LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน เชียงใหม่
|ผู้สมัครงาน เชียงใหม่|ผู้สมัครงาน เชียงราย|ผู้สมัครงาน กำแพงเพชร|ผู้สมัครงาน ลำพูน|ผู้สมัครงาน ลำปาง|ผู้สมัครงาน แม่ฮ่องสอน|ผู้สมัครงาน น่าน|ผู้สมัครงาน พะเยา|ผู้สมัครงาน เพชรบูรณ์|ผู้สมัครงาน พิจิตร|ผู้สมัครงาน พิษณุโลก|ผู้สมัครงาน แพร่|ผู้สมัครงาน สุโขทัย|ผู้สมัครงาน ตาก|ผู้สมัครงาน อุตรดิตถ์|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 ดูแลผู้สูงอายุ

30 เมษายน 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.5
ม.6 สาขา  
การศึกษานอกระบบอำเถออมก๋อย
เชียงใหม่
(, อำเภออมก๋อย)

ธุรการเสมียนพนักงานขาย

30 เมษายน 2559

เพศ หญิง อายุ 39 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.8
ม.6 สาขา  
การศึกษานอกโรงเรียน
เชียงใหม่
(มะขามหลวง, สันป่าตอง)

พนักงานคลังสินค้า พนักงานธุรการ พนักงานทั่วไป

30 เมษายน 2559

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา กราฟฟิกดีไซน์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เชียงใหม่
(สุเทพ, เมือง)

ครูอัตราจ้าง

30 เมษายน 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา การประถมศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เชียงใหม่
(สบเตี๊ยะ, จอมทอง)

ประสานงานประจำออฟฟิต

30 เมษายน 2559

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา  
ร.ร วังเหนือวิทยา
เชียงใหม่
(ฟ้าฮ่าม, เมือง)

พนักงานต้อนรับ จัดสต๊อกสินค้า พนักงานขาย งานอิสระ ถ่ายภาพ

29 เมษายน 2559

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 7,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา จิตวิทยา 
มหาวิทยาลัยพายัพ
เชียงใหม่
(ฟ้าฮ่าม, เมือง)

พนักงานร้าน

29 เมษายน 2559

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์
เชียงใหม่
(สุเทพ, เมือง)

พนักงานขาย

29 เมษายน 2559

เพศ ชาย อายุ 18 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนท่าชนะ
เชียงใหม่
(แม่แวน, พร้าว)

ธุรการ

29 เมษายน 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เชียงใหม่
(หนองหาร, สันทราย)

พนักงานขาย

29 เมษายน 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 7,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปวส. สาขา การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
วิทยาประมงติณสูลานนท์
เชียงใหม่
(ป่าไผ่, สันทราย)

พนังงานจัดเรียงสินค้า

29 เมษายน 2559

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
เชียงใหม่
(สารภี, สารภี)

พนักงานขาย

29 เมษายน 2559

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 7 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปวช. สาขา คอมพิวเตอร์ 
วิทยาลัยการอาชีพฝาง
เชียงใหม่
(เวียง, ฝาง)

จัดเลียงสินค้า

29 เมษายน 2559

เพศ ชาย อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ม.6 สาขา  
กศน.อำเภอเมืองกาญจนบุรี
เชียงใหม่
(หนองหอย, เมือง)

พนักงานเร่งรัดหนี้สิน

29 เมษายน 2559

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปวช. สาขา ไฟฟ้ากำลัง 
โปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
เชียงใหม่
(ป่าแดด, เมือง)

ครู

29 เมษายน 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา ชีววิทยา 
มหาวิทยาลัยพะเยา
เชียงใหม่
(ออนกลาง, แม่ออน)

พนักงานขาย

29 เมษายน 2559

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนหอพระ
เชียงใหม่
(ป่าแดด, เมืองเชียงใหม่)

พนักงานขับรถ

29 เมษายน 2559

เพศ ชาย อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา  
กศน.สารภี
เชียงใหม่
(ป่าบง, สารภี)

ธุรการกสรเงิน พนักงานออฟฟิต เคาน์เตอร์

29 เมษายน 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา การเงิน 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เชียงใหม่
(ตำบลสบเตี๊ยะ, อำเภอจอมทอง)

พนักงานขาย,การตลาด,Marketing ,ธุรการ

29 เมษายน 2559

เพศ หญิง อายุ 43 ปี ประสบการณ์ 19 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา สื่อสารมวลชน ประชาสัมพันธ์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เชียงใหม่
(ดอนแก้ว, แม่ริม)

งานประชาสัมพันธ์ ,การตลาด

29 เมษายน 2559

เพศ หญิง อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา การประชาสัมพันธ์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร
เชียงใหม่
(ช้างเผือก, เมือง)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2016 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com