LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาเลี้ยงเด็ก ผู้สมัครงานเลี้ยงเด็ก หาผู้สมัครงานเลี้ยงเด็ก หาพนักงานเลี้ยงเด็ก หาคนทำงานเลี้ยงเด็ก หาคนว่างงานเลี้ยงเด็ก หาเจ้าหน้าที่เลี้ยงเด็ก

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 แม่บ้าน/พี่เลี้ยงเด็ก

30 สิงหาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ก.ส.น.จ.อุตรดิตถิ์
เชียงราย
(ต.ทุ่งโฮ้ง, อ.แมือง)

พี่เลี้ยงเด็ก/แม่บ้าน

30 สิงหาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.8
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
นครสวรรค์
(เขาเพิ่ม, บ้านนา)

พี่เลี้ยงเด็ก

29 สิงหาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา  
โรงเรียนโกรกพระนครสวรรค์
นครสวรรค์
(ตะอคียนเลื่อน, เมือง)

นักจิตวิทยา,นักทรัพยากรบุคคล,พี่เลี้ยงเด็ก

28 สิงหาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.7
ปริญญาตรี สาขา จิตวิทยา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ตรัง
(ทับเที่ยง, เมือง)

พนักงานธุรการ พนักทั่วไป พี่เลี้ยงเด็ก

28 สิงหาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
ศรีสะเกษ
(กระแชง, กันทรลักษ์)

พนักงานต้อนรับ เด็กเสิร์ฟ ผู้ช่วยกุ๊ก พี่เลี้ยงเด็ก ผู้ช่วยหมอฝัน เสมียน

28 สิงหาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา - 
บ้านกุดดินจี่
กรุงเทพมหานคร
(ท่าข้าม, บางขุนเทียน)

ครูพี่เลี้ยงเด็ก

27 สิงหาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 37 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา ชีวะวิทยาประยุกต์ 
มหาวิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กรุงเทพมหานคร
(วังทองหลาง, วังทองหลาง)

พี่เลี้ยงเด็กต่างประเทศ

26 สิงหาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 18 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.8
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนเทศบาล5 สีหรักษ์วิทยา
อุดรธานี
(กุดหมากไฟ, หนองวัวซอ)

พี่เลี้ยงเด็ก

26 สิงหาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 40,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ม.6 สาขา - 
สามเสนวิทยาลัย
กรุงเทพมหานคร
(samsennai, payathai)

พี่เลี้ยงเด็ก

26 สิงหาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ม.6 สาขา  
กศน. รร. ไชยฉิมพลี
กรุงเทพมหานคร
(บางแค, บางแค)

คนเลี้ยงเด็กนำมาเลี้ยงนำมาดูแลเองที่บ้าน

26 สิงหาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา ไทย-สังคม 
โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม
แพร่
(ท่าข้าม, เมือง)

ครูพี่เลี้ยงเด็ก

26 สิงหาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ทั่วไป 
กศนเขตประเวศ
กรุงเทพมหานคร
(ประเวศ, ประเวศ)

พี่เลี้ยงเด็ก เนอสรี่

25 สิงหาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ม.6 สาขา - 
กศน.
อุบลราชธานี
(ในเมือง, เมือง)

สาธารณสุข ธุรการ พนักงานขาย พี่เลี้ยงเด็ก

25 สิงหาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา สาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา
เชียงใหม่
(มะลิกา, แม่อาย)

พนักงานขายเบเกอรี่,พี่เลี้ยงเด็ก,ผู้ช่วยแพทย์

25 สิงหาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ม.6 สาขา ศิลป์-คำนวณ 
รร.ศรีราชา
กรุงเทพมหานคร
(, วังทองหลาง)

พี่เลี้ยงเด็กในประเทศหรือต่างประเทศ

25 สิงหาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 41 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา ศึกษาศาสตร์ 
มสธ.
เชียงราย
(บ้านแซว, เชียงแสน)

พี่เลี้ยงเด็กตามบ้าน

25 สิงหาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 35 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา สายศิลป์-คณิต 
ร.ร.สีคิ้วสวัสดิืผดุงวิทยา
ลพบุรี
(ดอนดึง, บ้านหมี่)

ธุรการ พนักงานขาย ประชาสัมพันธ์ ครูพี่เลี้ยงเด็กอนุบาล

24 สิงหาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปวส. สาขา การบัญชี/บัชชีธุรกิจ 
เทคนิคพณิชการเจ้าพระยา
ปทุมธานี
(บึงคำพร้อย, ลำลูกกา)

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการ ครู พี่เลี้ยงเด็ก รับโทรศัพท์ พนักงานออฟฟิต

23 สิงหาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 41 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา การประถมศึกษา 
ราชภัฎเพชรบุรี
ชลบุรี
(หนองปลาไหล, บางละมุง)

้ครูอนุบาล,พี่เลี้ยงเด็ก

23 สิงหาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา การศึกษาปฐมวัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
กรุงเทพมหานคร
(แขวงทุ่งวัดดอน, เขตสาทร)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2015 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat