LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน เชียงใหม่
|ผู้สมัครงาน เชียงใหม่|ผู้สมัครงาน เชียงราย|ผู้สมัครงาน กำแพงเพชร|ผู้สมัครงาน ลำพูน|ผู้สมัครงาน ลำปาง|ผู้สมัครงาน แม่ฮ่องสอน|ผู้สมัครงาน น่าน|ผู้สมัครงาน พะเยา|ผู้สมัครงาน เพชรบูรณ์|ผู้สมัครงาน พิจิตร|ผู้สมัครงาน พิษณุโลก|ผู้สมัครงาน แพร่|ผู้สมัครงาน สุโขทัย|ผู้สมัครงาน ตาก|ผู้สมัครงาน อุตรดิตถ์|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

3 ธันวาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.6
ปวช. สาขา อิเล็คทรอนิกส์ 
วิทยาลัยเทคนิคลำปาง
เชียงใหม่
(สุเทพ, เมือง)

การท่องเที่ยวโรงแรม งานบริการ พนักงานขาย ประชาสัมพันธ์ ธุรการ ธนาคาร โลจิสติก ด้านภาษาจีน

3 ธันวาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา ภาษาจีนธุรกิจ 
ม.ราชภัฏเชียงใหม่
เชียงใหม่
(ช้างเผือก, เมือง)

บริการลูกค้า

3 ธันวาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ม.6 สาขา ศิลป์-ภาษาญี่ปุ่น 
กาวิละวิทยาลัย
เชียงใหม่
(หนองหอย, เมือง)

ช่างซ่อมบำรุง มีใบขับขี่ตลอดชีพ

3 ธันวาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 50 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ปวช. สาขา ช่างยนต์ 
เทคโนโลยี่ สยาม
เชียงใหม่
(ต.ท่าศาลา, เมือง)

ธุรการ,แม่บ้าน

3 ธันวาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 44 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.9
ม.6 สาขา - 
กศน.สมุทรสาคร
เชียงใหม่
(ช้างเผือก, เมือง)

เกษตร

3 ธันวาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา เกษตรศาสตร์เทคโนโลยีการผลิตพืช 
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์
เชียงใหม่
(สุเทพ, เมือง)

พนักงานขาย

3 ธันวาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 45 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ม.6 สาขา  
กศน
เชียงใหม่
(หนองป่าครั่ง, เมือง)

จัดเรียงเอกสาร

3 ธันวาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา การจัดการสำนักงาน 
มหาวิทยาลับเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัท เชียงใหม่
เชียงใหม่
(ทุ่งปี้, แม่วาง)

พนักงานขาย

3 ธันวาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ม.6 สาขา ศิลป์ สังคม 
โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม
เชียงใหม่
(บ้านแหวน, หางดง)

พนักงานขาย

3 ธันวาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ม.6 สาขา ศิลป์-สังคม 
โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม
เชียงใหม่
(บ้านแหวน, หางดง)

พนักงานเสริฟ ทำงานประจำ

3 ธันวาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 15 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนวัดเเม่เเก้ดน้อย
เชียงใหม่
(สันทรายหลวง, สันทราย)

ช่างเทคนิค,งานเทคนิคคอมพิวเตอร์ ซ่อมคอมฯ มือถือ,งานระบบคอมพิวเตอร์

3 ธันวาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา อุตสาหการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
เชียงใหม่
(ริมใต้, แม่ริม)

งานข้อมูล เอกสาร , งานเจ้าหน้าที่ จป.

3 ธันวาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เชียงใหม่
(ป่าเมี่ยง, ดอยสะเก็ด)

pc ขายของ

3 ธันวาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนกรปกลางอุปถัมภ์
เชียงใหม่
(ดอยหล่อ, ดอยหล่อ)

ธุรการ ประชาสัมพันธ์

3 ธันวาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.7
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
เชียงใหม่
(หนองป่าครั่ง, เมือง)

พนักงานจัดซื้อ,จัดหา

3 ธันวาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 10 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.8
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ฝางชนูปถัมภ์
เชียงใหม่
(ต้นเปา, สันกำแพง)

ธุรการ

2 ธันวาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา ภาษาไทย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เชียงใหม่
(หนองหอย, เมือง)

พนักงานขาย

2 ธันวาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ม.6 สาขา ศิลป์ สังคม 
โรงเรียนงำเมืองวิทยาคม
เชียงใหม่
(บ้านแหวน, หางดง)

การตลาด

2 ธันวาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปวช. สาขา การบัญชี 
วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น
เชียงใหม่
(ป่าตัน, เมือง)

PC

2 ธันวาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.9
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนท่าสองยาง
เชียงใหม่
(ป่าตัน, เมือง)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2016 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com