LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน เชียงใหม่
|ผู้สมัครงาน เชียงใหม่|ผู้สมัครงาน เชียงราย|ผู้สมัครงาน กำแพงเพชร|ผู้สมัครงาน ลำพูน|ผู้สมัครงาน ลำปาง|ผู้สมัครงาน แม่ฮ่องสอน|ผู้สมัครงาน น่าน|ผู้สมัครงาน พะเยา|ผู้สมัครงาน เพชรบูรณ์|ผู้สมัครงาน พิจิตร|ผู้สมัครงาน พิษณุโลก|ผู้สมัครงาน แพร่|ผู้สมัครงาน สุโขทัย|ผู้สมัครงาน ตาก|ผู้สมัครงาน อุตรดิตถ์|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 พนักงานขาย,งานบริการ,พนักงานไวน์

31 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ม.6 สาขา ศิลป์-สังคม 
ดอยสะเก็ดวิทยาคม
เชียงใหม่
(สุเทพ, เมืองเชียงใหม่)

ธุรการ,การทำสปาหรือเกี่ยวกับความงาม

30 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
ราชภัฏเชียงใหม่
เชียงใหม่
(ช้างคลาน, เมือง)

ผู้ช่วยผู้จัดการ,พนักงานขาย,ผู้ช่วยผู้จัดการ

30 สิงหาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา การพัฒนาชุมชน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เชียงใหม่
(ต.ดอนแก้ว, อ.แม่ริม)

pc

30 สิงหาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา คอมพิวเตอร์ 
เทคโนโลยี่หมู่บ้านครูภาคเหนือลำพูล
เชียงใหม่
(ป่าไหน, พร้าว)

Customer Service Officer (ตจว.)

30 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปวส. สาขา ไฟฟ้ากำลัง 
วิทยาลัยเทคนิคน่าน
เชียงใหม่
(แม่แฝก, สันทราย)

พนักงานคีย์ข้อมูล, งานธุรการ, เจ้าหน้าที่สนับสนุน, ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

30 สิงหาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เชียงใหม่
(สันกลาง, สันกำแพง)

พนักงานขาย,การตลาด,Marketing

30 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 9 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา ธุรกิจท่องเที่ยวและการโรงแรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
เชียงใหม่
(แม่เหี๊ยะ, เมือง)

ครูพี่เลี้ยงเด็ก พนังงานขายกาแฟ

30 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ม.6 สาขา วิทย์ คณิต 
โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
เชียงใหม่
(หนองหอย, เมือง)

พนักงานขาย

30 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา การจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
เชียงใหม่
(หนองจ๊อม, สันทราย)

พนักงานขาย ธุรการ

30 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 10 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.6
ม.6 สาขา  
รร.ผู้ใหญ่ สามเสนวิทยาลัย
เชียงใหม่
(มะขามหลวง, สันป่าตอง)

พนักงานธุรการ

29 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา การจัดการทั่วไป 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เชียงใหม่
(ปลตำ, ไชยปราการ)

นวด พนักงานขาย

29 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 48 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปวช. สาขา บัญชี 
โรงเรียนวรรณวิจิตรพานิชย์
เชียงใหม่
(แม่เห้ยะ, เมือง)

พนักงาน

29 สิงหาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 7 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปวส. สาขา พืชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก
เชียงใหม่
(สันผักหวาน, หางดง)

ทุกอย่าง

29 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 7,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปวช. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยการอาชีพฝาง
เชียงใหม่
(แม่งอน, ฝาง)

ครูพี่้เลี้ยงเด็ก

29 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.9
ปวส. สาขา ผู้ช่วยพยาบาล 
คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ
เชียงใหม่
(สันนาเม็ง, สันทราย)

ทุกด้านตามที่ได้รับมอบหมายค่ะ

29 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ปริญญาตรี สาขา สารสนเทศสำนักงาน 
มสธ.
เชียงใหม่
(ลวงเหนือ, ดอยสะเก็ด)

ช่างเทคนิค

29 สิงหาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 6 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ม.6 สาขา  
กศน
เชียงใหม่
(ลวงเหนือ, ดอยสะเก็ด)

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน

29 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 40 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 1,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.5
ม.6 สาขา  
สตรีศรีน่าน
เชียงใหม่
(ป่าแดด, เมือง)

สถาบันความงาม

29 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา วิทย? 
กศน แม่ริม
เชียงใหม่
(ต้นเปา, สันกำแพง)

พนักงานขาย ผลิตทั้่วไป

29 สิงหาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ม.6 สาขา ศิลป์ฝรั่งเศส 
รร แม่ริมวิทยาคม
เชียงใหม่
(สบเปิง, แม่แตง)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2014 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com