LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน บึงกาฬ
|ผู้สมัครงาน อำนาจเจริญ|ผู้สมัครงาน บึงกาฬ|ผู้สมัครงาน บุรีรัมย์|ผู้สมัครงาน ชัยภูมิ|ผู้สมัครงาน กาฬสินธ์|ผู้สมัครงาน ขอนแก่น|ผู้สมัครงาน เลย|ผู้สมัครงาน มหาสารคาม|ผู้สมัครงาน มุกดาหาร|ผู้สมัครงาน นครพนม|ผู้สมัครงาน นครราชสีมา|ผู้สมัครงาน หนองบัวลำภู|ผู้สมัครงาน หนองคาย|ผู้สมัครงาน ร้อยเอ็ด|ผู้สมัครงาน สกลนคร|ผู้สมัครงาน ศรีสะเกษ|ผู้สมัครงาน สุรินทร์|ผู้สมัครงาน อุบลราชธานี|ผู้สมัครงาน อุดรธานี|ผู้สมัครงาน ยโสธร|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 พนักงานขับรถ,การตลาด

20 สิงหาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
บริหารธุรกิจรักไทยบึงกาฬ
บึงกาฬ
(บึงกาฬ, เมืองบึงกาฬ)

เด็กเสริฟ

20 สิงหาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 17 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
บ้านคลองเค็ม
บึงกาฬ
(หนองเลิง, บึงกาฬ)

ธุรการ บัญชี การตลาด การจัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ พนักงานทั่วไป

19 สิงหาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา การจัดการทั่วไป 
มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
บึงกาฬ
(หนองยอง, ปากคาด)

งานขาย

18 สิงหาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 39 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จ.หนองคาย
บึงกาฬ
(บ้านต้อง, เซกา)

คอมพิวเตอร์

17 สิงหาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์บริหารธุรกิจ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น-เทคบริหารธุรกิจปากคาด
บึงกาฬ
(ต.โคกก่อง, อ.เมืองบึงกาฬ)

pcพนักงานขาย

16 สิงหาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ม.6 สาขา วิทย์คณิต 
โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม
บึงกาฬ
(ต.โป่งเปื่อย, เมื่อง)

พนักงานขาย

16 สิงหาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ม.6 สาขา วิทย์/คณิต 
โรงเรียนภูทอกวิทยา
บึงกาฬ
(นาแสง, ศรีวิไล)

พนักงานเสร์ฟ

16 สิงหาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 18 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา สามัญ 
ศรีชมภูวิทยา
บึงกาฬ
(ศรีชมภู, โซ่พิสัย)

ลูกค้าสัมพันธ์

15 สิงหาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยนครพนม
บึงกาฬ
(ดอนหญ้านาง, พรเจริญ)

ขับรถตู้

15 สิงหาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 6 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาตรี สาขา รัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
บึงกาฬ
(นาสวรรค์, เมืองบึงกาฬ)

พนักงาน ขับ รถ พนักงานขาย

14 สิงหาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
รร หนองหัวช้างวิทยา
บึงกาฬ
(หนองหัวช้าง, พรเจริญ)

ผู้จัดการฝ่ายขาย

14 สิงหาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 9 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา การประมง 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
บึงกาฬ
(ชัยพร, เมือง)

เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า

13 สิงหาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีธรณี 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
บึงกาฬ
(เซกา, เซกา)

พนักงานขาย

13 สิงหาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา * 
โรงเรียนบ้านทุ้งซ่าน
บึงกาฬ
(ดอนกญ้านาง, พรเจริญ)

Pc โค้ก

12 สิงหาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ต่ำกว่า ม.6 สาขา วิท- คณิต 
บึงกาฬ
บึงกาฬ
(ศรีวิไล, ศรีวิไล)

พนักงานขาย

12 สิงหาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ร.รบ้านโพธิืน้อยหนองสิม
บึงกาฬ
(ท่ากกแดง, เซกา)

พนักงานขับรถ

10 สิงหาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา - 
ลำน้้ำพอง
บึงกาฬ
(โซ่, โซ่พิสัย)

ขับรถ

9 สิงหาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 38 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
คำตากล้าราชประชาสงเคราะ
บึงกาฬ
(ท่ากกแดง, )

พนักงานขาย การตลาด

8 สิงหาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา ชีววิทยา 
มหาวิทยาลัยราชฎัพกลนคร
บึงกาฬ
(บึงกาฬ, เมืองบึงกาฬ)

ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน

8 สิงหาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.8
ม.6 สาขา คณิตศาสตร์ 
กศน อ.พรเจริญ
บึงกาฬ
(ศรีชมภู, พรเจริญ)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2017 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com