LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาเลี้ยงเด็ก ผู้สมัครงานเลี้ยงเด็ก หาผู้สมัครงานเลี้ยงเด็ก หาพนักงานเลี้ยงเด็ก หาคนทำงานเลี้ยงเด็ก หาคนว่างงานเลี้ยงเด็ก หาเจ้าหน้าที่เลี้ยงเด็ก

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 ผู้ช่วยพี่เลี้ยงเด็ก

26 พฤษภาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
กศน.รางพิกุล
นครปฐม
(รางพิกุล, กำแพงแสน)

ผู้ช่วยครูพี่เลี้ยงเด็ก

26 พฤษภาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 40 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปวช. สาขา ตลาด 
พาณิชย์จำนงค์
กรุงเทพมหานคร
(วัดโสมนัส, ป้อมปราบศัตรูพ่าย)

แม่บ้าน,พนังงานต้อนรับมพี่เลี้ยงเด็ก

26 พฤษภาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา การโรงแรม 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
สมุทรปราการ
(สำโรงเหนือ, เมือง)

พี่เลี้ยงเด็ก สอนหนังสือดูแลเด็กเล็ก

26 พฤษภาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา วิศวะไฟฟ้าสื่อสารและโทรคมนาคม 
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี
กรุงเทพมหานคร
(ราษฎบูรณะ, ราษบูรณะ)

ครูพี่เลี้ยงเด็ก

25 พฤษภาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 45 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ร.รสวนอนันต์
กรุงเทพมหานคร
(ต.บางปะกอก, ราษฎร์บูรณะ)

พี่เลี้ยงเด็ก

25 พฤษภาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
จบจากร.ร ท่าจำปาวิทยา
นครพนม
(ต.ท่าจำปา, อ.ท่าอุเทน)

ครูพี่เลี้ยงเด็ก

24 พฤษภาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 38 ปี ประสบการณ์ 19 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา ศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
อุดรธานี
(โคกกลาง, โนนสะอาด)

ครูสอนเด็กเล็ก พี่เลี้ยงเด็กเล็ก งานวิชาการ ธุรการ

24 พฤษภาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.9
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาตร์การกีฬาและสุขภาพ 
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเพชรบูรณ์
พิจิตร
(หอไกร, บางมูลนาก)

ครูพี่เลี้ยงเด็ก ธุรการ เสมียน ประสานงาน พนักงานขาย บัญชีด้านลูกหนี้

24 พฤษภาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 38 ปี ประสบการณ์ 10 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ม.6 สาขา  
การศึกษานอกโรงเรียนเชียงราย
กรุงเทพมหานคร
(วังทองหลาง, วังทองหลาง)

พี่เลี้ยงเด็ก

23 พฤษภาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 35 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
มัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์
สมุทรปราการ
(ท้ายบ้านใหม่, เมือง)

แม่บ้าน/กุ๊ก/พี่เลี้ยงเด็ก/ดูแลคนชรา

23 พฤษภาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 36 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา สายสามัญ 
ศปอเมืองสุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
(บ้านส้อง, เวียงสระ)

พี่เลี้ยงเด็ก

23 พฤษภาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปวส. สาขา ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรขอนแก่น
แพร่
(ปงป่าหวาย, เด่นชัย)

พนักงานขาย พนักงานโรงแรม พี่เลี้ยงเด็ก

23 พฤษภาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 10 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ม.6 สาขา คณิตศาสตร์-อังกฤษ 
โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม
กรุงเทพมหานคร
(ดินแดง, ดินแดง)

พี่เลี้ยงเด็ก

23 พฤษภาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 35 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ต่ำกว่า ม.6 สาขา _ 
ร.รโพนเมืองมะทัน
กรุงเทพมหานคร
(ทุ่งสองห้อง, หลักสี่)

ผู้ชวยผู้จัดการ,ผู้จัดการสาขา,ครูผู้สอน,ครูอัตราจ้าง,ครูสอนพิเศษหรือการบ้าน,พี่เลี้ยงเด็ก

23 พฤษภาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
นครราชสีมา
(จอหอ, เมือง)

รับเลี้ยงเด็กค่ะ

22 พฤษภาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา  
กศน.ลาดพร้าว
กรุงเทพมหานคร
(จันทรเกษม, จตุจักร)

พี้เลี้ยงเด็ก

22 พฤษภาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ม.6 สาขา การศึกษาปฐมวัย 
ฤทธิยะวรรณาลัย2
ปทุมธานี
(บึงคำพร้อย, ลำลูกกา)

พี่เลี้ยงเด็ก ผู้ช่วยครู

22 พฤษภาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ม.6 สาขา ศิลป์ภาษา 
ธิดาแม่พระ
กรุงเทพมหานคร
(, )

พี่เลี้ยงเด็กทารก

22 พฤษภาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ร.ร.บ้านตาโมม
ปทุมธานี
(บ้านใหม่, เมือง)

พี่เลี้ยงเด็กอนุบาล

22 พฤษภาคม 2560

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปริญญาตรี สาขา  
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกรียติ
สมุทรปราการ
(ปากน้ำ, เมือง)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2017 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat