LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน เชียงใหม่
|ผู้สมัครงาน เชียงใหม่|ผู้สมัครงาน เชียงราย|ผู้สมัครงาน กำแพงเพชร|ผู้สมัครงาน ลำพูน|ผู้สมัครงาน ลำปาง|ผู้สมัครงาน แม่ฮ่องสอน|ผู้สมัครงาน น่าน|ผู้สมัครงาน พะเยา|ผู้สมัครงาน เพชรบูรณ์|ผู้สมัครงาน พิจิตร|ผู้สมัครงาน พิษณุโลก|ผู้สมัครงาน แพร่|ผู้สมัครงาน สุโขทัย|ผู้สมัครงาน ตาก|ผู้สมัครงาน อุตรดิตถ์|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 ขายน้ำ

1 ตุลาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 6,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.5
ม.6 สาขา ม.6 
กรุงเทพคริสเตียน
เชียงใหม่
(หนองป่าครั่ง, เมือง)

ธุรการ

1 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปวช. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยสารพัดช่างแพร่
เชียงใหม่
(สารภี, สารภี)

ผู้ช่วยพยาบาล ,พี่เลี้ยงเด็ก

1 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 7,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ม.6 สาขา คิศิลป์ คำนวณ 
โรงเรียนวชิรวิทย์
เชียงใหม่
(สุเทพ, เมือง)

พนักงาน แคชเชียร์ / พนักงานเสริฟ์

1 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยี สถาปัตยกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เชียงใหม่
(สะลวง, แม่ริม)

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน

1 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยการจัดการเพรชเกษม
เชียงใหม่
(ออนใต้้, สันกำแพง)

แคชเชียร์

1 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ธุระกิจ 
โรงเรียนศรีธนาพณิชยการเชียงใหม่
เชียงใหม่
(แม่แตง, แม่แตง)

การตลาด/การบัญชี

1 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 43 ปี ประสบการณ์ 20 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปวส. สาขา การบัญชี 
โรงเรียนศรีธนาพณิชการเทคโนโลยี เชียงใหม่
เชียงใหม่
(ขี้เหล็ก, แม่แตง)

ครูภาษาอังกฤษ

1 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.6
ปริญญาโท สาขา การบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
เชียงใหม่
(ท่าวังทอง, เมือง)

พนักงานขาย

1 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เชียงใหม่
(ต้นเปา, สันกำแพง)

พนักงานทั่วไป

1 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ม.6 สาขา  
โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม
เชียงใหม่
(สันโป่ง, แม่ริม)

การขาย ต้อนรับลูกค้า

1 ตุลาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา ฟิสิกส์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เชียงใหม่
(พระสิงห์, เมือง)

พนักงานขาย

1 ตุลาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปวช. สาขา ภาษาต่างวประเทศ 
พณิชยการลานนา เชียงใหม่
เชียงใหม่
(มะขามหลวง, สันป่าตอง)

พยาบาลดูแลเด็ก

1 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา  
ม.พายัพ
เชียงใหม่
(ท่าศาลา, เมือง)

พนักงานขาย

1 ตุลาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ต่ำกว่า ม.6 สาขา - 
รร สันทรายวิทยาคม
เชียงใหม่
(แม่แฝก, สันทราย)

พนักงานขับรถ ติดตามหนี้สิน ตรวจสภาพประเมินราคารถยนต์มือสอง

30 กันยายน 2557

เพศ ชาย อายุ 41 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
เมตตราศึกษา
เชียงใหม่
(ทรายมูล, สันกำแพง)

บริการลูกค้า,ธุรการ,ลูกค้าสัมพันธ์

30 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา การจัดกมาสมัยใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เชียงใหม่
(สุเทพ, เมืองเชียงใหม่)

Supervisor ร้านแดรี่ควีน ประจำสาขาสนามบินเชียงใหม่

30 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 10 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เชียงใหม่
(เหมืองแก้ว, แม่ริม)

บัญชี การขาย จัดซื้อ สต๊อก

30 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 8 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา การบัญชี 
ม.นเรศวร
เชียงใหม่
(ต้นเปา, สันกำแพง)

พนักงานธุรการ หรือบัญชี

30 กันยายน 2557

เพศ หญิง อายุ 40 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปริญญาตรี สาขา บัญชีบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
เชียงใหม่
(แม่เหียะ, เมืองเชียงใหม่)

เสิร์ฟ

30 กันยายน 2557

เพศ ชาย อายุ 18 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 7,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.6
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงสารภีวิทยาคม
เชียงใหม่
(แม่เหียะ, เมือง)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2014 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com