LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาเลี้ยงเด็ก ผู้สมัครงานเลี้ยงเด็ก หาผู้สมัครงานเลี้ยงเด็ก หาพนักงานเลี้ยงเด็ก หาคนทำงานเลี้ยงเด็ก หาคนว่างงานเลี้ยงเด็ก หาเจ้าหน้าที่เลี้ยงเด็ก

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 พี่เลี้ยงเด็ก

30 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 43 ปี ประสบการณ์ 19 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ 
ราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
(หน้าเมือง, เมือง)

ครู ครูพี่เลี้ยงเด็ก พนักงานบัญชี ธุรการ

30 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา การประถมศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
เชียงใหม่
(ป่าตัน, เมือง)

รับเลี้ยงเด็กต่างประเทศ

30 ตุลาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา โรคพืชวิทยา 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศรีสะเกษ
(หนองไผ่, เมือง)

พี่เลี้ยงเด็ก

30 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.7
ม.6 สาขา  
ดอยสะเก็ดวิทยาคม
เชียงใหม่
(ป่ป้อง, ดอยสะเก็ด)

พี่เลี้ยงเด็ก

30 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปวส. สาขา บริหารธุรกิจ 
วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง
กรุงเทพมหานคร
(ทุ่งพญาไท, ราชเทวี)

พี่เลี้ยงเด็ก งานบ้าน เเม่บ้าน

29 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 14 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 5,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.8
ต่ำกว่า ม.6 สาขา คณิตศาสตร์ 
บ้านตาลราษฎ์อุทิศ
นครพนม
(นาหว้า, นาหว้า)

พี่เลี้ยงเด็ก

29 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อมิตรภาพที่192
ปทุมธานี
(ท้ายเกาะ, สามโคก)

พีเลี้ยงเด็กต่างชาติ

29 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 35 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ม.6 สาขา  
กศน.ระยอง
ระยอง
(ต.ตาขัน, อ.บ้านค่าย)

งานโรงแรม ผู้ช่วยพยาบาล พี่เลี้ยงเด็ก

29 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนโนนสูงศรีธานี
กรุงเทพมหานคร
(ท่าพระ, ท่าพระ)

แม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก

28 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 39 ปี ประสบการณ์ 10 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปวส. สาขา เทคโนโลยีอาหาร 
ราชภัฏเพชรบุรี
เพชรบุรี
(.โรงเข้, บ้านลาด)

พี่เลี้ยงเด็ก

28 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ต่ำกว่า ม.6 สาขา - 
ังหลังวิทยาคม
สระแก้ว
(ตาหลังใน, วังน้ำเย็น)

พี่เลี้ยงเด็กที่บ้าน. พนักงานเสริฟกลางคืน

28 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 36 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา คหกรรม 
ร.ร ท่าเกษมพิทยา
นครนายก
(ต. ท่าเกษม, อ. เมือง)

เลี้ยงเด็ก

28 ตุลาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
นวมิทร์ทราชูทิศ พายัพ
เชียงใหม่
(ดอ้นเเก้ว, เเม่ริม)

พี่เลี้ยงเด็ก

27 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปวส. สาขา  
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
กรุงเทพมหานคร
(บางอ้อ, บางพลัด)

พี่เลี้ยงเด็กแม่บ้าน

27 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 17 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ทั่วไป 
รร.คลองบางโพธิ์
ปทุมธานี
(ระเเหง, ลาดหลูมเเก้ว)

พี่เลี้ยงเด็ก,ผู้ช่วยพยาบาล

27 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.6
ม.6 สาขา ผู้ช่วยพยาบาลบรม 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง
กระบี่
(คลองยา, อ่าวลึก)

พี่เลี้ยงเด็ก

26 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ม.6 สาขา  
กศนเขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
(ท่าแร้ง, บางเขน)

พี่เลี้ยงเด็ก

26 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 4 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
กรุงเทพมหานคร
(คลองสองต้นนุ่น, ลาดกระบัง)

พี่เลี้ยงเด็กต่างชาติ

26 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 27,500 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.6
ปริญญาตรี สาขา ภาษาอังกฤษ 
ม.ราชภัฏสงขลา
สตูล
(นาทอน, ทุ่งหว้า)

ครูคณิตศาสตร์,ครูพี้เลี้ยงเด็ก,งานธุรการ

26 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา คณิตศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เชียงใหม่
(ช่างเคิ่ง, แม่แจ่ม)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2014 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat