LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
 งาน หางาน สมัครงาน หาใบสมัครงานภาคเหนือ หาใบสมัครงานกรุงเทพ หาใบสมัครงานภาคตะวันออก หาใบสมัครงานภาคกลาง หาใบสมัครงานภาคใต้ หาใบสมัครงานภาคอีสาน
This Web Site is verified by the Department of Business Development, the Ministry of Commerce of Thailand LINK
 
ผู้สมัครงาน บึงกาฬ
|ผู้สมัครงาน อำนาจเจริญ|ผู้สมัครงาน บึงกาฬ|ผู้สมัครงาน บุรีรัมย์|ผู้สมัครงาน ชัยภูมิ|ผู้สมัครงาน กาฬสินธ์|ผู้สมัครงาน ขอนแก่น|ผู้สมัครงาน เลย|ผู้สมัครงาน มหาสารคาม|ผู้สมัครงาน มุกดาหาร|ผู้สมัครงาน นครพนม|ผู้สมัครงาน นครราชสีมา|ผู้สมัครงาน หนองบัวลำภู|ผู้สมัครงาน หนองคาย|ผู้สมัครงาน ร้อยเอ็ด|ผู้สมัครงาน สกลนคร|ผู้สมัครงาน ศรีสะเกษ|ผู้สมัครงาน สุรินทร์|ผู้สมัครงาน อุบลราชธานี|ผู้สมัครงาน อุดรธานี|ผู้สมัครงาน ยโสธร|   
 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน
 งานโรงงาน งานห้าง ธุรการ บัญชี

27 กุมภาพันธ์ 2558

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ปริญญาตรี สาขา บริหารการตลาด 
ม.เกษตรศาสตร์
บึงกาฬ
(หนองเดิ่น, บุ่งคล้า)

พนักงานขับรถ

27 กุมภาพันธ์ 2558

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา สามัญ 
ร.ร บ้านออมโรงหีบ
บึงกาฬ
(พรเจริญ, พรเจริญ)

pc ขายจอง

27 กุมภาพันธ์ 2558

เพศ ชาย อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนปากคาดพิทยาคม
บึงกาฬ
(ปากคาด, ปากคาด)

พนักงานขาย

26 กุมภาพันธ์ 2558

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ม.6 สาขา วิทย์ คณิต 
พรเจริญวิทยา
บึงกาฬ
(ศรีชมภู, พรเจริญ)

ผู้ช่วย พยาบาล

26 กุมภาพันธ์ 2558

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
ภูทอกวิทยา
บึงกาฬ
(นาแสง, ศรีวิไล)

ขับรถ

23 กุมภาพันธ์ 2558

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ม.6 สาขา วิท-คณิต 
โคกโพธิ์ไชยศึกษา
บึงกาฬ
(บัวตูม, โช่พิสัย)

แคชเชียร์

23 กุมภาพันธ์ 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปวช. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยการอาชีพเซกา
บึงกาฬ
(เซกา, เซกา)

นักวิทยาศาสตร์, วิจัย

20 กุมภาพันธ์ 2558

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาโท สาขา เทคโนโลยีชีวภาพ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
บึงกาฬ
(หนองเดิน, บุ่งคล้า)

ช่างไฟฟ้า,ควบคุมเครื่องจักร

19 กุมภาพันธ์ 2558

เพศ ชาย อายุ 39 ปี ประสบการณ์ 9 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา ไฟฟ้า 
วิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์
บึงกาฬ
(คำแก้ว, โซ่พิสัย)

ครูปฐมวัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

19 กุมภาพันธ์ 2558

เพศ หญิง อายุ 39 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา เอก ปฐมวัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
บึงกาฬ
(นำ้จั้น, เซกา)

พนักงานขาย

18 กุมภาพันธ์ 2558

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนบึงกาฬ
บึงกาฬ
(โคกก่อง, เมือง)

พนักงานขาย คีย์ข้อมูล

18 กุมภาพันธ์ 2558

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปวช. สาขา คอมพิวเตอร์ 
เทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย
บึงกาฬ
(โนนสมบูรณ์, เมืองบึงกาฬ)

บุคคล

17 กุมภาพันธ์ 2558

เพศ ชาย อายุ 0 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา การเมองการปกครอง 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
บึงกาฬ
(ศรีวิไล, ศรีวิไล)

IT Admin,พนักงานทั่วไป

16 กุมภาพันธ์ 2558

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
บึงกาฬ
(พรเจริญ, พรเจริญ)

พนักงานจำหน่ายตั๋ว

15 กุมภาพันธ์ 2558

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 6 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปวช. สาขา คอมพิวเตอร์ธูรกิจ 
วิทยาลัยการอาชีพบึงกาฬ
บึงกาฬ
(วิศิษฐ์, เมืองบึงกาฬ)

พนักงานขาย

15 กุมภาพันธ์ 2558

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 6 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปวช. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยการอาชีพบึงกาฬ
บึงกาฬ
(วิศิษฐ์, เมืองบึงกาฬ)

พี่เลี้ยงเด็ก

15 กุมภาพันธ์ 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์27
บึงกาฬ
(หนองเลิง, เมืองบึงกาฬ)

ธุรการ

14 กุมภาพันธ์ 2558

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปวช. สาขา คอมพวเตอร์ธุรกิจ 
เทคโนบริหารธุรกิจรักไทยบึงกาฬ
บึงกาฬ
(โนนสมบูรณ์, บึงกาฬ)

Field TECH,Field IT Support,Field IT staff,ซ่อมคอมพิวเตอร์,network,WIFI hostspot,กล้องวงจรปิด cctv,IP camera,ซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร

7 กุมภาพันธ์ 2558

เพศ ชาย อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 10 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปวส. สาขา อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น
บึงกาฬ
(หนองเลิง, เมืองบึงกาฬ)

พนักงานขาย

7 กุมภาพันธ์ 2558

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ร.รบ้านหว้ยสามยอดเทวกุล
บึงกาฬ
(โป่งเปือย, เมือง)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2015 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com