LINK

สนใจลงโฆษณาตำแหน่งงาน คลิกที่นี่

 
  หน้าแรก เขียนใบสมัครงาน | ลงโฆษณางาน | ค้นหาใบสมัครงาน  
   ค้นบ่อย : หาพนักงานบัญชี, หาพนักงานธุรการ, หาพนักงานจัดซื้อ, หาพนักงานผู้จัดการ, หาพนักงานขับรถ, หาพนักงานบุคคล, หาพนักงานคลังสินค้า, หาพนักงานครู, หาพนักงานวิศวกร, หาพนักงานเขียนแบบ, หาพนักงานคีย์ข้อมูล, หาพนักงานการตลาด, หาพนักงานโรงแรม, หาพนักงานสิ่งแวดล้อม, หาพนักงานคอมพิวเตอร์, หาพนักงาน Programmer, หาพนักงานประชาสัมพันธ์, หาพนักงานช่าง, หาพนักงานสถาปนิก

หาเลี้ยงเด็ก ผู้สมัครงานเลี้ยงเด็ก หาผู้สมัครงานเลี้ยงเด็ก หาพนักงานเลี้ยงเด็ก หาคนทำงานเลี้ยงเด็ก หาคนว่างงานเลี้ยงเด็ก หาเจ้าหน้าที่เลี้ยงเด็ก

ค้นหาผู้สมัครงาน

ตำแหน่ง : ชื่อตำแหน่ง สั้น ๆที่ต้องการให้ปรากฏในผลการค้นหา เช่น ช่างไฟ
 

 ผลการสืบค้นผู้สมัครงาน

 พี่เลี้ยงเด็ก

23 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
กรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย
กรุงเทพมหานคร
(ประเวศ, ประเวศ)

พี่่เลี้ยงเด็กหรือครูอนุบาล(0862929068)

23 เมษายน 2557

เพศ ชาย อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.3
ปริญญาตรี สาขา การศึกษาปฐมวัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
นราธวาส
(พร่อน, ตากใบ)

พี่เลี้ยงเด็กอนุบาล หรือ เนอสเซอรี่

23 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.3
ปริญญาตรี สาขา คหหรรมศาสตร์ 
มสธ สุโขทัยธรรมธิราช
กรุงเทพมหานคร
(หนองบอน, ประเวศ)

ครูพี่เลี้ยงเด็ก

23 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปวช. สาขา บริหารธุระกิจ 
จรัลสนิทวงศ์บริหารธุรกิจ
กรุงเทพมหานคร
(สามวาตะวันออก, คลองสามวา)

พีเลี้ยงเด็กอนุบาล/บัญชี/ทำอาหารได้

23 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 21 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.2
ปวส. สาขา การโรงแรม/การบริการ 
เทคโนโลยีสยาม(สยามเทค)
กรุงเทพมหานคร
(พระยาไกร, บางคอแหลม)

พี่เลี้ยงเด็ก , ครูพี่เลี้ยง

23 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 1 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.1
ปริญญาตรี สาขา ภาษาไทย (ค.บ.) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เชียงใหม่
(ดอยหล่อ, อ.ดอยหล่อ)

ครูพี่เลี้ยงเด็ก,ธุรการ

22 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 26 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.0
ปริญญาตรี สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี
กรุงเทพมหานคร
(สามเสนใน, พญาไท)

ธุรการ,พี่เลี้ยงเด็ก

22 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 23 ปี ประสบการณ์ 2 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.8
ปวช. สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ชลพินิจพณิชยการ
ชลบุรี
(แสนสุข, เมือง)

พี่เลี้ยงเด็ก

22 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.9
ปริญญาตรี สาขา การจัดการทั่วไป 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์บพิตรพิมุขจักวรรดิ์
สมุทรปราการ
(ในคลองบางปลากด, พระสมุทรเจดีย์)

พี่เลี้ยงเด็กชาวต่างชาติ

22 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 30 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.8
ปวส. สาขา การโรงแรมและการท่องเที่ยว 
โรงเรียนเทคโนโลยีชนะพลขัน นครราชสีมา
สกลนคร
(ขัวก่าย, วานรนิวาส)

พี่เลี้ยงเด็ก/ผู้สูงอายุไป/กลับ

22 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 3 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
หนองกุงศรีวิทยาคาร
กาฬสินธ์
(หนองกุงศรั, หนองกุงศรี)

ครูพี่เลี้ยงเด็ก

21 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 28 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา พัฒนาสังคม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
อุดรธานี
(ต.ทมนางาม, โนนสะอาด)

พี่เลี้ยงเด็ก..ไปกลับคะ

21 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ม.6 สาขา  
ก.ศ.นจังหวัดสระบุรี
กรุงเทพมหานคร
( สวนหลวง, สวนหลวง)

แม่บ้าน พนักงานขาย เบอเกอรี่ พี่เลี้ยงเด็ก

21 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 33 ปี ประสบการณ์ 8 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา
เชียงใหม่
(ป่าไผ่, สันทราย)

พี่เลี้ยงเด็ก,เฝ้าไข้,พนักงานขาย

21 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 32 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 1.49
ต่ำกว่า ม.6 สาขา  
โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์
สมุทรปราการ
(สำโรง, พระประแดง)

พี่เลี้ยงเด็ก

21 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 34 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.6
ม.6 สาขา ทีวไป 
ก.ศ.น.จังหวัดสระบุรี
กรุงเทพมหานคร
(สวนหลวง, สวนหลวง)

ครูเลี้ยงเด็ก

21 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 20 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ม.6 สาขา ภาษาคณิต 
โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา
ลพบุรี
(บ้านทราย, บ้านหมี่)

พี่เลี้ยงเด็ก , ด้านกองถ่ายภาพยนตร์

21 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 22 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.5
ปริญญาตรี สาขา ถ่ายภาพและภาพยนตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
กรุงเทพมหานคร
(สามเสนใน, พญาไท)

ครูพี่เลี้ยงเด็ก

20 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 29 ปี ประสบการณ์ 6 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 3.9
ปวส. สาขา ปฐมวัย 
วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู
ชลบุรี
(ทุ่งสุขลา, ศรีราชา)

พี่เลี้ยงเด็ก

19 เมษายน 2557

เพศ หญิง อายุ 25 ปี ประสบการณ์ 0 ปี ระดับเงินเดือนที่ต้องการ บาทขึ้นไป เกรดเฉลี่ย 2.9
ปริญญาตรี สาขา การท่องเที่ยวและการโรงแรม 
มมส
นครราชสีมา
(ด่านช้า, บัวใหญ่)
Go to page :   1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | >>


 


 

 
Privacy Policy | About Us
Copyright © 2000-2014 - Job Online Co.,Ltd. All rights reserved.
 
Contact Webmaster : Webmaster@Jobpub.com

Live Chat