LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาเลี้ยงเด็ก ผู้สมัครงานเลี้ยงเด็ก หาผู้สมัครงานเลี้ยงเด็ก หาพนักงานเลี้ยงเด็ก หาคนทำงานเลี้ยงเด็ก หาคนว่างงานเลี้ยงเด็ก หาเจ้าหน้าที่เลี้ยงเด็ก

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 ครู,ครูพี่เลี้ยงเด็ก

18 ธันวาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
นนทบุรี
(คลองเกลือ, ปากเกร็ด)

เป็นพี่เลี้ยงเด็ก

18 ธันวาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.9
ต่ำกว่า ม.6 สาขา สามัญ 
สายปัญญารังสิต
กรุงเทพมหานคร
(แขวงสีกัน, เขตดอนเมือง)

พี่เลี้ยงเด็ก

18 ธันวาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.8
ม.6 สาขา  
ศูนย์การศึกษานอกระบบ
กรุงเทพมหานคร
(ลาดกระบัง, ลาดกระบัง)

พี่เลี้ยงเด็กต่างประเทศ

18 ธันวาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 50,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสาคาม
กาฬสินธ์
(โนนน้ำเกลี้ยง, สหัสขันธ์)

พี่เลี้ยงเด็กต่างประเทศ

17 ธันวาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 50,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปวช. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
โรงเรียนสยามบริหารธุรกิจ
กรุงเทพมหานคร
(คลองถนน, สายไหม)

พนักงานขาย,พี่เลี้ยงเด็ก,ธุรการ,แนะแนว,พิมพ์งาน,ภาษาอังกฤษ

17 ธันวาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา ศิลป์ฯ-ภาษา 
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
กรุงเทพมหานคร
(คลองกุ่ม, บึงกุ่ม)

พี่เลี้ยงเด็ก

16 ธันวาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 39 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา การศึกษาปฐมวัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
เพชรบูรณ์
(บ้านโสก, หล่มสัก)

พี่เลี้ยงเด็ก

16 ธันวาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา englush prigram 
สารสาสน์ประชาอุทิศพิทยาคาร
กรุงเทพมหานคร
(ท่าข้าม, บางขุนเทียน)

ครูพี่เลี้ยงเด็ก

15 ธันวาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ปวส. สาขา คหกรรม 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
(บ้านดารา, อำเภอพิชัย)

พี่เลี้ยงเด็กต่างชาติ

15 ธันวาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา บธบ บัญชี 
ม.ราชภัฎพิบูลสงคราม พิษณุโลก
กรุงเทพมหานคร
(ลำผักชี, หนองจอก)

ครูพี่เลี้ยงเด็กอนุบาล,พนักงานขาย,พี่เลี้ยงเด็ก

15 ธันวาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ม.6 สาขา  
โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม
กรุงเทพมหานคร
(ริมบึงมักกะสัน, ราชเทวี)

พี่เลี้ยงเด็ก แบบไป-กลับ

12 ธันวาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 45 ปี ประสบการณ์ 7 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา สามัญ 
โรงเรียนบ้าใหม่วัฒนา
ปทุมธานี
(คูคต, ลำลูกกา)

พี่เลี้ยงเด็ก

11 ธันวาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา การตลาด 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
กรุงเทพมหานคร
(หนองค้างพลู, หนองแขม)

พี่เลี้ยงเด็ก

11 ธันวาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา ครุศาสตร์สาขาการศึกษาปฐมวัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
อุดรธานี
(โนนสูง, เมือง)

พี่เลี้ยงเด็ก

10 ธันวาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ปวช. สาขา เลขานุการ 
วิทยาลัยเทคนิคระยอง
ระยอง
(ทับมา, เมือง)

แม่บ้านพี่เลี้ยงเด็กดูแลผู้สูงอายุ

10 ธันวาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 16 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.8
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ทั่วไป 
วังสำราญ
หนองบัวลำภู
(วังทอง, นาวัง)

พี่เลี้ยงเด็ก

9 ธันวาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปวช. สาขา คหกรรม(ออกแบบเสื้อผ้า) 
วิทยาลัยเทคนิคประทุมธานี
กรุงเทพมหานคร
(คลองจั่น, บางกะปิ)

พี่เลี้ยงเด็ก

9 ธันวาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ม.6 สาขา ศิลป์-ภาษา 
ชุมพวงศึกษา
กรุงเทพมหานคร
(พระโขนง, คลองเตย)

พี่เลี้ยงเด็ก ผู้ติดตามผู้หญิง

8 ธันวาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 40 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปวส. สาขา การจัดการ 
กรุงเทพเทคนิคนนท์
กรุงเทพมหานคร
(วังทองหลาง, วังทองหลาง)

พี่เลี้ยงเด็ก

7 ธันวาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กรุงเทพมหานคร
(วังทองหลาง, วังทองหลาง)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2014 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat