LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาCNC ผู้สมัครงานCNC หาผู้สมัครงานCNC หาพนักงานCNC หาคนทำงานCNC หาคนว่างงานCNC หาเจ้าหน้าที่CNC

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 ช่างกลึง

2 มิถุนายน 2556

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
การศึกษานอกโรงเรียน
สุรินทร์
(ระแงง, ศีขรภูมิ)

ฝ่ายช่างกลึงเครื่อง CNC, เจ้าหน้าที่ฝ่ายวางแผนการผลิต

2 มิถุนายน 2556

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมศาสตร์การผลิต 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กรุงเทพมหานคร
(แขวงลำผักชี, หนองจอก)

ช่างcnc

31 พฤษภาคม 2556

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปวส. สาขา เทคนิคอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง
ลำปาง
(เมืองยาว, ห้างฉัตร)

งานcnc

28 พฤษภาคม 2556

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปวช. สาขา ช่างยนต์ 
เทคนิคดอนเมือง
กรุงเทพมหานคร
(บางปะกอก, ราฏบูรณะ)

ช่างcnc

28 พฤษภาคม 2556

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา
ชัยภูมิ
(หนองบัวแดง, หนองบัวแดง)

ช่างกลึง,ช่างเชื่อม

27 พฤษภาคม 2556

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 9 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปวช. สาขา ช่างกลโรงงาน 
วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
แพร่
(บ้านปิน, ลอง)

ช่างกลึงLathe/manual

24 พฤษภาคม 2556

เพศ ชาย อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.7
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร
(บางนา, บางนา)

ช่างกลึง CNC Barturning

23 พฤษภาคม 2556

เพศ ชาย อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.9
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ร.ร.เมืองหลังสวน
นนทบุรี
(บางแม่นาง, บางใหญ่)

ช่างCNC,CAM

23 พฤษภาคม 2556

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา  
กศน บางพลี
สมุทรปราการ
(บางปูใหม่, เมือง)

คุมเครื่อง cnc

22 พฤษภาคม 2556

เพศ ชาย อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปวส. สาขา อุตสาหกรรมช่างยนต์ 
เทคโนโลยีพานิชยการหนองกุงศรี
สมุทรปราการ
(บางเสาธง, บางเสาธง)

Cnc. Cam

22 พฤษภาคม 2556

เพศ ชาย อายุ 41 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปวส. สาขา  
วิทยาลัยเทคนิคหนองชาก
ชลบุรี
(หนองขาหย่าง, บ้านบึง)

ช่างcnc

21 พฤษภาคม 2556

เพศ ชาย อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปวส. สาขา เทคโนโลยียานยนต์ 
เทคโนโลยีสยาม
นนทบุรี
(โสนลอย, บางบัวทอง)

ช่าง cnc milling

19 พฤษภาคม 2556

เพศ ชาย อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปวช. สาขา ช่างยนต๊ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาตร๊ ชลบุร
ชลบุรี
(ห้วยกะปิ, เมือง)

ผลิต ( คุมเครื่อง CNC )

19 พฤษภาคม 2556

เพศ ชาย อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา  
ศูนย์ศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเคียนซา
ระยอง
(เนินพระ, เมือง)

ช่างกลึง CNC

19 พฤษภาคม 2556

เพศ ชาย อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนบ่อยางวิทยา
สมุทรสาคร
(สวนหลวง, กระทุ่มแบน)

ช่างกลึงcnc

16 พฤษภาคม 2556

เพศ ชาย อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ร.ร ธรรมสาธิตศึกษา
นนทบุรี
(บางกร่าง, เมื่องนนทบุรี)

ช่างcnc,หัวหน้างาน,Qa,Qc

12 พฤษภาคม 2556

เพศ ชาย อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 10 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปวส. สาขา เทคนิคการผลิต 
วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
อยุธยา
(คานหาม, อุทัย)

ช่างเทคนิคcnc,ควบคุมcnc

9 พฤษภาคม 2556

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ต่ำกว่า ม.6 สาขา เทคนิคการผลิต 
วิทยาลัยเทคบุรีรัมย์
ชลบุรี
(ดอนหัวฬ่อ, เมือง)

ช่าง cnc

7 พฤษภาคม 2556

เพศ ชาย อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
อุตรดิตถ์วิทยา
สมุทรปราการ
(บางปู, เมือง)

ช่างกลึง

7 พฤษภาคม 2556

เพศ ชาย อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปวช. สาขา อิเลคทรอนิกส์ 
เทคนิคสมุทรปราการ
สมุทรปราการ
(ต.บางแก้ว, อ.บางพลี)
Go to page :   << 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2014 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat