LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาเลี้ยงเด็ก ผู้สมัครงานเลี้ยงเด็ก หาผู้สมัครงานเลี้ยงเด็ก หาพนักงานเลี้ยงเด็ก หาคนทำงานเลี้ยงเด็ก หาคนว่างงานเลี้ยงเด็ก หาเจ้าหน้าที่เลี้ยงเด็ก

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 พี่เลี้ยงเด็ก

27 พฤษภาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ 
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
กรุงเทพมหานคร
(คลองตันเหนือ, วัฒนา)

พี่เลี้ยงเด็ก

27 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ม.6 สาขา คณิตอังกฤษ 
โรงเรียนบางเมืองเขียนผ่องอนุสร
สมุทรปราการ
(บางเมืองใหม่, เมือง)

แม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก พนักงานบริษัท พนักงานขาย

27 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปวช. สาขา คอมพิวเตอร์บริหาญธุระกิจ 
กรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย
กรุงเทพมหานคร
(วังทองหลาง, สังทองหลาง)

พี่เลี้ยงเด็ก สาขาเมืองเอก

27 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
มหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ปทุมธานี
(ประชาธิปปัตย์, ธัญบุรี)

พี่เลี้ยงเด็ก

27 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
รร.ราษีไศล
ศรีสะเกษ
(เมืองคง, ราษีไศล)

ครูสอนอนุบาล ประถม และพี่เลี้ยงเด็ก

27 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 1,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์(ชีววิทยา) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ชลบุรี
(บ่อวิน, ศรีราชา)

ครูพี่เลี้ยงเด็กโรงเรียนรัฐและเอกชน สามารถสอนคณิตศาสตร์ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้

27 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ม.6 สาขา คณิต-วิทย์ 
โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา
กรุงเทพมหานคร
(ดินแดง, ดินแดง)

ครูพี่เลี้ยงเด็ก

26 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยเทคโนโลบีพณิชยการลานนา
เชียงใหม่
(แม่แรม, แม่ริม)

พี่เลี้ยงเด็ก

26 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 6 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต
พังงา
(คึกคัก, ตะกั่วป่า)

ครูสอนภาษาอังกฤษ,พี่เลี้ยงเด็ก,พนักงานร้านกาแฟ

26 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาตรี สาขา ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
กรุงเทพมหานคร
(แสมดำ, บางขุนเทียน)

พี่เลี้ยงเด็ก ไป-กลับเรียนจบผู้ช่วยพยาบาล(NA)มีประสบการณ7ปีมีใบประสบการณ์ของDay Careโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์

26 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 7 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ต่ำกว่า ม.6 สาขา คหกรรม 
ศึกษาสงเคราะห์ตาก
กรุงเทพมหานคร
(ถ.รัชดาภิเษก, แขนงดินแดง)

ดูแลเด็ก พี่เลี้ยงเด็ก

26 พฤษภาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 11 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ 
วิทยาลัยลุ่มน้ำปิง
ตาก
(ขะเนจื้อ, แม่ระมาด)

พี่เลี้ยงเด็ก

25 พฤษภาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ตั้งพิรุฬห์ธรรม
กรุงเทพมหานคร
(แสมดำ, บางขุนเทียน)

พี่เลี้ยงเด็ก

25 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา การแนะแนว 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมราชาธิราช
นราธวาส
(ตะมะยูง, ศรีสาคร)

พี่เลี้ยงเด็ก

24 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 39 ปี ประสบการณ์ 16 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา ประถมศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
กรุงเทพมหานคร
(คลองกุ่ม, บึงกุ่ม)

ครูผู้ช่วยอนุบาล,พี่เลี้ยงเด็ก,พนักงานคีย์ข้อมูล,คลังสินค้า

24 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียน คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์
สมุทรปราการ
(บางบ่อ, บางบ่อ)

แม่บ้าน/พี่เลี้ยงเด็ก

24 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 44 ปี ประสบการณ์ 15 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ม.6 สาขา  
กศน. อ.เชียงแสน
เชียงราย
(โยนก, เชียงแสน)

ี่พี่เลี้ยงเด็ก

23 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
กศน
กรุงเทพมหานคร
(จันทร์เกษม, จตุจักร)

พี่เลี้ยงเด็ก

23 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ม.6 สาขา สายสามัญ-ทั่วไป 
โรงเรียนค้อวังวิทยาคม
ปทุมธานี
(คลองหนึ่ง, คลองหลวง)

พี่เลี้ยงเด็ก

23 พฤษภาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.9
ต่ำกว่า ม.6 สาขา สามัญ 
โรงเรียนลำปลาหางวิทยา
กรุงเทพมหานคร
(สวนหลวง, สวนหลวง)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2015 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat