LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาโรงแรม ผู้สมัครงานโรงแรม หาผู้สมัครงานโรงแรม หาพนักงานโรงแรม หาคนทำงานโรงแรม หาคนว่างงานโรงแรม หาเจ้าหน้าที่โรงแรม

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 พนักงานเสริฟประจะร้านอาหารโรงแรม

21 กันยายน 2561

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนสุรนารีวิทยา
นครราชสีมา
(ิมิตร​ภาพ, สีคิ้ว)

โรงแรม ครู พนักงานขาย

21 กันยายน 2561

เพศ ชาย อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา พลศึกษา 
สถาบันการพลศึกษา
กระบี่
(กระบี่ใหญ่, เมือง)

ตำแหน่งงานในสายงานด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม หรือสายงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การตลาด งานด้านธุรการ

21 กันยายน 2561

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา การจัดการการท่องเที่ยว 
มหาวิทยาลัยบูรพา
ชลบุรี
(บ้านสวน, เมือง)

พนักงานโรงแรม

20 กันยายน 2561

เพศ หญิง อายุ 39 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา การเงินและการธนาคาร 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิจ
กรุงเทพมหานคร
(คลองตัน, วัฒนา)

พนักงานขายหรือพนักงานเสริฟในโรงแรมหรือแคชเชียร์

20 กันยายน 2561

เพศ หญิง อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 10 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
การศึกษานอกโรงเรียน
ชลบุรี
(หนองปรือ, บางละมุง)

การโรงแรม

19 กันยายน 2561

เพศ ชาย อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 200,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.9
ม.6 สาขา ค้าขาย 
โรงเรียนโพนพิทยาคม
หนองคาย
(นาตงวัฒนา, โพนนาแก้ว)

ด้านการท่องเที่ยว โรงแรม

19 กันยายน 2561

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา อุตสาหกรรมบริการการท่องเที่ยว 
มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี
กาญจนบุรี
(ไทรโยค, ไทรโยค)

พนักงานขาย โรงแรม

18 กันยายน 2561

เพศ หญิง อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 10 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.7
ปริญญาตรี สาขา ประมง 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมารช
ตรัง
(, ตรัง)

ธุรการ เอกสาร โรงแรม

18 กันยายน 2561

เพศ หญิง อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา สุขศึกษา 
มหาลัยพลศึกษา
กรุงเทพมหานคร
(วังทองหลาง, วังทองหลาง)

โรงแรม

17 กันยายน 2561

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปวช. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปัตย์นคร
นครศรีธรรมราช
(นาเคียน, เมือง)

งานโรงแรม

17 กันยายน 2561

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ไทย-สังคม 
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย
อยุธยา
(ตำบลคานหาม, อำเภออุทัย)

งานธุรการ งานโรงแรม งานประชาสัมพันธ์

17 กันยายน 2561

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ปริญญาตรี สาขา ประวัติศาสตร์ 
หมาวิทยาลัยทักษิณ
ตรัง
(ตำบลทับเที่ยง, อำเภอเมือง)

Helpdesk-IT Support, Call Center, Saleman (Showroom)

16 กันยายน 2561

เพศ ชาย อายุ 43 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา INTERNATIONAL RELATION 
RAMKAMHAENG UNIVERSITY
กรุงเทพมหานคร
(YANNAWA, SATORN)

พนักงานทั่วไป ธุรการ งานบริการ การท่องเที่ยว โรงแรม

14 กันยายน 2561

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา การท่องเที่ยว 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
กรุงเทพมหานคร
(สามเสนนอก, ห้วยขวาง)

การโรงแรม

13 กันยายน 2561

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา การโรงแรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ชัยนาท
(เที่ยงแท้, สรรคบุรี)

พนักงานคีย์ข้อมูล, พนักงานโรงแรม

13 กันยายน 2561

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ม.6 สาขา  
โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม
กรุงเทพมหานคร
(ทุ่งครุ, ทุ่งครุ)

โรงแรม

12 กันยายน 2561

เพศ ชาย อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 8 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ม.6 สาขา  
พระปฐมวิทยาลัย2
ชลบุรี
(บางพระ, ศรีราชา)

พนักงานในโรงแรมหรือร้านอาหาร

12 กันยายน 2561

เพศ ชาย อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 5,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา ภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงใหม่
เชียงใหม่
(ช้างเผือก, เมืองเชียงใหม่)

การตลาด การโรงแรม การจัดการ การขาย

12 กันยายน 2561

เพศ ชาย อายุ 0 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา การตลาด 
มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
ภูเก็ต
(รัษฎา, เมือง)

ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการ/พนักงานขาย/โรงแรม

12 กันยายน 2561

เพศ ชาย อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 7 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ภูเก็ต
(รัษฎา, เมือง)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2018 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat