LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน บึงกาฬ
|ผู้สมัครงาน อำนาจเจริญ|ผู้สมัครงาน บึงกาฬ|ผู้สมัครงาน บุรีรัมย์|ผู้สมัครงาน ชัยภูมิ|ผู้สมัครงาน กาฬสินธ์|ผู้สมัครงาน ขอนแก่น|ผู้สมัครงาน เลย|ผู้สมัครงาน มหาสารคาม|ผู้สมัครงาน มุกดาหาร|ผู้สมัครงาน นครพนม|ผู้สมัครงาน นครราชสีมา|ผู้สมัครงาน หนองบัวลำภู|ผู้สมัครงาน หนองคาย|ผู้สมัครงาน ร้อยเอ็ด|ผู้สมัครงาน สกลนคร|ผู้สมัครงาน ศรีสะเกษ|ผู้สมัครงาน สุรินทร์|ผู้สมัครงาน อุบลราชธานี|ผู้สมัครงาน อุดรธานี|ผู้สมัครงาน ยโสธร|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 ธุรการ

21 ธันวาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปวช. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
เทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทยบึงกาฬ
บึงกาฬ
(โนนสมบูรณ์, บึงกาฬ)

เจ้าหน้าฝ่ายขาย พนักงานขาย ตรวจสอบ

18 ธันวาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 0 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์บริหารธุรกิจ 
วิทยาลัยเทคนิคบ้านแพง
บึงกาฬ
(โคกกว้าง, บุ่งคล้า)

ขับรถบัส รถตู้

17 ธันวาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ต่ำกว่า ม.6 สาขา สามัญ 
การศึกษานอกระบบพรเจริญ
บึงกาฬ
(พรเจริญ, พรเจริญ)

หัวหน้าห้องปฎิบัติการยางทดสอบคุณภาพ

17 ธันวาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาโท สาขา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
บึงกาฬ
(หนองหัวช้าง, พรเจริญ)

ต้อนรับ

16 ธันวาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ม.ธนบุรี
บึงกาฬ
(หนองหัวช้าง, พรเจริญ)

ธุรการ,บริการลูกค้า,call center,ลูกค้าสัมพันธ์

15 ธันวาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปวช. สาขา คอมฯธุรกิจ 
วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ
บึงกาฬ
(วิศิษฐ์, เมือง)

พนักงานขาย

9 ธันวาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา การโรงแรมและการท่องเที่ยว 
มหาวิทยาลัยารชภัฎอุดรธานี
บึงกาฬ
(หอคำ, เมื่อง)

การบัญชี

8 ธันวาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 1,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.6
ปวส. สาขา การบัญชี 
วิทยาลัยเอ็นเทคโนโลยีเอ็น-เทคอินเตอร์เนชั่นแนล
บึงกาฬ
(โซ่, โซ่พิสัย)

แคชเชียร์

3 ธันวาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา
บึงกาฬ
(ท่ากกแดง, เซกา)

วิศวกรโยธา

2 ธันวาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 0 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บึงกาฬ
(ป่าแฝก, พรเจริญ)

แคชเชียร์,พนักงานขายเครื่องดื่ม

1 ธันวาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.6
ปวส. สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร 
วิทยาลัยกาอาชีพบึงกาฬ
บึงกาฬ
(ศรีชภู, โซ่พิสัย)

MC พริตตี้ พรีเซ็นเตอร์ พนักงานขาย creative

1 ธันวาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ม.6 สาขา ศิลป์คำนวน 
โรงเรียนบึงกาฬ
บึงกาฬ
(ถ้ำเจริญ, โซ่พิสัย)

พนักงานขาย,พนักงานบริการลูกค้า

30 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา นิเทศศาสตร์ 
มหาวิทยลัยราชภัฏอุดรธานี
บึงกาฬ
(ดงบัง, บึงโขงหลง)

ผู้จัดการฝ่ายวางผนการผลิต เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต

30 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 42 ปี ประสบการณ์ 17 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 40,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา การศึกษา 
สถาบันราชภัฏอุดรธานี
บึงกาฬ
(ดงบัง, บึงโขงหลง)

เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป,เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล

29 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
บึงกาฬ
(คำแก้ว, โซ่พิสัย)

พนักงานธุรการ

26 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.6
ปวส. สาขา การบัญชี 
วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น-เทคอินเตอร์เนชั่นแนล
บึงกาฬ
(ต.โซ่, อ.โซ่พิสัย)

พนักงานบริการลูกค้า

20 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา การจัดการทั่วไป 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
บึงกาฬ
(โสกก่าม, เซกา)

พนักงานขาย,พนักงานธุรการ,เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า,พนักงานฝ่ายบุคคล

20 พฤศจิกายน 2557

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
บึงกาฬ
(ไคสี, เมืองบึงกาฬ)

เจ้าหน้าที่สินเชื่อ /ธุรการ

13 พฤศจิกายน 2557

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
บึงกาฬ
(เซกา, เซกา)

การผลิต

12 พฤศจิกายน 2557

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนบึงกาฬ
บึงกาฬ
(โป่งเปือย, เมืองบึงกาฬ)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2014 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com