LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาเลี้ยงเด็ก ผู้สมัครงานเลี้ยงเด็ก หาผู้สมัครงานเลี้ยงเด็ก หาพนักงานเลี้ยงเด็ก หาคนทำงานเลี้ยงเด็ก หาคนว่างงานเลี้ยงเด็ก หาเจ้าหน้าที่เลี้ยงเด็ก

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 พี่เลี้ยงเด็ก, ครู, เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย, งานต่างประเทศ

23 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 10 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
อุดรธานี
(กุมภวาปี, กุมภวาปี)

พี่เลี้ยงเด็ก

23 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
วัดลาดสนุ่ม
เชียงราย
(แม่สาย, แม่สาย)

พี่เลี้ยงเด็ก

22 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปวส. สาขา การบัญชี 
โรงเรียนพณิชยการเชียงราย
กรุงเทพมหานคร
(คลองถนน, สายไหม)

พี่เลี้ยงเด็ก

20 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.2
ปริญญาตรี สาขา การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
พิษณุโลก
(อรัญญิก, เมิอง)

พี่เลี้ยงเด็กดูแลคนชรา

20 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ม.6 สาขา ทั่วไป 
กศน
ลพบุรี
(ห้วยขุนราม, พัฒนานิคม)

ครูพี่เลี้ยง/ พี่เลี้ยงเด็ก

19 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา ชีววิทยา 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แพร่
(สรอย, วังชิ้น)

พี่เลี้ยงเด็ก

19 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา ภาษาอังกฤษ 
มหาลัยราชภัฎเชียงราย
นครนายก
(สาริกา, เมือง)

พี่เลี้ยงเด็ก

19 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 18 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนวัดกระทุ่มเสือปลา
กรุงเทพมหานคร
(ประเวศ, ประเวศ)

ครูพี่เลี้ยงเด็ก/ พี่เลี้ยงเด็ก

18 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา ชีววิทยา 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แพร่
(สรอย, วังชิ้น)

พี่เลี้ยงเด็ก

18 ตุลาคม 2557

เพศ ชาย อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา การท่องเที่ยวและการโรงแรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เชียงใหม่
(ต้นเปา, สันกำแพง)

พี่เลี้ยงเด็ก

18 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 40 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา รัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยโยนก
สกลนคร
(หนองบัวสิม, คำตากล้า)

ุพี่เลี้ยงเด็ก

18 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา ธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
มหาลัยรัตนบัณฑิต
กรุงเทพมหานคร
(อนุสาวรีย์ชัย, บางเขน)

พี่เลี้ยงเด็ก

18 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 45 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปวช. สาขา บัญชี 
เทคโนโลยีปทุมธานี
ปทุมธานี
(ประชาธิปัตย์, ธัญบุรี)

พี่เลี้ยงเด็ก

17 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 43 ปี ประสบการณ์ 10 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ม.6 สาขา  
กศน. อ.เชียงแสน
เชียงราย
(โยนก, เชียงแสน)

พี่เลี้ยงเด็ก

17 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 41 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา มนุษย์นิเวศศาสตร์ 
ม สุโขทัย
นนทบุรี
(อ้อมเกร็ด, ปากเกร็ด)

พนักงานเสริฟ พี่เลี้ยงเด็ก

15 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 3,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา การท่องเที่ยวและการโรงแรม 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
กรุงเทพมหานคร
(จตุจักร, จตุจักร)

พี่เลี้ยงเด็ก

15 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
รร.พนมดงรักวิทยา
กรุงเทพมหานคร
(, ลาดพร้าว)

พี่เลี้ยงเด็ก pcเชียร์ขาย พนักงานธุรการ

15 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ม.6 สาขา ศิลป์-คำนวณ 
โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา
ปทุมธานี
(หมู่3 ต.คลองพระอุดม, ลาดหลุมแก้ว)

พี่เลี้ยงเด็ก

15 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนนาน้อย
กรุงเทพมหานคร
(พระโขนง, คองเตย)

พี่เลี้ยงเด็ก

14 ตุลาคม 2557

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนบ้านลาน
กรุงเทพมหานคร
(แสมดำ, บางขุนเทียน)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2014 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat