LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน เชียงใหม่
|ผู้สมัครงาน เชียงใหม่|ผู้สมัครงาน เชียงราย|ผู้สมัครงาน กำแพงเพชร|ผู้สมัครงาน ลำพูน|ผู้สมัครงาน ลำปาง|ผู้สมัครงาน แม่ฮ่องสอน|ผู้สมัครงาน น่าน|ผู้สมัครงาน พะเยา|ผู้สมัครงาน เพชรบูรณ์|ผู้สมัครงาน พิจิตร|ผู้สมัครงาน พิษณุโลก|ผู้สมัครงาน แพร่|ผู้สมัครงาน สุโขทัย|ผู้สมัครงาน ตาก|ผู้สมัครงาน อุตรดิตถ์|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 อาหาร

17 มกราคม 2560

เพศ ชาย อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ห้วยละเบ้ายา
เชียงใหม่
(สะเนียน, เมือง)

บัญชี , ธุรการ , การเงิน

16 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปริญญาตรี สาขา การบัญชี 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
เชียงใหม่
(ช้างเผือก, เมือง)

พนักงานขาย

16 มกราคม 2560

เพศ ชาย อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนบ้านเวียง
เชียงใหม่
(สันต้นหมื้อ, แม่อาย)

พนักงานต้อนรับ พนักงานเสริฟ

16 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 37 ปี ประสบการณ์ 10 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ม.6 สาขา  
กศน.เชียงใหม่
เชียงใหม่
(วัดเกตุ, เมือง)

พนักงานขาย

16 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
เชียงใหม่
(ท่าศาลา, เมือง)

พนักงานขับรถ

16 มกราคม 2560

เพศ ชาย อายุ 35 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ม.6 สาขา  
นวมิน
เชียงใหม่
(ต.หายยา, อ.เมืองเชียงใหม่)

ขาย การตลาด การเงิน บริหารทั่วไป

16 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา เศรษฐศาสตร์ 
มหวิทยาลัยแม่โจ้
เชียงใหม่
(เขื่อนผาก, พร้าว)

ผู้จัดการทั่วไปโรงแรม

16 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา เศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เชียงใหม่
(ร้องวัวแดง, สันกำแพง)

พนักงานขาย

16 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ม.6 สาขา ศิลปภาษาญี่ปุ่น 
โรงเรัยนสันกำแพง
เชียงใหม่
(ร้องวัวแดง, สันกำแพง)

ผู้ช่วยผู้จัดการ

16 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา ภาษาญี่ปุ่น 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เชียงใหม่
(ออนใต้, สันกำแพง)

พนักงานขาย,การตลาด,บริการ,ประสานงาน

16 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
เชียงใหม่
(สันผีเสื้อ, เมือง)

พนักงานโรงแรม

16 มกราคม 2560

เพศ ชาย อายุ 37 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
เชียงใหม่
(เชียงดาว, เชียงดาว)

การตลาด

16 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา การตลาด 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เชียงใหม่
(ป่าตัน, เมือง)

พนักงานขาย ธุรการ

16 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปริญญาตรี สาขา เศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เชียงใหม่
(บ้านแปะ, จอมทอง)

ฝ่ายขาย

15 มกราคม 2560

เพศ ชาย อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 6 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 45,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เชียงใหม่
(บ้านกาด, แม่วาง)

เจ้าหน้าที่สินเชื่อรถจักรยานยนต์ เชียงใหม่และลำพูน

15 มกราคม 2560

เพศ ชาย อายุ 39 ปี ประสบการณ์ 10 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปวส. สาขา เทคนิคการหล่อโลหะ 
วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
เชียงใหม่
(หนองตอง, หางดง)

สื่อสารภาษาจีน

15 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวและโรงแรม 
ม.กรุงเทพ
เชียงใหม่
(สุเทพ, เมือง)

Treatment , spa , พนักงานขาย , โรงแรม

15 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
วัฒโนทัยพายัพ
เชียงใหม่
(ดอยหล่อ, ดอยหล่อ)

ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน

15 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เชียงใหม่
(สุเทพ, เมือง)

ผู้ช่วยผู้จัดการ

15 มกราคม 2560

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ปริญญาตรี สาขา การจัดการ 
มหาวิทยาลัยพายัพ
เชียงใหม่
(พระสิงห์, เมือง)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2017 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com