่าตาล, ขุนตาล)

ครูสอนนักเรียน

26 พฤษภาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา การประถมศึกษา 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เชียงราย
(ตาดควัน, พญาเม็งราย)

พนักงานขาย

26 พฤษภาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 1,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
บ้านตาก
เชียงราย
(ต. ทอ้งฟ้า, อ. บ้านตาก)

ฝ่ายผลิต

25 พฤษภาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 1 ปี ประสบการณ์ 6 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา  
โรงเรียนนาหนองทุ่มวิทยา
เชียงราย
(ทุ่งก่อ, เวียงเชียงรุ้ง)

พนักงานขาย

25 พฤษภาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา ส่งเสริมและนิเทศศาตร์เกษตร 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เชียงราย
(หนองแก๋ว, หางดง)

พลังงานทดแทน

25 พฤษภาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา พลังงานทดแทน 
มหาวิทยาลัยเเม่โจ้
เชียงราย
(งิ้ว, เทิง)

แคชเชีนร์9000

25 พฤษภาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปวช. สาขา ผ้าและเครื่องแต่งกาย 
วิทลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
เชียงราย
(บ้านดู่, เมือง)

ครูสอนวิทยาศาสตร์

25 พฤษภาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เชียงราย
(จันจว้าใต้, แม่จัน)

ฝ่ายบุคคล

25 พฤษภาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา Management 
มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก
เชียงราย
(เวียง, เชียงของ)

ตำรวจ

25 พฤษภาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 16 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 5,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนบ้านหนองแคทราย
เชียงราย
(ลำเพียก, เขต3)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2017 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com