LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน บึงกาฬ
|ผู้สมัครงาน อำนาจเจริญ|ผู้สมัครงาน บึงกาฬ|ผู้สมัครงาน บุรีรัมย์|ผู้สมัครงาน ชัยภูมิ|ผู้สมัครงาน กาฬสินธ์|ผู้สมัครงาน ขอนแก่น|ผู้สมัครงาน เลย|ผู้สมัครงาน มหาสารคาม|ผู้สมัครงาน มุกดาหาร|ผู้สมัครงาน นครพนม|ผู้สมัครงาน นครราชสีมา|ผู้สมัครงาน หนองบัวลำภู|ผู้สมัครงาน หนองคาย|ผู้สมัครงาน ร้อยเอ็ด|ผู้สมัครงาน สกลนคร|ผู้สมัครงาน ศรีสะเกษ|ผู้สมัครงาน สุรินทร์|ผู้สมัครงาน อุบลราชธานี|ผู้สมัครงาน อุดรธานี|ผู้สมัครงาน ยโสธร|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 แม่บ้าน รปภ.

5 กันยายน 2558

เพศ หญิง อายุ 41 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนบึงกาฬ
บึงกาฬ
(คำนาดี, )

พนักงาน

4 กันยายน 2558

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด
บึงกาฬ
(นาสวรรค์, บึงกาฬ)

วิศวกร เจ้าหน้าที่โลจิสติกส์

3 กันยายน 2558

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมขนส่ง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
บึงกาฬ
(โสกก่าม, เซกา)

ธุรการ พนักงานขาย เลขานุการ ประชาสัมพันธุ์

1 กันยายน 2558

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปวส. สาขา การบัญชี 
วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ
บึงกาฬ
(ศรีวิไล, ศรีวิไล)

แคชเชียร์

31 สิงหาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา สุขศึกษาและพลศึกษา 
มร.ราชภัฏอุดรธานี
บึงกาฬ
(หนองหัวช้าง, พรเจริญ)

พนังงานขับรถตู้

30 สิงหาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 35,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปวส. สาขา ช่างเครื่องยนร์ 
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
บึงกาฬ
(น้ำจั้น, เซกา)

พนักงานขาย,แคชเชียร์

28 สิงหาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.8
ปวช. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
เทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ
บึงกาฬ
(วิศิษฐ์, เมืองบึงกาฬ)

พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์

28 สิงหาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 39 ปี ประสบการณ์ 6 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปวช. สาขา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ.ทุ่งศรีอุดม
บึงกาฬ
(โพุธิ์หมากแข้ง, บังโขงหลง)

ผู้ช่วยทันตแพทย์

28 สิงหาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.9
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนการกุศลวัดธรรมมาธิปไตย
บึงกาฬ
(น้ำจั้น, เซกา)

พนักงานขาย

27 สิงหาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา สถิติประยุกต์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
บึงกาฬ
(ท่าสะอาด, เซกา)

พนักงานประจำ

27 สิงหาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ม.6 สาขา  
โรงเรียนเซกา
บึงกาฬ
(ซาง, เซกา)

ขับรถ

25 สิงหาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
รร. ศรีวิไลวิทยา
บึงกาฬ
(ศรีวิไล, ศรีวิไล)

พนักงานทรีตเม้นท พนัดงานขาย

24 สิงหาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ปากคาดพิทยาคม
บึงกาฬ
(ปากคาด, ปากคาด)

พนักงานทรีตเม้นท พนักงานขาย

24 สิงหาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ม.6 สาขา  
ปากคาดพิทยาคม
บึงกาฬ
(ปากคาด, ปากคาด)

Public Relation

23 สิงหาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ม.6 สาขา  
โรงเรียนสายปัญญาในพระบรมราชินูปถัมภ์
บึงกาฬ
(โซ่, โซ่พิสัย)

พนักงานขาย

21 สิงหาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
บึงกาฬ
(ชุมภูพร, ศรีวิไล)

พนักงานทั่วไป,พนักงานขาย,พนักงานคลังสินค้า,พนักงานชั่วคราว

19 สิงหาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร
บึงกาฬ
(ต.ชัยพร, อ.เมืองบึงกาฬ)

พนง.ลูกค้าสัมพันธ์

18 สิงหาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ต่ำกว่า ม.6 สาขา นิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
บึงกาฬ
(ต.โคกก่อง, อ.เมืองบึงกาฬ)

พนักงาน

18 สิงหาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 
ราชภัฎสกลนคร
บึงกาฬ
(พรเจริญ, พรเจริญ)

พนังานห้องปฏิบัติการ

18 สิงหาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
ร.ร ศรีวิไลวิทยา
บึงกาฬ
(โนนสมบูรณ์, เมืองบึงกาฬ)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2015 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com