LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน เชียงใหม่
|ผู้สมัครงาน เชียงใหม่|ผู้สมัครงาน เชียงราย|ผู้สมัครงาน กำแพงเพชร|ผู้สมัครงาน ลำพูน|ผู้สมัครงาน ลำปาง|ผู้สมัครงาน แม่ฮ่องสอน|ผู้สมัครงาน น่าน|ผู้สมัครงาน พะเยา|ผู้สมัครงาน เพชรบูรณ์|ผู้สมัครงาน พิจิตร|ผู้สมัครงาน พิษณุโลก|ผู้สมัครงาน แพร่|ผู้สมัครงาน สุโขทัย|ผู้สมัครงาน ตาก|ผู้สมัครงาน อุตรดิตถ์|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 พนักงานขาย,ส่งเสริมการขาย,พนักงานด้านการบริการ

1 สิงหาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา
เชียงใหม่
(หนองหอย, เมือง)

พยักงาน

1 สิงหาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา พลศึกษา 
สถาบันการพละศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
เชียงใหม่
(ท่าวังตาล, สารภี)

งานเฝ้าร้านหรืองานส่งของ

1 สิงหาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ม.6 สาขา ศิลป์-คณิต 
รร. ธรรมราชศึกษา
เชียงใหม่
(ป่าตัน, เมือง)

พนักงานขาย

31 กรกฎาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ต่ำกว่า ม.6 สาขา สังคม-อังกฤษ 
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
เชียงใหม่
(ช้างเผือก, เมือง)

พนักงานขาย

31 กรกฎาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
วังชมภูวิทยาคม
เชียงใหม่
(ต้นเปา, สันกำแพงง)

ช่างศิลป์

31 กรกฎาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา ภาพพิมพ์ 
มหาวิทยาเชียงใหม่
เชียงใหม่
(สุเทพ, เมือง)

พนักงานขาย

31 กรกฎาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ม.6 สาขา นิเทศศาสตร์บูรณาการ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เชียงใหม่
(หนองหอย, เมือง)

เจ้าหน้าที่บริการลุกค้า

31 กรกฎาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาตรี สาขา โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ 
ราชภัฏสวนดุสิต
เชียงใหม่
(ต.ท่าวังตาล, สารภี)

qc

31 กรกฎาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ม.6 สาขา  
สารภีพิทยาคม
เชียงใหม่
(หนองแฝก, สารภี)

ประชาสัมันธ์ ,ธุรการ ,พนักงานต้อนรับ

31 กรกฎาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา นิเทศศาสตร์ แขนงการประชาสัมพันธ์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เชียงใหม่
(แม่แรม, แม่ริม)

ธุรการ งานบริการ งายขาย

31 กรกฎาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปวช. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสารภี จังหวัดเชียงใหม่
เชียงใหม่
(ยางเนิ้ง, สารภี)

ประสานงานทั่วไป คีย์ข้อมูล พนักงานทั่วไป

31 กรกฎาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา ภาษาไทย 
มหาวิทยาลัยพะเยา
เชียงใหม่
(ช้างเผือก, เมือง)

1. Assistant Human Resource Section Manager 2. Human Resource Supervisor 3. Human Resource Officer Specialist

31 กรกฎาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 38 ปี ประสบการณ์ 13 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา General Management 
Business Administration
เชียงใหม่
(Changpuek, Muang)

1.ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล 2. หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล 3. เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลชำนาญงาน

31 กรกฎาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 38 ปี ประสบการณ์ 13 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา การจัดการทั่วไป 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เชียงใหม่
(ช้างเผือก, เมือง)

วิศวกรขาย/วิศวกรควบคุม

31 กรกฎาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.6
ปริญญาโท สาขา วิศวกรรมศาสตร์และการจัดการเชิงธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เชียงใหม่
(ท่าศาสลา, เมือง)

เจ้าหน้าที่การตลาด/ขาย

31 กรกฎาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 0 ปี ประสบการณ์ 8 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
เชียงใหม่
(ต้นเปา, สันกำแพง)

พนักงานขาย ประชาสัมพันธ์ ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน

31 กรกฎาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา บริหารทรัพยากรมนุษย์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
เชียงใหม่
(สบเตี๊ยะ, จอมทอง)

พนักงานขายเครื่องดื่ม

31 กรกฎาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 4,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.8
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘พรรษา
เชียงใหม่
(ท่าผา, แม่แจ่ม)

MC พิธีกร

31 กรกฎาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ปริญญาตรี สาขา สารสนเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
เชียงใหม่
(ป่าตุ้ม, พร้าว)

Therapist

31 กรกฎาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 4,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.8
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ๔๘พรรษา
เชียงใหม่
(ท่าผา, แม่แจ่ม)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2015 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com