LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน เชียงใหม่
|ผู้สมัครงาน เชียงใหม่|ผู้สมัครงาน เชียงราย|ผู้สมัครงาน กำแพงเพชร|ผู้สมัครงาน ลำพูน|ผู้สมัครงาน ลำปาง|ผู้สมัครงาน แม่ฮ่องสอน|ผู้สมัครงาน น่าน|ผู้สมัครงาน พะเยา|ผู้สมัครงาน เพชรบูรณ์|ผู้สมัครงาน พิจิตร|ผู้สมัครงาน พิษณุโลก|ผู้สมัครงาน แพร่|ผู้สมัครงาน สุโขทัย|ผู้สมัครงาน ตาก|ผู้สมัครงาน อุตรดิตถ์|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 ธุรการ, พนักงานออฟฟิต ฯลฯ

29 กรกฎาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เชียงใหม่
(ฟ้าฮ่าม, เมืองเชียงใหม่)

พนักงานจัดเรียงสินค้า และ แคชเชียร์

29 กรกฎาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ม.6 สาขา วิทย์-คณิิต 
สันทรายวิทยาคม
เชียงใหม่
(สันนาเม็ง, สันทราย)

พนักงาน

29 กรกฎาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 0 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ทั่วไป 
รร.สันทรายหลวง
เชียงใหม่
(สันทรายน้อย, สันทราย)

พนักงานขาย

29 กรกฎาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปวส. สาขา สัตวศาสตร์ 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
เชียงใหม่
(ยางเนิ้ง, สารภี)

พนักงานจัดเรียงสินค้า

29 กรกฎาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
เชียงใหม่
(ป่าเมี่ยง, ดอยสะเก็ด)

พนักงานฝ่ายผลิต

29 กรกฎาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ศิลป์-คำนวณ 
โรงเรียนสองแคววิทยาคม
เชียงใหม่
(สันติสุข, ดอยหล่อ)

ผู้ช่วยผู้จัดการ พนักงานธุรการ

29 กรกฎาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา การจัดการ 
เทคโนโลีราชมงคลล้านนา
เชียงใหม่
(สันผีเสื้อ, เมือง)

พนักงานขาย,พนักงานประสานงาน-ให้ข้อมูล,เลขานุการ

29 กรกฎาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา การท่องเที่ยวและการโรงแรม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เชียงใหม่
(หายยา, เมือง)

ประชาสัมพันธ์,work shop,ธุรการ,marketing,พนักงานบริษัท

29 กรกฎาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา การจัดการธุรกิจ 
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
เชียงใหม่
(สันทรายหลวง, สันทราย)

แม่บ้านทำความสะอาดห้องพัก

29 กรกฎาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ร.ร บ้านบวกเปา
เชียงใหม่
(สันป่าเปา, สันทราย)

Qc,Qa,นักจุลชีววิทยา,นักวิทยาศาสตร์,ผู้จัดการ,ผู้ช่วย

29 กรกฎาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา จุลชีววิทยา 
มหาวิทยลัยพะเยา
เชียงใหม่
(สุเทพ, เมือง)

แคชเชีย พนักงานขาย

28 กรกฎาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา สายสามัญทั่วไป 
กศน.
เชียงใหม่
(ช้างเผือก, เมือง)

จัดเรียงสินค้า พนักงานขาย

28 กรกฎาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ต่ำกว่า ม.6 สาขา - 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
เชียงใหม่
(หนองป่าครั่ง, เมือง)

งานบริการ

28 กรกฎาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
พร้าววิทยาคม
เชียงใหม่
(ป่าไหน่, พร้าว)

Receptionist,Manager Assistance,Customer Service

28 กรกฎาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เชียงใหม่
เชียงใหม่
(วัดเกตุ, เมือง)

การตลาด

28 กรกฎาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 6 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา การตลาด 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เชียงใหม่
(แม่หอพระ, แม่แตง)

ธุรการ

28 กรกฎาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 35 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปวส. สาขา การบัญชี 
พณิชยกาลานนาเชียงใหม่
เชียงใหม่
(ขัวมุง, สารภี)

พนง ขาย แคชเชียร์

28 กรกฎาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 6 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ม.6 สาขา  
กศน
เชียงใหม่
(ป่าแดด, เมือง)

ธุรการ,ประสานงาน

28 กรกฎาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
อาชีวศึกษา
เชียงใหม่
(สันผักหวาน, หางดง)

พนักขาย บริการ ต้อนรับ ทำได้ทุกอย่างขอแค่คุณให้โอกาส

28 กรกฎาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 11 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ทั่วไป 
กศน. ตำบลหายยา
เชียงใหม่
(หนองป่าครั่ง, เมือง)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2016 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com