LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน เชียงใหม่
|ผู้สมัครงาน เชียงใหม่|ผู้สมัครงาน เชียงราย|ผู้สมัครงาน กำแพงเพชร|ผู้สมัครงาน ลำพูน|ผู้สมัครงาน ลำปาง|ผู้สมัครงาน แม่ฮ่องสอน|ผู้สมัครงาน น่าน|ผู้สมัครงาน พะเยา|ผู้สมัครงาน เพชรบูรณ์|ผู้สมัครงาน พิจิตร|ผู้สมัครงาน พิษณุโลก|ผู้สมัครงาน แพร่|ผู้สมัครงาน สุโขทัย|ผู้สมัครงาน ตาก|ผู้สมัครงาน อุตรดิตถ์|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 -

19 กุมภาพันธ์ 2561

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา การเงิน 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เชียงใหม่
(วัดเกต, เมือง)

แคชเชียร์

19 กุมภาพันธ์ 2561

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา บัญชี 
เทคโนโลยีพาณิชยการลานนา
เชียงใหม่
(สันโป่ง, แม่ริม)

ทำงานทั่วไปค่ะ

19 กุมภาพันธ์ 2561

เพศ หญิง อายุ 17 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 5,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
เชียงใหม่
(สันทราย, สารภี)

Reception

19 กุมภาพันธ์ 2561

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา ภาษาอังกฤษศึกษา 
มหาลัยราชภัฎเชียงราย
เชียงใหม่
(ต้นเปา, สันกำแพง)

Accounting

19 กุมภาพันธ์ 2561

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปวช. สาขา คอมพิวเตอรืธุรกิจ 
วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
เชียงใหม่
(หนองตอง, หางดง)

ช่าง

19 กุมภาพันธ์ 2561

เพศ ชาย อายุ 2 ปี ประสบการณ์ 8 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปวส. สาขา อิเล็กทรอนิกส์ 
เชียงใหม่เทคโนโลยี
เชียงใหม่
(ขัวมุง, สารภี)

งานติดตั้ง ซ่อมแซมต่างๆ

19 กุมภาพันธ์ 2561

เพศ ชาย อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.6
ปวส. สาขา ติดตั้งไฟฟ้า 
วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิค ลานนา เชียงใหม่
เชียงใหม่
(สันพระเนตร, สันทราย)

พนักงานขาย

18 กุมภาพันธ์ 2561

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา เศรษฐศาสตร์ 
มสธ.
เชียงใหม่
(หนองป่าครั่ง, เมือง)

พนักงานบัญชี,Audit

18 กุมภาพันธ์ 2561

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปริญญาตรี สาขา การบัญชี 
มทร.ล้านนา เชียงใหม่
เชียงใหม่
(ข่วงเปา, จอมทอง)

Account

18 กุมภาพันธ์ 2561

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เชียงใหม่
(ฟ้าอ่าม, เมือง)

Oparetor QC ช่างซ่อมบำรุง

18 กุมภาพันธ์ 2561

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา อสบ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่
เชียงใหม่
(ร้องวัวแดง, สันกำแพง)

พนักงานเสิร์ฟ

18 กุมภาพันธ์ 2561

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา การตลาด 
มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
เชียงใหม่
(, หางดง)

ธุรการฝ่ายกฎหมาย, นิติกร, ผู้ช่วยนิติกร

18 กุมภาพันธ์ 2561

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เชียงใหม่
(ท่าศาลา, เมืองเชียงใหม่)

ฝ่ายฝึกอบรม/บริหารงานขาย

18 กุมภาพันธ์ 2561

เพศ ชาย อายุ 39 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา
เชียงใหม่
(ช้างคลาน, เมือง)

ขาย ประสานงาน ผู้ช่วยผู้จัดการ

17 กุมภาพันธ์ 2561

เพศ หญิง อายุ 39 ปี ประสบการณ์ 16 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา รัฐศาสตรร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เชียงใหม่
(สันทรายน้อย, สันทราย)

แคชเชียร์ จัดเรียง

16 กุมภาพันธ์ 2561

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์ส่งเสริมสุขภาพ 
สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
เชียงใหม่
(วัดเกต, เมือง)

พนักงานขาย

16 กุมภาพันธ์ 2561

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา  
โรงเรียนสระหลวง
เชียงใหม่
(หนองหาร, สันทราย)

ช่างไฟฟ้า

16 กุมภาพันธ์ 2561

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปวช. สาขา ไฟฟ้าและอิเลคทรอนิกส์ 
โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
เชียงใหม่
(สันทราย, สารภี)

พนักงานขาย

16 กุมภาพันธ์ 2561

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
โรงเรียนผดุงประชาพณิชการยะลา
เชียงใหม่
(สันทรายน้อย, สันทราย)

พนักงานขาย

16 กุมภาพันธ์ 2561

เพศ หญิง อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ม.6 สาขา พณิชยการ 
โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม
เชียงใหม่
(ท่าเดื่อ, ดอยเต่า)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2018 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com