LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาเลี้ยงเด็ก ผู้สมัครงานเลี้ยงเด็ก หาผู้สมัครงานเลี้ยงเด็ก หาพนักงานเลี้ยงเด็ก หาคนทำงานเลี้ยงเด็ก หาคนว่างงานเลี้ยงเด็ก หาเจ้าหน้าที่เลี้ยงเด็ก

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 ทำความสะอาด เลี้ยงเด็ก ธุรการ

26 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 6 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา เทคโนโลยีการอาหาร 
ม.เทคโนโลยีราชมงคล ตะวันออก
นครราชสีมา
(เสิงสาง, เสิงสาง)

พี่เลี้ยงเด็ก

26 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปวส. สาขา การบัญชี 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอเชีย
ฉะเชิงเทรา
(ต.คลองหลวงแพ่ง, อ.เมือง)

ครูพี่เลี้ยงเด็ก, พี่เลี้ยงเด็ก ,พนักงานขาย

26 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.9
ม.6 สาขา  
โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม
กรุงเทพมหานคร
(ริมบึงมักกะสัน, ราชเทวี)

พี่เลี้ยงเด็กประจำสถานที่

26 มกราคม 2558

เพศ ชาย อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ม.6 สาขา วิทย์ 
ึการศึกษานอกโรงเรียน
เชียงราย
(ต.ป่าแงะ, ป่าแดด)

พี่เลี้ยงเด็ก

26 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.4
ม.6 สาขา  
ร.รท่าคันโทวิทยาคาร
ชลบุรี
(แสนสุข, เมือง)

พี่เลี้ยงเด็ก

25 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 41 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา - 
-
กรุงเทพมหานคร
(ห้วยขวาง, ห้วยขวาง)

ครูพี่เลี้ยงเด็ก

25 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 42 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา การตลาดระหว่างประเทศ 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
กรุงเทพมหานคร
(สามเสนใน, พญษ"?)

พี่เลี้ยงเด็ก

25 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา หลักสูตรดูแลผู้สูงอายุ และเด็ก 
โรงเรียนลานนาบริรักษ์
เชียงราย
(เวียง, เวียงป่าเป้า)

พี่เลี้ยงเด็กเล็ก-10 ขวบ

25 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 27 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนพิมายดำรงวิทยาคม
นครราชสีมา
(รังกาใหญ่, พิมาย)

ผู้ช่วยพี่เลี้ยงเด็ก

24 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.7
ปวช. สาขา คหกรรมศาสตร์ 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
เชียงใหม่
(ท่าวังตาล, สารภี)

ครู,พี่เลี้ยงเด็ก

26 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา อาหารและโภชนาการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
กรุงเทพมหานคร
(สามเสนนอก, ห้วยขวาง)

ครูพี่เลี้ยงเด็ก

23 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.8
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
รร.ไทยรัฐวิทยา64
ราชบุรี
(ดอนทราย, ปากท่อ)

แม่บ้าน,พี่เลี้ยงเด็ก,แม่ครัว,พนักงานขาย

23 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 63 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 6,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
ไม่มีวุฒการศึกษา
สมุทรปราการ
(บางเมืองใหม่, เมือง)

พี่เลี้ยงเด็ก

23 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 45 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนธัชรินวิทยา
นนทบุรี
(บางดลาด ปากเกร็ด, ปากเกร็ด)

พี่เลี้ยงเด็ก

22 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 52 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา ครุศาสตร์บัณฑิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
อุตรดิตถ์
(ตำบลน้ำริด, อำเภอเมือง)

พี่เลี้ยงเด็ก

21 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
รร.หนองแม่แตง
กรุงเทพมหานคร
(งามวงวาน, นนท์บุรี)

ครูพี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย

20 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 35 ปี ประสบการณ์ 9 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา ศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
กรุงเทพมหานคร
(ท่าแร้ง, บางเขน)

พี่เลี้ยงเด็ก ธุรการ บัญชี

20 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปวช. สาขา การบัญชี 
พณิชยการจำนงค์
กรุงเทพมหานคร
(สามเสนใน, พญาไท)

พี่เลี้ยงเด็ก

20 มกราคม 2558

เพศ หญิง อายุ 31 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
รร.วัดบ้านช้าง
ลพบุรี
(ป่าตาล, เมือง)

พี่เลี้ยงเด็กต่างชาติ

20 มกราคม 2558

เพศ ชาย อายุ 36 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปวส. สาขา Business and Nurse Nanny 
Ramkhumhang
กรุงเทพมหานคร
(srikun, Donmung)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2015 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat