LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน เชียงราย
|ผู้สมัครงาน เชียงใหม่|ผู้สมัครงาน เชียงราย|ผู้สมัครงาน กำแพงเพชร|ผู้สมัครงาน ลำพูน|ผู้สมัครงาน ลำปาง|ผู้สมัครงาน แม่ฮ่องสอน|ผู้สมัครงาน น่าน|ผู้สมัครงาน พะเยา|ผู้สมัครงาน เพชรบูรณ์|ผู้สมัครงาน พิจิตร|ผู้สมัครงาน พิษณุโลก|ผู้สมัครงาน แพร่|ผู้สมัครงาน สุโขทัย|ผู้สมัครงาน ตาก|ผู้สมัครงาน อุตรดิตถ์|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 พนักงานฝ่ายผลิต

30 เมษายน 2559

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา
เชียงราย
(รอบเวียง, เมือง)

ฝ่ายผลิต

29 เมษายน 2559

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา ครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลับราชภัฎเชียงราย
เชียงราย
(วาวี, แม่สีวน)

pcพนังงานจัดเรียงสินค้า

29 เมษายน 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.7
ม.6 สาขา  
โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
เชียงราย
(เวียงพางคำ, แม่สาย)

Pc

29 เมษายน 2559

เพศ ชาย อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ม.6 สาขา  
สูงเม่นชนูปถัมภ์
เชียงราย
(, แพร่)

นักโภชนาการ,เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ(QC),เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์(R&D)

29 เมษายน 2559

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.7
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เชียงราย
(จอมสวรรค์, แม่จัน)

ผู้จัดการ,ผู้ช่วยผู้จัดการ,ธุรการ,พนักงานขาย,เสมียน,งานฝ่ายบุคคล

29 เมษายน 2559

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เชียงราย
(ดอยฮาง, เมือง)

พนักงานขายประจำ

29 เมษายน 2559

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 8 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
รร.น่านนคร
เชียงราย
(แม่เหียะ, เมือง)

พนักงานขาย

29 เมษายน 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ม.6 สาขา ภาษา+ศิลป์ 
สามัคคีวิทยาคม2
เชียงราย
(โป่งแพร่, แม่ลาว)

พนักงานขาย

29 เมษายน 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.9
ม.6 สาขา  
การศึกษานอกระบบ
เชียงราย
(ป่าอ้อดอนชัย, เมือง)

พนักงานขาย การตลาด หรืออะไรก็ได้คับ

28 เมษายน 2559

เพศ ชาย อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ศิลป์คำนวณ 
โรงเรียนจุนวิทยาคม
เชียงราย
(ห้วยข้าวก่ำ, thailand)

พนักงานขาย

28 เมษายน 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 5,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.8
ต่ำกว่า ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนศรีสุนทรสีลวิสุทธิ์
เชียงราย
(ล้อมแรด, เถิน)

พี่เลี้ยงเด็กในต่างประเทศ

28 เมษายน 2559

เพศ หญิง อายุ 38 ปี ประสบการณ์ 11 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 60,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา การศึกษาปฐมวัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เชียงราย
(นางแล, เมือง)

กุ๊กไทย ไทยจีน

28 เมษายน 2559

เพศ ชาย อายุ 0 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน
เชียงราย
(แม่เปา, พญาเม็งราย)

พนักงานขาย

28 เมษายน 2559

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
หนองเสือพิทยาคม
เชียงราย
(ต.สันกลาง, อำเภอพาน)

นักเคมี

28 เมษายน 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา เคมี 
มหาวิทยาลันราชภัฏเชียงใหม่
เชียงราย
(ปอ, เวียงแก่น)

Commis Chef ,demi chef,งานในครัว,ผู้ช่วย

28 เมษายน 2559

เพศ ชาย อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปวส. สาขา อาหารและโภชนาการ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
เชียงราย
(ทรายขาว, พาน)

พนักงานอ๊อฟฟิต,พนักงานขาย

28 เมษายน 2559

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาตรี สาขา ภาษาญี่ปุ่น 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เชียงราย
(วัดเกต, เมือง)

เซลล์

28 เมษายน 2559

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ต่ำกว่า ม.6 สาขา มนุษย์ศาสตร์ สือสารมวลชน 
รามคำแหง
เชียงราย
(ห้วยซ้อ, เชียงของ)

พี่เลี้ยงเด็ก

27 เมษายน 2559

เพศ หญิง อายุ 0 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม
เชียงราย
(อรัญญิก, เมืองพิษณุโลก)

ธุรการ

27 เมษายน 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา การปกครองท้องถิ่น 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เชียงราย
(ต้า, ขุนตาล)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2016 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com