LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน เชียงใหม่
|ผู้สมัครงาน เชียงใหม่|ผู้สมัครงาน เชียงราย|ผู้สมัครงาน กำแพงเพชร|ผู้สมัครงาน ลำพูน|ผู้สมัครงาน ลำปาง|ผู้สมัครงาน แม่ฮ่องสอน|ผู้สมัครงาน น่าน|ผู้สมัครงาน พะเยา|ผู้สมัครงาน เพชรบูรณ์|ผู้สมัครงาน พิจิตร|ผู้สมัครงาน พิษณุโลก|ผู้สมัครงาน แพร่|ผู้สมัครงาน สุโขทัย|ผู้สมัครงาน ตาก|ผู้สมัครงาน อุตรดิตถ์|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 พนักงานขาย,การตลาด

1 สิงหาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 41 ปี ประสบการณ์ 15 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา การจัดการ 
มหาลัยพายัพ
เชียงใหม่
(ช้างคลาน, เมือง)

Interior designer

1 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา สถาปัตยกรรมภายใน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่
เชียงใหม่
(แม่หอพระ, แม่แตง)

ผู้ช่วยพยาบาลดูแลเด็ก

31 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์ศึกษา(ชีววิทยา) 
,มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เชียงใหม่
(หางดง, หางดง)

งานบริการ

31 กรกฎาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เชียงใหม่
(หางดง, หางดง)

เจ้าหน้าที่ประจำ สาขาเชียงใหม่

31 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 6 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปวช. สาขา การท่องเที่ยว 
วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
เชียงใหม่
(ตำบล สันโป่ง, อำเภอแม่ริม)

พนักงานขาย

31 กรกฎาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา - 
กศน.ตำบลหางดง
เชียงใหม่
(หางดง, หางดง)

พนักงานขายและ บริการ

31 กรกฎาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ม.6 สาขา สามัญ 
การศึกษานอกโรงเรียน หางดง
เชียงใหม่
(หางดง, หางดง)

reception

31 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ม.6 สาขา ศิลป์คำนวน 
Darasamutr school
เชียงใหม่
(Nongpakang, Muang)

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า

31 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา การบัญชี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพเชียงใหม่
เชียงใหม่
(ทุ่งหลวง, พร้าว)

-

31 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
ราชภัฏเชียงใหม่
เชียงใหม่
(ทรายมูล, สันกำแพง)

พนักงานขาย

31 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 8 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปวช. สาขา คหกรรม 
วิทยาลัยอาชีวะศึกษาเชียงใหม่
เชียงใหม่
(หนองหาร, สันทราย)

งานบริการ งานธุรการ งานประชาสัมพันธ์

31 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา บ้านและชุมชน 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เชียงใหม่
(ดอนแก้ว, แม่ริม)

ทนายความ,ประสานงานราชการ,ผู้จัดการทั่วไป

31 กรกฎาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 7 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 3,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 4.0
ปริญญาเอก สาขา การบริการงานภาครัฐและเอกชน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เชียงใหม่
(หนองหอย, เมืองเชียงใหม่)

พนักงานขาย

31 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ม.6 สาขา ศิลป์คำนวน 
วชิรวิทย์ฝ่ายมัธยม
เชียงใหม่
(ต้นเปา, สันกำแพง)

งานบริการ,ขับรถ

31 กรกฎาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
ถิ่นโอภาสวิทยา
เชียงใหม่
(ป่าตัน, เมือง)

เจ้าหน้าที่บุคคล , เจ้าหน้าที่ประสานงาน , เจ้า

31 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 0 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา รัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เชียงใหม่
(หายยา, เมือง)

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน

31 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา การประกอบการ 
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์นเชียงใหม่
เชียงใหม่
(ช้างเผือก, เมืองเชียงใหม่)

ประชาสัมพันธ์ ธุรการ การขาย

31 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เชียงใหม่
(แม่เหียะ, เมือง)

พนักงานบัญชี พนักงานธรการ พนักงานขาย

31 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปวส. สาขา การบัญชี 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
เชียงใหม่
(ป่าตัน, เมือง)

การตลาด, Marketing

31 กรกฎาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา การตลาด 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เชียงใหม่
(สันนาเม็ง, สันทราย)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2014 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com