LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาเลี้ยงเด็ก ผู้สมัครงานเลี้ยงเด็ก หาผู้สมัครงานเลี้ยงเด็ก หาพนักงานเลี้ยงเด็ก หาคนทำงานเลี้ยงเด็ก หาคนว่างงานเลี้ยงเด็ก หาเจ้าหน้าที่เลี้ยงเด็ก

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 พนักงานขายพั่เลี้ยงเด็กแม่บ้าน

22 เมษายน 2561

เพศ หญิง อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.7
ปวช. สาขา พณิชยกรรม 
ร.รเทคโนโลยีหมู่บ้านคูภาคเหนือ ลำพูน
นครปฐม
(สามควายเผือก, เมือง)

พี่เลี้ยงเด็ก เสมียน แม่บ้าน พนักงานขาย

21 เมษายน 2561

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ม.6 สาขา วิทย์คณิต 
รร.ปางศิลาทองศึกษา
ปทุมธานี
(คูคต, ลำลูกกา)

ครู ครูพี่เลี้ยงเด็ก อัตราจ้าง ธุระการ พนักงานขาย พนักงานต้อนรับ

21 เมษายน 2561

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา ครุศาสตร์เอกภาษาไทย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
กรุงเทพมหานคร
(แสมดำ, บางขุนเทียน)

แม่บ้านกับพี่เลี้ยงเด็ก

20 เมษายน 2561

เพศ หญิง อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปวช. สาขา บัญชี 
กรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย
นนทบุรี
(สวนใหญ่, เมือง)

พี่เลี้ยงเด็ก เสมียน

20 เมษายน 2561

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ม.6 สาขา วิทย์คณิต 
รร.ปางศิลาทองศึกษา
ปทุมธานี
(คูคต, ลำลูกกา)

คลีนิคเสริมความงาม,พี่เลี้ยงเด็ก,เสริฟ์

19 เมษายน 2561

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปวส. สาขา การจัดการทั่วไป 
วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี
ชลบุรี
(แสนสุข, เมือง)

แคชเชียร์ เลี้ยงเด็ก แม่บ้าน

19 เมษายน 2561

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.7
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ร.ร สุคิรินวิทยา
กรุงเทพมหานคร
(สวนหลวง, สวนหลวง)

พี่เลี้ยงเด็ก ดูแลผู้สูงอายุ โรงแรม ภาษาอังกฤษ

19 เมษายน 2561

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนชุมชนวัดสมรโกฏฺิ
นนทบุรี
(ตลาดขวัญ, เมือง)

แม่บ้านบริษัท, ร.ป.ภ. เลี้ยงเด็ก, ดูแลคนชรา

18 เมษายน 2561

เพศ หญิง อายุ 49 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม
นนทบุรี
(ต.ตลาดขวัญ, อ.เมือง)

พี่เลี้ยงเด็ก, พี่เลี้ยงเด็กต่างชาติ,พนักงานผู้ติดตามนายผู้หญิง

18 เมษายน 2561

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 6 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 27,500 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา ภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
กรุงเทพมหานคร
(สวนหลวง, สวนหลวง)

พี่เลี้ยงเด็ก,แม่บ้าน

18 เมษายน 2561

เพศ หญิง อายุ 39 ปี ประสบการณ์ 10 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.8
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนบ้านนาดอกไม้
กรุงเทพมหานคร
(บางจาก, พระโขนง)

งานเลี้ยงเด็กในบ้าน/ดูแลคนแก่ในบ้าน

17 เมษายน 2561

เพศ หญิง อายุ 59 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 70,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา บริหารการศึกษา 
ราชภัฏบุรีรัมย์
ร้อยเอ็ด
(ภูเงิน, เสลภูมิ)

พี่เลี้ยงเด็ก

17 เมษายน 2561

เพศ หญิง อายุ 57 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ปวส. สาขา การเงินธนาคาร 
พณิชยการสยาม
กรุงเทพมหานคร
(ทุ่งสองห้อง, หลักสี่)

พี่เลี้ยงเด็ก

17 เมษายน 2561

เพศ หญิง อายุ 51 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา การศึกษาปฐมวัย 
สถาบันราชภัฎเขียงใหม่
ลำพูน
(บ้านกลาง, เมือง)

ติดตามนายผู้หญิง,พี่เลี้ยงเด็ก

16 เมษายน 2561

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา วิชอังกฤษ 
ก.ศ.น.
สมุทรสาคร
(สวนหลวง, กระทุ่มแบน)

พี่เลี้ยงเด็ก

16 เมษายน 2561

เพศ หญิง อายุ 42 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา ศิลปศาสตร์ 
สถาบันราชภัฏมหาสารคาม
กรุงเทพมหานคร
(สายไหม, สายไหม)

พี่เลี้ยงเด็ก ,ผู้ช่วยกุ๊ก

13 เมษายน 2561

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ปริญญาตรี สาขา การท่องเที่ยว 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
อยุธยา
(บ้านชุ้ง, นครหลวง)

พี่เลี้ยงเด็ก

13 เมษายน 2561

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.8
ต่ำกว่า ม.6 สาขา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
ร.ร.ชัยนาทพิทยาคม2
นนทบุรี
(บางบัวทอง, บางบัวทอง)

พี่เลี้ยงเด็ก

11 เมษายน 2561

เพศ หญิง อายุ 41 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา อาหารและโภชนาการ-พัฒนาผลิตภัณฑ์ 
ราชมงคลวิทยาเขตพระนครใต้
ตรัง
(ปากคม, ห้วยยอด)

พี่เลี้ยงเด็ก,แม่บ้าน

9 เมษายน 2561

เพศ หญิง อายุ 17 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
สตรีศรีสุริโยทัย
สมุทรปราการ
(ในคลองบางปากรด, พระสมุทรเจดีย์)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2018 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat