LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาเลี้ยงเด็ก ผู้สมัครงานเลี้ยงเด็ก หาผู้สมัครงานเลี้ยงเด็ก หาพนักงานเลี้ยงเด็ก หาคนทำงานเลี้ยงเด็ก หาคนว่างงานเลี้ยงเด็ก หาเจ้าหน้าที่เลี้ยงเด็ก

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 พี่เลี้ยงเด็ก

23 กันยายน 2560

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปวช. สาขา คอมพิวเตอร์ 
พณิชยการกาฬสินธ์ุ
นนทบุรี
(, เมือง)

ผู้ช่วยพยาบาล/พี่เลี้ยงเด็ก

23 กันยายน 2560

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปวช. สาขา คอทพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด
กรุงเทพมหานคร
(รัชดาภิเษก, ห้วยขวาง)

งานขาย พี่เลี้ยงเด็ก งานบริการ ธุรการ

23 กันยายน 2560

เพศ หญิง อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา การตลาด 
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
เชียงใหม่
(อินทขิล, แม่แตง)

ครูคณิตศาสตร์, อาจารย์สอนคณิตศาสตร์,ติวเตอร์คณิตศาสตร์,ครูพี่เลี้ยงเด็กนานาชาติ,

22 กันยายน 2560

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.7
ปริญญาโท สาขา การสอนคณิตศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาสารคาม
(หนองทุ่ม, วาปีปทุม)

ธุรการ,พนักงานเทอราปิส,ผู้ช่วยเภสัช,แคชเชียร์,พี่เลี้ยงเด็ก

20 กันยายน 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา
เชียงใหม่
(หนองป่าครั่ง, เมือง)

ครู/พี่เลี้ยงเด็ก

19 กันยายน 2560

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีและนวัตกรรมกานศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
นครราชสีมา
(ในเมือง, เมือง)

พี่เลี้ยงเด็ก

18 กันยายน 2560

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ต่ำกว่า ม.6 สาขา สามัญ 
โรงเรียนนิคคมหนองแก้วญาณเวที
กรุงเทพมหานคร
(สวนหลวง, สวนหลวง)

แม่บ้าน.รับเลี้ยงเด็ก

18 กันยายน 2560

เพศ หญิง อายุ 35 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ม.6 สาขา คณิต-อังกฤษ 
นวมราชานุสรณ์
ชลบุรี
(ต.หนองตำลึง, อ.พานทอง)

ครูพี่เลี้ยงเด็ก

18 กันยายน 2560

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.9
ม.6 สาขา วิทย์_คณิต 
โรงเรียนอาจสามารถวิทยา
ร้อยเอ็ด
( อาจสามารถ, อาจสามารถ)

พี่เลี้ยงเด็ก

17 กันยายน 2560

เพศ หญิง อายุ 40 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ส้มเสี้ยว
นครสวรรค์
(ท่างิ้ว, บรรพตพิสัย)

ธุรการ, Call center, พนักงานขาย, แคชเชียร์, ประชาสัมพันธ์, พี่เลี้ยงเด็ก

17 กันยายน 2560

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 7 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ม.6 สาขา วิทย/คณิต 
โป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก
ลำปาง
(บ้านเอื้อม, เมือง)

ดูแลผู้สูงอายุและเลี้ยงเด็กแรกเกิดถึงเด็กโตค่ะ

17 กันยายน 2560

เพศ ชาย อายุ 42 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียรมุกดาหาร
กรุงเทพมหานคร
(ถ้าตลาด, สามพลาน)

พี่เลี้ยงเด็ก เสมียน

17 กันยายน 2560

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ม.6 สาขา วิทย์คณิต 
รร.ปางศิลาทองศึกษา
ปทุมธานี
(คูคต, ลำลูกกา)

ธุรการ เอกสาร คีย์ข้อมูล ครูพี่เลี้ยงเด็กอนุบาล

15 กันยายน 2560

เพศ หญิง อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 6 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ม.6 สาขา วิทย์ คณิตย์ 
ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์
กรุงเทพมหานคร
(ลำต้อยติ่ง, หนองจอก)

การขาย พี่เลี้ยงเด็ก งานเอกสาร ออกแบบ

14 กันยายน 2560

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
นครสวรรค์
(บางโคล่, บางคอแหลม)

พี่เลี้ยงเด็ก

13 กันยายน 2560

เพศ หญิง อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ร.รบ้านเหล่าจั่นนาภู
กรุงเทพมหานคร
(มีนบุรี, มีนบุรี)

พี่เลี้ยงเด็ก

13 กันยายน 2560

เพศ หญิง อายุ 39 ปี ประสบการณ์ 9 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา เอกการศึกษาปฐมวัย 
มหาวิทยาลัยทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ระยอง
(ตาสิทธิ์, ปลวกแดง)

พี่เลี้ยงเด็ก

13 กันยายน 2560

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ต่ำกว่า ม.6 สาขา คิลป์-คำนวณ 
โรงเรียนบ้านนา นายกพิทยากร
นครนายก
(ทรายมูล, องครักษ์)

พี่เลี้ยงเด็ก3ปีขึ้นไป

12 กันยายน 2560

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ม.6 สาขา เอก ภาษาอังกฤษ 
อัสสัมชัญศรีราชา
สมุทรปราการ
(บางบ่อ, บางบ่อ)

รับเลี้ยงเด็ก

12 กันยายน 2560

เพศ ชาย อายุ 17 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนบ้านโคกวัด
ชลบุรี
(บ่อวิน, ศีราชา)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2017 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat