LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาR&D ผู้สมัครงานR&D หาผู้สมัครงานR&D หาพนักงานR&D หาคนทำงานR&D หาคนว่างงานR&D หาเจ้าหน้าที่R&D

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 R&D QC

25 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
นนทบุรี
(บางตะไนย์, ปากเกร็ด)

นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์, นักวิทยาศาสตร์การอาหาร, QC, QA

23 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สุพรรณบุรี
(รั้วใหญ่, เมืองฯ)

นักวิทยาศาสตร์,วิจัยและพัฒนา

23 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
รร.สุวรรณคูหาพิทยาสรรค์
หนองบัวลำภู
(บ้านโคก, สุวรรณคูหา)

QA. R&D

23 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.7
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโยลีการอาหาร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
สุพรรณบุรี
(สระพังลาน, อู่ทอง)

r&d engineer

22 พฤษภาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 35,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.8
ปริญญาโท สาขา ฟิสิกส์ประยุกต์ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
กรุงเทพมหานคร
(ลำปลาทิว, ลาดกระบัง)

ควบคุม/ตรวจสอบคุณภาพอาหาร,นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านอาหาร,นักวิทยาศาสตร์, Microbiologist

22 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 19,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา จุลชีววิทยา 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กรุงเทพมหานคร
(อนุสาวรีย์, บางเขน)

QC,QA,วิศวะควบคุมงาน,R&D,วิจัย

21 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา ฟิสิกส์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปทุมธานี
(คลองหนึ่ง, คลองหลวง)

พนักงานต้อนรับ, พนักงานขาย, พนักงานส่งเอกสาร, พนักงานขับรถ, พนักงานสต็อค สโตร์, พนักงาน Q.C. , พนักงานเสิร์ฟ, ผู้ช่วยเชฟ, ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน, เจ้าหน้าที่ประสานงาน, เจ้าหน้าที่คีย์ข้อมูล, เจ้าหน้าที่ research & development

19 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 37 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
ปราจีนบุรี
(Nongphrong, Srimahaphote)

QA,QC,Production,R&D,ธุรการ,อื่นๆ

18 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เชียงใหม่
(วัดเกต, เมือง)

ฝ่ายผลิต, ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ, ควบคุมคุณภาพ, R&D

17 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมเคมี 
มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์
สงขลา
(ปริก, สะเดา)

ธุรการทั่วไป,เร่งรัดหนี้สิน,จัดซื้อ,R&D

16 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา การจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
สมุทรปราการ
(ท้ายบ้านใหม่, เมือง)

นักวิทยาศาสตร์เคมี, QC, R&D, ธุรการ, บัญญี

16 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา เคมี 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ชลบุรี
(เขาไม้แก้ว, บางละมุง)

R&D

14 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปราจีนบุรี
(ไม้เค็ด, เมือง)

qc /qa/ r&d/ production

14 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีอาหาร 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สมุทรปราการ
(บางพลีใหญ่, บางพลี)

วิจัยและพัฒนา, พัฒนาธุรกิจ, วิทยาศาสตร์

13 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาโท สาขา บริหาร 
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ชลบุรี
(แสนสุข, เมือง)

นักวิทยาศาสตร์ LAB, QC, R&D

11 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา เคมี-สิ่งแวดล้อม 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
กรุงเทพมหานคร
(ทรายกองดินใต้, คลองสามวา)

แผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ , QC , production

11 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
มหาวิยาลัยธรรมศาสตร์
สุพรรณบุรี
(บางปลาม้า, บางปลาม้า)

Technical service, Researcher, Sciencetist

10 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 40,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.6
ปริญญาเอก สาขา Nanomaterials Science 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กรุงเทพมหานคร
(ท่าแร้ง, บางเขน)

วิศวกรสิ่งแวดล้อม, R&D, อื่นๆ

10 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.7
ปริญญาโท สาขา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สมุทรปราการ
(ราชาเทวะ, บางพลี)

QC/QA/Production plan/R&D

10 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาตรี สาขา เคมีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เชียงใหม่
(แม่สา, แม่ริม)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2015 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat