LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน บึงกาฬ
|ผู้สมัครงาน อำนาจเจริญ|ผู้สมัครงาน บึงกาฬ|ผู้สมัครงาน บุรีรัมย์|ผู้สมัครงาน ชัยภูมิ|ผู้สมัครงาน กาฬสินธ์|ผู้สมัครงาน ขอนแก่น|ผู้สมัครงาน เลย|ผู้สมัครงาน มหาสารคาม|ผู้สมัครงาน มุกดาหาร|ผู้สมัครงาน นครพนม|ผู้สมัครงาน นครราชสีมา|ผู้สมัครงาน หนองบัวลำภู|ผู้สมัครงาน หนองคาย|ผู้สมัครงาน ร้อยเอ็ด|ผู้สมัครงาน สกลนคร|ผู้สมัครงาน ศรีสะเกษ|ผู้สมัครงาน สุรินทร์|ผู้สมัครงาน อุบลราชธานี|ผู้สมัครงาน อุดรธานี|ผู้สมัครงาน ยโสธร|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 ช่างอุตสหกรรม

29 มิถุนายน 2559

เพศ ชาย อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปวช. สาขา ไฟฟ้ากำลัง 
วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ
บึงกาฬ
(ศรีชมภู, โซ่พิสัย)

IT Admin,พนักงานทั่วไป

27 มิถุนายน 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
บึงกาฬ
(พรเจริญ, พรเจริญ)

เจ้าหน้าที่ตรวจประจำสำนักงาน

27 มิถุนายน 2559

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา การโ่รงแรมและการท่องเที่ยว 
มหาวิทยาลัยราชถัฎอุดรธานี
บึงกาฬ
(หอคำ, เมือง)

งานบริการ

24 มิถุนายน 2559

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาตรี สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
บึงกาฬ
(ท่าดอกคำ, บึงโขงหลง)

พนักงานขาย,ธุรการ,แคชเชียร์,การบัญชี

23 มิถุนายน 2559

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา การบัญชี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
บึงกาฬ
(นาสิงห์, ศรีวิไล)

พนักงานขับรถ

23 มิถุนายน 2559

เพศ ชาย อายุ 47 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปวส. สาขา วิทยาศาสตร์ 
สถาบันราชฎัทเชียงไหม่
บึงกาฬ
(ซาง, เซกา)

บัญชี,ธุรการ,การเงิน

22 มิถุนายน 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
บึงกาฬ
(บึงโขงหลง, บึงโขงหลง)

ช่าง

21 มิถุนายน 2559

เพศ ชาย อายุ 41 ปี ประสบการณ์ 9 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปวช. สาขา  
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย
บึงกาฬ
(ถ้ำเจริญ, โซ่พิสัย)

ผลิต

20 มิถุนายน 2559

เพศ ชาย อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปวช. สาขา ช่างยนต์ 
เอ็นเทคอินเตอร์เนชั่นแนล
บึงกาฬ
(พรเจริญ, พรเจริญ)

พนักนักงานขาย

20 มิถุนายน 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา เคมี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
บึงกาฬ
(ศรีวิไล, ศรีวิไล)

พนักงานขาย

19 มิถุนายน 2559

เพศ ชาย อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
บึงกาฬ
(, พรเจริญ)

พนักงานขาย ธุรการ งานทั่วไป

18 มิถุนายน 2559

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
บึงกาฬ
(บัวตูม, โซ่พิสัย)

ครูสอนวิทยาศาสตร์ ครูช่วยสอน นักวิจัย นักปรับปรุงพันธุ์พืช

18 มิถุนายน 2559

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาตรี สาขา ชีววิทยา 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
บึงกาฬ
(หอคำ, เมือง)

พนักงานจัดของ

18 มิถุนายน 2559

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 6,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โซ่พิสัยพิทยาคม
บึงกาฬ
(เหล่าทอง, โซ่พิสัย)

พนักงานจัดเรียงสินค้า

18 มิถุนายน 2559

เพศ ชาย อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม
บึงกาฬ
(โพธิ์หมาแข้ง, บึงโขงหลง)

พนักงานขาย

17 มิถุนายน 2559

เพศ หญิง อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 7 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ธุระกิจ 
วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม
บึงกาฬ
(ถ้ำเจริญ, โซ่พิสัย)

พนักงานขาย

17 มิถุนายน 2559

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา สังคมศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
บึงกาฬ
(เหล่าทอง, โซ่พิสัย)

พนักงานพรีออเดอร์

16 มิถุนายน 2559

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ม.6 สาขา วิท,คณิต 
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา
บึงกาฬ
(ศรีวิไล, ศรีวิไล)

พนักขาย

16 มิถุนายน 2559

เพศ ชาย อายุ 18 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ม.6 สาขา  
ร.รบึงโขงหลงวิทยาคม
บึงกาฬ
(ต.โพธิ์หมากแข้ง, อ.บึงโขงหลว)

ซ่อมบำรุง

15 มิถุนายน 2559

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
บึงกาฬ
(หอคำ, เมืองบึงกาฬ)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2016 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com