LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน เชียงใหม่
|ผู้สมัครงาน เชียงใหม่|ผู้สมัครงาน เชียงราย|ผู้สมัครงาน กำแพงเพชร|ผู้สมัครงาน ลำพูน|ผู้สมัครงาน ลำปาง|ผู้สมัครงาน แม่ฮ่องสอน|ผู้สมัครงาน น่าน|ผู้สมัครงาน พะเยา|ผู้สมัครงาน เพชรบูรณ์|ผู้สมัครงาน พิจิตร|ผู้สมัครงาน พิษณุโลก|ผู้สมัครงาน แพร่|ผู้สมัครงาน สุโขทัย|ผู้สมัครงาน ตาก|ผู้สมัครงาน อุตรดิตถ์|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 



event

26 มิถุนายน 2560

เพศ ชาย อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ม.6 สาขา อังกฤษ-จีน 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ
เชียงใหม่
(แม่ทา, แม่ออน)

รปภ

26 มิถุนายน 2560

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรีนยแม่แตงวิทยา
เชียงใหม่
(ตำบลช่อแล, แม่แตง)

แคชเชียร์

26 มิถุนายน 2560

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา การบัญชี 
มหาวิทยาลัยแม่แโจ้
เชียงใหม่
(แม่วิน, แม่วาง)

ฝ่ายผลิต

26 มิถุนายน 2560

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ชุมชนบ้านบวกครกน้อย
เชียงใหม่
(ต้นเปา, สันกำแพง)

การจัดการ

26 มิถุนายน 2560

เพศ ชาย อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา การจัดการทั่วไป 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
เชียงใหม่
(สันผักหวาน, หางดง)

ครูอนุบาล พนักงานขาย

26 มิถุนายน 2560

เพศ หญิง อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา การศึกษาปฐมวัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เชียงใหม่
(หนองผึ้ง, สารภี)

เลขานุการ ธุรการ พนักงานประจำออฟฟิศ

26 มิถุนายน 2560

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ปริญญาตรี สาขา นิเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพายัพ
เชียงใหม่
(หนองป่าครั่ง, เมือง)

การตลาด

26 มิถุนายน 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีบัณฑิตเซรามิก 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
เชียงใหม่
(แม่ก๊า, สันป่าตอง)

พนักงาานขาย

26 มิถุนายน 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์และเทคดนโลยีการอาหาร 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เชียงใหม่
(ป่าไผ่, สันทราย)

พนังงานขายโฆษณาทางโทรศัพท์

26 มิถุนายน 2560

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ปริญญาตรี สาขา การจัดการ 
ราชภัฎเชียงใหม่
เชียงใหม่
(วัดเกต, เมือง)

พนักงานขาย

26 มิถุนายน 2560

เพศ หญิง อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 7 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ม.6 สาขา  
กศน.
เชียงใหม่
(หนองหาร, สันทราย)

พนักงานขาย

26 มิถุนายน 2560

เพศ หญิง อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 7 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ม.6 สาขา - 
กศน.
เชียงใหม่
(หนองหาร, สันทราย)

ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน,พนักงานจัดเรียงสินค้า

26 มิถุนายน 2560

เพศ หญิง อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ม.6 สาขา  
ร.ร.หนองตาคงพิทยาคาร
เชียงใหม่
(ท่าศาลา, เมือง)

ผลิต

26 มิถุนายน 2560

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา วิศวะกรรมกระบวนการอาหาร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เชียงใหม่
(ป่าไผ่, สันทราย)

ผู้จัดการฝึกหัด

27 มิถุนายน 2560

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา รัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เชียงใหม่
(ต้นเปา, สันกำเเพง)

การตลาด

26 มิถุนายน 2560

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.6
ปริญญาตรี สาขา การตลาด 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เชียงใหม่
(หนองหาร, สันสราย)

พนักงานขาย

26 มิถุนายน 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา ศิลปกรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
เชียงใหม่
(เชียงดาว, เชียงดาว)

พนักงานขับรถยนต์ (จังหวัดเชียงใหม่)

26 มิถุนายน 2560

เพศ ชาย อายุ 35 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.9
ม.6 สาขา วิทย์-คณิตย์ 
กศน. อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
เชียงใหม่
(สันผีเสื้อ, เมืองเชียงใหม่)

ขับรถ. ช่างซ่อมบำรุงทั่วไป

26 มิถุนายน 2560

เพศ ชาย อายุ 36 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา  
หางดงรัฐราชอุปถัมถ์
เชียงใหม่
(สันโป่ง, แม่ริม)

วิศวกร

26 มิถุนายน 2560

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมอากาศยาน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เชียงใหม่
(ป่าแดด, เมือง)




Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2017 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com