LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาR&D ผู้สมัครงานR&D หาผู้สมัครงานR&D หาพนักงานR&D หาคนทำงานR&D หาคนว่างงานR&D หาเจ้าหน้าที่R&D

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 วิศวกรเครื่องกล,R&D Engineer,Mold Engineer

31 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา เครื่องกล 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สมุทรปราการ
(บางครุ, พระประแดง)

R&D,Lab,QA.

30 มกราคม 2558

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา food science 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
(ฝายหลวง, ลับแล)

R&D

29 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
กรุงเทพมหานคร
(คลองสาน, คลองสาน)

วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

29 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เชียงใหม่
(เวียง, ฝาง)

R&D

29 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์
นครราชสีมา
(ในเมือง, เมือง)

ควบคุณภาพ การผลิต วิจัยและพัฒนา

28 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 36 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยี่อุตสาหกรรมเซรามิกส์ 
สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
ชลบุรี
( บ้านสวน, เมืองชลบุรี)

process engineer, production engineer,QA Qc Engineer, r&d

27 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา เคมีและชีวภาพ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ร้อยเอ็ด
(หนองใหญ่, โพนทอง)

วิจัยและพัฒนา ควบคุมคุณภาพ

27 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาโท สาขา เคมีประยุกต์ 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กรุงเทพมหานคร
(หัวหมาก, บางกะปิ)

Engineer R&D

24 มกราคม 2558

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมโทรคมนาคม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
กรุงเทพมหานคร
(บางบำหรุ, บางพลัด)

QA,QC,R&Dที่เกี่ยวกับอาหาร

22 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ปทุมธานี
(บึงชำอ้อ, หนองเสือ)

QC, QA, R&D และนักโภชนาการ

21 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีอาหาร 
มหาวิทยาลัยศิลปากร
นนทบุรี
(พิมลราช, บางบัวทอง)

เจ้าหน้าที่R&D,QA ,QC,เจ้าหน้าที่คลังสินค้า,ระบบคุณภาพ,เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ

20 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 7 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์
ขอนแก่น
(โคกสี, เมือง)

ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม,นักวางแผนพลังงาน, นักวิจัยและพัฒนาในบริษัทหรือหน่วยงานรัฐที่ผลิตพลังงานหรือไฟฟ้า,นักวิเคราะห์ ผู้ประสานงาน ที่ปรึกษาโครงการในบริษัทด้านพลังงาน

20 มกราคม 2558

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีพลังงาน 
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
ลำพูน
(วังผาง, เวียงหนองล่อง)

นักเคมี,QA&QC,R&D(medical chemist,ect.)

17 มกราคม 2558

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา เคมี 
มหาวิทยาลัยศิลปากร
อยุธยา
(สนับทึบ, วังน้อย)

เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ,เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์,เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต

16 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
กรุงเทพมหานคร
(ลาดกระบัง, ลาดกระบัง)

นักเคมี,นักวิจัยและพัฒนา,นักวิทยาศาสตร์,QC

15 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.8
ปริญญาตรี สาขา เคมี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
กรุงเทพมหานคร
(คลองสาม, คลองหลวง)

ผู้จัดการร้านอาหาร, หัวหน้าแผนกการผลิต, วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

13 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาโท สาขา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สงขลา
(กระแสสินธุ์, กระแสสินธุ์)

QC QA R&D

13 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์การอาหาร 
ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์
อยุธยา
(สามเรือน, บางปะอิน)

วิจัยและพัฒนา,marketing,Qc

13 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีชีวภาพ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
กรุงเทพมหานคร
(แสมดำ, บางขุนเทียน)

ตรวจสอบคุณภาพ,ควบคุมคุณภาพ,ฝ่ายผลิตสินค้า,วิจัยและพัฒนา

13 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา เคมี 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สงขลา
(บ่อยาง, เมือง)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2015 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat