LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาเลี้ยงเด็ก ผู้สมัครงานเลี้ยงเด็ก หาผู้สมัครงานเลี้ยงเด็ก หาพนักงานเลี้ยงเด็ก หาคนทำงานเลี้ยงเด็ก หาคนว่างงานเลี้ยงเด็ก หาเจ้าหน้าที่เลี้ยงเด็ก

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 พี่เลี้ยงเด็ก

3 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร
เชียงราย
(ต.ผางาม, อ.เวียงชัย)

พี่เลี้ยงเด็ก,งานบริการดูแลทั่วไป

3 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 37 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
รร.พระยืนวิทยาคาร
ขอนแก่น
(, )

เป้นพี่เลี้ยงเด็กและงานบ้านคะ

3 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 40 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปวส. สาขา คอมพิวเตอรธุระกิจ 
เทนโนโลยีพิติตร
พิษณุโลก
(บ้านดง, )

พี่เลี้ยงเด็ก

3 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 1,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ม.6 สาขา วิทย์,คณิต 
อุดรพัฒนาการ
อุดรธานี
(บุ่งแก้ว, โนนสะอาด)

พี่เลี้ยง พี่เลี้ยงเด็กต่างชาติ ผู้ติดตามผู้หญิง แม่บ้านฝรั่ง

2 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 41 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา กฎหมาย 
วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
อุบลราชธานี
(ในเมือง, เมือง)

พี่เลี้ยงเด็ก

2 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
วิทยาลัยลุ่มน้ำปิง
ตาก
(ขะเนจื้อ, แม่ระมาด)

พี่เลี้ยงเด็ก/ครูพี่เลี้ยง/ครูอัตรจ้าง/ธุรการ/

1 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา การศึกษาปฐมวัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ
กรุงเทพมหานคร
(คลองตันเหนือ, วัฒนา)

ครูพี่เลี้ยงเด็ก

1 พฤษภาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ปริญญาตรี สาขา ศิลปะการจัดการแสดง 
ราชภัฎภูเก็ต
กรุงเทพมหานคร
(วังทองหลาง, วังทองหลาง)

ครู พี่เลี้ยงเด็ก สอนพิเศษ

30 เมษายน 2559

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา ครุศาสตร์ สังคมศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
นนทบุรี
(สวนใหญ่, เมือง)

พี่เลี้ยงเด็กน

30 เมษายน 2559

เพศ หญิง อายุ 41 ปี ประสบการณ์ 18 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 40,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ร.ร. บ้านหนองใส
ขอนแก่น
(หนองไผ่, ชุมแพ)

พี่เลี้ยงเด็ก

30 เมษายน 2559

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปวส. สาขา การบัญชี 
วิทยาลัยเอกวิทย์อ่อนนุชบริหารธุรกิจ
กรุงเทพมหานคร
(โคกแฝด, หนองจอก)

พี่เลี้ยงเด็ก

29 เมษายน 2559

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ร.ร ปะทิววิทยา
กรุงเทพมหานคร
(คลองกุ่ม, บึงกุ่ม)

พี่เลี้ยงเด็ก

29 เมษายน 2559

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ปวส. สาขา การจัดการ 
วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์
กรุงเทพมหานคร
(ลุมพินี, ปทุมวัน)

ครูพี่เลี้ยงเด็ก,ครูผู้ช่วย

29 เมษายน 2559

เพศ ชาย อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปวช. สาขา ศิลปกรรม สาขางาน ออกแบบ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
สมุทรปราการ
(บางจาก, พระประแดง)

พี่เลี้ยงเด็ก

28 เมษายน 2559

เพศ หญิง อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 8 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ม.6 สาขา  
โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
กรุงเทพมหานคร
(มีนบุรี, มีนบุรี)

ครูปฐมวัย,ครูอนุบาล,พี่เลี้ยงเด็ก

28 เมษายน 2559

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา การศึกษาปฐมวัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
กาฬสินธ์
(สามขา, กุฉินารายณ์)

กราฟฟิค,ครูศิลปะ,ครูพี่เลี้ยงเด็ก,พนักงานขาย,

28 เมษายน 2559

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา ออกแบบนิเทศศิลป 
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
ชัยภูมิ
(หนองขาม, แก้งคร้อ)

พี่เลี้ยงเด็กในต่างประเทศ

28 เมษายน 2559

เพศ หญิง อายุ 38 ปี ประสบการณ์ 11 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 60,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา การศึกษาปฐมวัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เชียงราย
(นางแล, เมือง)

พี้เลี้ยงเด็ก

28 เมษายน 2559

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา การศึกษาปฐมวัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์
นครราชสีมา
(หนองหอย, พระทองคำ)

เลี้ยงเด็กค่ะ

28 เมษายน 2559

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
หนองผือเทพนิมิต
นครนายก
(ตาขัน, บ้านค่าย)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2016 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat