LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาเลี้ยงเด็ก ผู้สมัครงานเลี้ยงเด็ก หาผู้สมัครงานเลี้ยงเด็ก หาพนักงานเลี้ยงเด็ก หาคนทำงานเลี้ยงเด็ก หาคนว่างงานเลี้ยงเด็ก หาเจ้าหน้าที่เลี้ยงเด็ก

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 ครูสอนภาษาญี่ปุ่น,ครูพี่เลี้ยงเด็ก,ล่ามภาษาญี่ปุ่น,ลูกค้าสัมพันธ์,งานบริษัท

22 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา ภาษาญี่ปุ่น 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
เชียงใหม่
(เหมืองแก้ว, แม่ริม)

พี่เลี้ยงเด็ก

22 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 54 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา ภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กรุงเทพมหานคร
(คลองกุ่ม, บึงกุ่ม)

ครูพี่เลี้ยงเด็กอนุบาล, ผุ้จัดการ, หัวหน้าแม่บ้าน, กุ๊กอาหาร-ขนม ของไทย, พนักงานต้อนรับส่วนหน้า , ครูสอนพิเศษอนุบาล-ม.3, แม่บ้านในครัวเรือนไป-กลับ, พนักงานขายในสำนักงาน

22 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 42 ปี ประสบการณ์ 10 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปวส. สาขา การบัญชี 
โรงเรียนพณิชยการเชียงใหม่
เชียงใหม่
(สันผักหวาน, หางดง)

พี่เลี้ยงเด็ก

21 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนนาดูนประชาสรรพ์
สมุทรปราการ
(ราชาเทวะ, บางพลี)

ครู,พี่เลี้ยงเด็ก,ธุรการ,คลังสินค้า,คีย์ข้อมูล

21 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
เชียงใหม่
(ข่วงเปา, จอมทอง)

อาหาร/โรงงาน/พี่เลี้ยงเด็ก/ขายของ

21 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
กิตติบริหารธุรกิจ
หนองคาย
(ในเมือง, เมือง)

พี่เลี้ยงเด็ก

20 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 37 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
มิตรพลพาณิชยการ
กรุงเทพมหานคร
(คลองเตย, คลองเตย)

พี่เลี้ยงเด็กในเนอสเซอรี่

20 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 38 ปี ประสบการณ์ 6 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา เอกปฐมวัย 
ม.รามคำแหง / ม.สวนดุสิต
กรุงเทพมหานคร
(ดอกไม้, ประเวศ)

พี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย แม่บ้านอยู่ประจำ

20 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 53 ปี ประสบการณ์ 19 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปวส. สาขา บัญชี 
ขอนแก่นบริหารธุรกิจ
ปทุมธานี
(ุลาดสวาย, ลำลูกกา)

ครูพี่เลี้ยงเด็ก

19 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 6 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
การศึกษานอกโรงเรียน
เชียงใหม่
(สะลวง, แม่ริม)

พี่เลี้ยงเด็ก

19 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปวช. สาขา การโรงแรมและการท่องเที่ยว 
วิทยาลัยการอาชีพป่าซาง
เชียงใหม่
(แม่คะ, ฝาง)

พี่เลี้ยงเด็ก

19 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 17 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.9
ต่ำกว่า ม.6 สาขา - 
กศน
นนทบุรี
(บางกรวย, บางกรวย)

พี่เลี้ยงเด็ก

18 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ไทยนิยมสงเคราะห์
กรุงเทพมหานคร
(อนุสาวรีย์, บางเขน)

พี่เลี้ยงเด็ก

18 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ร.ร.รัตนวิทยาคม
สุรินทร์
(รัตนบุรี, รัตนบุรี)

ครูพี่เลี้ยงเด็ก

18 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา การศึกษาปฐมวัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
นนทบุรี
(บางพูด, ปากเกร็ด)

พี่เลี้ยงเด็ก

18 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา การศึกษาปฐมวัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
เชียงใหม่
(ต. แม่คือ, อ. ดอยสะเก็ด)

พนักงานขาย, การตลาด, พี่เลี้ยงเด็ก, กุ๊ก

17 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 10 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา คณะมนุษศาสตร์ เอกอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กรุงเทพมหานคร
(ราชเทวี, ราชเทวี)

พี่เลี้ยงเด็กอ่อน

16 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ร.ร ศักดิ์สุนันท์วิทยา
ชลบุรี
(บ่อวิน, ศรีราชา)

พี่เลี้ยงเด็กอนุบาล,พนัเงานออฟฟิต,พนักงานบรรจุแพ็คสินค้า

16 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 7,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
กศน.เขตดอนเมือง
กรุงเทพมหานคร
(ดอนเมือง, ดอนเมือง)

เลี่ยงเด็ก

16 กรกฎาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 16 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา _ 
_
เพชรบุรี
(หนองจอก, ท่ายาง)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2014 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat