LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาIT support ผู้สมัครงานIT support หาผู้สมัครงานIT support หาพนักงานIT support หาคนทำงานIT support หาคนว่างงานIT support หาเจ้าหน้าที่IT support

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 IT Support, Graphic Design, ผู้ช่วยผู้จัดการ, ธุรการ

15 มีนาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
สมุทรปราการ
(บางเมือง, เมือง)

ผู้ดูแลระบบ,พนักงาน IT,ช่างคอมพิวเตอร์,โปรแกรมเมอร์

15 มีนาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาัยราชภัฏอุบลราชธานี
อุบลราชธานี
(ในเมือง, เมือง)

IT Support

14 มีนาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน
กรุงเทพมหานคร
(รองเมือง, ปทุมวัน)

IT Support

14 มีนาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชุมพร
(นาทุ่ง, เมืองชุมพร)

It support

13 มีนาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปวช. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยเทคนิคชุมพร
ชุมพร
(ปากน้ำ, เมือง)

IT support,ธุรการ

13 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
บุรีรัมย์
(หายโศก, พุทไธสง)

IT Support

13 มีนาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
กรุงเทพธนบุรี
กรุงเทพมหานคร
(บางแค, บางแค)

พนักงานคีย์ข้อมูล,ธุรการ,พนักงานจัดซื้อ,IT support,เป็นต้น

12 มีนาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจจำนงค์
ปทุมธานี
(คูคต, ลำลูกกา)

ช่างคอมพิวเตอร์

12 มีนาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 37 ปี ประสบการณ์ 8 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปวช. สาขา บริหารธุรกิจ 
วิมลพณิชยการ ศรีย่าน
ปทุมธานี
(บางกะดี, เมืองปทุมธานี)

it support

12 มีนาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนดารุสสาลาม
นราธวาส
(ตันหยงลิมอ, ระแงะ)

IT Support, Web Design

11 มีนาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร
กรุงเทพมหานคร
(ลาดพร้าว, ลาดพร้าว)

IT Support, IT Technician, Network Technician

11 มีนาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปวช. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
โรงเรียนสยามบริหารธุรกิจ
สมุทรปราการ
(สำโรงเหนือ, เมืองสมุทรปราการ)

ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์

10 มีนาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 6 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ม.3 
การศึกษานอกโรงเรียน
ลำปาง
(วิเชตนคร, แจ้ห่ม)

it support

10 มีนาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เชียงใหม่
(แม่ศึก, แม่แจ่ม)

System Administrator , IT Support , IT

9 มีนาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 8 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
สงขลา
(รัตภูมิ, ควนเนียง)

it support, hardware, software

9 มีนาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ขอนแก่น
(โนนฆ้อง, บ้านฝาง)

พนักงานขาย/ผู้ช่วยในสาขาต่างๆ/ช่างคอมพิวเตอร์

9 มีนาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 0 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ปวส. สาขา อิเล็กทรอนิกส์ 
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
(บางคล้า, บางคล้า)

IT Support

9 มีนาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 18 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา คอมพิวเตอร์-อังกฤษ 
โพธิสัมพันธ์พิทยาคาร
ชลบุรี
(หนองปรือ, บางละมุง)

IT Support

8 มีนาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา วิทยาการคอม ฯ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ปทุมธานี
(คูคต, ลำลูกกา)

พรักงานขาย หรือผู้ช่วยช่างซ่อมคอมพิวเตอร์

7 มีนาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ม.6 สาขา - 
นราธิวาส
นราธวาส
(โคกเคียน, เมือง)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2015 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat