LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาเลี้ยงเด็ก ผู้สมัครงานเลี้ยงเด็ก หาผู้สมัครงานเลี้ยงเด็ก หาพนักงานเลี้ยงเด็ก หาคนทำงานเลี้ยงเด็ก หาคนว่างงานเลี้ยงเด็ก หาเจ้าหน้าที่เลี้ยงเด็ก

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 ครูพี่เลี้ยงเด็ก

26 สิงหาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ม.6 สาขา ศิลป์คำนวณ 
โรงเรียนวังเหนือวิทยา
กรุงเทพมหานคร
(คลองจั่น, บางกะปิ)

ทำเบเกอรี่ พนักงานต้อนรับ พี่เลี้ยงเด็ก อื่นๆ

25 สิงหาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 47 ปี ประสบการณ์ 10 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ม.6 สาขา คณิต-อังกฤษ 
ร.ร.สุวรรณสุทธารามวิทยา
กรุงเทพมหานคร
(บึงยี่โถ, ธัญบุรี)

บัญชี, ธุรการ, ประชาสัมพันธ์, ดูแลผู้สูงอายุ, พี่เลี้ยงเด็ก

25 สิงหาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา การบัญชี 
มหาวิทยาลัยบูรพา
ระนอง
(บางริ้น, เมือง)

พี่เลี้ยงเด็ก

24 สิงหาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 42 ปี ประสบการณ์ 19 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา บัญชี 
โรงเรียนนครพาณิชยการ
นนทบุรี
(บางรักน้อย, เมือง)

พี่เลี้ยงเด็ก

24 สิงหาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
สมุทรปราการ
(บางโฉลง, บางพลี)

พี่เลี้ยงเด็ก

24 สิงหาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 35,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ม.6 สาขา  
การศึกษานอกโรงเรียน
เลย
(ศรีสองรัก, เมือง)

พี่เลี้ยงเด็ก /ครูพี่เลี้ยง

23 สิงหาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 36 ปี ประสบการณ์ 8 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา การจัดการทั่วไป 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลอลงกรณ์ ในบรมราชูปถัมป์
กรุงเทพมหานคร
(ประชาธิปัตย์, ธัญบุรี)

ครูพี่เลี้ยงเด็ก

23 สิงหาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
ร.ร.เมืองปานพัฒนาวิทย์
ลำปาง
(หัวเมือง, เมืองปาน)

พี่เลี้ยงเด็ก

23 สิงหาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 37 ปี ประสบการณ์ 10 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา การตลาด 
ราชภัฎสวนสุนันทา
กรุงเทพมหานคร
(หนองแขม, หนองแขม)

พี่เลี้ยงเด็ก

23 สิงหาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ต่ำกว่า ม.6 สาขา - 
โรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ
กรุงเทพมหานคร
(สามเสนนอก, ห้วยขวาง)

พนังงานบริการลูกค้า พนักงานขาย ธุุรการ ครูพี่เลี้ยงเด็ก

23 สิงหาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา การศึกาาปฐมวัย 
มหาวิทยาลัยราชธานี
อุบลราชธานี
(คำน้ำแซบ, วารินชำราบ)

พี่เลี้ยงเด็ก

23 สิงหาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ปวช. สาขา ผู้ช่วยพยาบาล 
โรงเรียนคณาธิปการบริบาล
กรุงเทพมหานคร
(มีนบุรี, มีนบุรี)

พี่เลี้ยงเด็ก, แม่ครัว

23 สิงหาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 43 ปี ประสบการณ์ 20 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา ออกแบบผลิตภัณพ์ 
ร่ชภัฎราชนคริทร์
อยุธยา
(ลำตาเสา, วังน้อย)

แม่บ้าน,เลี้ยงเด็ก,ทำความสะอาดบ้าน

23 สิงหาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 59 ปี ประสบการณ์ 6 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนบ้านหนองบอน
กรุงเทพมหานคร
(หนองบอน, ประเวศ)

พี่เลี้ยงเด็ก

22 สิงหาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนบ้านดินโส
กาญจนบุรี
(ต.สหกรณ์นิคม, ทองผาภูมิ)

พี่เลี้ยงเด็ก

22 สิงหาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 1,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 4.0
ปริญญาตรี สาขา คหกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
กาญจนบุรี
(บางซื่อ, บางซื่อ)

แม่บ้าน พี่เลี้ยงเด็ก เลี้ยงคนชรา

21 สิงหาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 43 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
การศึกษานอกระบบ
เชียงใหม่
(ท่าวังตาล, สารภี)

พี่เลี้ยงเด็ก

21 สิงหาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ปวส. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
อินเตอร์พัฒนศาสตร์
นครพนม
(ปลาปาก, ปลาปาก)

ครูอนุบาล ครูปฐมวัย ครูเตรียมอนุบาล ครูพัฒนาทักษะเด็กเล็ก ครูสอนพิเศษ ครูสอนพิเศษตามบ้าน รับฝากเลี้ยงเด็กเล็ก

21 สิงหาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 8 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว(ธุรกิจท่องเที่ยว) 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
กรุงเทพมหานคร
(สามเสนนอก, ห้วยขวาง)

พี่เลี้ยงเด็ก

20 สิงหาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา  
โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์
กรุงเทพมหานคร
(หัวหมาก, บางกะปิ)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2016 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat