LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาเลี้ยงเด็ก ผู้สมัครงานเลี้ยงเด็ก หาผู้สมัครงานเลี้ยงเด็ก หาพนักงานเลี้ยงเด็ก หาคนทำงานเลี้ยงเด็ก หาคนว่างงานเลี้ยงเด็ก หาเจ้าหน้าที่เลี้ยงเด็ก

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 



พี่เลี้ยงเด็ก

16 มกราคม 2560

เพศ ชาย อายุ 1 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.8
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนมัธยมศรีจุฬา อำเภอเมืองนครนายก
กรุงเทพมหานคร
(บางโคล่, บางคอแหลม)

พี่เลี้ยงเด็กเล็ก

16 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 49 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
กศน
กรุงเทพมหานคร
(, กรุงเทพมหานคร)

พี่เลี้ยงเด็กต่างชาติ

16 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 39 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ศูนย์การศึกษากทม.
กรุงเทพมหานคร
(คลองตันเหนือ, พะโขนง)

พี่เลี้ยงเด็กพิการ

15 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 36 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา ภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาสารคาม
(ดงใหญ่, วาปีปทุม)

เลี้ยงเด็ก

14 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ปริญญาตรี สาขา การจัดการการท่องเที่ยว 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
นครสวรรค์
(ปากน้ำโพ, เมือง)

งานขาย เลี้ยงเด็ก การตลาด

14 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา ประชาสัมพันธ์ 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
กรุงเทพมหานคร
(สามเสนใน, พญาไท)

ครูพี่เลี้ยงเด็ก

14 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 39 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 1,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา เอกประถมศึกษา,มีประสบการณ์สอนและดูแลเด็กเล็กมาก่อน 
ราชภัฏเพชรบุรี
เพชรบุรี
(ดอนขุนห้วย, ชะอำ)

พี่เลี้ยงเด็ก,พนักงานต้อนรับ

14 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปริญญาตรี สาขา โภชนาการและโภชนบำบัด 
มหาวิทยาลัยพะเยา
เพชรบูรณ์
(บ้านติ้ว, หล่มสัก)

พี่เลี้ยงเด็ก

13 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 10 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา พยาบาล 
สภาการพยาบาล
กรุงเทพมหานคร
(หัวหมาก, บางกะปิ)

ครูพี่เลี้ยงเด็ก.คนดูแลผู้สูงอายุ

13 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ม.6 สาขา คณิต-อังกฤษ 
โรงเรียนศรีพฤฒา
สมุทรปราการ
(บางพลีใหญ่, บางพลี)

พี่เลี้ยงเด็ก

13 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 4.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนบ้านโนนจาน
กรุงเทพมหานคร
(ลาดพร้าว, ลาดพร้าว)

เจ้าหน้าที่ผู้ช่วย,พนักงานธรุการเอกสาร,เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์,พี่เลี้ยงเด็ก

12 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 6 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ม.6 สาขา สาย วิทย์-คณิต 
รร.ศึกษาสงเคราะห์แม่ฮ่องสอน
เชียงใหม่
(ถ.กู่เต้า ซ.4 ต.ศรีภูมิ, อ.เมือง)

ร้านขนม ร้านขายน้ำ พี่เลี้ยงเด็ก ขายของ

11 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 18 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
จันทร์ทองเอี่ยม
นนทบุรี
(บางคูรัด, บางบัวทอง)

พี่เลี้ยงเด็ก,นักเคมี

11 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 28 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา เคมี 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นครราชสีมา
(โนนสูง, โนนสูง)

ครูพี่เลี้ยงเด็ก/ครูผู้ช่วย

10 มกราคม 2560

เพศ ชาย อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอรผ์ธุกิจ 
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยอง
ชลบุรี
(ต.นาจอิอมเทียน, อ.สัตหีบ)

แม่บ้าน,งานการ,พี่เลี้ยงเด็ก,ดูแลผู้สูงอายุ

10 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 45 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
กศน.
กรุงเทพมหานคร
(คลองสองต้นนุ่น, เขตลาดกระบัง)

แม่บ้าน เลี้ยงเด็ก ทำอาหาร inter ภาษา inglish Italian turkish thai

10 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 1 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา Tecnico servizi sociali 
IST.PROF.PER I SERVIZI COMERCIALI FRANCESCO PODESTI ANCONA
กรุงเทพมหานคร
(ทุ่งมหาเมฆ, สาธร)

พี่เลี้ยงเด็ก

10 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ชุมชนวัดบางโค
นนทบุรี
(บางแม่นาง, บางใหญ่)

พนักงานขาย เลี้ยงเด็ก ฝ่ายผลิต

9 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ม.6 สาขา วิทย์ คณิต 
เบญจลักษ์พิทยา
ชลบุรี
(บ่อวิน, ศรีราชา)

ครูพีเลี้ยงเด็ก

9 มกราคม 2560

เพศ หญิง อายุ 1 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา67(บ้านนาพรุ)
สมุทรปราการ
(ในคลองบางปลากด, พระสมุทรเจดีย์)




Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2017 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat