LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน เชียงใหม่
|ผู้สมัครงาน เชียงใหม่|ผู้สมัครงาน เชียงราย|ผู้สมัครงาน กำแพงเพชร|ผู้สมัครงาน ลำพูน|ผู้สมัครงาน ลำปาง|ผู้สมัครงาน แม่ฮ่องสอน|ผู้สมัครงาน น่าน|ผู้สมัครงาน พะเยา|ผู้สมัครงาน เพชรบูรณ์|ผู้สมัครงาน พิจิตร|ผู้สมัครงาน พิษณุโลก|ผู้สมัครงาน แพร่|ผู้สมัครงาน สุโขทัย|ผู้สมัครงาน ตาก|ผู้สมัครงาน อุตรดิตถ์|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 ผู้ช่วยเภสัชกร

27 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา รัฐศาสตร์ 
รามคำแหง
เชียงใหม่
(บ้านแหวน, หางดง)

IT Support

27 พฤษภาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 9 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาตรี สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เชียงใหม่
(ช้างเผือก, เมือง)

พนักงานขาย

27 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา การศึกษาปฐมวัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เชียงใหม่
(ต.หนองหอย, อ.เมือง)

พนักงานต้อนรับโรงแรมรีสอร์ท,ธุรการ,พนักงานขาย

27 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา ภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เชียงใหม่
(ริมใต้, แม่ริม)

QC, บัญชี

27 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา การบัญชี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
เชียงใหม่
(แม่โป่ง, ดอยสะเก็ด)

ผู้จัดการ, suppervisor

26 พฤษภาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา บริหารคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
มหาลัยนอร์ทเชียงใหม่
เชียงใหม่
(ยางเนิ้ง, สารภี)

งานบริการ

26 พฤษภาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 10 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ภากบังคับ 
โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย
เชียงใหม่
(หนองแก๋ว, หางดง)

ธุรการ,พนักงานขาย,พนักงานทั่วไป,พนักงานเสริฟ

26 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
เชียงใหม่
(ขี้เหล็ก, แม่แตง)

พนักงานขาย แคชเชียร์ พนักงานเสิร์ฟ

26 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ปวส. สาขา การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ
เชียงใหม่
(หนองหาร, สันทราย)

วิศวกร,ช่างซ่อมบำรุง

26 พฤษภาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีอุตสาหการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงใหม่
เชียงใหม่
(ช้างเผือก, เมือง)

พนักงานขาย

26 พฤษภาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 13 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ม.6 สาขา ทั่วไป การตลาด 
โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม
เชียงใหม่
(ตลาดใหญ่, ดอยสะเก็ด)

ธุรการ

26 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปวช. สาขา การตลาด 
วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
เชียงใหม่
(สันกลาง, สันป่าตอง)

พนักงานฝ่ายผลิต

26 พฤษภาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา ศิลป์คอมพิวเตอร์ 
โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม
เชียงใหม่
(สันผักหวาน, หางดง)

พนักงานขาย

26 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา กิจกรรมบำบัด 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เชียงใหม่
(สันผักหวาน, หางดง)

พนักงานขาย

26 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม
เชียงใหม่
(แม่หอพระ, แม่แตง)

ทุกตำแหน่ง

26 พฤษภาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพ 
ราชภัฏเชียงใหม่
เชียงใหม่
( สันติสุข, ดอยหล่อ)

เกี่ยวกับทางด้านพลังงานทดแทน, QA ,QC หรือตำแหน่งอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

26 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา พลังงานทดแทน 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เชียงใหม่
(สันปูเลย, ดอยสะเก็ด)

ครูพี่เลี้ยงเด็ก

26 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยเทคโนโลบีพณิชยการลานนา
เชียงใหม่
(แม่แรม, แม่ริม)

พนักงานฝ่ายผลิต pepsi

26 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 37 ปี ประสบการณ์ 13 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ปริญญาตรี สาขา เคมี 
ราชภัฏเชียงใหม่
เชียงใหม่
(บ้านกาด, แม่วาง)

ครู ประชาสัมพันธ์ ที่ปรึกษา

26 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.6
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เชียงใหม่
(ช้างเผือก, เมือง)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2015 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com