LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน เชียงใหม่
|ผู้สมัครงาน เชียงใหม่|ผู้สมัครงาน เชียงราย|ผู้สมัครงาน กำแพงเพชร|ผู้สมัครงาน ลำพูน|ผู้สมัครงาน ลำปาง|ผู้สมัครงาน แม่ฮ่องสอน|ผู้สมัครงาน น่าน|ผู้สมัครงาน พะเยา|ผู้สมัครงาน เพชรบูรณ์|ผู้สมัครงาน พิจิตร|ผู้สมัครงาน พิษณุโลก|ผู้สมัครงาน แพร่|ผู้สมัครงาน สุโขทัย|ผู้สมัครงาน ตาก|ผู้สมัครงาน อุตรดิตถ์|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 พนักงานห้างสรรพสินค้า

23 มิถุนายน 2561

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา การศึกษาปฐมวัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
เชียงใหม่
(หนองป่าครั่ง, เมือง)

ผู้ช่วยผู้จัดการ

23 มิถุนายน 2561

เพศ ชาย อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ม.6 สาขา  
กศน.อุตรดิตถ์
เชียงใหม่
(สันปูเลย, ดอยสะเก็ด)

พนักงานขาย บริการ

23 มิถุนายน 2561

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปวช. สาขา  
พร้าววิทยาคม
เชียงใหม่
(แม่แวน, พร้าว)

ลูกค้าสัมพันธ์ ,ผู้จัดการร้าน,บาริสต้า,การตลาด

23 มิถุนายน 2561

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา ธุรกิจศึกษา 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เชียงใหม่
(สันผักหวาน, หางดง)

ร้านกาแฟ

23 มิถุนายน 2561

เพศ ชาย อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปวส. สาขา ช่างยนต์ 
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
เชียงใหม่
(บ้านแหวน, หางดง)

ธนาคาร สินเชื่อ ธุรการ การเงิน การตลาด

23 มิถุนายน 2561

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา เศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เชียงใหม่
(หนองจ๊อม, สันทราย)

พนักงานขาย , ผู้ประสานงาน

23 มิถุนายน 2561

เพศ ชาย อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปวส. สาขา การตลาด 
วิทยาลัยการอาชีพหนองจอก
เชียงใหม่
(สันทรายน้อย, เมือง)

Part-time

22 มิถุนายน 2561

เพศ หญิง อายุ 2 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ม.6 สาขา ศิลป์-ฝรั่งเศส 
โรงเรียนมัธยมสันกำแพง
เชียงใหม่
(แม่ฮ่อยเงิน, เอยสะเก็ด)

พนักงาน

22 มิถุนายน 2561

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
จอมทอง
เชียงใหม่
(ดอยแก้ว, จอมทอง)

พนักงานขาย

22 มิถุนายน 2561

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ม.6 สาขา การบัญชี 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์31
เชียงใหม่
(บ้านแปะ, จอมทอง)

พนักงาน

22 มิถุนายน 2561

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนวัดนันทาราม
เชียงใหม่
(สันทราย, ฝาง)

ครู ธุรการ

22 มิถุนายน 2561

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา สุขศึกษา 
สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
เชียงใหม่
(ท่าวังตาล, สารภี)

แคชเชียร์

22 มิถุนายน 2561

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปวช. สาขา บัญชี 
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก
เชียงใหม่
(ช้างเผือก, เมือง)

Pc

22 มิถุนายน 2561

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ม.6 สาขา  
กศน
เชียงใหม่
(แม่เหียะ, เมือง)

Demi chef

22 มิถุนายน 2561

เพศ หญิง อายุ 44 ปี ประสบการณ์ 14 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 1,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา คหกรรมศารสตร์ 
สถาบันราชภัฏลำปาง
เชียงใหม่
(ป่าไผ่, สันทราย)

พนักงานขับรถ

22 มิถุนายน 2561

เพศ ชาย อายุ 42 ปี ประสบการณ์ 6 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ร.ร.กาวิละวิทยาลัย
เชียงใหม่
(ต.หนองป่าครั่ง, อ.เมือง)

พนักงานขาย

22 มิถุนายน 2561

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปวส. สาขา การจัดการสำนักงาน 
อาชีวศึกษา
เชียงใหม่
(ดอนแก้ว, ไทย)

พนักงานจัดเรียงสินค้า

22 มิถุนายน 2561

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.8
ม.6 สาขา  
ก ศ น สันกำแพง
เชียงใหม่
(สันกลาง, สันกำแพง)

พนักงานขาย พนักงานห้าง พนักงานบริษัท

22 มิถุนายน 2561

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนวัดเวฬุวัน
เชียงใหม่
(ป่าบง, สารภี)

ปูกระเบื้อง.งานต่อเติม

21 มิถุนายน 2561

เพศ ชาย อายุ 41 ปี ประสบการณ์ 9 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
รร หอพระ
เชียงใหม่
(ป่าเมี่ยง, ดอยสะเก็ด)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2018 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com