LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน เชียงใหม่
|ผู้สมัครงาน เชียงใหม่|ผู้สมัครงาน เชียงราย|ผู้สมัครงาน กำแพงเพชร|ผู้สมัครงาน ลำพูน|ผู้สมัครงาน ลำปาง|ผู้สมัครงาน แม่ฮ่องสอน|ผู้สมัครงาน น่าน|ผู้สมัครงาน พะเยา|ผู้สมัครงาน เพชรบูรณ์|ผู้สมัครงาน พิจิตร|ผู้สมัครงาน พิษณุโลก|ผู้สมัครงาน แพร่|ผู้สมัครงาน สุโขทัย|ผู้สมัครงาน ตาก|ผู้สมัครงาน อุตรดิตถ์|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 ศูนย์อาหาร,แคชเชียร์

1 กุมภาพันธ์ 2558

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
โรงเรียนพาณิชยการลานนาเชียงใหม่ (LCC)
เชียงใหม่
(ขุนคง, หางดง)

พนักงานผลิต

31 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 18 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 6,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
เปียงหลวง
เชียงใหม่
(สารภี, สารภี)

พนักงานขาย

31 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา สุข 
โรงเรียนบ้านหนอง
เชียงใหม่
(ต.แม่นาวาง, อ.แม่อาย)

ฝ่ายการตลาด

31 มกราคม 2558

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ปริญญาตรี สาขา การตลาด 
มหาวอทยาลัย นอร์ท - เชียงใหม่
เชียงใหม่
(น้ำแพร่, หางดง)

พนักงานขาย

31 มกราคม 2558

เพศ ชาย อายุ 18 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา เทคนิคคอมพิวเตอร์ 
วิทยาลัยโปลิเทคนิดลานนา เชียงใหม่
เชียงใหม่
(ทุ่งปี้, แม่วาง)

กุ๊ก ผู้ช่วยกุ๊ก

31 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
เชียงใหม่
(ช้างเผือก, เมือง)

ผู้แทนยา

31 มกราคม 2558

เพศ ชาย อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมโทรคมนาคม 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เชียงใหม่
(สุเทพ, เมือง)

Quality Assurance

31 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา เคมีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เชียงใหม่
(สุเทพ, เมือง)

RM,event organizer

31 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา บ้านและชุมชน 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เชียงใหม่
(สันทรายน้อย, สันทราย)

วิศกรสิ่งแวดล้อม

31 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 0 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่
เชียงใหม่
(ลวงเหนือ, ดอยสะเก็ด)

พนักงานขาย

31 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ภาคบังคับ 
โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา
เชียงใหม่
(ช้างคลาน, เมือง)

ขับรถ

31 มกราคม 2558

เพศ ชาย อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ม.6 สาขา สายศิลป์ 
โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม
เชียงใหม่
(อมก๋อย, อมก๋อย)

ช่างทั่วไป

30 มกราคม 2558

เพศ ชาย อายุ 43 ปี ประสบการณ์ 14 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง 
มหาวิทยาลัย วงษ์ชวลิตกุล
เชียงใหม่
(ต.สันพระเนตร, อ.สันทราย)

พนักงานขาย

30 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 5,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.6
ม.6 สาขา ศิลป์-สังคม 
โรงเรียนป่าซาง
เชียงใหม่
(แม่ก๊า, สันป่าตอง)

ธุรการ-ประสานงาน

30 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 0 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เชียงใหม่
(ป่าแดด, เมือง)

อื่น

30 มกราคม 2558

เพศ ชาย อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
แม่ริมวิทยาคม
เชียงใหม่
(ริมใต้, แม่ริม)

พนักงานบัญชี การตลาด ธุรการ

30 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ปวส. สาขา บัญชี 
พณิชยการลานนาเชียงใหม่
เชียงใหม่
(ต.แม่โป่ง, อ.ดอยสะเก็ด)

ประกอบชิ้นส่วนรถยนต์

30 มกราคม 2558

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ม.6 สาขา ไทย สังคม 
โชคชัยสามัคคี
เชียงใหม่
(ท่าลาดขาว, โชคชัย)

ธุรการ

30 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
เชียงใหม่
(ดอนแก้ว, แม่ริม)

นักโภชนาการ

30 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา คหกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เชียงใหม่
(หนองหาร, สันทราย)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2015 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com