LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน เชียงใหม่
|ผู้สมัครงาน เชียงใหม่|ผู้สมัครงาน เชียงราย|ผู้สมัครงาน กำแพงเพชร|ผู้สมัครงาน ลำพูน|ผู้สมัครงาน ลำปาง|ผู้สมัครงาน แม่ฮ่องสอน|ผู้สมัครงาน น่าน|ผู้สมัครงาน พะเยา|ผู้สมัครงาน เพชรบูรณ์|ผู้สมัครงาน พิจิตร|ผู้สมัครงาน พิษณุโลก|ผู้สมัครงาน แพร่|ผู้สมัครงาน สุโขทัย|ผู้สมัครงาน ตาก|ผู้สมัครงาน อุตรดิตถ์|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 บาริสต้า,บาร์เทนเดอร์

25 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 6 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ม.6 สาขา การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ศูนย์การศึกษานอกระบบ
เชียงใหม่
(สุเทพ, เมือง)

บริหาร/การตลาด

25 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
เชียงใหม่
(แม่คือ, ดอยสะเก็ด)

พนักงานบริการลูกค้า สาขาเชียงใหม่

25 ตุลาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา การสอนภาษาไทย 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา
เชียงใหม่
(ช้างคลาน, เมือง)

พนักงานขาย

25 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปวช. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
โรงเรียนพายัพเทคโนโลยีและบริหารธุรกิจ
เชียงใหม่
(หนองจ๊อม, สันทราย)

พนักงานขาย

25 ตุลาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา ดนตรีศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เชียงใหม่
(หนองแฝก, สารภี)

ช่างไฟฟ้า ,ช่างซ่อมบำรุง ,ช่างอาคาร

25 ตุลาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 35 ปี ประสบการณ์ 9 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีอุตสาหกรรมไฟฟ้า 
มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี
เชียงใหม่
(ชมภู, สารภี)

พนักงานขาย แคชเชียร์

25 ตุลาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 0 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ม.6 สาขา  
พร้าววิทยาคม
เชียงใหม่
(ช้างเผือก, เมือง)

Reception

25 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 39 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปวช. สาขา บัญชี 
โรงเรียนพณิชยการเชียงใหม่
เชียงใหม่
(ตำบลแม่แฝก, อำเภอสันทราย)

พนักงาน

25 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 18 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 7,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
เวียงแหงวิทยาคม
เชียงใหม่
(สันกลาง, สันกำแพง)

บริหาร/การตลาด/งานขาย

24 ตุลาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 38 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาโท สาขา บริหารการศึกษา 
มหาลัยนเรศวน
เชียงใหม่
(แม่ทะ, แม่ทะ)

พนักงานขาย

24 ตุลาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ม.6 สาขา ศิลป์ คำนวน 
พร้าววิทยาคม
เชียงใหม่
(เขื่อนผาก, พร้าว)

พนักงาน

24 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา การท่องเที่ยวและการโรงแรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เชียงใหม่
(แม่หอพระ, แม่แตง)

การจัดการทั่วไป , ฝ่ายบุคคล , ธุรการ , Marketing เป็นต้น

24 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา การจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เชียงใหม่
(ท่าวังตาล, สารภี)

นักวิชาการ อาจารย์ นักวิเคราะห์วิจัย

24 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.7
ปริญญาโท สาขา ภูมิศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เชียงใหม่
(ต้นเปา, สันกำแพง)

พนักงานขาย

24 ตุลาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปวส. สาขา ไฟฟ้ากำลัง สาขางาน เครื่องกลไฟฟ้า 
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
เชียงใหม่
(ห้วยทราย, สันกำแพง)

พนักงาน

24 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา การจักการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ
เชียงใหม่
(ดอนแก้ว, แม่ริม)

เจ้าหน้าที่ธุรการ

24 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา พัฒนาการท่องเที่ยว 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เชียงใหม่
(ต.แม่เหียะ, อ.เมือง)

สถิติ ธุรการ บัญชี

24 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา สถิติ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เชียงใหม่
(ช้างเผือก, เมือง)

พนักงานขาย

24 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา การสื่อสารสื่อใหม่ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เชียงใหม่
(ศรีภูมิ, เมือง)

พนักงานขาย

24 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 6 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
เจริญวิทยา
เชียงใหม่
(สง่าบ้าน, ดอยสะเก็ด)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2014 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com