LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน เชียงใหม่
|ผู้สมัครงาน เชียงใหม่|ผู้สมัครงาน เชียงราย|ผู้สมัครงาน กำแพงเพชร|ผู้สมัครงาน ลำพูน|ผู้สมัครงาน ลำปาง|ผู้สมัครงาน แม่ฮ่องสอน|ผู้สมัครงาน น่าน|ผู้สมัครงาน พะเยา|ผู้สมัครงาน เพชรบูรณ์|ผู้สมัครงาน พิจิตร|ผู้สมัครงาน พิษณุโลก|ผู้สมัครงาน แพร่|ผู้สมัครงาน สุโขทัย|ผู้สมัครงาน ตาก|ผู้สมัครงาน อุตรดิตถ์|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 ผู้แทนฝ่ายขาย

2 เมษายน 2558

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา แพทย์แผนไทย 
สมาคมการแพทย์แผนไทยเชียงใหม่
เชียงใหม่
(หางดง, หางดง)

1.หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล (สรรหา,แรงงานสัมพันธ์,ฝึกอบรม,ธุรการทั่วไป) / 2.เจ้่าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลอาวุโส (สรรหา,แรงงานสัมพันธ์,ฝึกอบรม,ธุรการทั่วไป) /3.เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลหรืองานตำแหน่งอื่นๆ

2 เมษายน 2558

เพศ ชาย อายุ 38 ปี ประสบการณ์ 14 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา การจัดการทั่วไป 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เชียงใหม่
(ช้างเผือก, เมือง)

ฝ่ายผลิต

2 เมษายน 2558

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 6 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
เจริญวิทยา
เชียงใหม่
(สง่าบ้าน, ดอยสะเก็ด)

พนักงานขาย บริการ ประชาสัมพันธ์

1 เมษายน 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา การตลาด 
มหาลัยราชภัฏเทพสตรีลพบุรี
เชียงใหม่
(ตำบลสันผักหวาน, อำเภอหางดง)

sale marketing บริการขาย ประชาสัมพันธ์

1 เมษายน 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา การตลาด 
มหาลัยราชภัฎเทพสตรีลพบุรี
เชียงใหม่
(สันผักหวาน, หางดง)

บาริสต้า,พนักงานร้านกาแฟ,เซเว่น,งานบริการ,สอนพิเศษ,งานออฟฟิช,งานวิเคราะห์ข้อมูล,งานวิจัย

1 เมษายน 2558

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา เศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เชียงใหม่
(ทุ่งต้อม, สันป่าตอง)

ธนาคาร

1 เมษายน 2558

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา คณิตศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เชียงใหม่
(แม่สูน, ฝาง)

พนักงานขาย

1 เมษายน 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนแม่จริม
เชียงใหม่
(ฟ้าฮ่าม, เมือง)

พนักงานขาย

1 เมษายน 2558

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ปริญญาตรี สาขา ศึกษาศาสตร์ 
มสธ.
เชียงใหม่
(พระสิงห์, เมืองเชียงใหม่)

พนักงานผลิต

1 เมษายน 2558

เพศ ชาย อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา การสอนภาษาไทย 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
เชียงใหม่
(หารแก้ว, หางดง)

บัญชี

1 เมษายน 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เชียงใหม่
(ตอนแก้ว, แม่ริม)

พนักงานขาย

1 เมษายน 2558

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กุลวิทยา
เชียงใหม่
(ชัางเผือก, เมือง)

1. HR Supervisor (Recruitment ,Employee relation,Training,General affair) / 2. Sr. HR Officer (Recruitment , Employee relation , Training , General affair) / 3. HR Officer or Other Position

2 เมษายน 2558

เพศ ชาย อายุ 38 ปี ประสบการณ์ 14 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา General Management 
Ramkhumhaeng University, Bangkok
เชียงใหม่
(Changpuek District, Amphur. Muang)

เขียนแบบ

1 เมษายน 2558

เพศ ชาย อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปวส. สาขา ช่างก่อสร้าง 
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
เชียงใหม่
(หนองแหย่ง, สันทราย)

ธุรการประสานงาน

1 เมษายน 2558

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เชียงใหม่
(สุเทพ, เมือง)

พรีเซ็นเตอร์

1 เมษายน 2558

เพศ หญิง อายุ 18 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 7,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนพัฒนวิทย์ศึกษา
เชียงใหม่
(ต.ดอนเปา, อ.แม่วาง)

ธุรการ

1 เมษายน 2558

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปวส. สาขา การจัดการ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่
เชียงใหม่
(หนองหอย, เมือง)

งานโยธา,งานสถาปัตย์,งานระบบ,งานติดตั้งPrecast

1 เมษายน 2558

เพศ ชาย อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 8 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม 
ม.ราชภัฎลำปาง
เชียงใหม่
(ฟ้าฮ่าม, เมือง)

งานบริการ

1 เมษายน 2558

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ม.6 สาขา วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ 
โรงเรียนแม่สะเรียง
เชียงใหม่
(ช้างเผือก, เมือง)

marketing

1 เมษายน 2558

เพศ หญิง อายุ 41 ปี ประสบการณ์ 18 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 35,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา การตลาด 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
เชียงใหม่
(ทุ่งปี๊, แม่วาง)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2015 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com