LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน บึงกาฬ
|ผู้สมัครงาน อำนาจเจริญ|ผู้สมัครงาน บึงกาฬ|ผู้สมัครงาน บุรีรัมย์|ผู้สมัครงาน ชัยภูมิ|ผู้สมัครงาน กาฬสินธ์|ผู้สมัครงาน ขอนแก่น|ผู้สมัครงาน เลย|ผู้สมัครงาน มหาสารคาม|ผู้สมัครงาน มุกดาหาร|ผู้สมัครงาน นครพนม|ผู้สมัครงาน นครราชสีมา|ผู้สมัครงาน หนองบัวลำภู|ผู้สมัครงาน หนองคาย|ผู้สมัครงาน ร้อยเอ็ด|ผู้สมัครงาน สกลนคร|ผู้สมัครงาน ศรีสะเกษ|ผู้สมัครงาน สุรินทร์|ผู้สมัครงาน อุบลราชธานี|ผู้สมัครงาน อุดรธานี|ผู้สมัครงาน ยโสธร|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 พนักงานส่งเสริม,พนักงานขาย,นักวิชาการเกษตร

29 เมษายน 2559

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา พืชสวน เกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
บึงกาฬ
(บึงกาฬ, บึงกาฬ)

พนักงานขาย

29 เมษายน 2559

เพศ หญิง อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.8
ม.6 สาขา วิทย์ คณิต 
ศรีวิไลวิทยา
บึงกาฬ
(ศรีวิไล, ศรีวิไล)

พนักงานขายของเล่น

29 เมษายน 2559

เพศ ชาย อายุ 18 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปวช. สาขา คอมพิวเตอร์ 
วิทยาลัยเทดโนโลยีเอ็นเทดปากคาด
บึงกาฬ
(นากั่ง, ปากคาด)

พรักงานขาย

29 เมษายน 2559

เพศ ชาย อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ม.6 สาขา  
โรงเรียนประสานมิตรวิทยา
บึงกาฬ
(ชัยพร, เมืองบึงกาฬ)

พนักงานขาย

28 เมษายน 2559

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยเอ็นเทคอินเตอร์เนชั่นแนล
บึงกาฬ
(นาสะแบง, ศรีวิไล)

พนักงานขาย

28 เมษายน 2559

เพศ ชาย อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนประสานมิตรวิทยา
บึงกาฬ
(ชัยพร, เมืองบึงกาฬ)

พนักงาน

27 เมษายน 2559

เพศ หญิง อายุ 18 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
บึงกาฬ
บึงกาฬ
(หอคำ, เมืองบึงกาฬ)

ร.ป.ภ

27 เมษายน 2559

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปวช. สาขา ไฟฟ้ากำลัง 
วิทยาลัยอาชีวะศึกษาพรเจริญ
บึงกาฬ
(นาแสง, ศรีวิไล)

ครูประจำชั้นอนุบาล

27 เมษายน 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาตรี สาขา การศึกษาปฐมวัย 
มหาวิทยาลัยภัฏสกลนคร
บึงกาฬ
(ท่ากกแดง, เซกา)

พนักงานขาย

26 เมษายน 2559

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.7
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ
บึงกาฬ
(บึงกาฬ, เมือง)

พนักงานฝ่ายผลิต

26 เมษายน 2559

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
โรงเรียนชลพินิจพณิชยการ
บึงกาฬ
(ป่าแฝก, พรเจริญ)

ธุระการ

26 เมษายน 2559

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร
บึงกาฬ
(ศรีวิไล, ศรีวิไล)

พนักงานขาย

25 เมษายน 2559

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ 
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
บึงกาฬ
(บึงกาฬ, เมืองบึงกาฬ)

ธุรการ

25 เมษายน 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอิสานวิทยาเขตสกลนคร
บึงกาฬ
(ต.โพธิ์หมากแข้ง, บึงโขงหลง)

qa qc

23 เมษายน 2559

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปวส. สาขา บริหารธุรกิจ 
เทคโนโลยีพนิชยการเชียงใหม่
บึงกาฬ
(บึงโขงหลง, บึงโขงหลง)

พนักงานคีย์ขอมูล

23 เมษายน 2559

เพศ หญิง อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ต่ำกว่า ม.6 สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ราชภัฏอุดรธานี
บึงกาฬ
(เซกา, เซกา)

พนักงานขาย

23 เมษายน 2559

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ม.6 สาขา - 
โรงเรียนศรีชมภูวิทยา
บึงกาฬ
(ศรีชมภู, โซ่พิสัย)

พนักงานขาย

23 เมษายน 2559

เพศ หญิง อายุ 0 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ม.6 สาขา - 
โรงเรียนบึงกาฬ
บึงกาฬ
(ต.หนองเดิ่น, อ.บุ่งคล้า)

ที่ปรึกษาความงามประจำคลีนิค

21 เมษายน 2559

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
บึงกาฬ
(ศรีสำราญ, พรเจริญ)

ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน

21 เมษายน 2559

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
บึงกาฬ
(บัวตูม, โซ่พิสัย)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2016 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com