LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาเลี้ยงเด็ก ผู้สมัครงานเลี้ยงเด็ก หาผู้สมัครงานเลี้ยงเด็ก หาพนักงานเลี้ยงเด็ก หาคนทำงานเลี้ยงเด็ก หาคนว่างงานเลี้ยงเด็ก หาเจ้าหน้าที่เลี้ยงเด็ก

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 ผู้ติดตาม พี่เลี้ยงเด็ก

21 กรกฎาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 49 ปี ประสบการณ์ 14 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
Nonsandvithayakhan
หนองบัวลำภู
(Pangkool, Nonsang)

ครูพี่เลี้ยงเด็ก

21 กรกฎาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ม.6 สาขา ศิลปภาษา 
รร.ฝางชนูปถัมภ์
เชียงใหม่
(ช้างเผือก, เมือง)

. พี่เลี้ยงเด็ก พี่เลี้ยงเด็กต่างชาติ ผู้ติดตามผู้หญิง (ไปอยู่ต่างประเทศ)

21 กรกฎาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 47 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 35,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา การเงิน 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัตฑิตย์
สุรินทร์
(กังแอน, ปราสาท)

อยากเลี้ยงเด็กแรกเกิด

20 กรกฎาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 57 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 5,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา สายศิลป์ 
ร.รเชียงกลางประชาพัฒนา
น่าน
(เปือ, เชียงกลาง)

พี่เลี้ยงเด็ก ทำอาหารเก่ง ทำความสะอาดบ้ายได้

20 กรกฎาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ปวส. สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนป่าติ้ววิทยา
ยโสธร
(โพธิ์ไทร, ป่าติ้ว)

พี่เลี้ยงเด็ก

19 กรกฎาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 38 ปี ประสบการณ์ 7 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ม.6 สาขา  
โรงเรียนหนิงรังวิทยา
กรุงเทพมหานคร
(หัวหมาก, บางกะปิ)

ธุรการ-ประสานงาน-พี่เลี้ยงเด็ก-เช็คสต๊อก

19 กรกฎาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปวช. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ
กรุงเทพมหานคร
(บางหว้า, ภาษีเจริญ)

พี่เลี้ยงเด็ก

18 กรกฎาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 35 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ต่ำกว่า ม.6 สาขา คณิต-อังกฤษ 
บ้านข่าพิทยาคม
นครพนม
(ต.เหล่าพัฒนา, อ.นาหว่า)

พี่เลี้ยงเด็ก

18 กรกฎาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปวส. สาขา การบัญชี 
โรงเรียนเทคโนโลยีศรีวรกสร
ฉะเชิงเทรา
(ต.สิงโตทอง, อ.บางน้ำเปรี้ยว)

พี่เลี้ยงเด็ก

17 กรกฎาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 50 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา การจัดการ 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
กรุงเทพมหานคร
(มีนบุรี, มีนบุรี)

ครูผู้ช่วยพี่เลี้ยงเด็ก

17 กรกฎาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา วิทย์คณิต 
โรงเรียนพะทายพิทยาคม
กรุงเทพมหานคร
(คลองจั่น, บางกะปิ)

แม่บ้านทำความสะอาด,พี่เลี้ยงเด็ก

17 กรกฎาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 10 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปวช. สาขา การขาย 
ตั้งตรงจิตรพณิชยการ
กรุงเทพมหานคร
(บางปะกอก, ราษฎร์บูรณะ)

พี่เลี้ยงเด็ก

16 กรกฎาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ร.รหัวตะพานวิทยาคม
อำนาจเจริญ
(ต.คำพระ, หัวตะพาน)

ครูพี่เลี้ยงเด็ก

15 กรกฎาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์สุขภาพการดูเเลเด็กเล็ก 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
กรุงเทพมหานคร
(บางพลัด, บางพลัด)

พี่เลี้ยงเด็ก

15 กรกฎาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา การเงิน 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
กรุงเทพมหานคร
(ดินแดง, ดินแดง)

พี่เลี้ยงเด็ก

15 กรกฎาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 48 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปวช. สาขา คหกรรมศาสต์ 
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
กรุงเทพมหานคร
(บางนา, บางนา)

พี่เลี้ยงเด็ก

15 กรกฎาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 1,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา สังคมศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
กรุงเทพมหานคร
(แสมดำ, บางขุนเทียน)

พี่เลี้ยงเด็ก, ครูสอนพิเศษอังกฤษเด็กเล็ก, ผู้ช่วยเชฟไทย, ผู้ช่วยเชฟเบเกอรี

13 กรกฎาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 37 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปริญญาตรี สาขา นิเทศศาสตร์ 
มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
กรุงเทพมหานคร
(Bukkalo, Thonburi)

พี่เลี้ยงเด็ก หรือพนักงานทั่วไป

13 กรกฎาคม 2560

เพศ ชาย อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
กสน ม.3 อำเภอลาดยาวจ.นครสวรรค?
กรุงเทพมหานคร
(บางชัน, คลองสามวา)

ครูพี่เลี้ยงเด็กปมวัย นครปฐม

13 กรกฎาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 35 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.6
ม.6 สาขา สายสามัญ 
โรงเรียนวัดอมรินทราราม(ก.ศ.น)
นครปฐม
(มหาสวัสดิ์, พุทธมณฑล)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2017 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat