LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน เชียงใหม่
|ผู้สมัครงาน เชียงใหม่|ผู้สมัครงาน เชียงราย|ผู้สมัครงาน กำแพงเพชร|ผู้สมัครงาน ลำพูน|ผู้สมัครงาน ลำปาง|ผู้สมัครงาน แม่ฮ่องสอน|ผู้สมัครงาน น่าน|ผู้สมัครงาน พะเยา|ผู้สมัครงาน เพชรบูรณ์|ผู้สมัครงาน พิจิตร|ผู้สมัครงาน พิษณุโลก|ผู้สมัครงาน แพร่|ผู้สมัครงาน สุโขทัย|ผู้สมัครงาน ตาก|ผู้สมัครงาน อุตรดิตถ์|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 ป้อนข้อมูล , ประสานงานทั่วไป , ธุรการทั่วไป

25 กันยายน 2559

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เชียงใหม่
(สุเทพ, เมือง)

นักจิตวิทยา ครูสอนทักษะและพัฒนาการเด็ก ปรับพฤติกรรม

25 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา จิตวิทยาคลินิก 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เชียงใหม่
(สันปูเลย, ดอยสะเก็ด)

พนักงานเสริฟ

24 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 18 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง
เชียงใหม่
(ตำบลโป่งน้ำร้อน, อำเภอฝาง)

พนักงานขับรถ

24 กันยายน 2559

เพศ ชาย อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา รัฐศาสตร์การปกครอง 
มหาวิทยาลัยมหามงกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
เชียงใหม่
(หนองหอย, อำเภอเมืองเชียงใหม่)

ธุรการ บัญชี การเงิน บริหาร

24 กันยายน 2559

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา เศรษฐศาสตร์การเงิน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เชียงใหม่
(ช้างเผือก, เมือง)

พนักงานขับรถ

24 กันยายน 2559

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปวส. สาขา ช่างยนต์ 
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
เชียงใหม่
(ห้วยทราย, สันกำแพง)

ทั่วไป

24 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 2016 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.9
ต่ำกว่า ม.6 สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
โรงเรียนเชียงใหม่เทคโนโลยี
เชียงใหม่
(ยางเนิ้ง, สารภี)

ขับรถ

24 กันยายน 2559

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ช่างยนต์ 
โรงเรียนบ้านห้วยไซ
เชียงใหม่
(ต.ห้วยยาบ, อ.บ้านธิ จ.ลำพูน)

พนักงานขาย

24 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนบ้านนา
เชียงใหม่
(แม่แฝกใหม่, สันทราย)

ล่ามจีน แปลภาษาจีน พนักงานที่พูดภาษาจีนได้

24 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาตรี สาขา ภาษาจีน 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เชียงใหม่
(หนองป่าครั่ง, เมือง)

ธุรการ

24 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 46 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ม.6 สาขา  
ร.ร อัมพวันวิทยาลัย
เชียงใหม่
(ข่วงเปา, จอมทอง)

Sale

24 กันยายน 2559

เพศ ชาย อายุ 36 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ลำปาง
เชียงใหม่
(ช้างคลาน, เมือง)

พนักงานส่วนหน้า/เสริฟ

24 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.9
ต่ำกว่า ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
เวียงแหงวิทยาคม
เชียงใหม่
(สันกลาง, สันกำแพง)

ประชาสัมพันธ์,เลขานุการ,บริหารโครงการ,ธุรการ ประสานงาน

24 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาตรี สาขา ประชาสัมพันธ์ 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
เชียงใหม่
(หายยา, เมือง)

ตัวแทนขายเครื่องมือแพทย์

24 กันยายน 2559

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา ดุริยศิลป์ 
มหาวิทยาลัยพายัพ
เชียงใหม่
(หนองหอย, เมือง)

ชักอบรีด

23 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 17 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 120,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
รร.กรปกลางอุปถัมภ์
เชียงใหม่
(ดอยหล่อ, ดอยหล่อ)

พนักงานประจำ

23 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา ออกแบบอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่
เชียงใหม่
(ดอนแก้ว, สารภี)

พนักงานประจำ

23 กันยายน 2559

เพศ ชาย อายุ 39 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา - 
-
เชียงใหม่
(บ้านแหวน, หางดง)

พนักงานขาย

23 กันยายน 2559

เพศ ชาย อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
สะเมิงพิทยาคม
เชียงใหม่
(สะเมิงใต้, สะเมิง)

เบลบอย

23 กันยายน 2559

เพศ ชาย อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปวช. สาขา พืชศาสตร์ 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่
เชียงใหม่
(เมืองนะ, เชียงดาว)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2016 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com