LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน บึงกาฬ
|ผู้สมัครงาน อำนาจเจริญ|ผู้สมัครงาน บึงกาฬ|ผู้สมัครงาน บุรีรัมย์|ผู้สมัครงาน ชัยภูมิ|ผู้สมัครงาน กาฬสินธ์|ผู้สมัครงาน ขอนแก่น|ผู้สมัครงาน เลย|ผู้สมัครงาน มหาสารคาม|ผู้สมัครงาน มุกดาหาร|ผู้สมัครงาน นครพนม|ผู้สมัครงาน นครราชสีมา|ผู้สมัครงาน หนองบัวลำภู|ผู้สมัครงาน หนองคาย|ผู้สมัครงาน ร้อยเอ็ด|ผู้สมัครงาน สกลนคร|ผู้สมัครงาน ศรีสะเกษ|ผู้สมัครงาน สุรินทร์|ผู้สมัครงาน อุบลราชธานี|ผู้สมัครงาน อุดรธานี|ผู้สมัครงาน ยโสธร|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม

26 มิถุนายน 2560

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา อนามัยสิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลังเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
บึงกาฬ
(พรเจริญ, พรเจริญ)

การจัดการทั่วไป

25 มิถุนายน 2560

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา สังคมศึกษา 
มหาวิทยาลัยนครพนม
บึงกาฬ
(ป่งไฮ, เซกา)

ผู้ช่วยผู้จัดการ เป็นต้น

24 มิถุนายน 2560

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
บึงกาฬ
(บัวตูม, โซ่พิสัย)

พนักงานขาย

23 มิถุนายน 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ม.6 สาขา วิทย์คณิตศาสตร์ 
โรงเรียนศรีวิไลวิทยา
บึงกาฬ
(ตำบล นาสิงห์, อำเภอ ศรีวิไล)

ฝ่ายผลิต

22 มิถุนายน 2560

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนบึงกาฬ
บึงกาฬ
(บึงกาฬ, เมือง)

ช่างควบคุมเครื่องจักร

22 มิถุนายน 2560

เพศ ชาย อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปวส. สาขา เทคนิคเครื่องกล 
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
บึงกาฬ
(โซ่, โซ่พิสัย)

พนักงานประจำ

21 มิถุนายน 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย
บึงกาฬ
(ป่งไฮ, เซกา)

ธนาคาร โรงแรม ธุรการ

21 มิถุนายน 2560

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
บึงกาฬ
(ซาง, เซกา)

ประชาสัมพันธ์/ผู้ช่วย/เลขานุกร/ธุรการ/พิสูน์อักษร/การศึกษา

20 มิถุนายน 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาตรี สาขา ภาษาไทยและการสื่อสาร 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
บึงกาฬ
(นาสะแบง, ศรีวิไล)

งานบริการ

20 มิถุนายน 2560

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา
บึงกาฬ
(หนองหัวช้าง, พรเจริญ)

พนักงานขาย

19 มิถุนายน 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย
บึงกาฬ
(ป่งไฮ, เซกา)

พนักงานขาย

18 มิถุนายน 2560

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
บึงกาฬ
(โพธิ์หมากแข้ง, บึงโขงหลง)

ช่างไฟฟ้า ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

17 มิถุนายน 2560

เพศ ชาย อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปวส. สาขา ไฟฟ้ากำลัง 
วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ
บึงกาฬ
(วิศิษฐ์, เมืองบึงกาฬ)

บริการลูกค้า,พนักงานขาย,การตลาด

16 มิถุนายน 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา การเงิน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
บึงกาฬ
(นาสะแบง, ศรีวิไล)

พนักงานขับรถ

16 มิถุนายน 2560

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนสังวาลย์วิทย์1
บึงกาฬ
(ถ้ำเจริญ, โซ่พิสัย)

พนักงาน

16 มิถุนายน 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 19,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์27
บึงกาฬ
(พรเจริญ, พรเจริญ)

พนักงาน

16 มิถุนายน 2560

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา - 
โรงเรียนศรีชมภูวิทยา
บึงกาฬ
(ศรีชมภู, โซ่พิสัย)

พนักงานขาย

16 มิถุนายน 2560

เพศ ชาย อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด
บึงกาฬ
(โซ่, โซ่พิสัย)

ผู้ช่วยช่าง

16 มิถุนายน 2560

เพศ ชาย อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา เทคนิคยานยนต์ 
เทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย
บึงกาฬ
(โนนศิลา, ปากคาด)

นักวิชาการสาธารณสุข

15 มิถุนายน 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บึงกาฬ
(ท่าดอกคำ, บึงโขงหลง)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2017 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com