LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน เชียงใหม่
|ผู้สมัครงาน เชียงใหม่|ผู้สมัครงาน เชียงราย|ผู้สมัครงาน กำแพงเพชร|ผู้สมัครงาน ลำพูน|ผู้สมัครงาน ลำปาง|ผู้สมัครงาน แม่ฮ่องสอน|ผู้สมัครงาน น่าน|ผู้สมัครงาน พะเยา|ผู้สมัครงาน เพชรบูรณ์|ผู้สมัครงาน พิจิตร|ผู้สมัครงาน พิษณุโลก|ผู้สมัครงาน แพร่|ผู้สมัครงาน สุโขทัย|ผู้สมัครงาน ตาก|ผู้สมัครงาน อุตรดิตถ์|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 ธุรการ/งานบุคคล

18 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา การจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เชียงใหม่
(ต.เมืองแก้ว, อ.แม่ริม)

พนักงานขาย

18 กันยายน 2557

เพศ ชาย อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนวัดบวกครกน้อย
เชียงใหม่
(ตำบนชมภู, สารภี)

ไอที ,พนักงานขาย ,การตลาด

18 กันยายน 2557

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา วิศวคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัย สยาม
เชียงใหม่
(ป่าไหน่, พร้าว)

เจ้าหน้าที่บัญชี เจ้าหน้าที่ธุรการการเงิน พนักงานประสานงานทั่วไป

18 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา การบัญชี 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี
เชียงใหม่
(ป่าแดด, เมือง)

พนักงานบัญชี

18 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา บัญชี 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เชียงใหม่
(ป่าไผ่, สันทราย)

ธุรการ,พนักงานขาย,บัญชี

18 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 38 ปี ประสบการณ์ 11 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปวส. สาขา การจัดการทั่วไป 
วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
เชียงใหม่
(แช่ช้าง, สันกำแพง)

หัวหน้าแผนกป้องกันการสูญเสีย

18 กันยายน 2557

เพศ ชาย อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา รัฐศาสตร์การปกครอง 
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
เชียงใหม่
(น้ำแพร่, หางดง)

พนักงานขาย,แคชเชียร์,การตลาด

18 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา การจัดการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
เชียงใหม่
(สุเทพ, เมือง)

การตลาด

18 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 4.0
ปริญญาโท สาขา บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยนอร์ท เชียงใหม่
เชียงใหม่
(ม่อนปิ่น, ฝาง)

อะไรก็ได้

18 กันยายน 2557

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปวส. สาขา อิเล็กทรอนิกส์ 
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
เชียงใหม่
(สันทาย, ฝาง)

พนักงานขาย

18 กันยายน 2557

เพศ ชาย อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา - 
รร บ้านสามหลัง
เชียงใหม่
(สันติสุข, ดอยหล่อ)

บริหาร,การจัดการ,การขาย

18 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา เกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เชียงใหม่
(สุเทพ, เมือง)

ธุรการ

18 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปวส. สาขา การบัญชี 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่
เชียงใหม่
(ค้นเปา, สันกำแพง)

ธุรการ นักวิเคราะห์ พนักงานปฏิบัติงาน ประสานงาน

18 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา บริหารรัฐกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
เชียงใหม่
(ขี้เหล็ก, แม่ริม)

ผู้ช่วยผู้จัดการ,ป่าไม่,ออบแบบใบปลิว,งานอิสระ,ฝ่ายงานเอกสาร,อำนวยการ

18 กันยายน 2557

เพศ ชาย อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เชียงใหม่
(สันมหาพน, แม่แตง)

แคชเชียร์ พนักงานแนะนำสินค้า เสิร์ฟ หรืออื่นๆ

18 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา  
การศึกษานอกโรงเรียน
เชียงใหม่
(ต.หนองหอย, เมือง)

พนักงานขับรถ หรือ พนักงานขาย

18 กันยายน 2557

เพศ ชาย อายุ 0 ปี ประสบการณ์ 10 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ม.6 สาขา ทั่วไป 
กศน. สันกำแพง
เชียงใหม่
(ทรายมูล, สันกำแพง)

พนักงานขาย

18 กันยายน 2557

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา พัฒนาการท่องเที่ยว 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เชียงใหม่
(หนองผึ้ง, สารภี)

พนักงานประจำร้าน บริการ พนักงานขาย

18 กันยายน 2557

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ม.6 สาขา ศิลป-ภาษา 
โรงเรียนนัทบุรีวิทยา จ.น่าน
เชียงใหม่
(ช้างเผือก, เมือง)

พนักงานขาย แคชเชียร์ พนักงานบริการ

17 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 10 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ม.6 สาขา ศิลป์ 
โรงเรียนจอมทอง
เชียงใหม่
(ป่าตัน, เมือง)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2014 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com