LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน บุรีรัมย์
|ผู้สมัครงาน อำนาจเจริญ|ผู้สมัครงาน บึงกาฬ|ผู้สมัครงาน บุรีรัมย์|ผู้สมัครงาน ชัยภูมิ|ผู้สมัครงาน กาฬสินธ์|ผู้สมัครงาน ขอนแก่น|ผู้สมัครงาน เลย|ผู้สมัครงาน มหาสารคาม|ผู้สมัครงาน มุกดาหาร|ผู้สมัครงาน นครพนม|ผู้สมัครงาน นครราชสีมา|ผู้สมัครงาน หนองบัวลำภู|ผู้สมัครงาน หนองคาย|ผู้สมัครงาน ร้อยเอ็ด|ผู้สมัครงาน สกลนคร|ผู้สมัครงาน ศรีสะเกษ|ผู้สมัครงาน สุรินทร์|ผู้สมัครงาน อุบลราชธานี|ผู้สมัครงาน อุดรธานี|ผู้สมัครงาน ยโสธร|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 ธุรการ เสมียน พนักงานออฟฟิศ ทำเอกสารต่างๆ เอกสารนำเข่าส่งออก คีย์ข้อมูล

30 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 40 ปี ประสบการณ์ 14 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา ภาษาไทย 
มหาวิทยาลัยสถาบันราชภํฏนครราชสีมา
บุรีรัมย์
(lumduan, krasang)

พนักงานขาย ครู ธุรการ

30 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา สังคมศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
บุรีรัมย์
(บ้านเป้า, พุทไธสง)

การเงิน บริหาร

30 พฤษภาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา บัญชี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
บุรีรัมย์
(ถาวร, เฉลิมพระเกียรติ)

ช่างซ่อมบำรุง / เจ้าหน้าที่ธุระการแผนกวิศวกรรม

30 พฤษภาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปวส. สาขา อิเล็กทรอนิกส์ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุระกิจรักไทย
บุรีรัมย์
(ดอนกอก, นาโพธิ์)

เจ้าหน้าที่ธุรการ/เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

30 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 7 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา เกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
บุรีรัมย์
(อิสาน, เมือง)

ผู้จัดการ

30 พฤษภาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 37 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา การปกคร องถ้ องถี่น 
มหลัยราชฏัฎวสุรีนรท
บุรีรัมย์
( อีสาน, เมือง)

การตลาด

30 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา เศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
บุรีรัมย์
(หนองกี่, หนองกี่)

PC

30 พฤษภาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปวส. สาขา การขายและการตลาด 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย
บุรีรัมย์
(ทองหลาง, บ้านใหม่ไชยพจน์)

พนักงานขาย

30 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.9
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
หนองกี่พิทยาคม
บุรีรัมย์
(ดงอีจาน, โนนสุวรรณ)

การเงิน/ธุรการ/บุคคล

30 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปวส. สาขา การจัดการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์
บุรีรัมย์
(เสาเดียว, หนองหงส์)

สัตวบาล

30 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา สัตวศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
บุรีรัมย์
(สำโรง, พลับพลาชัย)

ผู้จัดการร้าน

29 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาตรี สาขา อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
บุรีรัมย์
(ปะเคียบ, คูเมือง)

ฝ่ายผลิต การขาย การตลาด เชียร์สินค้า หน้าร้าน

29 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ม.6 สาขา วิทย์ - คณิต 
รร.พิมพ์รัฐประชาสรรค์
บุรีรัมย์
(หนองปล่อง, ชำนิ)

ฝ่ายผลิต

29 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนพุทไธสง
บุรีรัมย์
(ปะเคียบ, คูเมือง)

Sales and Service Officer (ประจำสาขาเดอะมอลล์ จ.นครราชสีมา)

29 พฤษภาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
บุรีรัมย์
(ทองหลาง, บ้านใหม่ไชยพจน์)

พนักงานฝ่ายผลิต

29 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปวส. สาขา การบัญชี 
วิทยาลัยอาชีวะ
บุรีรัมย์
(หนองกะทิง, ลำปลายมาศ)

พนักงานโรงงาน

29 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปวช. สาขา การบัญชี 
วิทยาลัยเทคโนโลยีสุรินทรศึกษา
บุรีรัมย์
(ลำดวน, กระสัง)

พนักงานทั่วไป

29 พฤษภาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปวช. สาขา โลหะการ ช่างเชื่อม 
ราชประชานุเคราะห์ 51
บุรีรัมย์
(ตำบลพุทไธสง, อำเภอพุทไธสง)

ธุรการ พนักงานขาย

29 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา ฟิสิกส์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
บุรีรัมย์
(กระสัง, สตึก)

สัตวบาล

29 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา สัตวศาสตร์ 
มหาวิมยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
บุรีรัมย์
(สะเดา, พลับพลาชัย)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2016 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com