LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน บึงกาฬ
|ผู้สมัครงาน อำนาจเจริญ|ผู้สมัครงาน บึงกาฬ|ผู้สมัครงาน บุรีรัมย์|ผู้สมัครงาน ชัยภูมิ|ผู้สมัครงาน กาฬสินธ์|ผู้สมัครงาน ขอนแก่น|ผู้สมัครงาน เลย|ผู้สมัครงาน มหาสารคาม|ผู้สมัครงาน มุกดาหาร|ผู้สมัครงาน นครพนม|ผู้สมัครงาน นครราชสีมา|ผู้สมัครงาน หนองบัวลำภู|ผู้สมัครงาน หนองคาย|ผู้สมัครงาน ร้อยเอ็ด|ผู้สมัครงาน สกลนคร|ผู้สมัครงาน ศรีสะเกษ|ผู้สมัครงาน สุรินทร์|ผู้สมัครงาน อุบลราชธานี|ผู้สมัครงาน อุดรธานี|ผู้สมัครงาน ยโสธร|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 pc

25 พฤษภาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา สังคมศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
บึงกาฬ
(เหล่าทอง, โซ่พิสัย)

พนักงานขาย

25 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
เอ็น-เทคอินเตอร์เนชั่นแนลเทคโนโลยีหนองคาย
บึงกาฬ
(วังชมภู, พรเจริญ)

พนักงานเสริฟ์,พนักงานต้อนรับ

24 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาตรี สาขา ศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
บึงกาฬ
(คำแก้ว, โซ่พิสัย)

งานระบบ

24 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.6
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
มรภ.เลย
บึงกาฬ
(บึงกาฬ, เมืองบึงกาฬ)

ครูสอนชีววิทยา, นักวิทยาศาสตร์ทั่วไป, นักวิจัย, ผู้ช่วยปรับปรุงพันธุ์พืช

23 พฤษภาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาตรี สาขา สาขาชีววิทยา 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
บึงกาฬ
(หอคำ, เมือง)

รองผู้จัดการ,พนักงานให้บริการขาย

23 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
บึงกาฬ
(หนองพันทา, โซ่พิสัย)

ครูสอนวิทยาศาสตร์

23 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
บึงกาฬ
(บ้านต้อง, เซกา)

พนักงานขาย

23 พฤษภาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 39 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปริญญาตรี สาขา การบริหารโรงพยาบาล 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
บึงกาฬ
(ดอนหญ้านาง, พรเจริญ)

พนักงานขาย ประจำShop i-mobileสาขาอุดรธานี

22 พฤษภาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
บึงกาฬ
(บึงโขงหลง, บึงโขงหลง)

วุติ ปวส

22 พฤษภาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ 
วิทยาเทคโนโลยีพานิชยการราศรีไศษ
บึงกาฬ
(คำแก้ว, โซ่พิสัย)

พนักงานขาย

22 พฤษภาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา รัฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
บึงกาฬ
(วิศิษฐ์, เมืองบึงกาฬ)

วิศวกรสนาม

21 พฤษภาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมโยธา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
บึงกาฬ
(พรเจริญ, พรเจริญ)

พนักงานขาย,พนักงานธุรการ,ปรชาสัมพันธ์,เลขานุการ

20 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.7
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ
บึงกาฬ
(บึงกาฬ, เมืองบึงกาฬ)

พนักงานขาย

20 พฤษภาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
บึงกาฬ
(วังชมภู, พรเจริญ)

ฝ่ายผลิต

20 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ 
โรงเรียนเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทยบึงกาฬ
บึงกาฬ
(นาสวรรค์, เมือง)

พิสูจน์อักษร,การตลาด

19 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา ภาษาไทย 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
บึงกาฬ
(โสกก่าม, เซกา)

พนักงานขาย

19 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนบุ่งคล้านคร
บึงกาฬ
(ดอนหญ้านาง, พรเจริญ)

พนักงานขาย

19 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนนาดีพิทยาคม
บึงกาฬ
(โซ่, โซ่พิสัย)

แคชเชียร์

18 พฤษภาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปวช. สาขา การบัญชี 
เทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย
บึงกาฬ
(บัวตูม, โซ่พิสัย)

พนักงานขาย

18 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
บึงกาฬ
(นากั้ง, ปากคาด)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2016 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com