LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน เชียงใหม่
|ผู้สมัครงาน เชียงใหม่|ผู้สมัครงาน เชียงราย|ผู้สมัครงาน กำแพงเพชร|ผู้สมัครงาน ลำพูน|ผู้สมัครงาน ลำปาง|ผู้สมัครงาน แม่ฮ่องสอน|ผู้สมัครงาน น่าน|ผู้สมัครงาน พะเยา|ผู้สมัครงาน เพชรบูรณ์|ผู้สมัครงาน พิจิตร|ผู้สมัครงาน พิษณุโลก|ผู้สมัครงาน แพร่|ผู้สมัครงาน สุโขทัย|ผู้สมัครงาน ตาก|ผู้สมัครงาน อุตรดิตถ์|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 พนักงานขาย พนักงานธุรการ

1 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา
เชียงใหม่
(ช้างเผือก, เมือง)

บัญชี รปภ พนักงาน ขาย

1 กันยายน 2557

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ม.6 สาขา สายวิทย์ 
โรงเรียสามัคคีวิทยาทาน
เชียงใหม่
(แม่ศึก, แม่แจ่ม)

พนักงานขาย/ที่ปรึกษาความงาม

1 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปวช. สาขา พณิชยการ 
โรงเรียนอุตรดิตถ์เทคโนโลยี
เชียงใหม่
(สันกลาง, สันกำแพง)

ฝ่ายขาย

1 กันยายน 2557

เพศ ชาย อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 10 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา การตลาด 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เชียงใหม่
(ยางคราม, ดอยหล่อ)

อื่นๆ

1 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปวส. สาขา คอมธุรกิจ 
ศรีธนาพณิชยการเชียงใหม่
เชียงใหม่
(ชมภู, สารภี)

ทำได้หมด

1 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 17 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนศึกษานารี
เชียงใหม่
(หนองป่าครั่ง, ฟ้าฮ่าม)

พนักงานขาย

1 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ม.6 สาขา ศิลป์-ภาษา 
โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
เชียงใหม่
(ฟ้าฮ่าม, เมืิอง)

คอมพิวเตอร์ , พนักงานทั่วไป , พนักงานขาย

1 กันยายน 2557

เพศ ชาย อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา ออกแบบประยุกต์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เชียงใหม่
(ช้างคลาน, เมือง)

พนักงานขาย,การตลาด

1 กันยายน 2557

เพศ ชาย อายุ 41 ปี ประสบการณ์ 15 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา การจัดการ 
มหาลัยพายัพ
เชียงใหม่
(ช้างคลาน, เมือง)

พนักงานขาย

31 สิงหาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 18 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.8
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ทั่วไป 
เวียงมอกวิทยา
เชียงใหม่
(หนองป่าครั่ง, เมือง)

พนักงานขาย

31 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 7,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปวช. สาขา งานบัญชี 
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโฮ่ง
เชียงใหม่
(หารแก้ว, หางดง)

ประชาพันธ์ งานธุรการ งานเจ้าหน้าที่การตลาด

31 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด 
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
เชียงใหม่
(เหมืองแก้ว, แม่ริม)

ประชาสัมพันธ์ ธุรการ การตลาด ธนาคาร

31 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด 
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
เชียงใหม่
(เหมืองแก้ว, แม่ริท)

พยาบาล

31 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เชียงใหม่
(ตลาดขวัญ, ดอยสะเก็ด)

พนักงานบริการลูกค้า พนักงานครัว เบเกอรี่ การตลาด พนักงานขาย

31 สิงหาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
เชียงใหม่
(ช้างเผือก, เมือง)

ธุรการ

31 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา การจัดการทั่วไป 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เชียงใหม่
(สันผีเสื้อ, เมือง)

พนักงานขาย

31 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 0 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ฮอดพิทยาคม
เชียงใหม่
(บ้านแปะ, จอมทอง)

customer Service officer

31 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา การท่องเที่ยว 
มหาวิทยาลัยนเรศวร
เชียงใหม่
(ช้างเผือก, เมือง)

พนักงานขาย

31 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปวส. สาขา เทคโนโลยีเสื้อผ้า 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
เชียงใหม่
(ปิงโค้ง, เชียงดาว)

พนักงานขาย

31 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปวส. สาขา เทคโนโลยีเสื้อผ้า 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
เชียงใหม่
(ปิงโค้ง, เชียงดาว)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2014 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com