LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาเลี้ยงเด็ก ผู้สมัครงานเลี้ยงเด็ก หาผู้สมัครงานเลี้ยงเด็ก หาพนักงานเลี้ยงเด็ก หาคนทำงานเลี้ยงเด็ก หาคนว่างงานเลี้ยงเด็ก หาเจ้าหน้าที่เลี้ยงเด็ก

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 ครูพี่เลี้ยง พี่เลี้ยงเด็ก

29 กรกฎาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ม.6 สาขา วิทยาศาสตร์ 
ประจันตราษฏร์บำรุง
กรุงเทพมหานคร
(, )

ธุรการ บัญชี ติดต่อประสานงานฝ่าย ครูพี่เลี้ยงเด็ก

29 กรกฎาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 7 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนวัดนาผักขวง
สมุทรปราการ
(บางเมือง, เมือง)

พี่เลี้ยงเด็ก

29 กรกฎาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 0 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ต่ำกว่า ม.6 สาขา - 
โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร
(จรเข้บัว, ลาดพร้าว)

ผู้ช่วยพยาบาล พี่เลี้ยงเด็ก

29 กรกฎาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ปวช. สาขา คอมพิวเตอร์ 
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
กรุงเทพมหานคร
(บางแวก, ภาษีเจริญ)

อยากเป็นพี่เลี้ยงเด็ก

28 กรกฎาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 6 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาตรี สาขา การจัดการ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ
อุบลราชธานี
(ห้วยไผ่, โขงเจียม)

ครูพี่เลี่ยงเด็ก (พี่เลี้ยงเด็กอนุบาล)

28 กรกฎาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปริญญาตรี สาขา นิเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
กรุงเทพมหานคร
(สัมพันธวงศ์, สัมพันธวงศ์)

พี่เลี้ยงเด็ก

28 กรกฎาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ขอนแก่นคริสเตียน
กรุงเทพมหานคร
(สวนหลวง, สวนหลวง)

พนักงานขาย,พี่เลี้ยงเด็ก,แม่บ้าน**

28 กรกฎาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา ปกติ 
วัดบางนาใน
สมุทรปราการ
(แพรกษา, แพรกษา)

พี่เลี้ยงเด็ก

28 กรกฎาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 39 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 40,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ปริญญาตรี สาขา การบัญชี 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
กรุงเทพมหานคร
(บางจาก, พระโขนง)

พี่เลี้ยงเด็ก

28 กรกฎาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
รร.บัวขาว
กรุงเทพมหานคร
(คลองตัน, วัฒนา)

พนักงานผู้ช่วยพยาบาล NA พี่เลี้ยงเด็กค่ะ

27 กรกฎาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม
ปทุมธานี
(บางพูน, เมือง)

แม่บ้าน.พี่เลี้ยงเด็ก,พนักงานทำความสะอาด

26 กรกฎาคม 2558

เพศ ชาย อายุ 43 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปวส. สาขา สัตวศาสตร์ 
วิทยาลัยเกษตรกรรมชัยภูมิ
ชัยภูมิ
(ห้วยบง, เมือง)

พี่เลี้ยงเด็ก พนักงานบัญชี พนักงานธุรการ

26 กรกฎาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 6,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.1
ปวส. สาขา การบัญชี 
วิทยาลัยพณิชยการลานนาเชียงใหม่
เชียงใหม่
(ช้างเผือก, เมือง)

ครูพี่เลี้ยงเด็ก

26 กรกฎาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 1,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ม.6 สาขา  
ศนูย์การศึกษานอกระบบอำเภอเมืองนนท์
กรุงเทพมหานคร
(บางซื่อ, บางซื่อ)

ครูพี่เลึ้ยงพี่เลี้ยงเด็ก

25 กรกฎาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 7 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา  
การศึกษานอกโรงเรียน
กรุงเทพมหานคร
(ราชาเทวะ, บางพลี)

ครูพี่เลี้ยง,พี่เลี้ยงเด็ก

25 กรกฎาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
รร.บ้านหนองแวง
กรุงเทพมหานคร
(พลับพลา, วังทองหลาง)

ธุรการ/พี่เลี้ยงเด็ก/ดูแลผู้สูงอายุ

25 กรกฎาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 38 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปวส. สาขา การบัญชี 
สหะพาณิชแผนกพาณิชการ
หนองคาย
(บ้านหม้อ, ศรีเชียงใหม่)

แม่บ้าน.เฝ้าไข้.เลี้ยงเด็ก

25 กรกฎาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 9 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา . 
พรหมพิรามวิทยา
พิษณุโลก
(มะต้อง, พรหมพิราม)

พี่เลี้ยงเด็ก หรือพี่เลี้ยงเด็กต่างชาติก็ได้ ตำแหน่งไหนก็ได้ค่ะ

25 กรกฎาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
อำเภอสามชุก
กรุงเทพมหานคร
(บางหว้า, ภาษีเจริญ)

พี่เลี้ยงเด็ก

25 กรกฎาคม 2558

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.4
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
กศน.
ศรีสะเกษ
(โพนค้อ, เมือง)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2015 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat