LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน บึงกาฬ
|ผู้สมัครงาน อำนาจเจริญ|ผู้สมัครงาน บึงกาฬ|ผู้สมัครงาน บุรีรัมย์|ผู้สมัครงาน ชัยภูมิ|ผู้สมัครงาน กาฬสินธ์|ผู้สมัครงาน ขอนแก่น|ผู้สมัครงาน เลย|ผู้สมัครงาน มหาสารคาม|ผู้สมัครงาน มุกดาหาร|ผู้สมัครงาน นครพนม|ผู้สมัครงาน นครราชสีมา|ผู้สมัครงาน หนองบัวลำภู|ผู้สมัครงาน หนองคาย|ผู้สมัครงาน ร้อยเอ็ด|ผู้สมัครงาน สกลนคร|ผู้สมัครงาน ศรีสะเกษ|ผู้สมัครงาน สุรินทร์|ผู้สมัครงาน อุบลราชธานี|ผู้สมัครงาน อุดรธานี|ผู้สมัครงาน ยโสธร|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 ผู้ช่วยผู้จัดการ บัญชี

19 พฤษภาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปวส. สาขา การพัฒนาชุมชน 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
บึงกาฬ
(โนนสมบูรณ์, เมืองบึงกาฬ)

ขับรถหัวลาก

18 พฤษภาคม 2561

เพศ ชาย อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ยางคำพิทยาคม
บึงกาฬ
(ดอนหญ้านาง, พรเจริญ)

วิศวกรรมเครื่องกล

18 พฤษภาคม 2561

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมเครื่องกล 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วข.สกลนคร
บึงกาฬ
(โซ่, โซ่พิสัย)

ครูสังคม

18 พฤษภาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา สังคมศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
บึงกาฬ
(ศรีชมภู, โซ่พิสัย)

พนักงานขับรถ

17 พฤษภาคม 2561

เพศ ชาย อายุ 42 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 4.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนผู้ใหญ่วัดพระธาตุนาเวง
บึงกาฬ
(วิศิษฐ์, เมือง)

ธุรการ

17 พฤษภาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาตรี สาขา ภาษาไทย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
บึงกาฬ
(โป่งเปือย, เมืองบึงกาฬ)

พนักงานขาย

16 พฤษภาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ม.6 สาขา  
กศน.บึงโขงหลง
บึงกาฬ
(โพธิ์หมากแข้ง, บึงโขงหลง)

พนักงานขาย

16 พฤษภาคม 2561

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ปริญญาตรี สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ 
ราชภัฎอุดรธานี
บึงกาฬ
(นาสวรรค์, เมืองบึงกาฬ)

งานขาย

12 พฤษภาคม 2561

เพศ ชาย อายุ 36 ปี ประสบการณ์ 9 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ม.6 สาขา ภาษา-สังคม 
โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษาโพธิ์คำอนุสรณ์
บึงกาฬ
(บึงกาฬ, เมืองบึงกาฬ)

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข

12 พฤษภาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา อนามัยชุมชน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร
บึงกาฬ
(ตำบลบัวตูม, โซ่พิสัย)

เจ้าหน้าทีสาธารณสุข

12 พฤษภาคม 2561

เพศ ชาย อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
บึงกาฬ
(คำแก้ว, โซ่พิสัย)

พนักงานขาย

11 พฤษภาคม 2561

เพศ ชาย อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
บึงกาฬ
(โซ่, โซ่พิสัย)

งานขาย

11 พฤษภาคม 2561

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 6,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา เทคนิคการสัตวเเพทย์ 
ราชภัฏอุดรธานี
บึงกาฬ
(ถ้ำเจริญ, โซ่พิสัย)

พนักงานขาย

10 พฤษภาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา ภาษาจีน 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
บึงกาฬ
(นาดง, ปากคาด)

พนักงานทั่วไป

10 พฤษภาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 39 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ม.6 สาขา  
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนเขตพระขโนง
บึงกาฬ
(ซาง, เซกา)

ครูผู้สอน

9 พฤษภาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา ภาษาไทยและวรรณกรรม 
มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
บึงกาฬ
(หนองพันทา, โซ่พิสัย)

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข

9 พฤษภาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 1,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา อนามัยชุมชน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร
บึงกาฬ
(, โซ่พิสัย)

พนักงานบัญชี

9 พฤษภาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา การบัญชี 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
บึงกาฬ
(โพธิ์หมากแข้ง, บึงโขงหลง)

ช่างคุมเครื่อง ช่างซ่อม

7 พฤษภาคม 2561

เพศ ชาย อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปวส. สาขา อิเล็คทรอนิกส์ 
วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ
บึงกาฬ
(ต.โพธิ์หมากแข้ง, อ.บึงโขงหลง)

ครูสังคม

7 พฤษภาคม 2561

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนบึงกาฬ
บึงกาฬ
(ศรีชมภู, โซ่พิสัย)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2018 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com