LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน เชียงใหม่
|ผู้สมัครงาน เชียงใหม่|ผู้สมัครงาน เชียงราย|ผู้สมัครงาน กำแพงเพชร|ผู้สมัครงาน ลำพูน|ผู้สมัครงาน ลำปาง|ผู้สมัครงาน แม่ฮ่องสอน|ผู้สมัครงาน น่าน|ผู้สมัครงาน พะเยา|ผู้สมัครงาน เพชรบูรณ์|ผู้สมัครงาน พิจิตร|ผู้สมัครงาน พิษณุโลก|ผู้สมัครงาน แพร่|ผู้สมัครงาน สุโขทัย|ผู้สมัครงาน ตาก|ผู้สมัครงาน อุตรดิตถ์|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 พนักงานบัญชี พนักงานสินเชื่อ

20 ธันวาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เชียงใหม่
(หนองหาร, สันทราย)

เลขา

19 ธันวาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา การจัดการโรงแรมและการท่องดที่ยว 
มหาวิทยาลัยพายัพ
เชียงใหม่
(หนองป่าครั่ง, เมือง)

พนักงานประจำ พนักงานขาย พนักงานบริการโรงแรม เสริพ ผู้ช่วยกุ๊ก บาริต้า ส่งพิชซ่า

19 ธันวาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
กศน.สันป่าตอง
เชียงใหม่
(น้ำบ่อหลวง, สันป่าตอง)

แคชเชียร์ ,พนักงานขาย,marketing,พนักงานคอมพิวเตอร์

19 ธันวาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เชียงใหม่
(แม่แฝกใหม่, สันทราย)

พนักงานบัญชี ธุรการ

19 ธันวาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปวส. สาขา การบัญชี 
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการเชียงใหม่
เชียงใหม่
(ยุหว่า, สันป่าตอง)

พนักงานขาย

19 ธันวาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ม.6 สาขา ศิลป์ภาษา 
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
เชียงใหม่
(โป่งน้ำร้อน, ฝาง)

ครู พนักงานขาย ธุรการ ประชาสัมพันธ์

19 ธันวาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.7
ปริญญาตรี สาขา จิตวิทยาและการแนะแนว 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรราราช
เชียงใหม่
(หมู่บ้านขวัญเวียง, หางดง)

-ผู้ช่วยพยาบาล,พนักงานขาย

19 ธันวาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนลำปางกัลยาณี
เชียงใหม่
(หนองหอย, เมือง)

ล่ามภาษาฝรั่งเศส

19 ธันวาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา ภาษาฝรั่งเศส 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เชียงใหม่
(ห้วยแก้ว, แม่ออน)

งานขาย,งานทั่วไป

19 ธันวาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 37 ปี ประสบการณ์ 9 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา ธุรกิจศึกษา 
สถาบันราชภัฎเชียงใหม่
เชียงใหม่
(ต.บ้านแม, อ.สันป่าตอง)

ธุรการ การตลาด

19 ธันวาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา การตลาด 
ม.แม่โจ้
เชียงใหม่
(เชียงดาว, เชียงดาว)

PC

19 ธันวาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปวช. สาขา การตลาด 
ร.ร. พาณิชย์ลานนาเชียงใหม่
เชียงใหม่
(ช้างเผือก, เมือง)

ผู้จัดการแผนกบัญชีการเงิน

19 ธันวาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 9 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาโท สาขา บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เชียงใหม่
(อินทขิล, แม่แตง)

ประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่ห้องอะไหล่ การตลาด ช่างซ่อมบำรุง งานทั่วไป

19 ธันวาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปวส. สาขา ช่างยนต์ 
โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่
เชียงใหม่
(ฟ้าฮ่าม, เมือง)

Sales Executive , Marketing , HR

18 ธันวาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา การจัดการ 
ม.ราชภัฏเชียงใหม่
เชียงใหม่
(ยุหว่า, สันป่าตอง)

พนักงานขาย

18 ธันวาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ปริญญาตรี สาขา การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
มหาวิทยาลัยราชภัชเชียงใหม่
เชียงใหม่
(หารแก้ว, หางดง)

หัวหน้างาน

18 ธันวาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 27,500 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เชียงใหม่
(เมืองเล็น, สันทราย)

เลขานุการ,ติดต่อประสานงาน,พนักงานธนาคารดูแลลูกค้า,ลูกค้าสัมพันธ์

18 ธันวาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา คำนวณ 
รร.บุญวาทย์วิทยาลัย
เชียงใหม่
(ช้างเผือก, เมือง)

พนักงานขาย

18 ธันวาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา การบัญชี 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
เชียงใหม่
(ช้างคลาน, เมือง)

สิ่งแวดล้อมหรือบริการ

18 ธันวาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 36 ปี ประสบการณ์ 9 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปวส. สาขา การจัดการธุรกิจโรงแรม 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
เชียงใหม่
(ต.ออนใตั, อ.สันกำแพง)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2014 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com