LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน เชียงราย
|ผู้สมัครงาน เชียงใหม่|ผู้สมัครงาน เชียงราย|ผู้สมัครงาน กำแพงเพชร|ผู้สมัครงาน ลำพูน|ผู้สมัครงาน ลำปาง|ผู้สมัครงาน แม่ฮ่องสอน|ผู้สมัครงาน น่าน|ผู้สมัครงาน พะเยา|ผู้สมัครงาน เพชรบูรณ์|ผู้สมัครงาน พิจิตร|ผู้สมัครงาน พิษณุโลก|ผู้สมัครงาน แพร่|ผู้สมัครงาน สุโขทัย|ผู้สมัครงาน ตาก|ผู้สมัครงาน อุตรดิตถ์|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 การตลาด

25 กันยายน 2560

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม
เชียงราย
(ต. ป่าอ้อดอนชัย, อ. เมือง)

ฝ่ายผลิต

25 กันยายน 2560

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.7
ม.6 สาขา  
เมธีวุฒิกร
เชียงราย
(เมืองง่า, เมือง)

พนักงานขาย การตลาด

25 กันยายน 2560

เพศ ชาย อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ปวช. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
โรงเรียนพาณิชยการเชียงราย
เชียงราย
(ห้วยสัก, เมืองเชียงราย)

การตลาด พนักงานขาย

24 กันยายน 2560

เพศ หญิง อายุ 35 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา สื่อสารมวลชน 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เชียงราย
(รอบเวียง, เมือง)

พนักงานทั่วไป

24 กันยายน 2560

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา การตลาด 
ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม
เชียงราย
(ในเมือง, เมือง)

sale,marketing

24 กันยายน 2560

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 42,500 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา Marketing 
University of Marketing and Distribution Sciences
เชียงราย
(รอบเวียง, เมือง)

งานบริการลูกค้า,ธุรการ,งานออฟฟิศ

24 กันยายน 2560

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี
เชียงราย
(บ้านกลาง, เมือง)

พนักงานขาย. พนักงานขับรถ

23 กันยายน 2560

เพศ ชาย อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
แม่ลาน้อยดรุณสิกข์
เชียงราย
(รอบเวียง, เมือง)

Reception/Reservation

22 กันยายน 2560

เพศ ชาย อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 8 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ต่ำกว่า ม.6 สาขา คณิตศาสตร์ 
รร.เวียงป่าเป้าวิทบาคม
เชียงราย
(เวียง, เวียงป่าเป้า)

Sales Promoter (ประจำจังหวัดเชียงราย)

22 กันยายน 2560

เพศ ชาย อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ปริญญาตรี สาขา การตลาก 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
เชียงราย
(รอบเวียง, เมือง.)

พนักงานขายหน้าร้าน

22 กันยายน 2560

เพศ ชาย อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา  
กศน เมืองพิษณุโลก
เชียงราย
(เม็งราย, พญาเม็งราย)

เซลดูพื่นที่เชียงราย

21 กันยายน 2560

เพศ ชาย อายุ 36 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ไฟฟ้า 
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
เชียงราย
(เวียงเหนือ, เวียงชัย)

พนักงานมือถือบิ๊กซี

21 กันยายน 2560

เพศ หญิง อายุ 41 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ(การตลาด) 
สถาบันราชภัฏเชียงราย
เชียงราย
(ต.ริมกก, อ.เมือฃ)

ฝ่ายผลิต

21 กันยายน 2560

เพศ ชาย อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ม.6 สาขา  
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดพะเยา
เชียงราย
(ป่างิ้ว, เวียงป่าเป้า)

พนักงานบริการ

21 กันยายน 2560

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เชียงราย
(ริมกก, เมืองเชียงราย)

นักวิจัยวิทยาศาสตร์

21 กันยายน 2560

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปริญญาตรี สาขา  
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
เชียงราย
( ป่าตึง, เเม่จัน)

พนักงาน

21 กันยายน 2560

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เชียงราย
(วังม้า, ลาดยาว)

พนักงานตอนรับ, พนักงานขาย ,ผู้ช่วยทันตกรรมและอื่นๆ

21 กันยายน 2560

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ม.6 สาขา  
กศน อำเภอเวียงแก่น
เชียงราย
(ม่วงยาย, เวียงแก่น)

พนักงานส่งของ

21 กันยายน 2560

เพศ ชาย อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ร.รบ้านป่าเลา
เชียงราย
(ทากาศ, แม่ทา)

ทั่วไป

21 กันยายน 2560

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา ภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
เชียงราย
(ในเมือง, เมืองพิษณุโลก)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2017 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com