LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาIT support ผู้สมัครงานIT support หาผู้สมัครงานIT support หาพนักงานIT support หาคนทำงานIT support หาคนว่างงานIT support หาเจ้าหน้าที่IT support

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 IT SUPPORT

14 สิงหาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง
ชลบุรี
(หนองรี, เมือง)

ช่าง ไฟฟ้า และ ช่างคอมพิวเตอร์

14 สิงหาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปวช. สาขา ไฟฟ้ากำลัง 
โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ช่างกล ขส.ทบ.
กรุงเทพมหานคร
(หนองแขม, หนองแขม)

IT SUPPORT

13 สิงหาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
ชัยภูมิ
(ละหาน, จัตุรัส)

พนังงานขาย และช่างซ่อมคอมพิวเตอร์

13 สิงหาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ม.6 สาขา  
ก.ศ.น
ร้อยเอ็ด
(รอบเมือง, เมืองร้อยเอ็ด)

ช่างไอที IT Support

13 สิงหาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
นครราชสีมา
(ใหม่, โนนสูง)

IT SUPPORT

11 สิงหาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
สมุทรปราการ
(สำโรงกลาง, พระประแดง)

ฝ่ายขายต่างประเทศ , งานซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์,IT support

10 สิงหาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 37 ปี ประสบการณ์ 8 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ 
รามคำแหง
นครศรีธรรมราช
(กลาย, ท่าศาลา)

IT Support

10 สิงหาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาตรี สาขา ระบบสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยพายัพ
เชียงใหม่
(ป่าตัน, เมือง)

IT Support

10 สิงหาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
กรุงเทพมหานคร
(สะพานสูง, สะพานสูง)

สินเชื่อ ,ติดตาม,ช่างคอม

9 สิงหาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
ม.ราชภัฎรำไพพรรณี
สระแก้ว
(ทุ่งมหาเจริญ, วังน้ำเย็น)

เจ้าหน้าที่ฝ่ายคอมพิวเตอร์,เจ้าหน้าที่ฝ่าย End Use ในส่วนงาน เช่น ส่วนงานสินเชื่อของธนาคาร ที่มีระบบซอฟต์แวร์สินเชื่อเบื้องต้น,IT Support

9 สิงหาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ (4ปี) ป.ตรี (4-5ปี) ปกติ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
ตาก
(ตากตก, บ้านตาก)

IT Support

9 สิงหาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 6 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปริญญาตรี สาขา ระบบสารสนเทศทงคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
นครราชสีมา
(หนองไผ่ล้อม, เมื่อง)

IT SUPPORT

9 สิงหาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ยโสธร
(กระจาย, ป่าติ้ว)

it support

8 สิงหาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสาตร์สารสนเทศ 
วิทยาลัยตาปี
สุราษฎร์ธานี
(ท่าข้าม, พุนพิน)

IT support

8 สิงหาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
กรุงเทพมหานคร
(ทวีวัฒนา, ทวีวัฒนา)

IT Support

8 สิงหาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค)
ชลบุรี
(บ้านเก่า, พานทอง)

it support , admin

8 สิงหาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 0 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
สุรินทร์
(กุดหวาย, ศีขรภูมิ)

ธุรการ เรขา ประชาสัมพันธ์ งานขาย คีข้อมูล ด้านMicrosoft Office และ IT SUPPORT

8 สิงหาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
กรุงเทพมหานคร
(สะพานสูง, บึ่งกุ่ม)

ช่างเทคนิค,ดูแลระบบ,IT Support,Help Desk,IT Network

7 สิงหาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ปทุมธานี
(ประชาธิปัตย์, ธัญบุรี)

IT Support Supervisor

7 สิงหาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 40 ปี ประสบการณ์ 10 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 40,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาโท สาขา Public Management  
Siam Technology College
กรุงเทพมหานคร
(คลองจั่น, บางกะปิ)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2016 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat