LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน บุรีรัมย์
|ผู้สมัครงาน อำนาจเจริญ|ผู้สมัครงาน บึงกาฬ|ผู้สมัครงาน บุรีรัมย์|ผู้สมัครงาน ชัยภูมิ|ผู้สมัครงาน กาฬสินธ์|ผู้สมัครงาน ขอนแก่น|ผู้สมัครงาน เลย|ผู้สมัครงาน มหาสารคาม|ผู้สมัครงาน มุกดาหาร|ผู้สมัครงาน นครพนม|ผู้สมัครงาน นครราชสีมา|ผู้สมัครงาน หนองบัวลำภู|ผู้สมัครงาน หนองคาย|ผู้สมัครงาน ร้อยเอ็ด|ผู้สมัครงาน สกลนคร|ผู้สมัครงาน ศรีสะเกษ|ผู้สมัครงาน สุรินทร์|ผู้สมัครงาน อุบลราชธานี|ผู้สมัครงาน อุดรธานี|ผู้สมัครงาน ยโสธร|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 พนักงานเสิร์ฟ , ครัว,เเม่บ้าน, GSA

18 พฤศจิกายน 2560

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา การจัดการการโรงเเรม 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
บุรีรัมย์
(, นางรอง)

คอมพิวเตอร์ IT พนักงานขาย การตลาดออนไลน์

18 พฤศจิกายน 2560

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
บุรีรัมย์
(ปังกู, ประโคนชัย)

พยาบาล

18 พฤศจิกายน 2560

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ม.6 สาขา วิทย์ คณิต 
อิสาณโกศลศึกษา
บุรีรัมย์
(สองห้อง, เมือง)

พนักงานขาย

18 พฤศจิกายน 2560

เพศ ชาย อายุ 18 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนเทศบาล1 บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา
บุรีรัมย์
(ในเมือง, เมือง)

พนักงาน

17 พฤศจิกายน 2560

เพศ ชาย อายุ 1 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
บุรีรัมย์
(แสลงพัน, ลำปลายมาศ)

การขาย

17 พฤศจิกายน 2560

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปวส. สาขา การตลาด 
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
บุรีรัมย์
(ลำลายมาศ, ลำปลายมาศ)

เจ้าหน้าที่สินเชื่อ เจ้าหน้าที่ยึดนถ

17 พฤศจิกายน 2560

เพศ ชาย อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา การพัฒนาสังคม 
มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
บุรีรัมย์
(สตึก, สตึก)

พนักงานต้อนรับ

16 พฤศจิกายน 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 2,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร
บุรีรัมย์
(, อ.บ้านกรวด)

ผู้ช่วยบัญชี

16 พฤศจิกายน 2560

เพศ ชาย อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.7
ปวช. สาขา บัญชี 
วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย ละหานทราย
บุรีรัมย์
(สำโรงใหม่, ละหานทราย)

เสริฟ

16 พฤศจิกายน 2560

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ม.6 สาขา  
โรงเรียนมารีย์วิทยา
บุรีรัมย์
(สำโรงใหม่, ละหานทราย)

พนักงาน

16 พฤศจิกายน 2560

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ต่ำกว่า ม.6 สาขา เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
บุรีรัมย์
(แสลงพัน, ลำปลายมาศ)

เชียร์ขายสินค้าในร้านวัตสัน

16 พฤศจิกายน 2560

เพศ ชาย อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
กศน บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
(ห้วยราชา, บุรีรัมย์)

พนักงานขาย.อะไรก็ได้ค่ะ

16 พฤศจิกายน 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปวช. สาขา คอมพิวเตอร์ 
วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์
บุรีรัมย์
(สนวน, ห้วยราช)

ธุรการ

15 พฤศจิกายน 2560

เพศ ชาย อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปวช. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
อาชีวศึกษานครราชสีมา
บุรีรัมย์
(ประโคนชัย, ประโคนชัย)

พนักงานขาย

15 พฤศจิกายน 2560

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนชุมแสงพิทยาคม
บุรีรัมย์
(ชุมแสง, กระสัง)

Qa

15 พฤศจิกายน 2560

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ม.6 สาขา สังคม ภาษาอังกฤษ 
หนองกี่พิทยาคม
บุรีรัมย์
(โคกสูง, หนองกี่)

อาหาร-โภชนาการ

14 พฤศจิกายน 2560

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ม.6 สาขา หลักสูตรการศึกษานอกระบบขั้นพื้นฐาน 
การศึกษานอกระบบที่ กศน. นาโพธิ์
บุรีรัมย์
(ต.บ้านดู่, อ.นาโพธิ์)

ช่างซ่อมบำรุง

14 พฤศจิกายน 2560

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
บุรีรัมย์
( ร่อนทอง, สตึก)

Marketing

14 พฤศจิกายน 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา สิ่งแวดล้อมศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
บุรีรัมย์
(หนองบัว, ปะคำ)

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคล

14 พฤศจิกายน 2560

เพศ หญิง อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปวส. สาขา การบัญชี 
โรงเรียนฐานเทคโนโลยี
บุรีรัมย์
(ตำบลบ้านบัว, เมือง)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2017 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com