LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน บึงกาฬ
|ผู้สมัครงาน อำนาจเจริญ|ผู้สมัครงาน บึงกาฬ|ผู้สมัครงาน บุรีรัมย์|ผู้สมัครงาน ชัยภูมิ|ผู้สมัครงาน กาฬสินธ์|ผู้สมัครงาน ขอนแก่น|ผู้สมัครงาน เลย|ผู้สมัครงาน มหาสารคาม|ผู้สมัครงาน มุกดาหาร|ผู้สมัครงาน นครพนม|ผู้สมัครงาน นครราชสีมา|ผู้สมัครงาน หนองบัวลำภู|ผู้สมัครงาน หนองคาย|ผู้สมัครงาน ร้อยเอ็ด|ผู้สมัครงาน สกลนคร|ผู้สมัครงาน ศรีสะเกษ|ผู้สมัครงาน สุรินทร์|ผู้สมัครงาน อุบลราชธานี|ผู้สมัครงาน อุดรธานี|ผู้สมัครงาน ยโสธร|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 พนักงานขาย

24 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 36 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจคอม 
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
บึงกาฬ
(หนองยอง, ปากคาด)

นักแสดง-นางรำ

23 กันยายน 2559

เพศ ชาย อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ม.6 สาขา  
โรงเรียนพรเจริญวิทยา
บึงกาฬ
(ศรีชมภู, พรเจริญ)

พนักงานออฟฟิต

23 กันยายน 2559

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ต่ำกว่า ม.6 สาขา สาธารณสุขศาตร์ 
วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
บึงกาฬ
(หนองเดิ่น, บุ่งคล้า)

ครูสอนวิทยาศาสตร์

22 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาตรี สาขา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
บึงกาฬ
(นาดง, ปากคาด)

พนักงานฝ่ายผลิต

21 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา คณิตศาสตร์ 
โรงเรียนบ้านชุทภูทอง
บึงกาฬ
(คำนาดี, เมืองบึงกาฬ)

ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน

20 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 0 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
บึงกาฬ
(ศรีชมภู, โซ่พิสัย)

พนักงานขาย,เด็กเสริฟ

18 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 18 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย
บึงกาฬ
(ป่งไฮ, เซกา)

การทดลอง

17 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ศิลป์-ภาษา 
โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม
บึงกาฬ
(นาสวรรค์, เมืองบึงกาฬ)

พนักงานบริษัท พนักงานขาย

16 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
บึงกาฬ
(หนองเดิ่น, บุ่งคล้า)

วัดความดันวัดไข้

14 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
ร.ร เซกา
บึงกาฬ
(โพธิ์หมากแข้ง, บึงโขงหลง)

ค้าขาย

11 กันยายน 2559

เพศ ชาย อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ม.6 สาขา วิทย์-คณิตฯ 
โรงเรียศรีชมภูวิทยา
บึงกาฬ
(ต. ถ้ำเจริญ, อ. โซ่พิสัย)

พนักงานขาย ธุรการ

11 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา ภาษาอังกฤษ 
ม.ราชภัฏอุดรธานี
บึงกาฬ
(โสกก่าม, เซกา)

บุคล/ธุรการ/ลูกค้าสัมพันธ์

9 กันยายน 2559

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา การเมืองการปกครอง 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
บึงกาฬ
(โนนสมบูรณ์, เมืองบึงกาฬ)

ผ่ายผลิต

8 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปวส. สาขา คอมผิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยอาชีวะศึกษาเลย
บึงกาฬ
(เซกา, เซกา)

สาธารณณสุข

8 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
วิทยาลัยเซนต์เทเรซา
บึงกาฬ
(น้ำจั้น, เซกา)

พนักงานขาย

7 กันยายน 2559

เพศ ชาย อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปวช. สาขา พณิชยการ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม
บึงกาฬ
(โนนสว่าง, เมือง)

พนักงานขาย,การตลาด

7 กันยายน 2559

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
บึงกาฬ
(หนองพันทา, โซ่พิสัย)

ฝ่ายผลิต

4 กันยายน 2559

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปวช. สาขา การบัญชี 
วิทยาลัยการอาชีพบึงกาฬ
บึงกาฬ
(หนองเลิง, เมือง)

งานโฟรแมนและจปหัวหน้างาน

3 กันยายน 2559

เพศ ชาย อายุ 40 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ถาษาไทย 
โงเรียนโนนดู่โพนหวายประชาสรรค์
บึงกาฬ
(ป่งไฮ, เชกา)

พนักงานขาย, คลินิกเสริมความงาม ,ร้านสปา

3 กันยายน 2559

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.7
ปริญญาตรี สาขา การแพทย์แผนไทย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
บึงกาฬ
(หนองหัวช้าง, พรเจริญ)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2016 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com