LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาเลี้ยงเด็ก ผู้สมัครงานเลี้ยงเด็ก หาผู้สมัครงานเลี้ยงเด็ก หาพนักงานเลี้ยงเด็ก หาคนทำงานเลี้ยงเด็ก หาคนว่างงานเลี้ยงเด็ก หาเจ้าหน้าที่เลี้ยงเด็ก

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 พี่เลี้ยงเด็ก

28 กรกฎาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 46 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา คหกรรม 
โรงเรียนสร้างคอมวิทยา
กรุงเทพมหานคร
(สวนหลวง, สวนหลวง)

พี่เลี้ยงเด็ก

28 กรกฎาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 39 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ปวส. สาขา  
เทพสตรีลพบุรี
สระบุรี
(ตำบลทับกวาง, อำเภอแก่งคอย)

พี่เลี้ยงเด็ก

28 กรกฎาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 19 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ม.6 สาขา วิทย์-คณิต 
โรงเรียนกระสังพิทยาคม
บุรีรัมย์
(หนองเต็ง, กระสัง)

พี่เลี้ยงเด็ก/บุคคล

28 กรกฎาคม 2559

เพศ ชาย อายุ 1 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปริญญาตรี สาขา ศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
ชัยภูมิ
(ท่ากูบ, ซับใหญ่)

พี่เลี้ยงเด็กออ่น

27 กรกฎาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
บ้านหนองจอก
อทัยธานี
(หมู่7ตำบลห้วยคต, ห้วยคต)

ผู้ช่วยครูอนุบาล, พี่เลี้ยงเด็ก

27 กรกฎาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 37 ปี ประสบการณ์ 10 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา การจัดการทั่วไป 
มหาวิทยาลัยราชมงคล
กรุงเทพมหานคร
(บางจาก, พระโขนง)

รับเลี้ยงเด็ก

26 กรกฎาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 18 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ต่ำกว่า ม.6 สาขา การงานอาชีพ 
ร.ร บ้านหนองไผ่
สกลนคร
(ต.ดงมะไฟ, เมืองสกลนคร)

ครูพี่เลี้ยง พี่เลี้ยงเด็ก

26 กรกฎาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 42 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ปริญญาตรี สาขา สาขาวิชา การศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
สมุทรปราการ
( ต.แพรกษา, อ.เมือง)

แม่บ้าน หรือ พี่เลี้ยงเด็ก

26 กรกฎาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 38 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.0
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนบ้านป่ายาง
นครสวรรค์
(จันทรเกษม, จตุจักร)

เลี้ยงเด็ก

25 กรกฎาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนรักษ์อุบลการบริบาล
กรุงเทพมหานคร
(, )

ครูพี่เลี้ยงเด็กอนุบาล

25 กรกฎาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 35 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ม.6 สาขา  
กศน.อำเภอภูซาง
พะเยา
(สบบง, ภูซาง)

ครูพี่เลี้ยงเด็กอนุบาล

25 กรกฎาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 35 ปี ประสบการณ์ 5 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ม.6 สาขา  
กศน.อำเภอภูซาง
พะเยา
(สบบง, ภูซาง)

พี่เลี้ยงเด็ก

25 กรกฎาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา - 
โขงเจียมวิทยาคม
กรุงเทพมหานคร
(หนองแขม, หนองแขม)

ครู,พี่เลี้ยงเด็กปฐมวัย

25 กรกฎาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 24 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.5
ปริญญาตรี สาขา การศึกษาปฐมวัย 
มรภ.สกลนคร
สกลนคร
(นาม่อง, กุดบาก)

พนักงานขับรถให้ผู้บริหารหญิง ,พี่เลี้ยงเด็กโต ,พนักงานขายจิวเวอรี่

25 กรกฎาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 47 ปี ประสบการณ์ 4 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ปริญญาตรี สาขา  
ม.ธรรมศาสตร์
กรุงเทพมหานคร
(ทุ่งวัดดอน, สาทร)

พี่เลี้ยงเด็ก

24 กรกฎาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 0 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา  
กศน นครสีมา
นครราชสีมา
(สะแกราช, ปักธงชัย)

พี่เลี้ยงเด็ก

24 กรกฎาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 35 ปี ประสบการณ์ 11 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ม.6 สาขา อังกฤษ-สังคม 
โรงเรียนรัตนบุรี
กรุงเทพมหานคร
(บางค้อ, จอมทอง)

พนักงานบริการ/พนักงานเสริ์ฟ/พนักงานบัญชี/แคชเชียร์/พี่เลี้ยงเด็ก

24 กรกฎาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 42 ปี ประสบการณ์ 19 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 6,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา การจัดการ 
มหาวิทยาลัยเกริก
กรุงเทพมหานคร
(สวนหลวง, สวนหลวง)

พี่เลี้ยงเด็ก

24 กรกฎาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา นิติศาสตร์บัณฑิต 
วิทยาลัยเฉลิมกาญจนาจังหวัดศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
(ดงรัก, ภูสิงห์)

พี่เลี้ยงเด็ก

24 กรกฎาคม 2559

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.7
ม.6 สาขา - 
โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคใ
สระแก้ว
(ไทยอุดม, คลองหาด)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2016 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat